Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" заң күші бар Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 4 мамырдағы N 185 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы N 2335 заң күші бар  Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 9-10, 66-құжат; N 24, 164-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 183-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 22, 789-құжат; N 23, 916-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 2-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы "мемлекеттің" деген сөздің алдынан "бақылау және қадағалау функцияларын қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 8-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Мемлекеттік кәсіпорынға өз Жарғысында көрсетілген қызметінің нысанасы мен мақсатына сай келмейтін қызметті жүзеге асыруына, сондай-ақ мәмілелерді жасауына тыйым салынады.";

      3) 18-бапта: 
      4) тармақша алып тасталсын; 
      мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын: 
      "12) мемлекеттік құқық кадастрын жүргізуді қамтамасыз ететін қызметті жүзеге асыру."; 
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын: 
      "Мемлекеттік органдардың қызметтік ғимаратын пайдалану және жабдықтау функцияларын орындау мақсатында шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар құруға тыйым салынады.";

      4) 32-баптың 5) тармақшасындағы "жүзеге асыру" деген сөздерден кейін нүктелі үтір қойылып, "үшін құрыла алады." деген сөздер алып тасталсын және мынадай мазмұндағы 6), 7), 8) тармақшалармен толықтырылсын: 
      "6) мемлекеттік органдардың қызметтік ғимараттарын пайдалануды және жабдықтау функцияларын орындауды жүзеге асыру;

      7) кеме жүзетін жолдар мен гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) күтіп-ұстау мен дамыту;

      8) мемлекеттік монополияға жатқызылған салалардағы қызметті жүзеге асыру үшін құрылуы мүмкін.";

      5) 39-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 

      "Өзге шаруашылық қызметті жүзеге асыруға жол берілмейді.".

       2-бап.  Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін құрылған мемлекеттік кәсіпорындардың құрылтай құжаттары осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде осы Заңға сәйкес келтірілуге тиіс.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті