Алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитеттiң жанындағы Республикалық дегустациялық комиссиясы туралы ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республиаксының Мемлекеттік кіріс министрлігі Алкоголь өнімін өндіру және оның Айналымын мемлекеттік бақылау жөніндегі комитетінің 1999 жылғы 6 қазандағы N 239 Бұйрығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 29 қыркүйектегі № 491 Бұйрығымен.

      Күші жойылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2011.09.29 № 491(ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңына сәйкес Бұйырамын:
      1. Қоса берiлiп отырған Республикалық дегустациялық комиссиясы туралы ереже бекiтiлсiн.
      2. Осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде тiркеуден өтiлуiн нормативтiк реттеу бөлiм (А. Лепесбаев) қамтамасыз етсiн.
      3. Осы бұйрықтың орындалуына бақылау жасау бақылау және лицензиялау бөлiмiнiң бастығына (Р. Алдашев) жүктелсiн.
      4. Осы бұйрық мемлекеттiк тiркеуден өткен күнiнен бастап күшiне енедi.

      Төраға

      
Қазақстан Республикасы    
Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң
Алкоголь өнiмiн өндiру және онын
Айналымын мемлекеттiк бақылау
________________________________
"__"______________________
N_ қаулысымен бекітілген

Республикалық дегустациялық комиссия туралы ереже 1-тарау. Жалпы ережелер

      
      1. Осы Ереже "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңына сәйкес әзiрлендi.
      2. Республикалық дегустациялық комиссия (бұдан әрi - РДК) этил спиртi мен алкоголь өнiмдерiн өндiрушiлерiнiң қоғамдық ұйымдарынан құралады және импортталатын және өндiрiлетiн этил спиртi мен алкоголь өнiмдерiнiң (сырадан басқа) сапасын бағалауды жүзеге асырады.
      3. РДК өз қызметiн жүзеге асыруы кезiнде нормативтiк құқықтық актiлердi, нормативтiк-техникалық құжаттаманы және осы Ереже мен этил спиртi мен алкоголь өнiмдерiн (сырадан басқа) дегустациялау Тәртiбiн басшылыққа алады.
      4. РДК үш сала: спирттiк, ликер-арақ және шарап жасау бойынша тұрақты негiзде қызмет iстейдi.
      5. Дегустациялық комиссияның дербес және сандық құрамын салалар бойынша, этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiрушiлердiң қоғамдық ұйымдарының ұсынуы негiзiнде этил спиртi мен алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) өндiру және сапасын бақылау саласында қажеттi бiлiктiлiгi бар мамандар арасынан Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Алкоголь өнiмiн өндiру және оның айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитет (бұдан әрi - комитет) төрағасы бекiтедi.
      6. РДК-ның мәжiлiсi Комитет төрағасы бекiткен жұмыс жоспары бойынша жүргiзiледi. Мәжiлiстiң өткiзiлетiн орны мен уақытын РДК төрағасы айқындайды.
      7. РДК шешiмi мәжiлiске әрбiр салалық комиссиядан кемiнде оның құрамының жартысы қатысуы шартында қабылданады және хаттамамен ресiмделедi.
      8. РДК шешiмi жай көпшiлiк дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған кезiнде РДК төрағасының дауысы шешушi болып табылады. Мәжiлiстiң хаттамасына мәжiлiске қатысқан РДК-ның барлық мүшелерi қолдарын қояды.
      9. Дегустацияға шақырылған ұйымдар мен ведомстволардың өкiлдерi өнiмнiң сапасын бағалайды немесе шешушi дауыс қүқығынсыз мәселенi талқылауға қатысады.
      10. РДК қызметiн қамтамасыз ету және техникалық қызметкерлердi ұстау жөнiндегi барлық шығыстарды өнiмi дегустацияға ұсынылатын этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiрушi ұйымдар мен импортаушылар көтередi.
      11. Жұмыстарды жүргiзуге арналған шығыстардың сметасын РДК төрағасы бекiтедi.
      12. Yлгiлердi ұсыну және дегустацияны өткiзу, Комитет бекiткен, этил спиртi мен алкоголь өнiмiн дегустациялау Тәртiбiне сәйкес жүргiзiледi.
 
                     2-тарау. РДК-ның негiзгi мiндеттерi
 
      13. РДК-ның негiзгi мiндеттерi мыналар болып табылады:
      жоғары сапалы және бәсекеге қабiлеттi алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн дамытуға жәрдемдесу;
      рецептуралар мен технологиялық процестердi өзгерткенде ары қарай олардың техникалық шарттарын Комитет бекiтуi үшiн алкоголь өнiмiнiң (сырадан басқа) жаңа түрлерi үлгiлерiнiң, этил спиртi мен алкоголь өнiмi (сырадан басқа) үлгiлерiнiң сапасын бағалау;
      төрелiк дау кезiнде өндiрiлетiн және импортталатын алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сапасын бағалау;
      төрелiк дау кезiнде өндiрiлетiн және импортталатын алкоголь өнiмiнiң (сырадан басқа) сапасын бағалау;
      импортталатын және республиканың тауар өндiрушiлерi шығаратын этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң (сырадан басқа) дәмiн ажырату (мерзiмдi түрде немесе нақты өндiрушi өнiмiнiң сапасына рекламация түскен кезде);
      өнiмнiң (ыдыстың, қақпақтың, этикетканың және басқа) сыртқы безендiрiлуiнiң сапасын бағалау; әрбiр мәжiлiс нәтижесi бойынша нысаны негiзiнде Комитетке қорытындылар беру; ұсынылған үлгiлердiң алкоголь өнiмiнiң түрiне және (немесе) оның сәйкестiгiне жатқызылуын көрсету; елiмiздiң тауар өндiрушiлерi шығаратын алкоголь өнiмiнiң конкурсы мен көрмесiн өткiзудi ұйымдастыру. 3-тарау. РДК-ның құқығы 14. РДК құқылы:
      Комитетке республикада өндiрiлетiн этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң (сырадан басқа) сапасын арттыру, түр-түрiн және технологиялық процестерiн жетiлдiру жөнiндегi ұсынымдар әзiрлеу және беру;
      этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң (сырадан басқа) импортшылары мен өндiрушi-ұйымдарының "қанағаттанғысыз баға алған осы бұйымдарына РДК-ның келесi отырысында бiр рет қайта ұсынуға құқық беруге;
      қажет болғанда, белгiленген тәртiппен, тауар өндiрушiнiң өндiру орнынан және этил спиртi мен алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сақтау қоймасынан және алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сақтауды және көтерме сатуды iске асыратын отандық ұйымдар мен импортшылардың, сонымен бiрге бөлшек сауда желiсiнен үлгiлердi iрiктеудi жүзеге асыруға;
      қажет болғанда, РДК-ның Төрағасының тапсыруымен, өнiмнiң сапасын бағалауды сол жерге барып жүргiзуге. Бұл жағдайда комиссия құрамына кем дегенде РДК-ның бес мүшесi кiруi керек; республикада тауар өндiрушiлер шығаратын алкоголь өнiмiнiң конкурсы мен көрмесiнiң қорытындысы бойынша медалдар, дипломдар, грамоталармен және басқа да марапаттауларға қүқылы. 15. Әрбiр нақты үлгiнiң сапасы жөнiндегi РДК-ның қорытындысы Комитеттiң шешiм қабылдауына кеңес түрiнде қызмет атқарады. N 1-қосымша Республикалық дегустациялық комиссиясының 1999 жылғы "__"___________ Қорытндысы ______________қаласында________ "_____ " жүргiзiлген РДК мәжiлiсiнің_______________№"_____" хаттамасына сәйкес тауар өндiрушiлер (РДК мүшелерi, импортшылар, ұйымдардан) белгiленген тәртiппен iрiктеп алған өнiмнiң үлгiлерi: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (үлгiлердi дегустацияға ұстаудың мақсатын, ұйымның атауын және өнiмнiң үлгiсiн, сапасының және сыртқы безендiрiлiуiнiң бағасын, алкоголь өнiмiнiң түрiне жатқызылуын көрсету) РДК ұсынымы: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ РДК қорытындысы ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________ (НТД сәйкестiгiн, рецептурасын, алкоголь өнiмiнiң түрiне жатқызылуын және т.б. көрсету) РДК төрағасы(қолдары) _____________________ (аты-жөнi) РДК хатшысы _____________________ (қолдары) Оқығандар: Омарбекова А.Т. Икебаева А.Ж.