"Қабылданған халықаралық міндеттемелер шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптің отандық тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді сыртқы нарықтарға ілгерілету бойынша өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъ

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Сауда және интеграция министрінің 2022 жылғы 8 желтоқсандағы № 470-нқ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 9 желтоқсанда № 31045 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      "Қабылданған халықаралық міндеттемелер шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптің отандық тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді сыртқы нарықтарға ілгерілету бойынша өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын, өңдеуші өнеркәсіптің отандық тауарлары мен көрсетілетін қызметтерінің, сондай-ақ оларды сыртқы нарықтарға ілгерілету бойынша шығындары ішінара өтелетін ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 1 тамыздағы № 314-НҚ бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28994 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген қабылданған халықаралық міндеттемелер шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптің отандық тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтерді сыртқы нарықтарға ілгерілету бойынша өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларында:

      2, 3, 4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілері-өнеркәсіптік-инновациялық жобаларды іске асыратын не өңдеуші өнеркәсіптің отандық тауарларын, жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерін ішкі және (немесе) сыртқы нарықтарға ілгерілету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке және (немесе) заңды тұлғалар, жай серіктестіктер;

      2) өнеркәсіп өнімі-өнеркәсіп саласындағы қызметті жүзеге асыру нәтижесінде өндірілген тауарлар;

      3) өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шаралары – Заңға сәйкес жүзеге асырылатын өңдеуші өнеркәсіпті және өнеркәсіптік-инновациялық қызметті дамыту мақсатында мемлекет қолданатын ынталандыру шаралары;

      4) өңдеуші өнеркәсіп-жаңа өнімге (тауарға, оның ішінде азық-түлік тауарларына) арналған шикізатты, материалдарды, заттарды, құрауыштарды өңдеумен байланысты өнеркәсіп салаларының жиынтығы;

      5) сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) - шикізаттық емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің экспортын дамыту және ілгерілету саласында басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектерде сыртқы сауда қызметін реттеу саласында салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      6) шикізаттық емес экспорт – өңдеуші өнеркәсіп тауарлары мен көрсетілетін қызметтердің экспорты.

      7) шығындардың бір бөлігін өтеудің жиынтық мөлшері-ағымдағы қаржы жылында осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеуді алуға берілген барлық өтінімдер бойынша бір өтініш берушіге шығындардың бір бөлігін өтеудің жол берілетін шекті мөлшері;

      8) шығындардың бір бөлігін өтеудің шекті мөлшері – осы Қағидалардың шарттарына сәйкес есептелетін бір өтініш берушіге шығындардың бір бөлігін өтеу сомасы.

      3. Шығындардың бір бөлігін өтеу қабылданған халықаралық міндеттемелер шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптің отандық тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын өнеркәсіптік-иннвациялық қызмет субъектісіне (не оның еншілес компаниясына, өндірілген өнімді өткізтін ресми өкілге (дистрибьюторға/трейдерге) немесе ақпараттық-коммуникациялық қызмет көрсететіндерге (бұдан әрі – өтініш беруші) осы мақсаттарға республикалық бюджетте көзделген ағымдағы қаржы жылына арналған қаражат шегінде жүзеге асырылады.

      Егер ағымдағы қаржы жылында мақұлданған өтінімдер бойынша өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу сомасы ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджетте осы мақсаттарға көзделген қаражаттан асып кетсе, бұл өтінімдер келесі қаржы жылына арналған республикалық бюджетте осы мақсаттарға көзделген қаражат шегінде және export.gov.kz (бұдан әрі – веб-портал) веб-порталында кезектілік тәртібімен қаралады.

      Бұл ретте, көрсетілген өтінімдерді қарау мерзімі келесі қаржы жылына арналған республикалық бюджет бекітілгенге дейін тоқтатыла тұрады.

      4. Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға (әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияны, әскери және аэроғарыштық мақсаттағы тауарларды (өнімдерді), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімдерді) отандық өндірушілерді, QazVac препаратын өндірушілерді, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған кәсіпкерлер қоспағанда) тікелей немесе жанама түрде тиесілі өтініш берушілер, сондай-ақ өздеріне қатысты сот оларды банкрот деп тану, банкроттық рәсімін қозғай отырып тарату және оңалту рәсімін қолдану туралы шешімдері заңды күшіне енген өтініш берушілер өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын пайдаланбайды.

      5. Уәкілетті орган, шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі Оператор және/немесе дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі, өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын іске асыруға уәкілетті заңды тұлғалар (бұдан әрі – Оператор) және өтініш беруші арасында жасалған үшжақты және/немесе төртжақты келісім негізінде өтініш берушінің шоттарына ақша қаражатын аударуды жүзеге асырады.";

      7 және 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Оператор:

      1) жыл сайынғы негізде не уәкілетті органның сұрау салуы бойынша оған бөлінген қаражаттың нысаналы пайдаланылуы туралы есеп береді;

      2) келісім жасасады (үшжақты және төртжақты), сондай-ақ өтініш берушіге тараптар жасасқан келісімнің талаптарын бұзған жағдайда, қабылданған халықаралық міндеттемелер шеңберінде отандық тауарлар мен өңдеу өнеркәсібінің қызметтерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді сыртқы нарықтарға ілгерілету жөніндегі шығындардың бір бөлігін өтеу шеңберінде берілген ақшалай қаражатты қайтаруды қамтамасыз етеді.

      3) Республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде осы Қағидалар шеңберінде өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсынуды жүзеге асырады.

      8. Өтініш беруші осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеуге өтінім (бұдан әрі – өтінім) береді және оған құжаттарды, ақпаратты, бастапқы деректерді, есептерді, негіздемелерді қоса береді. Өтінім Операторға веб-портал арқылы электрондық түрде ұсынылады еxport.gov.kz (бұдан әрі-веб-портал), өтініш берушінің бірінші басшысының немесе уәкілетті тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады (өтінімге қол қоюға растайтын құжат болған кезде).

      Өтініш беруші өтінімді және оған қоса берілетін құжаттарды "PDF (Portabledocumentformat)" электрондық форматында ұсынады.";

      11 және 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Өтініш берушіге оператордың шешімі негізінде тармақшаларда көрсетілген құжаттамалық расталған шығындар өтеледі 1), 2), 3), 4), 5), 6),7) осы Қағидалардың 9-тармағында, сондай-ақ 10-тармағында мынадай тәртіппен:

      1) ірі кәсіпкерлік субъектілеріне өтеуге ұсынылған соманың 30% мөлшерінде;

      2) орта кәсіпкерлік субъектілеріне өтеуге ұсынылған соманың 50% мөлшерінде;

      3) шағын кәсіпкерлік субъектілеріне өтеуге ұсынылған соманың 60% мөлшерінде жүзеге асырылады.

      Осы Қағидалардың 9-тармағының 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген өтініш берушінің құжаттамалық расталған шығындары оператордың шешімі негізінде мынадай тәртіппен өтеледі:

      1) өтеуге ұсынылған соманың 80% мөлшерінде Жоғарғы қайта бөлу тауарлары;

      2) өтеуге ұсынылған соманың 50% мөлшерінде орташа қайта бөлінген тауарлар;

      3) өтеуге ұсынылған соманың 30% мөлшерінде төменгі қайта бөлу тауарлары.

      Өтініш берушіге өтелетін шығындар сомасы отандық жүк тасымалдаушыларды тартқан кезде осы Қағидалардың 9-тармағының 9) тармақшасында көрсетілген құжаттамалық расталған шығындар сомасынан 5% - ға ұлғаяды.

      Өтініш берушіге өтелетін шығындар сомасы тауарларды Қазақстан Республикасының теңіз порттары арқылы тасымалдау кезінде осы Қағидалардың 9-тармағының 9) тармақшасында көрсетілген құжатталған расталған шығындар сомасының 5% - на ұлғаяды.

      Өтініш берушіге Оператордың шешімі негізінде веб-порталда тіркеу кезектілігі тәртібімен құжатталған шығындар өтеледі.

      12. Осы Қағидалардың 9 және 10-тармақтарында көрсетілген түрлер бойынша шығындардың бір бөлігін өтеу Қазақстан Республикасының жанама салықтары (қосылған құн салығы және акциздер) есепке алынбай жүзеге асырылады.

      Тармақшаларда көрсетілген түрлер бойынша шығындардың бір бөлігін өтеудің жиынтық мөлшері 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) осы Қағидалардың 9 – тармағы мен 10-тармағы бір өтініш берушіге 13 000 (он үш мың) айлық есептік көрсеткішті (бұдан әрі-АЕК) құрайды ағымдағы қаржы жылында.

      Инвестициялық жобаны (инвестициялық басым жобаны және (немесе) арнайы инвестициялық жобаны) іске асыратын заңды тұлға өтініш беруші болып табылатын өтінімдерді қоспағанда, осы Қағидалардың 9-тармағының 8), 9) тармақшаларында көрсетілген түрі бойынша шығындардың бір бөлігін өтеудің шекті мөлшері:

      1) өтінім берілген жылдың алдындағы жылы жанама салықтарды (қосылған құн салығы мен акциздерді) есепке алмағанда төленген салықтар сомасының 80% мөлшерінде Жоғарғы қайта бөлу тауарлары;

      2) өтінім берілген жылдың алдындағы жылы жанама салықтарды (қосылған құн салығы мен акциздерді) есепке алмағанда төленген салықтар сомасының 50% мөлшерінде орташа қайта бөлінген тауарлар;

      3) өтінім берілген жылдың алдындағы жылы жанама салықтарды (қосылған құн салығы мен акциздерді) есепке алмағанда төленген салықтар сомасының 30% мөлшерінде төменгі қайта бөлінген тауарлар.

      Өтінім беруші ресми өкіл (дистрибьютор)/трейдер/еншілес компания болып табылатын өтінімдер бойынша осы Қағидалардың 9-тармағының 9) тармақшасында көрсетілген түрі бойынша шығындардың бір бөлігін өтеудің шекті мөлшері:

      1) жанама салықтарды (қосылған құн салығы мен акциздерді) есепке алмағанда, өтінім беруші мен өндіруші бірлесіп, өтінім берген жылдың алдындағы жылы төленген салықтар сомасының 80% мөлшерінде Жоғарғы қайта бөлінген тауарлар;

      2) жанама салықтарды (қосылған құн салығы мен акциздерді) есепке алмағанда төленген салықтар сомасының 50% мөлшерінде орташа қайта бөлінген тауарлар өтінім беруші мен өндіруші бірлесіп өтінім берген жылдың алдындағы жылы;

      3) жанама салықтарды (қосылған құн салығы мен акциздерді) есепке алмағанда төленген салықтар сомасының 30% мөлшерінде төменгі қайта бөлінген тауарлар өтінім беруші мен өндіруші бірлесіп өтінім берген жылдың алдындағы жылы.

      Бұл ретте өтінімдерді ағымдағы қаржы жылына бір ғана өтініш беруші (бір/бір еншілес компания, ресми өкіл (дистрибьютор/трейдер) береді.

      Осы Қағидалардың 9-тармағының 9) тармақшасында көрсетілген түрі бойынша шығындар бөлігінің жиынтық мөлшері, өтініш берушілерді қоспағанда, ағымдағы қаржы жылында бір отандық өндірушіге (өндірілген өнімді өткізетін өтініш берушінің еншілес компаниялары мен ресми өкілдіктері (дистрибьюторлары) берген өтінімдер санына қарамастан) 75 000 (жетпіс бес мың) АЕК құрайды, Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларымен Көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан, Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 30 мамырдағы № 303 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28283 болып тіркелген) (бұдан әрі - Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 27 мамырдағы № 293 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28261 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларымен ауыл шаруашылығы техникасын өнеркәсіптік жинау туралы Келісім (Бұдан әрі - Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 30 мамырдағы № 304 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28282 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларымен көлік құралдарына және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасына компоненттерді өнеркәсіптік жинау туралы Келісім (Бұдан әрі - Келісім көлік құралдарына және (немесе) ауыл шаруашылығы техникасына компоненттерді өнеркәсіптік құрастыру туралы).

      Тауарларды өз автокөлігімен жеткізу кезінде шығындардың бір бөлігін өтеу жүрістің 1 (бір) километріне 0,04 АЕК есебінен жүргізіледі. Қашықтықты есептеу ашық көздерден, жүкті түсіру пунктінен интернет ресурстардан және халықаралық тауар-көлік жүкқұжатында көрсетілген жүкті тиеу орнынан есептеледі.

      Егер өтініш беруші көліктің бірнеше түрі пайдаланылған тасымалдау шығындарын шеккен болса, онда көліктің әрбір түрі бойынша шығындардың бір бөлігі осы тармақтың шарттарына сәйкес өтелетін болады.";

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Өтініш берушілерге қойылатын талаптар, өтінім нысаны және оған қоса берілетін құжаттар мен материалдардың тізбесі оператордың интернет-ресурсында және/немесе веб-порталда орналастырылады.

      Өтінім беру мүмкіндігін болдырмайтын веб-порталдағы техникалық ақаулар кезінде Оператор техникалық ақауларды жою кезеңіне өтінімдерді қабылдауды ұзартады және өтінім берушілерге өтінімдерді қайта беру қажеттігі туралы хабарлайды.";

      17-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) СТ-KZ нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың не сәйкестік туралы декларацияның не өтелетін кезеңге қолданыстағы индустриялық сертификаттың не тауардың шығу тегі туралы сертификаттың көшірмесі (СТ-1, СТ-2, СТ-3, EAV, А, түпнұсқа, сериялық өнімнің шығу тегі туралы сертификат нысанында) Қазақстан Республикасынан экспортталатын тауардың шығарылуы туралы тиісті сертификатты ресімдеу туралы не ресімдеуден бас тарту туралы уәкілетті тұлғаның жеткізу шарты және қорытындысы бойынша;";

      21 және 22-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Оператор өтінімдерді қабылдағаннан және тіркегеннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде олардың толықтығын және осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігін қарайды және өтінімнің түйіндемесін дайындайды. Шығындар бөлігінің өтемін алуға арналған өтінімнің түйіндемесі Оператордың бірінші басшысының бұйрығымен бекітіледі.

      Заңды тұлғаны, кәсіпкерлік субъектісінің санатын мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу туралы, өтініш берушінің берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді Оператор осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігіне өтінімді қарау кезеңінде тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қажетті мәліметтер болмаған кезде, сондай-ақ келтірілген шығындарды растау үшін Оператор өтініш берушіден және тиісті мемлекеттік органдардан растайтын құжаттарды сұратады.

      Оператор тиісті мемлекеттік органдарға сұрау салу жіберген кезде өтінімді қарау кезеңі тиісті мемлекеттік органның жауабын алған кезге дейін (өтініш берушіні жазбаша хабардар ете отырып) күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге ұзартылады.

      22. Өтінім мен ұсынылған құжаттар осы Қағидалардың талаптарына толық және сәйкес келмеген, сондай-ақ өтініш беруші жасалған келісім/келісімдер бойынша міндеттемелерді бұзған кезде Оператор 15 (он бес) жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы өтініш берушіге, сондай-ақ өтініш берушінің электрондық поштасына тиісті ескертулер жібереді.

      Жаңадан ұсынылған құжаттар осы Қағидалардың талаптарына толық және сәйкес келмеген жағдайда Оператор 30 (отыз) жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы, сондай-ақ өтініш берушінің электрондық поштасына қайта хабарлама жібереді.";

      25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "25. Оператор шығындардың бір бөлігін өтеу мүмкіндігі туралы шешім қабылданған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде өтініш берушімен (өндіруші) және уәкілетті органмен үшжақты келісім жасасады.

      Оператор шығындардың бір бөлігін өтеу мүмкіндігі туралы шешім қабылданған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде өтініш берушімен (ресми өкіл (дистрибьютор)/трейдер/еншілес компания), өндірушімен және уәкілетті органмен төрт жақты келісім жасасады.

      Өтініш беруші (өндіруші) және (немесе) өтініш беруші (ресми өкіл (дистрибьютор)/трейдер/еншілес компания) көрсетілген мерзім ішінде келісімге (екіжақты немесе үшжақты) қол қоюдан бас тартқан немесе қол қоймаған кезде Оператор шығындардың бір бөлігін өтеуді өтініш берушіге жүргізбейді.";

      27 және 28-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "27. Қағидаларда көзделген өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларының тиімділігін айқындау үшін Оператор келісім жасалған күннен бастап 3 (үш) жыл ішінде мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алынған деректердің және/немесе өтініш беруші ұсынған ақпараттың негізінде олардың іске асырылуына мониторинг жүргізеді, ол мыналарды қамтиды:

      1) өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын іске асырудағы проблемаларды анықтау жөнінде талдамалық анықтама дайындау;

      2) Осы Қағидалар шеңберінде мемлекеттік қолдау алған өтініш берушінің қарсы міндеттемелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі ақпарат жиынтығы.

      28. Қабылданған халықаралық міндеттемелер шеңберінде өңдеуші өнеркәсіптің отандық тауарлары мен қызметтерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді сыртқы нарықтарға ілгерілету жөніндегі өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу кезінде өтініш берушілер тараптар жасасқан келісім шеңберінде қарсы міндеттемелерді Заңның 27-бабына сәйкес қабылдайды.

      Өтініш берушілер қарсы міндеттемелерді орындамаған жағдайда, олар өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің өңдеу өнеркәсібінің отандық тауарлары мен қызметтерін, сондай-ақ қабылданған халықаралық міндеттемелер шеңберінде сыртқы нарықтарға ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді ілгерілету жөніндегі шығындарының бір бөлігін өтеу шеңберінде алған ақша қаражаты қарсы міндеттемелерді орындаудың қол жеткізілген деңгейі және республика Ұлттық Банкінің базалық ставкасы ескеріле отырып қайтарылуға жатады Қазақстан тәртіппен, өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті орган бекіткен, өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын көрсету кезінде қарсы міндеттемелерді айқындау және қолдану жөніндегі қағидаларда көзделген.".

      Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Сыртқы нарықтарға ілгерілету бойынша шығындары ішінара өтелетін өңдеу өнеркәсібінің отандық тауарлары мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі:

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 3809-4954 жолдармен толықтырылсын:

      "

3809

020110

Ірі қара малдың жас немесе тоңазытылған еті: жартылай ұшаның ұшасы

төменгі

3810

020120

Мүйізді ірі қара малдың мүйізденбеген, жас немесе тоңазытылған өзге де кебектері

төменгі

3811

020130

Ірі қара малдың жас немесе тоңазытылған, опырылған еті

төменгі

3812

020210

Мұздатылған ірі қара малдың ұшалары мен жартылай ұшалары

төменгі

3813

020220

Мүйізді ірі қара малдың мүшеленбеген, мұздатылған өзге де кебектері

төменгі

3814

020230

Мүйізді ірі қара малдың басқа да шабылған, құлатылған, мұздатылған

төменгі

3815

020311

Жас немесе тоңазытылған шошқаның ұшалары мен жартылай ұшалары

төменгі

3816

020312

Шошқаның сан еті, жауырындары және олардан сүйектелмеген, жас немесе тоңазытылған шабылған шабындықтар

төменгі

3817

020319

Өзге де жас немесе тоңазытылған шошқа еті

төменгі

3818

020321

Мұздатылған шошқа ұшалары мен жартылай ұшалары

төменгі

3819

020322

Шошқаның сан еті, жауырындары және олардан алынған, сүйексіз, мұздатылған

төменгі

3820

020329

Өзге де мұздатылған шошқа еті

төменгі

3821

020410

Жас немесе тоңазытылған қозылардың ұшалары мен жартылай ұшалары

төменгі

3822

020421

Жас немесе тоңазытылған қой еті мен жартылай ұшалары

төменгі

3823

020422

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған қой еті немесе ешкі еті: өзге де қой еті, жас немесе тоңазытылған: сүйексіз өзге де кебектер

төменгі

3824

020423

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған қой еті немесе ешкі еті: өзге де қой еті, жас немесе тоңазытылған

төменгі

3825

020430

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған қой еті немесе ешкі еті:мұздатылған қозылардың ұшалары және жартылай ұшалары

төменгі

3826

020441

Мұздатылған қой еті мен жартылай ұшалары

төменгі

3827

020442

Сүйексіз, мұздатылған қойдың өзге де кебектері

төменгі

3828

020443

Мұздатылған, құлатылған қойдың өзге де кебектері

төменгі

3829

020450

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған қой еті немесе ешкі еті:Ешкі еті

төменгі

3830

020500

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған жылқы (жылқы), есек, қашыр немесе лошактардың еті

төменгі

3831

020610

Ірі қара малдың жас немесе тоңазытылған тағамдық қосымша өнімдері

төменгі

3832

020621

Мұздатылған ірі қара малдың тілдері

төменгі

3833

020622

Мұздатылған ірі қара малдың бауыры

төменгі

3834

020629

Мұздатылған ірі қара малдың өзге де субөнімдері

төменгі

3835

020630

Жас немесе тоңазытылған шошқаның қосымша өнімдері

төменгі

3836

020641

Мұздатылған шошқа бауыры

төменгі

3837

020649

Мұздатылған өзге де шошқаның қосымша өнімдері

төменгі

3838

020680

Жас немесе тоңазытылған өзге де субөнімдер

төменгі

3839

020690

Мұздатылған өзге де қосымша өнімдер

төменгі

3840

020711

Жас немесе тоңазытылған бөліністерге бөлінбеген үй тауықтарының ұшалары

төменгі

3841

020712

Мұздатылған бөліністерге бөлінбеген үй тауықтарының ұшалары

төменгі

3842

020713

Жас немесе тоңазытылған ұшалардың бөліністері және үй тауықтарының субөнімдері

төменгі

3843

020714

Мұздатылған ұшаның бөліністері және үй тауықтарының субөнімдері

төменгі

3844

020724

Бөліністерге бөлінбеген, жас немесе тоңазытылған Күрке тауықтың ұшалары

төменгі

3845

020725

Бөліністерге бөлінбеген, мұздатылған Күрке тауықтың ұшалары

төменгі

3846

020726

Күркетауық ұшаларының бөліністері және жас немесе тоңазытылған субөнімдер

төменгі

3847

020727

Күркетауықтың ұшаларының бөліністері және мұздатылған субөнімдер

төменгі

3848

020741

Мясо утиное и пищевые субпродукты, свежие или охлажденные, не разделенные на части

төменгі

3849

020742

Ет және тағамдық қосымша өнімдер үйрек, бөліністерге бөлінбеген, мұздатылған

төменгі

3850

020743

01.05 тауар позициясында көрсетілген үй құсының еті және тағамдық қосымша өнімдері, жас, тоңазытылған немесе мұздатылған:үйрек: майлы бауыр, жас немесе тоңазытылған

төменгі

3851

020744

Жас немесе тоңазытылған өзге де үйрек ет және тағамдық қосымша өнімдері

төменгі

3852

020745

Ет және тағамдық қосымша өнімдер үйрек, мұздатылған

төменгі

3853

020751

01.05 тауар позициясында көрсетілген үй құсының еті және тағамдық қосымша өнімдері, жас, тоңазытылған немесе мұздатылған: қаз: бөліністерге бөлінбеген, жас немесе тоңазытылған

төменгі

3854

020752

Қаздардың бөліністерге бөлінбеген, мұздатылған еті және тағамдық қосымша өнімдері

төменгі

3855

020753

01.05 тауар позициясында көрсетілген үй құсының еті және тағамдық қосымша өнімдері, жас, тоңазытылған немесе мұздатылған:қаз: майлы бауыр, жас немесе тоңазытылған

төменгі

3856

020754

01.05 тауар позициясында көрсетілген үй құсының еті және тағамдық қосымша өнімдері, жас, тоңазытылған немесе мұздатылған:қаз: өзгелері, жас немесе тоңазытылған

төменгі

3857

020755

Мұздатылған қаздың өзге де ет және тағамдық қосымша өнімдері

төменгі

3858

020760

Цесаркалардың еті және тағамдық қосымша өнімдері

төменгі

3859

020810

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған қояндардың немесе қояндардың еті және қосымша өнімдері

төменгі

3860

020830

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған өзге де ет және тағамдық қосымша ет өнімдері: приматтар

төменгі

3861

020840

Киттердің, дельфиндердің және шошқалардың еті және т. б. жаңа, салқындатылған немесе мұздатылған

төменгі

3862

020850

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған өзге де ет және тағамдық қосымша ет өнімдері: рептилий (жылан мен тасбақаларды қоса алғанда))

төменгі

3863

020860

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған өзге де ет және тағамдық қосымша ет өнімдері: түйе және түйе тұқымдас өзге де жануарлар (Camelidae)

төменгі

3864

020890

Өзгелері: жас, тоңазытылған немесе мұздатылған ет және тағамдық қосымша ет өнімдері

төменгі

3865

020910

Шошқа майы

төменгі

3866

020990

Басқа май

төменгі

3867

021011

Шошқаның пішімі, жауырындары және олардан сүйексіз шабылған шабындар

төменгі

3868

021012

Шошқа кеудешелері (қабаттары бар) және олардан жасалған кебектер

төменгі

3869

021019

Шошқа ұшасының өзге де бөліністері

төменгі

3870

021020

Тұздалған, тұздықтағы, кептірілген немесе ысталған ірі қара малдың еті

төменгі

3871

021091

Тұздалған, тұздықтағы, кептірілген немесе ысталған ет және тағамдық қосымша ет өнімдері; еттен немесе қосымша ет өнімдерінен жасалған майда және ірі тартылған тағамдық ұн:еттен немесе қосымша ет өнімдерінен жасалған майда және ірі тартылған тағамдық ұнды қоса алғанда, өзгелері: приматтар

төменгі

3872

021092

Киттердің, дельфиндердің және шошқалардың ет және тағамдық ет өнімдері

төменгі

3873

021093

Тұздалған, тұздықтағы, кептірілген немесе ысталған ет және тағамдық қосымша ет өнімдері; еттен немесе қосымша ет өнімдерінен жасалған майда және ірі тартылған тағамдық ұн:еттен немесе қосымша ет өнімдерінен жасалған майда және ірі тартылған тағамдық ұнды қоса алғанда, өзгелері: рептилий (жыландар мен басын қоса алғанда))

төменгі

3874

021099

Өзгелері: ет және тағамдық қосымша ет өнімдері : тағамдық ұн мен ірі тартылған ұнды қоса алғанда

төменгі

3875

030291

0304 тауар позициясындағы балықтың балық филесі мен өзге де мяса қоспағанда, жаңа немесе салқындатылған балық, бауыр, уылдырық, сүт, қанаттар, бастар, құйрықтар, жүзу көпіршіктері және өзге де тағамдық балық қосалқы өнімдері: бауыр, уылдырық және сүт

төменгі

3876

030311

Мұздатылған қызыл немесе нерка (oncorhynchus nerka)

төменгі

3878

030313

Атлант лосось (salmo salar) және Дунай лосось (hucho hucho), балмұздақ

төменгі

3879

030314

Форель (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache және oncorhynchus chrysogaster) мұздатылған

төменгі

3880

030319

Мұздатылған өзге де албырт

төменгі

3881

030323

Тирапия (oreochromis spp.) Мұздатылған

төменгі

3882

030324

Сом (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.), мороженый

төменгі

3883

030325

Карп (cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus), балмұздақ

төменгі

3884

030326

Угорь (anguilla spp.), мороженый

төменгі

3885

030329

0304 тауар позициясындағы балық сүбесі мен өзге де балық етін қоспағанда, мұздатылған балық

төменгі

3886

030331

Палтус (reinhardtius hippoglossoides, hippoglossus hippoglossus, hippoglossus stenolepis)

төменгі

3887

030332

Мұздатылған теңіз Камбала (pleuronectes platessa)

төменгі

3888

030333

Теңіз тілі (solea spp .), мороженый

төменгі

3889

030334

Мұздатылған Тюрбо (psetta maxima)

төменгі

3890

030339

Бауырдан, уылдырықтан және сүттен басқа, мұздатылған өзге де қамба тәрізді

төменгі

3891

030341

Ұзын өлшемді Тунец, немесе мұздатылған альбакор (thunnus alalunga)

төменгі

3892

030342

Сары түсті Тунец (trunnus albacares), балмұздақ

төменгі

3893

030343

Скипджек немесе жолақ тунец

төменгі

3894

030344

Үлкен көзді тунец (Thunnus obesus)

төменгі

3895

030345

Көк немесе кәдімгі Тунец және көк, мұздатылған Тынық мұхит тунеці

төменгі

3896

030346

Көк Оңтүстік Тунец (thunnus maccoyii), мұздатылған

төменгі

3897

030349

Бауыр, уылдырық және сүтті қоспағанда, мұздатылған өзге де Тунец

төменгі

3898

030351

Мұздатылған балық, іздеген. рыбн.балықтың жон еті және өзге де еті товарн.поз.0304, майшабақ (clupea harengus, clupea pallasii)

төменгі

3899

030353

Сардина (sardina pilchardus, sardinops spp.), сардинелла (sardinella spp.), мұздатылған килькалар немесе шпроттар (sprattus sprattus)

төменгі

3900

030354

Скумбрия (scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus) мұздатылған

төменгі

3901

030355

Ставрида (trachurus spp.) Мұздатылған

төменгі

3902

030356

Бие (Rachycentron canadum)

төменгі

3904

030359

0304 тауар позициясындағы балық филесі мен басқа балық мяса қоспағанда, балмұздақ, майшабақ (Clupeaharengus, Clupeapallasii), анчоус (Engraulisspp.), сардиналар (Sardinapilchardus, Sardinopsspp.), сардинелла (Sardinellaspp.), шприцтер немесе шпраттар (Sprattussp

төменгі

3905

030363

Мұздатылған Треска (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocerhalus)

төменгі

3906

030364

Пикша (melanogrammus aeglefinus), мұздатылған

төменгі

3907

030365

Сайда (pollachius virens), мұздатылған

төменгі

3908

030366

Мерлуза (merluccius spp.) Және американдық жіптер нәлим (urophycis spp.) Мұздатылған

төменгі

3909

030367

Минтай (theragra chalcogramma), балмұздақ

төменгі

3910

030368

Мұздатылған Путассу (micromesistius poutassou, micromesistius australis)

төменгі

3911

030369

Басқа балықтар тұқымдастары bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae және muraenolepidae мұздатылған

төменгі

3912

030381

Мұздатылған акулалар

төменгі

3913

030382

Коньки немесе гауһар тастар (rajidae) мұздатылған

төменгі

3914

030383

Азу тіс (dissostichus spp.) мұздатылған

төменгі

3915

030384

Лаврак (dicentrarchus spp.) мұздатылған

төменгі

3916

030389

Мұздатылған өзге де балық

төменгі

3917

030391

0304 тауар позициясындағы балықтың балық филесі мен өзге де мяса қоспағанда, мұздатылған балықтары: бауыр, уылдырық, сүт, қанаттар, бастар, құйрықтар, жүзу көпіршіктері және өзге де тағамдық балық қосалқы өнімдері: бауыр, уылдырық және сүт:

төменгі

3918

030392

0304 тауар позициясындағы балықтың балық филесі мен өзге де мяса қоспағанда, мұздатылған балықтар, бауыр, уылдырық, сүт, қанаттар, бастар, құйрықтар, жүзу көпіршіктері және өзге де тағамдық балық қосалқы өнімдері: акуланың қанаттары

төменгі

3919

030399

0304 тауар позициясындағы балықтың балық филесі мен өзге де мяса қоспағанда, мұздатылған балығы, бауыр, уылдырық, сүт, қанаттар, бас, құйрықтар, жүзу көпіршіктері және өзге де тағамдық балық қосалқы өнімдері: өзгелері

төменгі

3920

030431

Филе тилапиилар (oreochromis spp.), жас немесе тоңазытылған

төменгі

3921

030432

Филе сома (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.), жас немесе тоңазытылған

төменгі

3922

030433

Жас немесе тоңазытылған нильский Филе (lates niloticus)

төменгі

3923

030439

Өзге де филе тилапии, сом, тұқы, угря, нильский және змееголов, жас немесе тоңазытылған

төменгі

3924

030441

Тынық мұхит албырт балығы, Атлант албырт балығы (salmo salar) және Дунай албырт балығы (hucho hucho), жас немесе тоңазытылған

төменгі

3925

030442

Форель сүбесі (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache және oncorhynchus chrysogaster) жас немесе тоңазытылған

төменгі

3926

030443

Қамал тәріздес Филе (pleuronectidae, bothidae, cynoglossidae, soleidae, scophthalmidae және citharidae), жас немесе тоңазытылған

төменгі

3927

030444

Балықтың сүбесі bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae және muraenolepidae жас немесе тоңазытылған

төменгі

3928

030445

Жас немесе тоңазытылған қылыш балықтың жон еті (xiphias gladius)

төменгі

3929

030446

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық филесі және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда): жас немесе тоңазытылған өзге де балық филесі: клыкача (Dissostichus spp.)

төменгі

3930

030447

Балық филесі және басқа балық еті (тартылған етті қоса алғанда), жаңа, салқындатылған немесе мұздатылған, басқа балық филесі, жаңа немесе салқындатылған: акулалар

төменгі

3931

030448

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық филесі және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда), жас немесе тоңазытылған өзге де балық филесі: скаттар және ромбалық скаттар (Rajidae)

төменгі

3932

030449

Өзге де балықтың жас немесе тоңазытылған сүбесі

төменгі

3933

030451

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық филесі және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда): өзгелері, жас немесе тоңазытылған: тирапиялар (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), тұқы (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), безеу (Anguilla spp.латес нильский (lates niloticus) және змееголова (Channa spp.)

төменгі

3934

030452

Жас немесе тоңазытылған лосось Филе албырт, өзгелері

төменгі

3935

030453

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық филесі және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда): жас немесе тоңазытылған өзге де: Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae және Muraenolepidae тұқымдас балықтар

төменгі

3936

030454

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық еті және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда): өзгелері, жас немесе тоңазытылған: қылыш-балықтар (Xiphias gladius)

төменгі

3937

030455

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық еті және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда): өзгелері, жас немесе тоңазытылған: клыкача (Dissostichus spp.)

төменгі

3938

030456

Балық филесі және балықтың өзге де еті (тартылған етті қоса алғанда), жаңа піскен, салқындатылған немесе мұздатылған, филесжалғызнемесе салқындатылған Тилапия (Oreochromisspp.), сома (Pangasiusspp., Silurusspp., Clariasspp., Ictalurusspp.), тұқы (Cyprinusspp., Carassiusspp., Ctenopharyngodonidellu

төменгі

3939

030457

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық филесі және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда): өзгелері, жас немесе тоңазытылған: скаттар және ромбалық скаттар (Rajidae)

төменгі

3940

030459

Өзге де жас немесе тоңазытылған балық еті (фаршты қоса алғанда)

төменгі

3941

030461

Филе тилапиилар (oreochromis spp.), балмұздақ

төменгі

3942

030462

Филе сома (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.), балмұздақ

төменгі

3943

030463

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық филесі және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда): мұздатылған Тилапия филесі (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), тұқы (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), безеу (Anguilla spp.латес нильский (lates niloticus) және змееголова (Channa spp.): латес нильский (Lates niloticus)

төменгі

3944

030469

Өзге де балмұздақ филе

төменгі

3945

030471

Балмұздақ Филе трески (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus)

төменгі

3946

030472

Филе пикши (melanogrammus aeglefinus), балмұздақ

төменгі

3947

030473

Филесайды (pollachius virens), балмұздақ

төменгі

3948

030474

Балықтың жон еті мұздатылған мерлузы (merluccius spp.) Және американдық жіп (urophycis spp.)

төменгі

3949

030475

Филе минтая (theragra chalcogramma), балмұздақ

төменгі

3950

030479

Балықтың басқа тұқымдас балығының сүбесі bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae және muraenolepidae

төменгі

3951

030481

Балмұздақ Тынық мұхиты лосося, антлантикалық лосось (salmo salar) және Дунай албырт (hucho hucho), балмұздақ

төменгі

3952

030482

Балмұздақ (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache және oncorhynchus chrysogaster) балмұздақ

төменгі

3953

030483

Балмұздақ (pleuronectidae, bothidae, cynoglossidae, soleidae, scophthalmidae және citharidae)

төменгі

3954

030484

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық филесі және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда): мұздатылған өзге де балықтың филесі: қылыш-балықтар (Xiphias gladius)

төменгі

3955

030485

Клыкач филесі (dissostichus spp.), балмұздақ

төменгі

3956

030486

Филе майшабақ (сluреа harengus, сluреа pallasii), балмұздақ

төменгі

3957

030487

Балмұздақ (thunnus тектес), скипджек, немесе жолақ тунца (euthynnus (katsuwonus) pelamis), балмұздақ

төменгі

3958

030488

Балық филесі және балықтың өзге де еті (тартылған етті қоса алғанда), жаңа піскен, салқындатылған немесе мұздатылған, өзге де балық филесі, мұздатылған : акулалар, сәулелер және алмас сәулелері (Rajidae)

төменгі

3959

030489

Балмұздақ өзге де балықтың жон еті

төменгі

3960

030491

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық еті және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда): мұздатылған өзге де: қылыш-балықтар (Xiphias gladius)

төменгі

3961

030492

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық филесі және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда): мұздатылған өзгелері: клыкача (Dissostichus spp.)

төменгі

3962

030493

Басқа ет (фаршты қоса алғанда) тилапии (oreochromis spp.), сом (pangasius spp. Және т.б.) Карпа (cyprinus carpio және т. Б.) Безеу (anguilla spp.латес нильский (lates niloticus) және змееголова (channa spp.)

төменгі

3963

030494

Басқа да ет (фаршты қоса алғанда) минтая (theragra chalcogramma)

төменгі

3964

030495

Басқа да ет (фаршты қоса алғанда) bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae және muraenolepidae тұқымдастарынан басқа (theragra chalcogramma)

төменгі

3965

030496

Балық филесі және балықтың өзге де еті (тартылған етті қоса алғанда), жаңа піскен, салқындатылған немесе мұздатылған, өзгелері, мұздатылған : акулалар

төменгі

3966

030497

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған, өзге де балық филесі және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда): скаттар және ромбалық скаттар (Rajidae)

төменгі

3967

030499

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық еті және өзге де балық еті (фаршты қоса алғанда):

төменгі

3968

030520

Кептірілген, ысталған, тұздалған немесе уылдырық тұздалған балық бауыры, уылдырығы және сүттері

төменгі

3969

030531

Филе тилапиилар (oreochromis spp.), сом, тұқы, безеу (anguilla spp.латес нильский (lates niloticus) және змееголова (channa spp.), кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы, бірақ

төменгі

3970

030532

Кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы, бірақ ысталмаған балық тұқымдастары bregmacerotidae, euclichthyidae, gadidae, macrouridae, melanonidae, merlucciidae, moridae және muraenolepidae

төменгі

3971

030539

Кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы, бірақ ысталмаған басқа да балықтың филесі

төменгі

3972

030541

Тынық мұхит албырт (oncorhynchus nerka,...), Атлант албырт (salmo salar) және Дунай албырт (hucho hucho), ысталған, филе қоса алғанда

төменгі

3973

030542

Майшабақ (clupea harengus, clupea pallasii) ысталған, қосылған

төменгі

3974

030543

Форель (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache және oncorhynus chrysogaster)

төменгі

3975

030544

Тирапия (oreochromis spp.), сом (pangasius spp. Және т.б.), карп (cyprinus сагріо және т. Б.) Безеу (anguilla spp.), латес нильский (lates niloticus), змеегол (channa spp. Қоса алғанда, ысталған

төменгі

3976

030549

Өзге де ысталған балық, филе қоса алғанда

төменгі

3977

030551

Треска (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus) кептірілген, тұздалмаған немесе тұздалған, бірақ ысталмаған

төменгі

3978

030552

Кептірілген, тұздалған немесе тұзды балықтар; ысталған, ысталмаған немесе ысталған балықтар темекі шегуге дейін немесе темекі шегу процесінде; ұсақ және ірі ұнтақталған балық ұны және жеуге жарамды балық түйіршіктері: тілапия (Oreochromisspp.), сом

төменгі

3979

030553

Кептірілген, тұздалған немесе маринадталған балық; ысталған, ысталған немесе ысталған балық, темекі шегуге дейін немесе темекі шегу процесінде; ұсақ және ірі тартылған балық ұны және жеуге жарамды балық түйіршіктері, тағамдық балықтардан басқа кептірілген балық

төменгі

3980

030554

Кептірілген, тұздалған немесе маринадталған балық; ысталған, ысталған немесе ысталған балық, темекі шегуге дейін немесе темекі шегу процесінде; ұсақ және ірі тартылған балық ұны және жеуге жарамды балық түйіршіктері, тағамдық балықтардан басқа кептірілген балық

төменгі

3981

030559

Кептірілген, тұздалмаған немесе тұздалған, бірақ ысталмаған өзге де балық

төменгі

3982

030561

Майшабақ (clupea harengus, clupea pallasii), тұздалған, кептірілген, ысталмаған, тұздықта

төменгі

3983

030562

Тағамдық балық субөнімдерінен басқа, тұздалған немесе тұздық судағы, кептірілген, ысталмаған Треска (gasus morhua, gadus ogac, gadus macrocephalus)

төменгі

3984

030563

Анчоустар (engraulis spp.), тұздалған, кептірілмеген, ыстырылмаған,

төменгі

3985

030564

Тирапия (oreochromis spp.), сом (pangasius spp., silurus spp., clarias spp., ictalurus spp.), карп (cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus), безеу (anguilla spp.), латес нильский (lates niloticus) және змеегол (channa spp.) Тағамдық балық субөнімдерінен басқа, тұздалған немесе тұздық судағы, кептірілген, ысталмаған

төменгі

3986

030569

Кептірілген және ысталған өзге де тұздалған балық

төменгі

3987

030571

Акула қанаттары

төменгі

3988

030572

Бас, құйрық, Тынық мұхит албырт (oncorhynchus nerka, oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus keta, oncorhyncus tschawytscha, oncorhynchus kisutch, oncorhynchus masou және oncorhynchus rhodurus), Атлант албырт (salmo salar) және Дунай албырт (hucho salar) hucho)

төменгі

3989

030579

Кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы өзге де тағамдық балық қосымша өнімдері;

төменгі

3990

030611

Лобстер мұздатылған

төменгі

3991

030612

Мұздатылған лобстері

төменгі

3992

030614

Мұздатылған крабтар

төменгі

3993

030615

Норвегиялық омар (nephrops norvegicus) мұздатылған

төменгі

3994

030616

Асшаяндарды және аршылған асшаяндарды терең (pandalus spp ., crangon crangon) мұздатылған

төменгі

3995

030617

Мұздатылған асшаяндар және арпа асшаяндар

төменгі

3996

030619

Майда және ірі тартылған ұнды және шаян тәрізділердің түйіршіктерін қоса алғанда, тамаққа пайдалануға жарамды, мұздатылған өзге де шаян тәрізділер

төменгі

3997

030719

Өзге де устрицтер

төменгі

3998

030722

Моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұздалған немесе тұзды; ысталған моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, ысталғанға дейін немесе темекі шегу кезінде термиялық өңдеуге ұшырамаған немесе ұшырамаған; жұқа ұн және г

төменгі

3999

030729

Айдаршықтар, соның ішінде pecten, chlamys, placopecten, мұздатылған

төменгі

4000

030732

Моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұздалған немесе тұзды; ысталған моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, ысталғанға дейін немесе темекі шегу кезінде термиялық өңдеуге ұшырамаған немесе ұшырамаған; жұқа ұн және г

төменгі

4001

030739

Басқа мидиялар (мytilus spp., perna spp.)

төменгі

4002

030743

Моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұздалған немесе тұзды; ысталған моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, ысталғанға дейін немесе темекі шегу кезінде термиялық өңдеуге ұшырамаған немесе ұшырамаған; жұқа ұн және г

төменгі

4003

030749

Өзге де каракатицалар мен кальмар

төменгі

4004

030752

Моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұздалған немесе тұзды; ысталған моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, ысталғанға дейін немесе темекі шегу кезінде термиялық өңдеуге ұшырамаған немесе ұшырамаған; жұқа ұн және г

төменгі

4005

030759

Басқа да сегіздік (oktopus spp.)

төменгі

4006

030760

Липаристен басқа ұлулар

төменгі

4007

030772

Моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұздалған немесе тұзды; ысталған моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, ысталғанға дейін немесе темекі шегу кезінде термиялық өңдеуге ұшырамаған немесе ұшырамаған; жұқа ұн және г

төменгі

4008

030779

Клемалар, жүректер мен аркалар (arcidae, arcticidae, cardiidae, donacidae, hiatellidae, mactridae, mesodesmatidae, myidae, semelidae, solecurtidae, solenidae, tridacnidae және veneridae тұқымдасы) басқалар

төменгі

4009

030783

Моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұздалған немесе тұзды; ысталған моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, ысталғанға дейін немесе темекі шегу кезінде термиялық өңдеуге ұшырамаған немесе ұшырамаған; жұқа ұн және г

төменгі

4010

030784

Моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұздалған немесе тұзды; ысталған моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, ысталғанға дейін немесе темекі шегу кезінде термиялық өңдеуге ұшырамаған немесе ұшырамаған; жұқа ұн және г

төменгі

4011

030787

Моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұздалған немесе тұзды; ысталған моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, ысталғанға дейін немесе темекі шегу кезінде термиялық өңдеуге ұшырамаған немесе ұшырамаған; жұқа ұн және г

төменгі

4012

030788

Моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұздалған немесе тұзды; ысталған моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, ысталғанға дейін немесе темекі шегу кезінде термиялық өңдеуге ұшырамаған немесе ұшырамаған; жұқа ұн және г

төменгі

4013

030792

Моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұздалған немесе тұзды; ысталған моллюскалар, раковинада немесе қабықсыз, ысталғанға дейін немесе темекі шегу кезінде термиялық өңдеуге ұшырамаған немесе ұшырамаған; жұқа ұн және г

төменгі

4014

030799

Майда және ірі тартылған ұнды және тамаққа пайдалануға жарамды өзге де су омыртқасыздарынан алынған түйіршіктерді қоса алғанда, өзге де моллюскалар

төменгі

4015

030812

Шаянтәрізділер мен моллюскалардан басқа, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұзды немесе тұзды судағы су омыртқасыздары; шаянтәрізділер мен моллюскалардан басқа, ысталған, ысталған немесе жылумен өңделмеген су омыртқасыздары

төменгі

4016

030819

Голотуриялар (stichopus japonicus, holothurioidea) басқалар

төменгі

4017

030822

Шаянтәрізділер мен моллюскалардан басқа, тірі, жаңа, салқындатылған, мұздатылған , кептірілген, тұзды немесе тұзды судағы су омыртқасыздары; шаянтәрізділер мен моллюскалардан басқа, ысталған, ысталған немесе жылумен өңделмеген су омыртқасыздары

төменгі

4018

030829

Теңіз кірпілері (strongylocentrotus spp., paracentrotus lividus, loxechinus albus, echichinus esculentus) басқалар

төменгі

4019

030910

Жеуге жарамды балықтан, шаян тәрізділерден, моллюскалардан және басқа да су омыртқасыздарынан жасалған ұсақ және ірі ұнтақталған ұн және түйіршіктер:

төменгі

4020

030990

Жеуге жарамды балықтан, шаян тәрізділерден, моллюскалардан және басқа да су омыртқасыздарынан жасалған ұсақ және ірі ұнтақталған ұн және түйіршіктер:

төменгі

4021

040110

Қоюлатылмаған және қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған, майы 1 мас аспайтын сүт және кілегей.%

төменгі

4022

040120

Қоюлатылмаған және қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған, құрамында 1 мас астам майы бар сүт және кілегей.%, бірақ 6 мас.артық емес.%

төменгі

4023

040140

Құрамында 6 мас астам майы бар сүт және кілегей.%, бірақ 10 мас.артық емес.%:

төменгі

4024

040150

Құрамында 10 мас астам майы бар сүт және кілегей.%

төменгі

4025

040221

Қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған, құрамында 1,5% салма_ы астам майы бар ұнтақ, түйіршіктелген немесе басқа да қатты түрдегі қоюландырылған сүт және кілегей

төменгі

4026

040229

Майлылығы салма_ы 1,5% артық, ұнтақ, түйіршіктелген немесе басқа да қатты түрдегі өзге де сүт және кілегей

төменгі

4027

040291

Қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған, басқа майлылығымен қоюлатылған сүт және кілегей

төменгі

4028

040299

Қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылған қоюлатылған өзге де сүт және кілегей

төменгі

4029

040590

Өзге де сүт майлары

төменгі

4030

040790

Қабығындағы құстардың басқа жұмыртқалары

төменгі

4031

040811

Кептірілген жұмыртқа сарысы

төменгі

4032

040819

Кептірілген жұмыртқаның сарысы

төменгі

4033

040891

Кептірілген құс жұмыртқасы

төменгі

4034

040899

Жас, пісірілген, қалыпталған, мұздатылған және басқа да құстардың қабығы жоқ өзге де жұмыртқалары

төменгі

4035

050210

Шошқа немесе қабан қылшықтары және оның қалдықтары

төменгі

4036

050290

Қылқалам бұйымдарын өндіру үшін пайдаланылатын басқа борсық немесе басқа шаштар; олардың қалдықтары

төменгі

4037

050400

Жас, тоңазытылған, мұздатылған, тұздалған , тұздықтағы, кептірілген немесе қақталған жануарлардың (балықтан басқа) ішектері, көпіршіктері мен асқазандары

төменгі

4038

050510

Толтыру үшін қолданылатын құстардың қауырсындары

төменгі

4039

050590

Қауырсындары немесе мамықтары бар құстардың өзге де терілері мен бөліктері, қауырсындары мен қауырсындары мен мамық бөліктері, тазартылған, дезинфекцияланған немесе сақтау үшін өңделген, бірақ одан әрі өңдеуге ұшырамаған; ұнтақ және қалдық

төменгі

4040

050610

Оссеин және қышқылмен өңделген сүйектер

төменгі

4041

050690

Өңделмеген, майсыздандырылған, бастапқы өңдеуге ұшыраған (пішін бермей) өзге де сүйектер мен мүйіз өзегі; осы өнімдердің ұнтағы мен қалдықтары:

төменгі

4042

050710

Піл сүйегі; ұнтақ және қалдықтар

төменгі

4043

050790

Басқа.Тасбақа қабығы, кит мұрты немесе басқа теңіз сүтқоректілері.,мүйіздер,бұғы мүйіздері,тұяқтар,тырнақтар,тұмсықтар,тырнақтар, өңделмеген.немесе ұшыраған.бастапқы.жоқ өңдеу.нысандары;кр.ұнтақ, осы өнімдердің қалдықтары және піл.сүйектер

төменгі

4044

051000

Кәріптас сұр, Құндыз ағыны, цивет және мускус; шпанктер; өт, оның ішінде құрғақ; бездер және фармацевтикалық өнімдерді өндіруде қолданылатын жануарлардан алынатын басқа да өнімдер

төменгі

4045

051191

03-топта көрсетілген балық, шаян тәрізділер, моллюскалар және басқа да су омыртқасыздарынан жасалған өнімдер, құлаған Жануарлар

төменгі

4046

051199

Басқа жерде аталмаған жануарлардан алынатын өзге де өнімдер, 01-топтағы құлаған, жеуге жарамсыз жануарлар

төменгі

4047

071010

Шикі немесе суда немесе буда пісірілген, мұздатылған картоп

төменгі

4048

071021

Бұршақ (pisum sativum), ағыспа немесе тазартылған, шикі немесе суда немесе буда пісірілген, мұздатылған

төменгі

4049

071022

Бұршақ (vigna spp ., phaseolus spp.), ағында немесе тазартылған, шикі буға пісірілген, мұздатылған

төменгі

4050

071029

Өзге де бұршақты көкөністер, су немесе буға пісірілген немесе тазартылған, шикі немесе қайнатылған, мұздатылған

төменгі

4051

071030

Шикі немесе суда немесе буда пісірілген, мұздатылған Жаңа Зеландия шпинаты және алып шпинаты (бақша шпинаты)

төменгі

4052

071040

Қант жүгерісі, шикі немесе суда немесе буда пісірілген, мұздатылған

төменгі

4053

071080

Мұздатылған өзге де көкөністер (шикі немесе суда немесе буда пісірілген)

төменгі

4054

071090

Шикі немесе суда немесе буда пісірілген, мұздатылған көкөніс қоспалары

төменгі

4055

071120

Зәйтүн (зәйтүн)

төменгі

4056

071140

Қысқа сақтауға арналған, бірақ тікелей тамаққа қолдануға жарамсыз қиярлар және корнишондар

төменгі

4057

071151

Қысқа мерзімді сақтау үшін консервіленген agaricus тектес саңырауқұлақтар (мысалы, күкірт диоксиді, тұздық судағы, күкіртті судағы немесе басқа уақытша консервілейтін ерітіндідегі), бірақ бұл түрдегі тамаққа тікелей қолдануға жарамсыз

төменгі

4058

071159

Қысқа мерзімді сақтау үшін консервіленген өзге де саңырауқұлақтар мен трюфельдер (мысалы, күкірт диоксиді, тұздық судағы, күкіртті судағы немесе басқа уақытша консервілейтін ерітіндідегі), бірақ мұндай түрдегі тамаққа тікелей қолдануға жарамсыз

төменгі

4059

071190

Қысқа мерзімді сақтау үшін консервіленген, бірақ тамаққа пайдалануға жарамсыз өзге де көкөністер мен көкөніс қоспалары

төменгі

4060

071220

Кептірілген, тұтас, кесектерге, тілімдерге кесілген,ұсақталған немесе ұнтақ түрінде, бірақ одан әрі өңдеуге ұшырамаған басты пияз

төменгі

4061

071231

Agaricus тегінің кептірілген, бүтін, кесектермен, тіліктермен кесілген, ұсақталған немесе ұнтақ түріндегі, бірақ ең жақсы өңдеуге ұшырамаған саңырауқұлақтар

төменгі

4062

071232

Ағаш құлақтары немесе аурикулярия (auricularia spp.) Кептірілген, бүтін, кесектермен, тіліктермен кесілген, ұсақталған немесе ұнтақ түрінде, бірақ одан әрі өңдеуге ұшырамаған

төменгі

4063

071233

Кептірілген, бүтін, кесектермен, тіліктермен кесілген, ұсақталған немесе ұнтақ түріндегі, бірақ одан әрі өңдеуге ұшырамаған көкөністер:саңырауқұлақтар, ағаш құлақтары немесе аурикулярий (Auricularia spp.), ашытқы саңырауқұлақтары (Tremella spp.) Және трюфельдер:ашытқы саңырауқұлақтары (Tremella spp.)

төменгі

4064

071234

Кептірілген көкөністер

төменгі

4065

071239

Кептірілген, бүтін, кесектермен, тіліктермен кесілген, ұсақталған немесе ұнтақ түріндегі, бірақ одан әрі өңдеуге ұшырамаған өзге де саңырауқұлақтар

төменгі

4066

071290

Кептірілген, бүтін, кесектермен, тілмелермен кесілген, ұсақталған немесе ұнтақ түріндегі, бірақ одан әрі өңдеуге ұшырамаған өзге де көкөністер мен көкөніс қоспалары

төменгі

4067

080620

Кептірілген жүзім

төменгі

4068

081110

Қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылған немесе қосылмаған құлпынай

төменгі

4069

081120

Таңқурай, тұт жидегі (тұт), ежевика, логанов жидегі, қарақат және егеуқұйрық (жас немесе суда немесе буда пісірілген), мұздатылған, қант бар немесе онсыз

төменгі

4070

081190

Суда немесе буда жылумен өңдеуге ұшыраған немесе ұшырамаған, мұздатылған, қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылған немесе қосылмаған өзге де жемістер мен жаңғақтар

төменгі

4071

081210

Қысқа мерзімді сақтау үшін консервіленген шие мен шие шие (мысалы, күкірт диоксиді, тұздық судағы, күкіртті судағы немесе басқа уақытша консервілейтін ерітіндідегі), бірақ мұндай түрдегі тамаққа тікелей қолдануға жарамсыз

төменгі

4072

081290

Қысқа мерзімді сақтауға арналған консервіленген (уақытша консервілейтін ерітіндіде), бірақ мұндай түрдегі тамаққа тікелей қолдануға жарамсыз өзге де жемістер мен жаңғақтар

төменгі

4073

081310

Кептірілген өрік

төменгі

4074

081320

Кептірілген қара өрік

төменгі

4075

081330

Кептірілген алма

төменгі

4076

081340

0801-0806 тауар позицияларының жемістерінен басқа, кептірілген өзге де жемістер

төменгі

4077

081350

Осы топта жіктелетін жаңғақтардың немесе кептірілген жемістердің қоспалары

төменгі

4078

081400

Цитрус жемістерінің қабығы немесе қауын қабығы (қарбыз қабығын қоса алғанда), жас, сәбіз., кептірілген немесе консервир. Қысқаша үшін. Сақтау. Тұздықта, күкіртті суда немесе басқа да уақытша консервілейтін ерітіндіде

төменгі

4079

090112

Кофеинсіз қуырылмаған кофе

төменгі

4080

090121

Дәндерде кофеинмен қуырылған Кофе

төменгі

4081

090122

Дәндерде кофеинсіз қуырылған Кофе

төменгі

4082

090190

Кофе қауызы және кофе дәндерінің қабықтары; кез келген пропорцияда кофесі бар кофені алмастырғыштар

төменгі

4083

090210

Таза салмағы 3 кг аспайтын, бастапқы орамадағы жасыл шай (ферменттелмеген)

төменгі

4084

090230

Таза салмағы 3 кг аспайтын бастапқы орамдардағы қара шай (Ферменттелген) және ішінара ферменттелген

төменгі

4085

090412

Ұнтақталған немесе ұнтақталған Piper тектес бұрыш

төменгі

4086

090422

Capsicum тектес немесе Pimenta тектес, ұсақталған немесе ұнтақталған жемістер

төменгі

4087

090520

Ұнтақталған немесе ұнтақталған Ваниль

төменгі

4088

090620

Ұсақталған немесе ұнтақталған қоңыр ағаштың даршын және гүлдері

төменгі

4089

090720

Ұнтақталған немесе ұнтақталған шеге (бүтін жемістер, гүлдер және гүлсаяқтар)

төменгі

4090

090812

Ұсақталған немесе ұнтақталған мускат жаңғағы

төменгі

4091

090822

Ұнтақталған немесе ұнтақталған Мацис

төменгі

4092

090832

Ұнтақталған немесе ұнтақталған Кардамон

төменгі

4093

090922

Ұнтақталған немесе ұнтақталған кориандр тұқымдары

төменгі

4094

090932

Рим зире тұқымдары немесе волошский зире тұқымдары, ұсақталған немесе ұнтақталған

төменгі

4095

090962

Анис, қауғаның, зире немесе фенхель тұқымдары; арша жидектері, ұсақталған немесе ұнтақталған

төменгі

4096

091012

Зімбір, ұсақталған немесе ұнтақталған

төменгі

4097

100620

Қабыршақталған күріш (жылтыратылмаған күріш)

төменгі

4098

100630

Жартылай бұзылған немесе толық құлатылған күріш, жалтыратылған немесе жалтыратылмаған, жылтыратылған немесе жалтыратылмаған

төменгі

4099

100640

Ұсақталған күріш)

төменгі

4100

110100

Бидай немесе қара бидай ұны

төменгі

4101

110220

Жүгері ұны

төменгі

4102

110290

Өзге де дәнді дақылдар ұны

төменгі

4103

110311

Бидайдан жасалған ірі тартылған жарма және ұн

төменгі

4104

110313

Жүгері жармасы және ірі тартылған ұн

төменгі

4105

110319

Өзге де дәнді дақылдардан жасалған ірі тартылған жарма және ұн

төменгі

4106

110320

Дәнді дақылдардан түйіршіктер

төменгі

4107

110412

Аршылған немесе үлпектерге қайта өңделген сұлы дәндері

төменгі

4108

110419

Өзге де дәнді дақылдардың жанышталған немесе үлпектеріне қайта өңделген дән

төменгі

4109

110422

Өңделген сұлы дәндері (жарылған, жарылған, қима түріндегі немесе жарылған)

төменгі

4110

110423

Өңделген жүгері дәндері (шабылған, опырылған, қима түріндегі немесе уатылған)

төменгі

4111

110429

Өзге де дәнді дақылдардың өңделген астығы (қауыздалған, құлатылған. Кесік түрінде немесе бөлшектелген)

төменгі

4112

110430

Дәнді дақылдардың тұтас, жанышталған, үлпек түріндегі немесе ұнтақталған ұрықтары

төменгі

4113

110610

0713 тауар позициясындағы кептірілген бұршақ көкөністерінен жасалған майда және ірі тартылған ұн

төменгі

4114

110620

0714 тауар позициясының тамыр жемістерінен немесе түйнек жемістерінен жасалған жұқа және ірі тартылған ұн және сағалық пальманың өзегінен жасалған ұнтақ

төменгі

4115

110630

Майда және ірі тартылған ұн және 08-топта жіктелетін өнімдерден жасалған ұнтақ

төменгі

4116

110710

Қуырылмаған мия

төменгі

4117

110720

Қуырылған мия

төменгі

4118

110814

Крахмал маниоковый

төменгі

4119

110819

Басқа крахмал

төменгі

4120

110820

Инулин

төменгі

4121

120810

Ұн бірі соя бұршақтары

төменгі

4122

120890

Қыша тұқымынан және соя бұршақтарынан басқа, майлы дақылдардың тұқымдарынан немесе жемістерінен жасалған жұқа және ірі тартылған өзге де ұн

төменгі

4123

121410

Ірі тартылған ұн және жоңышқа түйіршіктері

төменгі

4125

130212

Өсімдік мия шырындары мен сығындылары

төменгі

4126

130213

Өсімдік шырындары мен құлмақ сығындылары

төменгі

4128

130219

Өзге де өсімдік шырындары мен сығындылары

төменгі

4129

130220

Пектинді заттар, пектинаттар мен пектаттар

төменгі

4130

130231

Агар-агар өсімдік тектес желімдер және Қоюландырғыштар, түрі өзгертілген немесе өзгермейтін

төменгі

4131

130232

Жемістерден және мүйіз ағашының тұқымдарынан немесе циамопсис немесе гуар тұқымдарынан жасалған, түрі өзгерген немесе өзгермеген желімдер мен Қоюландырғыштар

төменгі

4132

130239

Өсімдік желімдері және Қоюландырғыштар, түрі өзгертілген илиневиден өзгертілген өзге де

төменгі

4133

140420

Мақта линті

төменгі

4134

150110

Шошқа тоң майы (лярдты қоса алғанда) және үй құсының тоң майы, 02.09 немесе 15.03 тауар позициясының майынан басқа:лярд

төменгі

4135

150120

Өзге де шошқа майы

төменгі

4136

150190

Шошқа тоң майы (лярдты қоса алғанда) және үй құсының тоң майы, 02.09 немесе 15.03 тауар позициясының майынан басқа: өзгелері

төменгі

4137

150210

Ірі қара малдың, қойдың немесе ерітілген ешкінің майы

төменгі

4138

150290

Ірі қара малдың, қойдың немесе ешкінің өзге де майы

төменгі

4139

150300

Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин (олеомаргарин) және жануар майы (техникалық маргарин), мульгирленбеген немесе араласпаған немесе қандай да бір өзге тәсілмен дайындалмаған

төменгі

4140

150410

Балық бауырынан алынған майлар және олардың фракциялары

төменгі

4141

150420

Балық майы, май және олардың фракциялары, балық бауырынан алынған майлардан басқа

төменгі

4142

150430

Теңіз сүтқоректілерінің майлары мен майлары және олардың фракциялары

төменгі

4143

150500

Тоң майопот және одан алынатын майлы заттар ( ланолинді қоса алғанда))

төменгі

4144

150600

Басқа тоң майлар мен жануарлар майлары және олардың фракциялары, оның ішінде тазартылмаған немесе тазартылған, бірақ олардың химиялық құрамы өзгертілмеген

төменгі

4145

150790

Тазартылмаған немесе тазартылған, бірақ олардың химиялық құрамы өзгертілмеген өзге де соя майы және оның фракциялары

төменгі

4146

150810

Шикі жержаңғақ майы

төменгі

4147

150890

Тазартылмаған немесе тазартылған, бірақ олардың химиялық құрамы өзгертілмеген өзге де жержаңғақ майы және оның фракциялары

төменгі

4148

150920

Зәйтүн майы

төменгі

4149

150930

Зәйтүн майы

төменгі

4150

150940

Зәйтүн майы

төменгі

4151

150990

Тазартылмаған немесе тазартылған, бірақ олардың химиялық құрамы өзгертілмеген зәйтүн майы және оның фракциялары, өзгелері

төменгі

4152

151010

Өзге де зәйтүн майы

төменгі

4153

151090

Өзге де зәйтүн майы

төменгі

4154

151110

Пальма майы шикі

төменгі

4155

151190

Басқа пальма майы және оның фракциялары, тазартылмаған немесе тазартылған, бірақ олардың химиялық құрамын өзгертпестен

төменгі

4156

151311

Кокос майы шикі

төменгі

4157

151319

Басқа кокос майы (копров) және оның фракциялары

төменгі

4158

151321

Пальма ядросы майы немесе шикі бабассу майы

төменгі

4159

151329

Пальма ядросының басқа майы, бабассу майы және олардың фракциялары

төменгі

4160

151491

Шикі май

төменгі

4161

151499

Басқа шикі май

төменгі

4162

151519

Өзге де зығыр майы және оның фракциялары

төменгі

4163

151521

Шикі жүгері майы

төменгі

4164

151529

Өзге де жүгері майы және оның фракциялары

төменгі

4165

151530

Кастор майы және оның фракциялары

төменгі

4166

151550

Күнжіт майы және оның фракциялары

төменгі

4167

151560

Өсімдік майлары және өзге де майлар

төменгі

4168

151590

Өзге де ұшпайтын өсімдік майлары, майлар (жожоба майын қоса алғанда) және олардың фракциялары, өзгелері

төменгі

4169

151610

Жануарлар майлары мен майлары және олардың фракциялары

төменгі

4170

151620

Өсімдік майлары мен майлары және олардың фракциялары

төменгі

4171

151630

Жануарлар немесе өсімдік майлары және тағамдық майлар

төменгі

4172

151790

Басқа да тағамдық қоспалар және жануарлардың немесе өсімдік майларынан немесе майлардан немесе олардың фракцияларынан жасалған дайын өнімдер. N 1516 позиция

төменгі

4173

152000

Шикі Глицерин; глицерин суы және глицерин сілтісі

төменгі

4174

152110

Шикі Глицерин, өсімдік балауызы

төменгі

4175

152200

Дегра; майлы заттарды немесе өсімдік немесе жануар тектес Балауыздарды өңдегеннен кейінгі қалдықтар

төменгі

4176

160249

Шошқа етінен жасалған қоспаларды қоса алғанда, өзге де бұйымдар

төменгі

4177

160290

Кез келген жануарлардың қанынан жасалған дайын өнімдерді қоса алғанда, өзге де бұйымдар мен консервілер

төменгі

4178

160300

Еттен, балықтан, шаян тәрізділерден, ұлулардан немесе өзге де су омыртқасыздарынан алынған сығындылар мен шырындар

төменгі

4179

160412

Майшабақ тұтас немесе кесектегі, бірақ пісірілмеген

төменгі

4180

160414

Тунец, скипджек және пеламид (sarda spp.) Тұтас немесе Кесектелген, бірақ

төменгі

4181

160415

Тұтас немесе кесектегі Скумбрия, бірақ қуырылмаған

төменгі

4182

160416

Тұтас немесе кесектегі, бірақ фарширленбеген анчоустардан жасалған дайын өнімдер мен консервілер

төменгі

4183

160417

Тұтас немесе кесектегі, бірақ өлшеніп салынбаған

төменгі

4184

160418

Дайын немесе консервіленген балық; бекіре уылдырығы және оның алмастырғыштары балық жұмыртқасынан, тұтас немесе кесек балықтан жасалған, бірақ толтырылмаған: акуланың қанаттары

төменгі

4185

160419

Тұтас немесе кесектегі, бірақ пісірілмеген өзге де балық

төменгі

4186

160431

Бекіре уылдырығы

төменгі

4187

160432

Бекіре уылдырығын алмастырғыштар: албырт уылдырығы (қызыл уылдырық)

төменгі

4188

160510

Дайын немесе консервіленген крабтар

төменгі

4189

160521

Герметикалық емес қаптамадағы дайын немесе консервіленген асшаяндар және арпа асшаяндар

төменгі

4190

160529

Дайын немесе консервіленген өзге де асшаяндарды және арпа асшаяндарды

төменгі

4191

160530

Дайын немесе консервіленген омарлар

төменгі

4192

160540

Өзге де дайын немесе консервіленген шаян тәрізділер

төменгі

4193

160551

Дайын немесе консервіленген устрицалар

төменгі

4194

160552

Дайын немесе консервіленген корольдік тарақтарды қоса алғанда, тарақтар

төменгі

4195

160553

Дайын немесе консервіленген мидия

төменгі

4196

160554

Дайын немесе консервіленген каракатицалар мен кальмар

төменгі

4197

160555

Дайын немесе консервіленген сегізаяқтар

төменгі

4198

160556

Клемалар, жүректер мен аркалар дайын немесе консервіленген

төменгі

4199

160557

Құлақ дайын немесе консервіленген

төменгі

4200

160558

Дайын немесе консервіленген липаристен басқа ұлулар

төменгі

4201

160559

Дайын немесе консервіленген өзге де моллюскалар.

төменгі

4202

160561

Голотуриялар дайын немесе консервіленген

төменгі

4203

160562

Теңіз кірпілері дайын немесе консервіленген

төменгі

4204

160563

Медузалар дайын немесе консервіленген

төменгі

4205

160569

Өзге де су омыртқасыздары, дайын немесе консервіленген

төменгі

4206

170112

Қант қызылшаның дәмді-хош иісті немесе бояғыш қоспасыз

төменгі

4207

170113

Осы топқа 2 субпозицияларға ескертуде көрсетілген құрақ қанты

төменгі

4208

170114

Өзге де құрақ қанты

төменгі

4209

170191

Дәмдік-хош иісті немесе бояғыш қоспалары бар қант: орташа айлық баға нанью-Йорк тауар-шикізат биржасында 1 т-ға 99,21 АҚШ долларынан аспайтын

төменгі

4210

170290

Инвертті қантты және басқа да қант пен құрғақ күйінде 50мас болатын қант шәрбатын қоса алғанда, өзгелері.% фруктоза:

төменгі

4211

170310

Қантты тазарту кристалдау нәтижесінде алынған құрақ мелассасы

төменгі

4212

170390

Қантты кристалдау немесе тазарту нәтижесінде алынған өзге де меласса

төменгі

4213

190190

Өзгелері: құрамында какао жоқ немесе кемінде 40 мас бар уыт сығындысы, ұннан, жармадан, крахмалдан жасалған тамақ өнімдері.% какао, басқа жерде аталмаған

төменгі

4214

180200

Қабық, қабық, тері және басқа какао қалдықтары

төменгі

4215

180310

Майсыздандырылмаған Какао-паста

төменгі

4216

180320

Майсыздандырылған немесе майсыздандырылмаған Какао-паста: ішінара немесе толық майсыздандырылған

төменгі

4217

180400

Какао-майы, какао-тоң майы

төменгі

4218

180500

Қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылмаған Какао-ұнтақ

төменгі

4219

180610

Қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылған Какао-ұнтақ

төменгі

4220

190120

1905 тауар позициясындағы нан-тоқаш өнімдерін және ұннан жасалған кондитерлік бұйымдарды дайындауға арналған қоспалар мен қамыр

төменгі

4221

190240

Кускус

төменгі

4222

190300

Крахмалдан, үлпек, түйіршіктер, шариктер, жармалар нысанында немесе басқа да ұқсас нысандарда дайындалған Тапиока және оны алмастырғыштар

төменгі

4223

190410

Астық дақылдарының астығын немесе астық өнімдерін кебу немесе қуыру жолымен алынған дайын тамақ өнімдері

төменгі

4224

190420

Қуырылмаған дәнді үлпілерден немесе қуырылмаған және қуырылмаған дәнді үлпілерден алынған немесе нан тұқымдастарын үрлеу жолымен алынған дайын тамақ өнімдері

төменгі

4225

190430

Bulgur бидайынан алынған дайын тамақ өнімдері

төменгі

4226

200110

Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылған дайындалған немесе консервіленген қияр және корнишондар

төменгі

4227

200190

Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылған дайындалған немесе консервіленген өзге де көкөністер, жемістер, жаңғақтар және өсімдіктердің жеуге жарамды басқа да бөліністері

төменгі

4228

200210

Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмаған дайындалған немесе консервіленген бүтін немесе кесілген қызанақтар

төменгі

4229

200290

Сірке суы немесе сірке қышқылы жоқ дайындалған немесе консервіленген өзге де томаттар

төменгі

4230

200310

Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмаған консервіленген agaricus тектес саңырауқұлақтар:

төменгі

4231

200390

Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмаған дайындалған немесе консервіленген өзге де саңырауқұлақтар

төменгі

4232

200410

Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмаған дайындалған немесе консервіленген, мұздатылған картоп

төменгі

4233

200490

Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмаған мұздатылған, дайындалған немесе консервіленген өзге де көкөністер мен көкөніс қоспалары

төменгі

4234

200520

Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмаған мұздатылған, дайындалған немесе консервіленген картоп

төменгі

4235

200540

Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылған немесе консервіленген бұршақ (pisum sativum), мұздатылмаған

төменгі

4236

200551

Бұршақ (vigna spp ., phaseolus spp.) Аршылған, сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмаған консервіленген, мұздатылмаған

төменгі

4237

200559

Өзге бұршақ (vigna spp., phaseolus spp.) Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмаған, мұздатылмаған консервіленген

төменгі

4238

200560

Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмаған дайындалған немесе консервіленген, мұздатылмаған Спаржа

төменгі

4239

200570

Мұздатылған, дайындалған немесе консервіленген, сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмаған зәйтүн (зәйтүн)

төменгі

4240

200580

Қант жүгері (zea mays var. Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмаған дайындалған немесе консервіленген, мұздатылмаған

төменгі

4241

200591

Сірке суы немесе сірке суы қосылмаған дайындалған немесе консервіленген өзге де көкөністер.2006 тауар позициясының өнімдерінен басқа, мұздатылмаған қышқылдар: бамбук өскіні

төменгі

4242

200599

Өзге де көкөністер мен көкөніс қоспалары

төменгі

4243

200600

Қантпен консервіленген көкөністер, жемістер, жаңғақтар, жеміс қабықтары және өсімдіктердің өзге де бөліністері (қант шәрбатымен сіңдірілген, қантталған немесе глазурленген)

төменгі

4244

200819

Өзге тәсілмен дайындалған немесе консервіленген қоспаларды қоса алғанда, өзге де жаңғақтар мен тұқымдар

төменгі

4245

200820

Өзге тәсілмен дайындалған немесе консервіленген ананастар

төменгі

4246

200830

Өзге тәсілмен дайындалған немесе консервіленген цитрус

төменгі

4247

200840

Өзге тәсілмен дайындалған немесе консервіленген алмұрт

төменгі

4248

200850

Өзге тәсілмен дайындалған немесе консервіленген өрік

төменгі

4249

200860

Өзге тәсілмен дайындалған немесе консервіленген шие мен шие

төменгі

4250

200870

Өзге тәсілмен дайындалған немесе консервіленген шірнелерді қоса алғанда, шабдалы

төменгі

4251

200880

Өзге тәсілмен дайындалған немесе консервіленген құлпынай (құлпынай)

төменгі

4252

200891

Өзге тәсілмен дайындалған немесе консервіленген, оның ішінде құрамында қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар немесе алкоголь бар немесе жоқ пальма өзегі

төменгі

4253

200893

Мүкжидек (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) дайындалған немесе консервіленген

төменгі

4254

200897

Дайындалған немесе консервіленген жемістердің, жаңғақтардың және өсімдіктердің өзге де жеуге жарамды бөліністерінің қоспалары

төменгі

4255

200899

2008 19 субпозицияда жіктелгендерді қоспағанда, дайындалған немесе консервіленген өсімдіктердің өзге де жемістері, жаңғақтары және жеуге жарамды бөліністері

төменгі

4256

210111

Кофе сығындылары, эссенциялары және концентраттары

төменгі

4257

210112

Экстрактілер, эссенциялар немесе концентраттар негізіндегі немесе кофе негізіндегі дайын өнімдер

төменгі

4258

210120

Шай немесе мате эсктрактары, эссенциялары және концентраттары (Парагвай шайы) және олардың негізіндегі немесе шай немесе мате негізіндегі дайын өнімдер (Парагвай шайы)

төменгі

4259

210130

Қуырылған циклорий және басқа қуырылған кофе алмастырғыштар және экстракттар, эссенциялар және олардың концентраттары

төменгі

4260

210310

Соя тұздығы

төменгі

4261

210330

Қыша ұнтағы және дайын қыша

төменгі

4262

210390

Тұздықтар дайындауға арналған өзге де өнімдер және дайын тұздықтар, дәмдік қоспалар және аралас дәмдеуіштер

төменгі

4263

210690

Басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген өзге де тамақ өнімдері

төменгі

4264

220110

Минералды және газдалған сулар

төменгі

4265

220190

Табиғи немесе жасанды минералды, қант немесе басқа да тәттілендіретін немесе хош иісті заттар қосылмаған газдалған басқа да сулар; мұз және қар

төменгі

4266

220430

Өзге де жүзім шырындары

төменгі

4267

220900

Сірке қышқылынан алынған сірке суы және оны алмастырғыштар

төменгі

4268

230110

Майда және ірі тартылған ұн және еттен немесе ет өнімдерінен жасалған түйіршіктер; шкваркалар

төменгі

4269

230120

Майда және ірі тартылған ұн және балықтан немесе шаян тәрізділерден, моллюскалардан немесе өзге де су омыртқасыздарынан жасалған түйіршіктер

төменгі

4270

230210

Жүгері қалдықтары

төменгі

4271

230230

Бидай қалдықтары

төменгі

4272

230240

Өзге де дәнді дақылдардың қалдықтары

төменгі

4273

230250

Бұршақты дақылдардың түйіршіктелмеген немесе түйіршіктелген қалдықтары

төменгі

4274

230310

Крахмал өндірісінің қалдықтары және ұқсас қалдықтар

төменгі

4275

230320

Қызылша сығындысы, багасса (қант қамысы сығындысы) және қант өндіруден қалған басқа да қалдықтар

төменгі

4276

230330

Барда және сыра қайнатудың немесе винокурияның өзге де қалдықтары

төменгі

4277

230400

Күнжаралар және соя майын алу кезінде алынатын, ұнтақталмаған немесе ұнтақталған, түйіршіктелмеген немесе түйіршіктелген басқа да қатты қалдықтар

төменгі

4278

230500

Күнжара және жержаңғақ майын алу кезінде алынатын, ұнтақталмаған немесе ұнтақталған, түйіршіктелмеген немесе түйіршіктелген басқа да қатты қалдықтар

төменгі

4279

230610

Өсімдік майларын немесе майларды мақта тұқымынан алу кезінде алынатын Күнжара және басқа да қатты қалдықтар,ұнтақталған, түйіршіктелген немесе түйіршіктелмеген крометтер.поз. 2304 және 2305

төменгі

4280

230620

Өсімдік майларын немесе майларды алу кезінде алынатын Күнжара және басқа да қатты қалдықтар, зығыр тұқымынан алынған, уатылмаған немесе ұнтақталған, түйіршіктелмеген және илигранулирленген қалдықтар.поз. 2304 немесе 2305

төменгі

4281

230630

Күнжара және Өсімдік майларын немесе майларды алу кезінде алынған күнбағыс тұқымынан алынған, уатылмаған немесе ұнтақталған, түйіршіктелмеген немесе түйіршіктелген, крометтер. Поз. 2304 және 2305

төменгі

4282

230641

Күнжаралар және рапс немесе кользаның тұқымынан алынған құрамында эрук қышқылы төмен басқа да қатты қалдықтар

төменгі

4283

230649

Күнжаралар және рапс немесе кользаның тұқымдарынан жасалған өзге де қатты қалдықтар

төменгі

4284

230650

Кокос жаңғағынан немесе копрадан өсімдік майларын немесе майларын алу кезінде алынатын, ұнтақталмаған немесе ұнтақталмаған, түйіршіктелмеген немесе түйіршіктелген торт және басқа да қатты қалдықтар, кр.тов.2304, 2305 Б.

төменгі

4285

230660

Өсімдік майларын немесе майларын алу кезінде алынған қатты қалдықтар, перикарптан немесе майлы пальма жаңғағының дәнінен, ұнтақталмаған немесе ұнтақталған, түйіршіктелмеген немесе түйіршіктелген

төменгі

4286

230690

2304 немесе 2305 тауар позицияларында жіктелетін қалдықтардан басқа, ұнтақталмаған немесе ұнтақталған өсімдік майларын немесе майларды алу кезінде алынатын өзге де Күнжара және басқа да қатты қалдықтар

төменгі

4287

230700

Шарап тұнбасы; шарап тас

төменгі

4288

230800

Жүзім сығындылары

төменгі

4289

230910

Бөлшек сауда үшін өлшеп оралған иттер мен мысықтарға арналған азық

төменгі

4290

230990

Жануарларды азықтандыруда пайдаланылатын өзге де өнімдер

төменгі

4291

240130

Темекі қалдықтары

төменгі

4292

240311

Осы топтың субпозициясына 1-ескертуде көрсетілген кальянға арналған темекі

төменгі

4293

240319

Өзге де кез келген пропорцияда құрамында темекі алмастырғыштары бар немесе жоқ темекі шегетін темекі

төменгі

4294

240391

Өзге де "гомогендендірілген" немесе "қалпына келтірілген" темекі

төменгі

4295

250100

Тұз (асханалық және денатуратталған тұзды қоса алғанда) және суда ерітілген немесе ерітілмеген, сондай-ақ агенттердің қоспалары бар таза натрий хлориді; теңіз суы

төменгі

4296

251730

Макадам гудронованный

төменгі

4297

251820

Кальцийленген немесе күйдірілген доломит

төменгі

4298

252020

Сылақ

төменгі

4299

252230

2825 тауар позициясында көрсетілген кальций оксиді мен гидроксидінен басқа, гидравликалық әк

төменгі

4300

252310

Цемент клинкерлері

төменгі

4301

252321

Жасанды боялған немесе боялмаған ақ Портландцемент

төменгі

4302

252329

Өзге де Портландцемент

төменгі

4303

252330

Глиноземді Цемент

төменгі

4304

252390

Гидравликалық өзге де цементтер

төменгі

4305

260120

Күйдірілген пирит

төменгі

4306

270720

Көміртекті шайырды жоғары температурада айдау арқылы алынған Толуол

төменгі

4307

270740

Көбелек

төменгі

4308

270750

Өзге де хош иісті көмірсутектердің өзге де қоспалары, 65 об. олардың %-ы немесе одан да көп (шығынды қоса алғанда) astm D 86 әдісі бойынша Цельсий бойынша 250 градусқа дейінгі температурада тазартылады

төменгі

4309

270791

Өзге де креозотты майлар

төменгі

4310

280620

Сутегі хлориді( тұз қышқылы); хлорсульфон қышқылы: хлорсульфон қышқылы

төменгі

4311

280910

Дифосфор пентаоксиді

төменгі

4312

280920

Фосфор қышқылы және полифосфор қышқылы

төменгі

4313

281820

Жасанды корундтан басқа алюминий оксиді

төменгі

4314

282710

Аммоний хлориді

төменгі

4315

283311

Натрий сульфаты

төменгі

4316

283319

Басқа натрий сульфаттары

төменгі

4317

283525

Кальций сутекфосфаты ("дикальция фосфаты"))

төменгі

4318

283526

Өзге де кальций фосфаттары

төменгі

4319

283620

Натрий карбонаты

төменгі

4320

283630

Натрий сутегі карбонаты (натрий гидрокарбонаты)

төменгі

4321

283650

Кальций карбонаты

төменгі

4322

284410

Химиялық радиоактивті элементтер және радиоактивті изотоптар (бөлінетін немесе жаңғыртылатын химиялық элементтер мен изотоптарды қоса алғанда) және олардың қосылыстары; осы өнімдерден тұратын қоспалар мен қалдықтар: - табиғи уран және оның қосылыстары; Қорытпалар, дисперсиялар (металл керамиканы қоса алғанда), табиғи уран немесе табиғи уран қосылыстары бар қыш өнімдер мен қоспалар

төменгі

4323

290122

Пропен (пропилен) қанықпаған

төменгі

4324

290129

Басқа қанықпаған ациклді көмірсутектер

төменгі

4325

290410

Бұғы қанынан жасалған басқа да дайын немесе консервіленген өнімдер

төменгі

4326

290420

Үй шошқасынан ет немесе ет қосалқы өнімдері бар кез келген жануарлардың қанынан жасалған өзге де дайын және консервіленген өнімдер

төменгі

4327

290431

Көмірсутектердің сульфатталған, нитрленген немесе нитроздалған туындылары, галогенделген немесе галогенденбеген, перфтороктансульфон қышқылы, оның тұздары және перфтороктансульфонилфторид: перфтороктансульфон қышқылы

төменгі

4328

290432

Көмірсутектердің сульфатталған, нитрленген немесе нитроздалған туындылары, галогенделген немесе галогенденбеген, перфтороктансульфон қышқылы, оның тұздары және перфтороктансульфонилфторид: аммоний перфтороктансульфонаты

төменгі

4329

290433

Сульфатталған, нитрленген немесе нитроздалған көмірсутек туындылары, галогенделген немесе галогенденбеген, перфтороктансульфон қышқылы, оның тұздары және перфтороктансульфонилфторид: литий перфтороктансульфонаты

төменгі

4330

290434

Көмірсутектердің сульфатталған, нитрленген немесе нитроздалған туындылары, галогенделген немесе галогенденбеген, перфтороктансульфон қышқылы, оның тұздары және перфтороктансульфонилфторид: калий перфтороктансульфонаты

төменгі

4331

290435

Көмірсутектердің сульфатталған, нитрленген немесе нитроздалған туындылары, галогенделген немесе галогенденбеген, перфтороктансульфон қышқылы, оның тұздары және перфтороктансульфонилфторид: перфтороктансульфон қышқылының өзге де тұздары

төменгі

4332

290436

Көмірсутектердің сульфатталған, нитрленген немесе нитроздалған туындылары, галогенделген немесе галогенденбеген: -- перфтороктансульфон қышқылы, оның тұздары және перфтороктансульфонилфторид

төменгі

4333

290491

Көмірсутектердің сульфатталған, нитрленген немесе нитроздалған туындылары, галогенделген немесе галогенденбеген, өзгелері: трихлорнитрометан (хлорпикрин)

төменгі

4334

290499

Көмірсутектердің өзге де сульфирленген, нитрленген немесе нитроздалған туындылары, галогенделген немесе галогенденбеген: өзгелері

төменгі

4335

290511

Метанол (метил спирті)

төменгі

4336

290517

Додекан-1-ол (лаурил спирті), гексадекан-1-ол (цетил спирті) және октадекан-1-ол (стеарил спирті)

төменгі

4337

290519

Басқа қаныққан моно спирттер

төменгі

4338

290522

Ациклді терпенді спирттер

төменгі

4339

290529

Басқа қанықпаған моно спирттер

төменгі

4340

290531

Этиленгликоль (этандиол)

төменгі

4341

290541

2-этил-2 - (гидроксиметил) пропан-1,3-диол (триметилолпропан)

төменгі

4342

290542

Пентаэритрит

төменгі

4343

290543

Маннит

төменгі

4344

290544

D-глюцит (сорбит)

төменгі

4345

290545

Пропиленнен жасалған синтетикалық глицерин

төменгі

4346

290551

Этхлорвинол (inn)

төменгі

4347

290559

Ациклді спирттердің өзге де галогенделген, сульфинделген, нитрленген немесе нитроздалған туындылары

төменгі

4348

290911

Қарапайым диэтил эфирі

төменгі

4349

290941

2,2 ' - оксидиэтанол (диэтиленгликоль, дигликоль)

төменгі

4350

290950

Эфирофенолдар, эфироспиртофенолдар және олардың галогенделген, сульфатталған, нитрленген және нитроздалған туындылары

төменгі

4351

291570

Пальмитин қышқылы, стеарин қышқылы, олардың тұздары мен эфирлері

төменгі

4352

291719

Басқа да ациклді поликарбон қышқылдары, олардың ангидридтері, галогенангидридтері, пероксидтері, перокси қышқылдары және олардың туындылары

төменгі

4353

291732

Диоктилортофталаттар

төменгі

4354

310100

Жануарлардың тыңайтқыштары (өсімдік тектес, араласқаннемесе араласпаған, химиялық өңделген немесе өңделмеген...

төменгі

4355

310250

Натрий нитраты

төменгі

4356

310311

Минералды немесе химиялық тыңайтқыштар, фосфор, суперфосфаттар: құрамында 35 мас.% немесе одан көп пентаоксидадифосфор (P2O5)

төменгі

4357

310530

Водородфосфат диаммония (фосфат диаммония)

төменгі

4358

310551

Құрамында нитраттар мен фосфаттар бар тыңайтқыштар

төменгі

4359

310560

Екі қоректік элемент - фосфор мен калийден тұратын минералды немесе химиялық тыңайтқыштар

төменгі

4360

310590

Өзге де минералдық немесе химиялық тыңайтқыштар

төменгі

4361

340600

Шам, жұқа балауыз шамдары және ұқсас бұйымдар

төменгі

4362

350110

Казеин

төменгі

4363

350211

Кептірілген жұмыртқа Альбумин

төменгі

4364

350219

Альбуминдер (құрамында 80 мас Астам бар екі немесе одан да көп сарысулық ақуыздардың концентраттарын қоса алғанда). басқа да альбумин туындылары:жұмыртқа альбумині: өзгелері

төменгі

4365

350510

Декстриндер және өзге де модификацияланған крахмалдар

төменгі

4366

360100

Оқ-дәрі

төменгі

4367

360410

Фейерверктер

төменгі

4368

360490

Өзге де отшашулар, сигналдық зымырандар, жаңбыр зымырандары, тұманға қарсы сигналдар және өзге де пиротехникалық бұйымдар

төменгі

4369

360610

Темекі немесе ұқсас оттықтарды толтыру және қайта толтыру үшін пайдаланылатын сыйымдылығы 300 куб. см аспайтын контейнерлердегі сұйық немесе сұйытылған газ тәрізді отын

төменгі

4370

360690

Өзге де ферроцерий және кез келген нысандағы пирофорлық қорытпалар, жанғыш материалдардан жасалған бұйымдар

төменгі

4371

380300

Талл майы, тазартылған немесе тазартылмаған

төменгі

4372

380700

Ағаш шабағы; ағаш дегтінен алынған майлар; ағаш креозоты; ағаш нафты; өсімдік пегі, сыра қайнату және канифоль, шайыр қышқылдары немесе өсімдік пегі негізіндегі өнімдер

төменгі

4373

382219

Диагностикалық реагенттер

төменгі

4374

382450

Отқа төзімді емес ерітінділер мен бетондар

төменгі

4375

390730

Эпоксидті шайырлар

төменгі

4376

391120

Мұнай шайырлары

төменгі

4377

392310

Пластмассадан жасалған қораптар, жәшіктер, себеттер және ұқсас бұйымдар

төменгі

4378

392329

Өзге де пластмассалардан жасалған қаптар, сөмкелер (конустықтарды қоса алғанда)

төменгі

4379

392350

Тығындар, қақпақтар, қалпақтар және тығындауға арналған басқа да бұйымдар

төменгі

4380

392390

Пластмассадан жасалған тауарларды тасымалдауға немесе орауға арналған өзге де бұйымдар

төменгі

4381

392620

3901-3914 тауар позицияларының өзге де материалдарынан жасалған пластмассадан жасалған киім және оның керек-жарақтары (қолғаптарды қоса алғанда)

төменгі

4382

392630

Жиһазға, көлік құралдарына арналған бекіткіш бұйымдар мен фурнитура немесе пластмассадан және 3901-3914 тауар позицияларының өзге де материалдарынан жасалған ұқсас бұйымдар

төменгі

4383

392690

Пластмассадан жасалған өзге де бұйымдар және 3901-3914 тауар позицияларының өзге де материалдарынан жасалған бұйымдар

төменгі

4384

400300

Бастапқы нысандардағы немесе пластиналар, табақтар немесе жолақтар, немесе таспалар түріндегі қалпына келтірілген Каучук

төменгі

4385

400510

Бастапқы нысандардағы немесе пластиналар, табақтар немесе жолақтар, немесе таспалар түріндегі техникалық көміртегімен немесе кремний диоксидімен толтырылған резеңке қоспа

төменгі

4386

400520

Ерітінділер; 40510 субпозициясында көрсетілгендерден басқа, өзге де дисперсиялар

төменгі

4387

400599

Бастапқы нысандардағы немесе пластиналар, табақтар немесе жолақтар, немесе таспалар түріндегі вулканизацияланбаған өзге де резеңке қоспалар

төменгі

4388

401700

Қалдықтар мен скраптарды қоса алғанда, барлық нысандағы қатты резеңке (мысалы, эбонит); қатты резеңкеден жасалған бұйымдар

төменгі

4389

410120

Салмағы 8 кг-нан аспайтын, құрғақ күйінде 10 кг-нан немесе бу, дымқыл тұздалған немесе басқа консервіленген түрінде 16 кг-нан аспайтын тұтас терілер

төменгі

4390

410150

Салмағы 16 кг-нан асатын тұтас өңделмеген ірі қара терісі

төменгі

4391

410190

Ірі қара малдың немесе жылқы тұқымдас жануарлардың өзге де өңделмеген терілері, оның ішінде шөміштер, жартылай шөміштер және б.

төменгі

4392

410210

Қойлардың өңделмеген терілері немесе жүні бар қозылардың терілері

төменгі

4393

410221

Қойлардың өңделмеген терілері және жүнсіз қозылардың терілері пикелденген

төменгі

4394

410229

Жүнсіз қой мен қозы терісінің басқа да өңделмеген терілері

төменгі

4395

410411

Ірі қара малдың терісінен жасалған иленген тері немесе былғарылық краст ылғалды күйдегі, өңделмеген беткі қабаты бөлінбеген; бет жағы екіге бөлінген; ірі қара малдың терісінен жасалған

төменгі

4396

410419

Ірі қара малдың терісінен жасалған өзге де иленген былғары немесе былғары краст

төменгі

4397

410441

Ірі қара малдың немесе жылқы тұқымдас жануарлардың терілерінен жасалған, өңделмеген беткі қабаттары бөлінбеген өзге де иленген тері (краст); беткі қабаттары екіге бөлінген

төменгі

4398

410449

Құрғақ күйдегі ірі қара малдың терісінен жасалған өзге де иленген терілер немесе былғары краст (краст)

төменгі

4399

410510

Жүнсіз, бөлінген немесе бөлінбеген, бірақ одан әрі өңдеусіз, ылғалды күйдегі (хромдалған жартылай фабрикатты қоса алғанда) иленген былғары немесе қой терісінен немесе қозылардың терісінен жасалған былғары краст)

төменгі

4400

410530

Жүнсіз, бөлінген немесе бөлінбеген, бірақ одан әрі өңделмеген, құрғақ күйінде (краст)

төменгі

4401

410621

Жүнсіз немесе жүнсіз, бөлінген немесе бөлінбеген, бірақ одан әрі өңделмеген иленген былғары немесе былғарылық краст, ешкілер немесе ешкілер (хромдалған жартылай фабрикатты қоса алғанда)

төменгі

4402

410622

Белгілі бір өңдеуге ұшыраған немесе расталмаған, бірақ тері бұйымдарын өндіру үшін тікелей пайдалануға анық жарамсыз Үнді ешкінің немесе ешкінің терісінен, өсімдік иленуінен жасалған құрғақ күйдегі иленген тері (краст)

төменгі

4403

410631

Жүнсіз немесе жүнсіз, бөлінген немесе бөлінбеген, бірақ одан әрі өңделмеген, ылғалды күйдегі (хромдалған жартылай фабрикатты қоса алғанда) шошқа терісінен жасалған иленген былғары

төменгі

4404

410632

Шошқаның терісінен жасалған (хромдалған жартылай фабрикатты қоса алғанда), жүнсіз немесе жүнсіз, бөлінген немесе бөлінбеген, бірақ одан әрі өңделмеген құрғақ күйдегі иленген былғары (краст)

төменгі

4405

410640

рептилий

төменгі

4406

410691

Дымқыл күйдегі өзге де жануарлардың терілерінен жасалған иленген өзге де былғары (хромдалған жартылай фабрикатты қоса алғанда))

төменгі

4407

410692

Жүнсіз немесе жүнсіз, бөлінген немесе бөлінбеген, бірақ одан әрі өңделмеген өзге де жануарлардың терілерінен жасалған құрғақ күйдегі иленген өзге де тері (краст)

төменгі

4408

410711

Ірі қара малдың (буйволдарды қоса алғанда) немесе жылқы тұқымдас жануарлардың тұтас терісінен жасалған, тегістелмеген бет терісі

төменгі

4409

410712

Тұтас бет терілері екіге бөлінген

төменгі

4410

410719

Ірі қара малдың (буйволдарды қоса алғанда) немесе жылқы тұқымдас жануарлардың тұтас терісінен жасалған өзге де былғары

төменгі

4411

410791

Жартылай тілімді қоса алғанда, өзге де тері, ірі қара мал; өңделмеген беті игерілмеген

төменгі

4412

410792

Мүйізді ірі қара малдың өзге де терісі

төменгі

4413

410799

Ірі қара малдың өзге де терісі

төменгі

4414

411200

Қойлардың немесе қозылардың терісінен жасалған, жүнсіз, бөлінген немесе бөлінбеген, иленгеннен кейін қосымша өңделген немесе пергаментке келтірілгенін қоса алғанда, былғары краст түріндегі былғары, басқа ...

төменгі

4415

411310

Иленгеннен кейін қосымша өңделген немесе пергаментке арналған иленгендерді қоса алғанда, көрінетін краст түріндегі, ешкінің немесе ешкінің терісінен жасалған былғары

төменгі

4416

411320

Шошқа терісінен пергаментке иленгендерді қоса алғанда, иленгеннен кейін немесе видекогенді крастпен қосымша өңделген былғары

төменгі

4417

411330

Иленгеннен кейін қосымша өңделген немесе пергаментке арналған иленгендерді қоса алғанда, рептиль терісінен жасалған видекожный краст

төменгі

4418

411390

Өзге де жануарлар терісінен қосымша өңделген немесе былғары краст түріндегі немесе пергаментке келтірілген иленген тері

төменгі

4419

411410

Күдері (аралас күдіні қоса алғанда))

төменгі

4420

411420

Күдері (аралас күдерді қоса алғанда); лакты Былғары және ламинатталған лакты былғары; металдандырылған былғары:лакты Былғары және ламинатталған лакты былғары; металдандырылған былғары

төменгі

4421

411510

Табиғи былғары немесе былғары талшықтары негізіндегі пластиналардағы, парақтардағы немесе жолақтардағы, немесе таспалардағы, орамдардағы немесе орамдардағы композициялық былғары

төменгі

4422

420600

Ішектерден (жібек құртының фиброинінен жасалған талшықтан басқа), синюгадан, көпіршіктерден немесе сіңірлерден жасалған бұйымдар.

төменгі

4423

430219

Басы, құйрығы немесе табаны бар немесе оларсыз, жиналмаған өзге де терілер

төменгі

4424

440121

Қылқан жапырақты ағаштардан жасалған ағаш жоңқалары немесе қабықтары

төменгі

4425

440122

Қатты ағаштардан жасалған ағаш жоңқалары немесе қабықтары

төменгі

4426

440220

Ағаш көмір

төменгі

4427

440290

Өзге де ағаш көмір

төменгі

4428

440311

Өңделмеген, қабығы немесе ағаш ағашы алынып тасталған немесе алынбаған немесе өрескел жиектелген немесе канализацияланбаған, бояумен, шөптермен, креозотпен немесе басқа консерванттармен өңделген: қылқан жапырақты ағаштар

төменгі

4429

440312

Өңделмеген, қабығы немесе ағаш ағашы алынып тасталған немесе алынбаған немесе өрескел жиектелген немесе канализацияланбаған, бояумен, шөптермен, креозотпен немесе басқа консерванттармен өңделген: қатты ағаштар

төменгі

4430

440410

Бондар ағашы; бөлінген бөренелер; ағаштан жасалған қадалар мен қадалар, үшкір, бірақ ұзындығы бойынша кесілмеген... қылқан жапырақты ағаштардан

төменгі

4431

440420

Бондар ағашы; бөлінген бөренелер; ағаштан жасалған қадалар мен қадалар, үшкір, бірақ ұзына бойына кесілмеген; кесілген ағаш материалдары... қатты ағаштардан

төменгі

4432

440500

Ағаш түгі немесе жұқа қырылған түк; ағаш ұны

төменгі

4433

440611

Темір жол немесе трамвай жолдарына арналған ағаш шпалдар, сіңдірілмеген: қылқан жапырақты ағаштар

төменгі

4434

440612

Темір жол немесе трамвай жолдарына арналған ағаш шпалдар:– сіңдірілмеген: - - қатты ағаштар

төменгі

4435

440691

Темір жол немесе трамвай жолдарына арналған ағаш шпалдар, өзгелері: қылқан жапырақты ағаштар

төменгі

4436

440692

Темір жол немесе трамвай жолдарына арналған ағаш шпалдар: - өзгелері: - - қатты ағаштар

төменгі

4437

440711

Ұзындығы бойынша аралау немесе бөлу, тегістеу немесе аршу арқылы алынған, тегістеу, тегістеу арқылы өңделмеген немесе өңделмеген, соңғы қосылыстары бар немесе жоқ, қалыңдығы 6 мм-ден асатын ағаш материалдары, қылқан жапырақты ағаштар: қарағайдан (Pinusspp.)

төменгі

4438

440712

Ұзындығы бойынша аралау немесе бөлу, сүргілеу немесе аршу арқылы алынған, сүргілеумен өңделмеген немесе өңделген, тегістеумен өңделген, қалыңдығы 6 мм-ден асатын түпкі қосылыстары бар немесе жоқ ағаш материалдары, қылқан жапырақты ағаштар: шыршадан (Abiesspp.) және ели (Piceasp

төменгі

4439

440713

Бойлық кесілген ағаш материалдары

төменгі

4440

440714

Бойлық кесілген ағаш материалдары

төменгі

4441

440719

Ұзындығы бойынша аралау немесе бөлу, сүргілеу немесе аршу арқылы алынған, сүргілеумен, тегістеумен өңделмеген немесе өңделген, қалыңдығы 6 мм-ден асатын түпкі қосылыстары бар немесе жоқ ағаш материалдары, қылқан жапырақты: өзгелері

төменгі

4442

440721

Махогония ағашы (swietenia shh)

төменгі

4443

440722

Вирола Суринам, Феба кеуекті және бальза

төменгі

4444

440723

Бойлық кесілген ағаш материалдары

төменгі

4445

440725

Қара қызыл ағаш шореясы, ақшыл қызыл ағаш шореясы және бакау шореясы

төменгі

4446

440726

Шореяның, парашореяның, пентакменің әртүрлі түрлерінің ағашы, барлық түрдегі шореяның Ағаш ағашы, парашорея, фагуцин шореясы және басқа да шорея және хош иісті фрагрея түрлері

төменгі

4447

440727

Цилиндрлік энтандрофрагма

төменгі

4448

440728

Жоғары хлорофор немесе африкалық тик ағашы

төменгі

4449

440729

Ұзындығы бойынша кесілген немесе бөлінген, сүргіленген немесе аршылған, сүргіленген немесе кесілмеген, тегістелген немесе тегістелмеген, қалыңдығы 6 мм-ден асатын тікенек қосылысы бар немесе жоқ өзге де ағаш материалдары

төменгі

4450

440792

Буктан кесілген немесе жарылған басқа да ағаш материалдары...

төменгі

4451

440793

Үйеңкіден (acer spp.) Кесілген немесе ұзына бойына бөлінген, қабаттарға бөлінген немесе аршылған, сүргіленген немесе сүргіленбеген, тегістелген немесе тегістелмеген өзге де ағаш материалдары.)

төменгі

4452

440794

Кесілген немесе ұзына бойына бөлінген, қабаттарға бөлінген немесе аршылған, сүргіленген немесе сүргіленбеген, тегістелген немесе шиеден жасалған өзге де сүргіленбеген ағаш материалдары (Prunus spp.

төменгі

4453

440795

Кесілген немесе ұзына бойына бөлінген, қабаттарға бөлінген немесе аршылған, сүргіленген немесе сүргіленбеген, тегістелген немесе шағаннан жасалған өзге де сүргіленбеген ағаш материалдары (fraxinus spp.)

төменгі

4454

440796

Ұзындығы бойынша аралау немесе бөлу, тегістеу немесе аршу арқылы алынған, өңделмеген немесе сүргілеумен, тегістеумен өңделген, қалыңдығы 6 мм-ден асатын соңғы қосылыстары бар немесе жоқ ағаш материалдары, басқалары: қайыңнан (Betulaspp.)

төменгі

4455

440797

Ұзындығы бойынша аралау немесе бөлу, сүргілеу немесе аршу арқылы алынған, сүргілеу, Тегістеу арқылы өңделмеген немесе өңделген, қалыңдығы 6 мм-ден асатын соңғы қосылыстары бар немесе жоқ ағаш материалдары, басқалары: терек пен Көктеректен (Populusspp.)

төменгі

4456

440799

Қалыңдығы 6 мм-ден асатын шипке қосылған немесе қосылмаған, ұзына бойына кесілген немесе жарылған, сүргіленген немесе аршылған, сүргіленген немесе сүргіленбеген, тегістелген немесе тегістелмеген өзге де ағаш материалдары

төменгі

4457

440810

Қаптауға, желімделген фанераға арналған парақтар және ұзындығы бойынша кесілген,кесектерге кесілген немесе аршылған, тегістелген немесе қалыңдығы 6 мм аспайтын қылқан жапырақты ағаштардан жасалған өзге де сүректер

төменгі

4458

440831

Қаптауға арналған парақтар, қою қызыл Ағаш ағашы бар желімделген шорея фанерасы, бозғылт қызыл ағаш шореясы және бакау шореясы үшін

төменгі

4459

440839

Тропикалық ағаштардан жасалған желімделген фанера үшін қаптауға арналған өзге де парақтар

төменгі

4460

440890

Қаптауға, желімделген фанераға арналған өзге де парақтар және ұзындығы бойынша кесілген, бөліктерге кесілген немесе аршылған, жоспарланған немесе жоқ, тегістелген немесе қалыңдығы 6 мм аспайтын өзге де сүрек

төменгі

4461

440929

Пішінделген погонаж түріндегі өзге де жапырақты ағаш материалдары (паркетті жабуға арналған планкалар мен фриздерді қоса алғанда)

төменгі

4462

441239

Өзге де желімделген фанер, фанерленген панельдер және қабатты ағаштан жасалған ұқсас материалдар

төменгі

4463

441242

Желімделген фанера

төменгі

4464

441249

Желімделген фанера

төменгі

4465

441252

Желімделген фанера

төменгі

4466

441259

Желімделген фанера

төменгі

4467

441291

Желімделген фанера

төменгі

4468

441292

Желімделген фанера

төменгі

4469

441299

Желімделген өзге де фанер, фанерленген ағаш панельдер және қабатты ағаштан жасалған ұқсас материалдар

төменгі

4470

441490

Суреттерге, фотосуреттерге және айналарға арналған ағаш жақтаулар

төменгі

4471

441811

Құрылысқа арналған ағаш бұйымдары

төменгі

4472

441821

Құрылысқа арналған ағаш бұйымдары

төменгі

4473

441891

Ұяшықты ағаш панельдерді қоса алғанда, ағаш, құрылыс, ағаш және балташы бұйымдары, жинақталған едендік панельдер, гонт және шатыр дранкасы, өзгелері: бамбук

төменгі

4474

441911

Асхана және ас үй, ағаш, бамбуктан жасалған керек-жарақтар: нан кесуге арналған тақталар, кесу тақталары және ұқсас тақталар

төменгі

4475

441912

Асхана және ас үй керек-жарақтары, ағаш: - бамбуктан: - - таяқшалар

төменгі

4476

441919

Асхана және ас үй керек-жарақтары, ағаш: - бамбуктан: - - өзгелері

төменгі

4477

441920

Керек-жарақтар асхана және ас үй ағаш

төменгі

4478

441990

Асхана және ас үй керек-жарақтары, ағаш: - бамбуктан: - өзгелері:

төменгі

4479

442011

Ағаш мозаикалық және көмкерілген бұйымдар

төменгі

4480

442110

Киімге арналған ағаш ілгіштер

төменгі

4481

442120

Өзге де ағаш бұйымдар

төменгі

4482

442191

Өзге де: бамбуктан жасалған ағаштан жасалған бұйымдар

төменгі

4483

442199

Өзге де ағаш бұйымдар, өзгелері: өзгелері

төменгі

4484

450190

Өзге де тығынның қалдықтары; ұсақталған, түйіршіктелген немесе ұнтақталған тығын

төменгі

4485

460122

Ротангадан жасалған жолақтарға немесе ленталарға қосылған немесе қосылмаған өруге арналған материалдардан жасалған өрілген және ұқсас бұйымдар

төменгі

4486

460192

Бамбуктан жасалған өзге де өсімдік материалдарынан жасалған кілемшелер, төсеніштер және экрандар

төменгі

4487

460193

Ротангадан жасалған өзге де өсімдік материалдарынан жасалған циновкалар мен перделер кілемше

төменгі

4488

470100

Ағаш целлюлозасы

төменгі

4489

470200

Целлюлоза ағаш, еритін сорттар

төменгі

4490

470311

Қылқан жапырақты тұқымдардан жасалмаған, еритін сорттардан басқа, сүректі, натронды немесе сульфатты Целлюлоза

төменгі

4491

470319

Еритін сорттардан басқа, сүректі, натронды немесе сульфатты Целлюлоза: жасыл емес: жапырақты тұқымдардан

төменгі

4492

470321

Еритін сорттардан басқа, қылқан жапырақты тұқымдардан жартылай жасыл немесе ақшыл сүректі, натронды немесе сульфатты Целлюлоза

төменгі

4493

470329

Еритін сорттардан басқа, жартылай жасыл немесе ақ жапырақты тұқымдардан жасалған сүректі, натронды немесе сульфатты Целлюлоза

төменгі

4494

470411

Еритін сорттардан басқа, сульфитті, ағаш Целлюлоза: жасыл емес: қылқан жапырақты тұқымдардан

төменгі

4495

470419

Еритін сорттардан басқа, сульфитті, ағаш Целлюлоза: жасыл емес: жапырақты тұқымдардан

төменгі

4496

470421

Еритін сорттардан басқа, сүректі, сульфитті Целлюлоза:жартылай жасыл немесе ақ: қылқан жапырақты тұқымдардан жасалған

төменгі

4497

470429

Еритін сорттардан басқа, жартылай жасыл немесе ақ, жапырақты тұқымдардан жасалған сүректі, сульфитті Целлюлоза

төменгі

4498

470500

Пісірудің механикалық және химиялық тәсілдерінің үйлесімінен алынған ағаш массасы.

төменгі

4499

470610

Хлинт линтінен алынған целлюлоза

төменгі

4500

470620

Регенерацияланатын қағаз бен картоннан (макулатура мен қалдықтардан)алынған талшықты Масса

төменгі

4501

470630

Регенерацияланатын қағаздан немесе картонатурадан және қалдықтардан алынған талшықты өзге де масса)

төменгі

4502

470691

Өзге де талшықты ағаш массасы

төменгі

4503

470692

Талшықты целлюлозаның басқа массасы

төменгі

4504

470693

Талшықты жартылай целлюлозаның басқа массасы

төменгі

4505

480269

Хат, баспа немесе басқа да графикалық мақсаттар үшін қолданылатын, жабылмаған өзге де қағаз және қатырма қағаз

төменгі

4506

480300

Қағаз дәретхана салфеткалар, бетке арналған салфеткалар, Сүлгілер, дастархандар және шаруашылық-тұрмыстық немесе санитарлық-гигиеналық мақсаттағы қағаздың басқа да түрлері, целлюл. Целлюлоза мақта және мата. Талшық

төменгі

4507

480411

Крафт-лайнер [тарный картон] жасыл емес

төменгі

4508

480419

Басқа да крафт-лайнер [тарный картон] ағартылмаған

төменгі

4509

480421

Крафт-қағаз мешочная небеленая

төменгі

4510

480429

Өзге де крафт-қағаз

төменгі

4511

480431

Массасы 1 м2 150 г немесе одан кем, ағартылмаған өзге де крафт-қағаз және картон

төменгі

4512

480439

Салмағы 1 м. шаршы 150 г немесе одан кем басқа крафт-қағаз және картон)

төменгі

4513

480441

Массасы 1 м2 150 г астам, бірақ 225 г кем басқа крафт-қағаз және картон, ағартылмаған

төменгі

4514

480442

48.02 немесе 48.03 тауар позициясында көрсетілгендерден басқа орамдардағы немесе парақтардағы крафт-қағаз және борланбаған крафт-картон:массасы 1 м2 150 г астам, бірақ 225 г кем крафт-қағаз және крафт-картон: массада біркелкі ағартылған және талшықтың жалпы массасының 95% астам химиялық тәсілмен алынған сүрек талшықтары құрайтын

төменгі

4515

480449

Салмағы 1 м. ш. 150 г-дан астам, бірақ 225 г-дан кем, 80 мас-тен кем емес басқа крафт-қағаз және қатырма қағаз. талшықтың жалпы массасының % - ын қылқан жапырақты ағаштардың талшықтары құрайды

төменгі

4516

480451

Массасы 1 м. Кв. 225 г немесе 150г астам өзге де ағартылмаған крафт-қағаз және картон

төменгі

4517

480452

48.02 немесе 48.03 тауар позициясында көрсетілгендерден басқа, орамдардағы немесе парақтардағы крафт-қағаз және борланбаған крафт-картон:массасы 1 м2 225 г немесе одан астам крафт-қағаз және басқа крафт-картон:массада біркелкі ағартылған және талшықтың жалпы массасының 95% - ынан астам химиялық тәсілмен алынған ағаш талшықтары құрайтын

төменгі

4518

480459

Массасы 1 м. Кв. 225 г немесе одан астам өзге де крафт-қағаз және қатырма қағаз

төменгі

4519

480511

Жартылай целлюлозадан жасалған гофрлеуге арналған қағаз

төменгі

4520

480700

Беттік жабынсыз немесе сіңдірілмеген, орамдардағы немесе парақтардағы арматураланған немесе бекітілмеген көп қабатты қағаз және қатырма қағаз (қағаз немесе картон тегіс қабатының адгезив көмегімен желімдеу жолымен жасалған)

төменгі

4521

480840

Бекітілген немесе бүрмеленген, басылған немесе басылған, тесілген немесе тесілмеген Крафт-қағаз

төменгі

4522

480890

Гофрленген (жабыстырылған немесе сыртқы тегіс парақтармен жабыстырылмаған), бекітілген, басылған немесе тесілген, орамдардағы немесе парақтардағы өзге де қағаз және қатырма қағаз. Поз. 4803

төменгі

4523

481039

Жазу, басу немесе басқа да графикалық мақсаттар үшін пайдаланылатындардан басқа, басқа крафт-қағаз, крафт-картон...

төменгі

4524

481092

Көп қабатты, хат,баспа және басқа да графикалық мақсаттар үшін пайдаланылатындардан басқа, Крафт-қағаз және картон

төменгі

4525

481159

Жабындысы, сіңдірілген немесе пластмассамен ламинатталған өзге де қағаз және картон

төменгі

4526

482210

Тоқыма жіптерді орау үшін пайдаланылатын қағаз массасынан жасалған бобиналар, катушкалар, копстар, шпулдер, ұқсас ұстағыштар

төменгі

4527

482290

Өзге де бобиндер, катушкалар, копстар, шпулдер, ұқсас қағаз массасының ұстағыштары, бум. Немесе картон (перфорацияланған немесе перфорирленбеген., армирленген немесе армирленген емес.басқа использ. Тоқыма орау үшін. Жіптерді

төменгі

4528

482390

Өзге де Қағаз, картон, целлюлоз. Целлюлозадан жасалған мақта және мата. Мөлшері немесе нысаны бойынша кесілген өзге де талшықтар; қағаз массасынан, қағаздан, картоннан, целлюлоздан жасалған бұйымдар. Мақта немесе целлюлден жасалған жаймалар.талшық

төменгі

4529

490520

Географиялық карталар

төменгі

4530

490590

Географиялық карталар

төменгі

4531

500200

Шикі жібек (бұралмаған)

төменгі

4532

510119

Қырқудан басқа, кардо - және тарақпен тарауға ұшырамаған, қырқуға немесе теріден тазартуға дейін жууды қоса алғанда, жуылмаған өзге де жүн

төменгі

4533

510121

Басқа жүн қырқылған, кардо-немесе тарақпен таралмаған, жуылған, көміртектенбеген

төменгі

4534

510129

Жуылған, көміртектенбеген, кесілгеннен басқа, кардо - және тарақпен тарауға ұшырамаған өзге де жүн

төменгі

4535

510130

Кардо - және тарақпен таралмаған, көміртектелген жүн

төменгі

4536

510310

Жануарлардың шаштары немесе жұқа шаштары

төменгі

4537

510400

Жүннен немесе жұқа немесе дөрекі шаштардан жыртылған шикізат

төменгі

4538

510510

Кардоқұтуға ұшыраған жануарлардың жүні

төменгі

4539

510521

Тарақпен тарауға ұшыраған жануарлардың жүні, кесіндіде

төменгі

4540

510529

Жүннің басқа тарақты таспасы және тарақпен тарауға ұшыраған жануарлардың өзге де жүні

төменгі

4541

510531

Кардтық немесе тарақпен тарауға ұшыраған жануарлардың биязы немесе қылшықты жүні және биязы немесе қылшықты қылы (кесіндіде тарауға ұшыраған жүнді қоса алғанда): кардтық немесе тарақпен тарауға ұшыраған жануарлардың биязы қылы:Кашмир ешкілері

төменгі

4542

510539

Кардтық немесе тарақпен тарауға ұшыраған жануарлардың басқа да жұқа қылдары

төменгі

4543

510540

Кардтық немесе тарақпен тарауға ұшыраған жануарлардың биязы немесе қылшықты жүні және биязы немесе қылшықты қылы (кесіндіде тарауға ұшыраған жүнді қоса алғанда): кардтық немесе тарақпен тарауға ұшыраған жануарлардың қылшықты қылы

төменгі

4544

520100

Таралмаған талшық мата

төменгі

4545

520291

Басқа мақта қалдықтары-ұсақталған шикізат

төменгі

4546

520299

Өзге де мақта қалдықтары

төменгі

4547

520411

85% немесе одан көп масса бойынша мақта талшықтары бар, бөлшек сауда үшін өлшеп оралмаған мақта-мата тігін жіптері

төменгі

4548

520419

Мөлдір сату үшін өлшеп оралмаған өзге де мақта-мата тігін жіптері

төменгі

4549

520420

Бөлшек сауда үшін өлшеп оралған мақта-мата тігін жіптері

төменгі

4550

520511

Иірімжіп х / б, құрамында қызғылт үшін өлшеп оралмаған 85% және одан да көп мақта бар. Тарақпен тарамаған, 714,29 дтекс сызықтық тығыздығы немесе одан да көп талшықтардан жасалған (14 метрлік нөмірден аспайтын) бір желілік сату)

төменгі

4551

520512

Иірімжіп х / б, құрамында қызғылт үшін өлшеп оралмаған 85% және одан да көп мақта бар. Тарақпен тарамаған, сызықтық тығыздықтағы талшықтардан жасалған бір желілік сату 714,29 кем,бірақ 232,56 дтекстен кем емес

төменгі

4552

520513

Иірімжіп х / б, құрамында қызғылт үшін өлшеп оралмаған 85% және одан да көп мақта бар. 23,256-дан кем,бірақ 19,231 текстен кем емес желілік тығыздықтағы тарақпен таралмаған талшықтардан бір желілік сату (метр.нөмірі 43...

төменгі

4553

520514

Иірімжіп х / б, құрамында қызғылт үшін өлшеп оралмаған 85% және одан да көп мақта бар. 19,231-ден кем,бірақ 12,5 текстен кем емес желілік тығыздықтағы тарақпен таралмаған талшықтардан бір желілік сату (метр.52-ден 80-ге дейін)

төменгі

4554

520515

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған: тарақпен тарауға ұшырамаған талшықтардан жасалған бір жіпті иірімжіп: 125 дтекстен кем сызықтық тығыздығы (80 метрлік нөмірден жоғары))

төменгі

4555

520521

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған: тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған бір жіпті иірімжіп: 714,29 дтекс сызықтық тығыздығы немесе одан көп (14 метрлік нөмірден аспайтын))

төменгі

4556

520522

Иірімжіп х / б, құрамында қызғылт үшін өлшеп оралмаған 85% және одан да көп мақта бар. Талшықтардан, тарақпен тарақпен тарайтын,сызықтық тығыздығы 714,29-дан кем, бірақ 232,56-дан кем емес(метр.14 нөмірден...

төменгі

4557

520523

Иірімжіп х / б, құрамында қызғылт үшін өлшеп оралмаған 85% және одан да көп мақта бар. Сату однониточная талшықтардан, гребенного тарам,сызықтық тығыздығы кем 232,56, бірақ 192,31 дтекса(метр.нөмірі 43...

төменгі

4558

520524

Иірімжіп х / б, құрамында қызғылт үшін өлшеп оралмаған 85% және одан да көп мақта бар. Сату однониточная талшықтардан, гребенного тарам,сызықтық тығыздығы кем 192,31, бірақ кемінде 125 дтекса (метр.52-ден бастап дейін..

төменгі

4559

520526

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған:тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған бір жіпті иірімжіп: 125 дтекстен кем сызықтық тығыздығы, бірақ 106,38 дтекстен кем емес (80 метрлік нөмірден жоғары, бірақ 94 метрлік нөмірден жоғары емес))

төменгі

4560

520527

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеп оралмаған:тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған бір жіпті иірімжіп: сызықтық тығыздығы 106,38 дтекстен кем, бірақ 83,33 дтекстен кем емес (94 метрлік нөмірден жоғары, бірақ 120 метрлік нөмірден жоғары емес))

төменгі

4561

520528

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған: тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған бір жіпті иірімжіп: 83,33 дтекстен кем сызықтық тығыздығы (120 метрлік нөмірден жоғары))

төменгі

4562

520531

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған:тарақпен тарауға ұшырамаған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:бір тіректі иірімжіп үшін 714,29 дтекс немесе одан да көп сызықтық тығыздығы (бір тіректі иірімжіп үшін 14 метр нөмірден аспайтын))

төменгі

4563

520532

Иірімжіп х / б, құрамында қызғылт үшін өлшеп оралмаған 85% және одан да көп мақта бар. Тарақпен таралмаған талшықтардан, сызықтық тығыздықтағы 714,29 дтекстен кем, бірақ 232,56 кем емес бір ширатылған сату (метр.нөмірі ...

төменгі

4564

520533

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған:тарақпен тарауға ұшырамаған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:232,56 дтекстен кем, бірақ 192,31 дтекстен кем емес (43 метрлік нөмірден жоғары, бірақ бір арналы иірімжіп үшін 52 метрлік нөмірден аспайтын) бір арналы иірімжіп үшін сызықтық тығыздығы)

төменгі

4565

520534

Иірімжіп х / б, құрамында қызғылт үшін өлшеп оралмаған 85% және одан да көп мақта бар. Тарақпен таралмаған талшықтардан бұралған, сызықтық тығыздығы 192,31-ден кем,бірақ 125 дтекстен кем емес сату (метр.52-ден бастап дейін...

төменгі

4566

520535

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған:тарақпен тарауға ұшырамаған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:125 дтекстен кем (бір арналы иірімжіп үшін 80 метр нөмірден жоғары) бір арналы иірімжіп үшін сызықтық тығыздығы)

төменгі

4567

520541

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған:тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:бір тіректі иірімжіп үшін 714,29 дтекс немесе одан көп сызықтық тығыздығы (бір тіректі иірімжіп үшін 14 метр нөмірден аспайтын))

төменгі

4568

520542

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:бір тіректі иірімжіп үшін 714,29 дтекстен кем, бірақ 232,56 дтекстен кем емес сызықтық тығыздығы (14 метрлік нөмірден жоғары, бірақ бір тіректі иірімжіп үшін 43 метрлік нөмірден аспайтын))

төменгі

4569

520543

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған:тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:232,56 дтекстен кем, бірақ 192,31 дтекстен кем емес (43 метрлік нөмірден жоғары, бірақ бір арналы иірімжіп үшін 52 метрлік нөмірден аспайтын) бір арналы иірімжіп үшін сызықтық тығыздығы)

төменгі

4570

520544

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:бір тіректі иірімжіп үшін сызықтық тығыздығы 192,31 дтекстен кем, бірақ 125 дтекстен кем емес (52 метрлік нөмірден жоғары, бірақ бір тіректі иірімжіп үшін 80 метрлік нөмірден жоғары емес))

төменгі

4571

520547

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:бір тіректі иірімжіп үшін сызықтық тығыздығы 106,38 дтекстен кем, бірақ 83,33 дтекстен кем емес (94 метрлік нөмірден жоғары, бірақ бір тіректі иірімжіп үшін 120 метрлік нөмірден аспайтын))

төменгі

4572

520548

Мақта талшықтары бар мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа) 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған:тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:83,33 дтекстен кем (бір арналы иірімжіп үшін 120 метр нөмірден жоғары) бір арналы иірімжіп үшін сызықтық тығыздығы)

төменгі

4573

520611

Х/б иірімжібі құрамында 85% кем мақта бар, өлшеніп оралмаған. Бірниторлы,тарақ емес, сызықтық тығыздығы 714,29 дтекс және одан да көп (14 метрлік нөмірден жоғары емес) сату)

төменгі

4574

520612

Х/б иірімжібі құрамында 85% кем мақта бар, өлшеніп оралмаған.бір тіректі, тарақ емес, сызықтық тығыздығы 714,29 дтекстен кем, бірақ 232,56 кем емес (14-тен метрикалық нөмірлер) сату, бір тіректі, тарақ емес, сызықтық тығыздығы 714,29 дтекстен кем, бірақ 232,56 кем емес (14-тен метрикалық нөмірлер)...

төменгі

4575

520613

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа).% бөлшек сауда үшін өлшеп оралмаған мақта талшықтары:тарақпен тарауға ұшырамаған талшықтардан жасалған бір тіректі иірімжіп:сызықтық тығыздығы 232,56 дтекстен кем, бірақ 192,31 дтекстен кем емес (43 метрлік нөмірден жоғары, бірақ 52 метрлік нөмірден аспайтын))

төменгі

4576

520614

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа). бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған мақта талшықтарының%: тарақпен тарауға ұшырамаған талшықтардан жасалған бір тіректі иірімжіп:сызықтық тығыздығы 192,31 дтекстен кем, бірақ 125 дтекстен кем емес (52 метр нөмірден жоғары, бірақ 80 метр нөмірден жоғары емес))

төменгі

4577

520615

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа).% бөлшек сауда үшін өлшеп оралмаған мақта талшықтары : тарақпен тарауға ұшырамаған талшықтардан жасалған бір тіректі иірімжіп: 125 дтекстен кем сызықтық тығыздығы (80 метрлік нөмірден жоғары))

төменгі

4578

520621

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа).% бөлшек сауда үшін өлшеп оралмаған мақта талшықтары : тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған бір тіректі иірімжіп: сызықтық тығыздығы 714,29 дтекс немесе одан көп (14 метрлік нөмірден аспайтын))

төменгі

4579

520622

Х/б иірімжібі құрамында 85% кем мақта бар, өлшеніп оралмаған. Кем,бірақ 232,56 дтекстен кем емес (метрикалық өлшеуіш 14-тен 43-ке дейін)

төменгі

4580

520623

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа).% бөлшек сауда үшін өлшеп оралмаған мақта талшықтары:тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған бір тіректі иірімжіп:сызықтық тығыздығы 232,56 дтекстен кем, бірақ 192,31 дтекстен кем емес (43 метрлік нөмірден жоғары, бірақ 52 метрлік нөмірден аспайтын))

төменгі

4581

520624

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа).% бөлшек сауда үшін өлшеп оралмаған мақта талшықтары:тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған бір тіректі иірімжіп:сызықтық тығыздығы 192,31 дтекстен кем, бірақ 125 дтекстен кем емес (52 метр нөмірден жоғары, бірақ 80 метр нөмірден жоғары емес))

төменгі

4582

520625

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа).% бөлшек сауда үшін өлшеп оралмаған мақта талшықтары : тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған бір тіректі иірімжіп: 125 дтекстен кем сызықтық тығыздығы (80 метрлік нөмірден жоғары))

төменгі

4583

520631

Х/б иірімжібі құрамында 85% кем мақта бар, өлшеніп оралмаған. Тік, тарақ емес, 714,29 дтекс сызықтық тығыздығы және бір желілі болеедля сату (14 метрлік нөмірден жоғары емес))

төменгі

4584

520632

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа). бөлшек саудада сату үшін өлшеніп оралмаған мақта талшықтары:тарақпен тарауға ұшырамаған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:бір тіректі иірімжіп үшін 714,29 дтекстен кем, бірақ 232,56 дтекстен кем емес сызықтық тығыздығы (14 метрлік нөмірден жоғары, бірақ бір тіректі иірімжіп үшін 43 метрлік нөмірден аспайтын))

төменгі

4585

520633

Х/б иірімжібі құрамында 85% кем мақта бар, өлшеніп оралмаған. 232,56 кем, бірақ 192,31 дтекстен кем емес сызықтық тығыздықты сату

төменгі

4586

520634

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа). бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған мақта талшықтары: тарақпен тарауға ұшырамаған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:бір тіректі иірімжіп үшін сызықтық тығыздығы 192,31 дтекстен кем, бірақ 125 дтекстен кем емес (52 метрлік нөмірден жоғары, бірақ бір тіректі иірімжіп үшін 80 метрлік нөмірден аспайтын))

төменгі

4587

520635

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа). бөлшек саудада сату үшін өлшеніп оралмаған мақта талшықтары:тарақпен тарауға ұшырамаған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:125 дтекстен кем (бір арналы иірімжіп үшін 80 метр нөмірден жоғары) бір арналы иірімжіп үшін сызықтық тығыздығы)

төменгі

4588

520641

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа). бөлшек саудада сату үшін өлшеніп оралмаған мақта талшықтары:тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:бір тіректі иірімжіп үшін 714,29 дтекс немесе одан көп сызықтық тығыздығы (бір тіректі иірімжіп үшін 14 метр нөмірден аспайтын))

төменгі

4589

520642

Х/б иірімжібі құрамында 85% кем мақта бар, өлшеніп оралмаған. Тік, тарақты, сызықтық тығыздығы 714,29-дан кем, бірақ 232,56-дан кем емес

төменгі

4590

520643

85 мас-тан кем мақта-мата иірімжіп (тігін жіптерінен басқа). бөлшек саудада сату үшін өлшеніп оралмаған мақта талшықтары:тарақпен тарауға ұшыраған талшықтардан жасалған көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған иірімжіп:232,56 дтекстен кем, бірақ 192,31 дтекстен кем емес (43 метрлік нөмірден жоғары, бірақ бір арналы иірімжіп үшін 52 метрлік нөмірден аспайтын) бір арналы иірімжіп үшін сызықтық тығыздығы)

төменгі

4591

520645

Х/б иірімжібі құрамында 85% кем мақта бар, өлшеніп оралмаған. Бір желілі үшін 125 дтекстен кем сызықтық тығыздықты сату

төменгі

4592

520710

Бөлшек сауда үшін 85% және одан көп мақтадан тұратын мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа)

төменгі

4593

520790

Бөлшек сауда үшін өлшеп оралған өзге де мақта иірімжіп (тігін жіптерінен басқа)

төменгі

4594

520811

Құрамында 85 мас бар х/б маталар.% немесе одан көп мақта талшықтары, ағартылмаған: жаймалық өрім, үстіңгі тығыздығы 100 г / м2 аспайтын

төменгі

4595

520812

Х/б маталары, құрамы. 85 мас.% немесе одан да көп мақта, ағартылмаған [қатқыл], жаймалық өрім, үстіңгі тығыздығы 100 г/м. астам.

төменгі

4596

520813

Құрамында 85 мас бар мақта-мата маталар. беттік тығыздығы 200 г / м2 аспайтын мақта талшықтары : ағартылмаған:кері саржаны қоса алғанда, 3 немесе 4 жіпті саржалық өрімді

төменгі

4597

520819

Өзге де маталар құрамында 85% және одан көп мақта бар, ағартылмаған, тығыздығы 200 г/м2 аспайтын

төменгі

4598

520821

Х/б маталары, құрамы. 85 мас. 100 г/м2 аспайтын үстіңгі тығыздығы бар ағартылған, жаймалық өрім % немесе одан да көп мақта талшықтары

төменгі

4599

520822

Х/б маталары, құрамы. 85 мас. 100 г/м2 астам үстіңгі тығыздығы бар ағартылған, жаймалық өрім % немесе одан да көп мақта талшықтары

төменгі

4600

520823

Мақта-мата маталар құрамында 85% және одан да көп мақта бар, ағартылған, 3 немесе 4 жіпті саржалық өрімді, кері саржаны қоса алғанда, үстіңгі тығыздығы 200 г/м2 аспайтын

төменгі

4601

520829

Мақта-мата өзге де маталар құрамында 85% және одан да көп мақта бар, ағартылған, беттік тығыздығы 200 г/м2 аспайтын

төменгі

4602

520831

Мақта-мата маталар құрамында 85% және одан да көп мақта бар, боялған, жаймалық өрімді, беті тығыздығы 100 г / м2 аспайтын

төменгі

4603

520833

Мақта-мата маталар құрамында 85% және одан да көп мақта бар, беті 200 г/шаршы м аспайтын, боялған, 3 немесе 4 жіпті саржалық өрімді, кері саржаны қоса алғанда

төменгі

4604

520841

Құрамында 85 мас бар мақта-мата маталар. беттік тығыздығы 200 г/м2 аспайтын мақта талшықтарынан:әр түрлі түсті иірімжіптерден:жаймалық өрімді, беттік тығыздығы 100 г/м2 аспайтын

төменгі

4605

520843

Құрамында 85 мас бар мақта-мата маталар. беттік тығыздығы 200 г / м2 аспайтын мақта талшықтарынан : әртүрлі түсті иірімжіптерден:кері саржаны қоса алғанда, 3 немесе 4 жіпті саржалық өрімді

төменгі

4606

520849

Х / б өзге де маталар құрамында 85% және одан да көп мақта бар, әр түрлі түсті иірімжіптен жасалған, беттік тығыздығы 200 г/м2 аспайтын

төменгі

4607

520851

Мақта-мата маталар құрамында 85% және одан да көп мақта бар, басылған, жаймалық тоқылған, беті тығыздығы 100 г / м2 аспайтын

төменгі

4608

520852

Х/б маталары, құрамы. 85 мас. 100 г/м2 астам үстіңгі тығыздығы бар басылған, жаймалық өрім % немесе одан да көп мақта талшықтары

төменгі

4609

520859

Дайын немесе консервіленген өзге де моллюскалар

төменгі

4610

520911

Салмағы бойынша кемінде 85% мақтадан тұратын, ағартылмаған, жаймалық өрімді, үстіңгі тығыздығы 200 г/м2 аспайтын маталар

төменгі

4611

520912

Салмағы бойынша кемінде 85% мақтадан тұратын, ағартылмаған, 3 немесе 4 жіпті саржалық өрімді мақта маталары, 200 г/м2 артық беткі тығыздығы бар кері саржаны қоса алғанда

төменгі

4612

520919

Салмағы бойынша кемінде 85% мақта бар, ағартылмаған, үстіңгі тығыздығы 200 г/м2 болатын өзге де мақта маталары

төменгі

4613

520921

Салмағы бойынша кемінде 85% мақта бар, ағартылған, жаймалық өрімді, үстіңгі тығыздығы 200 г/м2 астам мақта маталары

төменгі

4614

520929

Салмағы бойынша кемінде 85% мақта бар, ағартылған, үстіңгі тығыздығы 200 г/м2 астам өзге де мақта маталары

төменгі

4615

520931

Салмағы бойынша кемінде 85% мақта бар, боялған, жаймалық өрімді, үстіңгі тығыздығы 200 г/м2 астам мақта маталары

төменгі

4616

520939

Салмағы бойынша кемінде 85% мақта бар, боялған, беттік тығыздығы 200 г/м2 астам өзге де мақта маталары

төменгі

4617

520941

Құрамында 85 мас бар мақта-мата маталар. беттік тығыздығы 200 г / м2 астам мақта талшықтары : түрлі түсті иірімжіптерден:жаймалық өрім

төменгі

4618

520942

Салмағы бойынша кемінде 85% мақта бар, түрлі түсті иірімжіптен, 'деним' немесе беттік тығыздығы 200г/м2 астам джинс матасы бар мақта мата

төменгі

4619

520943

Құрамында 85 мас бар мақта-мата маталар. беттік тығыздығы 200 г / м2 астам мақта талшықтары : түрлі түсті иірімжіптерден: кері саржаны қоса алғанда, 3 немесе 4 жіпті саржалық өрімді өзге де маталар

төменгі

4620

520949

Құрамында 85мас бар әр түрлі түсті иірімжіптен жасалған х/б маталар, өзгелері. беттік тығыздығы 200 г / м2 астам мақтаның % немесе одан да көп

төменгі

4621

520951

Салмағы бойынша кемінде 85% мақтадан тұратын, басылған, жаймалық өрімді, үстіңгі тығыздығы 200 г/м2 астам мақта маталары

төменгі

4622

520952

Салмағы бойынша кемінде 85% мақтадан тұратын, басылған, 3 немесе 4 жіпті саржалық өрімді, кері саржаны қоса алғанда, үстіңгі тығыздығы 200 г/м2 астам мақта маталары

төменгі

4623

520959

Салмағы бойынша кемінде 85% мақта бар, басылған, үстіңгі тығыздығы 200 г/м2 болатын өзге де мақта маталары

төменгі

4624

521011

Х/б маталар, ағартылмаған, құрамында. Кемінде 85 мас. негізінен немесе тек қана химиялық талшықтармен араласқан,беттік тығыздығы 200 г/м2 аспайтын мақта талшықтары, маталар . Өрімді

төменгі

4625

521019

Негізінен немесе тек қана Химиялық талшықтар қосылған, ағартылмаған,үстіңгі тығыздығы 200г/м2 аспайтын салмағы бойынша кемінде 85% мақтадан тұратын өзге де х/б маталар

төменгі

4626

521029

Х/б маталар, боялған,құрамында. Кемінде 85 мас.% мақта талшықтары, негізінен немесе тек химпен араласқан . беттік тығыздығы 200 г/м2 аспайтын,жаймалық өрімді талшықтармен

төменгі

4627

521031

Салмағы бойынша кемінде 85% мақтадан тұратын, химиялық талшықтар қосылған, боялған, беттік тығыздығы 200 г/м2 аспайтын, 3 немесе 4 - нитті саржалық өрім қосылған х/б маталар, вкл.кері саржу

төменгі

4628

521032

Негізінен немесе тек қана Химиялық талшықтар қосылған, боялған,үстіңгі тығыздығы 200 г/м2 аспайтын салмағы бойынша кемінде 85% мақтадан тұратын өзге де х/б маталар

төменгі

4629

521039

Салмағы бойынша 85% кем мақтадан тұратын, негізінен немесе тек қана Химиялық талшықтар қосылған, иірімжіптік түстерден, жаймалық өрімнен жасалған, тығыздығы 200 г/м2 аспайтын х/б маталар

төменгі

4630

521041

Салмағы бойынша 85% мақтадан аз, негізінен немесе тек қана химиялық қосылумен өзге де маталар.тығыздығы 200 г / м2 аспайтын түрлі түсті иірімжіптерден жасалған талшықтар

төменгі

4631

521049

Салмағы бойынша кемінде 85% мақтадан тұратын, негізінен немесе тек қана химиялық қосылған х/б маталары.200 г / м2 аспайтын тығыздығымен басылған, жаймалық өрімді талшықтар

төменгі

4632

521051

Салмағы бойынша 85% мақтадан аз, негізінен немесе тек қана химиялық қосылумен өзге де маталар.200 г/м2 аспайтын беттік тығыздықтағы басылған талшықтар

төменгі

4633

521059

Негізінен немесе тек қана Химиялық талшықтар қосылған, ағартылмаған, үстіңгі тығыздығы 200 г/м2 астам жаймалық өрімді салмағы бойынша кемінде 85% мақтадан тұратын х/б маталары

төменгі

4634

521142

Салмағы бойынша 85% кем мақтадан тұратын, негізінен немесе тек қана Химиялық талшықтар қосылған, иірімжіптік түстерден, деним немесе джинс бар х/б маталар.т. беттік тығыздығы 200 г / м2 астам.

төменгі

4635

521211

Беттік тығыздығы 200 г/м2 аспайтын, ағартылмаған өзге де мақта-мата маталар

төменгі

4636

521213

Беттік тығыздығы 200 г/м2 аспайтын, боялған өзге де мақта-мата маталар

төменгі

4637

521214

Беттік тығыздығы 200 г/м2 аспайтын, түрлі түсті иірімжіптен жасалған өзге де мақта-мата маталар

төменгі

4638

521215

Беттік тығыздығы 200 г/м2 аспайтын, басылған өзге де мақта-мата маталар

төменгі

4639

521221

Беттік тығыздығы 200 г/м2 астам, ағартылмаған өзге де мақта-мата маталар

төменгі

4640

521222

Беттік тығыздығы 200 г / м2 астам, ағартылған өзге де мақта-мата маталар

төменгі

4641

521223

Беттік тығыздығы 200 г/м2 астам, боялған өзге де мақта-мата маталар

төменгі

4642

521224

Беттік тығыздығы 200 г/м2 астам, түрлі түсті иірімжіптен жасалған өзге де мақта-мата маталар

төменгі

4643

521225

Беттік тығыздығы 200 г/м2 астам, басылған өзге де мақта-мата маталар

төменгі

4644

530121

Зығыр, мыжылған, иірілген емес

төменгі

4645

530129

Басқа зығыр, тырнақталған немесе басқа тәсілмен өңделген, мыжылған немесе трепаннан басқа, иірілмеген

төменгі

4646

530130

Шаштар мен зығыр қалдықтары

төменгі

4647

530290

Өңделген немесе өңделмеген, бірақ иірілмеген өзге де қарасора талшығы, тарақтар және өзге де қарасора қалдықтары (иіру қалдықтарын және қопсытылған шикізатты қоса алғанда)

төменгі

4648

530390

Джут және Бас тоқыма талшықтарынан (зығыр, қарасора және рами талшықтарынан басқа) басқа да шаштар мен қалдықтар (иіру қалдықтарын немесе қопсытылған шикізатты қоса алғанда) өңделмеген., өңделген., иірілген емес

төменгі

4649

530500

Кокос талшығы,абаки,рами және басқа да өсімдік тоқыма талшықтары

төменгі

4650

530610

Зығыр иірімжіп:бір тіректі

төменгі

4651

530620

Көп ширатылған (ширатылған) немесе бір ширатылған зығыр иірімжіп

төменгі

4652

530710

5303 тауар позициясының джуттан немесе басқа да лубялық тоқыма талшықтарынан жасалған иірімжіп, бір тіректі

төменгі

4653

530720

Иірімжіп немесе басқа да тарға жіктелетін тоқыма талшықтарынан. Көп ширатылған немесе бір ширатылған 5303 позициялар

төменгі

4654

540751

Салмағы бойынша кемінде 85% тоқыма полиэфирлі жіптері бар, ағартылмаған немесе ағартылған өзге де маталар

төменгі

4655

540769

Құрамында 85 мас бар синтетикалық кешенді жіптерден жасалған өзге де маталар.% немесе одан көп текстурленбеген полиэфирлі жіптер

төменгі

4656

550810

Синтетикалық талшықтардан жасалған тігін жіптері

төменгі

4657

550820

Жасанды талшықтардан жасалған тігін жіптері

төменгі

4658

550921

Синтетикалық талшықтардан жасалған иірімжіп (тігін жіптерінен басқа), 85 мас. бөлшек сауда үшін өлшеп оралмаған полиэфирлі талшықтардың % немесе одан да көп

төменгі

4659

550922

Синтетикалық талшықтардан (тігін жіптерінен басқа) жасалған, көп ширатылған (ширатылған) немесе 85 мас бар бір ширатылған иірімжіп.%немесе одан артық полиэфирлі талшықтарды үшін өлшеп салынбаған розничн. Сату

төменгі

4660

550932

Синтетикалық талшықтардан жасалған, көп ширатылған (ширатылған) немесе 85 мас бар бір ширатылған иірімжіп. бөлшек сауда үшін өлшеп оралмаған акрил немесе модакрил талшықтары % немесе одан көп

төменгі

4661

550951

Негізінен немесе тек қана жасанды талшықтармен араласқан,бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған полиэфирлі талшықтардан (тігін жіптерінен басқа) жасалған өзге де иірімжіп

төменгі

4662

550953

Негізінен немесе тек қана мақтамен араласқан,бөлшек сауда үшін өлшеп оралмаған полиэфирлі талшықтардан (тігін жіптерінен басқа) жасалған өзге де иірімжіп

төменгі

4663

551011

Бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған, 85 мас бар жасанды талшықтардан (тігін жіптерінен басқа) жасалған бір тіректі иірімжіп.% немесе одан да көп жасанды талшықтар

төменгі

4664

551311

Полиэфирлі талшықтардан жасалған маталар, маталар. Өрім, содер. Кемінде 85 мас. осы талшықтардың % қосылған. Негізінен немесе тек мақта, беті бар. Тығыздығы 170 г / м. кв. артық емес, жасыл емес. Немесе отбел.

төменгі

4665

551312

Құрамында 85% - дан кем полиэфирлі 3-немесе 4-нитті саржалық өрімді талшықтары бар ағартылмаған немесе ағартылған маталар, вкл. Кері саржу, мақта қосылған, беті бар. Тығыздығы 170 г / м2 аспайтын

төменгі

4666

551313

Ағартылмаған немесе ағартылған, полиэфирлі талшықтардан жасалған, негізінен немесе тек қана мақта қосылған,170 г/м2 аспайтын үстіңгі тығыздығы бар осы талшықтардың 85% - дан кем болатын өзге де маталар

төменгі

4667

551319

Құрамында 85% - дан кем осы талшықтар бар, өрмелі немесе тек қана мақта қосылған,170 г-дан аспайтын үстіңгі тығыздығы бар ағартылмаған немесе ағартылған өзге де маталар/

төменгі

4668

551321

Полиэфирлі талшықтардан жасалған маталар, маталар. Құрамында 85 мас-тан кем болатын боялған өрімдер. бұл талшықтардың % негізінен немесе тек мақта қосылған, беті бар. Тығыздығы 170 г / м2 аспайтын

төменгі

4669

551323

Құрамында 85% - дан кем полиэфирлі талшықтар бар, негізінен немесе тек қана 170г/м2-ден аспайтын споверхностық тығыздықтағы мақта қосылған өзге де боялған маталар

төменгі

4670

551329

Салмағы бойынша осы талшықтардың 85% кем, мақта қосылған, беті тығыздығы 170 г/м2 аспайтын синтетикалық талшықтардан жасалған боялған маталар, өзгелері

төменгі

4671

551331

Құрамында 85 мас бар синтетикалық талшықтардан жасалған маталар. негізінен немесе тек қана мақта талшықтарымен араласқан, 170 г/м2 аспайтын үстіңгі тығыздығы бар осы талшықтардың%: түрлі түсті иірімжіптерден:полиэфирлі талшықтардан, жаймалық өрімдерден

төменгі

4672

551339

Құрамында 85 мас бар синтетикалық талшықтардан жасалған маталар. негізінен немесе тек қана мақта талшықтарымен араласқан, 170 г/м2 аспайтын үстіңгі тығыздығы бар осы талшықтардың%: түрлі түсті иірімжіптерден: өзге де маталар

төменгі

4673

551341

Салмағы бойынша кемінде 85% полиэфир талшықтары бар, мақта қосылған, беті тығыздығы 170 г/м2 аспайтын, басылған маталар

төменгі

4674

551349

Салмағы бойынша 85% кем синтетикалық талшықтар бар, негізінен немесе тек қана мақта қосылған, диаметрі 170 г/м2 аспайтын, басылған өзге де маталар

төменгі

4675

551449

Салмағы бойынша 85% - дан кем синтетикалық талшықтар бар, негізінен немесе тек қана мақта қосылған, тығыздығы 170 г/м2 астам, басылған өзге де маталар

төменгі

4676

551511

Полиэфирлі талшықтардан жасалған, негізінен немесе тек вискозды талшықтармен араласқан өзге де маталар

төменгі

4677

551633

Құрамында 85 мас бар жасанды талшықтардан жасалған маталар.% негізінен немесе тек жүнмен немесе жануарлардың жұқа шашымен араласқан жасанды талшықтар: түрлі түсті иірімжіптен

төменгі

4678

551634

Құрамында 85 мас бар жасанды талшықтардан жасалған маталар.% негізінен немесе тек жүнмен немесе жануарлардың жұқа шашымен араласқан жасанды талшықтар: басылған

төменгі

4679

560121

Мақта; мақта талшықтарынан жасалған мақтадан жасалған өзге де бұйымдар

төменгі

4680

560122

Мақта; химиялық талшықтардан жасалған мақтадан жасалған өзге де бұйымдар

төменгі

4681

560129

Өзге де мақта және одан жасалған бұйымдар

төменгі

4682

560721

Agave тектес өсімдіктің селезальдан немесе өзге де тоқыма талшықтарынан жасалған Шпагат немесе буып-түю жұбы

төменгі

4683

560729

Agave тектес өсімдіктердің сизальдан немесе өзге де тоқыма талшықтарынан жасалған өзге де бечевкалар, жіптер, арқандар және Тростар

төменгі

4684

560741

Полиэтиленнен немесе полипропиленнен жасалған Шпагат немесе буып-түю түю түбі

төменгі

4685

560790

Өзге де белдіктер, жіптер, арқандар мен арқандар

төменгі

4686

570329

Кілемдер мен еден жабындары

төменгі

4687

570339

Кілемдер мен еден жабындары

төменгі

4688

580421

Химиялық жіптерден машинамен тоқылған шілтер

төменгі

4689

580620

Товардан жасалған маталардан басқа, эластомерлі немесе резеңке жіптердің салмағы бойынша 5% немесе одан көп болатын өзге де тар маталар. Поз. 5807

төменгі

4690

581100

Кестелеуден басқа, Тоқыма материалдарының бірнеше қабаттарынан тұратын, жұмсарту қабатымен тігіліп немесе басқа тәсілмен қосылған, кесектегі Сығылған тоқыма материалдары. Поз. 5810

төменгі

4691

590610

Ені 20 см аспайтын Жабысқақ Таспалар

төменгі

4692

590691

5902 тауар позициясындағы материалдардан басқа, өзге де трикотаж, машинамен немесе қолмен тоқылған, резеңкеленген тоқыма материалдары

төменгі

4693

590699

5902 тауар позициясының материалдарынан басқа, резеңкеленген өзге де тоқыма материалдары

төменгі

4694

600490

Машинамен немесе қолмен тоқылған ені 30см-ден астам, құрамында 5 мас% немесе одан да көп резеңке жіптері бар өзге де трикотаж жаймалар, терлеуден басқа. Поз. 6001

төменгі

4695

600610

Жүндік иірімжіптен немесе жануарлардың жұқа қылынан жасалған иірімжіптен жасалған машинамен немесе қолмен тоқылған өзге де трикотаж жаймалар

төменгі

4696

600622

Машинамен немесе қолмен тоқылған өзге де трикотаж жаймалар, боялған

төменгі

4697

600632

Синтетикалық жіптерден жасалған, боялған машинамен немесе қолмен тоқылған өзге де трикотаж жаймалар

төменгі

4698

630110

Электр жол көрпелері

төменгі

4699

630640

Қайықтарға арналған желкен, виндсерфингке немесе құрғақ жолды көлік құралдарына арналған тақтайлар.

төменгі

4700

630900

Бұрын пайдалануда болған киім және өзге де бұйымдар

төменгі

4701

631010

Пайдаланылған немесе жаңа шүберектер, тоқыма материалдардан жасалған, сұрыпталған белбеу, жіп, арқандар немесе тростардың кесектері

төменгі

4702

631090

Пайдаланылған немесе жаңасы бар өзге де шүберектер, жіптердің, арқандар мен арқандардың кесектері және бұрын пайдалануда болған тоқыма материалдардан жасалған олардан жасалған бұйымдар

төменгі

4703

640620

Резеңкеден немесе полимерлі материалдан жасалған табандар мен өкшелер

төменгі

4704

650610

Қорғаныш бас киімдер

төменгі

4705

650691

Астары бар немесе астары жоқ, резеңкеден немесе пластмассадан жасалған әрлеуі бар немесе әрлеуі жоқ өзге де бас киімдер

төменгі

4706

660110

БАҚ қолшатырлар немесе ұқсас қолшатырлар

төменгі

4707

660191

Жылжымалы өзегі бар өзге де қолшатырлар мен күннен қорғайтын қолшатырлар (қолшатырлар-таяқтарды қоса алғанда)

төменгі

4708

660199

Басқа қолшатырлар мен күннен қорғайтын қолшатырлар (қолшатырларды, бақша қолшатырларын және ұқсас қолшатырларды қоса алғанда))

төменгі

4709

660200

Таяқтар, таяқтар-орындықтар, шыбықтар, атқа мінуге арналған қамыстар және ұқсас бұйымдар

төменгі

4710

660320

Қаңқалар шатыр қоса алғанда, каркастар, установленнын арналған стержнях(туған жер туралы тақпақ)

төменгі

4711

660390

6601 немесе 6602 тауар позициясының бұйымдарына арналған өзге де бөлшектер, өңдеу бөлшектері және керек-жарақтары

төменгі

4712

670100

Қауырсындармен немесе түбітпен жабылған құстардың терілері мен өзге де бөліністері, қауырсындар, қауырсындардың бөліністері, түбіт және осы материалдардан жасалған бұйымдар (товардан жасалған бұйымдардан басқа. Поз. 0505 және өңделген оқпандар мен өзекшелер)

төменгі

4713

670210

Жасанды гүлдер, жапырақтар мен жемістер және олардың бөліктері; Пластмассадан жасалған жасанды гүлдерден, жапырақтардан немесе жемістерден жасалған бұйымдар

төменгі

4714

670290

Жасанды гүлдер, жапырақтар мен жемістер және олардың бөліктері; өзге тоқыма материалдарынан жасалған жасанды гүлдердің, жапырақтардың немесе жемістердің бұйымдары

төменгі

4715

670300

Тарақпен кесілген, кесілген, түссізденген немесе өзге тәсілмен өңделген адам шаштары; жүн, жануарлардың шаштары, өзге де мәтін. Шашты өндіру үшін дайындалған материалдар немесе аналогтар. Издел.

төменгі

4716

670411

Синтетикалық тоқыма материалдардан жасалған аяқталған париктер

төменгі

4717

670419

Өзге де париктер, жапсырма сақалдар, қастар мен кірпіктер, жапсырмалар синтетикалық тоқыма материалдардан жасалған ұқсас бұйымдар

төменгі

4718

670420

Париктер, жапсырма сақалдар, қастар, кірпіктер, жапсырмалар және адам шашынан жасалған ұқсас бұйымдар

төменгі

4719

670490

Париктер, жапсырма сақалдар, қастар мен кірпіктер, жапсырмалар және өзге де материалдардан жасалған ұқсас бұйымдар

төменгі

4720

680100

Табиғи тастан жасалған кеспе, жиектас тастар және төсеуге арналған тақталар (тақтатастан басқа)

төменгі

4721

680210

Плиткалар, текшелер және аналогтар. Әр түрлі формадағы бұйымдар, найб. Гранькот. Өлшемі менее7 см болатын квадратқа; түйіршіктер, үгінділер және ұнтақ, өнер. Боялған

төменгі

4722

680221

Немесе құрылыс ескерткіштері үшін тегіс немесе тегіс беті бар мәрмәр, травертин және алебастр

төменгі

4723

680223

Таспа немесе арамен кесілген Гранит және ескерткіштерге немесе құрылысқа арналған жазық немесе қырлы беті бар одан жасалған бұйымдар

төменгі

4724

680229

Өзге де тастар (сланецтен басқа),тарылған немесе арамен қапталған және олардың тегіс немесе тегіс беті бар, ескерткіштер немесе құрылыс салуға арналған бұйымдар

төменгі

4725

680291

Өзгелері; мәрмәр,травертин және алебастр

төменгі

4726

680292

Өзге де әктастар

төменгі

4727

680293

Басқа Гранит

төменгі

4728

680299

Басқа тастар

төменгі

4729

680300

Өңделген тақтатас және тақтатастан немесе агломерацияланған тақтатастан жасалған бұйымдар

төменгі

4730

690410

Керамикадан жасалған өзге де құрылыс кірпіші

төменгі

4731

700510

Жұтатын, шағылыстыратын немесе шағылыстырмайтын қабаты бар арқауланбаған шыны

төменгі

4732

700521

Барлық массасы бойынша боялған (көлемі бойынша тондалған), күңгірт, жапсырма немесе жай жылтыратылған өзге де арматураланбаған шыны

төменгі

4733

700529

Өзге де арматураланбаған шыны

төменгі

4734

700530

Арматураланған, термиялық жалтыратылған және күңгірт немесе жалтыратылған беті бар, табақтардағы, жалтыратылған шыны. шағылыстырмайтын қабатпен немесе онсыз, бірақ өзге тәсілмен өңделмеген

төменгі

4735

701964

Шыны талшық

төменгі

4736

701965

Шыны талшық

төменгі

4737

701966

Шыны талшық

төменгі

4738

710122

Өңделген інжу

төменгі

4739

710229

Өңделмеген немесе бекітілмеген өзге де өнеркәсіптік алмастар

төменгі

4740

710239

Ақталмаған немесе бекітілмеген өзге де өнеркәсіптік емес алмас

төменгі

4741

710391

Басқа тәсілдермен өңделген, бірақ жалатылмаған, ақталмаған және бекітілмеген рубиналар,сапфир және Изумруд

төменгі

4742

710399

Өзге де қымбат бағалы және жартылай қымбат бағалы тастар (алмаздардан,рубиндерден, сапфирлерден немесе изумрудтардан басқа), өңделген. Басқа жолдармен, ноненанизан., неоправлен. Және незакреплен. Немесе уақытша наниз.үшін удоб. Тасымалдаушы

төменгі

4743

710421

Жасанды немесе қайта жаңартылған, өңделген немесе өңделмеген, сұрыпталған немесе сұрыпталмаған, бірақ реттелмеген, өңделмеген немесе бекітілмеген асыл немесе жартылай бағалы тастар; сұрыпталмаған жасанды немесе қайта жаңартылған драго

төменгі

4744

710429

Жасанды немесе қайта жаңартылған, өңделген немесе өңделмеген, сұрыпталған немесе сұрыпталмаған, бірақ реттелмеген, өңделмеген немесе бекітілмеген асыл немесе жартылай бағалы тастар; сұрыпталмаған жасанды немесе қайта жаңартылған драго

төменгі

4745

710491

Жасанды немесе қайта жаңартылған, өңделген немесе өңделмеген, сұрыпталған немесе сұрыпталмаған, бірақ реттелмеген, өңделмеген немесе бекітілмеген асыл немесе жартылай бағалы тастар; сұрыпталмаған жасанды немесе қайта жаңартылған драго

төменгі

4746

710499

Жасанды немесе қайта жаңартылған, өңделген немесе өңделмеген, сұрыпталған немесе сұрыпталмаған, бірақ реттелмеген, өңделмеген немесе бекітілмеген асыл немесе жартылай бағалы тастар; сұрыпталмаған жасанды немесе қайта жаңартылған драго

төменгі

4747

710590

Табиғи немесе жасанды асыл тастардан немесе жартылай бағалы тастардан (алмастардан басқа) өзге де үгінділер мен ұнтақ

төменгі

4748

710691

Өңделмеген күміс

төменгі

4749

710692

Жартылай өңделген күміс

төменгі

4750

710700

Бағалы емес, күміспен қапталған, жартылай өңделген металдар

төменгі

4751

710811

Алтын ұнтағы

төменгі

4752

710812

Шикі нысандардағы алтын

төменгі

4753

710813

Монеталарды соғу үшін пайдаланылмайтын алтын, өзге де жартылай өңделген нысандарда

төменгі

4754

710820

Монеталарды соғу үшін қолданылатын алтын

төменгі

4755

710900

Бағалы емес металдар немесе алтынмен қапталған, өңделмеген немесе жартылай өңделген күміс

төменгі

4756

711011

Өңделмеген немесе ұнтақ түрінде Платина

төменгі

4757

711021

Палладий өңделмеген немесе ұнтақ түрінде

төменгі

4758

711031

Родий өңделмеген немесе ұнтақ түрінде

төменгі

4759

711041

Иридий, осмий және рутений өңделмеген немесе ұнтақ түрінде

төменгі

4760

711100

Платинамен қапталған, өңделмеген немесе жартылай өңделген бағалы емес, күміс немесе Алтын металдар

төменгі

4761

711610

Табиғи немесе қопсытылған інжуден жасалған бұйымдар

төменгі

4762

711620

Табиғи, жасанды және қайта жаңартылған қымбат бағалы немесе жартылай қымбат бағалы тастардан жасалған бұйымдар

төменгі

4763

711711

Қымбат бағалы емес металдардан жасалған, қымбат бағалы металдардан жасалған электролиттік жабыны бар немесе аталмаған

төменгі

4764

711810

Заңды төлем құралы болып табылмайтын монеталар (алтыннан басқа)

төменгі

4765

711890

Басқа монеталар

төменгі

4766

720110

Құрамында 0,5 мас бар легирленбеген шойын. % немесе одан аз фосфор

төменгі

4767

720120

Құрамында салмағы бойынша 0,5%-дан астам фосфор бар қоспаланбаған қайта өңделген шойын чушкаларда, блбанктерде және басқа да бастапқы нысандарда

төменгі

4768

720150

Легирленген шойын; айна шойын

төменгі

4769

720211

Құрамында 2 мас-тан асатын Ферромарганец.% көміртегі

төменгі

4770

720219

Өзге де Ферромарганец

төменгі

4771

720221

Құрамында 55 мас бар Ферросилиций. кремний %

төменгі

4772

720229

Басқа ферросилиций

төменгі

4773

720241

Феррохром

төменгі

4774

720249

Басқа феррохром

төменгі

4775

720250

Ферросиликохром

төменгі

4776

720260

Ферроникель

төменгі

4777

720270

Ферромолибден

төменгі

4778

720280

Ферровольфрам және ферросиликовольфрам

төменгі

4779

720291

Өзге де Ферротитан және ферросиликотитан

төменгі

4780

720292

Өзге де Феррованадий

төменгі

4781

720293

Өзге де Феррониобий

төменгі

4782

720299

Басқа ферроқорытпалар

төменгі

4783

720310

Темір рудасын тікелей қалпына келтіру өнімдері

төменгі

4784

720390

Темір рудасын қалпына келтірудің өзге де өнімдері

төменгі

4785

720450

Балқытуға арналған қара металл құймалары (шихта құймалары)

төменгі

4786

720510

Темір және қара металдардан жасалған түйіршіктер

төменгі

4787

720610

Құймалардағы немесе өзге де бастапқы нысандардағы темір және легирленбеген Болат құймалары (7203 тауар позициясындағы Темірден басқа)

төменгі

4788

720690

Өзге де бастапқы нысандарда легирленбеген өзге темір мен болат (7203 тауар позициясында көрсетілген Темірден басқа)

төменгі

4789

720711

Ферросиликомарганец

төменгі

4790

720712

Құрамында 0,25 мас кем темірден немесе қоспаланбаған болаттан жасалған өзге де жартылай фабрикаттар.% көміртегі, тікбұрышты (квадраттан басқа) көлденең қимасы

төменгі

4791

720719

Құрамында 0,25 мас кем темірден немесе қоспаланбаған болаттан жасалған өзге де жартылай фабрикаттар.% көміртегі

төменгі

4792

720720

Құрамында 0,25 мас. % бар жартылай фабрикаттар немесе одан да көп кемінде 0,6 мас. % бар қима темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған, қатырылған немесе үздіксіз құюмен алынған, ені қос қалыңдықтан кем тікбұрышты (шаршыны қоса алғанда) көлденең

төменгі

4793

720990

Ені 600 мм немесе одан да көп темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған, суықтай илектелген (суық күйінде қысылған), жалатылмаған, гальваникалық немесе басқа да жабыны жоқ өзге де тегіс илек

төменгі

4794

721041

Өзге тәсілмен мырышталған, ені 600 мм немесе одан астам темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған тегіс илек, гофрленген

төменгі

4795

721061

Ені 600 мм немесе одан да көп, гальваникалық немесе басқа да алюминий-мырыш қорытпаларымен қапталған темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған тегіс илек

төменгі

4796

721590

Темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған өзге де шыбықтар

төменгі

4797

721621

Ыстықтай прокаттаудан, ыстықтай созудан немесе экструдирлеуден басқа, биіктігі 80 мм-ден кем,темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған бұрыштық тең емес профильдер

төменгі

4798

721650

Ыстықтай прокаттаудан, ыстықтай созудан немесе экструдирлеуден басқа, одан әрі өңдеусіз, темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған бұрыштар, фасонды және арнайы профильдер

төменгі

4799

721699

Темірден жасалған өзге де бұрыштар, фасонды және арнайы профильдер

төменгі

4800

721810

Коррозияға төзімді болаттан жасалған Құймалар және өзге де бастапқы нысандар

төменгі

4801

721891

Тікбұрышты ( квадратынан басқа) көлденең қималы коррозияға төзімді болаттан жасалған өзге де жартылай фабрикаттар

төменгі

4802

730423

Ағымдылық шегі 724 мпа және одан жоғары болаттан жасалған өзге де бұрғылау құбырлары

төменгі

4803

730661

Тікбұрышты немесе тікбұрышты көлденең қима

төменгі

4804

730669

Өзге де дөңгелек емес көлденең қима

төменгі

4805

730690

Қара металдардан жасалған өзге де құбырлар мен түтіктер, қуыс профильдер(мысалы,жіксіз немесе дәнекерленген,тойтарылған немесе ұқсас тәсілмен біріктірілген)

төменгі

4806

731210

Электрлік оқшаулаусыз қара металдардан жасалған бұралған сым, тростар, арқандар

төменгі

4807

731290

Электр оқшаулағышы жоқ қара металдардан жасалған өзге де бұйымдар

төменгі

4808

731431

Басқа мырышталған торлар, торлар мен қоршаулар, қиылысу орындарында дәнекерленген

төменгі

4809

731600

Зәкірлер, мысықтар және олардың қара металдардан жасалған бөліністері

төменгі

4810

731700

Шегелер, кнопкалар, сызбалар. Кнопкалар, рифленые шеге, қапсырма шегелер (кр. Включ. Да. Поз. 8305) және аналогы. Қара қағаздан жасалған бұйымдар. Басқа материалдардан жасалған бастары бар немесе бастары жоқ, кр. Бұйымдарды медн. Бүршіктері

төменгі

4811

740100

Мыс Штейн; цементтелген мыс (тұндырылған мыс)

төменгі

4812

740200

Тазартылмаған мыс, электролиттік тазартуға арналған мыс анодтары

төменгі

4813

740311

Мыс катодтары мен катод секциялары

төменгі

4814

740312

Медирафинирленген, өңделмеген сым (вайербарс) дайындауға арналған дайындамалар

төменгі

4815

740313

Тазартылған, өңделмеген мыстан жасалған сорттық профильдерді илемдеуге арналған дайындамалар

төменгі

4816

740319

Тазартылған, өңделмеген мыс

төменгі

4817

740321

Мыс және мырыш негізіндегі қорытпалар өңделмеген

төменгі

4818

740322

Өңделмеген мыс және қалайы (қола) негізіндегі қорытпалар

төменгі

4819

740329

Өзге өңделмеген мыс қорытпалары (лигатуралардан, 7405 тауар позициясынан басқа)

төменгі

4820

740620

Қабатты құрылым ұнтақтары, мыс қабыршақтары

төменгі

4821

741300

Электр оқшаулаусыз мыстан жасалған бұралған сым, кабельдер, өрілген баулар және ұқсас бұйымдар

төменгі

4822

750110

Никель штейні

төменгі

4823

750120

Никель оксидінің агломераттары және металлургияның басқа аралық өнімдері

төменгі

4824

750210

Легирленбеген, өңделмеген никель

төменгі

4825

750220

Өңделмеген никель қорытпалары

төменгі

4826

750511

Шыбықтар, профильдер және сым:: шыбықтар және профильдер:никельден нелегированного

төменгі

4827

760110

Өңделмеген легирленбеген Алюминий

төменгі

4828

760120

Өңделмеген алюминий қорытпалары

төменгі

4829

760410

Жазылмаған оптикалық тасымалдаушылар

төменгі

4830

760519

Легирленген алюминийден жасалған өзге сым

төменгі

4831

760529

Алюминий қорытпаларынан жасалған өзге де сым

төменгі

4832

780110

Тазартылған қорғасын

төменгі

4833

780191

Басқа элементтердің арасында массасы басым элемент ретінде сурьма бар өңделмеген басқа қорғасын

төменгі

4834

780199

Өңделмеген басқа қорғасын

төменгі

4835

780411

Қалыңдығы 0,2 мм аспайтын қорғасын табақтар, жолақтар немесе ленталар және фольга (негізді есептемегенде)

төменгі

4836

780419

Қорғасынды тақталар, табақтар, жолақтар немесе ленталар мен фольга, өзгелері

төменгі

4837

780420

Қорғасын ұнтақтар мен қабыршақтар

төменгі

4838

790111

Құрамында 99,99% немесе одан көп мырыш бар мырыш

төменгі

4839

790112

Мырыш құрамында 99,99 мас-тан аз.% мырыш

төменгі

4840

790120

Мырыш қорытпалары, өңделмеген

төменгі

4841

800110

Өңделмеген легирленбеген қалайы

төменгі

4842

800120

Өңделмеген қалайы қорытпалары

төменгі

4843

810411

Қалдықтар мен сынықтарды қоса алғанда, Магний және одан жасалған бұйымдар: - өңделмеген магний: құрамында кемінде 99,8 мас.% магний

төменгі

4844

810419

Қалдықтар мен сынықтарды қоса алғанда, Магний және одан жасалған бұйымдар– - өңделмеген магний: өзгелері

төменгі

4845

810520

Кобальт штейні және кобальт металлургиясының өзге де аралық өнімдері; өңделмеген кобальт; ұнтақтар

төменгі

4846

811261

Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий және басқа да сирек кездесетін металдар мен олардан жасалған бұйымдар

төменгі

4847

844250

Баспаханалық қаріптер, блоктар, пластиналар, цилиндрлер және басқа да баспаханалық элементтер; баспа мақсаттары үшін дайындалған блоктар, пластиналар, цилиндрлер және литографиялық тастар

төменгі

4848

854911

Электротехникалық және электрондық бұйымдардың қалдықтары мен сынықтары:

төменгі

4849

854912

Электротехникалық және электрондық бұйымдардың қалдықтары мен сынықтары:

төменгі

4850

854913

Электротехникалық және электрондық бұйымдардың қалдықтары мен сынықтары:

төменгі

4851

854914

Электротехникалық және электрондық бұйымдардың қалдықтары мен сынықтары:

төменгі

4852

854919

Электротехникалық және электрондық бұйымдардың қалдықтары мен сынықтары:

төменгі

4853

854921

Электротехникалық және электрондық бұйымдардың қалдықтары мен сынықтары:

төменгі

4854

854929

Электротехникалық және электрондық бұйымдардың қалдықтары мен сынықтары:

төменгі

4855

854931

Электротехникалық және электрондық бұйымдардың қалдықтары мен сынықтары:

төменгі

4856

854939

Электротехникалық және электрондық бұйымдардың қалдықтары мен сынықтары:

төменгі

4857

854991

Электротехникалық және электрондық бұйымдардың қалдықтары мен сынықтары:

төменгі

4858

854999

Электротехникалық және электрондық бұйымдардың қалдықтары мен сынықтары:

төменгі

4859

870460

Жүк көліктері

төменгі

4860

900410

Күннен қорғайтын көзілдірік

төменгі

4861

920110

Фортепиано

төменгі

4862

920120

Фортепиано

төменгі

4863

920190

Фортепиано, клавесиналар және басқа да клавишалық Ішекті аспаптар

төменгі

4864

920210

Музыкалық Қияқты аспаптар

төменгі

4865

920290

Өзге ішекті музыкалық аспаптар

төменгі

4866

920510

Үрмелі аспаптар 'мыс'

төменгі

4867

920590

Жәрмеңкелік органдар мен механикалық шарманкалардан басқа, үрмелі музыкалық аспаптар (мысалы, түтіктері бар клавишті органдар, аккордеондар, Кларнеттер, құбырлар, толқындар), өзгелері

төменгі

4868

920600

Музыкалық соқпалы аспаптар (мысалы, барабандар, ксилофондар, тарелкалар, кастаньеттер, маракастар)

төменгі

4869

920710

Аккордеондардан басқа клавишалы құралдар

төменгі

4870

920790

Дыбысы электрдің көмегімен өндірілетін немесе күшейтілуі тиіс өзге де музыкалық аспаптар

төменгі

4871

920810

Музыкалық шкатулкалар

төменгі

4872

920890

Өзге де жәрмеңкелік органдар; механикалық ән салатын құстар, басқа жерде аталмаған музыкалық аралар мен музыкалық аспаптар; барлық түрдегі манкалар, ысқырықтар, көріктер және үрмелі сигналдық аспаптар

төменгі

4873

920930

Музыкалық аспаптардың ішектері

төменгі

4874

920991

Фортепиано бөліністері мен керек-жарақтары

төменгі

4875

920992

9202 тауар позициясындағы музыкалық аспаптардың бөліністері мен керек-жарақтары

төменгі

4876

920994

9207 тауар позициясындағы музыкалық аспаптардың бөліністері мен керек-жарақтары

төменгі

4877

920999

Музыкалық аспаптардың өзге де бөліністері мен керек-жарақтары

төменгі

4878

940152

Төсекке трансформацияланатын немесе өзгертілмейтін отыруға арналған жиһаз (9402 тауар позициясында көрсетілгеннен басқа) және оның бөліністері, қамыстан, талдан, бамбуктан немесе ұқсас материалдардан отыруға арналған жиһаз: бамбуктан

төменгі

4879

940382

Өзге де жиһаз және оның бөліністері, қамыс, тал, бамбук немесе ұқсас материалдарды қоса алғанда, өзге де материалдардан жасалған жиһаз: бамбук

төменгі

4880

940383

Өзге де жиһаз және оның бөліністері, қамыс, тал, бамбук немесе ұқсас материалдарды қоса алғанда, өзге де материалдардан жасалған жиһаз: ротангадан

төменгі

4881

940440

Матрац негіздері, төсек жабдықтары және ұқсас бұйымдар

төменгі

4882

940592

Пластмассадан жасалған шамдар мен жарықтандыру жабдықтарының бөліністері

төменгі

4883

940620

Құрастырмалы құрылыс конструкциялары

төменгі

4884

950420

Бильярд заттары мен керек-жарақтары

төменгі

4885

950440

Ойын карталары

төменгі

4886

950490

Ойын-сауыққа арналған өзге де тауарлар, үстел немесе бөлме ойындары

төменгі

4887

950611

Шаңғы

төменгі

4888

950612

Шаңғы үшін бекіткіштер

төменгі

4889

950619

Өзге де шаңғы және өзге де шаңғы спортымен айналысуға арналған мүкәммал

төменгі

4890

950621

Виндсерфингке арналған тақталар

төменгі

4891

950629

Өзге де су шаңғысы және су спорт түрлерімен айналысуға арналған мүкәммал

төменгі

4892

950631

Кілттер, жинақтар

төменгі

4893

950632

Гольф доптары

төменгі

4894

950639

Гольф ойынына арналған өзге де тұмсықтар және Керек-жарақтар

төменгі

4895

950640

Үстел теннисіне арналған жабдықтар мен мүкәммал

төменгі

4896

950651

Тенниске арналған ракеткалар, ішектері бар немесе ішектері жоқ

төменгі

4897

950659

Ішектері бар немесе ішектері жоқ өзге де ракеткалар

төменгі

4898

950661

Тенниске арналған доптар

төменгі

4899

950669

Гольф доптарынан және үстел теннисіне арналған шариктерден басқа, өзге де доптар

төменгі

4900

950670

Коньки тебу бәтеңкелерін қоса алғанда, мұз конькилері мен роликті коньки

төменгі

4901

950710

Балық аулайтын қармақ

төменгі

4902

950720

Балық аулау ілгектері, қарғыбы бар немесе қарғыбыздары жоқ

төменгі

4903

950730

Балық аулауға арналған легі бар катушкалар

төменгі

4904

950790

Балық аулау, аң аулау және ату үшін өзге де керек-жарақтар

төменгі

4905

950821

Аттракциондар, цирктер, хайунаттар бағы және жылжымалы театрлар

төменгі

4906

950823

Аттракциондар, цирктер, хайунаттар бағы және жылжымалы театрлар

төменгі

4907

950824

Аттракциондар, цирктер, хайунаттар бағы және жылжымалы театрлар

төменгі

4908

950825

Аттракциондар, цирктер, хайунаттар бағы және жылжымалы театрлар

төменгі

4909

950826

Аттракциондар, цирктер, хайунаттар бағы және жылжымалы театрлар

төменгі

4910

950829

Аттракциондар, цирктер, хайунаттар бағы және жылжымалы театрлар

төменгі

4911

950830

Аттракциондар, цирктер, хайунаттар бағы және жылжымалы театрлар

төменгі

4912

950840

Аттракциондар, цирктер, хайунаттар бағы және жылжымалы театрлар

төменгі

4913

960110

Өңделген піл сүйегі және одан жасалған бұйымдар

төменгі

4914

960190

Басқа өңделген және оюға жарамды піл сүйегі, сүйек, тасбақа қабығы, мүйіз, бұғы мүйізі, маржан, інжу-маржан, жануарлардан алынатын басқа материалдар және осы материалдардан жасалған бұйымдар

төменгі

4915

960200

Оюға арналған өсімдік немесе минералды өңделген материалдар және олардан жасалған бұйымдар; балауыздан, стеаринакаучуктен немесе модельдік пастадан қалыпталған немесе кесілген бұйымдар және өзге де қалыптан.бұйымдар

төменгі

4916

960310

Тұтқалармен немесе тұтқасыз бірге байланысқан бұт

төменгі

4917

960321

Тіс протездеріне арналған щеткаларды қоса алғанда, тіс щеткалары

төменгі

4918

960329

Басқа да қырыну жаққыштары, шашқа арналған щеткалар, тырнаққа арналған щеткалар, кірпікке арналған щеткалар, гигиеналық мақсаттарға арналған бұйымдар, оның ішінде айлабұйымдардың (аспаптардың) бөліністері болып табылатын бұйымдар)

төменгі

4919

960330

Көркем қылқалам, жазуға арналған қылқалам және ұқсас косметикалық қылқалам

төменгі

4920

960340

Бояуларды жағуға арналған бояу жаққыштары, темпер, лактар немесе ұқсас жаққыштар (9603 30 субпозоцияда көрсетілгендерден басқа); бояуға арналған бояу жастықшалары мен білікшелер

төменгі

4921

960390

Еден жинауға арналған қозғалтқышы жоқ механикалық қол щеткасы

төменгі

4922

960400

Сита және қол електері

төменгі

4923

960610

Түймелер, ілмектер-ілмектер және олардың бөліністері

төменгі

4924

960621

Тоқыма жабыны жоқ пластмасса түймелер

төменгі

4925

960622

Бағалы емес металдан жасалған, тоқыма жабыны жоқ түймелер

төменгі

4926

960629

Басқа түймелер

төменгі

4927

960630

Түймелерге арналған қалыптар және түймелердің өзге де бөліністері; түймелерге арналған дайындамалар

төменгі

4928

960711

Ілгектер 'найзағайдың' тістермен қымбат бағалы емес металдан жасалған

төменгі

4929

960719

Өзге де найзағайлар

төменгі

4930

960720

Найзағай ілгектердің бөліністері

төменгі

4931

960810

Шарикті қаламдар

төменгі

4932

960820

Ұштары фетрден және өзге де кеуекті материалдардан жасалған қаламдар мен маркерлер

төменгі

4933

960830

Сия автоқаламдары, стилографтар және өзге де қаламдар

төменгі

4934

960840

Итерілетін немесе жылжымалы өзегі бар қарындаштар

төменгі

4935

960850

Жоғарыда келтірілген субпозицияларда көрсетілген екі немесе одан да көп бұйымдардан тұратын жиынтықтар

төменгі

4936

960860

Шарикті ұштықтан және сия баллоншасынан тұратын шарикті қаламдарға арналған өзектер

төменгі

4937

960891

Қалампыр және қалампыр саптары

төменгі

4938

960899

Қалам ұстағыштар, қарындаш ұстағыштар және ұқсас ұстағыштар

төменгі

4939

960910

Қатты қабықтағы грифельдері бар қарапайым және түсті қарындаштар

төменгі

4940

960920

Қара немесе түсті қарындаш грифельдері

төменгі

4941

960990

Басқа пастельдер мен көмір қарындаштар

төменгі

4942

961000

Жазуға немесе сурет салуға арналған грифель тақталары, рамаларда немесе рамаларсыз

төменгі

4943

961100

Айын-күнін қоюға, мөрлеуге немесе нөмірлеуге арналған штемпельдер және қолмен жұмыс істеуге арналған ұқсас құрылғылар (этикеткаларды басу немесе өрнектеуге арналған құрылғыларды қоса алғанда), қол компостерлері......

төменгі

4944

961210

Таспалар үшін жазу машинкаларын

төменгі

4945

961220

Штемпельді жастықтар

төменгі

4946

961310

Қайта құюға жатпайтын қалта газ оттықтары

төменгі

4947

961320

Қайта толтыруға жататын қалта газ оттықтары

төменгі

4948

961380

Басқа да оттықтар

төменгі

4949

961390

Темекі тұтандырғыштарға арналған бөлшектер

төменгі

4950

961400

Темекі түтікшелері (тостаған тәрізді бөліністерді қоса алғанда), сигараларға немесе сигареттерге арналған мундштуктар және олардың бөліністері

төменгі

4951

961519

Өзге де тарақтар, шашқа арналған тарақтар және ұқсас заттар

төменгі

4952

961590

Шашқа арналған түйреуіштер, бұйралауға арналған қысқыштар, бигуди және осыған ұқсас

төменгі

4953

961700

Жинақталған түрдегі термостар мен өзге де вакуумды ыдыстар; шыны колбадан басқа, олардың бөліністері

төменгі

4954

961800

Тігіншілерге арналған манекендер және өзге де манекендер; манекендер-витриналарды ресімдеуге арналған қозғалатын автоматтар, өзгелері

төменгі

  ".

      2. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Экспортты ілгерілету департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары
- Сауда және интеграция министрі
С. Жумангарин

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ауыл шаруашылығы министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Бәсекелестікті қорғау және

      дамыту агенттігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және инфрақұрылымдық

      даму министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі