"Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 1343 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 31 желтоқсанда № 26283 болып тіркелді.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15594 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 117-бабын және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрыққа 5-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларында:

      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Баланстан тыс шоттарда мемлекеттік мекемелерге тиесілі емес, бірақ уақытша оның пайдалануындағы немесе билігіндегі құндылықтар, сондай-ақ қатаң есептегі бланктері, жауапты сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар, Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмi деректерімен расталған "Мемлекеттік мүлік туралы" (бұдан әрі - Мемлекеттік мүлік туралы заң) Қазақстан Республикасы заңының 21-бабында көзделген жекелеген негіздер бойынша мемлекеттің меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік, баланстан тыс шоттарда ескерілген демалыс үйлеріне жолдамалар мен басқа да активтер көрініс табады.

      610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700 - жолдары бойынша жолдардың нөмірлеріне сәйкес материалдық құндылықтар, жалға алынған активтер мен басқа де баланстан тыс активтер есепке алынған баланстан тыс активтер санамаланған.";

      79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "79. Қаржылық есептілікке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.

      "Ақшалай қаражат және олардың баламалары" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 010-жолы):

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 1-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы ақша қаражаты қалдығы туралы деректер.

      "Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 011 және 110-жолдары):

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 2 және 5-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы қаржылық инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) және өзгерістері бойынша деректер;

      квазимемлекеттік сектордың субъектілеріне салынған ұзақ мерзімді инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілерінің атаулары мен тұрғылықты жерлері, жарғылық капиталында мемлекеттің қатысу үлесі) бақыланатын және басқа субъектілер бойынша ақпарат;

      кейіннен қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құны бойынша) бағалау;

      берілген қарыздар бойынша ақпарат;

      қаржы инвестициялары мен берілген қарыздардың құнсыздануының объективті белгілерінің болуы;

      есепті күнге қаржы инвестицияларына байланысты тәуекелдердің сипаты мен мөлшерлері;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 21-кестесіне сәйкес кірістердің тиісті бюджет сыныптамасы кодына бюджетке аударылуға жататын және аударылған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтері мен таза табысының бөлігі бойынша ақпарат.

      "Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 023, 111, 112 және 113-жолдары):

      есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы дебиторлық берешекті салыстырып тексеруді, есепті кезең үшін дебиторлық берешек сомасындағы өзгерістер талдауын ұсынады;

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

      күмәнді дебиторлық берешектер бойынша құрылған резерв жөнінде есеп айырысулар;

      есептен шығарылу себептерін көрсете отырып, күмәнді дебиторлық берешектер бойынша есептен шығарылған үмітсіз борыштардың сомалары;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 22-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басына және аяғына салықтық түсімдер бойынша есеп айырысулардан бюджетке дебиторлық берешекті салыстырып тексеруді ұсынады.

      "Қорлар" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 020-жолы):

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 4-кестесіне сәйкес түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басында және аяғындағы баланстық құнның салыстырып тексеруі ұсынылады;

      қорларды бағалау әдісі;

      қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөнінде есеп айырысулар;

      қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептері;

      қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтіру себептері мен сомалары.

      Ауыл шаруашылық өнімдерінің әрбір тобының оны алу (жинау) кезінде әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат.

      "Өзге қысқа мерзімді активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 022-жолы) есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша жылдың басында, жылдың аяғында қозғалыстар (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің сипаттамасы.

      "Ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 114, 116 және 118-жолдары):

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша түсіндірме жазбаның ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 6, 7 және 9-кестелеріне сәйкес түсімдерді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды және өзге өзгерістерді көрсететін есепті кезеңнің басына және аяғына арналған баланстық құнның салыстырып тексеруін ұсыну қажет;

      ұзақ мерзімді активтерді бағалау әдістері;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру бойынша есептеулерді;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру себептері;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру себептері мен сомасын;

      уақытша тұрып қалған ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      толығынан амортизацияланған, бірақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзімді активтер туралы ақпаратты;

      ұзақ мерзімді активтерді жалдаудың түрлері, мерзімі, шарттары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Ұзақ мерзімді активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетілген жағдайда ақпарат ұсынылады:

      қайта бағалауды жүргізу күні туралы;

      тәуелсіз бағалаушының қатысуы туралы (лицензияның нөмірі мен күнін көрсете отырып);

      ұзақ мерзімді активтер объектісінің әділ құнын айқындау үшін пайдаланылған әдістер туралы.

      Сенімгерлік басқаруға берілген активтер бойынша, сенімгерлік басқарудан түскен кірістер мен шығыстардың түрлері бойынша ақпарат;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" 23 кестесіне сәйкес "Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектілердің шығындары мен күрделі салымдар бойынша ақпарат ұсынылады:

      аяқталмаған құрылыс пен күрделі салымдар бойынша әрбір топтың сипаттамасы берілсін.

      "Биологиялық активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 117-жолы):

      биологиялық активтердің әрбір тобының әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат;

      іс жүзіндегі шығындар бойынша бағалау жағдайында түсімдер, амортизация, құнсызданудан болған залал және өзге өзгерістері түсіндірме жазбаның ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 8-кестесіне сәйкес көрсетілетін есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып көрсетілсін.

      "Материалдық емес активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 118-жолы):

      "Өзге ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 120-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      Жалға алынған немесе берілген және концессияға берілген мүлік бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 210 және 310-жолдары):

      қарыз алудың түрлері, шарттары және сомалары;

      қаржылық міндеттемелердің жекелеген сыныптары бойынша (әділ, амортизацияланған немесе қандай да бір өзге құн бойынша) кейіннен бағалау;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 10 және 11-кестелеріне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы өзгерістер;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер жөніндегі ақпарат.

      "Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 311, 312, 313 және 315-жолдары):

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен және бақылайтын субъектілермен) операциялар бойынша ақпарат;

      пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резерв бойынша берешекті есептен шығару және есепке алу бойынша ақпарат;

      кредиторлық берешекті есептен шығару сомалары мен себептері;

      активтерді жалдау бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 22-кестесіне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша кредиторлық берешек туралы ақпарат;

      вексельдер бойынша, оның ішінде төлем пайыздары бойынша есептелген сыйақы сомалары туралы ақпарат.

      "Бағалау активтері мен бағалау міндеттемелері" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанның 222 және 314-жолдары):

      құрылған бағалау міндеттемелері бойынша ақпарат;

      есепті кезең ішінде бағалау міндеттемелерінің пайдаланылған сомалары;

      шартты міндеттемелер мен шартты активтер сипатының қысқаша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 221-жолы) өзге кредиторлық берешек түрлері бойынша есепті кезеңдегі жылдың басында және аяғында болуы, қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) туралы деректердің сипаттамасы.

      "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 315-жолы) өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер түрлері бойынша есепті кезеңдегі жылдың басында және аяғында болуы, қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) туралы деректердің сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 223-жолы) өзге қысқа мерзімді міндеттемелер түрлері бойынша есепті кезеңдегі жылдың басында және аяғында болуы, қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) туралы деректердің сипаттамасы.

      "Резервтер" деген бап бойынша (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" нысанының 411-жолы) қайта бағаланған құнымен бағаланатын негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау бойынша резервтер бойынша, сондай-ақ шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта санауға арналған резерв бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Кірістер" және "Шығыстар" деген баптар бойынша (ҚЕ-2 "Қаржы қызметі нәтижелері туралы есеп" нысанының 100 және 200-жолдары) есепті кезеңге кірістер мен шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады:

      кірістердің әрбір санаты бойынша;

      активтерді басқарудан түсетін кірістер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар және активтерді басқарудан түсетін өзге кірістер мен шығыстар бойынша);

      негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің шығуынан кірістер мен шығыстар бойынша;

      негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар және бұрын танылған резервті қалпына келтіру бойынша;

      қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша және бұрын танылған резервті қалпына келтіру;

      есепті кезеңде және өткен жылдың осыған ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің сомалары бойынша және бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

      "Өзге кірістер" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша – олардың әділ құнының өзгеруінен алынған кірістер туралы;

      өтеусіз қабылданған ұзақ мерзімді активтер туралы;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 12-кестесіне сәйкес өзге кірістер бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Бюджетке түсетін салықтық кірістер" деген бап бойынша ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 13-кестесіне сәйкес (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет туралы есеп" нысанының 020 жолы) бюджетке түсімдерден есептелген кірістер туралы ақпарат ұсынылады:

      трансферттер түсімдері және республикалық және жергілікті бюджеттерге түсетін басқа да түсімдер бойынша ақпарат.

      "Өзге шығыстар" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзімді активтердің әрбір сыныбы бойынша –түгендеу барысында айқындалған активтердің құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;

      күмәнді дебиторлық берешектер бойынша резервтер туралы;

      өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы;

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 14-кестесіне сәйкес өзге де шығыстарға.

      "Өтеусіз берілген/алынған ұзақ мерзімді активтер/қорлар" деген бап бойынша:

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 16 және 16-1-кестелеріне сәйкес өтеусіз берілген/алынған ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

      "Концессиялық активтер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша өзге де активтер бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 17-кестесіне сәйкес негізгі құралдар түрлері бойынша концессиялық активтердің және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары шеңберінде алынған өзге де активтердің болуы туралы.

      "Өзара операциялар бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 18-кестесіне сәйкес элиминирлеу бойынша операцияларды анықтау мақсатында өзара операциялар бойынша кіріс және шығыс түрлері бойынша ақпарат;

      ҚЕ-3 "Ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" нысанының "Сыртқы қарыздар және байланысты гранттар" 017-жолы бойынша көрсетілген сыртқы қарыздар шоттарына ақша қаражатының түсімдері бойынша.

      7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар жөніндегі ақпарат бабы бойынша:

      7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және бюджет кірістері мен шығыстарын элиминирлеу бойынша операцияларды анықтау мақсатында ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 19-кестесіне сәйкес бюджет түсімдерінің санаттары бойынша бюджетке аударылған сомалар туралы ақпарат.

      "Бюджетке түсетін түсімдердің азаюы бойынша шығыстар" деген бап бойынша (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" нысанының 137-жолы) ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 15-кестесіне сәйкес Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер алдындағы бұрын есептелген кірістерді және аударылған кеден баждарын түзету кезінде туындайтын бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің азаюы бойынша шығыстар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер" деген бап бойынша ҚЕ-5 "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба" нысанының 20-кестесіне сәйкес шартта көзделген мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде қаржылық емес және қаржылық міндеттемелер бойынша (инвестициялық және операциялық шығындарды өтеу, сыйақылар және өзге де міндеттемелер бойынша) міндеттемелер туралы ақпарат ұсынылады.".

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау әдіснамасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев
     

      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы 
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1343 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2017 жылғы 1 тамыздағы
№ 468 бұйрығына 5-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан

Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба 20__жылғы "___" _____________ аяқталатын кезең үшін

      Индексі: ҚЕ-5 нысан

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Әкімшілік мәліметтер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

      www. minfin.gov.kz

      Білдіретін тұлғалар тобы:_____________________ (мемлекеттік мекеме)

      Қайда ұсынылады:_____________________________ (бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне)

      Ұсыну мерзімі:

      мемлекеттік мекемелер үшін осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларының 9-тармағына сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшілері белгілейді.

      1. Жалпы мәлiметтер.

      мемлекеттік мекеменің ережесі:_______________________

      ведомстволық бағынысты мекемелердің саны: ______________________

      пайдаланылатын нормативтік құқықтық актілер: ___________

      2. Қаржылық есептiлiкке ашылған мәлiметтер.

      Қысқа мезiмдi активтер

      Бюджеттің түрі:_________________

      Өлшем бірлігі: мың теңге

1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 010-жолы)

 
Көрсеткіштер

Жол коды

Жыл басындағы сальдо

Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012Есеп айырысу шоты (1030)

013Қайырымдылық көмектің қолма-қол ақшаны бақылау шоттары (әрі қарай – ҚБШ) (1041)

014Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018Республикалық бюджеттің ҚБШ (1046)

019Жергілікті бюджеттердің ҚБШ (1047)

020Жәбірленушілерге өтемақы қоры ҚБШ (1048)

020-1Шетелдік валютадағы шот (1050)

021Байланысты гранттың арнайы шоты (1061)

022Сыртқы қарыздың арнайы шоты (1062)

023Аккредитивтер (1071)

024Жолдағы ақша қаражаты (1073)

025Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

026Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

027Барлығы

1002-кесте. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 011-жолы)

 
Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021Есепті кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

0313-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешек ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 014-жолы)

 
Көрсеткіштер

Жол коды

Сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысу

1

2

3

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010


Дебиторлық берешектің есептелуі

011


Дебиторлық берешектің өтелуі

012


Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

020


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептелген резерв

021


Есепті кезеңдегі күмәнді борыштар бойынша есептен шығарылған резерв

022


Есепті кезеңнің басындағы күмәнді борыштар бойынша резерв сальдосы

023


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031


4-кесте. Қорлар ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 020-жолы)

 
Көрсеткіштер

Жол коды

Материалдар

Аяқталмаған өндіріс

Дайын өнім

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012Сатып алу құны бойынша шығулар

013оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

014Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

015Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

х

х

х

х

х


Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022

х

х

х

х

х


Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

031      Ұзақ мерзімді активтер

5-кесте. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары ("Бухгалтерлік баланс" ҚЕ-1-нысанының 110-жолы)

 
Көрсеткіштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсімдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

013Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептелген резерв

021Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

0316-кесте. Негiзгi құралдар (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 114-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Беріліс құрылғылары

Көлiк құралдары

Машиналар мен жабдықтар

Аспаптар, өндiрiстiк
және шаруашылық мүкәмалы

Өзге негiзгi құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есептi
кезеңнiң басындағы сальдо

010


Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011


оның ішінде бюджет бойынша
қаржыландыру есебінен

012


Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013


Бастапқы құны бойынша азаюы

014


Бастапқы құны бойынша шығуы

015


оның ішінде жарамсыз негiзгi құралдарды есептен шығару

016


оның ішінде Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдосы

017


уақытша тұрып қалған

017-1


толығынан амортизацияланған

017-2


Есептi кезеңнiң басындағы
жинақталған амортизация сальдосы

020


Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021


Есептi кезеңде есептелген амортизация

022


Есептi кезеңде есептен
шығарылған амортизация

023


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025


Есептi кезеңнiң аяғында жинақталған
амортизация сальдосы

026


Есептi кезеңнiң басындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030


Есептi кезеңде құнсыздануға
есептелген резерв

031


Есептi кезеңде есептен шығарылған
құнсыздануға арналған резерв

032


Есептi кезеңнiң аяғындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033


Баланстық құны бойынша есептi
кезеңнiң басындағы сальдосы

040


Баланстық құны бойынша есептi
кезеңнiң аяғындағы сальдосы

041


оның ішінде уақытша тұрып қалған

041-1


7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 116-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012

Бастапқы құны бойынша шығулар

013

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

014

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

Есептi кезеңде есептелген амортизация

022

Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға
арналған резерв

032

Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

8-кесте. Биологиялық активтер (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 117-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жануарлар

Көпжылдық
екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша шығулар

013
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

014
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

022
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

023
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

024
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032
Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
9-кесте. Материалдық емес активтер (ҚЕ-1 "Бухгалтерлiк баланс" 118-жолы)

Көрсеткiштер

Жол
коды

Бағдарламалық
қамтамасыз ету

Авторлық құқық

Лицензиялық
келiсiмдер

Патенттер

Гудвилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша
қаржыландыру есебінен

012
Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

013
Бастапқы құны бойынша азаюы

014
Бастапқы құны бойынша шығулар

015
оның ішінде жарамсыз материалдық емес активтерді есептен шығару

016
оның ішінде Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

017
уақытша тұрған

017-1
толығынан амортизацияланған

017-2
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

022
Есептi кезеңде есептен шығарылған
амортизация

023
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

024
Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

025
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған
амортизация сальдосы

026
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030
Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031
Есептi кезеңде есептен шығарылған
құнсыздануға арналған резерв

032
Есептi кезеңнiң аяғындағы
құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
оның ішінде уақытша тұрған

041-1
10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 210-жол)

Көрсеткіштер

Жол коды

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

11-кесте. Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 310-жол)

 
Көрсеткіштер

Код жолы

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

12-кесте. Өзге кірістер

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығарылуы бойынша

020Өтеусіз қабылданған:

030өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерден

031басқа мемлекеттік органдардан

032басқа ұйымдардан

033Бағамдық айырмадан

040Залалдардың өтемінен

050Активтерді жоюдан түсті

060Артық шығындар кіріске алынды

070Өзгелер

080Барлығы
13-кесте. Бюджетке түсетін салықтық кірістер (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" 020-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Салықтық түсімдер, оның ішінде:

010корпоративтік табыс салығы

020қосылған құн салығы

030кедеңдік баждар және салықтар

040басқа салықтық түсімдер

05014-кесте. Өзге шығыстар

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әділ құнының өзгеруінен

010Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығару бойынша

020өтеусіз берілген өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021өтеусіз берілген басқа мемлекеттік органдарға

022өтеусіз берілген басқа ұйымдарға

023өзге шығару

024Бағамдық айырма бойынша

030Активтердің құнсыздануынан

040Резервтер құру:

050күмәнді дебиторлық берешектер бойынша

051қызметкерлердің демалыс ақылары бойынша

052бағалау және шартты міндеттемелер бойынша

053Өзгелер

060Өтеусіз берілген қорлары:

070өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071басқа мемлекеттік органдарға

072басқа ұйымдарға

073Барлығы
15 кесте. Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту (ҚЕ-2 "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" 137-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Бюджетке түсетін түсімдер бойынша шығыстарды азайту, оның ішінде:

010ҚҚС бойынша

020бюджетке түсетін түсімдер бойынша басқа түрлері

030Еуразиялық экономикалық одақтың мүше-мемлекеттерге аударылған

04016-кесте. Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақталған
амортизацияның
сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

Өтеусіз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

011
оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

012
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

012-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

012-2
басқа ұйымдарға

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

021


х


оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

022


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

022-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

022-2


х


басқа ұйымдарға

023


х


негізгі қаражат

030
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

031
оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

032
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

032-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

032-2
басқа ұйымдарға

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

041


х


оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

042


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

042-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

042-2


х


басқа ұйымдарға

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

051
оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

052
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

052-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

052-2
басқа ұйымдарға

053
өзге ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

061
оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

062
республикалық бюджеттен қаржыландырылады

062-1
жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

062-2
басқа ұйымдарға

063
Қорлар өтеусіз берілді, барлығы:

070


х


өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерге

071


х


оның ішінде: басқа мемлекеттік органдарға

072


х


республикалық бюджеттен қаржыландырылады

072-1


х


жергілікті бюджеттен қаржыландырылады

072-2


х


басқа ұйымдарға

073


х


16-1 кесте. Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақталған
амортизацияның
сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

Өтеусiз ұзақ мерзімді активтер алынған, барлығы:

010
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

011
басқа мемлекеттік органдардан

012
басқа ұйымдардан

013
оның ішінде: қаржы инвестициялары

020


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

021


х


басқа мемлекеттік органдардан

022


х


басқа ұйымдардан

023


х


негізгі құралдар

030
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

031
басқа мемлекеттік органдардан

032
басқа ұйымдардан

033
аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

040


х


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

041


х


басқа мемлекеттік органдардан

042


х


басқа ұйымдардан

043


х


материалдық емес активтер

050
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

051
басқа мемлекеттік органдардан

052
басқа ұйымдардан

053
өзге де ұзақ мерзімді активтер

060
өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

061
басқа мемлекеттік органдардан

062
басқа ұйымдардан

063
Қорлар өтеусіз алынған, барлығы:

070


×


өз жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерінен

071


×


басқа мемлекеттік органдардан

072


×


басқа ұйымдардан

073


×


      Ескерпе: *011, 021, 031, 041, 051, 061 және 071-жолдарының деректері 16-кестенің осындай жолдарының деректеріне сәйкес келуі тиіс

17-кесте. Концессиялық активтер және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша басқа активтер бойынша ақпарат

Көрсеткiштер

Жол
коды

Бастапқы
құны

Жинақ
талған
амортизацияның сомасы

Құнсыздануға
арналған
резерв сомасы

Баланстық
құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

Ғимараттар

020

Құрылыстар

030

Беріліс қондырғылары

040

Көлiк құралдары

050

Машиналар мен жабдықтар

060

Аяқталмаған құрылыс

070

Өзгелер

080

Барлығы:

100

18-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат

№ р/с

Күні

 
Көрсеткiштер

Құжат атауы мен нөмірі

Өзара операциялар бойынша тараптардың атауы

Сомасы

Шоттар корреспонденциясы

Дебеті

Кредиті

1

2

3

4

5

6

7

8барлығы: оның ішінде:

х

х


х

хшығыс түрлері бойынша

х

хх
х

хх
х

ххкіріс түрлері бойынша

х

х


х

х

х


х

х

х


х


19- кесте. 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар" шоты бойынша есептелген және аударылған сомалар бойынша ақпарат

 
Көрсеткiштер

 
Жол
коды

 
республикалық бюджет

 
жергілікті
бюджет

есептелген

тізімделген

есептелген

тізімделген

1

2

3

4

5

6

Бюджетпен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар, барлығы:

010


х


х

Оның арасында есепті кезеңде бюджетке аударылғаны, барлығы:

020

х


х


салықтық түсімдер

021

салықтық емес түсімдер

022

оның ішінде:


мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері (201100)

022-1

мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер (201300)

022-2

мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер (201400)

022-3

мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер (201500)

022-4

бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар (201600)

022-5

мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (201700)

022-6

қару-жарақ пен әскери техникадан түскен кірістер (201905)

022-7

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер (202100)

022-8

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері (203100)

022-9

негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

023

оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды сатудан түсетін түсімдер (302100)

023-1

трансферттер түсімі

024

бюджеттік кредиттерді өтеу

025

мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер

026

20-кесте "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша міндеттемелер"

 
Көрсеткiштер

Жол коды

Шартта көзделген
сома

Шарт бойынша есептелген сома

барлығы

оның ішінде есепті кезеңде

1

2

3

4

5

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттар бойынша міндеттемелер, барлығы:

010
қаржылық емес міндеттемелер

020
қаржылық міндеттемелер, оның ішінде:

030
инвестициялық шығындарды өтеу

031
операциялық шығындарды өтеу

032
сыйақылар

033
өзгелері

034
21-кесте. Дивидендтердің, қатысу үлесіне кірістердің және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің таза кірісінің бір бөлігінің мөлшері туралы ақпарат

Атауы
(акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, республикалық мемлекеттік кәсіпорын)

Жыл басындағы артық төлеу (+)/
өткен жылдардың берешегі ( -)

Жыл ішіндегі қызмет қорытындылары бойынша аударуға жатады

Тексеру қорытындылары бойынша аударуға жатады

Барлығы аударылған

Есепті кезеңнің соңына артық төлеу (+)/
берешек
(- )
(3-санау-4-санау-5-санау + 6-санау)

1

2

3

4

5

6

7
Барлығы


22-кесте. Салық түсімдері бойынша бюджетпен есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

 
Көрсеткіштер

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

Есепті кезең

Өткен кезең

Есепті кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

5

Салықтық түсімдер бойынша берешек барлығы, оның ішінде:

корпоративтік табыс салығы бойынша

қосылған құн салығы бойынша

кедендік төлемдер мен баждар бойынша

басқа салық түсімдері бойынша

23-кесте. Аяқталмаған құрылыс және материалдық емес активтерге күрделі салымдар (ҚЕ-1 "Бухгалтерлік баланс" 115-жолы)

Көрсеткіштер

Жол коды

Аяқталмаған құрылыс

Материалдық емес активтерге күрделі салымдар

Барлығы

1

2

3

4

5

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010
Барлығы келіп түсті, оның ішінде

020
ағымдағы жылдың бюджеті бойынша қаржыландыру есебінен

021
өтеусіз алынды

022
өзгелері

023
Барлығы шықты, оның ішінде

030
ұзақ мерзімді активтерге ауыстырылды

031
өтеусіз аударылды

032
өзгелері

033
Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

040
24-кесте. Басқа шоттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы*

Көрсеткіштер

Жол коды

Қолма-қол ақшаның бақылау шоттары


 
Барлығы

қайырымдылық көмек

ақылы қызметтер

ақшаны уақытша орналастыру

жәбірленушілерге өтемақы қорының

Өзге шоттар


1

2

3

4

5

6

7

8

Жыл басындағы қалдық

010Барлығы келіп түсті, оның ішінде

020операциялық қызметтен

021инвестициялық қызметтен

022

х

х

х

хБарлығы шықты, оның ішінде

030операциялық қызметтен

031инвестициялық қызметтен

032жыл соңындағы қалдық

040      Ескертпе: * республикалық (тиісті жергілікті) бюджеттен алынбаған ақша қаражаты

      Басшы немесе оның орнындағы адам _____ ______________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер немесе құрылымдық бөлімшеге басшылық ететін адам ______ ____________________________ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны ____жылы "____" _______________

      Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы бұйрықпен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларының 78, 79 және 80-тармақтарына сәйкес 7-қосымшада келтірілген.