2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы

Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қалалық мәслихатының 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 48/284-V шешімі. Оңтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 30 желтоқсанда № 3491 болып тіркелді. 2017 жылдың 1 қаңтарына дейiн қолданыста болды

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9 бабының 2 тармағына, 75 бабының 2 тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына және Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 44/351-V "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3458 тіркелген шешіміне сәйкес, Арыс қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Арыс қаласының 2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кiрiстер – 10 683 895 мың теңге, оның iшiнде:
      салықтық түсiмдер – 3 780 639 мың теңге;
      салықтық емес түсiмдер – 16 929 мың теңге;
      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 7 073 мың теңге;
      трансферттер түсiмi – 6 879 254 мың теңге;
      2) шығындар – 11 109 906 мың теңге;
      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 8 704 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 12 702 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 3 998 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
      5) бюджет тапшылығы – - 434 715 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 434 715 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қалалық мәслихатының 28.11.2016 № 7/46-VI шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      2. 2016 жылға жеке табыс салығы және әлеуметтік салық түсімдерінің жалпы сомасын бөлу нормативтері:
      төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша:
      қалалық бюджетке – 43,2 пайыз;
      облыстық бюджетке – 56,8 пайыз;
      төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша:
      қалалық бюджетке – 100 пайыз;
      төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша:
      қалалық бюджетке – 50 пайыз;
      облыстық бюджетке – 50 пайыз;
      әлеуметтік салық бойынша:
      қалалық бюджетке – 50 пайыз;
      облыстық бюджетке – 50 пайыз болып белгіленсін.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қалалық мәслихатының 28.11.2016 № 7/46-VI шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      3. 2016 жылы облыстық бюджеттен қаланың бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі 3 447 933 мың теңге болып белгіленсін.
      4. Қала әкімдігінің 2016 жылға арналған резерві 19 500 мың теңге сомасында бекітілсін.
      5. 2016 жылға арналған жергілікті бюджеттің атқарылуы процесiнде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      6. Қаладағы әрбір ауылдық округ әкімдерінің аппараттары бойынша 2016 жылға арналған бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 5-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      7. 2016 жылға жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттердің Арыс қаласының ауылдық округтер арасында бөлінуі 6-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      8. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 139 бабының 9 тармағына сәйкес 2016 жылға азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде қалалық бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдарда жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандарға қызметтің осы түрлерімен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметшілердің айлықақыларымен және мөлшерлемелерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылары мен тарифтік мөлшерлемелер белгіленсін.
      9. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы Б.Тоқсейтов

  Арыс қалалық мәслихатының
2015 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 48/284-V шешіміне 1-қосымша

2016 жылға арналған қалалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қалалық мәслихатының 28.11.2016 № 7/46-VI шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты Атауы
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Iшкi сыныбы
1
2
3
 
 
 
1. КІРІСТЕР
10683895
 
 
 
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
3780639
1
 
 
Салықтық түсімдер
3780639
 
01
 
Табыс салығы
3236477
 
 
2
Жеке табыс салығы
3236477
 
03
 
Әлеуметтiк салық
270762
 
 
1
Әлеуметтік салық
270762
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
205560
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
120010
 
 
3
Жер салығы
24418
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
58811
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
2321
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
57904
 
 
2
Акциздер
4635
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
34667
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
17164
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
1438
 
07
 
Басқа да салықтар
516
 
 
1
Басқа да салықтар
516
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
9420
 
 
1
Мемлекеттік баж
9420
 
 
 
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
16929
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
16929
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
10251
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер
1705
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
8138
 
 
9
Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер
408
 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
85
 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
85
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
6593
 
 
1
Өзге де салықтық емес түсiмдер
6593
 
 
 
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
7073
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
7073
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
7073
 
 
1
Жерді сату
7073
 
 
 
ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМІ
6879254
4
 
 
Трансферттер түсімі
6879254
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
6879254
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
6879254

      

Функционалдық топ Атауы
Сомасы, мың теңге
 
Кіші функция
 
 
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Кіші бағдарлама
1
2
3
 
 
 
 
ІІ. ШЫҒЫНДАР
11109906
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
443023
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
260605
 
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
23180
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
22795
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
385
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
118901
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
113169
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
5732
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
118524
 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
117286
 
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1238
 
2
 
 
Қаржылық қызмет
1682
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1682
 
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
1682
 
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет
1400
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1400
 
 
 
061
Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау
1400
 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
179336
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
136910
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
47152
 
 
 
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
64
 
 
 
119
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
89694
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
32707
 
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
32353
 
 
 
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
354
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
9719
 
 
 
040
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
9719
02
 
 
 
Қорғаныс
28193
 
1
 
 
Әскери мұқтаждар
15168
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
15168
 
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
15168
 
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
13025
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
13025
 
 
 
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
10293
 
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
2732
03
 
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
103409
 
9
 
 
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер
103409
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
103409
 
 
 
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
103409
04
 
 
 
Бiлiм беру
7059478
 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
936619
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
60607
 
 
 
004
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
41365
 
 
 
041
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
19242
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
834204
 
 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
71032
 
 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
763172
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
41808
 
 
 
037
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау
41808
 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
5842039
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
4641031
 
 
 
003
Жалпы білім беру
4580158
 
 
 
006
Балаларға қосымша білім беру
60873
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
1201008
 
 
 
024
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
1201008
 
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
280820
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
280820
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16986
 
 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
66391
 
 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
16586
 
 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
2386
 
 
 
029
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
6507
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
123678
 
 
 
119
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
48286
06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
417667
 
1
 
 
Әлеуметтiк қамсыздандыру
194044
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
189054
 
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
525
 
 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
156900
 
 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
31629
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
4990
 
 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
4990
 
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
167530
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
160625
 
 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
14540
 
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
5123
 
 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
15164
 
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
26253
 
 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
1776
 
 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
68566
 
 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
28726
 
 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
477
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
6905
 
 
 
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
6905
 
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
56093
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
56093
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
38129
 
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
2194
 
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
320
 
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
14440
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
1010
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1300347
 
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
134928
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
14594
 
 
 
041
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
13647
 
 
 
049
Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
947
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
98566
 
 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
98566
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
11745
 
 
 
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
11745
 
 
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
10023
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9663
 
 
 
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
360
 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
650038
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
446891
 
 
 
011
Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету
39874
 
 
 
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
28395
 
 
 
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
9405
 
 
 
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
101500
 
 
 
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
203421
 
 
 
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
64296
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
203147
 
 
 
007
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
203147
 
3
 
 
Елді-мекендерді абаттандыру
515381
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
515381
 
 
 
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
60097
 
 
 
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
42445
 
 
 
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
205
 
 
 
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
412634
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
483241
 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
87562
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
87562
 
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
87562
 
2
 
 
Спорт
223618
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
60
 
 
 
028
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
60
 
 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
223558
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
11406
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
133
 
 
 
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
196149
 
 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
2500
 
 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
12460
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
910
 
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
89354
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
60786
 
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
54277
 
 
 
007
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
6509
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
28568
 
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
28568
 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
82707
 
 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
22667
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
11572
 
 
 
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
64
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
11031
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
60040
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
40911
 
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
18805
 
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
174
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
150
09
 
 
 
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
9000
 
9
 
 
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер
9000
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
9000
 
 
 
036
Газ тасымалдау жүйесін дамыту
9000
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
237345
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
102414
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
4274
 
 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
4274
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
1836
 
 
 
010
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
1836
 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
53061
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21188
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
219
 
 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
3400
 
 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
11720
 
 
 
009
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
15659
 
 
 
010
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
875
 
 
477
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі
43243
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
32702
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
10541
 
6
 
 
Жер қатынастары
22034
 
 
477
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі
22034
 
 
 
011
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру
22034
 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
112897
 
 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
112897
 
 
 
011
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
112897
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
463248
 
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
463248
 
 
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
417869
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
17869
 
 
 
119
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
400000
 
 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
45379
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13547
 
 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
30330
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1502
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
476818
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
476818
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
476818
 
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
51704
 
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
425114
13
 
 
 
Басқалар
49893
 
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
20309
 
 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
20309
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
20136
 
 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
173
 
9
 
 
Басқалар
29584
 
 
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
28979
 
 
 
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
28979
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
605
 
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
605
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
4
 
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
4
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
4
 
 
 
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
4
15
 
 
 
Трансферттер
38240
 
1
 
 
Трансферттер
38240
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
38240
 
 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
13556
 
 
 
051
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
24684
 
 
 
 
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
8704
Функционалдық топ Атауы
Сомасы, мың теңге
 
Кіші функция
 
 
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР
12702
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
12702
 
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
12702
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
12702
 
 
 
018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
12702
Санаты Атауы
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Iшкi сыныбы
 
 
 
 
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ
3998
5
 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
3998
 
01
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
3998
 
 
1
 
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
3998
 
 
 
 
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
0
 
 
 
 
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ
-434715
 
 
 
 
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
434715

      

  Арыс қалалық мәслихатының
2015 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 48/284-V шешіміне 2-қосымша

2017 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
Атауы
 
 
Iшкi сыныбы
1
 
 
2
3
 
 
 
1. КІРІСТЕР
7540273
 
 
 
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
1344095
1
 
 
Салықтық түсімдер
1344095
 
01
 
Табыс салығы
367924
 
 
2
Жеке табыс салығы
367924
 
03
 
Әлеуметтiк салық
311484
 
 
1
Әлеуметтік салық
311484
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
583060
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
497548
 
 
3
Жер салығы
28499
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
55526
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
1487
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
67981
 
 
2
Акциздер
8604
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
39982
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
17106
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
2289
 
07
 
Басқа да салықтар
1106
 
 
1
Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері
1106
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
12540
 
 
1
Мемлекеттік баж
12540
 
 
 
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
10000
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
10000
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
3132
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер
1824
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
841
 
 
9
Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер
467
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
6868
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
6868
 
 
 
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
31376
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
31376
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
31376
 
 
1
Жерді сату
31376
 
 
 
ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМІ
6154802
4
 
 
Трансферттер түсімі
6154802
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
6154802
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
6154802

      

Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Кіші функция
 
 
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
 
 
 
2
3
 
 
 
 
ІІ. ШЫҒЫНДАР
7540277
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
260377
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
203315
01
1
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
18442
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
18442
01
1
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
93521
01
1
122
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
93521
01
1
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
91352
01
1
123
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
91352
01
2
 
 
Қаржылық қызмет
1563
01
2
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1563
01
2
459
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
1563
 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
55499
13
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
22888
13
9
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22888
13
9
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
25041
13
9
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25041
01
9
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
7570
01
9
467
040
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
7570
02
 
 
 
Қорғаныс
11438
02
1
 
 
Әскери мұқтаждар
10153
02
1
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
10153
02
1
122
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
10153
02
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
1285
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
1285
02
2
122
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
1285
04
 
 
 
Бiлiм беру
4699477
04
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
171546
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
30480
04
1
123
004
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
30480
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
141066
04
1
464
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
54930
04
1
464
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
86136
04
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
3203909
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
268
04
2
123
005
Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру
268
04
2
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
3203641
04
2
464
003
Жалпы білім беру
3156898
04
2
464
006
Балаларға қосымша білім беру
46743
04
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
1324022
04
9
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
159298
04
9
464
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13702
04
9
464
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
37215
04
9
464
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
17747
04
9
464
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
90634
04
9
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
1164724
04
9
467
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
1164724
05
 
 
 
Денсаулық сақтау
128
05
9
 
 
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
128
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
128
05
9
123
002
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру
128
06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
279110
06
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
249442
06
2
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
4677
06
2
123
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
4677
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
237377
06
2
451
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
12963
06
2
451
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
5482
06
2
451
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
922
06
2
451
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
13015
06
2
451
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
19046
06
2
451
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
1776
06
2
451
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
33719
06
2
451
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
128949
06
2
451
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
21505
06
2
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
7388
06
2
464
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
7388
06
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
29668
06
9
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
29668
06
9
451
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
27427
06
9
451
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1813
06
9
451
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
428
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1216016
07
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
34657
07
1
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1013
 
 
 
049
Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
1013
07
1
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
26253
07
1
467
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
26253
07
1
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
7391
07
1
479
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
7391
07
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
1137498
07
2
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1137498
07
2
458
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
10855
07
2
458
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
1126643
07
3
 
 
Елді-мекендерді абаттандыру
43861
07
3
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
43861
07
3
458
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
15264
07
3
458
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
5809
07
3
458
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
219
07
3
458
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
22569
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
300297
08
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
55057
08
1
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
55057
08
1
455
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
55057
08
2
 
 
Спорт
135707
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
128
 
 
 
028
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
128
08
2
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
135579
08
2
465
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
7110
08
2
465
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
122049
08
2
465
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
3210
08
2
465
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
3210
08
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
68142
08
3
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
40784
08
3
455
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
35173
08
3
455
007
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
5611
08
3
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
27358
08
3
456
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
27358
08
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
41391
08
9
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
8890
08
9
455
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8890
08
9
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
32501
08
9
456
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19211
08
9
456
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
13290
09
 
 
 
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
536103
09
9
 
 
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер
536103
09
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
536103
09
9
458
019
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
536103
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
60794
10
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
60794
10
1
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
4573
10
1
459
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
4573
10
1
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
34468
10
1
473
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13625
10
1
473
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
3638
10
1
473
009
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
16268
10
1
473
010
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
937
10
1
477
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі
21753
10
1
477
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21753
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
18283
11
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
18283
11
2
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
9788
11
2
467
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9788
11
2
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
8495
11
2
468
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8495
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
90634
12
1
 
 
Автомобиль көлiгi
90634
12
1
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
90634
12
1
458
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
90634
13
 
 
 
Басқалар
67616
13
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
17771
13
3
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
17771
13
3
469
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
17771
13
9
 
 
Басқалар
49845
13
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
28979
13
9
458
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
28979
13
9
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
20866
13
9
459
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
20866
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
4
14
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
4
14
1
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
4
14
1
459
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
4
 
 
 
 
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
-3998
Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Кіші функция
 
 
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
 
 
 
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР
0
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
Атауы
 
 
Iшкi сыныбы
 
 
 
 
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ
3998
5
 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
3998
 
01
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
3998
 
 
1
 
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
3998
 
 
 
 
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
0
 
 
 
 
V. БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТІ
3994
 
 
 
 
VI. БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ
-3994

  Арыс қалалық мәслихатының
2015 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 48/284-V шешіміне 3-қосымша

2018 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
Атауы
 
 
Iшкi сыныбы
1
 
 
2
3
 
 
 
1. КІРІСТЕР
7615691
 
 
 
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
1416997
1
 
 
Салықтық түсімдер
1416997
 
01
 
Табыс салығы
379880
 
 
2
Жеке табыс салығы
379880
 
03
 
Әлеуметтiк салық
325907
 
 
1
Әлеуметтік салық
325907
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
623871
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
532373
 
 
3
Жер салығы
30494
 
 
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
59413
 
 
5
Бірыңғай жер салығы
1591
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
72739
 
 
2
Акциздер
9206
 
 
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
42781
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
18303
 
 
5
Ойын бизнесіне салық
2449
 
07
 
Басқа да салықтар
1182
 
 
1
Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері
1182
 
08
 
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
13418
 
 
1
Мемлекеттік баж
13418
 
 
 
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР
10702
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
10702
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
3353
 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер
1952
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
901
 
 
9
Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер
500
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсiмдер
7349
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
7349
 
 
 
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР
33572
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
33572
 
03
 
Жердi және материалдық емес активтердi сату
33572
 
 
1
Жерді сату
33572
 
 
 
ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМІ
6154420
4
 
 
Трансферттер түсімі
6154420
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
6154420
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
6154420

      

Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Кіші функция
 
 
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
 
 
 
2
3
 
 
 
 
ІІ. ШЫҒЫНДАР
7615695
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
264760
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
206899
01
1
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
18736
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
18736
01
1
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
95808
01
1
122
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
95808
01
1
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
92355
01
1
123
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
92355
01
2
 
 
Қаржылық қызмет
1673
01
2
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1673
01
2
459
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
1673
 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
56188
13
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
23106
13
9
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
23106
13
9
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
25512
13
9
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25512
01
9
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
7570
01
9
467
040
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
7570
02
 
 
 
Қорғаныс
11609
02
1
 
 
Әскери мұқтаждар
10234
02
1
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
10234
02
1
122
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
10234
02
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
1375
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
1375
02
2
122
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
1375
04
 
 
 
Бiлiм беру
4674611
04
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
172849
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
30709
04
1
123
004
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
30709
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
142140
04
1
464
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
55666
04
1
464
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
86474
04
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
3232932
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
286
04
2
123
005
Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру
286
04
2
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
3232646
04
2
464
003
Жалпы білім беру
3182631
04
2
464
006
Балаларға қосымша білім беру
50015
04
9
 
 
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
1268830
04
9
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
169666
04
9
464
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13878
04
9
464
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
39820
04
9
464
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі
18989
04
9
464
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
96979
04
9
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
1099164
04
9
467
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
1099164
05
 
 
 
Денсаулық сақтау
137
05
9
 
 
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
137
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
137
05
9
123
002
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру
137
06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
294791
06
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
264574
06
2
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
4678
06
2
123
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
4678
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
251990
06
2
451
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
13870
06
2
451
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
5865
06
2
451
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
987
06
2
451
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
13927
06
2
451
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
20379
06
2
451
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
1901
06
2
451
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
34077
06
2
451
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
137975
06
2
451
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
23009
06
2
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
7906
06
2
464
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
7906
06
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
30217
06
9
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
30217
06
9
451
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
27820
06
9
451
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1939
06
9
451
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
458
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1330233
07
1
 
 
Тұрғын үй шаруашылығы
36392
07
1
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1084
 
 
 
049
Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу
1084
07
1
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
27778
07
1
467
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
27778
07
1
479
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі
7530
07
1
479
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
7530
07
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
1246615
07
2
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1246615
07
2
458
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
11615
07
2
458
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
1235000
07
3
 
 
Елді-мекендерді абаттандыру
47226
07
3
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
47226
07
3
458
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
16627
07
3
458
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
6216
07
3
458
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
235
07
3
458
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
24148
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
308662
08
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
56322
08
1
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
56322
08
1
455
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
56322
08
2
 
 
Спорт
138260
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
137
 
 
 
028
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
137
08
2
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
138123
08
2
465
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
7204
08
2
465
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
124049
08
2
465
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
3435
08
2
465
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
3435
08
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
70544
08
3
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
41271
08
3
455
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
35514
08
3
455
007
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
5757
08
3
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
29273
08
3
456
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
29273
08
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
43536
08
9
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
10326
08
9
455
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9015
08
9
455
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
1311
08
9
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
33210
08
9
456
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19698
08
9
456
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
13512
09
 
 
 
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
478497
09
9
 
 
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер
478497
09
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
478497
09
9
458
019
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
478497
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
63062
10
1
 
 
Ауыл шаруашылығы
63062
10
1
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
4893
10
1
459
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
4893
10
1
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
36096
10
1
473
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13793
10
1
473
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
3893
10
1
473
009
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
17407
10
1
473
010
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
1003
10
1
477
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі
22073
10
1
477
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22073
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
18556
11
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
18556
11
2
467
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
9938
11
2
467
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9938
11
2
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
8618
11
2
468
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8618
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
96979
12
1
 
 
Автомобиль көлiгi
96979
12
1
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
96979
12
1
458
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
96979
13
 
 
 
Басқалар
73794
13
3
 
 
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
18290
13
3
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
18290
13
3
469
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
18290
13
9
 
 
Басқалар
55504
13
9
458
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
33179
13
9
458
040
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
33179
13
9
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
22325
13
9
459
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
22325
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
4
14
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
4
14
1
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
4
14
1
459
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
4
 
 
 
 
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
-3998
Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
 
Кіші функция
 
 
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
 
 
 
 
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР
0
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
Атауы
 
 
Iшкi сыныбы
 
 
 
 
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ
3998
5
 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
3998
 
01
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
3998
 
 
1
 
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
3998
 
 
 
 
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
0
 
 
 
 
V. БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТІ
3994
 
 
 
 
VI. БЮДЖЕТ ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ
-3994

  Арыс қалалық мәслихатының
2015 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 48/284-V шешіміне 4-қосымша

2016 жылға арналған жергілікті бюджеттің атқарылуы процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ
 
Кіші функция
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
04
 
 
 
Бiлiм беру
 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
 
 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі
 
 
 
003
Жалпы білім беру

  Арыс қалалық мәслихатының
2015 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 48/284-V шешіміне 5-қосымша

Қаладағы әрбір ауылдық округ әкімдерінің аппараттары бойынша 2016 жылға арналған бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қалалық мәслихатының 28.11.2016 № 7/46-VI шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

Функционалдық топ Атауы
Жалпы сомасы, мың теңге
Ауылдық округтердің тізбесі
 
Кіші функция
 
 
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
Ақдала
Дермене
Қожатоғай
 
 
 
Бағдарлама
1
2
3
4
5
6
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
118523
17464
20016
23383
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
118523
17464
20016
23383
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
118523
17464
20016
23383
 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
117285
17320
20016
23019
 
 
 
022
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
1238
144
 
364
04
 
 
 
Бiлiм беру
60607
0
0
35205
 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
60607
0
0
35205
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
60607
0
0
35205
 
 
 
004
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
41365
0
0
15963
 
 
 
041
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
19242
0
0
19242
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
60
20
0
0
 
2
 
 
Спорт
60
20
0
0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
60
20
0
0
 
 
 
028
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
60
20
 
 

      Кестенің жалғасы

Функционалдық топ Атауы
Жалпы сомасы, мың теңге
Ауылдық округтердің тізбесі
 
Кіші функция
 
 
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
Монтайтас
Жиделі
Байыр құм
 
 
 
Бағдарлама
1
2
3
4
5
6
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
118523
20008
18757
18895
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
118523
20008
18757
18895
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
118523
20008
18757
18895
 
 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
117285
19808
18474
18648
 
 
 
022
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
1238
200
283
247
04
 
 
 
Бiлiм беру
60607
0
25402
0
 
1
 
 
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
60607
0
25402
0
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
60607
0
25402
0
 
 
 
004
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
41365
0
25402
0
 
 
 
041
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
19242
0
0
0
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
60
0
20
20
 
2
 
 
Спорт
60
0
20
20
 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
60
0
20
20
 
 
 
028
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
60
 
20
20

      

  Арыс қалалық мәслихатының
2015 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 48/284-V шешіміне 6-қосымша

2016 жылға жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттердің Арыс қаласының ауылдық округтер арасында бөлінуі

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қалалық мәслихатының 28.11.2016 № 7/46-VI шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

Функционалдық топ Атауы
Сомасы, мың теңге
 
Кіші функция
 
 
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама 
1
2
3
15
 
 
 
Трансферттер
24684
 
1
 
 
Трансферттер
24684
 
 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
24684
 
 
 
051
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
24684
 
 
 
 
Дермене ауылдық округі әкімінің аппараты
2352
 
 
 
 
Ақдала ауылдық округі әкімінің аппараты
5176
 
 
 
 
Монтайтас ауылдық округі әкімінің аппараты
3679
 
 
 
 
Қожатоғай ауылдық округі әкімінің аппараты
8693
 
 
 
 
Жиделі ауылдық округі әкімінің аппараты
2205
 
 
 
 
Байырқұм ауылдық округі әкімінің аппараты
2579