17.09.2010

Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және айналымы декларацияларын тапсыру ережесін бекіту туралы

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.25 № 439 (қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.

      «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегі Заңның 4-бабы 2-тармағының 4) тармақшасына сәйкесБҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және айналымы декларацияларын тапсыру ережесі бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті (Д.Е. Ерғожин) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуді және келесі бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. «Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және айналымы декларацияларын тапсыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы № 363 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2007 жылғы 28 маусымда № 4768 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында жарияланған 2007 жылғы, сәуір-маусым), «Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және айналымы декларацияларын тапсыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті Төрағасының 2007 жылғы 31 мамырдағы № 363 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 1 желтоқсандағы № 596 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2008 жылғы 29 желтоқсанда № 5436 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілерінің № 1 жинағында жарияланған 2009 жылғы) күші жойылды деп танылсын.
      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                      Б. Жәмішев

Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
2010 жылғы 17 қыркүйекте
№ 461 бұйрығымен
бекітілген

Этил спирті мен алкоголь өнімдерін өндіру және айналымы декларацияларын тапсыру ережесі

      1. Осы, этил спирті мен алкоголь өнімдерін өндіру және айналымы декларацияларын тапсыру ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 4-бабының 2-тармағының 4-тармақшасына сәйкес әзірленген және этил спирті мен алкоголь өнімдерінің өндірілуі және айналымы декларацияларын (бұдан әрі - Декларациялар) тапсыру тәртібін белгілейді.
      2. Этил спирті мен алкоголь өнімдерінің өндірілуі және айналымы көлемдерін декларациялау, этил спиртінің немесе алкоголь өнімдерінің өндірілуі және айналымы туралы мәліметтер көрсетілетін декларацияларды табыс ету арқылы жүргізіледі (алкоголь өнімдерін бөлшек сатуға және сақтауға арнайы лицензиялары бар тұлғалардың алкоголь өнімінің бөлшек саудада сату жөніндегі мәліметтерін қоспағанда).
      3. Декларациялар жеке және заңды тұлғалармен ақпараттық жүйенің көмегімен электрондық түрде ай сайын есептіден кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей ай сайын салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілердің орналасқан және (немесе) тіркеу орны бойынша, жері бойынша салық органына (бұдан әрі – салық органы) тапсырылады.
      4. Жеке және заңды тұлғалар Декларацияны тапсыру мерзімі аяқталуға дейін үш жұмыс күні ішінде осы ереженің 1-қосымшасына сәйкес қағаз жүзінде және электрондық түрде Декларацияны тапсыру мерзімін ұзарту туралы өтінішті (бұдан әрі – өтініш) салық органына тапсырады.
      Салық органы өтініш түскеннен кейін, декларацияның тапсыру мерзімін ұзартады, бірақ ол мерзім 10 күнтізбелік күннен аспауы тиіс.
      5. Осы ережеге сәйкес тапсырылатын декларациялар, жеке және заңды тұлғалардың электрондық цифрлық қолымен қойылуы керек.
      6. Алкогольдік өнімдер мен этил спиртінің өндірілуі мен айналымы көлемін декларациялауда қолданатын өлшеуіш бірлігі, декалитр болып табылады (бұдан әрі - дал) және 1 дал 10 литрге тең болады.
      Сонымен қатар, сатылуды жүзеге асырған кезде, 1 далға шаққандағы қойылған өнімнің жалпы сомасы қосымша құн салығын қоса алғанда мың тенгемен көрсетіледі.
      7. «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері мәселелері бойынша» Қазақстан Республикасының 2007 жылдағы 12 қаңтарынан Заңына сәйкес осы ережеге сәйкес табыс етілетін декларациялардағы және оларға қосымшаларында көрсетілетін «СТН» жолдары мен бағандар 2012 жылдың 1 қаңтарына дейін міндетті толтыруға жатқызылады, ал «ЖИН/БИН» жолдары мен бағаналары 2012 жылдың 1 қаңтарынан кейін толтырылады.
      8. Этил спирті және (немесе) шарап материалының өндірілуі және айналымы бойынша декларациясы (бұдан әрі – 1-Декларация) этил спиртінің өндірілуіне лицензиясы немесе лицензияға қосымшасы және (немесе) шарап материалының өндірілуіне лицензиясы немесе оған қосымшасы негізінде этил спирті және (немесе) шарап материалының өндірісін және айналымын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар Осы ережеге 2-қосымшасына сәйкес нысаны бойынша салық органына толтырады.
      9. «СОК» жолында, 1-Декларацияны тапсыратын, салық органының коды көрсетіледі.
      10. «СТН» жолында салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі (бұдан әрі - СТН).
      11. «ЖИН/БИН» жолында салық төлеушінің жеке идентификациялық нөмірі немесе бизнес-идентификациялық нөмірі (бұдан әрі – ЖИН немесе БИН) көрсетіледі, оның бар кезінде.
      12. «Субъектінің атауы» жолында 1-Декларацияны табыс ететін этил спиртін және (немесе) шарап материалын өндірушінің атауы көрсетіледі.
      13. «Есепті кезең» жолында, этил спиртін және (немесе) шарап материалын өндіруші аталған 1-Декларацияны табыс ететін есепті кезең (ай) көрсетіледі.
      14. «Есептілік түрі» жолында, қосымша немесе негізгі есептілік көрсетіледі.
      15. 1-бағанда, жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      16. 2-бағанда, этил спиртін немесе шарап материалы өндірісіне лицензиядағы немесе лицензияға қосымшадағы қызметін жүзеге асыратын мекен-жайы көрсетіледі.
      1-Декларациясының бағандары лицензияда немесе лицензияның қосымшасында көрсетілген этил спирті немесе шарап материалын өндіру бойынша қызметін жеке және заңды тұлғалардың әрбір мекен жайы бойынша толтырылады.
      17. 3-бағанда, акциз төленетін бюджеттік классификациялық коды (бұдан әрі – БКК) көрсетіледі.
      18. 4-бағанда, импорт немесе экспорт кезінде, шарап өнімдері немесе этил спиртінің сыртқы-экономикалық қызметіне арналған, тауар номенклатурасының коды (бұдан әрі – СЭҚ ТН) көрсетіледі.
      19. 5-бағанда, импорт немесе экспорт кезінде, шарап өнімдері немесе этил спиртінің СЭҚ ТН атауы көрсетіледі.
      20. 6-бағанға, өнім түрі көрсетіледі (этил спирті немесе шарап материалы).
      21. 7-бағанда, есепті кезеңнің басындағы, өндірушінің шарап материалдары немесе этил спиртінің көлемі, дал бойынша көрсетіледі.
      Осы көрсеткіш, алдыңғы есептілік кезеңінің соңғы қалдығынан көшіріледі.
      Этил спирті мен (немесе) шарап материалдарын өндіру қызметін жаңадан бастаған жеке немесе заңды тұлғалар, осы бағананы толтырған кезде этил спирті мен шарап материалдарының қалдығын нөлдік көрсеткішпен көрсетеді.
      22. 8-бағанда, өндіруші-кәсіпорындардың өздері өндірген және есепті кезең ішінде басқа да өнім берушілерден алған этил спиртінің немесе шарап материалдарының жалпы саны көрсетіледі, дал бойынша (8-бағана = 9-бағана + 10-бағана).
      23. 9-бағанда, өндірген этил спиртінің немесе шарап материалдарының көлемі көрсетіледі, дал бойынша.
      24. 10-бағанда, басқа да өнім берушілерден алған, сонымен қатар есепті кезеңі ішінде импортталған және бұрын сатылған этил спиртінің немесе шарап материалдарының көлемі көрсетіледі, дал бойынша.
      Егерде, басқа да өнім берушілерден этил спирті немесе шарап материалдары туралы мәлімет жоқ болса, аталған 1-Декларацияның 2-қосымшасы толтырылмайды.
      25. 11-бағанда, жұмсалған этил спиртінің немесе шарап материалдарының жалпы көлемі көрсетіледі, (11-баған = 12-баған + 14-баған + 16-баған + 18-баған + 20-баған + 22-баған + 23-баған + 24-баған).
      26. 12-бағанда және 13-бағанда өз өндірісіне жұмсаған этил спиртінің немесе шарап материалдарының жалпы көлемі, сәйкесінше далл және мың теңгеде көрсетіледі.
      27. 14-бағанда және 15-бағанда алкоголь өнімдерін өндіру үшін басқа өндірушілерге сатқан этил спиртінің немесе шарап материалдарының көлемі, сәйкесінше далл және мың теңгеде көрсетіледі.
      28. 16-бағанда және 17-бағанда экспортқа сатылған этил спиртінің немесе шарап материалдары көлемі, сәйкесінше далл және мың теңгеде көрсетіледі.
      29. 18-бағанда және 19-бағанда өндіруші кәсіпорынның алкоголь өнімін өндірумен байланысты емес техникалық қажеттіліктеріне пайдаланылған этил спиртінің көлемі, сәйкесінше далл және мың теңгеде көрсетіледі.
      30. 20-бағанда және 21-бағанда медициналық мақсатқа байланысты алушыларға сатылған этил спиртінің көлемі, сәйкесінше далл және мың теңгеде көрсетіледі.
      Егерде, сатылу туралы мәлімет жоқ болса, аталған 1-Декларацияның 2-қосымшасы толтырылмайды.
      31. 22-бағанда, этил спиртінің немесе шарап материалдары өндірісі барысындағы орын алған өндірістік шығындары, дал бойынша көрсетіледі.
      32. 23-бағанда, этил спиртінің немесе шарап материалдары тәркіленген, бұзылған, жоғалған басқа да шығындарының көлемдері, дал бойынша көрсетіледі.
      33. 24-бағанда, төтенше жағдайларға байланысты этил спиртінің немесе шарап материалдары бұзылған, жоғалған басқа да шығындарының көлемдері, дал бойынша көрсетіледі.
      34. 25-бағанға, есепті кезең соңында өндірушіде қалған этил спиртінің немесе шарап материалдары қалдығының көлемі, дал бойынша көрсетіледі (25-баған = 7-баған + 8-баған – 11-баған).
      35. Этил спиртінің немесе шарап материалының жеткізуші туралы мәліметтер басқа жеткізушілерден этил спирті мен шарап материалын алғанда және есепті кезеңде бұрында сатылған өнімді қайтарған жағдайда 1-Декларацияға 1-қосымшаға сәйкес нысаны бойынша (бұдан әрі – 1-1-Мәліметтер) жеке және заңды тұлғалар толтырады.
      36. «СОК» жолында 1-1-Мәліметтер тапсырылатын, салық органының коды көрсетіледі.
      37. «СТН» жолында салық төлеушінің СТН көрсетіледі.
      38. «ЖИН/БИН» жолында салық төлеушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      39. «Субъектінің атауы» жолында 1-1-Мәліметтерді табыс ететін этил спирті және (немесе) шарап материалы өндірушінің атауы көрсетіледі.
      40. «Есепті кезең» жолында, этил спиртінің және (немесе) шарап материалының өндіруші 1-1-Мәліметтерді табыс ететін есепті кезең (ай) көрсетіледі.
      41. «Есептілік түрі» жолында, қосымша немесе негізгі есептілік көрсетіледі.
      42. 1-бағанда, жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      43. 2-бағанда, этил спиртін немесе шарап материалын өндіру қызметіне арналған лицензиядағы немесе лицензияға қосымшадағы мекен-жайы көрсетіледі.
      1-1-Мәліметтердің бағандары этил спиртін немесе шарап материалын өндіру бойынша қызметін жүзеге асырудың әрбір мекен жайы бойынша бөлек толтырылады.
      44. 3-бағанда этил спирті немесе шарап материалын жөнелту түрі көрсетіледі (Қазақстан Республикасына әкелу, ішкі нарықтан жеткізу).
      45. 4-бағанда этил спирті немесе шарап материалын жөнелту мақсаты көрсетіледі (алкогольдік өнімдер өндірісі, техникалық қажеттілік үшін медициналық мақсатқа, осыдан әрі сатылған өнімді қайтару).
      46. 5-бағанда, этил спирті немесе шарап материалын жеткізушінің СТН көрсетіледі.
      47. 6-бағанда, этил спирті немесе шарап материалын жеткізушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      48. 7-бағанда, этил спирті немесе шарап материалын жеткізушінің атауы көрсетіледі.
      49. 8-бағанда, этил спирті немесе шарап материалын жеткізушінің лицензиясының нөмірі көрсетіледі.
      50. 9-бағанда, этил спирті немесе шарап материалын жеткізушінің лицензиясының берілген күні көрсетіледі.
      51. 10-бағанда, Қазақстан Республикасына үшінші елдерден әкелінген этил спирті немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      52. 11-бағанда, Қазақстан Республикасына Ресей Федерациясынан әкелінген этил спирті немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      53. 12-бағанда, Қазақстан Республикасына Белорусь Республикасынан әкелінген этил спирті немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      54. 13-бағанда, Қазақстан Республикасына әкелінгеннен басқа бұрында жеткізілген, сатылған, қайтарылған этил спирті немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      55. 14-бағанда, акциз төленетін БКК көрсетіледі.
      56. 15-бағанда, сатылған немесе тиеп жөнелтілген этил спирті немесе шарап материалының түрі көрсетіледі.
      57. 16-бағанда, Қазақстан Республикасына этил спирті немесе шарап материалының импорты кезінде СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
      58. 17-бағанда, Қазақстан Республикасына этил спирті немесе шарап материалының импорты кезінде СЭҚ ТН кодының атауы көрсетіледі.
      59. 18-бағанда, Үшінші елдерден Қазақстан Республикасына этил спирті немесе шарап материалының импортталатын тауарларына декларацияның (бұдан әрі – ТД) нөмірі көрсетіледі.
      60. 19-бағанда, үшінші елдерден Қазақстан Республикасына этил спирті немесе шарап материалына ТД рәсімдеу мерзімі көрсетіледі.
      61. Этил спирті немесе шарап материалын алушы туралы мәлімет есепті кезеңде өндірушімен этил спирті немесе шарап материалының сатылымы және өзге де шығындардың бар болған жағдайды Декларация 1 қосымша 2 (бұдан әрі – 1-2-Мәліметтер) сәйкес нысанда жеке немесе заңды тұлғалармен толтырылады.
      62. «СОК» жолында 1-2-Мәліметтер тапсырылатын, салық органының коды көрсетіледі.
      63. «СТН» жолында салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі.
      64. «ЖИН/БИН» жолында салық төлеушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      65. «Субъектінің атауы» жолында, 1-2-Мәліметтерін тапсыратын этил спиртін (және) немесе шарап материалын өндірушінің атауы көрсетіледі.
      66. «Есепті кезең» жолында этил спиртін және (немесе) шарап материалын өндіруші 1-2-Мәліметтер табыс ететін есепті кезең көрсетіледі.
      67. «Есептілік түрі» жолында қосымша немесе негізгі есептілік көрсетіледі.
      68. 1-бағанда, жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      69. 2-бағанда, лицензиядағы немесе лицензияға қосымшадағы көрсетілген этил спиртін немесе шарап материалын өндіру бойынша қызметін жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалардың мекен-жайы көрсетіледі.
      1-2-Мәліметтердің бағандары лицензияда немесе лицензияға қосымшасында көрсетілген этил спирті мен шарап материалы өндірісі бойынша қызметін жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалардың әрбір мекен жайы бойынша бөлек көрсетіледі.
      70. 3-бағанда этил спиртін немесе шарап материалын жөнелту түрі көрсетіледі (экспортқа, ішкі нарыққа, өзінің құрылымдық бөлімшелеріне, құрылымдық бөлімшенің заңды тұлғасына).
      71. 4-бағанда этил спиртін немесе шарап материалын жөнелту мақсаты көрсетіледі (алкоголь өнімін өндіру үшін, техникалық қажеттіліктері үшін, алкоголь өнімін өзіндік өндірісіне және басқа да мақсаттарға).
      72. 5-бағанда этил спиртін немесе шарап материалын алушының СТН көрсетіледі.
      73. 6-бағанда этил спиртін немесе шарап материалын алушының ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      74. 7-бағанда этил спиртін немесе шарап материалын алушының атауы көрсетіледі.
      75. 8-бағанда этил спиртін немесе шарап материалын алушының лицензиясының нөмірі көрсетіледі.
      76. 9-бағанда этил спиртін немесе шарап материалын алушының лицензиясының берілген күні көрсетіледі.
      8-9 бағандары алкоголь өнімін өндіру үшін этил спиртін немесе шарап материалын жөнелту жағдайы кезінде толтырылады.
      77. 10-11-бағаналар өзіндік өндірісіне, экспортқа, құрылымдық бөлімшелеріне, заңды тұлғаға және оның құрылымдық бөлімшелеріне жөнелтілген этил спирті немесе шарап материалының сату немесе жөнелтілген көлемдері көрсетіледі, сәйкесінше далл және мың теңгеде.
      78. 12-бағанда акциз төленетін БКК көрсетіледі.
      79. 13-бағанда жөнелтілген өнім түрі көрсетіледі (этил спирті немесе шарап материалы).
      80. 14-бағанда этил спирті немесе шарап материалының экспорты кезінде тауарға берілетін СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
      81. 15-бағанда этил спирті немесе шарап материалының экспорты кезінде тауарға берілетін СЭҚ ТН атауы көрсетіледі.
      82. 16-бағанда этил спирті немесе шарап материалының экспорты кезінде ТД нөмірі көрсетіледі.
      83. 17-бағанда этил спирті немесе шарап материалының экспорты кезінде ТД рәсімдеу мерзімі көрсетіледі.
      84. Алкоголь өнімінің өндірілуі және айналымы бойынша декларациясы (бұдан әрі – 2-Декларация) алкоголь өнімінің өндірісіне лицензиясы негізінде осы Ережеге 3-қосымшасының нысаны бойынша салық органына алкоголь өнімінің өндірісі мен айналымын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалармен тапсырылады.
      85. «СОК» жолында алкоголь өнімінің өндірілуі және айналымы бойынша декларация табыс етілетін салық органының коды көрсетіледі.
      86. «СТН» жолында салық төлеушінің «СТН» көрсетіледі.
      87. «ЖИН/БИН» жолында салық төлеушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      88. «Субъектінің атауы» жолында алкоголь өнімін өндіруші көрсетіледі.
      89. «Есептік кезең» жолында 2-Декларация табыс ететін алкоголь өнімін өндіруші есептік кезең (ай) көрсетіледі.
      90. «Есептің түрі» жолында есептің негізгі немесе қосымша түрі көрсетіледі.
      91. 1-бағанда жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      92. 2-бағанда лицензия немесе лицензияның қосымшасында көрсетілген алкоголь өнімін өндіру бойынша қызметін жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың мекен жайы көрсетіледі.
      2-Декларацияның бағандары лицензия немесе лицензияның қосымшасында көрсетілген алкоголь өнімін өндіру бойынша қызметін жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың әрбір мекен жайы бойынша бөлек толтырылады.
      93. 3-бағанда акциз салығы төленетін БКК көрсетіледі.
      94. 4-бағанда алкоголь өнімінің импорты немесе экспорты кезінде СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
      95. 5-бағанда алкоголь өнімінің импорты немесе экспорты кезінде СЭҚ ТН атауы көрсетіледі.
      96. 6-бағанда алкоголь өнімінің түрі көрсетіледі.
      97. 7-ші бағанда алкоголь өнімінің (сырадан басқа) әрбір түрінің құрамындағы сусыз спирттің пайыз қатынасы көрсетіледі.
      98. 8-бағанда есепті кезеңнің басындағы алкоголь өнімінің әрбір түрі бойынша жалпы қалдық көрсетіледі.
      Бұл көрсеткіш алдыңғы есепті кезеңінің қалдығынан ауысады. Аталған қызмет түрін алғашқы рет бастаған заңды немесе жеке тұлғалар, бұл бағананы толтырған кезде алкоголь өнімінің нөл қалдығын көрсетеді.
      99. 9-бағанда алкоголь өнімдерінің жалпы кірісі көрсетіледі (бағана 9 = бағана 10 + бағана 11).
      100. 10-бағанда алкоголь өнімдерінің әрбір түрінің өндірілген көлемдері көрсетіледі.
      101. 11-бағанда басқа жеткізушілерден алынған алкоголь өнімінің әрбір түрі бойынша, сонымен қатар Қазақстан Республикасының аумағынан тысқарыдан алып келінген, бұрынғы сатылған өнімдердің қайтарылуы көрсетіледі.
      102. 12-бағанда алкоголь өнімдерінің жалпы шығысы далл бойынша көрсетіледі (бағана 12 = бағана 13 + бағана 15 + бағана 16 + бағана 18 + бағана 19 + бағана 20).
      103. 13-бағанда және 14 бағанда есепті айдың ішінде, ішкі нарыққа өткізілген алкоголь өнімінің көлемі, сәйкесінше далл және мың теңгеде көрсетіледі.
      104. 15-бағанда өз құрылымдық бөлімшелеріне немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелеріне тиеп жөнелтілген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      105. 16-бағанда және 17-ші бағанада есепті кезеңнің ішінде экспортқа өткізілген алкоголь өнімінің көлемі, сәйкесінше далл және мың теңгеде көрсетіледі.
      106. 18-бағанда алкоголь өнімінің өндірістік шығыны көрсетіледі.
      107. 19-бағанда алкоголь өнімінің орын алған өзге де шығыс көлемдері, бүлінуі, жоғалтылуы және тәркіленуі дал бойынша көрсетіледі.
      108. 20-бағанда алкоголь өнімінің өзге де шығыс көлемдері, төтенше жағдайларға байланысты бүлінуі, жоғалтылуы дал бойынша көрсетіледі.
      109. 21-бағанда есепті кезеңнің соңына, алкоголь өнімдерінің түрлері бойынша жалпы қалдығы көрсетіледі (бағана 21 = 8-бағана + 9-бағана – 12-бағана).
      110. Алкоголь өнімін жеткізуші туралы мәліметтер есепті кезеңде басқа жеткізушілерден алу жағдайында, оның ішінде бұрында сатылған өнімді қайтару жағдайында 2-Декларацияның 1-қосымшаға сәйкес нысанында (бұдан әрі – 2-1-Мәліметтер) жеке немесе заңды тұлғалармен толтырылады.
      111. «СОК» жолында 2-1-Мәліметтер тапсырылатын, салық органының коды көрсетіледі.
      112. «СТН» жолында салық төлеушінің СТН көрсетіледі.
      113. «ЖИН/БИН» жолында салық төлеушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      114. «Субъектінің атауы» жолында, 2-1-Мәліметтер тапсыратын алкоголь өнімін өндірушінің атауы көрсетіледі.
      115. «Есепті кезең» жолында алкоголь өнімі өндіруші 2-1-Мәліметтерді табыс ететін есепті кезең көрсетіледі.
      116. «Есептілік түрі» жолында қосымша немесе негізгі есептілік көрсетіледі.
      117. 1-бағанда жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      118. 2-бағанда алкоголь өнімін өндіру қызметіне арналған лицензиядағы немесе лицензияға қосымшадағы көрсетілген қызметін жүзеге асыратын мекен-жайы көрсетіледі.
      2-1-Мәліметтердің бағандары лицензиядағы немесе лицензия қосымшадағы көрсетілген алкоголь өнімінің өндірісі бойынша қызметін жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалардың әрбір мекен жайы бойынша бөлек толтырылады.
      119. 3-бағанда жөнелту түрі көрсетіледі (ішкі нарықтан, Қазақстан Республикасына әкелу, заңды тұлғамен құрылымдық бөлімшелеріне, құрылымдық бөлімшелермен заңды тұлғасына).
      120. 4-бағанда жөнелту мақсаты көрсетіледі (бұдан әрі сату үшін, осыдан әрі жеткізілген өнімді қайтару, құрылымдық бөлімшелері бойынша орнын ауыстыру және басқа да мақсаттарға).
      121. 5-бағанда алкоголь өнім жеткізушінің СТН көрсетіледі.
      122. 6-бағанда алкоголь өнім жеткізушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      123. 7-бағанда алкоголь өнім жеткізушінің атауы көрсетіледі.
      124. 8-бағанда алкоголь өнім жеткізушінің лицензиясының нөмірі көрсетіледі.
      125. 9-бағанда алкоголь өнім жеткізушіге лицензиясының берілген күні көрсетіледі.
      126. 10-бағанда Қазақстан Республикасына үшінші елдерден әкелінген алкоголь өнімінің көлемдері көрсетіледі.
      127. 11-бағанда Қазақстан Республикасына Ресей Федерациясынан әкелінген алкоголь өнімінің көлемдері көрсетіледі.
      128. 12-бағанда Қазақстан Республикасына Белорусиядан әкелінген алкоголь өнімінің көлемдері көрсетіледі.
      129. 13-бағанда әкелінген алкоголь өніміне (шарап материалы мен сырадан басқа) жабыстырылатын есепке алу-бақылау таңбаларының (бұдан әрі – ЕАБТ), сериясы және нөмірлердің диапазондары көрсетіледі.
      130. 14-бағанда Қазақстан Республикасына әкелінгеннен басқа есепті кезеңде алынған, бұрында сатылған алкоголь өнімінің көлемдері көрсетіледі.
      131. 15-бағанда алынған алкоголь өніміне (шарап материалы мен сырадан басқа) жабыстырылатын ЕАБТ сериясы және нөмірлердің диапазондары көрсетіледі.
      132. 16-бағанда акциз төленетін БКК көрсетіледі.
      133. 17-бағанда алынған алкоголь өнімін түрі көрсетіледі.
      134. 18-бағанда Қазақстан Республикасына импорты кезінде СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
      135. 19-бағанда Қазақстан Республикасына импорты кезінде СЭҚ ТН атауы көрсетіледі.
      136. 20-бағанда Қазақстан Республикасының импорты кезінде ТД нөмірі көрсетіледі.
      137. 21-бағанда Қазақстан Республикасының импорты кезінде ТД рәсімдеу мерзімі көрсетіледі.
      138. Алкоголь өнімін алушы туралы мәліметтер есеп кезеңінің ішінде өндірушімен алкоголь өнімін сату немесе жөнелту кезінде 2-Декларацияға 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша (бұдан әрі – 2-2-Мәліметтер) жеке және заңды тұлғалармен толтырылады.
      139. «СОК» жолында 2-2-Мәліметтер табыс етілетін, салық органының коды көрсетіледі.
      140. «СТН» жолында салық төлеушінің СТН көрсетіледі.
      141. «ЖИН/БИН» жолында салық төлеушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      142. «Субъектінің атауы» жолында 2-2-Мәліметтерді табыс ететін алкоголь өнімін өндіруші «Субъектінің атауы» көрсетіледі.
      143. «Есептік кезеңі» жолында алкоголь өнімін өндірушінің табыс ететін, аталған 2-2-Мәліметтердің «Есептік кезеңі» көрсетіледі.
      144. «Есептің түрі» жолында есептің негізгі немесе қосымша түрі көрсетіледі.
      145. 1-бағанда жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      146. 2-бағанда лицензия немесе лицензияның қосымшасында көрсетілген алкоголь өнімінің өндірісі бойынша қызметін жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалардың мекен-жайы көрсетіледі.
      2-2-Мәліметтердің бағандары лицензия немесе лицензияның қосымшасында көрсетілген алкоголь өнімінің өндірісі бойынша қызметін жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың әрбір мекен жайы бойынша бөлек көрсетіледі.
      147. 3-бағанда алкоголь өнімді жеткізудің түрі (экспортқа, ішкі рынокқа, өзіндік құрылымдық бөлімшелеріне, құрылымдық бөлімшелермен заңды тұлғасына) көрсетіледі.
      148. 4-бағанда алкоголь өнімді тиеудің мақсаты (ары қарай өткізу, бұрынғы сатылған өнімдердің қайтарылуы, құрылымдық бөлімшелерге ауыстырылу және өзге де мақсаттар) көрсетіледі.
      149. 5-бағанда алкоголь өнімін алушының СТН көрсетіледі.
      150. 6-бағанда алкоголь өнімін алушының ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      151. 7-бағанда алкоголь өнімін алушының атауы көрсетіледі.
      152. 8-бағанда алкоголь өнімін алушының лицензиясының нөмірі көрсетіледі.
      153. 9-бағанда алкоголь өнімін алушының лицензиясының берілген уақыты көрсетіледі.
      154. 10-шы және 11-бағанда ішкі нарыққа, экспортқа, өзінің құрылымдық бөлімшелеріне, құрылымдық бөлімшенің заңды тұлғасына сатылған алкоголь өнімінің көлемдері мен соммалары көрсетіледі, сәйкесінше далл және мың теңгеде.
      155. 12-бағанда акциз төленетін БКК көрсетіледі.
      156. 13-бағанда сатылған алкоголь өнімінің түрі көрсетіледі.
      157. 14-бағанда жөнелтілген алкоголь өніміне жабыстырылған ЕАБТ сериясы және нөмірлердің диапазондары көрсетіледі.
      158. 15-бағанда алкоголь өнімінің экспорты кезінде СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
      159. 16-бағанда алкоголь өнімінің экспорты кезінде СЭҚ ТН атауы көрсетіледі.
      160. 17-бағанда алкоголь өнімінің экспорты кезінде ТД нөмірі көрсетіледі.
      161. 18-бағанда алкоголь өнімінің экспорты кезінде ТД рәсімдеу мерзімі көрсетіледі.
      162. Алкоголь өнімінің өндірісіне шикізат балансын есепті кезеңде этил спирті немесе алкоголь өнімінен өндірілетін алкоголь өнімі өндірісінің көлемдерінің бар болған жағдайда 2-Декларацияға 3-қосымшаға сәйкес нысаны бойынша (бұдан әрі – Шикізат балансы) жеке немесе заңды тұлғалармен толтырылады.
      163. «СОК» жолында Шикізат балансы тапсырылатын салық органының коды «СОК» көрсетіледі.
      164. «СТН» жолында салық төлеушінің СТН көрсетіледі.
      165. «ЖИН/БИН» жолында салық төлеушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      166. «Субъектінің атауы» жолында Шикізат балансын тапсыратын алкоголь өнімін өндіруші «Субъектінің атауы» көрсетіледі.
      167. «Есептік кезеңі» жолында Шикізат балансын табыс ететін «Есептік кезеңі» көрсетіледі.
      168. «Есептің түрі» жолында есептің негізгі немесе қосымша түрі көрсетіледі.
      169. 1-бағанда жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      170. 2-бағанда лицензия немесе лицензияның қосымшасында көрсетілген алкоголь өнімінің өндірісі бойынша жеке немесе заңды тұлғалармен қызметін жүзеге асыратын мекен-жайы көрсетіледі.
      Шикізат балансының бағандары лицензия немесе лицензияның қосымшасында көрсетілген алкоголь өнімінің өндірісі бойынша қызметін жүзеге асыратын әрбір мекен жайы бойынша бөлек жеке және заңды тұлғалармен толтырылады.
      171. 3-бағанда акциз салығы төленетін БКК көрсетіледі.
      172. 4-бағанда Қазақстан Республикасына шикізатты импорттау кезінде СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
      173. 5-бағанда Қазақстан Республикасына этил спирті мен шарап материалын импорттау кезінде СЭҚ ТН көрсетіледі.
      174. 6-бағанда шикізаттың атауы (этил спирті немесе шарап материалы) көрсетіледі.
      175. 7-бағанда шикізатты жеткізушінің атауы көрсетіледі.
      176. 8-бағанда бағанда шикізат жеткізушінің СТН көрсетіледі.
      177. 9-бағанда шикізат жеткізушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      178. 10-бағанда өндірушіде, есепті кезеңнің басында шикізаттың жалпы қалдығы көрсетіледі.
      179. 11-бағанда шикізаттың жалпы көлемінің кірісі көрсетіледі.
      180. 12-бағанда алкоголь өнімінің өндірісіне жұмсалған, жалпы шикізаттың көлемі көрсетіледі.
      181. 13-бағанда өндіріс паспорты бойынша 1 дал алкоголь өнімінің өндірісіне жұмсалатын шикізаттың мөлшері көрсетіледі, дал есебінде.
      182. 14-бағанда есепті кезең бойынша өндірісте шикізаттың жоғалтылуы көрсетіледі, дал есебінде.
      183. 15-бағанда өндірілген өнімнің түрі көрсетіледі.
      184. 16-бағанда өндірілген алкоголь өнімдегі (сырадан басқа) сусыз спиртінің пайыздық құрамы көрсетіледі.
      185. 17-бағанда өндірілген алкоголь өнімнің көлемі көрсетіледі.
      186. 18-бағанда шикізаттың өзге де шығыс көлемдері, бүлінуі, жоғалтылуы және тәркіленуі көрсетіледі, далмен.
      187. 19-бағанда шикізаттың өзге де шығыс көлемдері, төтенше жағдайларға, байланысты бүлінуі, жоғалтылуы көрсетіледі, далмен.
      188. 20-бағанда есепті кезеңнің соңына, шикізаттың жалпы қалдығы көрсетіледі (20-бағана = 10-бағана + 11-бағана – 12-бағана – 14-бағана – 18-бағана – 19-бағана).
      189. 21-бағанда есепті кезеңнің басындағы алкоголь өнімінің өндіру кезеңдегі шикізаттың көлемі көрсетіледі.
      190. 22-бағанда есепті кезеңнің соңындағы алкоголь өнімінің өндіру кезеңдегі шикізаттың көлемі көрсетіледі.
      191. Алкоголь өнімінің айналымы бойынша декларациясы (бұдан әрі – 3-Декларация) алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада сатуға лицензиясының негізінде осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес алкоголь өнімінің айналымын жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар тапсырады.
      192. «СОК» жолында 3-Декларация тапсырылатын салық органын коды көрсетіледі.
      193. «СТН» жолында салық төлеушінің СТН көрсетіледі.
      194. «ЖИН/БИН» жолында салық төлеушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      195. «Субъектінің атауы» жолында алкоголь өнімін сақтауды және (немесе) көтерме сатуды жүзеге асыратын және 3-Декларация табыс ететін жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
      196. «Есепті кезең» жолында 3-Декларацияны табыс етілетін есепті кезең көрсетіледі.
      197. «Есептін түрі» жолында негізгі немесе қосымша есеп көрсетіледі.
      198. 1-бағанда жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      199. 2-бағанда жеке немесе заңды тұлғаның қойма ғимаратының орналасқан мекен-жайы көрсетіледі.
      200. 3-бағанда акциз төленетін БКК көрсетіледі.
      201. 4-бағанда алкоголь өнімінің импорт немесе экспорт кезінде СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
      202. 5-бағанда алкоголь өнімінің импорт немесе экспорт кезінде СЭҚ ТН атауы көрсетіледі.
      203. 6-бағанда алкоголь өнімінің түрі көрсетіледі.
      204. 7-бағанда есепті кезеңнің басына алкоголь өнімінің жалпы қалдығы далл бойынша көрсетіледі.
      Бұл көрсеткіш алдыңғы есеп кезең аяғындағы қалдығынан көшіріледі. Қызметін алғашқы рет бастаған жеке немесе заңды тұлғалар бұл бағанды толтырған кезде алкоголь өнімінің нөл қалдығын көрсетеді.
      205. 8-бағанда келіп түскен алкоголь өнімінің жалпы кірісі көрсетіледі (8-баған = 9-баған + 11-баған).
      206. 9-бағанда Қазақстан Республикасында өндіріліп түскен алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      207. 10-бағанда алкоголь өніміне (шарап материалы және сыра қоспағанда) жапсырылған ЕАБТ сериясы және нөмірлердің диапазондары көрсетіледі.
      208. 11-бағанда Қазақстан Республикасына алынған алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      209. 12-бағанда әкелінген (әкелінген) алкоголь өніміне (шарап материалы және сыра қоспағанда) жапсырылған ЕАБТ сериясы және нөмірлердің диапазондары көрсетіледі.
      210. 13-бағанда есепті кезең үшін өткізілген алкоголь өнімінің жалпы көлемі көрсетіледі (13-баған = 14-баған + 17-баған + 19-баған + 21-баған + 22-баған).
      Алкоголь өнімін сату бойынша мәліметтер болмаған жағдайда аталған декларацияға 1-қосымшасы толтырылмайды.
      211. 14-бағанда және 15-бағанда есепті кезең үшін ішкі нарығына алкоголь өнімінің өткізгені, сәйкесінше далл және мың теңгеде көрсетіледі.
      212. 16-бағанда ішкі нарығына өткізілетін алкоголь өніміне (шарап материалы және сыра қоспағанда) жапсырылған ЕАБТ сериясы және нөмірлердің диапазондары көрсетіледі.
      213. 17-бағанда және 18-бағанда есепті кезең үшін экспортқа алкоголь өнімінің өткізілгені, сәйкесінше далл және мың теңгеде көрсетіледі.
      214. 19-бағанда құрылымдық бөлімшелеріне немесе заңды тұлғаға оның құрылымдық бөлімшелерімен жөнелтілген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      215. 20-бағанда құрылымдық бөлімшелеріне жөнелтілген алкоголь өніміне (шарап материалы және сыра қоспағанда) жапсырылған ЕАБТ сериясы және нөмірлердің диапазондары көрсетіледі.
      216. 21-бағанда алкоголь өнімінің бүлінуі, жоғалуы, тәркіленгенуі кезінде пайда болған басқада шығындар көлемі далда көрсетіледі.
      217. 22-бағанда алкоголь өнімінің бүлінуі, жоғалуы төтенше оқиғалар кезінде пайда болған басқада шығындар көлемі далда көрсетіледі.
      218. 23-бағанда есепті кезеңнің соңына алкоголь өнімінің жалпы қалдығы көрсетіледі (23-баған = 7-баған + 8-баған – 13-баған).
      219. Алкоголь өнімін жеткізуші туралы мәліметтер басқа жеткізушілерден алкоголь өнімін алу мен осыдан әрі сатылған алкоголь өнімін қайтару жағдайында 3-Декларацияға 1-қосымшаға сәйкес нысанында (бұдан әрі – 3-1-Мәліметтер) жеке немесе заңды тұлғалармен толтырылады.
      220. «СОК» жолында аталған қосымша тапсырылатын салық органын коды көрсетіледі.
      221. «СТН» жолында салық төлеушінің СТН көрсетіледі.
      222. «ЖИН/БИН» жолында салық төлеушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      223. «Субъектінің атауы» жолында алкоголь өнімін сақтауды немесе көтерме сатуды жүзеге асыратын және аталған 3-1-Мәліметтерді табыс ететін жеке немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
      224. «Есепті кезең» жолында 3-1-Мәліметтер табыс етілетін есепті кезең көрсетіледі.
      225. «Есептің түрі» жолында негізгі немесе қосымша есеп көрсетіледі.
      226. 1-бағанда жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      227. 2-бағанда жеке немесе заңды тұлғаның қойма ғимаратының орналасқан мекен-жайы көрсетіледі.
      228. 3-бағанда өнімді тиеп-жөнелтудің түрі (импортқа, ішкі нарығына, өзінің құрылымдық бөлімшелеріне немесе құрылымдық бөлімшенің заңды тұлғасына) көрсетіледі.
      229. 4-бағанда өнімді тиеп-жөнелтудің мақсаты (одан әрі өткізу үшін, бұрын жеткізілген өнімді қайтару) көрсетіледі.
      230. 5-бағанда алкоголь өнімді жеткізушінің СТН көрсетіледі.
      231. 6-бағанда алкоголь өнімді жеткізушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      232. 7-бағанда алкоголь өнімді жеткізушінің атауы көрсетіледі.
      233. 8-бағанда алкоголь өнімді жеткізушінің лицензиясының нөмірі көрсетіледі.
      234. 9-бағанда алкоголь өнімді жеткізуші лицензиясының нөмірі көрсетіледі.
      235. 10-бағанда Қазақстан Республикасына үшінші елдерден әкелінген алкоголь өнімінің көлемдері көрсетіледі.
      236. 11-бағанда Қазақстан Республикасына Ресей Федерациясынан әкелінген алкоголь өнімінің көлемдері көрсетіледі.
      237. 12-бағанда Қазақстан Республикасына Беларусиядан әкелінген алкоголь өнімінің көлемдері көрсетіледі.
      238. 13-бағанда әкелінген алкоголь өніміне (шарап материалы және сыра қоспағанда) жапсырылған ЕАБТ сериясы және нөмірлердің диапазондары көрсетіледі.
      239. 14-бағанада Қазақстан Республикасына әкелінгеннен басқа алынған, бұрында сатылған алкоголь өнімін қайтарылған көлемдері көрсетіледі.
      240. 15-бағанда алынған алкоголь өніміне (шарап материалы және сыра қоспағанда) жапсырылған ЕАБТ сериясы және нөмірлердің диапазондары көрсетіледі.
      241. 16-бағанда акциз төленетін БКК көрсетіледі.
      242. 17-бағанда алынған алкоголь өнімінің түрі көрсетіледі.
      243. 18-бағанда Қазақстан Республикасына алкоголь өнімінің импорты кезінде СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
      244. 19-бағанда Қазақстан Республикасына алкоголь өнімінің импорты кезінде СЭҚ ТН атауы көрсетіледі.
      245. 20-бағанда Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде ТД нөмірі көрсетіледі.
      246. 21-бағанда Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде ТД рәсімдеу мерзімі көрсетіледі.
      247. Алкоголь өнімін алушы туралы ақпарат алкоголь өнімін сату немесе жөнелту жағдайында 3-Декларацияға 3-қосымшаға сәйкес нысаны бойынша (бұдан әрі – 3-2-Мәліметтер) жеке немесе заңды тұлғалармен толтырылады.
      248. «СОК» жолында көрсетілген қосымшаны тапсыратын, салық органының коды көрсетіледі.
      249. «СТН» жолында салық төлеушінің СТН көрсетіледі.
      250. «ЖИН/БИН» жолында салық төлеушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      251. «Субъектінің атауы» жолында, 3-2-Мәліметтер тапсыратын алкоголь өнімін сақтау немесе көтерме саудада сатуды жүзеге асыратын жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
      252. «Есепті кезең» жолында 3-2-Мәліметтерді табыс ететін есепті кезең көрсетіледі.
      253. «Есептілік түрі» жолында қосымша немесе негізгі есептілік көрсетіледі.
      254. 1-бағанда жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      255. 2-бағанда жеке немесе заңды тұлғаның қойма орындарының мекен жайы көрсетіледі.
      256. 3-бағанда жөнелту түрі көрсетіледі (экспортқа, ішкі нарыққа).
      257. 4-бағанда өнімдерді жөнелту мақсаты көрсетіледі (өткізу үшін, осыдан әрі жеткізілген өнімді қайтару, құрылымдық бөлімшелерге жөнелту немесе оның құрылымдық бөлімшенің заңды тұлғасына).
      258. 5-бағанда алкоголь өнім алушының СТН көрсетіледі.
      259. 6-бағанда өнім берушінің ЖИН немесе БИН нөмірі көрсетіледі, оның бар кезінде.
      260. 7-бағанда алкоголь өнім алушының атауы көрсетіледі.
      261. 8-бағанда өнім алушының лицензиясында көрсетілген қызмет түрі көрсетіледі (алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада өткізу, алкоголь өнімін бөлшек саудада сату мен сақтау).
      262. 9-бағанда алкоголь өнім алушының лицензиясының нөмірі көрсетіледі.
      263. 10-бағанда алкоголь өнім алушының лицензиясының алған күні көрсетіледі.
      264. 11-бағанда ішкі нарыққа, экспортқа, сондай ақ өзінің құрылымдық бөлімшелеріне немесе құрылымдық бөлімшенің заңды тұлғасына жөнелтілген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      265. 12-бағанда жөнелтілген алкоголь өніміне (шарап материалы мен сырадан басқа) жабыстырылған ЕАБТ сериясы және нөмірлердің диапазондары көрсетіледі.
      266. 13-бағанда акциз төленетін БКК көрсетіледі.
      267. 14-бағанада алкоголь өнімінің түрі көрсетіледі.
      268. 15-бағанда алкоголь өнімінің экспорты кезінде СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
      269. 16-бағанда алкоголь өнімінің экспорты кезінде СЭҚ ТН атауы көрсетіледі.
      270. 17-бағанда алкоголь өнімінің экспорты кезінде ТД нөмірі көрсетіледі.
      271. 18-бағанда алкоголь өнімінің экспорты кезінде ТД рәсімдеу күні көрсетіледі.

Этил спирті және алкоголь 
өнімінің өндірілуі мен айналымы
декларацияларын тапсыру 
ережесіне 1-қосымша    

Этил спирті және/немесе шарап материалын өндіру және айналымы декларациясын, алкоголь өнімін өндіру және айналымын декларациясын, алкоголь өнімінің айналымы декларациясын тапсыру мерзімін ұзарту туралы
Арыз хат

Салық төлеушінің атауы ______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
СТН _________________________________________________________________
ЖИН/БИН _____________________________________________________________

Тапсыру мерзімін ұзартуын сұраймын (декларацияның атауын көрсетіңіз)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Нысанның коды:_______________________________________________________
Салық органының коды:________________________________________________
      ___ ___
Есеп мерзімі: Айы |___| Жылы |___|

Басшының қолы _______________

М.О.

Этил спирті және алкоголь 
өнімінін өндірілуі мен айналымы
декларацияларын тапсыру  
ережесіне 2-қосымша    

нысан

СОК _______________________________
СТН _______________________________
ЖИН/БИН ___________________________
Субъектінің атауы _________________
Есептілік кезең ___________________
Есептіліктің түрі _________________

1-Декларация

№ р/с

Лицензия немесе лицензияға қосымша бойынша қызметін жүзеге асыратын адресі

БКК

СЭҚ ТН коды (этил спиртін немесе шарап материалын импорттағанда немесе экспорттағанда)

СЭҚ ТН атауы (этил спиртін немесе шарап материалын импорттағанда немесе экспорттағанда)

Өнімнің түрі (этил спирті немесе шарап материалы)

Есептілік кезеңнің басындағы қалдық, дал

1

2

3

4

5

6

7
БАРЛЫҒЫ:
кестенің жалғасы

Этил спирттін немесе шарап материалдың келісі, дал


Барлығы

оның ішінде:

Барлығы, дал

оның ішінде:

Өзі өндірген көлемі

Басқа жеткізушілерден алынған (оның ішінде импорт бойынша, өткенде сатылғанның қайтаруы)

Алкоголь өнімін өз өндіруіне этил спирттің немесе шарап материалдың сатылуы

дал

мың. теңге

8

9

10

11

12

13      кестенің жалғасы

Этил спиртінің немесе шарап материалының шығыны, дал

оның ішінде:

Басқа тұлғаларға алкоголь өнімін өндіру үшін сатылған этил спирті мен шарап материалы

Экспортқа сатылған

Техникалық қажеттіліктерге сатылған (этил спирті үшін)

Медициналық мақсаттарға сатылған (этил спирті үшін)

дал

мың теңге

дал

мың теңге

дал

мың теңге

дал

мың теңге

14

15

16

17

18

19

20

21

кестенің жалғасы

Этил спиртінің немесе шарап материалының шығыны, дал

Есептілік кезеңнің аяғындағы қалдық, дал

оның ішінде:

Өндіру процесіндегі шығындар, дал

Өзгеде шығындар, дал

бүлінуі, жоғалуы, тәркілеу

бүлінуі, жоғалуы ТЖ

22

23

24

25

1-Декларацияға
1-қосымша

нысан

СОК _______________________________
СТН _______________________________
ЖИН/БИН ___________________________
Субъектінің атауы _________________
Есептілік кезең ___________________
Есептіліктің түрі _________________

1-1-Мәліметтер

№ р/н

Лицензия немесе лицензияға қосымша бойынша қызметін жүзеге асыратын адресі

Жүк жөнелтудің түрі

Жүк жөнелтудің мақсаты

Жеткізуші туралы мәлімет

Қазақстан Республикасына әкелінген этил спиртінің немесе шарап материалдың көлемі

СТН

ЖИН/БИН

Атауы

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

үшінші елдерден

Ресей Федерациясынан

Белоруссиядан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12БАРЛЫҒЫ:

      кестенің жалғасы

Қазақстан Республикасының әкелінгенді қоспағанда алынған, алдында сатылғанды қайтарылған этил спирті мен шарап материалдың көлемі, дал

БКК

Алынған өнімнің түрі (этил спирті немесе шарап материал)

СЭҚ ТН коды (этил спиртін немесе шарап материалын импорттаған кезінде)

СЭҚ ТН атауы (этил спиртін немесе шарап материалын импорттаған кезінде)

Этил спиртін немесе этил спиртін немесе шарап материалын импорттаған кезіндегі ТД

нөмірі

күні

13

14

15

16

17

18

191-Декларацияға
2-қосымша

нысан

СОК _______________________________
СТН _______________________________
ЖИН/БИН_ __________________________
Субъектінің атауы _________________
Есептілік кезең ___________________
Есептіліктің түрі _________________

1-2-Мәліметтер

№ р/н

Лицензия немесе лицензияға қосымша бойынша қызметін жүзеге асыратын адресі

Жүк жөнелтудің түрі

Жүк жөнелтудің мақсаты

Алушы туралы мәлімет

СТН

ЖИН/БИН

Атауы

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      кестенің жалғасы

Сатылған немесе тиеп жөнелтілген этил спиртінің немесе шарап материалының көлемі (оның ішінде өз өндірісіне, экспортқа, құрылымдық бөлімшелерімен тиеп жөнелтілген), дал

БКК

Өнімнің түрі (этил спирті немесе шарап материалы)

СЭҚ ТН коды (экспорт кезінде)

СЭҚ ТН атауы (экспорт кезінде)

Этил спирті мен немесе шарап материалын экспорттаған кезіндегі ТД

дал

мың теңге

нөмір

күні

10

11

12

13

14

15

16

17

Этил спирті және алкоголь
өнімін өндіру мен айналымы
декларацияларын тапсыру
ережесіне 3-қосымша

нысан

СОК _______________________________
СТН _______________________________
ЖИН/БИН ___________________________
Субъектінің атауы _________________
Есептілік кезең ___________________
Есептіліктің түрі _________________

2-Декларация

№ р/н

Лицензия немесе лицензияға қосымша бойынша қызметін жүзеге асыратын адресі

БКК

СЭҚ ТН коды (алкоголь өнімін импорттағанда немесе экспорттағанда)

СЭҚ ТН атауы (импортта немесе экспортта)

Алкоголь өнімінің түрі

Алкоголь өніміндегі (сырадан басқа) сусыз спирттің проценттік құрамы

Есептілік кезеңнің басындағы қалдық, дал

Алкоголь өнімінің келімі, дал

Барлығы

оның ішінде:

Өз өндірістің көлемі

Алынған (оның ішінде импорт, алдында сатылған немесе тиеп жөнелтілген қайтару)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
БАРЛЫҒЫ:
      кестенің жалғасы

Алкоголь өнімінің шығыны, дал

Есептілік кезеңнің аяғындағы қалдық, дал

Барлығы

оның ішінде:

Ішкі рынокқа сатылған алкоголь өнімінің көлемі

Құрылымдық бөлімшелеріне немесе заңды тұлғаға құрылымдық бөлімшелерімен тиеп жөнелтілген

экспортқа сатылған алкоголь өнімін

Өндіру процесіндегі шығындар

Өзге де шығындар, дал

дал

мың теңге

дал

дал

мың теңге

бүлінуі, жоғалуы, тәркілеу

бүлінуі, жоғалуы, ТЖ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2-Декларацияға
1-қосымша

нысан

СОК _______________________________
СТН _______________________________
ЖИН/БИН ___________________________
Субъектінің атауы _________________
Есептілік кезең ___________________
Есептіліктің түрі _________________

2-1-Мәліметтер

№ р/н

Лицензия немесе лицензияға қосымша бойынша қызметін жүзеге асыратын адресі

Жүк жөнелтудің түрі

Жүк жөнелтудің мақсаты

Жеткізуші туралы мәлімет

Қазақстан Республикасына сырттан әкелінген алкоголь өнімінің көлемі, дал

СТН

ЖИН/БИН

Атауы

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

үшінші елдерден

Ресей Федерациясынан

Белоруссиядан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12БАРЛЫҒЫ:

      кестенің жалғасы

Сырттан алынған алкоголь өніміне желімделген ЕАБТ серия мен нөмірлері диапазоны (шарап материалы мен сыраны алмағанда)

Алынған алкоголь өнімінің көлемі сырттан әкелінетінді алмағанда (оның ішінде өткенде сатылған алкоголь өнімінің қайтаруы)

Алынған алкоголь өніміне желімделген ЕАБТ серия мен нөмірлері диапазоны (шарап материалы мен сыраны алмағанда)

БКК

Алкоголь өнімінің түрі

СЭҚ ТН коды (алкоголь өнімін импорттаған кезде)

СЭҚ ТН атауы (алкоголь өнімін импорттаған кезде)

Алкоголь өнімін импорттаған кезіндегі ТД

нөмірі

күні

13

14

15

16

17

18

19

20

21
2-Декларацияға
2-қосымша

нысан

СОК _______________________________
СТН _______________________________
ЖИН/БИН ___________________________
Субъектінің атауы _________________
Есептілік кезең ___________________
Есептіліктің түрі _________________

2-2-Мәліметтер

№ р/н

Лицензия немесе лицензияға қосымша бойынша қызметін жүзеге асыратын адресі

Жүк жөнелтудің түрі

Жүк жөнелтудің мақсаты

Алушы туралы мәлімет

СТН

ЖИН/БИН

Атауы

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9


БАРЛЫҒЫ:


кестенің жалғасы

Сатылған немесе тиеп жөнелтілген алкоголь өнімінің көлемі (оның ішінде экспортқа, өзінің құрылымдық бөлімшелеріне, құрылымдық бөлімшенің заңды тұлғасына), дал

БКК

Сатылған алкоголь өнімінің түрі

ЕАБТ серия мен нөмірлері диапазоны (шарап материалы мен сыраны алмағанда)

СЭҚ ТН коды (алкоголь өнімін экспорт кезде)

СЭҚ ТН атауы (алкоголь өнімін экспорт кезде)

Алкоголь өнімінің экспорт кездегі ТД

дал

мың теңге

нөмірі

күні

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2-Декларацияға
3-қосымша

нысан

СОК _______________________________
СТН _______________________________
ЖИН/БИН ___________________________
Субъектінің атауы _________________
Есептілік кезең ___________________
Есептіліктің түрі _________________

2-3-Мәліметтер

№ р/н

Лицензия немесе лицензияға қосымша бойынша қызметін жүзеге асыратын адресі

БКК

СЭҚ ТН коды (этил спиртін немесе шарап материалын импорттағанда)

СЭҚ ТН атауы (этил спиртін немесе шарап материалын импорттағанда)

Шикізаттың атауы

Шикізат жеткізуші туралы мәлімет

Шикізаттың қозғалысы, дал

атауы

СТН

ЖИН/БИН

Есептілік кезеңнің басындағы қалдық

Келіс

Купажға пайдаланылған шикізат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      кестенің жалғасы

Шикізаттың қозғалысы, дал

Алкоголь өнімінің өндіру стадиясындағы шикізаттың көлемі, дал

Норма расхода на 1 дал алкогольной продукции

Өндірістік шығындар

Шығарылған алкоголь өнімнің түрі

Шығарылған алкоголь өніміндегі сусыз спирттің проценттік құрамы

Шығарылған өнімнің көлемі

Басқа шығындар

Есептілік кезеңнің аяғындағы қалдық

Есептілік кезеңнің басындағы қалдық

Есептілік кезеңнің аяғындағы қалдық

бүлінуі, жоғалуы, тәркілеу

бүлінуі, жоғалуы, ТЖ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Этил спирті және алкоголь
өнімін өндіру мен айналымы
декларацияларын тапсыру
ережесіне 4-қосымша

нысан

СОК _______________________________
СТН _______________________________
ЖИН/БИН ___________________________
Субъектінің атауы _________________
Есептілік кезең ___________________
Есептіліктің түрі _________________

3-Декларация

№ р/н

Қойма бөлменің орналасқан жерінің адресі

БКК

СЭҚ ТН коды (алкоголь өнімін импорттағанда немесе экспорттағанда)

СЭҚ ТН атауы (алкоголь өнімін импорттағанда немесе экспорттағанда)

Алкоголь өнімінің түрі

Есептілік кезеңнің басындағы қалдық

1

2

3

4

5

6

7


Барлығы:
      кестенің жалғасы

Алкоголь өнімінің келеісі, дал

Барлығы

оның ішінде

Ішкі рыногнан келісі

Алынған алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны алмағанда) желімделген ЕАБТ серия мен диапазоны

ҚР сырттан әкелінеді

Сырттан әкелінген алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны алмағанда) желімделген ЕАБТ серия мен диапазоны

8

9

10

11

12
      кестенің жалғасы

Алкоголь өнімінің шығысы, дал

Барлығы

оның ішінде:

ішкі рынокқа сатылған

Ішкі рынокқа тиеп жөнелтетін алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны алмағанда) желімделген ЕАБТ серия мен нөмірлер диапазоны

Экспортқа сатылған

Құрылымдық бөлімшелеріне немесе заңды тұлғаға құрылымдық бөлімшелер мен тиеп жөнелтілген

дал

мың теңге

дал

мың теңге

13

14

15

16

17

18

19


      кестенің жалғасы

Алкоголь өнімінің шығысы, дал

Есептілік кезеңнің аяғындағы қалдық, дал

оның ішінде:

Құрылымдық бөлімшелеріне тиеп жөнелтілген алкоголь өніміне желімделген ЕАБТ серия мен нөмірлер диапазоны (шарап материалы мен сыраны қоспағанда)

Өзгеде шығындар, дал

бүлінуі, жоғалуы, тәркілеу

бүлінуі, жоғалуы ТЖ

20

21

22

23

3-Декларацияға
1-қосымша

форма

СОК _______________________________
СТН _______________________________
ЖИН/БИН ___________________________
Субъектінің атауы _________________
Есептілік кезең ___________________
Есептіліктің түрі _________________

3-1-Мәліметтер

№ р/н

Қойма бөлменің орналасқан жерінің адресі

Жүк жөнелтудің түрі

Жүк жөнелтудің мақсаты

Жеткізуші туралы мәлімет

Қазақстан Республикасына сырттан әкелінген алкоголь өнімінің көлемі, дал

СТН

ЖИН/БИН

Атауы

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

үшінші елдерден

Ресей Федерациясынан

Белоруссиядан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


БАРЛЫҒЫ:

      кестенің жалғасы

Сырттан алынған алкоголь өніміне желімделген ЕАБТ серия мен нөмірлері диапазоны (шара пматериалы мен сыраны алмағанда)

Алынған алкоголь өнімінің сырттан әкелінетін алмағанда (оның ішінде өткенде сатылған алкоголь өнімінің қайтаруы), дал

Алынған алкоголь өніміне желімделген ЕАБТ серия мен нөмірлері диапазоны (шарап материалы мен сыраны алмағанда)

БКК

Алынған алкоголь өнімінің түрі

СЭҚ ТН атауы (алкоголь өнімін импорттаған кезде)

СЭҚ ТН атауы (алкоголь өнімін импорттаған кезде)

Алкоголь өнімін импорттаған кезіндеі ТД

нөмір

күні

13

14

15

16

17

18

19

20

21
3-Декларацияға
2-қосымша

нысан

СОК _______________________________
СТН _______________________________
ЖИН/БИН ___________________________
Субъектінің атауы _________________
Есептілік кезең ___________________
Есептіліктің түрі _________________

3-2-Мәліметтер

№ р/н

Қойма бөлменің орналасқан жерінің адресі

Жүк жөнелтудің түрі

Жүк жөнелтудің мақсаты

Алушы туралы мәлімет

СТН

ЖИН/БИН

Атауы

Лицензияның нөмірі

Лицензияның түрі

Лицензияның берілген күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

БАРЛЫҒЫ:кестенің жалғасы

Сатылған немесе тиеп жөнелтілген алкоголь өнімінің көлемі (оның ішінде экспортқа), дал
 
 

Тиеп жөнелтілген алкоголь өніміне желімделген ЕАБТ серия мен нөмірлері диапазоны (шарап материалы мен сыраны алмағанда)

БКК

Алкоголь өнімінің түрі

СЭҚ ТН коды (алкоголь өнімін экспорт кезде)

СЭҚ ТН атауы (алкоголь өнімін экспорт кезде)

Алкоголь өнімінің экспорт кездегі ТД

нөмірі

күні

11

12

13

14

15

16

17

18


Дата вступления в силу:  15.10.2010
Дата изменения акта:  25.09.2012
Дата принятия акта:  17.09.2010
Информация об официальном опубликовании акта:  "Казахстанская правда" от 18.11.2010 г., № 313 (26374); "Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 18 қаңтардағы № 12-13 (26415)
Место принятия:  100051000000
Орган, принявший акт:  103002000000
Регион действия:  100000000000
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан:  55175
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом:  461
Статус акта:  yts
Сфера правоотношений:  006002000000 / 006002006000 / 001008000000
Форма акта:  ПРИК / ПОЛ
Юридическая сила:  1500
Язык акта:  kaz