"Жүк тасымалдау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2004 жылғы 23 қарашадағы N 429-I бұйрығына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 554 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 03 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5527 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 6 тамыздағы № 496 бұйрығымен

      Күші жойылды - ҚР Көлік және коммуникация министрінің міндетін атқарушының 2011.08.06 № 496 (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 2-тармағының 4) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Жүк тасымалдау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 23 қарашадағы N 429-І бұйрығына ( Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2004 жылғы 20 желтоқсанда N 3294 тіркелген, Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2005 ж. N 14, 86-бап; 2005 ж. N 15, 89-бап; 2005 ж. N 16, 118-бап; 2005 ж., тамыз N 17, 133-бап; Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4000 тіркелген және "Заң газетінде" 2006 жылғы 17 наурызда N 47-48 (1027-1028), "Ресми газетте" 2006 жылғы 25 наурызда N 13 (275) жарияланған, "Жүк тасымалдау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 23 қарашадағы N 429-І бұйрығына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2005 жылғы N 409-І, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4729 тіркелген, "Заң газетінде" 2007 жылғы 22 маусымда N 94 (1297), "Ресми газетте" 2007 жылғы 7 шілдеде N 27 (341) жарияланған, " Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 23 мамырдағы N 117, Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2007 жылғы 19 желтоқсандағы N 5048 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2008 жылғы шілде, N 7, 323-бап, "Жүк тасымалдау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 23 қарашадағы N 429-І бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2007 жылғы 27 қарашадағы N 252 бұйрықтарымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      атауы "Темір жол көлігімен" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақ "Темір жол көлігімен" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жүк тасымалдау ережесінде:
      атауы "Темір жол көлігімен" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақтағы "Жүк тасымалдау ережесі" деген сөздің алдында "Темір жол көлігімен" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жүк тасымалдау ережесінде:
      4-тармақтың 18) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "18) тиеу, түсіру (жүктен босату) мерзімдері (технологиялық уақыт) – жалпы пайдалану орындары мен кірме жолдардағы дайындау, қосалқы және соңғы операцияларға жұмсалған уақытты есепке ала отырып, жүктерді механикаландырылған немесе механикаландырылмаған тәсілдермен тиеуді және түсіруді орындауға жұмсалатын уақыт(бұдан әрі - технологиялық уақыт)";
      33-тармақ алынып тасталсын;
      82-тармақта:
      екінші абзацтағы "вагондардан бос болмауы" деген сөздер "жеке меншік вагондардың, контейнерлердің келмеуі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      "Жүктерді тасымалдауға арналған өтінімде (жоспарда) көрсетілген жеке меншік вагондардың (контейнерлердің) жөнелту станциясына келмегені үшін жауапкершілікті белгілеу тәртібі жүкжөнелтушінің өтінімі бойынша тасымалдаушы мен жүкжөнелтуші арасында жасасқан жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру туралы шартта белгіленеді.";
      278-тармақта:
      екінші абзацта " тармақ иеленушімен, жүкжөнелтушімен" деген сөздердің алдында "тасымалдаушымен және" деген сөздер жазылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "вагондарды беру-алу шарттары - олар магистральдық темір жол желісі операторының немесе тасымалдаушының локомотивімен қызмет көрсеткенде тасымалдаушымен және тармақ иеленушімен немесе контрагентпен жасасылады.";
      279-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "279. Вагондарды беру-алу шарттарын жанасу станциясының жұмыс технологиясын және кірме жолдың жұмыс технологиясын, ал тиісті жағдайларда - кірме жол мен жанасу станциясы жұмысының бірыңғай технологиялық процестерін (бұдан әрі - БТП) ескере отырып, тасымалдаушы немесе тармақ иеленуші әзірлейді.";
      280-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "280. БТП-ны бірлескен комиссия әзірлейді, оның құрамына тасымалдаушының, Магистральдық темір жол желісі операторының уәкілетті өкілдері және меншікті локомотивтерімен қызмет көрсететін және орташа тәуліктік жүк айналысы 50 және одан артық вагон болатын ұйымдардың (бұдан әрі - ұйым) кірме жолдарының тармақ иеленушісі кіреді. БТП-ны әзірлеу қажеттілігін тасымалдаушы, Магистральдық темір жол желісі операторы және тармақ иеленуші белгілейді. БТП-ны әзірлегенде уәкілетті орган бекіткен кірме жолдар мен жанасу станциялары жұмысының бірыңғай технологиялық процесін әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар қолданылады.";
      281-тармақта "ұйымның басшысына" деген сөздер "тармақ иеленушіге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      282-тармақта "ұйымның басшысы" деген сөздер "тармақ иеленуші" деген сөздермен ауыстырылсын;
      283, 284, 285, 286-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "283. Келіспеушілік хаттамасымен қол қойылған БТП-ның жобасын алғаннан кейін тасымалдаушының өкілі бір айлық мерзімде келіспеушілік хаттамасын қарайды. Келіспеушіліктерді қарау күні туралы тасымалдаушының өкілі тармақ иеленушіге қарау күні тағайындалғанға дейін он күннен кешіктірмей хабарлайды.
      Егер белгіленген тәртіппен қол қойылған БТП-да келісілмеген мәселелер қалса және олар шешілмеген болса, тасымалдаушының өкілі БТП-ның жобасын келіспеушілік хаттамасымен бірге келіспеушілік хаттамасы ресімделгеннен кейін 15 күн ішінде тасымалдаушыға немесе Магистральдық темір жол желісі операторына жіберуі тиіс. БТП-ның қол қойылған жобасын алғанда тасымалдаушы немесе Магистральдық темір жол желісінің операторы келіспеушілік хаттамасын екі айлық мерзімде қарайды. Келіспеушіліктерді қараудың күні туралы тармақ иеленушіге қарау күні тағайындалғанға дейін кем дегенде 25 күн бұрын хабарланады.
      Келіспеушіліктер хаттамасын қарағаннан кейін БТП-ға тасымалдаушы немесе Магистральдық темір жол желісінің операторы қол қояды.
      Тармақ иеленуші келіспеушіліктер хаттамасын қарауға дәлелді себептерсіз келмесе, БТП күшіне тасымалдаушының немесе Магистральдық темір жол желісі операторының редакциясында енеді. Егер тасымалдаушы немесе Магистральдық темір жол желісінің операторы белгіленген мерзімде келіспеушіліктер хаттамасын қараудың күнін тағайындамаса, БТП күшіне тармақ иеленушінің редакциясында енеді.
      284. БТП бойынша реттелмей қалған келіспеушіліктер тасымалдаушының немесе Магистральдық темір жол желісі операторының және тармақ иеленушінің қолдары қойылған хаттамамен ресімделеді.
      285. Вагондарды беру-алу шарттарымен вагондарды беру-алу тәртібі, сондай-ақ тиеудің және түсірудің (жүктен босатудың) технологиялық уақыты немесе вагондар айналымының технологиялық мерзімдері белгіленеді. Вагондар айналымының технологиялық мерзімін есептегенде осы Ереженің 12-тарауында, 1-28 кестелерде (23-қосымша) келтірілген жүк вагондарымен тиеу-түсіру операцияларын орындауға арналған мерзімдер және жүк вагондарымен тиеу-түсіру операцияларын орындауға арналған мерзімдерді анықтау жөніндегі әдістемелік ұсыныстар қолданылуы мүмкін (24-қосымша).
      286. Контрагенттің кірме жолына тармақ иеленушінің локомотивімен қызмет көрсетілгенде, олардың арасындағы қатынастар шартпен реттеледі. Контрагент пен өзінің меншікті локомотивімен қызмет көрсетілетін тармақ иеленуші арасындағы қатынастар олардың арасында жасалған шартпен реттеледі.
      Кірме жолға тасымалдаушының локомотивімен қызмет көрсетілгенде, контрагент пен тасымалдаушының арасында вагондарды беруге-алуға шарт жасасылады. Мұндай шарт тармақ иеленуші контрагенттің вагондарын өзінің жолдары арқылы өткізуге келісім бергенде жасалады.";
      288-тармақта "немесе Магистральдық темір жол желісі операторы" деген сөздер алынып тасталсын;
      289-тармақта "немесе Магистральдық темір жол желісі операторы" деген сөздер алынып тасталсын;
      290-тармақта "немесе Магистральдық темір жол желісі операторына" деген сөздер алынып тасталсын;
      291-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      " Вагондарды беруге-алуға шарттар әзірлеу кезінде Кірме жолға қызмет көрсету және онда қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулықтың, кірме жолдың техникалық паспортының, кірме жолдың жоспарының деректері, кірме жолдың бойлық пішіні, жасанды құрылыстардың сызбасы және кірме жолды тексеру актісінің деректері (22-қосымша) ескеріледі.";
      293-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кірме жолды тексеру актісі үш данада жасалады, оның біреуі-тармақ иеленушіде, екіншісі станцияның істерінде қалады, үшіншісі тасымалдаушыға тапсырылады. Тасымалдаушының талабы бойынша оларға тағайындалған актінің даналарына тармақ иеленуші тиеу және түсіру орындары жазылған және теміржол жолдарының мамандануы мен қойма жайлары көрсетілген кірме жолдың масштабтық сызбасын және жоспарын қоса береді.";
      294, 295, 296-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "294. Вагондарды беру-алу шартын әзірлеу осы Ережеге сәйкес жүргізіледі.
      Шарт жобасының қол қойылған екі данасын Тасымалдаушы тармақ иеленушіге қол қоюға жібереді, ол алынған шарттың жобасына қол қояды және оны Тасымалдаушыға бір айлық мерзімде қайтарады. Аталған мерзім: шарт жобасы қолға берілгенде - адресаттың шартты алғандығы туралы қабылдаған тұлғаның лауазымы және тегі көрсетілген сенімхаттың күнінен бастап; почта арқылы жазбаша хабарламамен жібергенде - адресаттың жазбаша хабарламада көрсетілген шарт жобасын алған күнінен бастап есептеледі.
      Егер шарт жобасына қол қою барысында тармақ иеленушіде оның шарттары бойынша қарсылықтар туындаса, шарттың жобасына қол қоюмен қатар ол келіспеушіліктер хаттамасын жасайды және оның екі данасын қол қойылған шартпен бірге Магистральдық темір жол желісі операторына жібереді. Келіспеушіліктердің бар екендігі туралы шарттың жобасында айтылады.
      Тармақ иеленуші Тасымалдаушыға қол қойылған шарт жобасын бір айлық мерзімде қайтармаған жағдайда шарт күшіне Тасымалдаушының редакциясында енеді.
      Тасымалдаушы келіспеушіліктер хаттамасын алған күннен бастап бір айлық мерзім ішінде оны қарайды. Тасымалдаушы келіспеушіліктерді қарау күні туралы тармақ иеленушіге келіспеушіліктерді қараудың тағайындалған күнінен 10 күннен кешіктірмей хабарлайды. Егер Тасымалдаушы бір айлық мерзімде келіспеушіліктерді қарау күнін тағайындамаса шарт күшіне тармақ иеленушінің редакциясында енеді. Егер тараптар шарттың ережелері бойынша келісімге келмеген жағдайда тасымалдаушы дауды келіспеушіліктер хаттамасына қол қойғаннан кейін он күн мерзімде сот органдарының қарауына тапсырады.
      Вагондарды беруге-алуға шарт бойынша келіспеушіліктерді тасымалдаушының және тармақ иеленушінің уәкілетті өкілдері қарайды және шешеді.
      Қозғалыс қауіпсіздігін және жылжымалы құрамның сақталуын қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі шешімдерді Магистральдық темір жол желісі операторының уәкілетті өкілі қабылдайды.
      Даулы мәселелер шешілгенге дейін тараптардың барлық қатынастары вагондарды беру-алуға бұрын жасалған шартпен реттеледі.
      295. Контрагентке өзінің локомотивімен көлік қызметін көрсететін негізгі тармақ иеленушімен жасалған шартқа сәйкес контрагент мұндай тармақ иеленушіге жүк алуға не болмаса жүк пен вагонды қабылдауды дербес жүзеге асыруға тапсырма беруі мүмкін.
      296. Жүктерді тасымалдауда тасымалдаушының теңіз және өзен порттарымен өзара қарым-қатынастары вагондарды беру-алу шарттарымен реттеледі.";
      297-тармақтың бірінші абзацында "тасымалдау бөлімшесі" деген сөздер "тасымалдаушы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      298, 299-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "298. Тармақ иеленушінің иелігіндегіден басқа вагондардың кірме жолда зақымдану оқиғалары ВУ-25 нысанды (43-қосымша) актімен ресімделеді, оған Тасымалдаушының және тармақ иеленушінің уәкілетті өкілдері қол қояды.
      299. Кірме жолды салу және пайдалануға қабылдау аяқталғаннан кейін Магистральдық темір жол желісі операторының уәкілетті өкілінің қатысуымен тармақ иеленуші әрбір кірме жолға Кірме жолда қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулықты (бұдан әрі - Нұсқаулық) әзірлейді. Нұсқаулыққа тармақ иеленушінің қолы қойылады, станция бастығымен келісіледі және Магистральдық темір жол желісі операторының уәкілетті өкілі бекітеді. Кірме жолдардағы жұмысты жүзеге асыратын тармақ иеленушілер, контрагенттер, Магистральдық темір жол желісі операторы мен тасымалдаушылар Нұсқаулықтың талаптарын сақтауы тиіс.
      Нұсқаулықты бекіткенге дейін вагондарды кірме жолға беруге жол берілмейді. Аталған Нұсқаулық кірме жолдың техникалық жарақтандырылуы немесе оның жұмысының технологиясы өзгергенде қайта қаралады. Кірме жолдың иесі өзгерген жағдайда жаңа Нұсқаулық бекітіледі.";
      300-тармақта:
      бірінші абзацта "бес негізгі бөлімнен" деген сөздер "келесі негізгі бөлімдерден" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) қабылдау-тапсыру операцияларының тәртібі;";
      301-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "301. Вагондардың, контейнерлердің жүкжөнелтушіде, жүк алушыда, тармақ иеленушіде тұру уақыты Магистральдық темір жол желісі операторының, Тасымалдаушының локомотивімен қызмет көрсеткен жағдайда, вагондардың жүк тиеуде, түсіруде тұрған уақыты вагондарды жүкті тиеу немесе түсіру орнына нақты беру сәтінен бастап станцияның жүкжөнелтушіден, жүк алушыдан, тармақ иеленушіден вагондарды алуға дайындығы туралы хабарламаны кейіннен жазбаша растап, алған сәтіне дейін есептеледі.";
      304, 305-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "304. Вагондарды, контейнерлерді жүктен босатуға, қайта тиеуге кірме жолға беруде оларды станцияда жүк алушыға, тармақ иеленушіге тәуелді себептер бойынша кідірту, сондай-ақ бос вагондарды жүк түсіруге қабылданған өтінімге сәйкес тиеуге беруде жүк алушыға, тармақ иеленушіге тәуелді себептер бойынша кідірту станциялық жолдарды ұстап тұрғаны үшін одан әрі алым алу, ал тасымалдаушының вагондары, контейнерлері үшін, кідіртілген вагондардың, контейнерлердің нөмірлері енгізіліп, жүк операцияларына беруді күтіп тұрған вагондарды, контейнерлерді пайдаланғанына төлем жасау үшін жалпы нысандағы актімен ресімделеді. Тасымалдаушының шартпен белгіленген мерзімде вагондарды бере алмауы кідірту фактісі болып табылады.
      305. Жүк тиелген және бос меншікті және жалға алынған вагондарды тағайындау станциясының жүк алушыға, тармақ иеленушіге тәуелді себептер бойынша қабылдамауынан және тағайындау станциясында вагондарды шоғырландырудың техникалық мүмкіндігінің болмауынан кідіртілгенде Магистральдық темір жол желісі операторының өкілі вагондардың аралық станцияда кідіртілуі туралы бұйрық шығарады және бұл туралы тасымалдаушыға хабарлайды. Осы бұйрықтың негізінде тағайындау станциясындағы тасымалдаушының өкілі жүк алушыға, тармақ иеленушіге вагондардың кідіртілуі туралы хабарлайды, ал аралық станциядағы тасымалдаушының өкілі станциялық жолдарды ұстап тұрғаны үшін одан әрі алым алу және тасымалдаушының вагондары, контейнерлері үшін вагондарды, контейнерлерді пайдаланғанына төлем жасау үшін жалпы нысандағы акт жасайды.";
      307-тармақта:
      бірінші абзац "уақыт" деген сөзінің алдында "тиеу, түсіру" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) кірме жолдағы вагон айналымының технологиялық уақытын (мерзімін) есептегенде;";
      4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) кірме жолға/дан вагондарды беру-алу жүзеге асырылатын уақыт интервалын есептегенде";
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) жүкжөнелтуші жүк тасымалдарына өтінімді тиеу мөлшерінің жүк алушының жүктен босату мүмкіндігіне сәйкес келуі бөлігінде ресімдегенде ескеретін пайдаланымдағы кірме жолдың өңдеу қабілетін анықтағанда қолданылады.";
      310-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "310. Егер клиенттің кірме жолында жүкжөнелтушінің, жүк алушының күшімен және құралдарымен тиегенде және түсіргенде (жүктен босатқанда) 1-28 кестелерде (23-қосымша) аталмаған тиеу-түсіру механизмдері, құрылғылар мен құрылыстар қолданылса немесе жүктерді тиеу, түсіру (жүктен босату) механикаландырылған тәсілмен жүргізілсе, технологиялық уақытты тасымалдаушы жүкжөнелтушімен, жүк алушымен, тармақ иеленушімен бірлесіп әзірлейді және тасымалдаушы бекітеді.";
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      " Технологиялық уақыттың есебі осы Ережеге 24-қосымшаға сәйкес жүргізіледі. Қажетті есептеулерді жасау кезінде тасымалдаушы 23-қосымшаға сәйкес қолданылатын, бірақ жарты жылдан аспайтын технологиялық уақыт белгілейді.";
      313-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "313. Т ранспортерлермен және арнайы жабдықталған платформалармен тасымалданатын жүктер мен габаритті емес жүктерді тиеуге, түсіруге (жүктен босатуға) арналған технологиялық уақытты тасымалдаушы жүкжөнелтушімен, жүк алушымен, тармақ иеленушімен бірге станциялардың жергілікті жұмыс жағдайларына қарай анықталады.";
      315-тармақ "35 минут" деген сөзінің алдында "келген жүктің барлық партиясына" деген сөздермен толықтырылсын;
      316-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "316. Тұтқыр және қатып қалатын жүктерді ағызып алу қиын болған және жылдың суық кезінде оларды қыздыру қажет болған жағдайда технологиялық уақыт мұндай жүктерді қыздыруға және ағызып алуға қосымша уақыт ескеріліп белгіленеді.
      Тұтқыр және қатып қалатын жүктерді қыздыруға және ағызып алуға арналған қосымша технологиялық уақыт:
      I-топ жүктері үшін - 4 сағат;
      II-топ жүктері үшін - 6 сағат;
      III-топ жүктері үшін - 8 сағат;
      IV-топ жүктері үшін - 10 сағаттан аспайтын болып қолданылады.
      I-топтың жүктерін механикаландырылмай ағызып алған жағдайда технологиялық уақыт төрт және одан артық осьтері бар цистерна үшін 2 сағатқа ұлғайтылады.
      Бу кеудешесі бар цистернадан ағызып алғанда I және II-топ жүктер үшін - 3 сағаттан; III және IV-топтар үшін - 4 сағаттан аспайтын қосымша технологиялық уақыт белгіленеді.
      Жылдың жылы кезеңінде тұтқыр және қатып қалатын жүктерді қыздыру қажет болғанда осы Ереженің 314-тармағымен белгіленген ағызып алудың технологиялық уақыты I және II-топтың жүктері үшін, сондай-ақ бу кеудешесі бар цистерналардан ағызып алғанда - 1 сағатқа; III және IV-топтар үшін 2 сағатқа ұлғайтылады.";
      317-тармақта "немесе магистральдық темір жол желісі операторы" сөздері алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 317-1-тармақпен толықтырылсын:
      "317-1. Вагондарды қосарланған операцияларға беру, шарт бойынша вагондарды беру-алуға қосарланған операциялар үшін (түсіру және тиеу) жеке мерзім, яғни уақыты өткеннен кейін жүгі түсірілетін вагондар жүк тиеуге алынатын уақыт белгіленген кезде вагондарды беру және алу тізімдемесінде (ГУ-46 нысан) "Ескерту" бағанында жүгі түсірілген және жүк тиелген вагондардың қарсысына "Қосарланған операция" белгісі қойылады. Егер қосарланған операцияға мерзім белгіленбесе, онда екі дербес операция кезіндегідей жазу жазылады. Бұл ретте "Ескерту" бағанында тиісінше "Жүк тиеуге қалдырылды" немесе "Жүгі түсіріліп болған" белгілері қойылады.
      Жүк түсірудің астына техникалық дайындық ВУ-14 кітабында вагондарын қарап тексерушінің қолымен расталады.";
      мынадай мазмұндағы 319-1-тармақпен толықтырылсын:
      "319-1. Ұйымдардың кірме жолдарында олардың локомотивтері қызмет көрсететін вагондар айналымының технологиялық мерзіміне мыналар қосылады:
      1) әр вагонға 1 минут есебінен, бірақ бір мезгілде берілетін барлық вагондар партиясына 30 минуттан артық емес, берілетін вагондар санына тәуелді белгіленетін қабылдау-тапсыру операцияларына арналған уақыт;
      2) қозғалыс жылдамдығына және қашықтығына қарай есептеу жолымен анықталатын вагондардың кірме жолдағы қозғалысына және маневрлік операцияларды орындауға арналған уақыт.
      Қозғалыс жылдамдығы кірме жолда қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулықпен белгіленген мөлшерде қабылданады.
      3) осы Ережеге 23, 24-қосымшаларға сәйкес вагондарға жүк тиеуге және түсіруге арналған уақыт;
      4) кірме жолдарда құрамдарды таратуға және құрастыруға арналған уақыт есептеу жолымен немесе хронометраждық бақылау негізінде анықталады және құрамды таратуға арналған 25 минуттан және құрастыруға арналған 30 минуттан аспауы тиіс.
      Кірме жолда контрагенттер болған кезде вагондар айналымының мерзімі контрагенттердің жұмысын есепке ала отырып анықталады.";
      324-тармақ "жөнелту станциясында" деген сөздерден кейін "соның ішінде тасымалдау құжаттарында" деген сөздермен толықтырылсын;
      325-тармақ алынып тасталсын;
      334-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "334. Егер тасымалдаушы жүкті тағайындалу станциясында жүк қабылдаушыға немесе ол уәкілеттік берген тұлғаға белгіленген жеткізілу уақыты өткенге дейін берсе, жүк мерзімінде жеткізілген болып саналады.
      Егер жүктер жеткізілу уақыты өткенге және жүк алушыға тәуелді себептер бойынша вагонды, контейнерді қабылдау кідіртілгенге дейін тағайындалу станциясына келген жағдайда олар мерзімінде жеткізілген болып саналады, ол туралы жалпы нысанда акт жасалады.
      Бос, меншікті, жалға алынған вагон, егер оны тасымалдаушы тағайындалу станциясында жүк қабылдаушыға немесе ол уәкілеттік берген тұлғаға жеткізілу уақыты өткенге дейін берсе, мерзімінде жеткізілген болып саналады.";
      337, 338, 339-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "337. Жүктерді:
      1) жалпы пайдалану орындарында;
      2) вагондардағы, контейнерлердегі және жүк алушының күштерімен түсіруге жататын, сондай-ақ өздерінің осьтеріндегі жүктерді;
      3) жүкті тиеу тағайындалған күннен ерте тасып әкелген кезде, сондай-ақ тағайындалған күннен ерте тасып әкелінген жүкті жүкжөнелтушінің талабы бойынша тасымалдау болмаған немесе кейінге қалдырылған жағдайда жалпы пайдалану орындарында сақтауға рұқсат етіледі.
      338. 26-қосымшада көрсетілген жүктерді ашық қоймаларда, платформаларда және алаңдарда сақтауға рұқсат етіледі.
      339. Жалпы пайдалану орындарында жүктерді сақтау үшін сақтаудың шекті мерзімдері белгіленеді (27-қосымша).
      Жүкті шекті сақтау мерзімі жүкті тасымалдаушының құралдарымен түсірген (жүктен босатқан) сәттен не болмаса вагонды, контейнерді түсіру орнына жүк алушының құралдарымен берген сәттен бастап есептеледі.
      Жүкті тасымалдаушының құралдарымен түсіру (жүктен босату) не болмаса вагонды, контейнерді түсіру орнына жүк алушының құралдарымен беру датасы көліктік теміржолдық жүк құжатының (бұдан әрі жүк құжаты) сырт жағына станцияның күнтізбелік мөртабанын қою жолымен көрсетіледі.
      Жүк алушыға тәуелді себептер бойынша жүктің жалпы пайдалану орындарында тұрып қалуынан туған оның бұзылып кетуіне мүліктік жауапкершілік жүк алушыға жүктеледі.
      Тиеу тағайындалған күннен бұрын жалпы пайдаланымның кірме жолдарына жүкті әкелген кезде, сондай-ақ тиеу тағайындалған күннен бұрын әкелінген жүктің тасымалдануы жүкжөнелтушінің талабы бойынша болмаған немесе кейінге қалдырылған жағдайда, мұндай жүктің станция аумағында болған уақытына жүкжөнелтушіден жүкті сақтау үшін тасымалдаушының Тарифтік басшылығында (прейскурантта) көрсетілген алым алынады.";
      мынадай мазмұндағы 339-1-тармақпен толықтырылсын:
      "339-1. Жүкті сақтау үшін тасымалдаушының Тарифтік басшылығында (прейскурантта) көрсетілген алым алынады.
      Жүкті сақтау үшін алым:
      - тасымалдаушының құралдарымен жүкті түсірген сәттен не болмаса вагондарды, контейнерлерді жүк алушының құралдарымен жалпы пайдалану орындарына түсіруге берген сәттен;
      - барар жерін өзгертуді тосып станциялық жолдарда тұрып қалған және жүк алушының құралдарымен жүгін түсіруге жататын вагондардағы, контейнерлердегі жүктің тағайындалу станциясына келгені туралы жүк алушыны хабардар еткеннен кейін 2 сағат өткен соң;
      - жүкжөнелтуші жүкті тиеу тағайындалған мерзімінен ерте жалпы пайдалану орындарына әкелген кезден, жүкті нақты әкелген және жүк тиелуі тиіс күні аяқталған күннен немесе жүкжөнелтуші тиеуден бас тартқан жағдайда, жүкті тасып әкеткен күннен бастап есептеледі.
      Жалпы пайдалану орындарында тұрған жүкті сақтау үшін алым жүкті кім күзеткеніне қарамастан алынады.
      Жүктердің дер кезінде түсірілмеуінен, жалпы пайдалану орындарынан тасып әкетілуінен, жүк алушылардың жүктің барар жерін өзгертуінен туындаған технологиялық қиыншылықтар тасымалдаушыда пайда болған кезде тасымалдаушы жүкті 24 сағаттан артық сақтағаны үшін алымды он есе мөлшерге дейін ұлғайта алады.
      Жүкті сақтағаны үшін алымның ұлғайтылған мөлшері станцияда төлемнің ұлғайтылғаны туралы хабарландыру ілінгеннен кейін бір тәуліктен ерте емес мерзімде енгізіледі.";
      340-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "340. Тасымалдаушының Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына жүктерді тапсыруы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.
      Жүк алушы:
      одан әрі тасымалдау кезінде жүктің бұзылуының немесе жоғалуының мүмкіндігі;
      тағайындалған станция ауданында жоқ жүк алушының адресіне келген жүкпен не істеу керектігі жайында жүкжөнелтушінің нұсқауларын алмауы;
      шартпен қаралмаған жүкті жеткізу;
      оның кімге тиесілі екендігін анықтау мүмкін болмаған (құжатсыз) жүктің табылуы;
      жүк тасымалына ақы төлеуден және тасымалдаушыға тиесілі басқа төлемдерден жүк алушының жалтаруы;
      жүктің станцияда осы Ережемен белгіленген шекті мерзімдерден артық болуы салдарынан жүкті алушыға жеткізу немесе беру мүмкін болмаған кезде мұндай жүкті ұстап қалады немесе сатады.
      Тасымалдаушы кедендік бақылауда тұрған жүкті сатуды станция оның қызмет өңірінде тұрған кедендік органды хабардар еткеннен кейін іске асырады.
      Тез бүлінетін жүктерден басқа азаматтардың үй заттары сату қоймасына беріледі.
      Шекті сақтау мерзімдері өтіп кеткеннен кейін жүктердің барлығы, соның ішінде, сату мерзімі 6 ай үй заттарын қоспағанда, құжатсыздары 3 айдың ішінде сатылады.";
      341-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "341. Жүк тасымалдаушы жүкті басқа ұйымдарға сату, сатуға жататын жүк тұрған станцияларда немесе тасымалдаушы ұйымдастырған арнайы қоймалар арқылы жүргізіледі .
      Барлық вагондап жөнелтілетін жүктерді, сондай-ақ тез бүлінетін және қауіпті жүктердің ұсақ жөнелтілімдерін сату тікелей келу станциясында жүргізіледі.";
      343-тармақта :
      бірінші абзацтағы " жүкті алатын ұйымның" деген сөздер "жүкті алатын тұлғаның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы " өндірістік және нарыққа тағайындалған тауарларға арналған" деген сөздер "жүктің тұрған орнында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      344, 345, 346-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "344. Жүктерді бағалағаннан кейін оларды сату тасымалдаушының станциядағы өкілі немесе сату қоймасының бастығы мен жүкті алатын тұлғаның өкілі жасайтын қабылдау-тапсыру актісі бойынша жүргізіледі.
      Жүктерді бағалау және қабылдау-тапсыру актілері төрт данада жасалады, олардың:
      біріншісі тасымалдаушыда қалады;
      екіншісі жүкті алушы тұлғаның өкіліне беріледі;
      үшіншісі сату қоймасында қалады;
      төртіншісі жүкжөнелтушіге жіберіледі.
      345. Жүктерді сату тасымалдаушының есепшотына жүктің құнын алдын ала төлеуді жүзеге асырғаннан соң жүргізіледі.
      Сатылған жүк үшін тасымалдаушы алған сома, тасымалдаушыға тиесілі барлық төлемдер шегеріліп, депозит жағдайында жүкжөнелтуші үшін нотариустің атына аударылады.
      Сомаларды өтеу жүкжөнелтушілердің (жүк алушылардың) талаптары мен талап-қуынымдары бойынша осы Ереженің 33-тарауына сәйкес жүргізіледі.
      Жүкжөнелтушіден/жүк алушыдан жүкті сатқанынан түскен ақшаны қайтару туралы өтініш түспеген кезде, ол заңнамамен белгіленген талап-қуыным мерзімі өткеннен соң тасымалдаушының табысы болып танылады.
      346. Үй заттарында табылған ақшалық белгілер жүкжөнелтуші үшін нотариустің атына депозит шартында тасымалдаушыға қызмет көрсететін Банкке енгізіледі.
      Депозитті ресімдеумен байланысты шығыстар табылған ақшалық белгілер соммасынан төленеді.
      Банктің есеп айырысу-кассалық бөлімшелері ақшалық белгілерді қабылдағаны туралы тасымалдаушыға түбіртек береді.
      Жүкжөнелтушімен талап етілмеген ақшалар үш ай мерзімі өткеннен соң тасымалдаушының шотына аударылады.
      Үй заттарында табылған бағалы қағаздар, асыл металдар, тастар мен меруерт, сондай-ақ олардан жасалған бұйымдар тізімдеме бойынша құндылықтардың атауы, олардың саны мен массасы онда көрсетіліп, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аударылады.
      Бұл ретте тізімдеменің бірінші данасы жіберілімге салынады, екіншісі жіберіліммен бір мезгілде жеке пакетпен жіберіледі, ал үшіншісі тасымалдаушының немесе сату қоймасының істерінде қалады.";
      347-тармақта "жібереді" деген сөз "жібере алады" деген сөздермен ауыстырылсын;
      350-тармақта "бөлімшесінің" деген сөз "бөлімшелерінің" деген сөзбен ауыстырылсын;
      353-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жүкті басқа адреске жіберу жүкжөнелтуші немесе жүк алушы уәкілеттік берген тұлға оған осы жүкті басқа адреске жіберуді ресімдеу құқығы берілгендігіне сенімхатты ұсынған жағдайда тасымалдаушымен жүзеге асырылады. Жаңа тасымалдау құжаттары бойынша немесе алғашқы тасымалдау құжаттары бойынша жүкті басқа адреске жіберу жүзеге асырылатын станцияда тасымалдаушының өкіліне берілген сенімхат тасымалдаушыда сақталады.";
      358-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "358. Басқа адреске жіберуді ресімдеген кезде тасымалдаушы жүкқағазының және жол ведомосінің түпнұсқасында басқа адреске жіберу туралы тиісті белгі жасайды.";
      360-тармақтың сегізінші абзацындағы "сапасының шығынына алып келуі мүмкін" деген сөздер "сапасының нашарлауына алып келетін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      362-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "362. Кедендік бақылауда тұрған жүкті басқа адреске жіберу тиісті кедендік органның келісуімен жүргізіледі.
      Егер кедендік бақылауда тұрған жүкті тасымалдау адамдардың денсаулығы мен өміріне, қозғалыс қауіпсіздігіне, экологиялық қауіпсізікке, жүктің жай-күйі мен сапасына қауіп төндіретін жағдайларда басқа адреске жіберу кедендік органның келісімінсіз жүргізіледі. Тасымалдаушы мұндай басқа адреске жіберу туралы тиісті кедендік органды хабардар етеді.";
      363-тармақтың бірінші абзацындағы "өндіріп алу" деген сөздер "төлету" деген сөздермен ауыстырылсын;
      365-тармақтағы "осы Ережеге сәйкес" деген сөздер алынып тасталсын;
      367-тармақ ", жүкті сақтағаны үшін алым, станциялық жолдарда адресін ауыстыруды ресімдеу сәтіне дейін тұрғаны үшін төлем." деген сөздермен толықтырылсын;
      368-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "368. Тасымалдаушы:
      жүк тиісті емес жүк алушының адресіне келген;
      тасымалдау шартында көрсетілген жүк алушы жүкті алудан бас тартқан;
      жүк алушы жүкті алу бойынша міндеттемелерін орындаудан жалтарған;
      төрт тәулік (тез бұзылатын жүктерге қатысты - екі тәулік) ішінде жүкжөнелтушіден жүк жөнінде өкім болмаған;
      тасымалдаушыға тәуелсіз себептер бойынша жүріс жолында вагондар мен контейнерлердің жүкпен кідіруі және жүктің одан әрі жүруі мүмкін болмаған жағдайларда, жүкті жүкжөнелтушіге оның есебінен қайтарады.
      Қазақстан Республикасының ішкі тасымалдары бойынша жүкті қайтарғанда жүкжөнелтуші төлемдер төлеуді бастапқы жөнелту станциясында жүргізеді.
      Экспорттық-импорттық және транзиттік халықаралық қатынастарда тасымалданатын жүктер жүкжөнелтушіге кедендік органдардың келісумен қайтарылады. Төлемдер төлеуді экспедитор (ол келіскенде), жүкжөнелтуші не жүк алушы жүргізеді.";
      370-тармақтың бірінші абзацы "және жабық вагондарда" деген сөздермен толықтырылсын;
      379-тармақта:
      бірінші абзацтағы "тасымалдаушы беретін" деген сөздер алынып тасталсын;
      екінші абзац "техникалық шарттарға сәйкес." деген сөздермен толықтырылсын;
      381-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "381. Вагондарда астықтық алынбалы қалқандарды қамтамасыз ету және бекіту жүкжөнелтушінің күштерімен және құралдарымен жүргізіледі. Қалқандар (қалқанның металдық пердесіндегі тесік арқылы) вагон есігінің жақтауларына әр жағынан ұзындығы 100-110 мм-ден аспайтын екі шегемен қағылады.".
      383-тармақтың екінші абзацындағы "жылжымалы құрамды меншіктенушінің" деген сөздер "жүкжөнелтушінің" деген сөздермен ауыстырылсын;
      384-тармақтың екінші абзацындағы "тура" деген сөз алынып тасталсын;
      387-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "387. Клиенттің кірме жолдарында астықтық қалқандарды вагондарға тиеу және оларды вагондардан түсіру жүкжөнелтушімен және жүк алушымен жүргізіледі.
      Астықтық жүктерді түсіргенде жүк алушы астықтық қалқандарды вагонның есік ойығының тіреуінен сүйменнің жалпақ ұшымен соққысыз ығыстыра отырып түсіреді.";
      388-тармақтың үшінші абзацындағы екінші сөйлем алынып тасталсын;
      389-тармақтың екінші абзацындағы "ал құрылымы мен параметрлері - стандартпен осы өнімге," деген сөздер алынып тасталсын;
      390-тармақтағы "талаптар" деген сөз "талаптарына" деген сөзбен ауыстырылсын;
      391-тармақтағы "вагондар мен контейнерлерде" деген сөздер алынып тасталсын;
      401-тармақтың бірінші абзацы "Жолсеріктердің" деген сөзден кейін "жүкжөнелтушілердің, жүк алушылардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      402-тармақтағы екінші сөйлем алынып тасталсын;
      404-тармақтың алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жүкті алып жүретін жолсеріктердің жол жүруі үшін жүкжөнелтушіден тасымалдаушының Тарифтік басшылығы (прейскурантымен) белгілеген мөлшерде ақы алынады. Жолсеріктердің жолақысы жүкқұжатта көрсетіледі.";
      420-тармақ "және кірме жолда маршруттық жөнелту тасымалдарын қалыптастырған кезде тасымалдаушы мен жүкжөнелтушінің арасында өзара тиімді жағдайларды қамтамасыз етеді." деген сөздермен толықтырылсын;
      422-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "422. Бір жүкжөнелтуші бір станцияда тиелген және бір түсіру немесе тарату станциясына тағайындалған вагондардан маршруттарды ұйымдастыру (қалыптастыру) жоспары жүк поездарын құрастыру жоспарына сәйкес кемінде бір станцияны маршрутты қайта өңдеуден міндетті түрде босатуды көздейді.";
      423-тармақтың бірінші сөйлемі "ұзындығы" деген сөзден кейін ", магистральдық темір жол желісі операторымен келісім бойынша," деген сөздермен толықтырылсын;
      424-тармақтың үшінші абзацы "маршрутты" деген сөздің алдында "тасымалдаушы" деген сөзбен толықтырылсын;
      425-тармақтың бірінші абзацы "ұйымдастыруы мен құрастыруы" деген сөздердің алдында "тасымалдаушы" деген сөзбен толықтырылсын;
      427-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "427. Тарату пункттеріне жөнелтушілік маршруттарымен жүктерді тасымалдаған кезде жүкжөнелтушілер маршруттармен жүктерді тасымалдауға арналған айлық өтінімдерде (жоспарларда) осы тарату пунктінің іс-әрекеті ауданына кіретін түсіру (босату) тағайындалған станциялар бойынша бөлу арқылы маршруттарды тарату пункттерінің атауын, маршруттар санын және олардағы вагондардың жалпы санын көрсетеді.";
      429-тармақтағы "кірме жолдарды пайдалануға және" деген сөздер алынып тасталсын;
      430-тармақта:
      "жалпы пайдаланымдағы" деген сөздер алынып тасталсын;
      "қосымша" деген сөзден кейін "технологиялық" деген сөзбен толықтырылсын;
      433-тармақтың 2) тармақшасындағы "кірме жолдарды пайдалануға және" деген сөздер алынып тасталсын;
      435-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "435. Жүкжөнелтуші мен тасымалдаушы осы онкүндіктің жеке күндерінде маршруттың тиеу жоспарын жол берілген орындалмауының орнын берілген күнтізбелік онкүндік ішінде толтырған кезде, маршруттарды тиеуді қамтамасыз етпегені, сондай-ақ жүкжөнелтушілердің кінәсі бойынша да, сондай-ақ тасымалдаушының кінәсі бойынша да сатылы маршруттарға тиеуді қамтамасыз етпегені үшін мүліктік жауапкершіліктен босатылады.";
      437-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "437. Құжаттарында "_________________________ст. таратылатын N_________ жөнелтушілік маршрут" деген мөрқалыбы бар тарату пунктіне маршруттың құрамында келген вагондарды жүкжөнелтушінің өкілдері, ал жүк алатын кіріс немесе бөлу станцияларына келген вагондарды тарату пункттерінің не кіріс пен бөліс станциялардың іс-әрекет ауданына кіретін түсіру (босату) станциясында жүк алушының, тасымалдаушының өкілдері әрі қарай жібереді. Мұндай вагондарды түсіру (босату) станциялары бойынша әрі қарай жіберу алғашқы құжаттар бойынша жүргізіледі.";
      438-тармақтағы "жүргізетін ұйымның" деген сөздер "жүргізетін жүкжөнелтушінің" деген сөздермен ауыстырылсын;
      439-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "439. Тиелгендердің қатарында жалпы пайдалану орындарында және кірме жолдарында құрастырылған барлық жоспарлық және жоспардан тыс маршруттар есепке алынады.";
      443-тармақтың бірінші абзацы "N 4" деген сөзбен толықтырылсын;
      444, 445, 446-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "444. Тасымалдаушы жүктерді шағын жөнелтпелермен жүріс жолында жүктерді сұрыптамай (тура құрама вагондар) бір станцияға бірнеше жүкжөнелтушінің шағын жөнелтпелері тиелетін құрама вагондарда тасымалдайды;
      445. Шағын жөнелтпелермен жүктерді тасымалдауға қабылдау жүктерді тасымалдауға арналған өтінімнің негізінде жалпы пайдаланымдағы орындарда немесе кірме жолдарда жүргізіледі.
      446. Шағын жөнелтпенің әрбір жүк орнына жүкжөнелтуші осы Ережеге сәйкес жөнелтушілік, арнайы және темір жол таңбаларын салады.";
      451-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "451. Жалпы пайдаланымдағы орындарға шағын жөнелтпе жүктерін бөліктер бойынша әкелген кезде тасымалдаушының өкілі қаптаманы және жүктің массасы туралы деректердің болуын тексереді, әр жөнелтілімді Жүктерді жөнелтуге қабылдау кітабына жазады және жүкқұжатының екінші жағына белгі қояды, ол жүктің соңғы бөлігі жалпы пайдаланымдағы орындарға әкелінгенге дейін жүкжөнелтушіге қайтарылады.";
      454-тармақтың екінші сөйлеміндегі "вагондарда" деген сөз алынып тасталсын;
      456-тармақтың бірінші сөйлемі "ашық" деген сөздің алдынан "тасымалдаушымен келісім бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      457-тармақ алынып тасталсын;
      459-тармақтағы "станциядағы" деген сөз "жалпы пайдаланымдағы орындар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      460-тармақта:
      бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "460. Шағын жөнелтпелермен тасымалданатын жүктерді түсіру (босату) кезінде станциядағы тасымалдаушының өкілі бұл үшін арнайы бөлінген жалпы пайдаланымдағы орында жұмыстар жүргізген кезде жүктің ұқыпты ақаусыз жинастырылуын және сонымен бірге жүктің сақталуы қамтамасыз етілуін бақылайды. Жалпы пайдаланымдағы орындарда түсірілген шағын жөнелтпелерді күнін, жөнелтпенің нөмірін және орындарының санын көрсетіп таңбалайды. Түсірілген жүктер туралы мәліметтерді станциядағы тасымалдаушының өкілі Жүктерді түсіру кітабына енгізеді.";
      екінші абзацтағы "кірме жолдарға" деген сөздер "орындарға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      462-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "462. Тасымалдаушы шағын жөнелтпемен келген және вагоннан түсірілген жүктерді жүк беру ережесінде белгіленген тәртіппен жүк алушыға береді.
      Станциядағы тасымалдаушының өкілі жүк алушы жүкті сақтауға арналған алымды төлеген соң жүкті автомобильге тиеуге рұқсат береді. Бұл ретте жүкқұжатында (рұқсаттамада) станциядағы тасымалдаушының өкілі жүктің берілгені туралы белгі қояды, ал Жүктерді түсіру кітабында жөнелтпені бергені туралы жазбаның қарсысына оның берілген күнін, жүк әкетілетін автомобильдің нөмірі мен маркасын белгілейді.";
      465-тармақ алынып тасталсын;
      467-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "467. Жүкжөнелтушілер азтонналық жөнелтпелерді тасымалдаушыға басқа жүкжөнелтушілердің азтонналық немесе шағын жөнелтпелерімен топтастыру үшін тура құрама вагондарда немесе құрастыру жоспары бойынша ауыстырып тиеу вагондарында тасымалдаушының құралдарымен тиеуді ұсынады. Бұл жағдайда азтонналық жөнелтпелер шағын жөнелтпелермен операция жүргізу үшін ашылған станцияларға тағайындалып қабылданады.";
      470-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "470. Бір тағайындалған станцияға тура маршрутты құрастыру үшін олардың жеткіліксіздігі кезінде бір жүкжөнелтушінің азтонналық жөнелтпелері сол бағытта орналасқан тағайындалған екі-үш станцияға арналып құрама вагондарға тиеледі, егер түсірудің бірінші станциясына дейін кемінде 500 км қашықтыққа вагон жүрген жағдайда, жолда жүкті қайта тиеу арқылы. Бұл жағдайда жүктер мына тәртіппен жабық вагонда орналасады: түсірудің бірінші станциясына - есікаралық кеңістікке, екінші және үшінші станцияларға - вагонның шеткі қабырғаларында сондай есеппен, екінші станцияда түсірілгеннен соң шеткі қабырғаларда жүктердің бірдей орналасуы қамтамасыз етілетіндей. Тағайындалудың әртүрлі станцияларына жүретін азтонналық жөнелтпелері бар құрама жабық вагондардың жүгін түсіру жалпы пайдаланымдағы орындарда жүргізіледі.
      Ашық жылжымалы құрамда жүктерді орналастыру мен бекіту Жүктерді тиеу мен бекітудің техникалық шарттарына сәйкес жүргізіледі.";
      475-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "475. Контейнерлердің осы Ережеге 32-қосымшада келтірілген сызба бойынша белгіленген үлгідегі таңбасы бар. Барлық ірітонналық контейнерлерге КБК тақтайшасы (оны пайдаланудың қауіпсіздігін куәландыратын) және КТК тақтайшасы (оның жүктерді кедендік бақылаумен тасымалдауға жарамдылығын растайтын), сондай-ақ кезекті куәландыру немесе жөндеу мерзімі көрсетілген трафареттер бекітіледі.";
      Темір жол әкімшіліктеріне тиесілі контейнерлер меншік иелерінің тізбесі және олардың әріптік кодттары осы Ережеге 51-қосымшада берілген.";
      476-тармақтағы "сәйкестік сертификаты немесе (КБК) кестешесі бар" деген сөздер "техникалық талаптарға сәйкес келуі тиіс" деген сөздермен ауыстырылсын;
      478-тармақтың екінші абзацындағы "Тасымалдаушыға тиесілі" деген сөздер "Тасымалдаушы беретін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      480-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ірітонналық контейнерде бір орынның салмағы 1500 кг-нан асатын және ортатонналық контейнерде 1000 кг-нан асатын жүктерді, стандартты емес жабдықтарды, автомобильдерді, түсті металдарды, металл сынықтарын тиеуді жүкжөнелтуші контейнерлерге жүктерді тиеу мен бекітудің сызбасын әзірлей отырып жүзеге асырады.";
      481, 482-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "481. Тасымалдаушы ақаусыз, осы жүкті тасымалдауға жарамды, жүк пен қоқыстан тазартылған контейнерлерді тиеуге береді. Ыдыссыз алғашқы қаптамада немесе жеңілдетілген ыдыста тасымалдауға ұсынылатын жүктерді, сондай-ақ оларды тасымалдауға тағайындалған контейнерлерді жүкжөнелтуші тиеу, тасымалдау, түсіру кезінде түрлі үйкелістерді, деформацияларды, мұздауды немесе жүктің қызып кетуін, жүктің контейнерге теріс әсерін болдырмау үшін (мысалы, контейнердің қабырғасын қағазбен, үлдірмен қоршау, қорғағыш тақтайшалар мен резеңкелік төсемдерді орнату, жүкті жұмсақ оқшаулағыш материалға буып-түю) алдын ала дайындайды.
      Қаптамасыз майланған күйдегі жүктерді (мысалы, қосалқы бөлшектер, металл бұйымдары) тасымалдаушы беретін контейнерлерде тек тығыз қағазға орап тасымалдауға, сондай-ақ контейнердің еденін және контейнердің қабырғалары арасындағы кеңістікті сақтағыш материалмен төсеуді, контейнердің ішкі бетін ластанудан және механикалық зақымданудан сақтаудың басқа шараларын қамтамасыз еткен жағдайда, жол беріледі.
      Мейлінше сасық исі бар, контейнердің ішкі бетін ластайтын жүктерді ыдыс және мұндай жүктерді буып-түю жүктің аталған жағымсыз қасиеттерінің көрінуін болдырмайтын жағдайларды қоспағанда, контейнерде тасымалдауға рұқсат берілмейді.
      Жүкжөнелтуші вагондарға, контейнерлерге жүк тиеу тасымалдаушының құралдарымен жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, коммерциялық тұрғыдан вагондар мен контейнерлердің мәлімдеген жүктерді тасымалдауға жарамдылығын анықтайды, Жүкжөнелтуші тиісті жүкті тасымалдауға жарамсыз, берілген көлік құралдарынан бас тартады. Түсіруден соң контейнерлерді тазалауды барлық жағдайларда жүк алушы жүргізеді. Тасымалдаушы беретін контейнерлерді тазалау бойынша талаптарды жүк алушы орындамаған кезде жүк алушыдан тасымалдаушының пайдасына тазалау жөніндегі жұмыстардың екі еселік құны мөлшерінде айыппұл алынады.
      482. Жүкжөнелтуші контейнерлердегі жүктерді тасымалдау үрдісі, табиғи күштердің әсері кезінде олардың контейнер ішінде жылжу мүмкіндігін болдырмайтындай етіп орналастырады. Контейнердің есіктеріне жүктің қысымын болдырмайды. Жүкті қалау кезінде жүк пен контейнер есігінің арасында 3-тен 5 см-ге дейін бос кеңістік қалдыру қажет. Оларды бекіту (тіреулер, сыналар, аратөсемдер және басқалар) үшін жүктер мен қарапайым құралдарды шегелермен немесе қапсырма шегелермен контейнердің еденіне қағуға тыйым салынады. Контейнерде жүктерді бекітпе тіреуіштік білеулерді, шынжырларды, шектеу қалқандарын (контейнердің есік ойығында), қимасы 20х100 мм-ден кем емес ағаштардан керме жақтауларды орнатумен қол жеткізіледі. Жүктің қат-қабаттары арасындағы, сондай-ақ жүктер мен контейнердің қабырғалары арасындағы саңылаулардың жалпы қосындысы 200 мм-ден аспауы тиіс. Контейнерде орналастырылған жүктер жиынының жалпы орталығының контейнер ортасынан жылжуы: ірітонналық контейнердің ортасынан ұзындығы бойынша - 600 мм-ден; ортатонналық контейнердің ұзындығы бойынша - 200 мм-ден және ені бойынша - 100 мм-ден аспайды.";
      483-тармақтағы "аспайды" деген сөз "аспауы тиіс" деген сөздермен ауыстырылсын;
      485-тармақта:
      бірінші абзацтағы "түсіру тасымалдаушымен жүзеге асырылады" деген сөздер "түсіруді тасымалдаушы, жүкжөнелтуші, жүк алушы жүзеге асырады" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы екінші сөйлем алынып тасталсын;
      486-тармақтың бірінші абзацының екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Контейнерлермен операциялар үшін ашық емес станциялар арасында жүктерді контейнерлермен тасымалдау тасымалдаушының жазбаша келісімі болғанда ғана жүргізіледі.";
      487-тармақта:
      бірінші абзацтағы "Темір жолдар бойынша" деген сөздер "Темір жол көлігімен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бірінші абзацтан кейін мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "Жүкжөнелтуші жүкқағаздың бет жағына келесі бағандарды толтырады:
      "контейнер иеленушінің коды":
      ірітонналық контейнерлер үшін латын алфавитінің үш бас әріпінен тұратын иеленушінің әмбебап коды және жүк вагондарының сәйкестендіргіші ретінде латынның U бас әрпі қойылады;
      ортатонналық контейнерлер үшін халықаралық темір жолдарды кодтау жүйесіне сәйкес контейнерді иеленуші темір жол әкімшілігінің екі мәнді цифрлық коды қойылады;
      "контейнердің нөмірі":Э
      ірітонналық контейнерлер үшін алты араб цифрынан тұратын сериялық нөмірі мен иеленуші кодының және сериялық нөмірінің растығын бақылайтын құрал болып табылатын бақылау саны қойылады;
      ортатонналық контейнерлер үшін сегіз араб цифрынан тұратын сериялық нөмірі мен иеленуші кодының және сериялық нөмірінің растығын бақылайтын құрал болып табылатын бақылау саны қойылады;
      "мөлшер кодтары мен контейнер үлгісі":
      ірітонналық контейнерлер үшін таңбалау нөмірінің екінші жолында тұратын төрт әріптік-цифрлық символдар қойылады;
      бірінші екі символ контейнер мөлшерінің коды, келесі екі символ контейнер үлгісінің коды болып табылады;
      ортатонналық контейнерлер үшін таңбалау нөмірінің екінші жолында тұратын және контейнердің үлгісі мен конструкциялық ерекшеліктерін көрсететін екі соңғы цифрлар қойылады;
      "контейнердің үлгі-мөлшері":
      ірітонналық контейнерлер үшін: алымында – контейнердің ұзындығы ағылшын футымен, бөлімінде – контейнердің брутто массасы қойылады;
      ортатонналық контейнерлер үшін 3 немесе 5 қойылады.";
      мынадай мазмұндағы 487-1-тармақпен толықтырылсын:
      "487-1. Мүкәммал паркінің бос контейнерлерін тасымалдауды нысаны осы Ережеге 52-қосымшада келтірілген контейнер ведомосін қоса бере отырып бір жүкқағазбен ресімдеуге болады.
      Жүкқағаздың "Жүктің атауы" деген бағанында "Жөндеуге, контейнерлер жинағы, ведомосі қоса берілген" немесе "Реттеуге, контейнерлер жинағы, ведомосы қоса берілген" деп көрсетіледі; "Орындар саны" деген бағанда ведомоста көрсетілген контейнерлер саны көрсетіледі; "Конт. ыдысы, кг" деген бағанда ведомоста көрсетілген контейнерлер ыдысының қосынды массасы көрсетіледі; "Брутто, кг" деген бағанда ведомоста көрсетілген контейнерлердің қосынды массасы көрсетіледі.
      Бір жүкжөнелтушіден бір жүк алушының адресіне бос меншікті контейнерлер жинағын жөнелткенде бір жүкқағазын ресімдеу оған контейнерлер ведомосін (52-қосымша) қоса бере отырып контейнерлер жинағына жүргізіледі. Жүкқағазының "Жүктің атауы" деген бағанында "Меншікті контейнерлер жинағы, ведомосі қоса берілген" деп көрсетіледі; "Конт. ыдысы, кг" деген бағанда ведомоста көрсетілген контейнерлер ыдысының қосынды массасы көрсетіледі; "Брутто, кг" деген бағанда ведомость бойынша контейнерлердің қосынды массасы көрсетіледі.
      Бір станциядағы бір жүкжөнелтушіден бір станциядағы бір жүк алушының адресіне жүктер номенклатурасының бір позициясы бар жүгі тиелген контейнерлер жинағын (бірнеше) жөнелткенде оған контейнерлер ведомосін (52-қосымша) қоса бере отырып контейнерлер жинағына бір жүкқағазын ресімдеуге жол беріледі.
      Жүкқағаздың "Жүктің атауы" деген бағанында "Контейнерлер жинағы, ведомосі қоса берілген" деп көрсетіледі; "Брутто, кг" деген бағанда ведомость бойынша контейнерлердің қосынды брутто массасы көрсетіледі; "Нетто, кг" деген бағанда ведомоста көрсетілген контейнерлердегі жүктің қосынды нетто массасы көрсетіледі.";
      490-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "490. Жүкжөнелтушілер, жүк алушылар меншікті немесе жалға алынған контейнерлерді жалпы пайдаланымдағы жерлерден қабылдауды кешеуілдеткен болса, тасымалдаушы станциялық жолдарда болған уақыты үшін ақы алады.";
      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      "Жүкжөнелтушілер, жүк алушылар тасымалдаушының контейнерлерін жалпы пайдаланымдағы жерлерден қабылдауды кешеуілдеткен болса, тасымалдаушы станциялық жолдарда болған уақыты үшін ақы және контейнерлерді пайдаланғаны үшін ақы алады.";
      491-тармақтың үшінші абзацында "өз" деген сөз "оның" деген сөзбен ауыстырылсын;
      492-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "492. Жүкжөнелтушілер мен жүк алушылар станцияға контейнерлерді әкелу және әкету КЭУ-16 нысанының (30-қосымша) жүктелімі бойынша жүргізеді, ол тасымалдаушының өкілі екі данада жазып береді.
      КЭУ-16 (30-қосымша) жүктелімдері бойынша, сондай-ақ контейнерлердің жүкжөнелтушілерде, жүк алушыларда және экспедиторларда болу уақытының есебі жүргізіледі. Осы мақсатпен КЭУ-16 жүктелімдерінде контейнерлердің нөмірлері қойылады.
      Тиелген немесе бос контейнерді берген кезде, сондай-ақ бос немесе тиелген контейнерді станцияға қайтарған кезде тасымалдаушының өкілі жүктелімнің тиісті бағандарына контейнердің берілген және қайтарылған күні мен уақытын қояды. Контейнермен бірге жүктелімнің екі данасы жүк алушыға, жүкжөнелтушіге беріледі, жүктелімнің бір данасы тасымалдаушыда қалады.
      Меншікті контейнерлерде келген жүктер жүк алушыға контейнерлермен бірге беріледі және тасымалдаушы контейнерлердің қайтарылуына жауапты емес.
      Ақаусыз контейнерде жүкжөнелтушінің бұзылмаған пломбасымен келген жүктер жүк алушыға жиынын, жүктің жағдайы мен орнының санын тексерместен контейнерді және пломбаны сырттай қарау бойынша беріледі. Азаматтардың үй заттары алушылардың талабы бойынша тізімдемеге сәйкес тексеру арқылы беріледі.
      Егер контейнерді жүкжөнелтуші немесе экспедициялық ұйымы техникалық ақаулы күйінде қайтарған болса, онда вагондарды қарап тексеруші мен тасымалдаушының станциядағы өкілі қол қоятын ГУ-106 нысанды контейнердің техникалық жай-күйі туралы акт жасалады.
      Тасымалдаушы беретін контейнерлердің жүкжөнелтушілерде, жүк алушыларда болған уақытына тасымалдаушы контейнерлерді пайдаланғаны үшін төлемақы алады.
      Тасымалдаушы берген контейнерлер зақымданған немесе жоғалған кезде жүкжөнелтушілер, жүк алушылар оларды жөндетуге не зақымданған немесе жоғалған контейнерлердің құнын тасымалдаушыға өтеуге міндетті.";
      494-тармақтың бірінші абзацындағы "темір жолдар бойынша" деген сөздер "темір жол көлігімен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 494-1-тармақпен толықтырылсын:
      "494-1. Қауіпті (тұтанғыш сұйықтарды) және қауіпсіз (тұтанбайтын сұйықтарды) тасымалдау, сондай-ақ екі негізгі элементтен: бір немесе бірнеше танктер (цистерналар) мен қаңқадан тұратын мамандандырылған жүк контейнерлерінде жүзеге асырылады.
      1 сериялы танк-цистерналардың техникалық сипаттамалары, түрлері мен сынақ көлемдері ИСО 1493-3 стандартымен белгіленген.
      Контейнерлер тасымалданатын жүкке және қысымына қарай топтарға бөлінеді: қауіпсіз, қауіпті сұйықтар мен газдар. Танк-цистерналар үлгісінің ИСО 6346 стандартына сәйкес Т0-Т9 кодтары бар.
      Қауіпсіз жүктерді (тұтанбайтын сұйықтарды) тасымалдауға арналған контейнерлердің Т0-Т2 кодтары бар.
      Қауіпті (тұтанғыш сұйықтарды) тасымалдауға арналған контейнерлердің Т3-Т6 кодтары бар.
      Газдарды тасымалдауға арналған контейнерлердің Т7-Т9 кодтары бар.";
      496-тармақта:
      бірінші абзацтағы "клиенттің" деген сөз алынып тасталсын;
      екінші абзацтағы "жалпы пайдаланымдағы" деген сөздер алынып тасталсын;
      504-тармақтың бірінші абзацы "тасымалдаушының (прейскуранты)" деген сөздермен толықтырылсын;
      506-тармақтың жетінші абзацы "және маневрлік жұмыстар" деген сөздермен толықтырылсын;
      511-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "511. Көліктік пакеттегі жүктер тасымалдауға кірме жолдарда контейнерлік немесе вагондық жөнелтулермен қабылданады. Көліктік пакет қабылдау шарттары бойынша жеке жүк орнына теңестіріледі.";
      512-тармақта:
      екінші абзацтағы "кірме жолдарда" деген сөздер "орындарда" деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы "клиенттің" деген сөз алынып тасталсын;
      төртінші абзацтағы "жалпы пайдаланымдағы және клиенттің кірме жолдарында" деген сөздер алынып тасталсын;
      513-тармақтың үшінші абзацындағы "клиенттің" деген сөз алынып тасталсын;
      515-тармақта "жалпы пайдалынымдағы" деген сөздер алынып тасталсын;
      517-тармақтың екінші абзацындағы "вагондап және шағын жөнелтпелермен" деген сөздер алынып тасталсын;
      520-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "520. Мұздауға ұшырағыш үйілмелі жүктердің өзге түрлерін мұздағыш жүктер тізбесіне (36-қосымша) енгізуді осы жүктерді тасымалдау кезінде мұздаудан сақтау жөнінде әзірленген және осы жүктерді алушымен келісілген іс-шаралар туралы құжатты ұсынған соң тасымалдаушы жүзеге асырады.
      524-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "524. Қауіпсіз шектерге дейін үймелі жүктің ылғалдылығын кемітуге мүмкіндік болмағанда жүкжөнелтуші осындай жүкті жылдың суық мерзімінде вагондарға тиеген кезінде тиісті сақтандыру құралдарын қолдану жолымен оның мұздауын және вагонның қабырғалары мен еденіне қатып қалуын болдырмау жөнінде шаралар қолданады.";
      525-тармақта "тех" деген сөз алынып тасталсын;
      534-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мұздаған жүктерді жылыту, жүктердің сусымалылығын механикалық қопсытумен немесе түсіруді қамтамасыз ететін басқа тәсілдермен қалпына келтіру жүк алушы бекіткен нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі. Нұсқаулықта осы құралдардың жұмыстық параметрлері және пайдалану технологиясы, техника қауіпсіздігі ережесі мен жылжымалы құрамның зақымдануын болдырмайтын шаралар көрсетіледі.";
      536-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "536. Тасымалдаушы жүкжөнелтушіден осындай шарттарда тасымалданатын жүктерді қабылдауға және оның уақтылы түсірілуін қамтамасыз ететін жылытқыштары немесе басқа жылыту құрылғылары бар жүк алушының жазбаша келісімі болған кезде, мұздайтын жүктерді тасымалдауға профилактикалық құралдарды қолданбай қабылдайды.";
      538-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "538. Жүкжөнелтушінің сақтандыру шараларын немесе мұздайтын жүктерді жөнелту шарттарын бұзуы нәтижесінде жүктер мұздаған күйде келген жағдайда тасымалдаушы жүк алушының қатысуымен жалпы нысанды акті жасайды. Актіде жүктің мұздаған күйде келу фактісі расталады, сондай-ақ осындай жүкті түсірумен байланысты уақыт мерзімінде вагондарды пайдаланғаны үшін жүк алушы енгізген төлемақы мөлшері көрсетіледі.";
      540-тармақ алынып тасталсын;
      542-тармақтың бірінші абзацының екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      "нақты ауа райының жағдайлары ескеріле отырып, 38-қосымшада көрсетілген жыл аралығының басталу және аяқталу мерзімдерін тасымалдаушының өзгертуіне жол беріледі.";
      543-тармақтың бірінші абзацындағы "талаптарға жауап береді" деген сөздер "талаптарға сәйкес келуі тиіс" деген сөздермен ауыстырылсын;
      544-тармақтың екінші абзацындағы "жүгімен жекелеген орындарды" деген сөздер "жүктің жекелеген орындарын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      545-тармақтың бірінші абзацындағы "жөнелту станциясына (бұдан әрі – станция)" деген сөздер "тасымалдаушыға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      548-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "548. Жалпы пайдаланымдағы орындарға тиеу үшін жүкжөнелтушілерге тез бүлінетін жүктерді әкелуге тек тиеу күні тасымалдаушымен келісілген тасымалдауға қабылданған өтінім негізінде рұқсат етіледі.";
      642-тармақта "магистральдық темір жол желісі операторымен" деген сөздер "осы Ереже" деген сөздермен ауыстырылсын;
      644-тармақтағы "магистральдық темір жол желісі операторымен" деген сөздер "осы Ереже" деген сөздермен ауыстырылсын;
      653-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "Жүктер, нысандарын ауыл шаруашылығы саласындағы уәкілетті орган бекіткен, алып жүретін жүктің ветеринарлық-санитарлық жай-күйін және шығу орнының эпизоотиялық түзіктігін сипаттайтын, ветеринарлық куәліктері болғанда ғана тасымалдауға жатады.
      Ветеринарлық куәліктер жүк тасымалдау басталғанға дейін 3 күннен аспайтын мерзімге беріледі және тасымалдау кезеңінде күші бар.
      Уәкілетті орган беретін бақылауға жататын жүктерді әкелуге берілген рұқсат күшінің мерзімі 30 күннен аспайды.";
      657-тармақтың бірінші абзацындағы "Қазақстан Республикасының темір жолдары бойынша" деген сөздер "темір жол көлігімен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      658-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Вагондармен жөнелтілетін малдарды тиеу, түсіру кіре беріс жолдарда жүргізіледі.";
      661-тармақтың үшінші абзацындағы "станцияның бастығын" деген сөздер "тасымалдаушыны" деген сөзбен ауыстырылсын;
      662-тармақтың екінші абзацындағы "Мемветқызмет" деген сөз "Мемлекеттік ветеринарлық қызмет" деген сөздермен ауыстырылсын;
      675-тармақтың бірінші абзацындағы "темір жол көлігі" деген сөздер "магистральдық темір жол желісінің операторы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      676-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "676. Сапар барысында малдың жаппай немесе жекелей ауыруының, құлауының әрбір оқиғасы туралы, сондай-ақ мал азық пен су ішуден бас тартқан жағдайда, жолсеріктер жазбаша түрде станция бастығы арқылы Мемлекеттік ветеринарлық қызметке немесе осы станция орналасқан аумақтағы ауданның бас ветеринарлық инспекторына олар малдарды ары қарай тасу мүмкіндігі немесе оларды кідірту туралы шешім қабылдау үшін хабарлайды.";
      679-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мал тиелген вагонның түсіруге келгені туралы жүк алушыға және Мемлекеттік ветеринарлық қызметке хабарланады.";
      680-тармақтың екінші абзацындағы "станция бастығы" деген сөздер "тасымалдаушы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      682-тармақтың екінші абзацындағы "адресі өзгертіледі" деген сөздер "адрестері өзгертіледі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      684-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мал мен мал өнімдері, шыққан тегі мал болып табылатын азық-түлік шикізаты осы Ережеге сәйкес темір жол көлігімен тасымалданады.";
      685-тармақтың бірінші абзацындағы "темір жол көлігімен тасымалдауға қабылданады" деген сөздер "тасымалдаушы қабылдайды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      686-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "686. Ветеринарлық куәліктерді (сертификаттарды) ауданның (қаланың) Мемлекеттік ветеринарлық қызметінің ветеринар дәрігерлері ресімдейді.
      Ветеринарлық куәліктің (сертификаттың) "Ерекше белгілер" деген бағанында Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі рұқсатының, сондай-ақ өзге мемлекеттердің құзыретті органдарының олардың аумақтары арқылы транзитпен экспорттық-импорттық жүктерді тасымалдауға рұқсаттарының нөмірі және күні көрсетіледі.
      Ветеринарлық куәлік (сертификат) жүкқұжатқа қоса беріледі. Жүкқұжаттың "Ерекше өтініштер және жөнелтушінің белгілері" деген бағанында, ал СМГС жүкқұжатында "Жүкжөнелтушінің қосымша құжаттары" деген бағанында жүкжөнелтуші ветеринарлық құжаттың атауын, нөмірін және оның берілген күнін көрсетеді.
      Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өтетін бақылауға жататын жүктерді транзиттік тасымалдау ветеринария саласындағы ынтымақтастық туралы халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.
      Уәкілетті орган беретін бақылауға жататын жүктердің транзитіне арналған рұқсат күшінің мерзімі 30 күннен аспайды.";
      688-тармақтағы "шекаралық ветеринарлық бақылау пункттері бар станциялар арқылы ғана" деген сөздер "жүк поездарын құрастыру жоспарына сәйкес станциялар арқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      689-тармақтың екінші абзацындағы "Мемлекеттік ветеринарлық қызмет" деген сөздер "Мемлекеттік ветеринарлық қызметтің" деген сөздермен ауыстырылсын;
      691-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "691. Мемлекеттік ветеринарлық қызметтің бақылауына жататын жүк ветеринарлық ілеспе құжаттары жоқ екендігі немесе мұндай жүк жұқпалы аурумен ауыратын, сойылған малдың өнімі болып табылатындығы байқалған жағдайда, жүк Мемлекеттік ветеринарлық қызметтің талап етуі бойынша кідіртіледі. Мұндай жүкті ары қарай тасымалдау мүмкіндігі туралы мәселе Мемлекеттік ветеринарлық қызметпен шешіледі.";
      692-тармақтың бірінші абзацы "станцияға" деген сөзден кейін ", тасымалдаушыға" деген сөзбен толықтырылсын;
      698-тармақтың сегізінші абзацында "кірме жолдарда" деген сөздер "орындарда" деген сөзбен ауыстырылсын;
      701-тармақтың үшінші абзацы "тасымалдаушының" деген сөзден кейін "немесе жүк алушының" деген сөздермен толықтырылсын;
      710-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "710. Карантинге жататын өнімді Қазақстан Республикасына әкелу, сондай-ақ оның транзиті Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде жүзеге асырылады және мыналар болуы тиіс:
      1) уәкілетті органның импорттық карантиндік рұқсаттары;
      2) экспорттаушы елдердің ұлттық карантиндік қызметтерінің карантиндік өнімнің әрбір партиясына берген фитосанитариялық сертификаттары.
      Импорттық карантиндік жүктердің мемлекеттік шекара арқылы өткізу пунктінде шекаралық тапсыру станциясына келгені жайындағы әрбір оқиға туралы станция өсімдіктер карантині жөніндегі аумақтық органға хабарлайды, карантиндік жүктерге арналған құжаттарды көрсетеді және бұл жүктерді қарауға береді.";
      мынадай мазмұндағы 710-1-тармақпен толықтырылсын:
      "710-1. Импорттық карантиндік өнім Қазақстан Республикасының аумағы бойынша пломбаланған, жабық немесе изотермиялық, түзік контейнерлерде, герметикалық қаптамаларда, вагондарда тасылады.";
      711-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Карантиндік фитосанитариялық бақылау бойынша операцияларды жүзеге асыру кезінде станция жұмысының технологиялық процесінде көзделген поезды өңдеуге кететін уақыт нормасынан асып кетуге жол берілмейді.";
      712-тармақтағы "өкілінің" деген сөз ", тасымалдаушының өкілдерінің" деген сөздермен ауыстырылсын;
      713-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      "Міндетті карантиндік шараларды орындау кезінде вагонның, контейнердің кідіртілуі тасымалдаушы өкілінің және өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспектордың қатысуымен станция өкілі іс-шаралардың басталуы мен аяқталуын көрсетумен жалпы нысандағы акті жасай отырып, ресімдейді. Жалпы нысандағы актінің бір данасы жүк алушыға көрсету үшін тасымалдау құжаттарына қоса беріледі.";
      716-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "716. Карантиндік объектілер табылған карантиндік өнім қайтарылуы, зарарсыздануы, карантиндік арам шөптерден тазартылуы немесе техникалық өңделуі тиіс. Карантиндік өнімді қайтарумен, зарарсызданумен, тазартумен немесе техникалық өңдеумен байланысты шығыстарды жүк иелері төлейді.
      Егер карантиндік объектілер жұққан карантиндік өнімнің зарарсыздануы, тазалануы немесе қайта өңделуі мүмкін болмаса, онда мұндай өнім алынып тасталуға немесе "Карантиндік объектілермен залалдаған, залалсыздандыруға немесе қайта өңдеуге келмейтін карантинге жатқызылған өнімді (жүктерді) алу және жою жөніндегі ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2006 жылғы 18 шілдедегі N 465 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2006 жылғы 5 қыркүйекте N 4370 тіркелген) (бұдан әрі – Карантиндік объектілермен залалдаған, залалсыздандыруға немесе қайта өңдеуге келмейтін карантинге жатқызылған өнімді (жүктерді) алу және жою жөніндегі ереже) белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.
      Карантиндік объектілер жұққан, ерекше ғылыми немесе өзгеше құндылығы бар тұқымдар және отырғызу материалы олардың иелерінің өтінішімен интродукциялық-карантиндік тұқымбақтарға тексеру үшін берілуі мүмкін. Карантиндік объектілерден зарарсыздану жойылғаннан кейін тұқымдар мен отырғызу материалы олардың иесіне қайтарылады.
      Карантиндік өнімді алып тастауды өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспектор жүзеге асырады, ол жайында Карантиндік объектілермен залалдаған, залалсыздандыруға немесе қайта өңдеуге келмейтін карантинге жатқызылған өнімді (жүктерді) алу және жою жөніндегі ережесімен бекітілген нысан бойынша алып тастау актісі жасалады.
      Өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспектор импорттық карантиндік жүкті алып тастау, жою, зарарсыздандыру, қайтару туралы карантиндік фитосанитариялық актіні жасайды. Актінің бір данасы кеден органына, екіншісі – станция әкімшілігіне тапсырылады.";
      721-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "721. Тасымалдауға қабылданған жүктердің коммерциялық актілерін тасымалдаушы келесі жағдайларды куәландыру үшін жасайды:"
      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "тергеу органдарының ұрланған жүкті тасымалдаушыға қайтаруы.";
      алтыншы абзацтағы "жалпы пайдаланудағы" деген сөздер алынып тасталсын;
      722, 723-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "722. Жүк алушының жазбаша өтінішімен тасымалдаушы онымен жасалған шарттың негізінде жүктің жай-күйін, массасын, орындар санын тексеруге қатысады және қажет жағдайларда осы Ережеге сәйкес коммерциялық актіні жасайды.
      723. Мынадай жағдайларда тасымалдаушы коммерциялық актіні жасайды:
      жүктерді жалпы пайдаланым орындарына түсіргенде – түсірілген күні;
      жүктерді клиенттің кірме жолдарына түсіргенде – жүктер түсірілген күні, бұл ретте жүктерді тексеру түсіру барысында немесе жүктер тікелей түсіріліп болған соң жүргізіледі;
      жүктердің сапары барысында – коммерциялық актімен ресімделуге тиіс жағдайлар анықталған күні.
      Осы тармақта көрсетілген мерзімдерде коммерциялық актіні жасау мүмкін болмаған жағдайда, ол келесі 24 сағаттан кешіктірілмей жасалады.";
      725-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "725. Тез бұзылатын жүктерді тасымалдау кезінде коммерциялық акт жасалған жағдайда, коммерциялық актінің бірінші данасына сапа сертификатының тиісті түрде расталған көшірмесі немесе лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты көрсетілген тасымалдаушы өкілінің түпнұсқалық құжатының негізінде жасалған сапа туралы куәлік қоса беріледі.
      Қызмет көрсетуші бригадамен бірге жол жүретін эндокриндік шикізатты (бұдан әрі – АРВ-Э) тасымалдауға арналған рефрижераторлық секцияларда, контейнерлерде, автономдық рефрижераторлық вагондарда тасымалданатын тез бұзылатын жүктердің бұзылғаны туралы коммерциялық актіні жасау кезінде, коммерциялық актінің бірінші данасына АРВ-Э, рефрижераторлық секцияға, контейнерге қызмет көрсететін бригаданың басшысы және лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты көрсетілген тасымалдаушының өкілі қол қойған және станцияның мөртабанымен расталған, жұмыс журналынан (ВУ-25 нысандағы) алынған сапар барысындағы температуралық режим туралы үзінді көшірме қоса беріледі. Бұл ретте коммерциялық актіде АРВ-Э, рефрижераторлық секциядағы, контейнердегі приборлардың көрсетулері бойынша түсіру алдындағы АРВ-Э, рефрижераторлық секциядағы, контейнердегі ауа температурасы көрсетіледі.
      Мемлекеттік ветеринарлық қадағалаудың бақылауындағы жануарларды және жүктерді тасымалдау кезінде коммерциялық акті жасалған жағдайда, коммерциялық актінің бірінші данасына ветеринарлық куәліктің (сертификаттың) көшірмесі қоса беріледі.
      Карантиндік жүктерді тасымалдау кезінде коммерциялық акті жасалған жағдайда, коммерциялық актінің бірінші данасына жүктерде карантиндік организмдердің жоқтығын растайтын сертификаттың көшірмесі қоса беріледі.";
      727, 728-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "727. Шығынға ұшырау белгілері жоқ, жарамды вагондарда бір жүкжөнелтушіден бір жүк алушының атына келген, ақтарып тиеп, үйіп тиеп немесе құйып тиеп, сапар барысында аударып немесе ауыстырып тиеп тасымалданатын жүктерді тасымалдаушы өкілінің қатысуымен беру кезінде, бір коммерциялық актімен бір мезгілде берілген жүктердің бүкіл партиясын тексеру нәтижелері бойынша анықталған кем шығу немесе артық болу оқиғалары ресімделеді.
      Коммерциялық актіде әрбір жөнелтілім бойынша вагонның нөмірі, вагонның түрі, бекіту-пломбалау құрылғыларының саны және бекіту-пломбалау құрылғыларына жазылған ақпарат, тасымалдау құжаттарында көрсетілген және қолда бар жүк орындарының саны мен массасы көрсетіледі.
      Вагон таразыларында жүктің массасы анықталған жағдайда, коммерциялық актіге қоса берілетін тізбеде вагонның брутто массасы, ыдысының массасы (трафареттегі немесе таразыда тексерілген) және нетто массасы көрсетіледі. Тізбеге коммерциялық актіге қол қойған тұлғалар қол қояды.
      728. Коммерциялық актілерді тасымалдаушы, осы Ережеде типографиялық нөмірі бар бланкіде үш данада жасайды және қолмен түзетусіз, тазартусыз немесе қандай да бір түзетулерсіз компьютермен немесе баспа машинкасымен толтырады. Тасымалдаушы жүктердің артық массасына коммерциялық актіге сәйкес жүкжөнелтушіге, жүк алушыға келтірілген шығындардың орнын толтырумен байланысты шешім қабылдайды. Әрбір коммерциялық актіге станцияның жолдық мөртабаны және тасымалдаушының атауы қойылады.
      Коммерциялық актінің бірінші данасын тасымалдаушы, оны жасауға негіз болған жағдайларды тексеру үшін пайдаланады.
      Коммерциялық актінің екінші данасы:
      1) жүк алушыға оның талап етуі бойынша беріледі, егер коммерциялық акт тағайындау станциясында жасалса;
      2) егер коммерциялық акт жөнелту станциясында немесе жол бойындағы станцияда жасалса, жүкқұжатқа қоса беріледі және тағайындау станциясына дейін барады.
      Коммерциялық актінің жасалғаны туралы жүкқұжаттың артқы жақ бетінде "Тасымалдаушының белгілері" бағанында коммерциялық актінің нөмірі, күні және оның жасалу себептері көрсетілген, белгі қойылады. Бұл жазба тасымалдаушы өкілінің қолымен және коммерциялық акт жасаған станцияның мөртабанымен расталады.
      Коммерциялық актінің үшінші данасы тасымалдаушыда, оны жасаған станцияда сақталады.";
      730, 731, 732, 733, 734, 735, 736-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "730. Коммерциялық актінің жол бойындағы станцияда жасалғаны туралы жүкқұжатта белгі болған жағдайларда, ал жүкпен бірге келген тасымалдау құжаттарында ол болмаған жағдайда, коммерциялық акт жүкті беру нәтижелері бойынша тағайындау станциясында жасалады. Жүкті беру сәтінде жол бойындағы станцияда жасалған коммерциялық актінің болмауы (жүкқұжатта тиісті белгінің болуы немесе болмауына қарамастан), оны  мойындамауға себеп болып табылмайды.
      Жол бойындағы станцияда жасалған коммерциялық актіде бар мәліметтер мен жүкті тексеру мәліметтері сәйкес келген жағдайда, тағайындау станциясында тасымалдаушы жаңа коммерциялық акт жасамайды. Жол бойындағы станцияда жасалған коммерциялық актінің "Ж" бөлімінде мынадай мазмұндағы белгі жасалады: ""____________ " берген жүкті тексеру кезінде осы коммерциялық актімен айырмашылық болған жоқ". Мұндай белгі станцияның жолдық мөртабанымен және жүк алушы мен тасымалдаушының қолдарымен расталады. Коммерциялық акт сақталмайтын жүк тасымалдарына жасалған коммерциялық актілерді есепке алу кітабында тіркеледі. Коммерциялық актілерді есепке алу кітабындағы реттік тіркеу нөмірі коммерциялық актіге көшіріледі және осы актінің баспаханалық нөмірінің астына қойылады, жүк алушыға оның талап етуі бойынша беріледі.
      Жол бойындағы станцияда жасалған коммерциялық акт жүк алушыға берілген жағдайда, оның көшірмесі тағайындау станциясының істерінде сақталады.
      Жол бойындағы станцияда жасалған коммерциялық актіде бар мәліметтер мен тағайындау станциясындағы жүкті тексеру мәліметтері сәйкес келмеген кезде, коммерциялық акт жасалады. Бұл ретте белгіленген жүк тасымалдау ережелерін жүкжөнелтуші сақтамау фактілері тіркелген коммерциялық актілерден басқа, тағайындау станциясында жүк алушыға жол бойындағы станцияларда жасалған коммерциялық актілер берілмейді.
      Сапар барысында немесе тағайындау станциясында коммерциялық акт жасалған жағдайда және сонымен қатар жүк жүкжөнелтушінің жарамды бекіту-пломбалау құрылғылары бар вагонында немесе ашық жылжымалы құрамға дұрыс тиелген күйде келсе, бұл жүкжөнелтушінің жауапкершілігін көрсетеді, онда тағайындау станциясы жүкті беру кезінде өздері жасалған коммерциялық актіге қарамастан жүк алушыға жол бойындағы станцияның түпнұсқалық коммерциялық актісін береді.
      731. Зақымданған орындарға, ыдысқа және жүктердің сапасына сараптама жасау осы Ережеге сәйкес жүргізіледі. Жүргізілген сараптама туралы коммерциялық актінің "Е" бөлімінде белгі қойылады.
      732. Осы Ережеде көзделген мерзімдерде коммерциялық акт жасалып, оған тағайындау станциясында жүк алушы (коммерциялық актіге қол қою құқығына берілген сенімхат бойынша) мен тасымалдаушының өкілі қол қояды. Жүк түсірілген күні жүкті өлшеуге қатыспаған қабылдап тапсырушы вагон ыдысын тексерген жағдайда, коммерциялық актінің "Д" бөлімінде жүкті өлшеуге және вагон ыдысын тексеруге қатысқан қабылдап-тапсырушылардың тектері көрсетіледі. Коммерциялық актіге вагон ыдысын тексерген қабылдап тапсырушы қол қояды.
      Коммерциялық актіге қол қоюшы тұлғалар оның мазмұнымен келіспеген кезде өз пікірін білдіруі мүмкін.
      733. Тиеу пунктінің (жүкжөнелтушінің) зақымданбаған бекіту-пломбалау құрылғылары бар жарамды вагондары келген кезде, жүк алушының жазбаша хаты бойынша тасымалдаушы коммерциялық актіні жасаған кезде (шартқа сәйкес), вагондардан алынған бекіту-пломбалау құрылғылары вагондар мен контейнерлерді пломбалау ережелерінде көзделген тәртіппен коммерциялық актіге қоса беріледі және талап және талап-қуыным мерзімі өткеннен кейін 6 айда өшіріледі (жойылады).
      734. Тасымалдаушы жүк алушының талап етуі бойынша үш күн ішінде коммерциялық актіні береді. Жүк алушы талап ете алады:
      1) заңды тұлға-жүкті алуға сенімхатты көрсеткен кезде;
      2) жеке тұлға-төлқұжатты немесе тұлғаны куәландыратын өзге құжатты көрсеткен жағдайда.
      Коммерциялық актіні беру тасымалдаушыда қалған коммерциялық актінің данасына қол қою арқылы жүргізіледі.
      735. Тасымалдаушының өкілі станцияға келген жүктің жай-күйіне тексеру жүргізуден, коммерциялық актіге қол қоюдан немесе осы Ережені бұза отырып, актіні ресімдеуден бас тартқаны туралы жүк алушының арызына тасымалдаушы мына мерзімдерде арыздың мәні бойынша дәлелді жауап береді:
      1) тез бүлінетін жүктерге қатысты – бір тәулік ішінде;
      2) басқа жүктерге қатысты – арыз келіп түскен күннен бастап үш тәулік ішінде.
      736. Негізгі жөнелтілім бойынша жүктің жетіспей келгеніне жүк алушыға коммерциялық акт берілген болса, онда бұл жүк қосымша құжатпен келген жағдайда, тасымалдаушы жүк алушы негізгі жөнелтілім бойынша жүкқұжатты және оған берілген коммерциялық актіні көрсеткен жағдайда жүкқұжатта және коммерциялық актінің барлық даналарында "Ж" бөлімінде осы жөнелтілім бойынша жетіспейтін жүктің қосымша құжатпен (оның нөмірі көрсетілген) келгені туралы белгі соғылады. Одан басқа, белгіде вагонның нөмірі (вагондардың нөмірлері), қосымшаны ресімдеген станцияның атауы, қосымшаның ресімделу күні және жетіспейтін жүктің берілген күні көрсетіледі.
      Белгі станцияның мөртабанымен және тасымалдаушы өкілінің және жүк алушының қолдарымен расталады.
      Коммерциялық актіде келмеген ретінде көрсетілген жүктің қалған бөлігі келген жағдайда, жүк алушы тасымалдаушыға сақтау үшін коммерциялық актіні қайтарып береді.";
      737-тармақта "қолданылатын ақпараттық технологияға байланысты" деген сөздер алынып тасталсын;
      738-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "738. Жалпы нысандағы актілерді (42-қосымша) келесі жағдайларды растауға қатысатын тұлғалардың қатысуымен тасымалдаушы жасайды:
      жүкжөнелтуші жүкқұжатқа қоса берген осы Ережеде көзделген құжаттардың жоғалуы;
      вагондардың тағайындау станциясында түсірілуге беруді күтіп кідіртілуі;
      сапар барысында вагондардың, контейнерлердің рұқсат етілген жүк көтергіштігінен асырып тиелгені анықталған жағдайларда;
      жүк алушыға, тармақ иесіне байланысты себептер бойынша және тағайындау немесе жанасу станциясында вагондарды жинаудың техникалық мүмкіндіктері болмауына байланысты тағайындау станциясының оларды қабылдамауы салдарынан аралық станцияларда жүк тиелген вагондардың кідіртілуі;
      жүкжөнелтушіге байланысты себептер бойынша жүктерді тасымалдауға қабылданған өтінімге (жоспарға) сәйкес жүкжөнелтушіге бос вагондарды берудің кідіртілуі;
      жүк алушының, жүкжөнелтушінің оларға тиесілі немесе жалға алынған вагондарды, контейнерлерді қабылдауды кідіртуі;
      жүк алушының құралдарымен жүк түсірілгеннен кейін вагондарды, контейнерлерді жүктің қалдықтарынан және қоқыстан тазартпау (құю пункттерінде немесе жуу-булау станцияларында цистерналар мен бункерлік ашық вагондарда толық төгілмеген жүк қалдықтары байқалған жағдайлардан басқа);
      цистерналар мен бункерлік ашық вагондардың сыртқы беттерін құйғаннан және ағызғаннан кейін тазартпау;
      жүкжөнелтушінің келісімімен тазартылмаған вагондарды тасымалдаушының жүкжөнелтушінің құралдарымен тиеуге беруі;
      вагонда, контейнерде бекіту-пломбалау құрылғыларының болмауы (егер жүкқұжатта немесе вагон парағында олардың вагонда, контейнерде болуы туралы белгі болса);
      бекіту-пломбалау құрылғыларының зақымданғаны немесе ауыстырылғаны (егер бұл ретте оларды куәландыру үшін коммерциялық актілер жасалатын жағдайлар болмаған жағдайда);
      сапар барысында немесе тағайындау станциясында вагондарда, контейнерлерде әдейі зақымдау белгілері жоқ анық емес ақпарат жазылған бекіту-пломбалау құрылғылары байқалған жағдайда (егер оқылатын ақпарат жүкқұжаттағы және вагон парағындағы деректерге сәйкес келсе);
      сапар барысында вагондардың, контейнерлердің бекіту-пломбалау құрылғыларында әдейі зақымдану белгілері жоқ және олардағы ақпарат жүкқұжаттағы және вагон парағындағы деректерге сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда;
      жүкжөнелтушінің, жүк алушының кінәсі бойынша вагондарды беруге және әкетуге жіберілген тасымалдаушыға тиесілі локомотивтің кідіртілуі;
       сапар барысында темір жол көлігімен жүктерді жеткізу мерзімдерін есептеу ережелерінде көрсетілген жағдайларда жүктің кідіртілуі;
      сапар барысында қозғалыс қауіпсіздігіне және тасымалданатын жүктердің сақталуына қауіп төндіретін коммерциялық жарамсыздықтары бар вагондар, контейнерлер анықталған жағдайда;
      вагон, контейнер зақымданғанда;
      жүкжөнелтушіге, жүк алушыға, өзге ұйымдарға тиесілі немесе олар жалға алған вагондар мен контейнерлерге тасымалдаушының өздігінен жүк тиеуі;
      жүкжөнелтушінің, жүк алушының, өзге ұйымдардың тасымалдаушыға тиесілі вагондар мен контейнерлерді өздігінен пайдалануы;
      жүк алушы жүктердің тасымалы үшін төлем енгізуден немесе тасымалдаушыға тиесілі өзге төлемдерді төлеуден жалтарған жағдайда жүктерді беруді кідірту;
      тағайындау станциясында әскерилендірілген күзетпен күзетілетін жүктердің жүк алушының кінәсі бойынша кідіртілуі;
      тасымалдаушыға тиесілі локомотивтің кірме жолдарда, жалпы пайдаланым орындарында тиеу, түсіру операцияларының аяқталуын күтіп тоқтап тұруы;
      вагондардың коммерциялық операция жүргізбейтін аралықтарға, бөлек пункттерге (разъездерге, блокқосындарға, басып озу пункттеріне) берілуі және әкетілуі жағдайларында тасымалдаушыға тиесілі локомотивтің тоқтап тұруы;
      комиссиялық беруге келген вагонды немесе контейнерді тасымалдаушының өкілдерінсіз жүк алушының ашуы;
      жүкжөнелтушінің, жүк алушының, өзге ұйымдардың вагонның бұзылғаны туралы актіге, контейнердің зақымданғаны туралы актіге, қабылдап тапсырушының жаднамасына, вагондарды беру және әкету ведомосына, тасымалдау өтінімінің (жоспарының) орындалуын есепке алу карточкасына және темір жол көлігінің жұмыс технологиясында көзделген басқа құжаттарға қол қоюдан бас тарту немесе жалтару. Бұл жағдайларда аталған құжаттарда қол қою көзделген орында нөмірі және жасалу күні көрсетіле отырып, жалпы нысандағы актінің жасалғаны туралы белгі қойылады, оған станциядағы тасымалдаушының өкілі қол қояды және станцияның жолдық мөртабанымен расталады.
      Жалпы нысандағы актілер тараптардың материалдық жауапкершілігі үшін негіз болып табыла алатын жағдайларды куәландыру үшін және басқа жағдайларда жасалады, егер бұл ретте коммерциялық актіні немесе басқа арнайы нысандағы актіні жасау талап етілмесе.";
      739-тармақта "Тасымалдау процесіне қатысушы ____________станциясы" деген сөздер "__________________ станциясы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      740, 741, 742, 743, 744, 745, 746-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "740. Жалпы нысандағы акт (42-қосымша) вагонды, контейнерді жөнелту және (немесе) тағайындау станцияларында 3 данада жасалады:
      жалпы нысандағы актінің бірінші данасы жүкжөнелтушіден, жүк алушыдан немесе басқа ұйымдардан айыппұлдарды, алымдарды және (немесе) басқа төлемдерді өндіріп алу үшін тасымалдау құжатына қоса беріледі;
      екінші данасы - жүкжөнелтушіге, жүк алушыға, экспедиторға беріледі (талап ету бойынша);
      үшінші данасы – тасымалдаушыда қалады.
      жүкжөнелтушінің, жүк алушының, өзге ұйымдардың вагонның бұзылғаны туралы актіге, контейнердің зақымданғаны туралы актіге, қабылдап тапсырушының жаднамасына, вагондарды беру және әкету ведомосына, тасымалдау жоспарының орындалуын есепке алу карточкасына қол қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, жалпы нысандағы акт қол қойылмаған көрсетілген екі жақты құжаттардың екінші данасымен бірге жүкжөнелтушінің, жүк алушының, басқа да ұйымның мекен-жайына тапсырыстық хатпен жіберіледі.
      Хатты жөнелтуге арналған почта түбіртегі хаттың көшірмесімен және қол қойылмаған құжаттың бірінші данасымен және жалпы нысандағы актімен бірге тасымалдаушыда сақталады.
      Жүк жөнелтілгеннен кейін, тасымалдаушы электрондық тасымалдау құжаттарында дұрыс енгізілмеген мәліметтерді байқаған жағдайда, ЭДН-ды пайдалана отырып, тасымалдауды ресімдеу кезінде жалпы нысандағы актіні екі данада жүкжөнелтуші жөнелту станцияларында жасайды. Актіге жүкжөнелтуші және тауар кассирі қол қояды.
      Бұл жағдайда актінің бірінші данасы жүкті тасымалдауға қабылдау туралы түбіртекпен жүкжөнелтушіге беріледі, екінші данасы тасымалдаушыда қалады.
      Акт туралы белгіні тауар кассирі түбіртекке қояды, оның қолымен және станцияның күнтізбелік мөртабанымен расталады. ТЭД түзету тасымалдаушының ААЖ қазіргі жұмыс істеу технологиясына сәйкес жүргізіледі.
      741. Жалпы нысандағы акт вагонның, контейнердің сапары барысында станцияларда екі данада:
      1) қозғалыс қауіпсіздігіне немесе жүктердің сақталуына қатер төндіретін коммерциялық ақаулары бар жүк тиелген вагондар, контейнерлер байқалған жағдайда;
      2) автотракторлық техниканың тоналу, жетіспеу және зақымдалу белгілері байқалған жағдайда;
      3) вагонның зақымдануына себеп болған жүк бекітілуінің бұзушылықтары байқалған жағдайда, бұл ретте жүктің зақымдануына (бұзылуына) алып келсе;
      4) тоналу белгілері бар жүк тиелген вагондар, контейнерлер байқалған жағдайда;
      5) осы Ереженің 13-тарауында көрсетілген жеткізу мерзімдері мен жеткізу мерзімдерін есептеу ережелері бұзылған жағдайларда жасалады.
      Бұл ретте, бірінші дана тасымалдау құжаттарына қоса беріледі, екінші дана оны жасаған станциядағы тасымалдаушыда қалады.
      742. ТЭД-ті пайдалана отырып тасымалдауды жүзеге асыру кезінде жалпы нысандағы акт жүріп өту станцияларында екі данада жасалады:
      вагонды (вагондар тобын) маршруттық немесе топтық жөнелтімнен ағыту жағдайларында , ағыту себептері көрсетіліп, актінің бір данасы вагон (вагондар тобы) ағытып алынған негізгі жөнелтіммен жіберіледі, екінші данасы ГУ-27-У-ВЦ нысанындағы электрондық жүкқұжатының (16-қосымша) қағаз көшірмесімен бірге тігіліп тасымалдаушыда станцияда қалады. ТЭД-ті түзету тасымалдаушының ААЖ-сының қолданыстағы жұмыс істеу технологиясына сәйкес жүргізіледі;
      тасымалдаудан электрондықты алған (ТЭД бойынша жөнелтімнің жүріп өтуін тоқтатқан) кезде, бұл туралы ГУ-27-У-ВЦ нысанындағы электронды жүк құжатының (16-қосымша) қағаз көшірмесінде белгі қойылады – актінің бір данасы ашылған қағаз құжаттарға қоса беріледі және жүкпен бірге жүреді; екіншісі тасымалдаушыда станцияда қалады. ТЭД бойынша жөнелтімнің жүріп өтуі тоқтатылғаны туралы хабар беру тасымалдаушының ААЖ-сының жұмыс істеу технологиясына сәйкес жүргізіледі.
      ТЭД-ті пайдалана отырып тасымалдауды жүзеге асыру кезінде жалпы нысандағы акті электронды жалпы нысандағы актінің қағаз көшірмелерін беру немесе бермеу арқылы электронды құжат түрінде жасалады. Автоматтандырылған ақпараттық жүйеге хабар беру және ТЭД-ті түзету ААЖ-ның жұмыс істеу технологиясына сәйкес жүргізіледі.
      Жүктің қағазсыз технология бойынша ТЭД-тің ілесуімен жүріп өтуі кезінде жөнелту станциясында немесе жол бойындағы станцияда жасалған жалпы нысандағы акт электронды түрде жүкке тағайындау станциясына дейін ілесіп барады. ТЭД бойынша жүктің электронды тасымалдау құжаттарының қағаз көшірмелерімен бірге жүріп өтуі кезінде оларға оны ашқан станцияның жолдық мөртабанымен куәландырылған, электронды жалпы нысандағы актінің қағаз көшірмесі қоса беріледі .
      743. Жалпы нысандағы актіде оны жасауға негіз болған жағдайлар айтылады.
      Егер жүкжөнелтушімен жасасылған шарт бойынша тасымалдаушының люктері, есіктері ашық, жүктерді бекітуге арналған тетіктері алынбаған тазартылмаған бос вагондарды, контейнерлерді жүкжөнелтушінің құралдарымен жүк тиеуге беру көзделсе, онда мұндай вагондар, контейнерлер жүк тиеуге берілген жағдайда жалпы нысандағы акт жасалады. Жалпы нысандағы актіде вагондар, контейнерлер жүк тиеуге жүкжөнелтушінің келісімімен берілгені, сондай-ақ вагондардың, контейнерлердің нөмірлері, сондай-ақ шарттың нөмірі мен оған қол қойылған күн көрсетіледі.
      Егер жалпы нысандағы акті жүкті жеткізу мерзімін ұлғайтуды қажет ететін жағдайларда жүк жүру жолында кідірген жағдайда жасалса, актіде вагондардың, контейнерлердің кідіртілу себебі мен уақыты көрсетіледі.
      Жалпы нысандағы акті жүру жолындағы станцияларда қозғалыс қауіпсіздігіне және тасымалданып отырған жүктің сақталуына қауіп төндіретін коммерциялық жарамсыздық бар вагондар, контейнерлер анықталған жағдайларда жасау кезінде актіде, солардың салдарынан вагон, контейнер комиссиялық тексеруге жөнелтіліп отырған анықталған ақаулықтар, жүкті тексеру нәтижелері, вагон, контейнер шанағының, БПҚ-ның, бұраулардың, есіктердегі және люктердегі бекітпелердің жай-күйі, сондай-ақ вагонның толық тиелуін, жүктің бет жағының біркелкілігін көрсете отырып, жүкті тиеу жағдайы, есікаралық кеңістіктегі қабаттар саны және басқа жағдайлар көрсетіледі.
      Егер жүк атқара тиелсе және қатарлар мен қабаттарды санау мүмкін болмаса, жүктің есікаралық кеңістікте орналастырылуы тиеудің біркелкілігі, жүк орындарының саны, ыдысының ерекше белгілері бойынша сипатталады.
      Автотракторлық техниканы тасымалдау кезінде жалпы нысандағы актіде техниканың зақымдануы, бөлшектер мен тораптарының жетіспеуі, ал қосалқы бөлшектер мен құрал-сайманы бар жекелеген жерлері бұзылған кезде, егер олардың тізімдемесі болмаса, олардың нақты қолда бары көрсетіледі. Талан-таражға салу белгілері болған кезде олар дәл тұрған орны, жүк ойықтарының көлемдері, жүк орындарын буып-түюдің бұзылуы мен басқа жағдайлар көрсетіле отырып егжей-тегжейлі сипатталады. Жалпы нысандағы актіде сондай-ақ жүкке қол жеткізу мүмкіндігін жою тәсілі, вагонға, контейнерге, автотракторлық техникаға салынған БПҚ туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Егер вагон станцияға жалпы нысандағы актімен ресімделген коммерциялық ақаулығымен келіп түссе және вагонның (жүктің) жай-күйі актідегі сипатталуымен салыстырғанда өзгермеген болса, жолай жалпы нысандағы акт Коммерциялық жарамсыздықтарды тіркеу кітабына (ГУ-98 нысанындағы) жазылады және жалпы нысандағы акті қайтадан жасалмайды.
      Мыналарды өндіріп алуға негіз болып табылатын жағдайларды куәландыру үшін жасалған жалпы нысандағы актілерде:
      вагондарды, контейнерлерді пайдаланғаны үшін ақыны – вагондардың, контейнерлердің нөмірлерін көрсете отырып, оларды кідірту себебі, кідіртудің басталу мен аяқталу уақыты, вагондарды, контейнерлерді нақты кідірту уақыты көрсетіледі;
      кірме жолдарда және жалпы пайдаланымдағы жерлерде тиеу немесе түсіру жөніндегі операциялардың аяқталуын күтіп тұрған, тасымалдаушыға тиесілі локомотивтің бос тұрғаны үшін төлемді – локомотивті кідірту себебі мен уақыты көрсетіледі;
      вагондарды коммерциялық операцияларды жүргізбейтін аралықтарға, бөлек пункттерге (разъездерге, блокқосындарға, басып озу пункттеріне) берген және алған жағдайларда тасымалдаушыға тиесілі локомотивтің бос тұрып қалғаны үшін ақыны – локомотивті кідірту себебі мен уақыты көрсетіледі;
      әскерилендірілген күзет күзететін жүктің тағайындау станциясында жүк алушының кінәсі бойынша кідіртілуі кезіндегі ақыны – кідіртілген вагондардың, контейнерлердің нөмірлері мен саны және олардың кідіртілу уақыты көрсетіледі.
      744. Жалпы нысандағы актіге (42-қосымша) оны жасауға негіз болып табылған жағдайларды куәландыруға қатысатын кем дегенде екі тұлға қолдарын қояды.
      Жүкті ілесіп жүрумен тасымалдау кезінде жалпы нысандағы актіге жүкке ілесіп жүрген тұлға да (жүкжөнелтушінің, жүк алушының жолсерігі, әскерилендірілген күзет қызметкері) қолын қояды.
      Жүру жолындағы станцияда жалпы нысандағы актіні арнайы бөлінген қызметкер оған телефон немесе радиобайланыс арқылы берілген деректердің негізінде ресімдеген жағдайларда, тасымалдау құжатына қоса берілген жалпы нысандағы актінің бірінші данасына оны жасаған тұлға қарап тексеруді жүргізген қызметкерлердің тектерін, аты-жөндері мен лауазымдарын көрсете отырып, қолын қояды. Жалпы нысандағы актінің екінші данасына белгіленген тәртіппен онда көрсетілген барлық тұлғалар қолдарын қояды. Жалпы нысандағы актіде көрсетілген тұлғалар актіге қолдарын қояды және оның мазмұнымен келіспеген жағдайда өзінің пікірін айтуға құқылы.
      Жүкжөнелтушінің, жүк алушының, басқа ұйымдардың өкілі жалпы нысандағы актіге қолдарын қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда жалпы нысандағы актіде оның осы актіге қол қоюдан бас тартқаны немесе жалтарғаны туралы белгі қойылады. Бұл белгі екінші рет жалпы нысандағы актіні жасауға қатысқан тұлғалардың қолдарымен куәландырылады .
      745. Вагонның, контейнердің техникалық жарамсыздығы себебі бойынша ағуы, бүлінуі немесе сулануы анықталған жағдайларда коммерциялық актіден басқа вагонның, контейнердің техникалық жай-күйі туралы акті (43-қосымша) жасалады.
      Вагонның, контейнердің техникалық жай-күйі туралы акті екі данада жасалады. Актінің бірінші данасы коммерциялық актінің бірінші данасына қоса беріледі, екіншісі тасымалдаушыда қалады.
      Вагонның, контейнердің техникалық жай-күйі туралы акті вагонның, контейнердің жарамсыздығы анықталған күні және коммерциялық акті жасалған күннен кешіктірілмей жасалады. Вагонның, контейнердің техникалық жай-күйі туралы актіде жарамсыздықтың сипаты мен оның қайдан шыққаны міндетті түрде көрсетіледі.
      746. Вагонның, контейнердің техникалық жай-күйі туралы актіге пайдалану вагон депосының шебері немесе вагондарды, контейнерлерді қарап тексеруші және тасымалдаушының өкілі қол қояды.";
      747-тармақтың бірінші абзацы алынып тасталсын;
      749, 750-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "749. Вагонды, контейнерді ашу актісі үш данада жасалады:
      бірінші данасы тасымалдау құжатына қоса беріледі және жүкпен бірге жүк алушыға беру үшін тағайындау станциясына дейін жүкпен бірге ілесіп барады ;
      екінші данасы оның талабы бойынша вагонды, контейнерді ашу жүргізілген мемлекеттік органның өкіліне оның вагонға, контейнерге, автомобильге, тракторға және басқа өздігінен жүретін машинаға қайта орнатылған БПҚ-ның құнын өтеуі үшін (БПҚ-ны тасымалдаушы орнатқан жағдайда) беріледі;
      үшінші данасы вагоннан, контейнерден алынған БПҚ-мен бірге тасымалдаушыда акті жасалған станцияда қалады.
      Вагонды, контейнерді ашу актісін жасаған станцияда жүк қағазының сырт жағындағы "Тасымалдаушының белгілері" бағанына немесе қосымша жеткізу жол ведомосында жүк атауының астында тасымалдаушының өкілі вагонды, контейнерді ашу актісі жасалғаны туралы белгі қояды. Белгі актіні жасаған қызметкердің қолымен және станцияның күнтізбелік мөртабанымен куәландырылады .
      750. Вагонды, контейнерді ашу актісінде бақылау мен тексеруден кейін вагоннан, контейнерден алынған және салынған БПҚ туралы мәліметтер, соның ішінде: БПҚ-ны кім орнатқаны (кедендік не болмаса басқа мемлекеттік бақылау органы), сондай-ақ бақылау белгілері мен БПҚ-ның үлгісі көрсетіледі . Актіге вагонды, контейнерді ашуды жүргізген тасымалдаушының станциядағы өкілі, шекаралық, кедендік және басқа мемлекеттік бақылау органдарының өкілдері қолдарын қояды және станцияның күнтізбелік мөртабанымен куәландырылады .";
      752-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "752. Вагонның зақымдалғаны туралы актіні (43-қосымша) вагонның зақымдалған барлық жағдайларында вагондарды қарап тексеруші, пайдалану вагон депосының шебері немесе тасымалдаушының өкілі жасайды. Соның ішінде вагонның бекіту құрылғыларының немесе күрделі, деполық, ағымдық (ағытып, ағытусыз) жөндеуге немесе вагонды мүкәммалдан шығаруға жататын БПҚ-ны орнатуға арналған құрылғылардың зақымдалуы, сондай-ақ соқтығысу және вагонның доңғалақ жұбының рельстен шығуы кезінде. Вагонның доңғалақ жұбының рельстен шығуы кезінде вагонның зақымдалғаны туралы акті барлық жағдайларда, соның ішінде вагонның зақымдалуы болмаған кезде де жасалады.";
      754, 755-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "754. Вагонның зақымдалғаны туралы актіні вагонға зақым келтірген жүкжөнелтушінің, жүк алушының, басқа ұйымның өкілінің қатысуымен вагондарды қарап тексеруші немесе вагон депосының шебері, ал вагондарды қарап тексеруші немесе вагон депосының шебері болмаған кезде пайдалану депосының басшысы жасайды. Егер вагонның зақымдалуы соқтығысу немесе рельстен шығу салдарынан болса, вагонның зақымдалғаны туралы актіні тасымалдаушының тасымалдау бөлімшесінің қауіпсіздік жөніндегі бас ревизорының немесе тасымалдау бөлімшесінің вагон шаруашылығы жөніндегі ревизорының қатысуымен жасалады. Рефрижераторлық секция, АРВ-Э вагондарының немесе олардың арнайы жабдығының зақымдалуы кезінде вагонның зақымдалғаны туралы актіні учаскесінде зақымдалу болған пайдалану вагон депосының бастығы (бастығының орынбасары) тасымалдау бөлімшесінің бас ревизорымен (тасымалдаушының тасымалдау бөлімшесі болмаған кезде – пайдалану вагон депосының бастығы және рефрижераторлық секцияға, АРВ-Э-ге қызмет көрсететін бригаданың басшысы тағайындаған қызметкермен) бірлесіп жасайды.
      755. Вагонның зақымдалғаны туралы актіге оны жасауға қатысқан тұлғалар қолдарын қояды және вагонға зақым келтірген пайдалану вагон депосының және жүкжөнелтушінің, жүк алушының немесе басқа ұйымның қаржы операциялары үшін пайдаланылатын мөрмен расталады. Жүкжөнелтуші, жүк алушы, басқа ұйым вагонның зақымдалғаны туралы актіге қол қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, осы Ережеге сәйкес жалпы нысандағы акт жасалады. Вагонның зақымдалғаны туралы акт әрбір вагонға жеке оның ағымдық жөндеу көлемінде зақымдалуы кезінде - үш данада, соқтығысу және рельстен шығу кезінде - төрт, жөндеудің жоспарлық түрлері көлемінде зақымдалу кезінде, сондай-ақ вагонды мүкәммалдан шығарған жағдайда - бес данада жасалады. Рефрижераторлық секция, АРВ-Э зақымдалған кезде вагонның зақымдалғаны туралы акт алты данада жасалады. Вагонның зақымдалғаны туралы актінің бірінші данасы вагонға зақым келтірген жүкжөнелтушіге, жүк алушыға немесе басқа ұйымға беріледі, екіншісі вагонға зақым келтіргені үшін ұсынылатын шотқа қосып беріледі, үшіншісі өкілі вагонның зақымдалғаны туралы актіге қол қойған пайдалану вагон депосында сақтауға қалдырылады, төртіншісі бөлімшенің вагон шаруашылығы жөніндегі ревизорына беріледі, бесіншісі вагон ілеспе құжаттарымен жөндеуге жіберілетін зауытқа немесе вагон депосына жіберіледі, алтыншысы тіркелген депосына беру үшін рефрижераторлық секцияға, АРВ-Э-ге қызмет көрсететін бригада басшысына беріледі.
      Жүру жолында вагонның зақымдалғаны туралы акт жүкжөнелтуші, жүк алушы, басқа ұйым өкілінің қатысуынсыз, осы Ережеде көзделгенге қарағанда бір данаға кем мөлшерде жасалады. Жүкжөнелтушіге, жүк алушыға, басқа ұйымдарға тиесілі вагондардың зақымдалуы кезінде вагонның зақымдалғаны туралы актінің қосымша данасы жасалып, ол олардың талап етуі бойынша оларға беріледі. Жүкжөнелтушілер немесе жүк алушылар өкілдерінің ілесіп жүруімен жүк тасымалдау кезінде вагонның зақымдалғаны туралы актіге жүкжөнелтушінің функциясы жүктелген және жүкқұжатта оның өкілеттіктерінің сипаттамасы бар жүкке ілесіп жүрген жолсеріктің қол қоюына жол беріледі.";
      757-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "757. Вагон соқтығысу, рельстен шығу немесе апат кезінде зақымдалған жағдайларда, вагон қалпына келтіру жұмыстары кезінде қосымша зақым алғанда, пайдалану вагон депосының қызметкері вагонның зақымдалғаны туралы актіге қосымша жасайды. Қосымшада зақымдықтар тізбесі мен оларды тудырған жағдайлар көрсетіледі. Вагонның зақымдалғаны туралы актіге қосымша оны жасау кезінде вагон рамасы коррозиясының болуы, вагонды мүкәммалдан шығаратындай көлем мен мөлшерде тозуы бойынша конструктивтік және басқа да кемшіліктерінің болуы анықталғанда да жасалады. Вагонның зақымдалғаны туралы актіге қосымшаға пайдалану вагон депосының бастығы (бастығының орынбасары), тасымалдау бөлімшесінің қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі бас ревизоры, тасымалдау бөлімшесінің вагон шаруашылығы жөніндегі ревизоры және қалпына келтіру поезының бастығы қолдарын қояды. Вагонның зақымдалғаны туралы актідегі және оған қосымшадағы қойылған қолдар пайдалану вагон депосының қаржы операциялары үшін пайдаланылатын мөрімен расталады. Вагонды жөндеу үшін зауытқа (депоға) жөнелткен кезде вагонның зақымдалғаны туралы актіде зауыттың (депоның) атауы мен жарамсыз вагонды жөндеуге жіберуге ВУ-26М нысанындағы ілеспе парақты жасау күні көрсетіледі.";
      759-тармақта "оның зақымдалғаны үшін" деген сөздерден кейін "контейнер иесінің пайдасына" деген сөздермен толықтырылсын;
      760, 761, 762, 763, 764-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "760. Контейнердің зақымдалғаны туралы актіні контейнердің зақымдалуына кінәлі жүкжөнелтуші, жүк алушы, басқа ұйым өкілінің қатысуымен контейнерлер операторы жасайды.
      Контейнердің зақымдалғаны туралы актіге контейнерлер операторы және контейнерге зақым келтірген ұйымның өкілі, өзінің лауазымын, тегін, аты-жөнін көрсете отырып қолдарын қояды және контейнерлер операторының жолақтық мөртабанымен және контейнерге зақым келтірген ұйымның мөрімен расталады.
      Жүкжөнелтуші, жүк алушы, басқа ұйымдар контейнердің зақымдалғаны туралы актіге қол қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, осы Ережеге сәйкес жалпы нысандағы акт жасалады.
      Контейнердің зақымдалғаны туралы акт әрбір контейнерге жеке жасалады.
      Мүкәммалдық контейнер зақымдалған жағдайда контейнердің зақымдалғаны туралы акт үш данада жасалады. Контейнердің зақымдалғаны туралы актінің бірінші данасы контейнердің зақымдалуына кінәлі ұйымға жіберілетін шотқа қоса беріледі. Екінші данасы контейнерлер операторының істерінде акт жасау орны бойынша сақталады. Үшінші данасы жарамсыз контейнерді жөндеу хабарламасымен бірге (ВУ-23к нысаны) контейнерді жөндеуді жүзеге асыратын контейнерлер операторының атына жіберіледі.
      Меншікті контейнер зақымдалған жағдайда контейнердің зақымдалғаны туралы актінің қосымша төртінші данасы жасалып, ол жүкжөнелтушіге, жүк алушыға, басқа ұйымға олардың талап етуі бойынша беріледі.
      Контейнердің зақымдалғаны туралы актіде контейнердің зақымдалу себептері мен тізбесі, жұмыс көлемі мен қажетті жөндеу түрі, сондай-ақ контейнердің зақымдалған бөліктерінің және қалпына келтірудің құны көрсетіледі.
      ТЭД-ті пайдалана отырып, тасымалдауды жүзеге асыру кезінде контейнердің зақымдалу актісі электронды актінің қағаз көшірмелерін беру немесе бермеу арқылы электронды құжат түрінде жасалады. Тасымалдаушының автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне хабар беру және ТЭД-ті түзету ААЖ-ның жұмыс істеу технологиясына сәйкес жүргізіледі.
      Жүктің қағазсыз технология бойынша ТЭД-тің сүйемелдеуімен жүріп өтуі кезінде жөнелту станциясында немесе жол бойындағы станцияда жасалған контейнердің зақымдалу актісі электронды түрде жүкпен тағайындалу станциясына дейін ілесіп барады. ТЭД бойынша жүктің электронды тасымалдау құжаттарының қағаз көшірмелерімен бірге жүріп өтуі кезінде оларға оны басып шығарған станцияның күнтізбелік мөртабанымен расталған, контейнердің зақымдалу электронды актісінің қағаз көшірмесі қоса беріледі.
      761. Құю пункттерінде немесе жуу-булау станцияларында осы Ережеде белгіленген нормадан артық жүк қалдығы бар цистерналар (бункерлік үсті ашық вагондар) анықталған жағдайда, құю пунктінде немесе жуу-булау станциясында анықталған цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) қотарып төкпеу туралы акт жасалады (43-қосымша).
      Цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) түгел құйып алмау туралы акті цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) түгел құйып алмауға жол берген жүк алушыдан вагонның жүк қалдығынан тазартуда тұрған барлық уақытына вагондарды пайдалану үшін төлемді өндіріп алуға негіз болып табылады.
      Құю пунктінде немесе жуу-булау станциясында анықталған цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) қотарып төкпеу туралы акт жүк қалдығы бар әрбір цистернаға (бункерлік үсті ашық вагонға) төрт данада жасалады. Үш данасы ол бойынша цистерна (бункерлік үсті ашық вагон) келген жөнелту жүк қағазымен бірге тасымалдаушыға жіберіледі. Төртіншісі - құю пунктінде немесе жуу-булау станциясында қалады және цистернадан (бункерлік үсті ашық вагоннан) алынған жүк қалдықтарын материалдық есепке алу үшін негіз болып табылады. Бұл ретте, актінің бірінші данасы вагондарды пайдалану үшін төлемді өндіріп алу жүргізілетін құжатқа қосып беріледі, екінші данасы цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) түгел құйып алмауға жол берген жүк алушыға беріледі, үшінші данасы құйып алу жүргізілген тасымалдаушының істерінде станцияда қалады.
      Құю пунктінде немесе жуу-булау станциясында анықталған цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) түгел құйып алмау туралы актіге станцияның қабылдаушы-тапсырушысы мен цистерналарды қарап, тексеруші қолдарын қояды. Құю пунктінде немесе жуу-булау станциясында анықталған цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) түгел құйып алмау туралы актінің сырт жағында цистерна (бункерлік үсті ашық вагон) тазартуда тұрған сағаттар саны көрсетіледі. Оның үстіне аталған мерзімге цистерналарды (бункерлік үсті ашық вагондарды) булауға және жууға кеткен уақытты есепке алынбай, жүк қалдықтарын жоюға жұмсалған уақыт қана қосылады. Бұл деректер құю пункті бастығының немесе бригадирдің қолдарымен құю пунктінің немесе жуу-булау станциясының мөрін немесе мөртабанын қою арқылы расталады.
      762. Сараптама актісі (43-қосымша) осы Ережеде көзделген тәртіппен сараптаманы өткізген күні жүктің бүліну немесе зақымдалу себептері мен келтірілген зиянның көлемін анықтау үшін жасалады. Сараптама актісіне: сарапшы, сондай-ақ тасымалдаушының бастамасы бойынша немесе жүк алушының талабы бойынша сараптаманы жүргізуге тартылған басқа мамандар, тасымалдаушының және жүк алушының өкілдері қолдарын қояды. Өткізілген сараптама туралы коммерциялық актінің "Е" бөлімінде белгі қойылады.
      763. Қауіпті жүктерге оларға тән қасиеттер мен ерекшеліктерге байланысты және белгілі факторлар болған кезде тасымалдағанда қоршаған табиғи ортаға зиян келтіруі немесе жылжымалы құрамды зақымдауы мүмкін материалдар мен бұйымдар жатады.
      764. Жүкжөнелтуші тасымалдаушыға қауіпті жүктің әрбір жөнелтіліміне 1996 жылғы 5 сәуірдегі қатысушы мемлекеттер достастығының темір жол көлігі жөніндегі кеңестің он бесінші мәжілісінде бекітілген Темір жол бойынша қауіпті жүктерді тасымалдау ережесіне сәйкес толтырылған жүкқағазды береді.";
      765-тармақ алынып тасталсын;
      766-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "766. Жүкжөнелтушінің (жүк алушының) жолсерігінің (мамандарының) сүйемелдеуіне жататын қауіпті жүктер 1996 жылғы 5 сәуірдегі қатысушы мемлекеттер достастығының темір жол көлігі жөніндегі кеңестің он бесінші мәжілісінде бекітілген Темір жол бойынша қауіпті жүктерді тасымалдау ережесінің талаптарын сақтай отырып тасымалданады.";
      767-тармақта "жолсерікті" деген сөз алынып тасталсын;
      769-тармақта:
      бірінші абзацта "қатысуға құқығы бар" деген сөздер "қатысады" деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшінші абзацта "жүк алушының талабы бойынша" деген сөздерден кейін "соның есебінен" деген сөздермен толықтырылсын;
      771-тармақта:
      төртінші абзацта "арнаулы зерттеулер мен сараптаулар тиісінше" деген сөздер алынып тасталсын;
      22-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жазылсын;
      23-қосымшада:
      1-кестенің атауында "түсіру (босату) мерзімдері" деген сөздер "технологиялық уақыты" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-кестенің атауында "түсіру (босату) мерзімдері" деген сөздер "түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты" деген сөздермен ауыстырылсын;
      24-қосымшада:
      мынадай мазмұндағы атауымен толықтырылсын:
      "жүк вагондарымен тиеу-түсіру операцияларын орындауға арналған мерзімдерді белгілеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар";
      А бөлімінің атауындағы "мерзімді" деген сөз "технологиялық уақытты" деген сөздермен ауыстырылсын;
      33-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жазылсын;
      50-қосымшадағы "Әртүрлі азықтық ұндар" деген сөздер алынып тасталсын;
      51-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес жазылсын;
      52-қосымша осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес жазылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Көлік және коммуникация кешенін дамыту департаменті (Б.А. Жансүгіров) осы бұйрықты министрлігіне мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасы Әділет ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық бірінші рет ресми жарияланған соң он күнтізбелік күн өткен соң күшіне енеді.

       Министр                                             С.Ахметов

      
                                             Қ аза қ стан Республикасы
                                             К ө лік ж ә не коммуникация
                                                  министріні ң
                                          2008 жыл ғ ы 23 желтоқсандағы
                                                N 554 б ұ йры ғ ына
                                                   1- қ осымша

                                             Ж ү к тасымалдау ережесіне
                                                    22- қ осымша

Кірме жолды тексеру
актісі

Тасымалдау б ө лімшесіні ң станциясы____________________________                                  _____ жылы __________ айы _____ к ү ні.
Комиссия мына  құ рамда:   ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Кірме жолдар ж ө ніндегі маман (инженер)__________________________
________________________________________________________________
Комиссия т ө ра ғ асы
Станция басты ғ ы  ________________________________________________
Тарма қ  иеленушіні ң  немесе Контрагентті ң   ө кілі
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
темір жол кірме жолын тексеруді ж ү ргізді
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________                                    (толы қ атауы)

вагондарды беру- ә кету ү шін шарт жасасу, БТС ә зірлеу, РНО ж ү ргізу немесе маневрлік операциялар ғ а уа қ ытты есептеу ү шін ( қ ажетін белгілеңіз ).
Комиссия мынаны белгіледі:     


Тексеру нәтижесі

1. Тармақ иеленушінің немесе Контрагенттің атауы


2. Тармақ иеленушінің немесе
Контрагенттің заңды және почталық мекен-жайы


3. Банк деректемелері


4. Кірме жолдың жанасу орны,жанасу бағыттарының нөмірі,қай жолға жанасады


5. Кірме жолдың жалпы ұзақтығы (м), соның ішінде ҰТК теңгерімінде (м)


6. Жолдың сипаттамасы мен техникалық
жай-күйі (рельстер, шпалдар, балласт, жасанды құрылыстар)


7. Вагондарды беру орны: кірме жолға тапсыру және кірме жолдан әкету үшін


8. Кірме жолға қызмет көрсету кімнің локомотивімен жүргізіледі


9. Вагондарды беру және қайтару тәртібі (тәсілдері)


10. Кірме жолға келіп түсетін және кірме жолдан жөнелтілетін жүктердің атауы


11. Тиеу, түсіру орындары және олардың сыйымдылығы (төгуге, құюға арналған тікқұбырлар саны)


12. Кірме жолға бір мезгілде тапсырылатын вагондардың саны


13. ҰТК-сына вагондарды беру туралы хабарлама беру тәртібі (кім береді, кімге, телефондар нөмірлері).


14. Тасымалдаушының вагондарды әкетуге дайындығы туралы хабарламасын беру тәртібі (кім береді, қабылдайды, телефондар нөмірлері)


15. Кірме жолда техникалық құралдардың бар болуы:
а) жылыжайлар және олардың сыйымдылығы
б) вагон таразылары және олардың жүк көтергіштігі
в) маневрлік құралдар (с.і. жұмыс паркінде)
г) тиеу-түсіру тетіктері(техникалық сипаттамалар)
д) басқа техникалық құралдар


16. Негізгі иеленушінің жолына жанасатын басқа ұйымдардың кірме жолдарының тізбесі (атауы, ұзақтығы)


17. Екі жаққа вагондар беру және әкету үшін алым өндіру үшін қашықтық (км)


18. Кірме жолға берілетін вагондардың
орташа тәуліктік саны


19. Вагондарды беру-әкету үшін шарттар әзірлеу үшін қажетті басқа деректер


20. Вагондардың кірме жолда болу уақытын қысқарту жөніндегі комиссияның ұсыныстары


Станция басты ғ ы
_________________________________________________________________
Комиссия м ү шелері:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Кірме жолдар ж ө ніндегі инспектор:  ______________________________
Тарма қ  иеленушіні ң  немесе Контрагентті ң   ө кілдері
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

                                        Қаза қ стан Республикасы
                                       К ө лік ж ә не коммуникация
                                            министріні ң
                                     2008 жыл ғ ы 23 желтоқсандағы
                                          N 554 б ұ йры ғ ына
                                             2- қ осымша

                                      Ж ү к тасымалдау ережесіне
                                             33- қ осымша

                                           КЭУ-16 нысаны

    Контейнерді станциядан әкетуге және оны станцияға қайтаруға
                    N _________________ наряд

                     200_ ж.  " __ " ____________

Тиелеген, бос контейнерлер N ________брутто массасы ______________ т.
(қажетсіз сызылып тасталсын)

Ж ү к ж ө нелтуші, ж ү к алушы ___________________________________________
(қажетсізі сызылып тасталсын)                                       (тегі, аты-ж ө ні)
__________________________________________________берілді 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
                (Кә сіпорынны ң  немесе  ұ йымны ң  атауы)

Сенімхатты ң  N_______________  немесе   Шартты ң  N__________________

      Жүргізуші-экспедитор ___________________ Автомобиль N________________

_____________________________________________________________________
                           (тегі, аты-жөні)

Контейнер 200_ ж., "_____" __________ са ғ .__________ мин. қайтарылды

Қ абылдаушы-тапсырушы ____________ Контейнерді  қ абылда ғ ан т ұ л ғ а

_______________   ( қ олы)                                      ( қ олы) 

Контейнер 200_ ж.,"___"_______________ сағ._______ мин. қайтарылды
Көлік-экспедициялық ұйымының құжаттарын тапсырған кезде контейнерді кіргізуге немесе шығаруға хабарлама жіберу датасы  200___ ж., "___"_________сағ.________ мин. Жүк және коммерциялық операцияларды орындауға, контейнерлерді әкетуге және қайтаруға жүк жөнелтушіге және  көлік-экспедициялық ұйымына берілетін уақыт нормасы _______сағат.


Контейнерді нормадан артық кешіктірген уақыты ____________ сағат.

Контейнерді нормадан артық кешіктіргені үшін айыппұл сомасы  _________________ теңге.

Тасымалдаушының станциядағы өкілі ______________________________________________ (тегі, аты-жөні)

                                           Қазақстан Республикасы
                                           К ө лік ж ә не коммуникация
                                                 министріні ң
                                          2008 жыл ғ ы 23 желтоқсандағы
                                              N _____ б ұ йры ғ ына
                                                  3- қ осымша

                                        Ж ү к тасымалдау ережесіне
                                                51- қ осымша

  Темір жол әкімшіліктеріне тиесілі контейнер иелерінің
         тізбесі және олардың әріптік кодтары

Мемлекет

Темір жол әкімшілігі

Темір жол әкімшілігінің  цифрлық коды

Меншік иесінің әріптік коды

Әзірбайжан Республикасы

Әзірбайжан мемлекеттік темір жолы

57

AZDU

Армения Республикасы

Армян темір жолы

58

ARAU

Беларусь Республикасы


Белорус темір жолы


21


BCDU

Грузия

Грузин темір жолы

28

GERU

Қазақстан Республикасы

"Қазақстан темір жолы" ҰК

27

KTZU

Қырғыз Республикасы

Қырғыз темір жолы

59

KRGU

Молдова Республикасы

"Молдова темір жолы" МК

23

CFMU

Ресей Федерациясы

Ресей Федерациясының Қатынас жолдары министрлігі

20

RZDU

Тәжікстан

Тәжік темір жолы

66

TZDU

Түркіменстан

"Түркімен темір жолдары" басқармасы

67

TURU

Өзбекістан

"Өзбек темір жолдары" МАҚ

29

UTIU

Украина

"Укрзализныця" Украина темір жол көлігінің мемлекеттік әкімшілігі

22

UZUU

Латвия Республикасы

"Латвия темір жолы" МАҚ

25

LDZU

Литва Республикасы

"Литва темір жолы" АОСН

24

LGKU

Эстония
Республикасы

"Эстон темір жолы" АҚ

26

EVRU

                                          Қ аза қ стан Республикасы
                                          К ө лік ж ә не коммуникация
                                                министріні ң
                                        2008 жыл ғ ы 23 желтоқсандағы
                                               N 554 б ұ йры ғ ына
                                                  4- қ осымша

                                         Ж ү к тасымалдау ережесіне
                                                52- қ осымша

                     КОНТЕЙНЕРЛЕР ВЕДОМОСЫ

Жөнелту бойынша N ______________
N ______________
Жөнелту станциясы __________________
Тағайындау станциясы __________________


Р/б N

Ие
сі
нің коды

Контейнердің нөмірі

Түрі мөлшері

Жүк масса
сы нетто,кг

Контей
нер ыдысы
ның массасы, кг

Контей
нердің брутто масасы, кг

БПҚ туралы
мәліметтер

ескерту

БПҚ
түрі

Бақылау белгі
лері

1


2


3


Жиынтығы:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________                                       (лауазымы, Т.А.Ж., қолы, анық)

      Ескерту:
      1. контейнерлердің ведомосы контейнерлердің жинағына ресімделген жүк құжаттағы мәліметтердің  негізінде толтырылады.              2. "ескерту" бағанында мынадай белгілер қойылады: "меншік." тасымалдаушыға тиесілі емес контейнерлерді тасымалдаған кезде; "жал." - жалға алынған контейнерлерді тасымалдаған кезде; "маманд." - мамандандырылған контейнерлерді тасымалдаған кезде.