N 2672 тіркелген, "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2003 жылғы 23 желтоқсандағы N 530 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2004 жылғы 25 қарашадағы N 606 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 20 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3288. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы N 622 Бұйрығымен.

      Күші жойылды - ҚР Қаржы Министрінің 2008.12.29 N 622 Бұйрығымен.

      --------------------- Бұйрықтан үзінді ---------------------

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. ...
      2. Келесі қосымша бойынша көрсетілген нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылсын.
      3. ...
      4. Осы бұйрық ресми жариялғанының бірінші күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 2009 жылғы 1 қаңтардаң шығатын қатынастарға жаратылады.

      Министр                                         Б. Жәмішев

Қазақстан Республикасының
Қаржы Министрінің    
2008 жылғы 29 желтоқсандағы
N 622 бұйрығына қосымша 

Қазақстан Республикасының күшін жоғалтқан кейбір нормативтік
құқықтық актілердің тізімі

      1. ...
      2. ...
      3. "N 2672 тіркелген, "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2003 жылғы 23 желтоқсандағы N 530 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті Төрағасының 2004 жылғы 25 қарашадағы N 606 бұйрығы, нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік N 3288 болып тіркелген "Заң газеті" газетінде 2005 жылғы 23 қыркүйектегі N 175-176 жарияланған.
      4. ...
      5. ...
      6. ...
      7. ...

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2003 жылғы 23 желтоқсандағы N 530  бұйрығына  (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2004 жылғы 15 қаңтарда N 2672 тіркелген, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2004 жылғы 1 қаңтардағы N 39 бұйрығымен енгізілген өзгертулер мен толықтырулармен Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2004 жылғы 25 ақпанда N 2714 тіркелген) өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

      аталған бұйрықпен бекітілген Дербес шоттарды жүргізу ережелерінде:
      1) 20-тармақта "салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша салық төлеушінің (салық агентінің) есеп жағдайы туралы" деген сөздер "Қазақстан Республикасы бойынша міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша салық төлеушінің салық берешегі жоқ (бар) екендігі туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      Осы тармақтың бірінші абзацы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Бұл ретте салық төлеуші (салық агенті) және оның құрылымдық бөлімшесі өтінішті тапсыру күніне салық есептілігін тапсырмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы бойынша міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша салық төлеушінің салық берешегі жоқ (бар) екендігі туралы анықтама берілмейді.";

      2) 11-қосымша осы бұйрыққа сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитетінің Кірістерді талдау және ағымдағы болжау басқармасы (Б.Ж. Алшымбаев) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.

      3. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеу күнінен бастап қолданысқа енеді.

      Төраға

                                          Қазақстан Республикасы
                                        Қаржы министрлігінің Салық
                                           комитеті Төрағасының
                                         2004 жылғы 25 қарашадағы
                                         N 606 бұйрығына қосымша
                                               N 11-қосымша

(салық органының атауы, СТН-і)

               200__ ж. "___" __________ жағдай бойынша
         Қазақстан Республикасы бойынша міндетті зейнетақы
         жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша салық
        төлеушінің салық берешегі жоқ (бар) екендігі туралы
                              АНЫҚТАМА

______________________________________________
      (салық төлеушінің атауы, СТН-і)

_________________________________________________________ берілді.

Өйткені, 200__ж. "____" ____________ жағдайы бойынша салық төлеуші 
__________ теңге сомада салық берешегі, міндетті зейнетақы
жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі бар*,
салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегі жоқ.

                                                            (теңге)
___________________________________________________________________
Бюджеттік жіктемесінің|Негізгі салықтың,|   Өсімақы   | Айыппұл
 коды және салық пен  |басқа да міндетті|   сомасы    |сомасы
   басқа да міндетті  |төлемнің сомасы  |             |
     төлемнің атауы   |_________________|_____________|____________
                      | бересi | артық  |бересi|артық |бересi|артық
                      |        | төлеу  |      |төлеу |      |төлеу
___________________________________________________________________
           1               2        3       4      5       6    7
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Салық берешегінің барлығы                              теңге
оның ішінде 3 айдан артық есепте бары                  теңге
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер бойынша артық төлеулердің барлығы:            теңге
Міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек           теңге
Міндетті зейнетақы жарналары бойынша артық төлеу       теңге
Әлеуметтік аударымдар бойынша берешек                  теңге
Әлеуметтік аударымдар бойынша артық төлеу              теңге
Ескерту . Берешектің жалпы сомасында көрсетілмеді:
1) шағымдану сатысында және шағымданған салық
тексеруі нәтижесі бойынша есептелген сомалар;          теңге
2) төлеу мерзімі өзгертілген сомалар;                  теңге
3) Оңалту рәсімі қолданған сомалар.                    теңге

Анықтама берілді                            (талап ету орны) 

20__ ж. "___" _____________
           (берілген күні)

Салық органының басшысы __________________    _______________
                               (қолы)           (аты-жөні) 

      М.О.

Бөлім бастығы           __________________    _______________
                               (қолы)           (аты-жөні)

* - анықтамада ___ салық комитеттерінің ақпараты көрсетілген
** - анықтама қосымшаларсыз жарамсыз

                                                      2 парағы

(анықтаманы берген салық органының атауы, СТН-і)

       Міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар
     бойынша салық төлеушінің салық берешегі жоқ (бар) екендігі
                     туралы анықтамаға қосымша

Салық төлеушінің атауы немесе СТН-і ____________:
___________________________________________________________________
Салық төлеу- |Салық төлеуші-|КБК|Негізгі  |Өсімақы|Айып-|Барлығы
шінің атауы  |нің атауы не- |   |салықтың,|сомасы | пұл |__________
немесе оның  |месе оның құ- |   |төлемнің,|       |со-  |бе- |артық
құрылымдық   |рылымдық бөлі-|   |жарнаның,|       |масы |ресі|төлеу
бөлімшесінің |мшесінің атауы|   |аударым- |       |     |    |
    СТН-і    |              |   |дардың   |       |     |    |
             |              |   |  сомасы |       |     |    |
___________________________________________________________________
  1 СК коды                        1 СК атауы
___________________________________________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
Барлығы      бересілер      _______________________________________
             артық төлеулер _______________________________________
___________________________________________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
Барлығы      бересілер      _______________________________________
             артық төлеулер _______________________________________
___________________________________________________________________
  2 СК коды                        2 СК атауы
___________________________________________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
Барлығы      бересілер      _______________________________________
             артық төлеулер _______________________________________
___________________________________________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
Барлығы      бересілер      _______________________________________
             артық төлеулер _______________________________________
___________________________________________________________________
  3 СК коды                        3 СК атауы
___________________________________________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
Барлығы      бересілер      _______________________________________
             артық төлеулер _______________________________________
___________________________________________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
                            _______________________________________
Барлығы      бересілер      _______________________________________
             артық төлеулер _______________________________________
___________________________________________________________________
Салық берешегінің барлығы                                __________
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер бойынша артық төлеулердің барлығы:              __________
Міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек             __________
Міндетті зейнетақы жарналары бойынша артық төлеу         __________
Әлеуметтік аударымдар бойынша берешек                    __________
Әлеуметтік аударымдар бойынша артық төлеу                __________
___________________________________________________________________