Тауарлар мен көлік құралдарын тексеру/қарау, үй-жайлар мен аумақтарды қарау актілерінің және біліктілік талаптары мен шарттарына сәйкестігіне қорытындылардың нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігінің 2003 жылғы 21 мамырдағы N 226 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 26 мамырда тіркелді. Тіркеу N 2319. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 21 қыркүйектегі № 474 Бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2010.09.21 № 474 Бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 446 447 және 452-баптарына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) тауарлар мен көлік құралдарын қарау актісінің нысаны (1-қосымша); Қараңыз.K100000296
      2) тауарлар мен көлік құралдарын кедендік тексеру актісінің нысаны (2-қосымша); Қараңыз.K100000296
      3) үй-жайлар мен аумақтарды қарау актісінің нысаны (3-қосымша); Қараңыз.K100000296
      4) Қазақстан Республикасының Кеден кодексінің 89, 104 130 145 246-баптарында белгіленген біліктілік талаптары мен шарттарына сәйкестігіне қорытынды (4-қосымша) бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігінің Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы (И.Ы.Аңсарова) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігінің баспасөз қызметі (А.А.Қоңлыбаева) осы бұйрықтың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
      5. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

      Төрағаның
      міндетін атқарушы

"Тауарлар мен көлік құралдарын
тексеру/қарау, үй-жайлар мен
аумақтарды қарау актілерінің
және біліктілік талаптары мен
шарттарына сәйкестігіне   
қорытындылардың нысандарын 
бекіту туралы"       
Қазақстан Республикасының 
Кедендік бақылау агенттігі
төрағасының       
2003 жылғы 21 мамырдағы 
N 226 бұйрығына     
1-қосымша        

_______________________________
(кеден органының атауы)
 
  ҮЙ-ЖАЙЛАР МЕН АУМАҚТАРДЫ
ҚАРАУ АКТІСІ
N 00000/00000/000000 *

      қарауға арналған N ____________ жазбаша рұқсат бойынша

осы Акт Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 446-бабына сәйкес
_________________________________________________________________

лауазымды адам (дар) _________________________________ қатысуымен
___________ дан (ға) ___________________________________ құжаттар
бойынша жүк алушының _________________ мекен-жайына жүк жөнелтуші
жөнелткен (көлік құралдары)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______ ____________________ тауарлар партиясына тексеру
жүргізілгендігі (қайталама қарау) туралы жасалды.
      Қарау орны ________________________________________________
______________________________ орыннан тауарлар партиясы ұсынылды.
Құжат бойынша жалпы салмағы ________ кг.
      Қарау нәтижесінде мыналар анықталды:
      тауарлардың іс жүзіндегі салмағы таза салмағы _______ кг,
жалпы салмағы ________ кг:
      [ ] нақты өлшеу
      [ ] ___ орындарды өлшеу арқылы бір орнының орташа салмағын
айқындау
      [ ] есептеу тәсілімен
      [ ] өзге де тәсілмен айқындалады
      ________ N ________, ________ дана қамтамасыз етумен келген
NN_____________________________________көлік құралдары/контейнерлер.
Қамтамасыз ету [ ] бұзылған [ ] бұзылған жоқ
___________________________________________________________________
      (тауарлардың сырттай жай көзбен қарау кезіндегі сипаттамасы,
___________________________________________________________________
      сипаты, шыққан тегі, жай-күйі)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Алу жүргізілген жоқ. Жүк      | _______N ______ акт бойынша алу
орындары біздің қатысуымызбен |(сынама және үлгілер алу)
оралды.                       |жүргізілді.
___________________________________________________________________

лауазымды адам (мен) ___N___ саны____ дана кедендік қамтамасыз ету
салынды.
Лауазымды адам (дар) ______________________________________________
      (Тегі, әкесінің аты, Т.А.Ә., қолы, жеке нөмірлі мөрі)

Қатысқандар ______________________________________________________
      (декларанттың немесе тауарлар мен көлік құралдарына қатысты
___________________________________________________________________
      өкілеттіктері бар адамдардың тегі, аты-жөні және қолы)
___________________________________________________________________

Қараудың аяқталған уақыты _________________________________________

____/____ парақ

Тауарлар мен көлік құралдарын қарау актісінің екінші данасын алдым
__________________

      * Элемент 00000/00000/000000
      1 2 3, мұнда
      1 - Қазақстан Республикасы Кеден органдарының жіктеушісіне
сәйкес кедендік ресімдеу жүргізетін кеден органының сандық коды;
      2 - күні, айы және ағымдық жылдың соңғы саны;
      3 - өспелі негізінде қалыптасатын Тауарларды қарау актілерін
тіркеу журналы бойынша реттік нөмірі. Бұл ретте жаңа жылдың басында
нөмірлері жаңартылады.

      N _________________ Үй-жайлар мен аумақтарды қарау актіне
                           қосымша парақ

Қарау нәтижесінде мыналар анықталды:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Лауазымды адам(дар) _____________________________________
                 (тегі, әкесінің аты, қолы, жеке нөмірлі мөрі)

      Қатысқандар _________________________________________________
            (декларанттың немесе тауарлар мен көлік құралдарына
      қатысты өкілеттіктері бар адамдардың тегі, аты-жөні және қолы)
___________________________________________________________________

"Тауарлар мен көлік құралдарын
тексеру/қарау, үй-жайлар мен 
аумақтарды қарау актілерінің 
және біліктілік талаптары мен
шарттарына сәйкестігіне   
қорытындылардың нысандарын  
бекіту туралы"       
Қазақстан Республикасының  
Кедендік бақылау агенттігі 
төрағасының        
2003 жылғы 21 мамырдағы  
N 226 бұйрығына      
2-қосымша         

_______________________________
(кеден органының атауы)

ТАУАРЛАР МЕН КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫН
КЕДЕНДІК ТЕКСЕРУ АКТІСІ
N 00000/00000/000000 *
тексеруге арналған N ____________ тапсырма бойынша

осы Акт Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 447-бабына сәйкес
__________________________________________ лауазымды адам (дар)
__________________________________қатысуымен ___________ дан (ға)
_____________________________________ құжаттар бойынша жүк алушының
_________________ мекен-жайына жүк жөнелтуші жөнелткен (көлік
құралдары) ________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____ _________________ тауарлар партиясына тексеру жүргізілгендігі
(қайталама тексеру) туралы жасалды.

      Тексеру орны ________________________________________________
_______________________________ орыннан тауарлар партиясы ұсынылды.
Құжат бойынша жалпы салмағы ________ кг.
      Тексеру нәтижесінде мыналар анықталды:
      тауарлардың іс жүзіндегі салмағы таза салмағы _______ кг,
жалпы салмағы ________ кг:
      [ ] нақты өлшеу
      [ ] ___ орындарды өлшеу арқылы бір орнының орташа салмағын
айқындау
      [ ] есептеу тәсілімен
      [ ] өзге де тәсілмен айқындалады
      ____ N _____, _____ дана қамтамасыз етумен келген N N _____
__________________________________________________________________
көлік құралдары/контейнерлер.
Қамтамасыз ету [ ] бұзылған [ ] бұзылған жоқ
__________________________________________________________________
      (тауарлардың сырттай жай көзбен қарау кезіндегі сипаттамасы,
__________________________________________________________________
      сипаты, шыққан тегі, жай-күйі)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Алу жүргізілген жоқ. Жүк      | _______N ______ акт бойынша алу
орындары біздің қатысуымызбен |(сынама және үлгілер алу)
оралды.                       |жүргізілді.
___________________________________________________________________

лауазымды адам (мен) ___N___ саны____ дана кедендік қамтамасыз ету
салынды.
Лауазымды адам (дар) ______________________________________________
      (Тегі, әкесінің аты, Т.А.Ә., қолы, жеке нөмірлі мөрі)

Қатысқандар ______________________________________________________
      (декларанттың немесе тауарлар мен көлік құралдарына қатысты
___________________________________________________________________
   өкілеттіктері бар адамдардың, немесе тасымалдаушының, немесе
куәгерлердің тегі, аты-жөні және қолы)
___________________________________________________________________

Текесерудің аяқталған уақыты _____________________________________

____/____ парақ

Тауарлар мен көлік құралдарын тексеру актісінің екінші данасын алдым
__________________

      * Элемент 00000/00000/000000
      1 2 3, мұнда
      1 - Қазақстан Республикасы Кеден органдарының жіктеушісіне
сәйкес кедендік ресімдеу жүргізетін кеден органының сандық коды;
      2 - күні, айы және ағымдық жылдың соңғы саны;
      3 - өспелі негізінде қалыптасатын Тауарларды қарау актілерін
тіркеу журналы бойынша реттік нөмірі. Бұл ретте жаңа жылдың басында
нөмірлері жаңартылады.

      N _________________ Тексеру актіне
                          қосымша парақ

Тексеру нәтижесінде мыналар анықталды:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Лауазымды адам(дар) _____________________________________
                  (тегі, әкесінің аты, қолы, жеке нөмірлі мөрі)

      Қатысқандар _________________________________________________
             (декларанттың немесе тауарлар мен көлік құралдарына
      қатысты өкілеттіктері бар адамдардың, немесе тасымалдаушының,
               немесе куәгерлердің тегі, аты-жөні және қолы)

___________________________________________________________________

"Тауарлар мен көлік құралдарын
тексеру/қарау, үй-жайлар мен 
аумақтарды қарау актілерінің 
және біліктілік талаптары мен
шарттарына сәйкестігіне   
қорытындылардың нысандарын 
бекіту туралы"      
Қазақстан Республикасының 
Кедендік бақылау агенттігі
төрағасының       
2003 жылғы 21 мамырдағы 
N 226 бұйрығына   
3-қосымша      

_______________________________
(кеден органының атауы)

ҮЙ-ЖАЙЛАР МЕН АУМАҚТАРДЫ
ҚАРАУ АКТІСІ
N 00000/00000/000000 *

осы Акт Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 452-бабына сәйкес
___________________________________________ лауазымды адам (дар)
__________________________________қатысуымен ___________ дан (ға)
_______________________________ құжаттар бойынша жүк алушының
_________________ мекен-жайына жүк жөнелтуші жөнелткен (көлік
құралдары) ______________________________________________________
_________________________________________________________________
_____ ____________________ үй-жайлар мен аумақтарды қарау
жүргізілгендігі туралы жасалды.

Қарау орны _______________________________________________________
_____________________________________________ нұсқаманың негізінде

Қарау жүргізудің себебі:
      біліктілік талаптарына сәйкестігіне ()
      іріктеулік тексеру ()
      ақпараттарды тексеру ()
Аумаққа және үй-жайға кіргізуден бас тартылған жағдайда, қарсылықты
жоя және жабық үй-жайларды аша отырып:
Куәлардың:
1) _______________________________________________________________
      (Т.А.Ә., қолы, мекен-жайы)
2) _____________________ қатысуымен
прокурорды хабардар ете отырып ___________________________________
                                     (N, күні, уақыты)
__ орыннан тауарлар партиясы ұсынылды. Құжат бойынша жалпы салмағы
________ кг.
      Қарау нәтижесінде мыналар анықталды:
      тауарлардың іс жүзіндегі салмағы таза салмағы _______ кг,
жалпы салмағы ________ кг:
      [ ] нақты өлшеу
      [ ] ___ орындарды өлшеу арқылы бір орнының орташа салмағын
айқындау
      [ ] есептеу тәсілімен
      [ ] өзге де тәсілмен айқындалады
_____ N ______, ______ дана қамтамасыз етумен келген N N _________
___________________________________________________________________

көлік құралдары/контейнерлер.
Қамтамасыз ету [ ] бұзылған жоқ [ ] бұзылған жоқ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      (тауарлардың сипаттамасы, бірдейлендіру белгілері және
      қараудың басқа да нәтижелері)

Лауазымды адам (дар) ___N ____ саны _____ дана кедендік қамтамасыз
етуді салды.

Лауазымды адам (дар) _____________________________________________
            (Тегі, әкесінің аты, Т.А.Ә., қолы, жеке нөмірлі мөрі)

Қатысқандар _______________________________________________________
                            (тегі, аты-жөні, қолы)

Қараудың аяқталған уақыты _________________________________________

____/____ парақ

Аумақтар мен үй-жайларды қарау актісінің екінші данасын алдым______

      * Элемент 00000/00000/000000
      1 2 3, мұнда
      1 - Қазақстан Республикасы Кеден органдарының жіктеушісіне
сәйкес кедендік ресімдеу жүргізетін кеден органының сандық коды;
      2 - күні, айы және ағымдық жылдың соңғы саны;
      3 - өспелі негізінде қалыптасатын Аумақтар мен үй-жайларды
қарау актілерін тіркеу журналы бойынша реттік нөмірі. Бұл ретте жаңа
жылдың басында нөмірлері жаңартылады.

      N _________________ Үй-жайлар мен аумақтарды қарау актіне
      қосымша парақ

Қарау нәтижесінде мыналар анықталды:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Лауазымды адам(дар) ____________________________________________
                 (тегі, әкесінің аты, қолы, жеке нөмірлі мөрі)

Қатысқандар ______________________________________________________
                            (тегі, аты-жөні, қолы)

"Тауарлар мен көлік құралдарын 
тексеру/қарау, үй-жайлар мен  
аумақтарды қарау актілерінің  
және біліктілік талаптары мен 
шарттарына сәйкестігіне   
қорытындылардың нысандарын  
бекіту туралы"       
Қазақстан Республикасының  
Кедендік бақылау агенттігі 
төрағасының        
2003 жылғы 21 мамырдағы  
N 226 бұйрығына      
4-қосымша         

Біліктілік талаптары мен шарттарына сәйкестігіне арналған
ҚОРЫТЫНДЫ

      Кеден органы _______________________________________________
      Өтініш беруші (Лицензиат): _________________________________
__________________________________________________________________
      (өтініш берушінің атауы, мекен-жайы, салық төлеушінің тіркеу
нөмірі, кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеуші бойынша коды,
телефоны)
      Қызметінің түрі: ___________________________________________
Лицензияланатын қызмет объектісінің іс жүзіндегі мекен-жайы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      Ұсынылған құжаттар
      1. _________________________________________________________
      2. _________________________________________________________
      3. _________________________________________________________
      4. _________________________________________________________
      5. _________________________________________________________
      6. _________________________________________________________
      7. _________________________________________________________
      8. _________________________________________________________
      9. _________________________________________________________
      10. ________________________________________________________

      Үй-жайлар мен аумақтарды қарау актісі N ____________________
      Мына жайларды белгілейді:
      _____________________________________________________________
      (Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 89, 104 130 145
      және 246-баптарында белгіленген біліктілік талаптары мен
      шарттарына сәйкестігі/сәйкессіздігі)

Кеден органының бастығы _____________ Т.А.Ә.    Кеден органы
                                                мөрінің орны, күні