"Ақылы қызмет көрсетудi iске асырудан, демеушілiк және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, мемлекеттiк мекемелердiң депозиттiк сомалары мен сақтандыру өтеулерiн қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртiбi туралы қағиданы бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2002 жылғы 1 шілдедегі N 302 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 27 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 1932. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2005 жылғы 12 наурыздағы N 78 Бұйрығымен (V053497)

      БҰЙЫРАМЫН: 
      1. "Ақылы қызмет көрсетудi iске асырудан, демеушiлiк және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, мемлекеттiк мекемелердiң депозиттiк сомалары мен сақтандыру өтеулерiн қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртiбi туралы қағиданы бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 1999 жылғы 3 мамырдағы N 177   бұйрығына  мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 
      тақырыбындағы "сақтандыру өтеулерін" деген сөздер "сақтандыру төлемдерiн" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      1-тармақтағы "сақтандыру өтеулерiн" деген сөздер "сақтандыру төлемдерiн" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      көрсетiлген Бұйрықпен бекiтiлген Ақылы қызмет көрсетудi iске асырудан, демеушiлiк және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, сондай-ақ мемлекеттiк мекемелердiң депозиттiк сомаларын қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртiбi туралы қағидада: 
      1) тақырыбындағы "сақтандыру өтеулерiн" деген сөздер "сақтандыру төлемдерiн" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      барлық мәтiн бойынша "сақтандыру өтеулерiн" және "сақтандыру өтемi" деген сөздер тиiсiнше "сақтандыру төлемдерiн" және "сақтандыру төлемi" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      барлық мәтiн бойынша "жергiлiктi қаржы органы", "жергiлiктi қаржы органдары", "жергiлiктi қаржы органдарының" және "жергiлiктi қаржы органының" деген сөздер тиiсiнше "жергiлiктi уәкiлеттi орган", "жергiлiктi уәкiлеттi органдар", "жергiлiктi уәкiлеттi органдардың" және "жергiлiктi уәкiлеттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      12-тармақта: 
      екiншi абзацтағы "жасайды" деген сөзден кейiн "және бекiтедi" деген сөздермен толықтырылсын; 
      үшiншi абзацтағы "басшысы" деген сөздiң алдынан "қаржы қызметiнiң" деген сөздермен толықтырылсын; 
      13-тармақтағы "министрлiгiнiң Бюджет департаментiне немесе жергіліктi қаржы органына бекiтуге" деген сөздер "Министрлiгiне немесе жергiлiктi қаржы органына келiсуге" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      14-тармақтағы "министрлiгiнiң Бюджет департаментi" деген сөздер "министрлiгi" деген сөзбен ауыстырылсын, "қарастырады" деген сөз "келiседi" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      15-тармақта: 
      бiрiншi абзацтағы "бекiтедi" деген сөз "келiседi" деген сөзбен ауыстырылсын, "Бюджет департаментiне жетекшілiк ететiн" деген сөздер алынып тасталсын; 
      екiншi абзацтағы "бекiтедi" деген сөз "келiседi" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      үшiншi абзацтағы "Бекiтiлген", "бекiткен" деген сөздер тиiсiнше "Келiсілген", "келiскен" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      16-тармақта:
      бiрiншi абзацта:
      "бекітілуі" деген сөзден кейін "және келiсiлуi" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Бекiтiлген" деген сөзден кейiн "және келiсілген" деген сөздермен толықтырылсын; 
      екiншi абзацта:
      "бекiтiлмесе" деген сөзден кейiн "және келісілмесе" деген сөздермен толықтырылсын;
      "бекітуге" деген сөз "және келiсуге" деген сөздермен толықтырылсын;
      "бекiтілгенге" деген сөзден кейiн "және келiсiлгенге" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшiншi абзацтағы "бекілмесе" деген сөзден кейiн "және келiсiлмесе" деген сөздермен толықтырылсын;
      19-тармақтың бiрiншi абзацында:
      "бекiтілген" деген сөзден кейiн "және келiсiлген" деген сөздермен толықтырылсын;
      "бекiтiлсе" деген сөзден кейiн "және келiсілсе" деген сөздермен толықтырылсын; 
      19-1-тармақтағы "бекiтiледi" деген сөзден кейiн "және келiсiледi" деген сөздермен
толықтырылсын;
      19-2-тармақта: 
      үшiншi абзацтағы "жасайды" деген сөзден кейiн "және бекiтедi" деген сөздермен толықтырылсын, "министрлiгiнiң Бюджет департаментiне немесе жергілiктi қаржы органына" деген сөздер "министрлiгiне немесе жергіліктi қаржы органына келiсуге" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      төртiншi абзацтағы "Республикасы Қаржы министрлiгi Бюджет департаментiнiң функционалдық басқармаларын" деген сөздер "Республикасының Қаржы министрлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын, "және Бюджет департаментiне жетекшiлiк ететiн Қаржы вице-министріне немесе тиiстi жергiлiктi қаржы органының басшысына ұсынады" деген сөздер алынып тасталсын; 
      бесiншi абзацта: 
      "бекiтiледi" деген сөз "және келiсiледi" деген сөздермен толықтырылсын; 
      "бекiтiлген" деген сөз "келiсiлген" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      алтыншы абзацтың барлық мәтiнi бойынша "бекiтiлген" деген сөз "және келiсiлген" деген сөздермен толықтырылсын; 
      19-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "19-3. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бекiткен және Қаржы министрлiгiмен немесе жергiлiктi уәкiлеттi органдармен келiсiлген жиынтық сметалар мен жиынтық сметалардың өзгеруi туралы анықтамаларды тiркеудi Қаржы министрлiгi немесе жергiлiктi уәкілетті органдар жүзеге асырады, ал бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бекiткен жеке сметалар мен жеке сметалардың өзгеруi туралы анықтамаларды тiркеудi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi жүзеге асырады."; 
      мынадай мазмұндағы 19-4-тармақпен толықтырылсын: 
      "19-4. Ақылы қызмет түрлерiн және ақылы қызметтер бойынша кiрiстер мен шығыстардың жылдық сомасын сақтай отырып, Бiрыңғай бюджет сыныптамасының бюджет шығыстары функционалдық сыныптамасының кодтары өзгерген жағдайда, жеке (жиынтық) сметалар жаңа кодтарға сәйкес бекiтiледi, ал белгiленген тәртiппен бекiтiлген және келiсiлген жеке (жиынтық) сметалар жоғарыда аталған кодтар өзгергенге дейiн қайта бекiтуге және қайта келiсуге жатпайды. Осындай сметалар бюджеттік бағдарламалар әкiмшiлерiнiң кодтардың өзгеруi туралы қолдау хатының негiзiнде Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманың өзгерген кодтары бойынша қазынашылық аумақтық органдарында қайта ресiмдеуге жатады."; 
      21-тармақтағы "Бюджет департаментiне" деген сөздер "Қаржы министрлiгiне" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      23-тармақтағы "Мемлекеттiк мекемелердiң" деген сөздердiң алдынан "Мемлекеттiк органдардан басқа," деген сөздермен толықтырылсын; 
      24-тармақта: 
      бiрiншi абзацта: 
      "бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетi берген рұқсат негiзiнде;" деген сөздер алынып тасталсын; 
      "(бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне, сол сияқты және оның ведомстволық мемлекеттiк мекемелерiне)" деген сөздер "мемлекеттiк мекемелерге" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Егер демеушілiк және қайырымдылық көмек жасаушылардан жазбаша өтiнiш алу мүмкiн болмаса, онда: 
      1) егер демеушілік және қайырымдылық көмектi Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары немесе резидент еместер көрсететiн болса, жазбаша өтiнiштiң орнына Демеушiлiк және қайырымдылық көмек алушы мен жасаушының арасындағы шарт ұсынылады; 
      2) егер демеушiлiк және қайырымдылық көмектi жеке тұлғалар көрсетсе, демеушілік және қайырымдылық көмек үшiн шотқа ақшалай қаражат есептеуге жазбаша өтiнiшсiз жол берiледi."; 
      29-тармақта: 
      бесiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң", "Қазақстан Республикасының Денсаулық жөнiндегi агенттiгiнiң" деген сөздер алынып тасталсын; 
      отыз төртiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасының Денсаулық iстерi жөнiндегi агенттiгiнен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгiнен" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      35-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 
      1) "Осы Ереженiң 29-тармағында көзделген қылмыс жасауда сотталғандар, сезiктілер мен айыптылар, психиатриялық ауруханадағы пациенттер үшiн, ақыл eci кемiс балаларға арналған интернат үйлерiнде, психоневрологиялық интернаттарда, ата-аналарының қарауынсыз қалған балалар мен жетiм балаларға арналған бiлiм мекемелерiнде тұратындар үшiн сатып алынатын тауарлар мен қызметтердi қолма-қол ақшамен төлеген кезде банктiк қызметтерге ақы төлеу депозиттiк сома есебiнен жүргiзiледі."; 
      2) N 1 "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелердiң ақылы қызмет көрсетулерiнiң тiзбесi" қосымша осы Бұйрыққа N 1 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 
      3) N 2 "Мемлекеттiк мекемелердiң ақылы қызмет көрсетудi сатудан алатын қаражаты бойынша кiрiстер мен шығыстардың жиынтық сметасы" қосымша осы Бұйрыққа N 2 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 
      4) N 2-1 "Мемлекеттiк мекемелердiң ақылы қызмет көрсетудi сатудан алатын қаражаты бойынша кiрiстер мен шығыстардың жеке сметасы" қосымшада: 
      оң жақ жоғарғы бұрыштағы "сақтандыру өтеулерiн" деген сөздер "сақтандыру төлемдерiн" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      1 "Көрсеткiштер" бағанындағы "қаражат" деген сөз "ақшалай қаражаттың" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      5) N 2-2 "Мемлекеттiк мекемелердiң _______ жылға арналған ақылы қызмет көрсетудi сатудан алатын қаражаттары бойынша кiрiстер мен шығыстардың жиынтық (жеке) сметасын өзгерту туралы анықтама" қосымша осы Бұйрыққа N 3 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 
      6) N 3 "01 ________ ж. арналған бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелердiң ақылы қызмет көрсетудi сатудан алатын қаражатын пайдалану туралы есеп" қосымшада: 
      оң жақ жоғарғы бұрыштағы "сақтандыру өтеулерiн" деген сөздер "сақтандыру төлемдерiн" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      8 "Атауы" бағанындағы барлық мәтiн бойынша "қаражат" деген сөз "ақшалай қаражаттың" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      "(Қаржы органының басшысы)" деген сөздер "(Жергiлiктi уәкiлеттi органның бастығы)" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      7) N 4 "Демеушiлiк және қайырымдылық көмек көрсету үшiн шот ашуға (әрекет ету мерзiмiн ұзартуға) рұқсат" қосымшада: 
      оң жақ жоғарғы бұрыштағы "сақтандыру өтеулерiн" деген сөздер "сақтандыру төлемдерiн" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      "ҚР ҚМ Қазынашылық комитетi", "ҚР ҚМ Қазынашылық комитетiнiң төрағасы", "Банктiк операциялар бойынша бухгалтерлiк есеп және есептілік басқармасының бастығы" деген сөздер алынып тасталсын; 
      "(жергiлiктi қаржы органы)" және "(қаржы органының)" деген сөздер тиiсiнше "(жергіліктi уәкiлеттi орган)" және "(жергiлiктi уәкілеттi органның)" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      8) N 5 "Депозиттiк шот ашуға (әрекет ету мерзiмiн ұзартуға) рұқсат" қосымшада: 
      оң жақ жоғарғы бұрыштағы "сақтандыру өтеулерiн" деген сөздер "сақтандыру төлемдерiн" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      "жергілiктi қаржы органы" және "жергiлiктi қаржы органының" деген сөздер тиiсiнше "жергіліктi уәкiлеттi орган және жергiлiктi уәкілеттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      9) N 6 "Сақтандыру өтеулерiн есептеуге арналған ағымдағы шот ашуға (әрекет ету мерзiмiн ұзартуға) рұқсатнама" қосымшада: 
      оң жақ жоғарғы бұрыштағы "сақтандыру өтеулерiн" деген сөздер 
"сақтандыру төлемдерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "жергілiктi қаржы органы" және "жергілiктi қаржы органының"
деген сөздер тиiсiнше "жергіліктi уәкілеттi органы" және "жергілiктi уәкiлеттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын;
     барлық мәтiн бойынша "сақтандыру өтеулерiн" деген сөздер
"сақтандыру төлемдерiн" деген сөздермен ауыстырылсын.
     2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күнiнен бастан қолданысқа енгізiледi. 

      Премьер-Министрдiң орынбасары -
     Қаржы министрi

Қаржы министрінің    
2002 жылғы 1 шілдедегі   
N 302 бұйрығына N 1 қосымша

Ақылы қызмет көрсетуді
іске асырудан, демеушілік
және қайырымдылық көмек
көрсетуден алынатын   
қаражаттарды, мемлекеттік
мекемелердің депозиттік
сомаларын және сақтандыру
төлемдерін қалыптастыру,
пайдалану және есепке алу
тәртібі туралы ережеге 
1-қосымша

Мемлекеттік бюджеттің қаражатты есебінен ұсталатын мемлекеттік
мекемелердің ақылы қызметтерінің тізбесі

___________________________________________________________________

Мемлекеттік бюджеттің қаражатты есебінен ұсталатын мемлекеттік
ақылы қызметтерінің тізбесі 

Бюджет түрі             !Ақы.!Ақылы  !    Пайдалану      !   Негіздеме
   !Функционалдық топ   !лы  !қызмет.!    бағыттары      !
   !  !Ішкі функция     !қыз.!тердің !                   !
   !  !  !Бағд. әкім.   !мет.!атауы  !                   !
   !  !  !  !Бағдарлама !тер.!       !                   !
   !  !  !  !  !Кіші ба.!дің !       !                   !
   !  !  !  !  !ғдарлама!коды!       !                   !

1 !2 !3 !4 !5 !    6   !  7 !   8   !         9         !        10

   Білім берудің мемлекеттік мекемелерімен ұсынылатын қызметтер

 
РБ 4  2 225 031 030,031,  1  Үйірме  Мекемелердiң оқу-   "Білім беру тура.
                032,033,     қызме.  материалдық базасын   лы" Қазақстан
                034,035,    тін ұй. нығайтуға (139, 411,  Республика.
                    036      ымдас.  421, 431), оқу жаб. сының Заңы, "Мем.
РБ 4  2 613 031 030,031      тыру    дықтарын және оқу-  лекеттік білім ме.
                             жөнін.  тәжiрибе учаскесiн.  кемелерінің ақылы
РБ 4  9 225 044 030          дегi    дегі жұмыс үшiн мү.  білім беру қызме.
                             қызмет. кәммал сатып алуға   тін көрсетуіні   ЖБ 4  2 263 020 030,032,     тер     (139, 411), тамақ.   тәртібі туралы" 
                033,034,             тандыруды, оқушылар. ҚРҮ 1999 жылғы 22
                035                  ға тұрмыстық және    қыркүйектегі    
                                     мәдени қызмет көрсе. N 1438 
ЖБ 4  3 263 031 030,031              ту жөнiндегi шығыс.  қаулысы
                                     тарды жабуға (131,   "Мемлекеттік
ЖБ 4  9 263 052 00                   139, 149, 153, 411), білім мекемелер.
                                     оқу-өндiрiстiк ше.   інің қаржылық,
ЖБ 6  1 263 033 030                  берханаларды және    материалдық және
                                     көмекшi шаруашылықты валюталық түсім.
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,           кеңейтуге (139, 411),дерді пайдалану.
                бұл бағ.             оқушыларды           ының тәртібін
                дарлама              әлеуттік қорғал.     бекіту туралы"
                бойынша              маған жекелеген     1999 жылғы 22
                қаржы.               топтарына материал.  қыркүйектегі
                ландыру              дық көмек көрсету.    N 1441  қаулысы
                нысаны               ге (153, 159),Ұзар.   
                анықтал.             тылған күні бар мек.
                са                   терге және мектептер 
                "ұстау")             мен мектеп-интернат.
                                     тардың ұзартылған                    
                                     күн тобындағы
                                     оқушыларды
                                     тамақтандыруға
                                     (131, 153),
                                     асханаларды ұстау
                                     жөнiндегi шығыстарға
                                     (111, 112, 121, 131,
                                     139, 141, 144, 145,
                                     146, 411, 431),
                                     мектеп оқушыларының
                                     орындаған жұмыстарына
                                     ақы төлеуге (159),
                                     экскурсиялар мен
                                     мектеп кештерiн өт.
                                     кiзуге (138, 139, 141,
                                     143, 144, 145, 146,
                                     149, 159), мектептер.                
                                     дi ағымдағы жөндеуге 
                                     (146), мектеп жанын.
                                     дағы учаскенi дамыту.
                                     ға және мектеп шебер.
                                     ханаларының жабдық.
                                     тарын жаңартуға (139,
                                    411), спорт алаңдарын
                                     салуға (139, 146,
                                     411, 421, 431),
                                     қоғамдық-пайдалы
                                     еңбекте көзге түскен
                                     оқушыларға стипендия.
                                     лар мен сыйақылар
                                     беруге (159, 334),
                                     сауықтыру iс-шарала.
                                     рына (113, 121, 
                                     132, 138, 139,
                                     146, 149, 153, 159),
                                     жарысқа қатысушыларды
                                     тамақтандыру, арбитр.
                                     ларды (соттарды)
                                     және медицина қыз.
                                     меткерлерiнiң еңбегiне
                                     ақы төлеу жөнiндегi
                                     шығыстарды жабуға
                                     (131, 149, 332),
                                     қосымша оқу бағдар.
                                     ламалары бойынша
                                     оқу процесiн ұйымдас.
                                     тыруға (111, 112,
                                     121, 136, 138, 139,
                                     141, 142, 143, 144,
                                     145, 146, 149, 411,
                                     431), ақылы білім бе.
                                     ру қызметтерін көрсете.
                                     тін қызметкерлердің
                                     еңбегіне ақы
                                     төлеуге (111, 112,
                                     121, 149), үйірмелердi
                                     ұйымдастыруға байла.
                                     нысты iс-шараларға
                                     (111, 112, 121, 136,
                                     138, 139, 141, 142,
                                     143, 144, 145, 146,
                                     149, 411, 431), ақылы
                                     бiлiм беру қызметтерiн
                                     көрсететiн қызметкер.
                                     лердiң еңбегiне ақы
                                     төлеуге (111, 112, 121,
                                     149), ынталандыру
                                     сипатында қосымшаақы,
                                     үстемеақы, сыйлық
                                     және басқа да төлемдер
                                     белгiлеуге (112, 121),
                                     жабдықтар және мүккәм.
                                     мал (оның ішiнде
                                     жұмсақ) және киiм-
                                     кешек сатып алуға
                                     (139, 153, 411), шар.
                                     шығыстарға (138, 139,
                                     141, 142, 143, 144,
                                     145, 146), үйлер мен
                                     ғимараттарды қайта
                                     жаңартуға және күр.
                                     делi жөндеуге арнал.
                                     ған шығыстар (431),
                                     демалыс лагерьлерi
                                     тәрбиешiлерiнiң және
                                     көмекшi қызметкер.
                                     лерiнiң еңбегіне ақы
                                     төлеуге (111, 112,
                                     121, 149), музыкалық
                                     аспаптарды жөндеуге
                                     (146), двигательдердi
                                     пайдалануға және
                                     жөндеуге байланысты
                                     шығыстарға (146),                    
                                     оқу-көмекші, қосалқы
                                     шаруашылықтардың
                                     және оқу-тәжірибе
                                     учаскелерінің өнді.
                                     рістік қызметіне
                                     байланысты шығындарға,
                                     оның ішінде осы қыз.
                                     метпен айналысатын
                                     қызметкерлердің
                                     еңбегіне ақы төлеуге
                                     (111, 112, 121,
                                     138, 139, 141, 142,
                                     143, 144, 145, 146,
                                     149, 411), іссапар
                                     шығыстарына (136,
                                     137). 

РБ 4  2 225 031 030,031,  2  Мектеп.        Бұл да                Бұл да
                032,033,     тердің,
                034,035      мектеп.
                036          интер.
РБ 4  2 613 031 030,031      наттар.
                             дың му.
РБ 4  9 225 044 030          зыкалық
                             аспап.
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     тарды
                033,034,     пайда.
                035          ланға.
                             ны үшін
ЖБ 4  3 263 031 030,031      төлем
ЖБ 4  9 263 052 000 
ЖБ 6  1 263 033 030
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,
                бұл бағ.
                дарлама
                бойынша
                қаржы.
                ландыру
                нысаны
                анықтал.
                са
                "ұстау")
___________________________________________________________________________

РБ 4  2 225 031 030,031,  3  Қосымша           Бұл да          Бұл да
                032,033,     білім
                034,035      беру
                036          бағдар.
РБ 4  2 613 031 030,031      ламала.
                             ры жө.
РБ 4  9 225 044 030          ніндегі
                             қызмет.
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     тер
                033,034,
                035
ЖБ 4  3 263 031 030,031
ЖБ 4  9 263 052 000 
ЖБ 6  1 263 033 030
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,
                бұл бағ.
                дарлама
                бойынша
                қаржы.
                ландыру
                нысаны
                анықтал.
                са
                "ұстау")
___________________________________________________________________________

РБ 4  2 225 031 030,031,  4  Білім          Бұл да                Бұл да
                032,033,     беру
                034,035,     мемле.
                036          кеттік
РБ 4  2 613 031 030,031      мекеме.
                             лерінің
РБ 4  9 225 044 030          энергия
                             қондыр.
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     ғылары.
                033,034,     мен жә.
                035          не қа.
                             зандық.
ЖБ 4  3 263 031 030,031      тарымен
                             беріле.
ЖБ 4  9 263 052 000          тін жы.
                             лу энер.
ЖБ 6  1 263 033 030          гиясын
                             жібер.
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,   гені
                бұл бағ.     үшін
                бағдар.      төлем
                лама
                бойынша
                қаржы.
                ландыру
                нысаны
                анықтал.
                са
                "ұстау") 

РБ 4  2 225 031 030,031,  5  Мемле.         Бұл да                Бұл да
                032,033,     кеттік
                034,035,     білім
                036          беру
РБ 4  2 613 031 030,031      мекеме.
                             лерін.
РБ 4  9 225 044 030          інің
                             оқу-кө.
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     мекші
                033,034,     қосалқы
                035          шаруа.
                             шылық.
ЖБ 4  3 263 031 030,031      тарының
                             өндіріс.
ЖБ 4  9 263 052 000          тік қыз.
                             метінен
ЖБ 6  1 263 033 030          алынатын
                             кірістер;
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,   мемле.
                бұл бағ.     кеттік
                дарлама      білім
                бойынша      беру
                қаржылан.    мекеме.
                дыру ныса.   лерінің
                ны анық.     оқу-тә.
                талса        жірибелік
                "ұстау")     учаске.
                             лерінің
                             өнімдерін
                             сатудан
                             алынатын
                             кірістер
___________________________________________________________________________

РБ 4  2 225 031 030,031,  6  Тәрбие.        Бұл да                Бұл да
                032,033,     ленуші.
                034,035,     лердің
                036          оқу-өн.
РБ 4  2 613 031 030,031      діріс.
                             тік ше.
РБ 4  9 225 044 030          берха.
                             наларында,
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     қосалқы
                033,034,     шаруа.
                035          шылық.
                             тарында
                             және 
ЖБ 4  3 263 031 030,031      басқа да
                             ұйымдар. 
ЖБ 4  9 263 052 000          да жұмыс 
                             істегені 
ЖБ 6  1 263 033 030          үшін
                             алынатын
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,   қаражат
                  бұл бағ.     
                  дарлама      
                  бойынша      
                 қаржылан.
                 дыру ныса.
                ны анықтал.
                са ("ұстау") 

РБ 4  2 225 031 030,031,  7  Оқушы.         Бұл да                Бұл да
                032,033,     лардың
                034,035,     тамақ.
                036          тануына
РБ 4  2 613 031 030,031      ата-ана.
                             ларынан
РБ 4  9 225 044 030          мектеп.
                             тер және
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     мектеп-
                033,034,     интер.
                035          наттары
                             алған
ЖБ 4  3 263 031 030,031      қаражат.
                             тар
ЖБ 4  9 263 052 000
ЖБ 6  1 263 033 030
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,
                бұл бағ.
                бағдар.
                лама
                бойынша
                қаржы.
                ландыру
                нысаны
                анықтал.
                са
                ("ұстау")

---------------------------------------------------------------------------

РБ 4  2 225 031 030,031,  8  Мемле.         Бұл да                Бұл да
                032,033,     кеттік
                034,035,     білім
                036          мекеме.
РБ 4  2 613 031 030,031      леріне
                             бағына.
РБ 4  9 225 044 030          тын ас.
                             ханалар
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     беретін
                033,034,     тамақ
                035          үшін
                             оқушы.
ЖБ 4  3 263 031 030,031      лардан
                             төлем.
ЖБ 4  9 263 052 000          нің
                             түсуі
ЖБ 6  1 263 033 030
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,     
                бұл бағ.     
                дарлама
                бойынша
                қаржы.
               ландыру
                нысаны
                анықтал.
                са
                ("ұстау")

---------------------------------------------------------------------------

РБ 4  2 225 031 030,031,  9  Мемле.         Бұл да                Бұл да
                032,033,     кеттік
                034,035,     білім
                036          беру
                             мекеме.
РБ 4  2 613 031 030,031      лерін.
                             інің
РБ 4  9 225 044 030          оқушы.
                             лардың
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     жұмыс.
                033,034,     тары
                035          үшін
                             кәсіпо.
ЖБ 4  3 263 031 030,031      рындар.
                             дан
ЖБ 4  9 263 052 000          алатын 
                             қара.
ЖБ 6  1 263 033 030          жаты  

ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,
                бұл бағ. 
                дарлама
                бойынша
                қаржы.
                ландыру
                нысаны
                анықтал.
                са
                ("ұстау")

РБ 4  2 225 031 030,031,  24 Оқушы.         Бұл да                Бұл да
                032,033,     лар
                034,035,     арасын.
                036          да спо.
РБ 4  2 613 031 030,031      рттық-
                             бұқара.
РБ 4  9 225 044 030          лық іс-
                             шаралар.
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     ды, тө.
                033,034,     решілік
                035          етуді,
                             спорттық
ЖБ 4  3 263 031 030,031      іс-шара.
                             ларға
ЖБ 4  9 263 052 000          қатысу.
                             шыларды
ЖБ 6  1 263 033 030          тамақ.
                             тандыру.
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,   ды және
                бұл бағ.     медици.
                дарлама      налық
                бойынша      қызмет.
                қаржылан.    терді
                дыру ныса.   ұйымдас.
                ны анық.     тыру
                талса        жөнін.
                ("ұстау")    дегі
                             қызмет.
                             тер
---------------------------------------------------------------------------

РБ 4  2 225 031 030,031,  25 Күндіз.        Бұл да                Бұл да
                032,033,     гі мек.
                034,035,     теп жа.
                036          нындағы
РБ 4  2 613 031 030,031      лагерь.
                             лерде
РБ 4  9 225 044 030          балалар.
                             дың ла.
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     герьде
                033,034,     болуына
                035          оқушы.
                             лардың
ЖБ 4  3 263 031 030,031      ата-
                             аналары.
ЖБ 4  9 263 052 000          нан
                             мектеп.
ЖБ 6  1 263 033 030          тің
                             алатын
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,   қара.
                бұл бағ.     жаты
                дарлама
                бойынша
                қаржылан.
                дыру ны.
               саны анық.
                талса
                ("ұстау")                                  

---------------------------------------------------------------------------

РБ 4  2 225 031 030,031,  29 Тәртіп.            Бұл да         Бұл да
                032,033,     тің ар.
                034,035,     найы
                036          курста.
РБ 4  2 613 031 030,031      рын жә.
                             не цикл.
РБ 4  9 225 044 030          дерінен
                             қосымша
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     дәріс
                033,034,     беру
                035          бойынша
                             қызмет.
ЖБ 4  3 263 031 030,031      тер
ЖБ 4  9 263 052 000 
ЖБ 6  1 263 033 030 
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,
                бұл бағ.
                дарлама
                бойынша 
                қаржылан.
                дыру ны.
                саны анық.
                талса
                ("ұстау") 

РБ 4  2 225 031 030,031,  30 Репе.           Бұл да          Бұл да
                032,033,     титор.
                034,035,     лық
                036          бойынша
РБ 4  2 613 031 030,031      қызмет.
                             тер
РБ 4  9 225 044 030
ЖБ 4  2 263 020 030,032,
                033,034,
                035
ЖБ 4  3 263 031 030,031
ЖБ 4  9 263 052 000
ЖБ 6  1 263 033 030
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер,
                бұл бағ.
                дарлама
                бойынша 
                қаржылан.
                дыру ны.
                саны анық.
                талса
                ("ұстау")
---------------------------------------------------------------------------

РБ 4  2 225 031 030,031,  31 Оқушы.         Бұл да                Бұл да
                032,033,     лармен
                034,035,     пәндерді
                036          тереңдетіп
                             оқыту
РБ 4  2 613 031 030,031      жөніндегі
                             қызметтер
РБ 4  9 225 044 030
ЖБ 4  2 263 020 030,032,
                033,034,
                035
ЖБ 4  3 263 031 030,031
ЖБ 4  9 263 052 000
ЖБ 6  1 263 033 030
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер
                осы бағ.
                дарлама
                бойынша 
                қаржылан.
                дыру анық.
                талса
                ("ұстау")
---------------------------------------------------------------------------

РБ 4  2 225 031 030,031,  32 Балалар.      Бұл да             Бұл да
                032,033,     дың денсау.
                034,035,     лығын қор.
                036          ғауға және
                             нығайтуға
РБ 4  2 613 031 030,031      бағыттал.
                             ған қосым.
ЖБ 4  9 225 044 030          ша дене
                             тәрбиесі-
ЖБ 4  2 263 020 030,032,     сауықтыру
                033,034,     бағдарла.
                035          малары
                             бойынша
ЖБ 4  3 263 031 030,031      қызметтер
ЖБ 4  9 263 052 000
ЖБ 6  1 263 033 030
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер
                осы бағ.
                дарлама
                бойынша
                қаржылан.
                дыру анық.
                талса
                ("ұстау")
---------------------------------------------------------------------------

РБ 4  2 225 031 030,031,  33 Жазғы         Бұл да              Бұл да
                032,033,     демалысты
                034,035,     ұйымдас.
                036          тыру жөнін.
                             дегі қыз.
РБ 4  2 613 031 030,031      меттер
РБ 4  9 225 044 030
ЖБ 4  2 263 020 030,032,
                033,034,
                035
ЖБ 4  3 263 031 030,031
ЖБ 4  9 263 052 000
ЖБ 6  1 263 033 030
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер
                осы бағ.
                дарлама
                бойынша
                қаржылан.
                дыру анық.
                талса
                ("ұстау")
РБ 4  2 225 031 030,031,  34 Оқу-әдіс.     Бұл да              Бұл да
                032,033,     темелік
                034,035,     әдебиет.
                036          ті іске
                             асырудан
РБ 4  2 613 031 030,031      алынатын
                             қаражат
РБ 4  9 225 044 030
ЖБ 4  2 263 020 030,032,
                033,034,
                035
ЖБ 4  3 263 031 030,031
ЖБ 4  9 263 052 000
ЖБ 6  1 263 033 030
ЖБ 4  2 263 061 030 (егер
                осы бағ.
                дарлама
                бойынша
                қаржылан.
                дыру анық.
                талса
                ("ұстау")

Мемлекеттік табиғи қорықтар және мемлекеттік ұлттық табиғи парктер
көрсететін қызметтер

РБ 10 5 218 045 045 10 Заңды және жеке  Табиғи кешендердi   "Ерекше қорға.
РБ 10 3 694 030 030    тұлғаларға қыз.  сақтау және дамыту, латын табиғи
                      меттер көрсету.  жануарлар және      аумақтар туралы"
                      ден түскен      өсімдiктер дүниесiн Қазақстан Респуб.
                      қаражат: көлiк.  қорғау, санитарлық  ликасының Заңы
                      тiк қызметтер    кесу мен күтім      (78-б.
                      (автокөлiктiк,   кесулерiн қоса      1-т.), "Ерекше
                      су көлiгi, ат,   алғанда, орманда    қорғалатын
                      түйе), киiз      қалпына келтiру     табиғи аумақтар.
                      үйлер, күркелер  және қорғау iс-     ды пайдаланғаны
                      беру жөнiндегi   шараларын жүргiзу,  және олардың
                      қызметтер;       аумақты тазалау     көрсететiн қыз.
                      мүкәммал мен     және көркейту,      меттерi үшiн
                      жабдықты жалға   табиғи-қорықтық     төлем алудың
                      беру; инспек.    қор объектілерiн    ережесін бекіту
                      тор-жолсерiк     қорғаумен, турис.   туралы"  
                      қызметi; кәсiби  тік рекреациялық    Қазақстан
                      бейне және фото  және шектеулi       Республикасы
                      түсiру жүргiзу.  шаруашылық қызмет.  Үкіметінің 2000
                                       термен байланысты   жылғы 10 мамыр.
                                       инфрақұрылымды      дағы N 693 қау.
                                       дамыту, байланыс    лысы, 11.08.
                                       құралдарын, көлiк   2000ж. Қазақстан
                                       пен жабдықтарды,    Республикасының
                                       өртке қарсы, орман  Табиғи монопо.
                                       қорғау және орман   лияларды реттеу,
                                       екпе мақсаттарын.   бәсекелестікті
                                       дағы механизмдер    қорғау және
                                       мен материалдарды,  шағын бизнесті
                                       қалпына келтiру     қолдау жөніндегі
                                       жұмыстары үшiн      агенттігімен
                                       тұқымдар мен көшет  келісілген
                                       материалдарын       "Мемлекеттiк
                                       сатып алу, табиғат  табиғи қорықтар.
                                       қорғау қызметтер.   дың және ұлттық
                                      іне байланысты      табиғи парктер.
                                       ғимараттар, құры.   дің аумақтарын
                                       лыстар және өзге    пайдаланғаны
                                       де объектiлердi     үшін төлем алу
                                       салу,қайта жаңарту  ставкаларын және
                                       және жөндеу ерекше  олар көрсететін
                                       қорғалатын табиғи   қызметтер үшін
                                       аумақтар саласында  баға бекіту
                                       ғылыми зерттеулер   туралы"
                                       жүргiзу, табиғат    Қазақстан
                                       музейлерi мен       Республикасының
                                       көрмелерiн ұйым.    Табиғи ресурстар
                                       дастыру және        және қоршаған
                                       ұстау, рекреация.   ортаны қорғау
                                       лық аймақтарды      министрлігінің
                                       дамыту және көр.    9.08.2000ж.
                                       кейту,жарнама және  N 317Б бұйрығы,
                                       баспа қызметтерiн   23.04.2001ж.
                                       жетiлдiру, эколо.   Қазақстан
                                       гиялық насихат,     Республикасының
                                       келеңсiз экология.  Табиғи монопо.
                                       лық зардаптардың    лияларды реттеу,
                                       алдын алу және жою  бәсекелестікті
                                       (131, 134, 136,     қорғау және
                                       139, 141, 142, 144, шағын бизнесті
                                       145, 146, 149, 159, қолдау жөніндегі
                                       411, 421, 431)      агенттігімен
                                                           келісiлген
                                                           "2001 жылға
                                                           арналған
                                                           "Бурабай"
                                                           мемлекеттiк
                                                           ұлттық табиғи
                                                           паркінің аумағын
                                                           пайдаланғаны
                                                           үшiн ақы төлеу
                                                           ставкаларын
                                                           және олар көр.
                                                           сететiн қызмет.
                                                           терге баға
                                                           бекiту туралы"
                                                           Қазақстан
                                                           Республикасы
                                                           Президентiнің
                                                           Iс Басқармасының
                                                           5.04.2001ж.
                                                           бұйрығы. 

Санитарлық-эпидемиологиялық мекемелермен ұсынылатын қызметтер

РБ 5  2  612 051  032,033, 17 Қазақ.   Санитарлық-эпиде.   "Халықтың сани.
                  034,035     стан Ре. миологиялық стан.   тарлық ахуалы
РБ 5  2  694 039  030         спубли.  циялардың үй-жай.   туралы"   
ЖБ 5  2  254 039  030         касының  лар мен басқа да    Қазақстан Респуб
                              Іс Бас.  объектілерге дезин. ликасының Заңы
                              қармасы  фекция, дезинсек.   "Санитарлық эпи.
                              Медици.  ция және дерати.    демиологиялық,
                              налық    зация, жүргізу      туберкулездік,
                              орталы.  жөніндегі шығыс.    психоневрология.
                              ғының    тарына (111, 112,   лық мекемелер,
                              көлігі.  113, 121, 125,      сот сараптамасы                               мен Са.  131, 132, 136,      органдары, Қазақ
                              нитар.   137, 139, 141,      республикалық
                              лық-эпи. 142, 143, 144,      лепрозорийі ұсы.
                              демиоло. 145,146,149,159)    натын тауарлар
                              гиялық                       мен қызмет көр.
                              станция.                     сетулерді сату.
                              лардың                       дан түскен қа.
                              үй-жай.                      ражат пайдалану.
                              лар мен                      дың ережесін бе.
                              басқа да                     кіту туралы" ҚРҮ
                              объекті.                     2000 жылғы 26
                              лерге                        мамырдағы N 802
                              дезин.                       қаулысы, "Көлік.
                              фекция,                      тегі мемсанқада.
                              дезин.                       ғалау Ақмола ай.
                              секция,                      мақтық орталығы"
                              дерати.                      мемлекеттік ме.
                              зация                        кеме орталы.
                              жүргізу                      ғының Жарғысы -
                              жөнін.                       (ҚР ӘМ 29.12.98
                              дегі                         ж. N 1807-1910-
                              қызмет.                      Ж-е тіркеуі),
                              тері                         "ҚР көлігіндегі
                                                           санэпидстанция
                                                           орталығы" меке.
                                                           менің Жарғысы
                                                           (ҚР ӘМ 17.11.98
                                                           ж. N 4202-1910-
                                                           Ж-е мем. тірке.
                                                           уі), "ҚР әуе кө.
                                                           лігіндегі
                                                           орталық сани-
                                                           тарлық-эпидеми.
                                                           ологиялық стан.
                                                           циясы" мекеменің
                                                           Жарғысы (ҚР ӘМ
                                                           12.02.99 ж. N
                                                           7814-1910-Ж-е
                                                           мем. тіркеуі),
                                                           "Көліктегі Батыс
                                                           аумақтық мем.
                                                           санэпидстанция
                                                           орталығы" мем.
                                                           мекеменің Жар.
                                                           ғысы
                                                           (ҚР ӘМ 16.03.99
                                                           ж. N 2505-1904-
                                                           МЖ мем. тірке.
                                                           уі), "ҚР Прези.
                                                           дентінің Іс Бас.
                                                           қармасы Медици.
                                                           налық орталығы.
                                                           ның санитарлық-
                                                           эпидемиологиялық
                                                           станциясы" мем.
                                                           лекеттік меке.
                                                           менің Жарғысы
                                                           (ҚР ӘМ 18.02.99
                                                           ж. N 6298-1901-
                                                           МЖ мем. тіркеуі)

РБ 5  2  226 051 031,032, 18 Кәсіптік Кәсіптік гигиения.  "Халықтың санит.
                 033,034,    гигиена.   лық  даярлық      ахуалы
                 035         лық даяр. жүргізуге бай.     туралы" Қазақстан
                             бойынша  ланысты шығыстар    Республикасының
РБ 5  2  694 039 030         санитар. (111,112,113,121,   Заңы "Санитарлық
                             лық эпи. 136,138,139,141,    эпидемиология.
ЖБ 5  2  254 039 030         демиоло. 142,144,145,146,    лық,туберкулез.
                             гиялық    149,159)           дік, психоневр.
                             станция.                     ологиялық меке.
                             лар көр.                     мелер,сот сарап.
                             сеткен                       тамасы органдары,
                             қызметті                     Қазақ республи.
                             іске ас.                     калық лепрозорийі
                             ырудан                       ұсынатын тауар.
                             түскен                       лар мен қызмет
                             қаражат                      көрсетулерді са.
                                                          тудан түскен қа.
                                                          ражат пайдалану.
                                                          дың ережесін бе.
                                                          кіту туралы"
                                                          ҚРҮ 2000 жылғы
                                                          26 мамырдағы
                                                          N 802 қаулысы

РБ 5  2  226 051 031,032, 19 Өтініш   Санитарлық-эпиде.  "Санитарлық эпи.
                033,034,    бойынша  миологиялық сарап.  демиологиялық,
                 035         санитар. тамалар жүргізуге,  туберкулездік,  
                             лық-     соның ішінде жаб.   психоневрология.
РБ 5  2  694 039 030         эпиде.   дықтарды метроло.   лық мекемелер,  
                             мио.     гиялық қамтамасыз   сот сараптамасы
ЖБ 5  2  254 039 030         логия.   етуге байланысты    органдары, қазақ
                             лық      шығыстардың лабо.   республикалық  
                             сарапта. раториялық зерт.    лепрозорийі ұсы.
                             ларды,   теуіне байланысты   натын тауарлар  
                             зертхана шығыстар (111,112,  мен қызмет көрсе.
                             лық зерт.121,125,131,132,    тулерді сатудан 
                             теулерді 136,137,139,141,    түскен қаражат   
                             жүргізу  142,143,144,145,    пайдаланудың ере.
                             жөніндегі146,149,155,159)    жесін бекіту  
                             санитар.                     туралы" ҚРҮ 2000
                             лық-эпидеми.                 жылғы 26 мамырда.
                             ологиялық                    ғы N 802 қаулысы
                             станция көрсет.
                             кен қыз.
                             меттерді
                             іске асыру.
                             дан түскен                                   
                             қаражат ---------------------------------------------------------------------------

РБ  5 2  226 051 031       20 Қазақ    Баспа өнімдерінің   "ҚР Мемлекеттік
                              респуб.  өндірісімен байла.  санитарлық эпи.
                              ликалық  нысты Қазақ респу.  демиологиялық
                              санитар. бликалық санитар.   қызметі туралы
                              лық-     лық-эпидемиология.  ереже" ҚР Мини.
                              эпиде.   лық станцияларының  стрлер Кабинет.
                              миоло.   шығыстарына         інің 1995 жылғы
                              гиялық   (111, 112, 121,     25 сәуірдегі N
                              станци.  138, 139, 141, 142, 547  қаулысы,
                              ялары    143, 144, 145, 146,  "Санитарлық
                              норма.   149, 159)           эпидемиология.
                              тивтік-                      лық туберкулез.
                              техни.                       дік психоневро.
                              калық                        логиялық мекеме.
                              құжат.                       лері, сот сарап.
                              тама.                        тамасы орган.
                              лармен                       дары, Қазақ
                              қамта.                       республикалық
                              масыз                        лепрозорийі ұсы.
                              ету                          натын тауарлар
                              бойынша                      мен қызмет көр.
                              көрсе.                       сетулерді сату.
                              тілген                       дан түскен қара.
                              қызмет.                     жат. пайдаланудың
                              терді                        ережесін бекіту
                              іске                         туралы" ҚРҮ 2000
                              асыру.                       жылғы 26 мамыр.
                              дан                          дағы N 802 қау.
                              түскен                       лысы, "Қазақ
                              қаражат                      республикалық
                                                           санитарлық-
                                                           эпидемиология.
                                                         лық станциясы"мем.
                                                           мекеменің Жарғы
                                                           сы (ҚР ӘМ
                                                           28.12.99 ж. N
                                                           5391-1910-МЖ
                                                           мем. тіркеуі)

   Ақыл-есі кем балаларға арналған интернат-үйлері және қарттар 
мен мүгедектерге арналған жалпы үлгідегі интернат үйлері,
психоневрологиялық интернаттар көрсететін қызметтер

ЖБ  6 1 258 032 030,031,  21  Қосалқы Қамқорлыққа алынған. "Ақыл-есі кеміс
                033           шаруа.  дардың тамақтанды.   балаларға арнал.
                              шылық.  руды және медицина.  ған интернат үй.
                              тар өн. лық көмек көрсетуді  лері, психонев.
                              діретін жақсартуға, қосалқы  рологиялық ин.
                              тауар.  шаруашылықтардың ма. тернаттар, қар.
                              ларды   териалдық-техникалық ттар мен мүге.
                              сатудан базасын нығайтуға,   дектерге арнал.
                              түскен  ақыл-есі кеміс       ған жалпы үлгі.
                              қаражат балаларға арналған   дегі интернат
                                      интернат үйлерінде   үйлері ұсынатын
                                      психоневрологиялық   тауарлар мен
                                      интернаттарда        қызмет көрсету.
                                      және қарттар мен     лерді сатудан
                                      мүгедектерге арнал.  түсетін қаражат.
                                      ған жалпы үлгідегі   ты пайдалану
                                      интернат үйлерінде   ережесін бекіту
                                      тұратын қамқорлыққа  туралы" Қазақ.
                                      алынғандарды көтер.  стан Республика.
                                      мелеуге, қосалқы     сы Үкіметінің
                                      шаруашылықтар қыз.   2000 жылғы 15
                                      меткерлерінің еңбе.  мамырдағы N 719
                                      гіне ақы төлеуге,    қаулысы
                                      интернаттарды мате.
                                      риалдық-тұрмыстық
                                      қамтамасыз етуге,
                                      мәдени шараларды
                                      өткізуге және
                                      демалысты ұйымдас.
                                      тыруға (111, 112,
                                      121, 131, 132, 136,
                                      139, 141, 142,
                                      144, 145, 146,
                                      159, 411, 431)
---------------------------------------------------------------------------

ЖБ  6 1 258 032 030,031,  22  Емдеу-  Қамқорлылығына алынған.     Бұл да
                033           еңбек   дарды тамақтанды.
                              шебер.  руды және медицина.
                              хана.   лық көмек көрсетуді
                              лары    жақсартуға, қосалқы
                              шығара. шаруашылықтардың ма.
                              тын     териалдық-техникалық
                              тауар.  базасын нығайтуға,
                              ларды   ақыл-есі кеміс
                              сатудан балаларға арналған
                              түскен  интернат үйлерінде
                              кіріс.  психоневрологиялық
                              тер     интернаттарда
                                      және қарттар мен
                                      мүгедектерге арнал.
                                      ған жалпы үлгідегі
                                      интернат үйлерінде
                                      тұратын қамқорлыққа
                                      алынғандарды көтер.
                                      мелеуге, емдеу-еңбек
                                      шеберханалары қыз.
                                      меткерлерінің еңбе.
                                      гіне ақы төлеуге,
                                      интернаттарды мате.
                                      риалдық-тұрмыстық
                                      қамтамасыз етуге,
                                      мәдени шараларды
                                      өткізуге және
                                      демалысты ұйымдас.
                                      тыруға (111, 112,
                                      121, 131, 132,
                                      139, 141, 142,
                                      144, 145, 146, 149,
                                      159, 411, 431)

Сот сараптамасы органдары көрсететін қызметтер

РБ  5 9 226 037 030       26  Сот     Сот сараптамасы орга. "Сот сараптама.
                              сарап.  ны оның өндірісімен  сы туралы" Қа.
                              тамасы. байланысты шеккен    зақстан Респу.
                              ның өн. шығыстарды жабуға,   бликасының Заңы,
                              дірісі  сот сарапшыларын кә. "Санитарлық эпи.
                              бойынша сіптік даярлауға     демиологиялық,
                              сот са. және біліктілігін    туберкулездік,
                              рапта.  арттыруға, сот       психоневрология.
                              масы    сараптамасы қызметін лық мекемелер,
                              органы  материалдық-техника. сот сараптамасы
                              көрсе.  лық жетілдіруді      органдары,Қазақ                               тетін   қамтамасыз етуге     республикалық
                              қызмет. (131, 138, 139, 141, лепрозорийі ұсы.
                              ті іске 142, 143, 144, 145,  натын тауарлар
                              асыру.  146, 149, 159, 411,  мен қызмет көр.
                              дан     431)                 сетулерді сату.
                              түсетін                      дан түскен қара.
                              қаражат                      жатты пайдалану.
                                                           дың ережесін 
                                                           бекіту туралы" 
                                                           ҚРҮ 2000 жылғы 
                                                           26 мамырдағы 
                                                           N 802 қаулысы
---------------------------------------------------------------------------

РБ  5 9 226 037 030       27  Қазақ.  Сот сараптамасы орга.      Бұл да
                              стан    ны оның өндірісімен
                              Респу.  байланысты шеккен
                              бликасы шығыстарды жабуға
                              Ғылым   сот сарапшыларын кә.
                              және    сіптік даярлауға
                              білім   және біліктілігін
                              минис.  арттыруға, сот
                              трлігі  сараптамасы қызметін
                              бекіт.  материалдық-техника.
                              кен     лық жетілдіруді
                              бағдар. қамтамасыз етуге
                              лама.   (111, 112, 121, 131,
                              лардың  136, 138, 139, 141, 
                              құрамы. 142, 143, 144, 145,
                              на кір. 146, 149, 159, 411)
                              мейтін
                              ғылыми
                              және
                              ғылыми-
                              әдіс.
                              темелік
                              зерттеу.
                              лерді
                              жүргізу
                              жөнін.
                              дегі
                              сот са.
                              раптама.
                              сы ор.
                              ганы
                              жүргі.
                              зетін
                              қызмет.
                              терді
                              іске
                              асыру.
                              дан
                              түсетін
                              қаражат 

    Психологиялық, туберкулездік мекемелер, Қазақ республикалық лепрозорийі
ұсынатын қызметтер

РБ  5 3 226 036 032,033,  28  Психо.  Көрсетілген мекеме.   "Психиариялық
                036           невро.  лерде емделудегі      көмек және оны
                              логия.  науқастар үшін азық   көрсету кезінде
РБ  5 3 226 038 030,031,      лық     -түлік тағамдарын,    азаматтардың
                032           (емдеу  дәрі-дірмектерді      құқығының ке.
                              -өнді.  және медициналық      пілдіктері" ҚР
ЖБ  5 3 254 030 000           рістік  мақсаттағы өзге де    Заңы,
                              (еңбек) құралдарды сатып      "Санитарлық-
ЖБ  5 3 254 032 000           шебер.  алуға, емдеу-өнді.    эпидемиология.
                              хана.   рістік (еңбек шебер.  лық, туберку.
                              лары),  ханаларының, қосал.   лездік, психо.
                              тубер.  қы шаруашылықтардың   неврологиялық
                              кулез.  материалдық-техника.  мекемелер, сот
                              дік     лық базасын нығайту.  сараптамасы ор.
                              мекеме. ға, емдеу-өндірістік  гандары, Қазақ
                              лер     шеберханаларында      республикалық
                              (қосал. және қосалқы шаруа.   лепрозорийі
                              қы ша.  шылықтарда жұмыс      ұсынатын тауар.
                              руашы.  істейтін науқастарға  лар мен қызмет
                              лық.    әлеуметтік-тұрмыстық  көрсетулерді
                              тар),   көмек көрсетуге,      сатудан түскен
                              Қазақ   психоневрологиялық    қаражатты пай.
                              респу.  мекемелердің жанын.   даланудың ере.
                              блика.  дағы емдеу-өндіріс.   жесін бекіту
                              лық     тік (еңбек шеберха.   туралы" Қазақ.
                              лепро.  наларында жұмыс       стан Республи.
                              зорийі  істейтін науқастар.   касы Үкіметінің
                              (қосал. ға сыйақылар төлеу.   2000 жылғы 26
                              қы ша.  ге, емдеу-өндірістік  мамырдағы N 802
                              руашы.  (еңбек) шеберханала.  қаулысы
                              лық)    рында және қосалқы
                              ұсына.  шаруашылықтарда
                              тын     жұмыс істейтін
                              тауар.  қызметкерлердің
                              лар     еңбегіне ақы төлеу.
                              мен     ге, емдеу-өндірістік
                              қызмет. (еңбек) шеберханала.
                              терді   рының және қосалқы
                              сату.   шаруашылықтардың
                              дан тү. өндірістік қызметіне
                              сетін   байланысты шығыстар.
                              қаражат ды жабуға (111, 112,
                                      121, 125, 131, 132,
                                      139, 141, 142, 143,
                                      144, 145, 146, 149,
                                      159, 411, 431)

Қылмыстық-атқару жүйесінің мемлекеттік мекемелері көрсететін қызметтер  

РБ 3 1 201 031  031       35  ҚАЖ     Заңнамада белгілен.   "Қылмыстық-ат.
                              мемле.  ген міндетті ауда.    қару жүйесінің
РБ 3 6 221 040  030           кеттік  рымдар мен салықтар.  мемлекеттік ме.
                              мекеме. ды есепке ала оты.    кемелері ұсына.
                              лері    рып, қосымша қызмет.  тын қызмет көр.
                              ұсына.  терді көрсету үшін    сетулер мен та.
                              тын     шарт негізінде        уарларды сату.
                              қызмет  тартылған қызметкер.  дан түскен қа.
                              көрсе.  лердің еңбегіне ақы   ражатты пайда.
                              тулер   төлеуге (149),        ланудың ереже.
                              мен     Қазақстан Рес.        сін бекіту ту.
                              тауар.  публикасының заңна.   ралы" Қазақстан
                              ларды   масына сәйкес пайда.  Республикасы
                              сатудан лануға рұқсат етіл.   Үкіметінің 2001
                              түскен  ген тізбе бойынша     жылғы 3 ақпан.
                              Қазақ.  сотталғандар, қылмыс  дағы N 182
                              стан    жасағаны үшін күдікті қаулысы
                              Респу.  және жауапқа тартыл.
                              блика.  ғандардың мұқтаждығы
                              сының   үшін азық-түлік
                              заңна.  мүліктерін, газеттер
                              масын.  мен журналдарды
                              да      сатып алуға (131,139),
                              көздел. қосымша емдеу-алдын
                              ген     алу көмегін көрсету
                              қылмыс  үшін дәрі-дәрмектер.
                              жасаға. ді және медициналық
                              ны үшін мақсаттағы өзге де 
                              соттал. құралдарды сатып  
                              ғандар. алуға (132),       
                              ға, кү. қосымша қызметтерді
                              дікті.  көрсету үшін ағым.
                              лер     дағы шаруашылық
                              мен жа. мақсаттары үшін
                              уапқа   заттар мен материал.
                              тартыл. дарды сатып алуға
                              ғандар. (139), көліктік
                              ға са.  қызмет төлеміне
                              тылатын (143), банктік
                              тауар.  қызмет төлеміне
                              лар мен (149), жақсартылған
                              ақылы   тұрмыстық
                              қызмет  жағдайлары бар
                              көрсе.  камералар, кездесу
                              тулер   бөлмелері және
                              есебі.  дүкендер үшін жұм.
                              нен     сақ мүккаммал,
                              жүзеге  жиһаздар, жабдықтар
                              асыру.  сатып алуға (139,
                              дан     411), қосымша
                              түсетін қызмет көрсету
                              қаражат үшін қажетті
                                      жабдықтарды,
                                      ұйымдастыру және
                                      компьютерлік
                                      жабдықтарды сатып
                                      алуға (411),
                                      жақсартылған
                                      жағдайлары бар
                                      камераларға,
                                      кездесу бөлмелері
                                      мен дүкендердің
                                      коммуналдық
                                      қызметтерін,
                                      электр-жылу
                                      энергиясын, күрделі
                                      жөндеуге ақы
                                      төлеуге (141, 144,
                                      145, 146, 431),
                                      қосымша қызметтерді
                                      көрсету кезінде
                                      қажетті байланыс
                                      қызметіне ақы
                                      төлеуге (142)
___________________________________________________________________________

РБ   4    6   225 049  030  36  Жоғары Мекемелердің оқу-
                                кәсiби материалдық база.
                                білімі сын нығайтуға
                                бар    (139, 411, 421,
                                маман. 431), оқу жабдық.
                                дарды  тарын және оқу-
                                даяр.  тәжiрибе учаске.
                                лау    сіндегі жұмыс үшін
                                жөнін. мүкәммал сатып
                                дегі   алуға (139, 411)
                                қыз.   тамақтандыруды,
                                меттер оқушыларға тұрмыс.
                                       тық және мәдени
                                       қызмет көрсету
                                       жөнiндегi шығыстар.
                                       ды жабуға (131, 139,
                                       149, 153, 411),
                                       оқу-өндiрiстiк
                                       шеберханаларды
                                       және көмекшi
                                       шаруашылықты
                                       кеңейтуге (139,
                                       411), оқушыларды
                                       көтермелеуге және
                                       оқушыларды әлеумет.
                                       тiк қорғалмаған
                                       жекелеген топтарына
                                       материалдық көмек
                                       көрсетуге (153, 159),
                                       Ұзартылған күнi бар
                                       мектептерге және
                                       мектептер мен
                                       мектеп-интернаттар.
                                       дың ұзартылған күн
                                       тобындағы оқушыларды
                                       тамақтандыруға (131,
                                       153), асқаналарды ұстау
                                       жөнiндегi шығыстар.
                                       ға (111, 112, 121,
                                       131, 139, 141, 144,
                                       145, 411, 431),
                                       мектеп оқушыларының
                                       орындаған жұмыста.
                                       рына ақы төлеуге
                                       (159), экскурциялар
                                       мен мектеп кештерiн
                                       өткiзуге (138, 139,
                                       141, 143, 144, 145,
                                       146, 149, 159), оқу
                                       корпустарын және
                                       бiлiм беру ұйымдары.
                                       ның жатақханаларының
                                       ағымдағы жөндеуіне
                                       (146) мектеп жанын.
                                       дағы учаскенi дамы.
                                       туға және мектеп
                                       шеберханаларының
                                       жабдықтарын жаңар.
                                       туға (139, 411),
                                       спорт алаңдарын
                                       салуға (139, 146,
                                       411, 421, 431)
                                       қоғамдық-пайдалы
                                       еңбекте көзге
                                       түскен оқушыларға
                                       степендиялар мен
                                       сыйақылар беруге
                                       (159, 334), сауық.
                                       тыру iс-шараларына
                                       (113, 121, 132,
                                       138,  139, 146,
                                       149, 153, 159),
                                       жарысқа қатысушы.
                                       ларды тамақтандыру,
                                       арбитрларды (сот.
                                       тарды) және медицина
                                       қызметкерлерiнiң
                                       еңбегiне ақы төлеу
                                       жөнiндегi шығыстар.
                                       ды жабуға (131, 149,
                                       332), қосымша оқу
                                       бағдарламалары
                                       бойынша оқу процес.
                                       сiн ұйымдастыруға
                                       (111, 121, 136,
                                       138, 139, 141, 142,
                                       143, 144, 145, 146,
                                       149, 411, 431);
                                       үйiрме жетекшiле.
                                       рiнiң еңбек ақысын
                                       төлеуге (111, 121,
                                       149); үйiрмелердi
                                       ұйымдастыруға
                                       байланысты iс-шара.
                                       ларға (111, 121,
                                       136, 138, 139,
                                       141, 142, 143,
                                       144, 145, 146,
                                       149, 41l, 431);
                                       ақылы бiлiм бepу
                                       қызметтерiн көрсе.
                                       тетiн қызметкер.
                                       лердiң еңбегiне
                                       ақы төлеуге (111,
                                       112, 121, 149)
                                       ынталандыру сипа.
                                       тында қосымшаақы,
                                       үстемақы, сыйлық
                                       және басқа да
                                       төлемдер белгiлеуге
                                       (112, 121); жабдық.
                                       тар және мүккәммал
                                       (оның iшiнде
                                       жұмсақ) және киiм-
                                       кешек сатып алуға
                                       (139, 153, 411);
                                       шаруашылық шығыс.
                                       тарына (138, 139,
                                       141, 142, 143,
                                       144, 145, 146);
                                       үйлер мен ғимарат.
                                       тарды кайта
                                       жаңартуға және
                                       күрделi жөндеуге
                                       арналған шығыстар
                                       (431); демалыс
                                       лагерьлерi тәрбие.
                                       шiлерiнiң және
                                       көмекшi қызмет.
                                       керлерiнiң еңбегi.
                                       не ақы төлеуге
                                       (111, 121, 149);
                                       музыкалық аспап.
                                       тарды жөндеуге
                                       байланысты шығыс.
                                       тарға (146);
                                       двигательдердi
                                       пайдалануға және
                                       жөндеуге байланыс.
                                       ты шығыстарға
                                       (146); оқу-өндi.
                                       рiстiк тәжiрибеге,
                                       оқушылардың
                                       концерттерiне
                                       байланысты шығын.
                                       дарға (111, 121,
                                       138, 139, 141,
                                       142, 143, 144, 145,
                                       146, 149, 411);
                                       iссапар шығыста.
                                       рына (136).

РБ   4    6   225 049  030, 37  Мәде.  Мекемелердiң оқу-
                  009  039,     ниет   материалдық база.
                       040      және   сын нығайтуға
                                өнер   (139, 411, 421,
                                сала.  431), оқу жаб.
                                сында. дықтарын және
                                ғы жо. оку-тәжiрибе
                                ғары   учаскесiндегi
                                оқу    жұмыс үшiн
                                орын.  мүкәммал сатып
                                дары.  алуға (139, 411),
                                мен    тамақтандыруды,
                                кол.   оқушыларға тұрмыс.
                                ледж.  тық және мәдени
                                дер    қызмет көрсету
                                оқыту. жөнiндегі шығыс.
                                шыла.  тарды жабуға (131,
                                рының  139, 149, 153,
                                бiлiк. 411), оқу-өндiрiс.
                                тiлi.  тiк шеберханаларды
                                гiн    және көмекшi шаруа.
                                артты. шылықты кеңейтуге
                                ру     (139, 411), оқушы.
                                жөнiн. ларды көтермелеуге
                                дегi   және оқушыларды
                                қыз.   әлеуметтік қорғал.
                                мет.   амаған жекелеген
                                тер    топтарына материал.
                                       дық көмек көрсе.
                                       туге (153, 159),
                                       Ұзартылған күнi
                                       баp мектептерге
                                       және мектептер
                                       мен мектеп-интер.
                                       наттардың ұзар.
                                       тылған күн
                                       тобындағы оқушы.
                                       ларды тамақтан.
                                       дыруға (131,153),
                                       асқаналарды ұстау
                                       жөнiндегi шығыс.
                                       тарға (111, 112,
                                       121, 131, 139,
                                       141, 144, 145,
                                       411, 431), мектеп
                                       оқушыларының
                                       орындаған жұмыс.
                                       тарына ақы төлеуге
                                       (159), экскурция.
                                       лар мен мектеп
                                       кештерiн өткiзуге
                                       (138, 139, 141,
                                       143, 144, 145,
                                       146, 149, 159),
                                       оқу корпустарын
                                       және бiлiм беру
                                       ұйымдарының
                                       жатаханаларының
                                       ағымдағы жөндеуi.
                                       не (146) мектеп
                                       жанындағы учас.
                                       кенi дамытуға
                                       және мектеп
                                       шеберханаларының
                                       жабдықтарын
                                       жаңартуға (139,
                                       411), спорт
                                       алаңдарын салуға
                                       (139, 146, 411,
                                       421, 431), қо.
                                       ғамдық-пайдалы
                                       еңбекте көзге
                                       түскен оқушы.
                                       ларға степендия.
                                       лар мен сыйақы.
                                       лар беруге
                                       (159, 334),
                                       сауықтыру iс-
                                       шараларына
                                       (113, 121,
                                       132, 138, 139,
                                       146, 149, 153,
                                       159), жарысқа
                                       қатысушыларды
                                       тамақтандыру,
                                       арбитрларды
                                       (соттарды) және
                                       медицина қызмет.
                                       керлерiнiң
                                       еңбегiне ақы
                                       төлеу жөнiндегi
                                       шығыстарды жабу.
                                       ға (131, 149,
                                       332), қосымша
                                       оқу бағдарла.
                                       малары бойынша
                                       оқу процесiн
                                       ұйымдастыруға
                                       (111, 121, 136,
                                       138 139, 141,
                                       142, 143, 144,
                                       145, 146, 149,
                                       411, 431); үйiрме
                                       жетекшiлерiнiң
                                       еңбек ақысын
                                       төлеуге (111,
                                       121, 149); үйiр.
                                       мелердi ұйым.
                                       дастыруға
                                       байланысты
                                       iс-шараларға
                                       (111, 121, 136,
                                       138 139, 141,
                                       142, 143, 144,
                                       145, 146, 149,
                                       411, 431); ақылы
                                       бiлiм бepу қызмет.
                                       терiн көрсететiн
                                       қызметкерлердiң
                                       еңбегіне ақы
                                       төлеуге (111,
                                       112, 121, 149)
                                       ынталандыру
                                       сипатында қосымша.
                                       ақы, үстемақы,
                                       сыйлық және басқа
                                       да төлемдер
                                       белгілеуге (112,
                                       121); жабдықтар
                                       және мүккәммал
                                       (оның iшiнде
                                       жұмсақ) және
                                       киiм-кешек
                                       сатып алуға
                                       (139, 153, 411);
                                       шаруашылық
                                       шығыстарына
                                       (138, 139, 141,
                                       142, 143, 144,
                                       145, 146); үйлер
                                       мен ғимараттар.
                                       ды қайта жаңар.
                                       туға және
                                       күрделi жөндеуге
                                       арналған шығыс.
                                       тар (431); дема.
                                       лыс лагерьлерi
                                       тәрбиешiлерiнiң
                                       және көмекшi
                                       қызметкерлерiнiң
                                       еңбегіне ақы
                                       төлеуге (111,
                                       121, 149);
                                       двигательдердi
                                       пайдалануға
                                       және жөндеуге
                                       байланысты
                                       шығыстарға
                                       (146); қосалқы
                                       шаруашылықтар.
                                       ды және оқу-
                                       тәжiрибе учас.
                                       келерiнiң
                                       өндiрiстiк
                                       қызметiне
                                       байланысты
                                       шығындарға,
                                       оның iшiнде
                                       осы қызметпен
                                       айналысатын
                                       қызметкерлер.
                                       дiң еңбегiне
                                       ақы төлеуге
                                       (111, 121,
                                       138, 139, 141,
                                       142, 143, 144,
                                       145, 146, 149,
                                       411); iссапар
                                       шығыстарына
                                       (136).

Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік және ведомстволық мұрағаттар ұсынатын қызметтер

РБ 8 3  230 015 031  38  Мұрағат ісін жә. Мемлекеттік және "Ұлттық мұрағат
                         не құжаттамалық  ведомстволық мұ. және мұрағаттар
ЖБ 8 3  261 030 030      айналымды жетіл. рағаттардың ма.  туралы" Қазақ.
                         діру жөнінде     териалдық-техни. стан Республи.
                         ғылыми зерттеу.  калық базасын    касының Заңы
                         лерді жүргізу    нығайту (139,    (17-б. 1-т.),
                         және әдістемелік 411), ақылы      "Мемлекеттік
                         әзірлеулерді     қызметтер көр.   бюджет есебінен
                         енгізу бойынша   сету үшін қажет. қаржыландырыла.
                         мұрағат мекеме.  ті жабдықтар мен тын мемлекеттік
                         лері көрсететін  мүкәммалды сатып және ведомство.
                         қызметтер        алу және оны     лық мұрағаттар.
                                          жөндеу (139,146, дың ақылы қызмет
                                          149,411), ақылы  көрсету және
                                          қызметтер        түскен қаржына
                                          көрсету үшін     пайдалану ереже.
                                          тартылған маман. сін бекіту тура.
                                          дардың қызметіне лы" Қазақстан
                                          ақы төлеу (149), Республикасы
                                          шаруашылық шығыс. Үкіметінің
                                          тары (жылуға,    2002 жылғы 8
                                          электр энергия.  ақпандағы N 183
                                          сына, сумен      қаулысы
                                          жабдықтауға ақы 
                                          төлеу және басқа 
                                          коммуналдық шы.
                                          ғыстар, ағымдағы 
                                          және шаруашылық 
                                          мақсаттар үшін 
                                          заттар мен мате.
                                          риалдар сатып 
                                          алу, көлік қыз.
                                          меттеріне ақы 
                                          төлеу) (139,141,
                                          143,144,145,146),
                                          үй-жайларды
                                          жалға алуға ақы
                                          төлеу және жеке
                                          және заңды
                                          тұлғалардың жеке
                                          тапсырыс бойынша
                                          қазіргі заманғы
                                          негіздер бойынша
                                          оқытуды жүргізу
                                          үшін оқу құрал.
                                          дарын, көрнекі
                                          материалдарды
                                          сатып алу және
                                          құжаттамаға
                                          басшылық жасау
                                          (138,139),
                                          мұрағат тану,
                                          құжаттама жүргізу,
                                          археография және
                                          көмекші тарихи
                                          тәртіптер мәселе.
                                          лері жөнінде
                                          ғылыми және
                                          әдістемелік
                                          әдебиетті шығару
                                          (139,149)
РБ 8 3  230  015  031     39 Құжаттарды        Бұл да           Бұл да
                             ғылыми-тех.
ЖБ 8 3  261  030  030        никалық
                             өңдеу
                             бойынша
                             мұрағат
                             мекемелері
                             көрсететін
                             қызметтер
РБ 8 3  230  015  031     40 Жеке және          Бұл да          Бұл да
                             мемлекеттік
ЖБ 8 3  261  030  030        емес заңды
                             тұлғалардың
                             тапсырыстары
                             (өтінімдері)
                             бойынша
                             құжаттаудың
                             қазіргі
                             заманғы
                             негіздеріне
                             үйрету және
                             құжаттаманы
                             басқару
                             жөнінде
                             курстар мен
                             семинарлар
                             өткізу
                             бойынша
                             мұрағат
                             мекемелері
                             көрсететін
                             қызметтер
РБ 8 3  230  015  031     41 Мұрағат            Бұл да
                             құжаттарын
ЖБ 8 3  261  030  030        сақтаудың
                             температура.
                             лық-ылғал
                             және физи.
                             калық-химия.
                             лық өлшем.
                             дерін қамта.
                             масыз ету
                             жөнінде
                             ұсыныстар
                             әзірлеу және
                             әдістемелік 
                             және
                             практикалық
                             көмек көрсету
                             бойынша
                             мұрағат
                             мекемелері
                             көрсететін
                             қызметтер
РБ 8 3  230  015  031     42 Мұрағат              Бұл да        Бұл да
                             істерін және 
ЖБ 8 3  261  030  030        құжаттарды
                             қалпына
                             келтіру,
                             түптеу
                             бойынша,
                             мұрағат
                             қораптарын
                             дайындау
                             бойынша
                             мұрағат
                             мекемелері
                             көрсететін 
                             қызметтер     
РБ 8 3  230  015  031     43 Сақтандыру           Бұл да        Бұл да
                             көшірмелерін 
ЖБ 8 3  261  030  030        дайындау, 
                             мұрағат 
                             құжаттарының
                             мәтіндерін
                             қалпына
                             келтіру
                             бойынша
                             мұрағат
                             мекемелері
                             ұсынатын
                             қызметтер
РБ 8 3  230  015  031     44 Мұрағат              Бұл да        Бұл да
                             қорларына
ЖБ 8 3  261  030  030        ғылыми-
                             анықтамалық
                             аппараты
                             құру және
                             жетілдіруде
                             әдістемелік
                             және
                             практикалық
                             көмек
                             көрсету
                             бойынша
                             мұрағат
                             мекемелері
                             көрсететін
                             қызметтер
РБ 8 3  230  015  031     45 Тапсырыстар          Бұл да        Бұл да
                             (өтінімдер)
ЖБ 8 3  261  030  030        бойынша
                             генеологиялық
                             және
                             тақырыптық
                             сипаттағы
                             мұрағаттық
                             құжаттық
                             анықтау және
                             мұрағат
                             құжаттарын
                             пайдалануды
                             қоспағанда
                             мұрағат
                             құжаттарын
                             көшіруді
                             өткізу
                             бойынша
                             мұрағат
                             мекемелері
                             көрсететін
                             қызметтер

   

Қаржы министрінің    
2002 жылғы 1 шілдедегі  
N 302 бұйрығына      
 N 2 қосымша       

Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан,
демеушілік және қайырымдылық көмек  
көрсетуден алынатын қаражатты,   
сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің  
депозиттік сомаларын және сақтандыру
төлемдерін қалыптастыру, пайдалану 
және есепке алу тәртібі туралы   
ережеге 2-қосымша           

     

              Келісілді                              Бекітемін
     Қазақстан Республикасының Қаржы           Бюджеттік бағдарламалар
            вице-министрі                      әкімшісінің басшысы         
       (Қаржы органының басшысы)        
         "____" ___________ ж.                 ________ ж. "____" 
                 М.О.                                 М.О.

Мекемелердің ақылы қызметтерді іске асыруынан алынған
қаражат бойынша кірістер мен шығыстардың
жиынтық сметасы

Функционалдық топ                              ________
Ішкі функция                                   ________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі            ________
Бағдарлама                                     ________
Кіші бағдарлама                                ________
Ақылы қызметтердің түрі                        ________
                                                            мың теңге
___________________________________________________________________________
     Көрсеткіштер    !Жолдар коды/!  Тоқсандар бойынша сомасы     ! Жиыны
                     !ерекшелік   !-------------------------------!
                     !коды        !       !       !       !       !
---------------------------------------------------------------------------
         1           !      2     !   3   !   4   !   5   !   6   !   7
---------------------------------------------------------------------------
Кірістер, барлығы         010
  Жыл басындағы ақшалай   011
  қаражаттың қалдығы      
  Ағымдағы жылдың         012
  түсімі               
Шығыстар, барлығы         020
  әрбір ерекшелік
  бойынша                 
Бюджеттің кірісіне        021
жатады
--------------------------------------------------------------------------
      Қаржы қызметінің басшысы

                                              Қаржы министрінің    
2002 жылғы 1 шілдедегі  
N 302 бұйрығына      
 N 2 қосымша       

Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан,
демеушілік және қайырымдылық көмек  
көрсетуден алынатын қаражатты,   
сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің  
депозиттік сомаларын және сақтандыру
төлемдерін қалыптастыру, пайдалану 
және есепке алу тәртібі туралы   
ережеге 2-2-қосымша   

      

              Келісілді                              Бекітемін
     Қазақстан Республикасының Қаржы           Бюджеттік бағдарламалар
            вице-министрі                      әкімшісінің басшысы         
       (Қаржы органының басшысы)        

      
     _________________ (Тегі, аты-жөні)   _______________ (Тегі, аты-жөні)
         "____" ___________ ж.                   ________ ж. "____" 
                 М.О.                                   М.О.

     

______ жылға арналған мемлекеттік мекемелердің ақылы қызметтерді 
іске асыруынан алынған қаражат бойынша кірістер мен шығыстарының
жиынтық (жеке) сметасының өзгеруі туралы
Анықтама

Функционалдық топ                              ________
Ішкі функция                                   ________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі            ________
Бағдарлама                                     ________
Кіші бағдарлама                                ________
Ақылы қызметтердің түрі                        ________
                                                            мың теңге
___________________________________________________________________________
     Көрсеткіштер !Азайту !Жолдар   ! Тоқсандар бойынша сомасы      !Жиыны
                  !немесе !коды/    !-------------------------------!
                  !арттыру!ерекшелік!   1   !   2   !   3   !   4   !
                  !       !коды     !       !       !       !       !
---------------------------------------------------------------------------
Кірістер, барлығы            010
  Жыл басындағы ақшалай      011
  қаражаттың қалдығы
  Ағымдағы жылдың
  түсімі                     012
Шығыстар, барлығы            020
  әрбір ерекшелік
  бойынша
Бюджеттің кірісіне
аударуға жатады              021
---------------------------------------------------------------------------

      Мемлекеттік мекеменің басшысы
     Қаржы қызметінің басшысы
     (Бас бухгалтер)