"Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң дәмiн айырудың Тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Алкоголь өнiмiнiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегі комитетi Төрағасының 1999 жылғы 6 қазандағы N 240 бұйр

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі Акцизделетін өнімдерді өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік бақылау жасау жөніндегі комитеті төрағасының 2002 жылғы 15 мамырдағы N 103 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2002 жылғы 11 маусымда тіркелді. Тіркеу N 1874. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 29 қыркүйектегі № 491 Бұйрығымен.

      Күші жойылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2011.09.29 № 491(ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Алкоголь өнiмiнiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетi Төрағасының "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң дәмiн айырудың Тәртiбiн бекiту туралы (сырадан басқа)" 1999 жылғы 6 қазандағы N 240 V990962_ бұйрығына мынадай өзгертулер енгiзiлсiн:
      Аталған бұйрықпен бекiтiлген (бұдан әрi - Тәртiп) этил спиртi мен алкоголь өнiмiнің (сырадан басқа) дәм айыруының Тәртiбiнде N 2, N 3, N 4-қосымшаларын осы бұйрықтың N 1, N 2, N 3-қосымшаларына тиiстi редакцияда мазмұндалсын.
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

 

Акцизделетiн өнiмдердiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк бақылау

жөнiндегi комитеттiң Құқықтық қамтамасыз ету бөлiмi (Р. Жанәдiлов)

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде осы бұйрықтың мемлекеттiк

тiркелуiн қамтамасыз етсiн.

     3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Комитет Төрағасының орынбасары С.

Сырымбетовке жүктелсiн.

     4. Осы бұйрық мемлекеттiк тiркеуден өткен күнiнен бастап қолданысқа

енгiзiледi.


     Төраға

                                                         N 1-қосымша


            "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кіріс министрлiгінiң

            Алкоголь өнiмiнiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттік бақылау

            жөнiндегі комитеті Төрағасының 1999 жылғы 6 қазандағы N 240   

            бұйрығына өзгерiстер енгiзу туралы "Этил спиртi мен алкоголь

            өнiмiнiң (сырадан басқа) дәмiн айырудың Тәртiбiн бекiту туралы"

            Акцизделетiн өнiмдердiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттік

            бақылау жөнiндегi комитетi Төрағасының

            2002 жылғы 15 мамырдағы N 103 бұйрығына

                                                         N 2-қосымша


            Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiріс министрлiгiнiң

            Алкоголь өнiмiнiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттік бақылау

            жөнiндегі комитетi Төрағасының 1999 жылғы 6 қазандағы N 240

            бұйрығымен бекiтiлген Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң       

            (сырадан басқа) дәмiн айырудың Тәртiбiне

       ТАҒАМ ШИКIЗАТЫНАН ӨНДIРIЛГЕН ЭТИЛ СПИРТIНIҢ БАЛЛДЫҚ БАҒАЛАНУЫ.

     1. Этил спиртiнiң органолептикалық бағалануы 10-баллдық жүйе бойынша

жүзеге асырылады.

     2. Этил спиртi сапасының көрсеткішi:

---------------------------------------------------------------------------

N !    Сапа      ! Органолептикалық сипаттамасы ! Баллдық   !    Дәм

   ! көрсеткiшi   !                              ! бағалануы ! айырушының

   !              !                              !           !(комиссияның)

   !              !                              !           ! қорытындысы

---------------------------------------------------------------------------

1.  Сырт көрiнiсi  Түссiз, мөлдiр сұйықтық            2,0

                                                  (өте жақсы,

                                                     жақсы)

                   Жеңiл опалесценциясы бар,          1,8

                   түссiз сұйықтық                (қанағаттан.

                                                  дырарлық)


                   Мөлдiр емес, лайсаң сұйықтық     1,8-ден    Дәм айырудан

                                                    төмен         алынып

                                                                тасталады

2.   Иiсi          Сәйкес шикiзаттан өндiрiлген,    3,8 - 4,0

                   осы спирттiң түрiне арналған    (өте жақсы)

                   сипатта, бөтен иiсi жоқ

                   Сәйкес шикiзаттан өндiрілген,    3,5 - 3,7

                   осы спирттiң түрiне арналған      (жақсы)

                   сипатта, бiрақ жеткiлiксiз

                   айқындалған      

                   Осы спирттiң түрiне арналған     3,2 - 3,4

                   сипатта, бiрақ әлсiз            (қанағаттан.

                   айқындалған                     дырарлық)

                   Осы сипатқа ие емес, бөтен       3,2-ден   Дәм айырудан

                   иiсi бар                           төмен      алынып

                                                                тасталады

3.   Дәмi          Осы спирттiң түрiне арналған     3,8 - 4,0

                   сипатта, жұмсақ                 (өте жақсы)

                   Осы спирттiң түрiне арналған     3,5 - 3,7

                   сипатта, бірақ аз ғана шымыр      (жақсы)

                   Осы спирттiң түрiне арналған     3,2 - 3,4

                   сипатта, бiрақ шымыр, тiл       (қанағаттан.

                   үйiрер                          дырарлық)


                   Осы спирттiң түрiне арналған     3,2-ден   Дәм айырудан

                   сипатқа ие емес, бөтен, дөрекi,    төмен       алынып

                   өзiне сәйкес келмейтiн дәмi                  тасталады

                   бар           

---------------------------------------------------------------------------


     3. Этил спиртi сапасының жалпы баллдық бағалануы:

---------------------------------------------------------------------------

N !                       !                !Бұйымның осы бағалануды алу

қ/қ!       Бағалануы       !   Жалпы балл   !     кезiндегi талаптары

---------------------------------------------------------------------------

1.   "Өте жақсы"                9,2 - 10,0    Барлық көрсеткiштерi бойынша

                                              "өте жақсы" бағалануына ие

2.   "Жақсы"                    8,6 - 9,1     "Жақсы" және "өте жақсы"

                                              бағалану көрсеткiштерiне ие


3. "Қанағаттандырарлық"         8,2 - 8,5     "Жақсы", "өте жақсы" және

                                              "қанағаттандырарлық"

                                              көрсеткіштеріне ие

4.  "Қанағаттандырарлық      8,2 - ден төмен  Егер, ең кемiнде бiр

    емес"                                     көрсеткiшi                  

                                              "Қанағаттандырарлық емес"

                                              бағалануына ие болса

---------------------------------------------------------------------------


                                                         N 2-қосымша


            "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кіріс министрлiгінiң

            Алкоголь өнiмiнiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттік бақылау

            жөнiндегі комитеті Төрағасының 1999 жылғы 6 қазандағы N 240   

            бұйрығына өзгерiстер енгiзу туралы "Этил спиртi мен алкоголь

            өнiмiнiң (сырадан басқа) дәмiн айырудың Тәртiбiн бекiту туралы"

            Акцизделетiн өнiмдердiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттік

            бақылау жөнiндегi комитетi Төрағасының

            2002 жылғы 15 мамырдағы N 103 бұйрығына                                                         N 3-қосымша 
              Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiріс министрлiгiнiң

 

            Алкоголь өнiмiнiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттік бақылау

            жөнiндегі комитетi Төрағасының 1999 жылғы 6 қазандағы N 240

            бұйрығымен бекiтiлген Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң       

            (сырадан басқа) дәмiн айырудың Тәртiбiне

              ЛИКЕР-АРАҚ БҰЙЫМДАРЫНЫҢ БАЛЛДЫҚ БАҒАЛАНУЫ


     1. Ликер-арақ бұйымдарының органолептикалық бағалануы 10-баллдық жүйе

бойынша жүзеге асырылады.

     2. Ликер-арақ бұйымдары, коктейлдер, аперитивтер және бальзамдар

сапасының көрсеткiшi:

---------------------------------------------------------------------------

N !    Сапа      ! Органолептикалық сипаттамасы ! Баллдық   !    Дәм

   ! көрсеткiшi   !                              ! бағалануы ! айырушының

   !              !                              !           !(комиссияның)

   !              !                              !           ! қорытындысы

---------------------------------------------------------------------------

1.  Мөлдiрлiгi     Нұрлы, мөлдiр сұйықтық, осы       2,0

    және түсi      түрге арналған сипатқа ие,     (өте жақсы,

                   түсi анық айқындалған            жақсы)

                   Нұры жоқ, мөлдiр сұйықтық,        1,8

                   түсi айқындалған               (өте жақсы)

                   Нұры жоқ, мөлдiр сұйықтық,        1,6

                   түсi жеткiлiксiз айқындалған   (қанағаттан.

                                                   дырарлық)


                   Лайсаң, бөтен қоспалары бар,     1,6-дан    Дәм айырудан

                   түсi осы түрге сәйкес келмейдi    төмен         алынып

                                                                 тасталады

2.  Иiсi           Анық айқындалған, осы түрге     3,8 - 4,0

                   арналған сипатта               (өте жақсы)

                   Жақсы, осы түрге арналған       3,5 - 3,7

                   сипатта                          (жақсы)

                   Әлсiз, бiрақ осы түрге          3,2 - 3,4

                   арналған сипатта               (қанағаттан.

                                                    дырарлық)

                   Түсi бөтен, осы түрге арналған   3,2 - ден  Дәм айырудан

                   сипатқа ие емес                    төмен       алынып  

                                                                 тасталады

3.  Дәмi           Yйлесiмдi, келiстiрiлген, осы    3,8 - 4,0

                   түрге арналған сипатта          (өте жақсы)  

                   Жақсы, таза, осы түрге           3,5 - 3,7

                   арналған сипатта                  (жақсы)

                   Жеткiлiктi толық                 3,2 - 3,4

                   айқындалмаған, осы түрге        (қанағаттан.

                   арналған сипатта                 дырарлық)

                   Бөтен дәмге ие, осы түрге        3,2-ден    Дәм айырудан

                   арналған сипатқа ие емес           төмен      алынып

                                                                 тасталады

---------------------------------------------------------------------------


     3. Ликер-арақ бұйымдары, коктейлдер, аперитивтер және бальзамдардың

жалпы баллдық бағалануы:

---------------------------------------------------------------------------

N !                       !                !Бұйымның осы бағалануды алу

қ/қ!       Бағалануы       !   Жалпы балл   !     кезiндегi талаптары

---------------------------------------------------------------------------

1.   "Өте жақсы"                9,2 - 10,0    Барлық көрсеткiштерi бойынша

                                              "өте жақсы" бағалануына ие

2.   "Жақсы"                    8,6 - 9,1     "Жақсы" және "өте жақсы"

                                              бағалану көрсеткiштерiне ие


3. "Қанағаттандырарлық"         8,0 - 8,5     "Жақсы", "өте жақсы" және

                                              "қанағаттандырарлық"

                                              көрсеткіштеріне ие

4.  "Қанағаттандырарлық      8,0 - ден төмен  Егер, ең кемiнде бiр

    емес"                                     көрсеткiшi                  

                                              "Қанағаттандырарлық емес"

                                              бағалануына ие болса

---------------------------------------------------------------------------


                                                         N 3-қосымша


            "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кіріс министрлiгінiң

            Алкоголь өнiмiнiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттік бақылау

            жөнiндегі комитеті Төрағасының 1999 жылғы 6 қазандағы N 240   

            бұйрығына өзгерiстер енгiзу туралы "Этил спиртi мен алкоголь

            өнiмiнiң (сырадан басқа) дәмiн айырудың Тәртiбiн бекiту туралы"

            Акцизделетiн өнiмдердiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттік

            бақылау жөнiндегi комитетi Төрағасының

            2002 жылғы 15 мамырдағы N 103 бұйрығына                                                         N 4-қосымша 
              Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiріс министрлiгiнiң

 

            Алкоголь өнiмiнiң өндiрiсi мен айналымын мемлекеттік бақылау

            жөнiндегі комитетi Төрағасының 1999 жылғы 6 қазандағы N 240

            бұйрығымен бекiтiлген Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң       

            (сырадан басқа) дәмiн айырудың Тәртiбiне

                   АРАҚТАРДЫҢ БАЛЛДЫҚ БАҒАЛАНУЫ.


     1. Арақтардың органолептикалық бағалануы 10-баллдық жүйе бойынша

жүзеге асырылады.

     2. Арақтар сапасының көрсеткiшi:

---------------------------------------------------------------------------

N !    Сапа      ! Органолептикалық сипаттамасы ! Баллдық   !    Дәм

   ! көрсеткiшi   !                              ! бағалануы ! айырушының

   !              !                              !           !(комиссияның)

   !              !                              !           ! қорытындысы

---------------------------------------------------------------------------

1.   Сырт көрiнiсi  Түсi жоқ, мөлдiр нұрлы            2,0

                    сұйықтық                      (өте жақсы,

                                                     жақсы

                    Түсi жоқ, мөлдiр, бiрақ нұры      1,8

                    жоқ сұйықтық                  (қанағаттан.

                                                   дырарлық)

                    Лайсаң немесе боялған           1,8-ден   Дәм айырудан

                    сұйықтық                         төмен      алынып 

                                                               тасталады


2.      Иiсi        Анық айқындалған, осы түрге    3,8 - 4,0 

                    арналған сипатта              (өте жақсы)   


                    Жақсы, осы түрге арналған      3,5 - 3,7

                    сипатта                         (жақсы)

                    Әлсiз айқындалған, осы түрге   3,2 - 3,4

                    арналған сипатта              (қанағаттан.

                                                    дырарлық)

                    Бөтен дөрекi иiсi бар, осы     3,2-ден    Дәм айырудан

                    түрге арналған сипатқа ие        төмен       алынып

                    емес                                        тасталады

3.      Дәмi        Таза, жұмсақ, осы түрге        3,9 - 4,0

                    арналған сипатта               (өте жақсы)


                    Осы түрге арналған сипатта,    3,6 - 3,8

                    бiрақ аз ғана шымыр             (жақсы)

                    Осы түрге арналған сипатта,    3,3 - 3,5

                    бiрақ шымыр, тiл үйiрер        (қанағаттан.

                                                    дырарлық)

                    Бөтен дөрекi дәмге ие, осы     3,3 - тен   Дәм айырудан

                    түрге арналған сипатқа           төмен        алынып

                    ие емес                                      тасталады

---------------------------------------------------------------------------


     3. Арақтардың жалпы баллдық бағалануы:

---------------------------------------------------------------------------

N !                       !                !Бұйымның осы бағалануды алу

қ/қ!       Бағалануы       !   Жалпы балл   !     кезiндегi талаптары

---------------------------------------------------------------------------

1.   "Өте жақсы"                9,2 - 10,0    Барлық көрсеткiштерi бойынша

                                              "өте жақсы" бағалануына ие

2.   "Жақсы"                    8,6 - 9,1     "Жақсы" және "өте жақсы"

                                              бағалану көрсеткiштерiне ие


3. "Қанағаттандырарлық"         8,3 - 8,5     "Жақсы", "өте жақсы" және

                                              "қанағаттандырарлық"

                                              көрсеткіштеріне ие

4.  "Қанағаттандырарлық      8,3 - ден төмен  Егер, ең кемiнде бiр

    емес"                                     көрсеткiшi                  

                                              "Қанағаттандырарлық емес"

                                              бағалануына ие болса

---------------------------------------------------------------------------

   Мамандар:

         Икебаева Ә.Ж.

         Шарипова М.Е.