Қазақстан Республикасы Президентiнің 2002 жылғы 29 наурыздағы N 828 Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 13 қазандағы N 1202 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 31 шілдедегі № 290 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Президентінің 31.07.2023 № 290 Жарлығымен.

      Қаулы етемін:

      1. "Мемлекеттiк билiк органдары жүйесiндегi кадр саясатының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 29 наурыздағы N 828 Жарлығына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1) жоғарыда аталған Жарлықпен бекiтілген Мемлекеттiк саяси қызметшiлер лауазымдарының және мемлекеттiк органдардың Қазақстан Республикасының Президентi тағайындайтын және бекiтетiн немесе оның келiсуiмен тағайындалатын және бекiтiлетiн, оның ұсынуы бойынша сайланатын басшы қызметкерлерiнiң лауазымдар тiзбесiнде:

      "Мемлекеттiк хатшы -" деген сөздер алынып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерi Бас Штабының бастығы - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрiнiң бiрiншi орынбасары", "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң әскери округтерiнiң қолбасшылары", "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерi Әскери академиясының бастығы", "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Iшкi әскерлерiнiң қолбасшысы" деген бағаналар тиiсiнше мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрiнiң бiрiншi орынбасары - Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi Штабтар бастықтары комитетiнiң төрағасы", "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерi өңiрлiк қолбасшылықтарының қолбасшылары", "Ұлттық қорғаныс университетiнiң бастығы", "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлер қолбасшысы - Iшкi әскерлер комитетiнiң төрағасы";

      "Кедендiк бақылау және Қаржы полициясы агенттiктерi төрағаларының орынбасарлары" деген бағанада "бақылау" деген сөзден кейiн ", Төтенше жағдайлар жөнiндегi" деген сөздермен толықтырылсын;

      "Қылмыстық-атқару жүйесi, Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi, Тiркеу қызметi, Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру, құқық қорғау органдары комитеттерiнiң төрағалары" деген бағана "және төрағаларының орынбасарлары" деген сөздермен толықтырылып, "жекешелендiру," деген сөз "жекешелендiру комитеттерi," деген сөздермен алмастырылсын;

      "Облыстардың, Астана ҰҚК ҰҚК Президентпен

      және Алматы төрағасы төрағасы немece оның

      қалалары ҰҚК тапсыруы бойынша

      департаменттерiнiң Әкiмшiлiк

      бастықтары Басшысымен"

      деген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      "Қорғаныс Қорғаныс Қорғаныс Әкімшілік

      министрлiгiнiң министрi министрi Басшысымен

      орталық аппараты

      департаменттерiнiң

      бастықтары

      Облыстардың, Астана Қорғаныс Қорғаныс Президентпен

      және Алматы қала. министрi министрi немесе оның

      ларының қорғаныс тапсыруы бойынша

      iстерi жөнiндегi Әкiмшiлiк

      департаменттерiнiң Басшысымен";

      бастықтары

      "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң орталық аппараты департаменттерiнiң бастықтары" деген бағанада "департаменттерiнiң" деген сөзден кейiн "және Академиясының" деген сөздермен толықтырылсын;

      "Облыстар, Астана, Алматы қалалары қаржы полициясы, көлiктегi полиция департаменттерiнiң бастықтары, Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттiгi орталық аппараты департаменттерiнiң бастықтары" деген бағанада "департаменттерiнiң" деген сөзден кейiн "және Академиясының" деген сөздермен толықтырылсын;

      "Облыстар, Астана және Алматы қалалары кеден басқармаларының бастықтары" деген бағанада "облыстар" сөзi кiшi әрiппен жазылып, оның алдынан "Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттiгi орталық аппараты департаменттерiнiң бастықтары," деген сөздермен толықтырылсын;

      "Қазақстан Кедендiк Кедендiк Әкімшілік

      Pecпубликасы Кедендiк бақылау бақылау Басшысымен"

      бақылау агенттiгi агенттiгi. агенттігі.

      орталық аппараты нiң нiң

      департаменттерiнiң төрағасы төрағасы

      бастықтары, облыстар,

      Астана және Алматы

      қалалары кеден

      басқармаларының

      бастықтары

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      "Төтенше жағдайлар Төтенше Төтенше Әкiмшiлiк

      жөнiндегi агенттiктiң жағдайлар жағдайлар Басшысымен

      орталық аппараты жөнiндегi жөнiндегi

      департаменттерiнiң aгeнттiк aгeнттiк

      бастықтары төрағасы төрағасы

      (директорлары)

      Облыстардың, Астана Төтенше Төтенше Әкiмшiлiк

      және Алматы қалалары жағдайлар жағдайлар Басшысымен

      төтенше жағдайлар жөнiндегi жөнiндегi

      жөнiндегi басқарма. aгeнттiк aгeнттiк

      ларының бастықтары төрағасы төрағасы

      Облыстардың, Астана Төтенше Төтенше Әкiмшiлiк

      және Алматы қала. жағдайлар жағдайлар Басшысымен";

      лары мемлекеттiк жөнiндегi жөнiндегi

      өртке қарсы aгeнттiк aгeнттiк

      қызметi бас төрағасы төрағасы

      басқармаларының

      (басқармаларының)

      бастықтары

      ) Жоғарыда аталған Жарлықпен бекiтiлген Қазақстан Республикасының мемлекеттiк саяси қызметшiлерi мен орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдарының өзге де басшы лауазымды адамдарын қызметке келiсу, қызметке тағайындау мен қызметтен босату тәртiбi туралы ережеде:

      "Прокуратура, iшкi iстер, ұлттық қауiпсiздiк, қаржы полициясы және кеден қызметi органдары бойынша" тарауының атауындағы "Прокуратура" сөзi кiшi әрiппен жазылып, оның алдынан "Қарулы Күштер," деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақта:

      үшiншi абзацта:

      "Iшкi әскерлер Қолбасшысының," деген сөздер "Iшкi iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлер қолбасшысы - Iшкi әскерлер комитетi төрағасының," деген сөздермен алмастырылсын;

      "облыстар" деген сөздiң алдынан "IIМ Академиясы бастығының," деген сөздермен толықтырылсын;

      төртiншi абзацта "төрағалары," деген сөз "төрағалары және төрағаларының орынбасарлары" деген сөздермен алмастырылсын;

      бесiншi абзацта "оның орынбасарлары," деген сөздерден кейiн "Кедендiк бақылау агенттiгi орталық аппараты департаменттерiнiң бастықтары," деген сөздермен толықтырылсын;

      алтыншы абзац ", Қаржы полициясы агенттiгi Академиясының бастығы." деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақта:

      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қорғаныс министрiнiң бiрiншi орынбасары - Қорғаныс министрлiгi Штабтар бастықтары комитетiнiң төрағасы; Қорғаныс министрiнiң орынбасарлары; Қарулы Күштер әскер түрлерiнiң, тектерiнiң және өңiрлiк қолбасшылықтарының қолбасшылары; Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң орталық аппараты департаменттерiнiң бастықтары; Ұлттық қорғаныс университетiнiң бастығы; облыстардың, Астана және Алматы қалаларының қорғаныс iстерi жөнiндегi департаменттерiнiң бастықтары;";

      мынадай мазмұндағы төртiншi абзацпен толықтырылсын:

      "Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiктiң төрағасы; Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiк төрағасының орынбасарлары; Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiк орталық аппараты департаменттерiнiң бастықтары (директорлары); облыстардың, Астана және Алматы қалаларының төтенше жағдайлар жөнiндегi басқармаларының бастықтары; облыстардың, Астана және Алматы қалаларының мемлекеттік өртке қарсы қызмет бас басқармаларының (басқармаларының) бастықтары".

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі өз актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының


Президенті