Жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн шарт нысаны мен жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн шарттарды тiркеу, беру (ауыстыру) мен сақтау тәртiбiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң Қаулысы 1993 жылғы 9 сәуiр N 288. Күшi жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996.12.06. N 1495 қаулысымен.

 


     Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi:

     Жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн

Шарттарды тiркеу, беру (ауыстыру) мен сақтау Тәртiбi (қоса

берiледi) бекiтiлсiн.


       Қазақстан Республикасының

          Премьер-министрi

                                           Қазақстан Республикасы

                                           Министрлер Кабинетiнiң

                                           1993 жылғы 9 сәуiрдегi

                                             N 288 қаулысымен

                                                Бекiтiлген

                                                  НЫСАН


              Жердi уақытша пайдалануға және оны

                  жалға алуға хұқық беретiн

                          ШАРТ


-------------------------------------------------------------------

          (жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы орган;

-------------------------------------------------------------------

                  оның орналасқан жерi)

бiрiншi жақтан_____________________________________________________

                 (фамилиясы, аты, әкесiнiң аты,

-------------------------------------------------------------------

____________________________________________________________ арқылы

                                      лауазымы)

және_______________________________________________________________

      (уақытша жер пайдаланушы немесе жалгер; кәсiпорынның,

___________________________________________________________________

      мекеменiң, ұйымның атауы немесе азаматтың фамилиясы, аты,

____________________________________________________________________

        әкесiнiң аты, оның орналасқан жерi немесе тұрғылықты

____________________________________________________________________

                                     мекен-жайы)

екiншi жақтан_______________________________________________________

                   (уақытша жер пайдаланушы немесе жалгер өкiлiнiң

_____________________________________________________________________

            фамилиясы, аты, әкесiнiң аты, лауазымы)


төмендегiлер туралы осы Шартты жасасты:


                  1. Шарт жасалған мәселе


1.1. _______________________________________________________________

          (жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы орган)


199  жылғы "   "     N   шешiм негiзiнде_____________________________


_______________________________________________________________бередi,             ( жер учаскесiн берген органның атауы)

ал уақытша жер пайдаланушы немесе жалгер қоса берiлген жер жоспары

мен жер түсiндiрмесiне сәйкес (N 1,2 қосымша)_________________________


_______________________________________________________________________

          (жер учаскесiн уақытша пайдалану немесе жалға алу

                  түрi мен мақсатын көрсету үшiн)

жалпы көлемi________________________гектар жер учаскесiн қабылдап алады.


    1.2. Осы Шарт___________________________жыл мерзiмге жасалды және ол


________________________________________________________________________

              (жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы орган)


_________________________________________________________________________ 


тiркелген кезден бастап күшiне енедi.

    Жер учаскесiн________________________________________________________

                      (жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы орган)

қайтару уақыты

Жер учаскесi_____________________________________________________________

                       (жер учаскесiн берген органға)


________________________________________________________ қайтарылған уақыт

                        N 00000


                  2. Жерге төленетiн ақы


     2.1. Уақытша пайдалануға немесе жалға берiлген жер учаскесi үшiн  жыл

сайын төленетiн ақының жалпы сомасы______________________________________

     2.2. Жер үшiн төленетiн ақының мөлшерi жер салығы нарқы мөлшерiнде

белгiленедi.

     2.3. Жер үшiн төленетiн ақыны уақытша жер пайдаланушы немесе жалға

алушы теңдей үлестермен__________________________________________________

                                     (төлеу мерзiмi)

_________________________________________________________________бюджетiне

(қаланың, ауданның немесе ауылдық,

селолық, поселкелiк Кеңестiң атауы)


осы Шарттың 2.1. тармағында көрсетiлген соманы______________________

____________________________________________________________________

_________________________банкiдегi N ___________________шотқа аудару


жолымен төлейдi.

     Уақытша жер пайдаланушыға немесе жалгерге қолданылып жүрген

заңдарға сәйкес берiлетiн басқа да жеңiлдiктер

____________________________________________________________________

                    (жеңiлдiктер тiзбесi)


           3. Уақытша жер пайдаланушының немесе жалгердiң

                    құқықтары мен мiндеттерi


     3.1. Уақытша жер пайдаланушы немесе арендалаушының мынадай

құқықтары бар:

     жердi беру шарттарына сәйкес оны пайдалану;

     егiстiктер мен ауыл шаруашылық дақылдары отырғызылған жердi және

өндiрiлген ауыл шаруашылық өнiмiн меншiктену;

     жер учаскесiндегi құмды, топырақты, қиыршық тасты басқа да кең

таралған пайдалы қазбаларды, орман алқаптарын, су объектiлерiн

белгiленген тәртiппен пайдалану, сондай-ақ жердiң өзге де пайдалы

қасиеттерiн пайдалану;


     құрылыс ережелерiн сақтай отырып________________________________

                                          (тұрмыстық, өндiрiстiк,


______________________________________________________________________

         мәдени-тұрмыстық және өзге құрылыстар мен ғимараттар)  


_________________________________________________________________ салу; 
       Шартты мерзiмiнен бұрын бұзуға уақытша жер пайдаланушы немесе жалгер кiнәлi болмаған жағдайда, қолдан шыққан пайданы қоса, зиянды,
 
                              N 00000
 

 

сондай-ақ заңды тараптар мен лауазымды адамдар жер және табиғат қорғау

заңдарын бұзуы салдарынан    өзiне келтiрген зиянды өтеттiру;

     егер ауыл шаруашылық жерлерiнiң сапасы пайдаланылған кезең iшiнде

шаруашылық қызметтiң салдарынан нашарламаған болса, осы Шарттың уақыты

бiткеннен кейiн жердi пайдалану құқығы аяқталған жағдайда жалгердiң

жердi игеруге және ауыл шаруашылық жерлерiнiң сапасын жақсартуға

жұмсаған шығынын өтеттiру;

     Шарт бұзылған жағдайда жер учаскесiнде қалып бара жатқан, Шартта

рұқсат берiлген тұрмыстық, өндiрiстiк және өзге құрылыстар мен

ғимараттарды салуға жұмсалған шығынды өтеттiру;______________________

                                                   (жергiлiктi

______________________________________________________________________

               өкiлеттi немесе атқарушы орган)


келiскен жағдайда Шарттың қолданылу мерзiмi бiткен соң жердi жалға

алу Шартын қайта жаңарту.


     Уақытша жер пайдаланушының немесе жалгердiң басқа да құқықтары


_____________________________________________________________________

             (басқа да құқықтардың тiзбесi)


     3.2. Уақытша жер пайдаланушының немесе жалгердiң мiндеттерi:

     Уақытша пайдалануға берiлген немесе жалға алынған жер учаскесiн

нысаналы мақсатқа сәйкес тиiмдi пайдалану;

     өзiнiң шаруашылық қызметi нәтижесiнде жер учаскесi мен оған

жақын жатқан аумақта топырақ құнарлылығының төмендеуiне және экологиялық

жағдайдың нашарлауына жол бермеу;

     жердi ұтымды пайдалану және қорғау жөнiндегi шаралар кешенiн


жүзеге асыру__________________________________________________________

                  (өндiрiстiң табиғат қорғау технологияларымен,


______________________________________________________________________

     жердi су және жел эрозиясынан, тасқыннан, су басып қалудан,


________________________________________________________________________


________________________________________________________________________

      батпақтанудан, қайта тұзданудан, құрғап кетуден, қатып қалудан,


________________________________________________________________________  


         ластанудан және қоқыс басып кетуден және т.б. сақтау)


                          N 00000


     белгiленген жағдайларда жердi пайдаланудың ерекше режимiн сақтау

( N 3 қосымша);

     жер үшiн дер кезiнде ақы төлеу;


 
       өзiнiң шаруашылық қызметi салдарынан жер сапасының және

 

экологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты шығынды, алынбай қалған

пайданы қоса, жер учаскесiн берген органға, сондай-ақ жердi бiрге

иеленушiлер мен пайдаланушыларға толық өтеу;

     осы Шарттың 3.1. тармағында көрсетiлмеген құрылыстар мен

ғимараттарды өз күшiмен немесе өз есебiнен бұзу, немесе Шартта

көзделген жағдайлар бойынша оларды жер учаскесiн берген органға беру.

     Уақытша жер пайдаланушының немесе жалгердiң басқа мiндеттерi    

____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

                 (мiндеттер тiзбесi)


                 4. Жер учаскесiн берген органның

                      құқықтары мен мiндеттерi


     4.1. ____________________________________________________мынадай

             (жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы орган)

құқықтары бар:

     уақытша жер пайдаланушының немесе жалгердiң жер пайдалануына

және оны қорғауына бақылауды жүзеге асыру;


 
       жердi ұтымды пайдаланбаған немесе нысаналы мақсатқа пайдаланбаған ретте, сондай-ақ оны бүлдiретiн әдiстермен пайдаланған жағдайда, уақытша жер пайдаланушы немесе жалгер құнды жерлердi анағұрлым құнсыз жерлерге ауыстырған, жерге төленетiн ақыны үнемi уақтысында төлемеген ретте және осы Шарттың басқа да ережелерi бұзылған жағдайларда уақытша пайдалану құқығын немесе жалға алу құқығын мерзiмiнен бұрын тоқтату;
      уақытша жер пайдаланушының немесе жалгердiң шаруашылық қызметi салдарынан жер сапасы мен экологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты шығынды, қолдан шыққан пайданы қоса, өтеттiрiп алу;
      материалдық-техникалық ресурстар, өнiм бағасы өзгерген жағдайда

 

жалгермен келiсе отырып жер үшiн төленетiн ақыны өзгерту, бiрақ  ол

екi жылда бiр реттен артық болмауға тиiс;

     мелиорацияланған, қайта культивацияланған, жақсартылған

жерлердi, қорғаныс үшiн егiлген көшеттердi, берiлген жерлерде салынған

эрозияға қарсы және басқа объектiлердi қабылдауға қатысу;   


                         N 00000


     уақытша пайдалану уақыты бiткеннен кейiн жер учаскесiнiң

жай-күйiн, оның нысаналы мақсатқа пайдалануы үшiн жарамдылығын

бағалап, оны акт бойынша қабылдап алу.


__________________________________________________басқа да құқықтары

(жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы орган)


_____________________________________________________________________

                (басқа да құқықтар тiзбесi)


     4.2.__________________________________________________мiндеттерi;

             (жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы орган) 
       уақытша жер пайдаланушыға немесе жалгерге жердi осы Шарттың ережелерiне лайық жағдайда беру (алқаптардың көлемi және олардың қысқаша сапалық сипаттамасы N 2 қосымшада келтiрiлген);
      жалгердiң тапсырысы бойынша жерге орналастыру жөнiндегi қажеттi жұмыстарды жүргiзуге көмектесу;
      жалгер жалға алу уақыты бiткенге дейiн қайтыс болған жағдайда оның мұрагерлерiнiң бiрi жалгер болғысы келсе, онымен жердi жалға алу шартын қайта жасау;
      Шарт ережелерiне сәйкес жалға алу уақыты бiткеннен кейiн

 

жалгердiң жердi игеруге және ауыл шаруашылық танаптарын жақсартуға

жұмсаған шығынын толық немесе iшiнара өтеу;

     осы Шарт оны жасаған органның талапкерлiгi бойынша мерзiмiнен

бұрын бұзылған ретте - уақытша жер пайдаланушыға, жердi мемлекеттiк

және қоғамдық қажеттер үшiн алып қойған жағдайда жалгерге шығынды,

қолдан шыққан пайданы қоса, өтеу.


________________________________________________басқа да мiндеттерi

(жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы орган)


____________________________________________________________________

                  (басқа да мiндеттердiң тiзбесi)


                      5. Тараптардың жауаптылығы

   00Жердi уақытша пайдалану және жалға алу құқығын беретiн Шарт

ережелерiн өзгертуге, оны бұзуға және тоқтатуға осы Шарттың 3.2.

және 4.2. тармақтарында белгiленген талаптар сақталмаған жағдайда

жол берiледi.

     Шарт ережелерiн бұзғаны үшiн тараптар қолданылып жүрген заңдарға

сәйкес азаматтық, әкiмшiлiк және қылмыстық жауаптылыққа тартылады.


                     N 00000


                    6. Дауларды қарау

     Осы Шартты жүзеге асыру барысында пайда болған жер және мүлiк

даулары қолданылып жүрген заңдарға сәйкес өз құзыретiне қарай сотта

немесе төрелiк сотта шешiледi.

     Осы Шарт екi дана етiп жасалады, оның бiрiншiсi уақытша жер

пайдаланушыға немесе жалгерге_______________________________________

                                  (кәсiпорынның, мекеменiң                


____________________________________________________________________      


       ұйымның атауы; жалгердiң фамилиясы, аты, әкесiнiң аты)


берiлдi, екiншiсi___________________________________________________

                       (жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы орган)

сақталады.

     Қосымшалар:

     1. Уақытша пайдалануға немесе жалға берiлген жердiң жоспары:

     2. Уақытша пайдалануға немесе жалға берiлген жердiң

түсiндiрмесi.

     3. Уақытша пайдалануға немесе жалға берiлген ерекше режиммен

пайдаланылатын жер учаскелерiнiң тiзiмi.

     _______________________________________________________________

                  (жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы орган)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

              М.О.

                                ____________________________________      


____________________________    (шартты берген орган басшысының

     (қолы)                       фамилиясы, аты, әкесiнiң аты,

                                           лауазымы)

     Уақытша жер пайдаланушы немесе жалгер___________________________

_____________________________________________________________________

     (кәсiпорынның, мекеменiң, ұйымның атауы немесе азаматтың

_____________________________________________________________________

       фамилиясы, аты, әкесiнiң аты, оның паспорттық деректерi:

_____________________________________________________________________

            сериясы, нөмiрi, берiлген уақыты, кiм берген)

           М.О.

____________________________     -------------------------------------

      (қолы)                     (уақытша жер пайдаланушының немесе

                                 жалгердiң не олардың өкiлдерiнiң

                                 фамилиясы, аты, әкесiнiң аты)

N ________Шарт________________________________________________________

                      (жер учаскесiн берген органның атауы)

тiркеледi.

         М.О.

_____________________________       __________________________________

      (қолы)                                 (лауазымы)


____________________________        __________________________________

       (уақыты)                              (Ф.А.Ә.А.)

                          N 00000                                        Жердi уақытша пайдалануға және                                        оны жалға алуға құқық беретiн

                                                  Шартқа

                                               N 1 Қосымша
_____________________________________________________________________ 

    (пайдалану түрi; пайдаланушының немесе жалгердiң атауы немесе


_____________________________________________________________________

                 фамилиясы, аты, әкесiнiң аты)

берiлген жердiң


                      ЖОСПАРЫ


                       Масштаб

                               Жер қатынастары және жерге орналастыру

                                       комитетiнiң төрағасы

М.О.                           _____________________________________

М.П.

     --------------------      --------------------------------------

       (қолы, подпись)                  (Ф.А.Ә.А., Ф.И.О.)


                         N 00000                                      Жердi уақытша пайдалануға және                                         жалға алуға құқық беретiн

                                                Шартқа

                                             N 2,3 Қосымша
                                        Қазақстан Республикасы            
                                        Министрлер Кабинетiнiң                                        1993 жылғы 9 сәуiрдегi

                                           N 288 қаулысымен

                                              Бекiтiлген 
 
           Жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн
              шарттарды тiркеу, беру (ауыстыру) және сақтау
                           ТӘРТIБI
 
      1. Осы тәртiп Қазақстан Республикасы Жер кодексiнiң 15-1 бабының екiншi бөлiгi негiзiнде әзiрленiп, бекiтiлдi.
      2. Қазақстан Республикасының Жер кодексiне сәйкес (9,11, 22 баптар) жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық Шартпен куәландырылады.
      3. Жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн Шарт нысаны Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 9 сәуiрдегi N 288 қаулысымен бекiтiлдi.
      . Бұдан әрi деп қысқаша айтылады.
      4. Шарт бекiтiлген нысаны бойынша тиiстi жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы органдар арқылы жер учаскелерi осы өкiлеттi немесе атқарушы органдарының тiкелей қарамағындағы жерлерден белгiленген тәртiппен уақытша пайдалануға және жалға алуға берiлген жер пайдаланушылар мен жалгерлерге табыс етiледi.
      5. Шарттарды беру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзудi ұйымдастыру мен оған бақылау жасау жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы органдарға жүктеледi.
      6. Шарттарды беру жөнiндегi жұмыстарды тiкелей орындауды Қазақстан Республикасының Жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi мемлекеттiк комитетi мен оның жергiлiктi органдары жүзеге асырады.
      7. Жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн шарт қазақ және орыс тiлдерiнде толтырылады. Шарттардың қағазы жоғары сапалы ақ қағаздардан дайындалады.
      Жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн Шарт қағазының көлемi 210х300 мм болады.
      Шарт қағазының бетiнде Қазақстан Республикасының Елтаңбасы бейнеленiп, Шарттың атауы мен нөмiрi жазылады, нөмiрдiң астындағы жер пайдаланушылар мен жалға алушылар берген шарт жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн шарттардың Жазу кiтапшасында тiркеледi. Дәл осындай нөмiр Шарт қағазының әр парағында қойылады.
      8. Шарт екi дана етiп толтырылады, оның әрқайсысында жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы органдардың басшылары Қазақстан Республикасы Жер кодексiнiң 12, 13 және 14 баптарында көзделген құзырға сәйкес қол қояды.
      Селолық елдi мекендердiң, жұмысшы поселкелерiнiң, қалалардың (облыс орталықтары және республикалық бағыныстағы қалаларды қоспағанда), аудандардың шекаралары шегiнде жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқықты куәландыратын шартқа, сондай-ақ жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi аудандық комитеттiң төрағасы; облыс орталықтары мен республикалық бағыныстағы қалалар шартына - тиiсiнше жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi облыстық, қалалық комитеттерiнiң төрағасы қол қояды.
      9. Шарттың бiрiншi данасы жер пайдаланушы мен жалгерге, ал екiншi данасы селолық елдi мекендер мен жұмысшы поселкелерiнiң шекарасы шегiнде жер учаскелерiн беру барысында халық депутаттарының ауылдық, селолық, поселкелiк Кеңесiнде; аудандар, қалалар (облыс орталықтары мен республикалық бағыныстағы қалаларды (қоспағанда) шекарасы шегiндегiлердiкi - жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi аудандық комитетте, қалалардiкi - облыс орталықтары мен республикалық бағыныстағы қалалар - тиiсiнше жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi облыстық және қалалық комитеттерде сақталады.
      Шарттың екi данасында да бiр және сол нөмiр болады.
      10. шартты жер пайдаланушыға немесе жалгерге бергенге дейiн онда болған жердi уақытша пайдалануға не жалға алуға құқық беретiн құжат заңды болып табылады.
      11. Шарттарды беруге байланысты жұмыстарды жерге орналастырушы органдар белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалар негiзiнде жер пайдаланушылар немесе жалға алушылардың, сондай-ақ жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы органдардың бойынша жүргiзедi.
      12. Жерге орналастыру жобасын қалпына келтiргеннен және жерлерге жер пайдалану шекарасын белгiлеген соң Шарт жасалады, жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi тиiстi комитеттер шарттың жасалуының дұрыстығын тексерген соң оны жер пайдаланушы немесе жалгерге тапсыру үшiн жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы органдарға жiбередi.
      13. Жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы органдар басшыларымен (басшының орынбасарларымен) жасалған шарт азаматтарға, кәсiпорынның, мекеменiң және ұйымның басшыларына тапсырылады.
      Берiлген шарт жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн шарттардың жазу Кiтабына тiркеледi және оған қол қойылу арқылы тапсырылады.
      14. Мұндай кiтапты қосымшаға сәйкес нысанда халық депутаттары әрбiр ауылдық, селолық, поселкелiк Кеңесiнде, жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi қалалық, аудандық, облыстық комитетiнде жауапты лауазымды адам жүргiзедi.
      Кiтапқа бау өткiзiлiп, халық депутаттары ауылдық, селолық, поселкелiк Кеңесi төрағасының, жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi қалалық, аудандық, облыстық комитетi төрағасының, сондай-ақ осы құжатты жүргiзу жүктелген жауапты лауазымды адамның қолымен куәландырылады және тиiстi органның елтаңбалы мөрiмен бекiтiледi.
      15. Жер пайдалану көлемiн, сондай-ақ оның атын өзгерткен немесе Шартқа жоспардағы шекараның оқылуын қиындататын айтарлықтай өзгерiстер енгiзген жағдайда жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы органдар оны ауыстыру туралы шешiм қабылдайды.
      16. Жердi пайдаланушы немесе жалгерге Шартты тапсыру барысында оның қолында бар жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн құжат жер учаскесiнiң орналасқан жерiне сәйкес келетiн халық депутаттары ауылдық, селолық, поселкелiк Кеңесiне, жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi қалалық, аудандық, облыстық комитетке жауапты лауазымды адамға берiледi, ол туралы жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн шарттардың жазу Кiтабының 12 бағанына белгi жасалады.
      17. Жердi уақытша пайдалануға және жалға алуға құқық беретiн шарттарды жазу Кiтабы мен шарттардың екiншi данасы жауапты лауазымды адам арқылы тиiсiнше халық депутаттары ауылдық, селолық, поселкелiк Кеңесiнде, жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi қалалық, аудандық, облыстық комитетте жанбайтын немесе арнайы жабдықталған шкафтарда сақталады, оны тек жергiлiктi өкiлеттi немесе атқарушы органның басшысы, жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi тиiстi комитет төрағасы, сондай-ақ жауапты лауазымды адам ғана аша алады.
      18. Жер пайдаланушы немесе жалгер өзiне берiлген Шартты онда жазылған жазулардың сақталуы мен сапалық жайы қамтамасыз етiлетiндей жағдайда сақтауға мiндеттi.
      19. Шарттардың қағазын дайындауды Қазақстан Республикасының Жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi мемлекеттiк комитетi ұйымдастырады және шарттың қажеттiлiгiне сәйкес Комитет оны облыстар мен республикалық бағыныстағы қалаларға жiбередi.
      Шарттардың қағазын есепке алу мен сақтауды жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi облыстық және республикалық бағыныстағы қалалардың комитеттерi қамтамасыз етедi.
      20. Халық депутаттары ауылдық, селолық, поселкелiк Кеңестерiнде қалалардың, аудандар мен облыстардың жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi комитеттерiнде шарттардың сақталуының дұрыстығына олардың төрағалары, ал шарттар қағазын есепке алудың және пайдаланудың дұрыстығына - аталған жергiлiктi өкiмет органдарының және жерге орналастыру қызметi органдарының лауазымды адамдары жауапты болады.
Ескерту. Мемжеркомитетiнiң жүйесiнде жер қатынастары және жерге
          орналастыру жөнiндегi қалалық комитетi құрылған жағдайда
          аталған Тәртiптiң тиiстi тармақтарының ережелерi осы
          комитетке қолданылады.
                                            Қазақстан Республикасы
                                            Министрлер Кабинетiнiң
                                            1993 жылғы 9 сәуiрдегi
                                         N 288 қаулысымен бекiтiлген
                                       жердi уақытша пайдалануға және
                                         жалға алуға құқық беретiн
                                      Шарттарды тiркеу, беру (ауыстыру)
                                             және сақтау Тәртiбiне
                                                  ҚОСЫМША