Жер реформасын кадрлармен қамтамасыз ету туралы

Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетiнiң қаулысы 24 наурыз 1993 ж. N 226

      Жер реформасы жөнiндегi жұмыстарды жүргiзудi маман кадрлармен қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi:
      1. 1993 - 1995 жылдары және 2000 жылдарға дейiнгi кезеңде Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен Бiлiм министрлiгiнiң қарамағындағы жоғары және арнаулы орта оқу орындарында, сондай-ақ Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттiк ұлттық университетiнде жер реформасын қамтамасыз ету үшiн қосымшаға сәйкес көлемде мамандар даярлау жөнiндегi Қазақстан Республикасының Жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң ұсынысы қабылдансын.
      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен Бiлiм министрлiгi тиiстi дайындық жұмыстарын жүргiзсiн және 1993 жылы ведомстволық бағыныстағы жоғары оқу орындарында қажеттi мамандар даярлайтын факультеттер (бөлiмше) ашсын.
      Жаңа факультеттер (бөлiмшелер) ашу, сондай-ақ қажеттi мамандар санын дайындау қабылдау жоспары мен аталған министрлiктер 1993 жылға және одан кейiнгi жылдарға белгiлеген қаражат шегiнде жүзеге асырылсын.
      2. Жер реформасын жүргiзудiң бастапқы кезеңiнде негiзгi мамандық кадрларының тапшылығын қысқарту мақсатында Қазақстан Республикасының Жер қатынастары және жерге орналастыру жөнiндегi мемлекеттiк комитетi Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiн қатыстыра отырып 1993 жылдан бастап Ақмола Ауыл шаруашылық институтының жанынан

2-3 айлық бағдарлама бойынша жыл сайын 90 адам құрамында мамандарды
қайта даярлауды және бiлiктiлiгiн арттыруын ұйымдастырсын.
   Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi 1993 жылдан бастап 
Қазақстан Республикасының Жер қатынастары және жерге орналастыру
жөнiндегi мемлекеттiк комитетiне осы мақсаттарға қажеттi қаржы
бөлудi қарастырсын.
     Қазақстан Республикасының
       Премьер-министрi 
                      Қазақстан Республикасы
                      Министрлер Кабинетiнiң 
                      1993 жылғы 24 наурыздағы
                        N 226 қаулысымен
                          бекiтiлген

   Қазақстан Республикасының Жер қатынастары және жерге орналастыру 
   жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң 1993-1995 жылдары және 2000 
   жылдарға дейiнгi кезеңде жер реформасын жүргiзу үшiн мамандарға 
             Қ А Ж Е Т Т I Г I
---------------!----------------------------------!---------------------
        !                 !  Дайындалу талап
        !  Тиiстi мамандар даярлауды   !  етiлетiн мамандар
 Мамандықтар !   қамтамасыз ететiн жоғары   !  (бiрлiк есебiмен)
  тiзбесi   !    және арнаулы орта оқу   !---------------------
        !     орындарының атауы    !1993-1995 ! 1996-2000
        !                 ! жылдар ! жылдар
---------------!----------------------------------!----------!-----------
   1    !      2              3  !  4    
 
                 ---    
---------------!-----------------------------------!-----------------------
     Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi

Геодезистер   Ақмола ауыл шаруашылық институты    -     125
Жерге      Ақмола ауыл шаруашылық институты    300    500
орналастырушылар
         Қызылорда агроөнеркәсiптiк кешен    150    375
         инженерлерi институты
         Талғар ауыл шаруашылық техникумы     75    125
            Қорытындысы            525   1000
Топырақ     Батыс Қазақстан ауыл шаруашылық     150    250
танушылар    институты
         Қазақ Ауыл шаруашылығы институты    150    250
            Қорытындысы           300    500 
          Министрлiк бойынша БАРЛЫҒЫ      825   1500
     Қазақстан Республикасының Бiлiм министрлiгi
Жер кадастры   Өскемен жол-құрылыс институты      75    125
жөнiндегi

инженерлер
       Қазақ мемлекеттiк ұлттық университетi
Геоботаниктер                       21    45
        Қазақстан Республикасы бойынша      921   2045  
        БАРЛЫҒЫ
          оның iшiнде:
геоботаниктер                       21    45
геодезистер                        -    125
жерге                          525   1000
орналастырушылар
жер кадастры                       75    375
жөнiндегi 
инженерлер
топырақ                         300    500 
танушылар