Орман заңдарын бұзғаны және Қазақ КСР-нiң Қызыл кiтабына енгiзiлген өсiмдiктердi заңсыз жинағаны немесе зақымдағаны үшiн материалдық жауапкершiлiк туралы

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң Қаулысы 1993 жылғы 23 ақпан N 136. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001.09.12. N 1186 қаулысымен. ~P011186

      Ормандар мен орман қоры жерлерiн, сирек ұшырасатын және жойылып бара жатқан бағалы генетикалық қорды, сондай-ақ дәрiлiк өсiмдiктердi сақтау, оларды ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi:
      1. Орман заңдарының бұзылуы және Қазақ КСР-нiң Қызыл кiтабына енгiзiлген өсiмдiктердiң заңсыз жиналуы, дайындалуы, зақымдануы немесе жойылып кетуi жолымен орман шаруашылығына келтiрiлген зиян үшiн құнын өндiрiп алу мөлшерiн есептеуге арналған таксалар N 1-7 қосымшаларға сәйкес;
      Қазақ КСР-нiң Қызыл кiтабына енгiзiлiп, олардың зақымдалғаны және жойылғаны үшiн құнын өндiрiп алудың жоғары мөлшерi белгiленетiн өсiмдiктер түрлерiнiң тiзбесi N 8 қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      2. Орман шаруашылығындағы дайын объектiлерге, өнiмге және қызмет көрсетуге таксаларды есептеу үшiн қолданылатын есеп айырысудың көтерме бағаларын, сондай-ақ Қазақ КСР-нiң Қызыл кiтабына енгiзiлген өсiмдiктерге қолданылып жүрген айып-пұл таксаларына шектеулi көтерiңкi коэффициенттердi Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiсе отырып, Экология және биоресурстар министрлiгi бекiтетiн болып белгiленсiн.
      3. Қазақстан Республикасының Экология және биоресурстар министрлiгi бұқаралық ақпарат құралдарының көмегiмен осы қаулыны жер-жерге кәсiпорындарға, мекемелерге, ұйымдар мен азаматтарға жеткiзудi, сондай-ақ орман заңдарының бұзылуының

алдын алу мен Қазақ КСР-нiң Қызыл кiтабына енгiзiлген бағалы
және дәрiлiк өсiмдiктердi сақтау жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастырсын.
   4. Қазақ КСР-i Министрлер Кеңесiнiң "Орман заңдарының
бұзылғаны үшiн материалдық жауапкершiлiк туралы" 1988 жылғы
28 қаңтардағы N 30 қаулысының күшi жойылған деп танылсын.

   Қазақстан Республикасының
     Премьер-министрi
                   Қазақстан Республикасы   
                   Министрлер Кабинетiнiң
                   1993 жылғы 23 ақпандағы
                    N 136 қаулысына
                    N 1 Қосымша

      Сүректi, шайырды және қосымша орман материалдарын 
      дайындау кезiнде орман шаруашылығына келтiрген зияны
      үшiн заңды ұйымдар мен азаматтардан, сондай-ақ
      шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтардан құнын өндiрiп
      алу мөлшерiн есептеуге арналған
                 ТАКСА
--------------------------------------------------------------------
  Заңдарды    |    1-топтағы ормандар     |2-топтағы
  бұзудың     |------------------------------------| ормандар
  түрлерi     |  ерекше қорғалатын  |  өзге  | 
          |    ормандар    | ормандар |
          |---------------------- |      |
          |Қорықтар мен қорғалым.- |      | 
          |дардың, ұлттық парктердiң      |
          |ормандары,қорыққа арналған     |
          |орман учаскелерi, ғылыми|      |
          |немесе тарихи маңызы бар|      |
          |ормандар, табиғат    |      |     
          |ескерткiштерi, орманды |      |
          |парктер, жаңғақ кәсiпшiлiгi     |
          |аймағындағы ормандар,  |      |
          |сумен жабдықтау көздерiн|      |
          |санитарлық қорғау аймағының     |
          |1-шi және 2-шi белдеуiндегi     |
          |курорттарды санитарлық |      |
          |қорғау округтерiнiң 1-шi|      |
          |және 2-шi аймағындағы  |      |
          |ормандар, мемлекеттiк  |      |
          |орман қорғау алқаптары, |      |
          |эрозияға қарсы ормандар,|      |
          |ерекше бағалы орман   |      |
          |алқаптары,генетикалық  |      |
          |орман резерваттары,   |      |
          |үлгiлi ормандар     |      |
---------------------------------------------------------------------
    1      |      2      |   3  |   4
---------------------------------------------------------------------
1.Кесiлетiн ағаш   кесiлетiн ағашты бөлiп берудiң 3 есе 
қорына ағаш кесу   арттырылған мөлшерлi бағасы
билеттерiн (ордер.
лерiн) мерзiмiнде
алмау 
 
2.Ағаштарды өсуiн
тоқтататындай етiп
кесу мен зақымдау:
а) кесу жатпайтын  кесiлген немесе зақымданған ағаштардың
орман алқаптарын   таксалық құнының
              8 есесi       7 есесi    5 есесi 
б)тұқымдықтарды   кесiлген сүректердiң немесе зақымданған
және тұқымдық    ағаштардың 10 еселi таксалық құны
шоғырдағы немесе
алқаптардағы ағаш.-
тарды
в)қосынды ағаштарды таңдап алынған қосынды ағаштардың 
           мөлшерлi бағасы
3.Ағаштарды өсуiн  зақымдалған ағаштардың таксалық құнының
тоқтату деңгейiне      3 есесi     2 есесi     1 есесi 
жеткiзбеген зақымдау

4.Ағаш кесудiң    орман алқаптарына айналғанға дейiнгi тиiстi
белгiленген тәртiбiн жас мерзiмiндегi орман екпесiн өсiрудiң
сақтамаудың жас    мөлшерлi бағасы
ағаштарды жойып 
жiберу (ескерту
3,4-тармақтар) 

5.Ағаш кесудiң    тиiстi жыл шамасындағы орман екпесiн
белгiленген тәртiбiн өсiрудiң 2 еселенген мөлшерлi бағасы
сақтамаудан жас
ағаштарды және орман
екпелерiн жою немесе
зақымдау (ескерту,
3,4-тармақтар)

6. Белгiленбеген   кесiлген немесе тасылған сүректердiң таксалық
мерзiмде ағашты кесу құнының
және сүректi тасымал.   5 есесi     4 есесi    3 есесi 
дау

7.Ағаш кесу билет.  кесiлген сүректердiң таксалық құнының
терiн (ордерлерiн)     5 есесi     4 есесi    3 есесi 
алғанға дейiн ағаш
дайындаушы берiлген
орман алқабында сүрек
дайындау немесе ағаш
кесу билетi (ордерi)
бола тұра,белгiленген
мерзiмi өтiп кеткенде
сүрек дайындау

8.Ағаштарды шала   кесiп қалдырылған ағаштар немесе таңбалары
кесiп,жеке томар,   жойылған ағаштар үшiн сүректiң үш еселенген
жалаң және сыйдыйған таксалық құны
күйде қалдыру,
ағаштардағы таңбалар
мен нөмiрлердi жою9.Орман қоймаларына, белгiленген мерзiмде тасып алынбаған
ағаш таситын жолдарға, сүректiң 5 еселенген таксалық құны
құрылыс-жай, ғимарат
және қондырғыларға
арналған алаңдарды
тазалаған кезде ағаш
кесетiн алқаптарда
сүректердiң уақытында
тасылмай қалуы,сондай-ақ
қауiп тудыратын
ағаштарды ағаш таситын 
жолдар (арна,жол тармақтары
мен құрылыстар) бойында
4 айдан аса мерзiмде
қалдыру (ескерту, 
5-тармақ)

10.Сүректердi санап   өз бетiмен әкеткен сүректiң 4 еселенген
босатқан кезде     таксалық құны
рұқсатсыз өз бетiмен
(куәландырылғанға дейiн)
тасып әкету, сондай-ақ
ағаш кесу билетiнде
(ордерде)көрсетiлмеген
жерден тасу 

11. Ағаш кесiлген   ағаш кесетiн алқапты тазалаудың мөлшерлi
жерлердi ағаш қалдық.- бағасы. Белгiленген жаңа мерзiм iшiнде
тарынан мезгiлсiз   тазаланбаса ағаш кесетiн алқапты қоқыстан
тазалау,ағаш дайындау.-тазалаудың 3 еселенген мөлшерлi бағасы 
шылардың кiнәсiнен
соқпақтар мен енi 50
метрге дейiнгi ағаш
кесетiн алқапты
қоқырсытып жiберу
(ескерту, 6-тармақ)

12.Жартылай кесiлген жартылай кесiлген ағаштарды түсiрудiң 4
ағаштарды қалдырып  еселенген мөлшерлi бағасы
кету

13.Шекаралық,ормандық бағандарды орнатудың 5 еселенген мөлшерлi
ағаш кесетiн алқаптағы бағасы
және басқа да бағандарды
қирату мен зақымдау

14.Орманда қылқан   сүректер қабығының 3 еселенген мөлшерлi
жапырақты ағаштар мен бағасы
жапырақ тұқымдас
сүректердiң белгiленген
мерзiмде қабығынан
аршылмай,жаз кезiнде
сол күйiнде қалуы
(ескерту, 7-тармақ) 

15.Орман өсiру талап. түбiрлердi кесудiң 5 еселенген мөлшерлi
тары бойынша суармалы бағасы
ормандарда ұзындығы
едәуiр түбiрлер 
қалдыру ретiн қоспаған.
да,кесiлген түбiр
биiктiгi 1/3 диаметр.
ден жоғары болып, ал
ағашты кескенде түбiрi
30см жiңiшке,биiктiгi
10 см-ден жоғары 
болып қалдырылуы
    
16.Сүректердi технология. эрозиялық процестердi жоюдың мөлшерлi
лық картада көзделмеген      бағасы
тәсiлмен дайындау,
соның салдарынан топы.
рақтың қарашiрiк
қабаты түгелдей жойылып
эрозияның пайда болуы

17.Ағаш кесу билетiнсiз    ----        кептiрiлген сүрек.-
көшеттерден шырын мен              тердiң таксалық
смола шырынын алу, егер             құнының 
бiр немесе бiрнеше тәртiп           4 есесi   3 есесi
бұзушылық сол ағаш кесу
алқабындағы шырын алынған
ағаштың жалпы санына
шаққанда 10 проценттен
кем болмаса нұсқамаларда
көзделмеген немесе
арнайы рұқсат етiлмеген
тәсiлдердi қолдану,
ағаштарға, жолақты
көбейтiп жiберу,жолақты
кеңейту науалардың,
жаңарғандардың тереңдi.
гiн арттыру 

18.Ерекше қорғаудағы  кептiрiлген ағаштардың 7 еселенген таксалық
орман ағаштарынан,   құны
сондай-ақ қосынды
көшеттер мен қосынды
ағаштардан шырын мен
смола шырынын алу

19.Ағаш кесу билетiн.     -        дайындалған материал.-
сiз (ордерсiз) немесе             дардың таксалық құнының
белгiленбеген мерзiмде           12 есесi    10 есесi
қосымша орман
материалдарын дайындау

20.Ерекше қорғаудағы  дайындау жүргiзiлген ағаштардың 7 еселенген
ормандарда, қосынды  таксалық құны
көшеттер мен қосынды
ағаштардан қосымша
орман материалдарын
дайындау 


21.Түбiрлердi рұқсат. бүлдiрiлген жер қыртысын әр күн сайын сыз тамырымен жұлу 0,5 текше м көлемiнде қалпына келтiрудiң
                        мөлшерлi бағасының
                            5 есесi 4 есесi 3 есесi

      Ескертулер: 1. Орман шаруашылығына зиян келтiрiлген ормандардың қорғалу тобы мен санаты орман заңдарына сәйкес белгiленедi.
      2. Алқапта алғаш кескен кезде ағаштарды және Шренкия шыршасының, самырсынның, грек жаңғағының, аршаның, шырғанақтың өскiндерiн зақымдағаны үшiн ормандардың барлық тобында құнын өндiрiп алу мөлшерi ерекше қорғаудағы ормандар үшiн белгiленген 4 және 5-тармақтардың таксалары бойынша, екi есе көбейтiле есептелiнедi.
      3. Қазақ КСР Қызыл кiтабына енген ағаштар мен әр тұқымдас өскiндердi зақымдағаны үшiн құнын өндiрiп алудың мөлшерi осы қаулының N 7 қосымшасы бойынша есептелiнедi.
      4. Сүректер өтiнiм таппайтын шалғайдағы жерлерде ғылыми-зерттеу, орман-жай салу, геодезиялық және басқа да iздестiру мен зерттеу жұмыстарын жүргiзген кезде тасып алынбаған, кесiлмеген сүректер үшiн экспедициялардан, партиялар мен отрядтардан, ведомстволық бағыныштылығына қарамастан, 9-тармақта көзделген айып алынбайды.
      5. 11-тармақ бойынша айып төлеу орман пайдаланушыны орман шаруашылығы кәсiпорындары белгiленген мерзiм iшiнде ағаш кесетiн орындарды тазартып отыруынан босатпайды.
      6. Экспедициялардан, партиялар мен отрядтардан, ведомстволық бағыныштылығына қарамастан, ғылыми-зерттеу орман-жай салу, геологиялық, геодезиялық және басқа iздестiру мен зерттеу жұмыстарын жүргiзген кезде қабықтанбаған және қорғалмаған, кесiлген сүрек үшiн 14-тармақ бойынша айып алынбайды.
                   Қазақстан Республикасы

Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 23 ақпандағы N 136 қаулысына N 2 Қосымша


             Сүрек дайындауға байланысты емес отырғызылған

     ағаштарды зақымдаған заңды ұйымдар мен азаматтардан,
     сондай-ақ шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтардан
     орман шаруашылығына келтiрген зияны үшiн құнын 
        өндiрiп алу мөлшерiн есептеуге арналған
               ТАКСА
--------------------------------------------------------------------
 Заңды бұзудың  |    1-топтағы ормандар    | 2-топтағы  
 түрлерi     |----------------------------------| ормандар
         | ерекше қорғалатын   | өзге  |
         |   ормандар      | ормандар|
         |------------------------|---------|
         |Қорықтар мен қорғалым.- |     |
         |дардың, ұлттық парктердiң     |
         |ормандары,қорыққа арналған    |
         |орман учаскелерi, ғылыми|     |
         |немесе тарихи маңызы бар|     |
         |ормандар,табиғат ескерт.-     |
         |кiштерi,орманды парктер,|     |
         |жаңғақ кәсiпшiлiгi   |     |
         |аймағындағы ормандар,  |     |
         |сумен жабдықтау көздерiн|     |
         |санитарлық қорғау аймағы.-    |
         |ның 1-шi және 2-шi   |     |
         |белдеуiндегi,курорттарды|     |
         |санитарлық қорғау    |     |
         |округтерiнiң 1-шi және |     |
         |2-шi аймағындағы ормандар,    | 
         |мемлекеттiк орман қорғау|     |
         |алқаптары,эрозияға қарсы|     |
         |ормандар,ерекше бағалы |     |
         |орман алқаптары, генети.-     |
         |калық орман резерваттары,     | 
         |үлгiлi ормандар     |     |
--------------------------------------------------------------------
    1     |      2      |  3  |   4
--------------------------------------------------------------------
 1.Ағаштар мен бұталардың  зақымдалған ағаштар мен бұталардың
өсуiн тоқтату деңгейiне   таксалық құнының
жеткiзген зақымдау (жiңiшке   7 есесi    4 есесi   3 есесi
өлшемдi ағаштарың көлемi
қылқанды тұқымдар үшiн
диаметрi 12 см-ден кем
және жапырақты тұқымдар
үшiн диаметрi 16-см-ден
кем болғанда көрсетiлген
диаметрлердегi дiңгектердiң
көлемi бойынша алынады)
       
 2.Өсуiн тоқтату деңгейiне   кесiлген ағаштар мен бұталардың
дейiн жеткiзiлген ағаштар мен таксалық құнының
бұталарды заңсыз кесу мен    15 есесi   13 есесi  10 есесi
зақымдау (жiңiшке өлшемдi
ағаштардың көлемi қылқанды
тұқымдар үшiн диаметрi 
12 см-ден кем және жапырақты
тұқымдар үшiн диаметрi
16 см-ден кем болғанда
көрсетiлген диаметрлердегi
дiңгектердiң көлемi бойынша
алынады)(ескерту, 7-тармақ) 

 3.Сүрек немесе бұта 
өсiмдiктерiнiң бiр бұтағын
сындыру:
 а) сүрек өсiмдiгiнiң
бұтақтарын сындырғаны үшiн,
1 данасына -           20 сом
 б) бұта бұтақтарын 
сындырғаны үшiн
1 данасына -           16 сом

 4.Майыспаған орман     орман екпелерiн олардың жас шамасы
екпелерiн,табиғи және өз  бойынша өсiрудiң мөлшерлi бағасының
бетiмен өсiп шыққан өскiн.-   5 есесi   4 есесi   3 есесi
дердi, жас шыбықтарды
зақымдау (ескерту 5,6,8,
9-тармақтар)

 5.Тұрақты тәжiрибе    тәжiрибе алаңын жасаудың 20 еселенген
алаңдарын зақымдау немесе мөлшерлi бағасы
жойып жiберу:

 6.Селекциялық тұқым өсiру
объектiлерiн зақымдау
немесе жойып жiберу:
 а)географиялық екпелердi орман екпелерiн олардың жас шамасы
              бойынша өсiрудiң мөлшерлi құнының
              10 есесi   8 есесi    6 есесi
 б) қосынды көшеттер   сұрыпталған қосынды көшеттердiң мөлшерлi
мен қосынды ағаштарды   бағасының
               5 есесi    4 есесi   3 есесi
 в) қосынды ағаштарды,  ағаш тұқымы плантацияларын өсiрудiң
клондық архивтердi және  мөлшерлi бағасының
ағаш тұқымы плантация.-   5 есесi    4 есесi   3 есесi 
ларының тәжiрибелiк
екпелерiн  
 г) тұрақты ағаш     тұрақты ағаш тұқымы учаскелерiн өсiрудiң
тұқымы учаскелерiн    мөлшерлi бағасының
               5 есесi    4 есесi   3 есесi      Ескертулер: 1. Орман шаруашылығына зиян келтiрiлген ормандардың қорғалу тобы мен санаты орман заңдарына сәйкес белгiленедi.
      2. Көшеттердi, екпелердi, плантацияларды, жекелеген ағаштар мен бұталарды өртеудiң салдарынан оларды жойып зақымдағаны үшiн тарифтiк таксалар үш есе өседi.
      3. 10 жылға дейiнгi (1 және 2 тармақтар) көшеттердi зақымдаумен орман шаруашылығына келтiрген зияны үшiн құнын өндiрiп алу мөлшерi 4-тармақта қарастырылған таксалық құны бойынша есептеледi.
      4. Темiр жол, автомобиль жолдары мен каналдарға бөлiнген алқаптардағы қорғаныш көшеттерiн қалалардағы және қала ормандарынан тыс жерлерде пайда болған басқа да елдi мекендердегi ағаштар мен көгалдандыру көшеттерi ағаштарының топтарын, сондай-ақ колхоздардың, совхоздар және басқа да ауыл шаруашылық кәсiпорындарының жерлерiндегi орманды қорғау көшеттерiн ағаштар мен ағаштар топтарын, өзге де ағаш-бұта өсiмдiгiн зақымдағаны үшiн құнын өндiрiп алу мөлшерi 1,2-тармақтарда белгiленген такса бойынша есептеледi.
      5. Орман екпелерiн, табиғи өскен жас өркендердi және Шренка шыршасының өз өскiнiн, грек жаңғағын, жемiс ағаштарын, аршаны, шырғанақты, туйя ағашын, ормантұқымы учаскелерiн жойғанда немесе зақымдағанда, сондай-ақ қылқанды тұқымдардың жас өскiндерiн жаңа жыл қарсаңында (қараша, желтоқсан) кескенi үшiн құнын өндiрiп алу мөлшерi ормандардың барлық топтарында ерекше қорғалатын ормандарға арналған такса бойынша екi есе көбейтiле есептелiнедi.
      6. Орман екпелерiн, табиғи өскен жас өркендердi және еменнiң, басқа да қатты жапырақты тұқымдардың, самырсынның және барлық топтарындағы торанғының өз өскiнiн жойғанда немесе зақымдағанда құнын өндiрiп алу мөлшерi 1,2,4-тармақтарда айқындалған, ерекше қорғалатын ормандар үшiн белгiленген такса бойынша есептелiнедi.
      7. Дауыл, жел құлатқан және тамырынан кесiлген ағаштарды иемденiп кеткен жағдайда, сондай-ақ қураған ағаштарды рұқсатсыз кесiп алған жағдайда құнын өндiрiп алу мөлшерi 2-тармақта белгiленген, екi есе кемiтiлген такса бойынша есептелiнедi.
                   Қазақстан Республикасы

Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 23 ақпандағы N 136 қаулысына N 3 Қосымша


              Орман тұқымбақтарын, плантацияларды, бақтарды,

       жидектердi жою немесе зақымдау арқылы орман
       шаруашылығына келтiрген зияны үшiн заңды ұйымдар
       мен азаматтардан, сондай-ақ шетелдiк заңды
       ұйымдар мен азаматтардан құнын өндiрiп алу 
          мөлшерiн есептеуге арналған
              ТАКСА
--------------------------------------------------------------------
Заңдарды бұзудың |    1-топтағы ормандар      | 2-топтағы
 түрлерi    |-------------------------------------| ормандар
         |  ерекше қорғалатын    | өзге  |
         |    ормандар      | ормандар|
         |---------------------------|---------| 
         |Қорықтар мен қорғалымдардың,     |
         |ұлттық парктердiң ормандары|     | 
         |қорыққа арналған орман   |     |
         |учаскелерi, ғылыми немесе |     |
         |тарихи маңызы бар ормандар,|     |
         |табиғат ескерткiштерi,   |     | 
         |орманды парктер, жаңғақ  |     |
         |кәсiпшiлiгi аймағындағы  |     | 
         |ормандар, сумен жабдықтау |     |
         |көздерiн санитарлық қорғау |     |
         |аймағының 1-шi және 2-шi  |     |
         |белдеуiндегi, курорттарды |     |
         |санитарлық қорғау округтерiнiң    |
         |1-шi және 2-шi аймағындағы |     | 
         |ормандар, мемлекеттiк орман|     | 
         |қорғау алқаптары, эрозияға |     |
         |қарсы ормандар,ерекше бағалы     | 
         |орман алқаптары, генетикалық     |
         |орман резерваттары, үлгiлi |     |
         |  ормандар        |     |
--------------------------------------------------------------------
    1    |       2      |  3  |   4
--------------------------------------------------------------------
 1.Тұқымбақтарда    отырғызылатын тұқым материалының 5 еселенген
отырғызылатын тұқым  мөлшерлi бағасы
материалдарын жою
немесе зақымдау   
                   
 2. Аналық       тиiстi объектiлердi құрудың 5 еселенген
плантацияларды     мөлшерлi бағасы
(көлемшелi,техникалық),
жидектердi, бақтарды,
жаңа-жылдық шыршалар
плантацияларын, талдарды
және тез өсетiн
тұқымдастарды жою немесе
зақымдау         

   Ескерту. Орман шаруашылығына зиян келтiрiлген ормандардың
қорғалу тобы мен санаты орман заңдарына сәйкес белгiленедi.


                    Қазақстан Республикасы

Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 23 ақпандағы N 136 қаулысына N 4 Қосымша


              Барлық санаттағы орман қоры жерлерiн зақымдау

      мен заңсыз пайдалануы арқылы орман шаруашылығына
      келтiрген зияны үшiн заңды ұйымдар мен азаматтардан,
      сондай-ақ шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтардан
      құнын өндiрiп алу мөлшерiн есептеуге арналған
                ТАКСА
--------------------------------------------------------------------
 Заңдарды бұзудың |    1-топтағы ормандар      | 2-топтағы 
   түрлерi   |-------------------------------------| ормандар
         | ерекше қорғалатын    | өзге  |
         |    ормандар      | ормандар|
         |---------------------------|---------|
         |Қорықтар мен қорғалымдардың,     |
         |ұлттық парктердiң ормандары,     | 
         |қорыққа арналған орман   |     |
         |учаскелерi, ғылыми немесе |     |
         |тарихи маңызы бар ормандар,|     |
         |табиғат ескерткiштерi,   |     |
         |орманды парктер, жаңғақ   |     |
         |кәсiпшiлiгi аймағындағы  |     | 
         |ормандар, сумен жабдықтау |     |
         |көздерiн санитарлық қорғау |     |
         |аймағының 1-шi және 2-шi  |     |
         |белдеуiндегi, курорттарды |     | 
         |санитарлық қорғау     |     |
         |округтерiнiң 1-шi және 2-шi|     |
         |аймағындағы ормандар,   |     |
         |мемлекеттiк орман қорғау  |     |
         |алқаптары, эрозияға қарсы |     | 
         |ормандар, ерекше бағалы  |     |
         |орман алқаптары,генетикалық|     | 
         |орман резерваттары, үлгiлi |     |
         |     ормандар     |     |
--------------------------------------------------------------------
    1     |      2        |  3  |   4
--------------------------------------------------------------------
 1.Мемлекеттiк орман қоры иемденген жер үшiн сол аудандағы жер 
жерлерiн саяжай      салығының ең жоғары мөлшерiне теңестiрiлiп,
учаскелерiне,қоймаларға  10 есе көбейтiлген құны бойынша
қора-қопсыға және басқа
да шаруашылық мақсаттарына
заңсыз пайдалану және
иемдену (ескерту,2-тармақ)

 2.Мемлекеттiк орман қоры омарта орналастырылған жер үшiн сол
жерлерiне ара ұялары мен  аудандағы, жер салығының ең жоғары
омарталарын өз беттерiнше мөлшерiне теңестiрiлiп, 5 есе көбейтiлген
орналастыру немесе орман  құны бойынша
билеттерiнде көрсетiлген
шарттарды бұзу (ескерту,
7-тармақ) 

 3.Өз бетiнше шөп шабу   аудан бойынша орташа түсiмiне қарай өз
(ескерту, 3,5-тармақтары) бетiмен шабылған әрбiр гектар жер үшiн
              центнерiмен шөбiн қайтарып ала отырып,
              нарықтық баға бойынша шөптiң 3 еселенген
              құны
 4.Малдарды өз бетiнше
жаю - әр бас үшiн соммен:
 жайылмаларда
(ескерту, 4,5-тармақтар): 
 а)iрi қара мал, түйелер,
екi жастан жоғары жылқылар     250      80      60
 б)iрi қара малдың төлдерi,
түйелер,екi жасқа дейiнгi
жылқылар, ұсақ мал         100      30      20
 в) ешкiлер            150      50      40
 г) шошқалар            500     160     120
 Жайылымнан тысқары
алаңдарда (ескерту, 4,
5-тармақтар):       
 а)iрi қара мал,түйелер
және екi жастан жоғары
жылқылар              300     100      80
 б)iрi қара малдың төлдерi,
түйелер, екi жасқа дейiнгi
жылқылар, ұсақ мал         120     40      30
 в) ешкiлер            250     80      60
 г) шошқалар            600     200      160
 5.Жайылымдарды тартылу   жайылымдарды түбiрлi жақсартудың 3 
              еселенген мөлшерлi бағасы
 6.Пiшендiктердi зақымдау: 
 а) себiлген шөптер     Пiшендiктi түбiрлi жақсартудың 3 еселенген
 10-20 процент       мөлшерлi бағасы
 21-50 процент       пiшендiктi түбiрлi жақсартудың 4 еселенген
              мөлшерлi бағасы
 51 проценттен жоғары    пiшендiктi түбiрлi жақсартудың 5 еселенген
              мөлшерлi бағасы
 б)жақсартылған табиғи   пiшендiктi жеңiл-желпi жақсартудың 5
пiшендiктер         еселенген мөлшерлi бағасы
 в)жақсартылмаған табиғи  төмендетiлген 0,75 коэффициентiмен 6
пiшендiктер (сортаң және  б-тармағының таксасы
батпақты жерлерден өзге)
 г)сортаң және батпақты   төмендетiлген 0,70 коэффициентiмен 6
пiшендiктер         в-тармағының таксасы
 
 7.Жайылымдарды зақымдау:
 а) себiлген шөптер     жайылымдарды түбiрлi жақсартудың 3
 10-20 процент       еселенген мөлшерлi бағасы
 21-50 процент       жайылымдарды түбiрлi жақсартудың 4
              еселенген мөлшерлi бағасы
 51 проценттен жоғары    жайылымдарды түбiрлi жақсартудың 5 
              еселенген мөлшерлi бағасы
 б)жақсартылған табиғи   жайылымдарды жеңiл-желпi жақсартудың
жайылымдар         58 еселенген мөлшерлi бағасы
 в) жақсартылмаған табиғи  төмендетiлген 0,75 коэффициентiмен 7 
жайылымдар (сортаң және   б-тармағының таксасы
батпақты жерлерден өзге)
 г)сортаң және батпақты   төмендетiлген 0,70 коэффициентімен 7
жайылымдар         в-тармағының таксасы
 
 8.Топырақтың жоғары    эрозиялық процестердi жоюдың 5 еселенген
құнарлы қабатын өз бетiнше мөлшерлi құны
алып тастау (ескерту,
7-тармақ)
 
 9.Дәрiлiк тағамдық және
техникалық маңызы бар,
табиғи жағдайда өскен
жабайы өсiмдiктер мен
олардың бөлiктерiнiң
жемiстерiн өз бетiнше
жинау, дайындау, сатып алу
немесе оларды жинаудың
белгiленген мерзiмiн бұзу
(ескерту, 6-9-тармақтар):
 а)жабайы өсетiн
жаңғақты-жемiстiлер мен
жемiстi-жидектiлер:
 грек жаңғағы, самырсын,  10 есе көбейтiлген сатып алу (келiсiмдi
итмұрын,өрiктер алмұрттар, немесе нарықты) бағасы бойынша
шабдалылар, алқорылар,
алмалар, бөрiқарақат,
шырғанақ саңырауқұлақтар  5 есе көбейтiлген сатып алу (келiсiмдi
              немесе нарықты) бағасы бойынша
 б)дәрiлiк маңызы бар
өсiмдiктер:
1-санаттағы шөп пен гүлдер 10 есе көбейтiлген сатып алу (келiсiмдi
үшiн:            немесе нарықты) бағасы бойынша
 көктемдiк жанаргүл,
тянь-шандық және алтын
түстi,мақсырлы левзея,
қырықбуынды қылқандық
немесе қылша, батпақ айыры,
жалпақ жапырақты бадан, 
сары лапыз, түркістан
валерианасы және күдiктi,
орташа патриния, иелген
таушымылдық (Марьин 
тамыры),Виттрок рауғашы, 
жазық жапырақты сезiмот,
Регель күшаласы (тамырлар,
түйнектер,тамырсабақ),
қайың, емен,шәңкiш,
итшомырт (қабық) 
 2-санаттағы шөп пен    5 есе көбейтiлген сатып алу (келiсiмдi
гүлдер үшiн:        немесе нарықты) бағасы бойынша
 дәрiлiк,жалбызтiкен, тiк
қабыршөп,өлмес (цмин)
құмдық және самарқандық, 
қара аюбадам, көк 
гүлкекiре, кiшкентай және
мүңкiген гүлкекiре, кәдiмгi
адыраспан, кәдiмгi жұпаргүл,
Бунговск киiкоты, лакцетомит 
кендiрi, ұзын үшкiл жуа, 
киiз шоңайнасы, өгейшөп,
кәдiмгi бақбақ, жұмыршақ,
кәдiмгi түймешетен,
түркiстан сасықшөбi, 
түймедағы,жебiршөп,кәдiмгi
мыңжапырақ, үлкен сүйелшөп
үштармақ итошаған, мускатты
шалфей тамырлар,түйнектер,  5 есе көбейтiлген сатып алу (келiсiмдi
тамырсабақтар, үшiн:     немесе нарықты) бағасы бойынша
 дәрiлiк жалбызтiкен, жоңғар
бәрпiсi, кәдiмгi адыраспан,
жылантараны, жылтыр және
тiрiтуар, биiк аңдыз, биiк
тегеурiнгүл, дәрi шелнасы,
киiз шоңайнасы, көкшiл
көкшегүл, орал миясы және
жалаң мия дәрiсi, ат
қымыздығы, еркек усасыры
 бүршiктер мен бұтақтар
үшiн:
 қайың, шырша, қандыағаш,
қарағай терек      Ескертулер: 1. Орман шаруашылығына зиян келтiрiлген ормандардың қорғалу тобы мен санаты орман заңдарына сәйкес белгiленедi.
      2. Тәртiп бұзушы өз бетiмен иемденген жердi босатуға және оны орман шаруашылығы органдары белгiлеген мерзiм iшiнде бастапқы қалпына келтiруге мiндеттi. Бұл талаптарды белгiленген мерзiмде орындамаған жағдайда 1-тармақта көзделген айыппұл төлеу мөлшерi екi есе өседi.
      Иемденген учаскеде өсiмдiктердi, топырақтың құнарлы қабатын және орман шаруашылығы объектiлерiн бүлдiрiп және құртып жiберген жағдайда тәртiп бұзушыдан 2-6 қосымшалардың тиiстi тармақтары бойынша қосымша айыппұл алынады.
      3. Орманды қалпына келтiруге жарамайтын алаңдардан (тiк құламалар, электр жүйесi арналары және т.б.) өз бетiмен шөп шапқаны үшiн 3-тармақ бойынша үш есе кемiтiлген такса қолданылады.
      4. Орманын қалпына келтiруге және басқа да мақсаттарға жарамайтын алаңдарда (тiк құламалар, электр жүйесi арналары, тасты тау жыныстары, сор жерлер) мал жайған жағдайда және бұл эрозиялық процестердi ұлғайтпаған жағдайда 4-тармақ бойынша екi есе кемiтiлген такса қолданылады.
      5. Егер өз бетiмен шөп шапқан немесе мал жайған кезде орман екпелерi, табиғи жас өркендер немесе өзiндiк өскiндер зақымданған жағдайда құнын өндiрiп алу мөлшерi бiр мезгiлде 3,4-тармақтарға сәйкес осы такса бойынша және N 2 қосымшаның 3,4-тармақтары бойынша есептелiнедi.
      6. Өз бетiмен жинағаны үшiн материалдық жауапкершiлiк жүктелген өнiм түрi (9-тармақ) жақша iшiнде өсiмдiк атауынан кейiн көрсетiлген.
      7. Егер дәрiлiк маңызы бар өсiмдiктi жиған кезде немесе ара ұялары мен омарталарын өз бетiмен орналастырған жағдайда немесе топырақтың жоғарғы қабатын алған кезде ағаштар мен бұталар заңсыз кесiлiп, зақымдалса, орман екпелерi табиғи жас өскiндер және алаңдағы қалпына келтiру үшiн қолдан отырғызылған екпелер құртып жiберiлсе немесе зақымданса, құнын өндiрiп алу мөлшерi N 2 қосымшаның таксалары және 2,8,9-тармақтар бойынша есептеледi. Мемлекеттiк орман қоры жерлерiне өз бетiмен орналастырылған ара ұялары мен омарталар, сондай-ақ орман билетiне көрсетiлген ережелердi бұзып орналастырылған ара ұялары мен омарталар тұрған жерлерiнен алыстатылуға жатады.
      8. Егер өсiмдiктiң сатып алу бағасы белгiленбесе, онда зиян мөлшерi 9-тармақтағы өсiмдiктер үшiн бекiтiлген төменгi баға бойынша есептеледi.
      9. Қызыл кiтапқа енген өсiмдiктердi заңсыз алған, дайындаған немесе жойып жiберген зияны үшiн құны осы қаулының N 7 қосымшасы бойынша есептелiнедi.
                   Қазақстан Республикасы    

Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 23 ақпандағы N 136 қаулысына N 5 Қосымша


               Объектiлердi, кiшi сәулет нысандарын,

     коммуникацияларды зақымдау мен жою және ормандарды
     ластау арқылы орман шаруашылығына келтiрген зияны
     үшiн заңды ұйымдар мен азаматтардан, сондай-ақ
     шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтардан құнын өндiрiп
         алу мөлшерiн есептеуге арналған
               ТАКСА
--------------------------------------------------------------------
 Заңдарды бұзудың|     1-топтағы ормандар      | 2-топтағы
  түрлерi   |---------------------------------------| ормандар
         | ерекше қорғалатын      | өзге |
         |    ормандар        |ормандар|
         |------------------------------|--------|
         |Қорықтар мен қорғалымдардың, |    |
         |ұлттық парктердiң ормандары, |    |
         |қорыққа арналған орман    |    |
         |учаскелерi, ғылыми немесе   |    |
         |тарихи маңызы бар ормандар,  |    |
         |табиғат ескерткiштерi, орманды|    |
         |парктер, жаңғақ кәсiпшiлiгi  |    |
         |аймағындағы ормандар, сумен  |    |
         |жабдықтау көздерiн санитарлық |    |
         |қорғау аймағының 1-шi және  |    |
         |2-шi белдеуiндегi,курорттарды |    |
         |санитарлық қорғау округтерiнiң|    |
         |1-шi және 2-шi аймағындағы  |    |
         |ормандар, мемлекеттiк орман  |    |
         |қорғау алқаптары, эрозияға  |    |
         |қарсы ормандар,ерекше бағалы |    |
         |орман алқаптары, генетикалық |    |
         |орман резерваттары, үлгiлi  |    |
         |      ормандар      |    |
--------------------------------------------------------------------
    1    |       2        |  3  |  4
--------------------------------------------------------------------
 1.Шек қою белгiлерiн,  объектiлердi қалпына келтiрудiң 5 еселенген
көрнектi үгiт құралдарын құны
және демалыс орындары
ғимараттарын, құрғату
және суландыру жүйелерiн,
жолдарды зақымдау мен
жойып жiберу (ескерту, 
2-тармақ)        

 2.Ормандарды құрылыс,  қоқысты, тастандыларды,қалдықтарды шығарудың 
тұрмыс тастандылармен  10 еселенген мөлшерлi құны
және қалдықтарымен
ластандыру

 3.Демалыс орындарында  қоқысты, қалдықтарды, тастандыларды
қоқысты, қалдықтар мен  жинаудың 10 еселенген мөлшерлi құны 
тастандыларды (аз
мөлшерде) қалдыру 

   Ескертулер: 1. Орман шаруашылығына зиян келтiрiлген ормандардың
қорғалу тобы мен санаты орман заңдарына сәйкес белгiленедi.
   2. Көпiрлердi және суландыру (кептiру), құрғату жүйелерi мен
жолдардағы басқа да инженерлiк ғимараттарды жою немесе зақымдау
арқылы келтiрiлген зиян жойылған немесе зақымданған ғимараттарды
қалпына келтiруге жұмсалатын шығындар құны мөлшерiмен есептелiнедi.


                  Қазақстан Республикасы

Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 23 ақпандағы N 136 қаулысына N 6 Қосымша


           Орман фаунасының орналасқан жерлерiн (мекендiктерiн,

     ұялықтарын) зақымдап, орман шаруашылығына келтiрген
     зияны үшiн заңды ұйымдар мен азаматтардан, сондай-ақ
     шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтардан құнын өндiрiп
         алу мөлшерiн есептеуге арналған
               ТАКСА
--------------------------------------------------------------------
 Заңдарды бұзудың|   1-топтағы ормандар       | 2-топтағы
 тұрлерi    |--------------------------------------| ормандар
         |  ерекше қорғалатын     | өзге  |
         |    ормандар       |ормандар|
         |-----------------------------|--------|
         |Қорықтар мен қорғалымдардың, |    |
         |ұлттық парктердiң ормандары, |    |
         |қорыққа арналған орман    |    |
         |учаскелерi, ғылыми немесе  |    |
         |тарихи маңызы бар ормандар, |    |
         |табиғат ескерткiштерi,орманды|    |
         |парктер, жаңғақ кәсiпшiлiгi |    |
         |аймағындағы ормандар,сумен  |    |
         |жабдықтау көздерiн санитарлық|    | 
         |қорғау аймағының 1-шi және  |    |
         |2-шi белдеуiндегi,курорттарды|    |
         |санитарлық қорғау округтерiнiң    |
         |1-шi және 2-шi аймағындағы  |    |
         |ормандар, мемлекеттiк орман |    |
         |қорғау алқаптары, эрозияға  |    |
         |қарсы ормандар, ерекше бағалы|    |
         |орман алқаптары, генетикалық |    |
         |орман резеваттары, үлгiлi  |    |
         |     ормандар      |    |
-------------------------------------------------------------------
     1   |       2        |  3  |  4
-------------------------------------------------------------------
 1.Құс ұяларын жою   жасанды ұялар салудың мөлшерлi бағасының
немесе бұзу       5 есесi   4 есесi    3 есесi
 2.Ормандағы құмырсқа құмырсқа илеулерiн орналастырудың мөлшерлi
илеулерiн зақымдау   бағасының
немесе жою (диаметрi   5 есесi   4 есесi    3 есесi 
0,7)
 Басқа диаметрлi
құмырсқа илеуiн
зақымдап немесе 
жойған жағдайда,
айыппұл құмырсқа
илеуi диаметрiн
метрмен 0,7 м-ге
бөлгендегi санды
түзету коэффициентiне
көбейту жолымен
түзетiледi.

   Ескертулер: 1. Орман шаруашылығына зиян келтiрiлген ормандардың
қорғалу тобы мен санаты орман заңдарына сәйкес белгiленедi.
   2. Осы такса мемлекеттiк маңызы бар ормандарға, яғни орман
шаруашылығының мемлекеттiк органдарына қарасты ормандарға, қала
ормандарына, колхоздардың, совхоздардың және басқа да ауыл
шаруашылығы кәсiпорындарының ормандарына, қорықтар ормандарына
қолданылады.
                   Қазақстан Республикасы
                   Министрлер Кабинетiнiң
                   1993 жылғы 23 ақпандағы
                     N 136 қаулысына
                     N 7 қосымша

      Заңды ұйымдар мен азаматтардың, сондай-ақ
     шетелдiк заңды ұйымдар мен азаматтардың Қазақ 
     КСР-нiң Қызыл кiтабына енген барлық санаттағы
     жерлердегi өсiмдiктердi заңсыз терiп алуы,
     дайындауы, зақымдауы немесе жоюы арқылы орман
     шаруашылығына келтiрген зияны үшiн құнын 
     өндiрiп алу мөлшерiн есептеуге арналған 
               ТАКСА
--------------------------------------------------------------------
  Өсiмдiктер тобы мен зақымдау түрi   | Өндiрiп алу мөлшерi,
                     |   соммен
--------------------------------------------------------------------
 1. Бес жасқа дейiнгi әрбiр ағаш, бұта
шырмауық үшiн:
 а) өсуiн тоқтатуға дейiн жеткiзбей
зақымдағанда                     270
 б) құртып жiбергенде немесе өсуiн
тоқтатуға дейiн зақымдағанда             540
 2. Бес жастан асқан әрбiр ағаш, бұта,   бес жастан асқан әр жыл
шырмауық үшiн                үшiн 1-тармақ бойынша
                      айыппұл мөлшерiнен 5
                      процент қосу керек
 3. Қанша мөлшерде болмасын әрбiр шөп
тұқымдас өсiмдiктi немесе саңырауқұлақтың
жемiстi бөлiгiн арнайы рұқсатсыз терiп 
алғаны үшiн, зақымдағаны немесе жойып
жiбергенi үшiн                    50
 4. Зақымдалған немесе жойып жiберiлген
мүк пен қынаның әр шаршы метрi үшiн         250      Ескертулер: 1. "Қазақ КСР Қызыл кiтабына енгiзiлген, оларды терiп алғаны үшiн, зақымдап және жойып жiбергенi үшiн құнын өндiрiп алудың жоғары мөлшерi белгiленген өсiмдiк түрлерi тiзбесiнде" келтiрiлген өсiмдiктердi заңсыз жинап алғаны, зақымдаған және жойып жiбергенi үшiн құны екi есе мөлшерiнде өндiрiп алынады.
      2. "Қазақ КСР Қызыл кiтабына енгiзiлген, жинап алғаны, зақымдағаны және жойып жiбергенi үшiн құнын өндiрiп алудың жоғары мөлшерi белгiленген өсiмдiктер түрлерi тiзбесiне" қосылған ағаштардың, бұталар мен шырмауықтардың жемiстерiн, тұқымдарын, гүлдерiн, жерге түсiп өсiмдiктердiң зақымдануына әкеп соқпағандарын қоса есептегенде, заңсыз терiп алғаны, және әуесқойлықпен жинағаны үшiн айыппұл сол тектес өнiмдердiң сатып алу (келiсiмдi) бағасының отыз еселенген мөлшерiнде өндiрiп алынады.
      3. Кәсiпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың, меншiк нысанына қарамастан, айналадағы ортаны ластағаннан Қазақ КСР Қызыл кiтабына енгiзiлген түрлерiне жататын өсiмдiктердi жаппай жойып жiберуге әкеп соққаны үшiн әр өсiмдiктердiң тиiстi тобы үшiн құнын өндiрiп алу үш еселенген мөлшерде есептелiнедi.
      4. Егер бұл өсiмдiктер дақылдарға қосылса (орманмен жабылған жерлерге көшiрiлген орман дақылдарынан басқасы) немесе тұқымбақтарда, сондай-ақ үй маңайында, саяжай, бау-бақша және көкөнiс учаскелерiнде өсетiн болса, осы такса Қазақ КСР Қызыл кiтабына енгiзiлген өсiмдiктер түрлерiне жататын өсiмдiктердi жинап (терiп) немесе жойып жiбергенi үшiн қолданылмайды.
                 Қазақстан Республикасы

Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 23 ақпандағы N 136 қаулысына N 8 Қосымша


            Қазақ КСР-iнiң Қызыл кiтабына енгiзiлген, оларды

      зақымдағаны және жойғаны үшiн құнын өндiрiп алудың
          көтерiңкi мөлшерi белгiленген
              ТIЗБЕСI
--------------------------------------------------------------------
  Қазақша аты    |  Орысша аты    | Латынша аты  
--------------------------------------------------------------------
     1      |     2      |     3
--------------------------------------------------------------------
              Ағаштар мен бұталар

Кәдiмгi тасжаңғақ    Афлатуния вязолистная  Aflatunia ulmifolia
                        (Franch) Vаss.
Қарқаралы бөрiқарақат  Барбарис каркаралинский Berberis karkaralensis 
                        Kornilova
Жабайы жүзiм      Виноград дикий     Vitis vinifera L.
Кавказ таудағаны    Каркас кавказский    Celtis caucasica Willd.
Мушкетов түйесiңiрi   Курчавка Мушкетова   Atraphaxis muschketovii 
                        Кrаsn.
Шаттауық кәдiмгi орман. Лещина обыкновенная   Corylus avellana L.
жаңғақ
Жабысқан қандыағаш   Ольха клейкая      Alnus glutinosa (L.)
                        Gаеrtn.
Шренк тобылғытүсi    Таволгоцвет Шренка   Spiraeanthus 
                        schrenkianus Махiм.
Берқара терегi     Тополь беркаринский   Populus berkarensis
                        Роljак.
Кәдiмгi пыста      Фисташка настоящая   Pistacea vera L.
Недзвецкий алмасы    Яблоня Недзвецкого   Malus niedzwetzkyana 
                        Diеск.
Ылғал сүйгiш шаған   Ясень реколюбивый    Fraxinus potomophila Herd

           Шөптес өсiмдiктер

Шолпаншаш сүмбiл    Адиантум Венерин волос  Adiantum capillis-
                        veneris L.
Көктем жанаргүлi    Адонис весенний     Adonis vernalis L.
Жылтыр жанаргүлi    Адонис золотистый    Adonis chrysocyathus 
                        Ноок.f.еt Thoms
Тянь-шань жанаргүлi  Адонис тяньшанский    Adonis tianschanica 
                        Adolf Liрsсh.
Жерсабын        Аллохруза качимовидная  Allochrysa gурsорhi.-
                        loides (Rеgеl)Sсhisсh.
Саз қазанағы      Багульник болотный    Ledum palustre L.
Угам баданы      Багам удамский      Bergenia ugamica V.Раvl.
Iрi гүлдi шолпанкебiс Башмачок крупноцветный  Cypripedium macranton Sw.
Кәдiмгi шолпанкебiс  Башмачок настоящий    Cupripedium calceolus L.
Сепкiл шолпанкебiс   Башмачок пятнистый    Cypripedium guttatum Sw.
Сары лапыз       Безвременник желтый   Colchicum luteum Вакеr.
Талас бәрпi      Борец таласский     Aconitum talassicum 
                        М.Рор.
Су жаңғағы       Водяной орех       Trapa natans L.
Алтай гимноспермиумы  Гимноспермиум алтайский Gymnospermium altaikum 
                        (Раll.) Sрасh.
Альберт құртқашашы   Ирис Альберта      Iris albertii Regel
Людвиг құртқашашы   Ирис Людвига       Iris ludwigii Махiм.
Колпаковский      Иридодиктиум       Ibidodictyum
иридодиктиумы     Колпаковского      kolpakowskianum (Regel)
                        Rоdiоn.
Сiбiр қандығы     Кандык сибирский     Erythronium sibiricum
                        (Fisсh.еt Меу.) Кrуl.
Ұсақ жемiстi мүкжидек Клюква мелкоплодная   Oxyccocus microcaprus
                        Тurсz.
Ақ тұңғиық       Кувшинка белая      Nymphaea alba L.
Меруертгүл       Ландыш майский      Convallaria majalis L.
Жаңғақты лотос     Лотос орехоносный    Nelumbo nucifera Gаеrth.
Пiскем жуасы      Лук пскемский      Allium pskemense В.
                        Fеdtsсh.
Алтай жауасы      Лук алтайский      Allium altaicum Раll.
Қоқан салпысы     Морина кокандская    Morina kokanika Regel
Iрi ақжапырақ     Наголоватка мощная    Jurinea robusta Schrenk
Жетi су недзвецкиясы  Недзвецкия семиреченская Niedzwedzkia 
                        semiretscenskia В.
                        Fеdtsсh.
Көк сағыз       Одуванчик кок-сагыз   Taraxacum kok-sagyz
                        Rodin
Көрiктi островския   Островския великолепная Ostrowskia magnifica
                        Regel
Алматы кекiресi    Остролодочник      Oxytropis almaatensis
            алма-атинский      Ваjt.
Сәлдегүл        Пион степной       Paeonia hybrida Раll.
Қаражемiстi итжүзiм  Переступень       Bryonia melanocarpa
            чернополдный       Nabiev
Тандамалы плаун    Плаун баранец      Lycopodium selago L.
Марал түбiрi      Рапонтикум        Shaponticum carthmoides
            сафлоровидный      (Willd.) lljin
            (маралий корень)
Алтай рауғашы     Ревень алтайский     Rheum altaicum 
                        Lоsinsк.
Виттрок рауғашы    Ревень Виттрока     Rheum witrokii
                        Lindstr.
Қызғылт родиола    Родиола розовая     Rhodiola rosea L.
Ақшыл сепкiгүл     Рябчик бледноцветный   Fritillaria 
                        pallidiflora Schrenk
Кәдiмгi толокнянка   Толокнянка обыкновенная Arctoctaphylos
                        uva-ursa (L.)Sрsеng.
Альберт қызғалдағы   Тюльпан Альберта     Tulipa alberti Regel
Борщов қызғалдағы   Тюльпан Борщова     Tulipa borscczowii
                        regel
Грейг қызғалдағы    Тюльпан Грейга      Tulipa greigii Regel
Кауфман қызғалдағы   Тюльпан Кауфмановский  Tulipa kaumanniana 
                        Regel
Колпаковский      Тюльпан Колпаковского  Тuliра kolpakowsiana
қызғалдағы

Корольков қызғалдағы  Тюльпан Королькова    Tulipa korolkovii Regel
Қысқааталық қызғалдағы Тюльпан         Tulipa brachystemon
            короткотычиночный    Regel
Леманн қызғалдағы   Тюльпан Леманновский   Tulipa lehmanniana
                        Mercl
Островский қызғалдағы Тюльпан Островского   Tulipa ostrjwskiana
                        Regel
Кеш қызғалдақ     Тюльпан поздний     Tulipa tarda Stapf
Ала күлтелi қызғалдақ Тюльпан разнолепестный  Tulipa heteropetala
                        Lеdеb.
Регель қызғалдағы   Тюльпан Регеля      Tulipa schrenkii Regel
Шренк қызғалдағы    Тюльпан Шренка      Tulipa regelii Кrаssn.
Iле сасыры       Ферула илийская     Flrula iliensis Regel
Северцов унгерниясы  Унгерния Северцова    Ungernia sewerzowii  
                        (Regel) В. Fеdtsh.
Корольков бәйшешегi  Шафран Королькова    Crocus korolkowii Маw.
                        et Regel
Қатпар гладиолус    Шпажник черепичатый   Gladiolus imbricatus L.
Леманн күшаласы    Эминиум Леманна     Eminium lemannii (Bunge)
                        О. Kuntze
Алматы шықылдағы    Юнона алма-атинская   Juno almaftensis Раvl.
Көкшiл шықылдақ    Юнона голубая      Juno coerulea Роljак.
Кушакевич шықылдағы  Юнона Кушакевича     Juno kuschakewiczii 
                        (В.Fеdtsh.) Роljак.
Телпек сүйсiн     Ятрышник шлемовидный   Orchis militaris L.