23.11.1992

Жол қозғалысы хауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi қосымша шаралар туралы

      Жол қозғалысы хауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және оған қатысушылар арасында тәртiптi нығайту мақсатында Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi:
      1. Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi мемлекеттiк комиссиясына мүдделi министрлiктермен және ведомстволармен бiрлесе отырып, республикалық министрлiктердiң, ведомстволар мен ұйымдардың, облыстық, қалалық және аудандық әкiмшiлiктердiң жол қозғалысы хауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi қызметiн үйлестiретiн, тиiстi мемлекеттiк және аймақтық бағдарламалар әзiрлеп, жүзеге асыруға жауап беретiн арнаулы үкiмет органын құру туралы мәселенi зерделеу тапсырылсын.
      Бұл мәселе жөнiндегi келiсiлген ұсыныстар мен қажеттi құжаттардың жобасын 1993 жылғы 1 қаңтарға дейiн Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң қарауына табыс етсiн.
      2. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Мемлекеттiк автомобиль инспекциясы туралы осыған қосылған ереже бекiтiлсiн.
      Облыстардың, қалалардың және аудандардың әкiмдерiне Мемлекеттiк автомобиль инспекциясы органдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға олар өндiрiп алатын айыппұлдар мен алымдар сомасынан аударым нормативтерi бойынша жыл сайын тиiстi бюджеттiк және бюджеттен тыс қорлардан қаржы бөлiнуiн көздеу ұсынылсын.
      3. Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi бiр айлық мерзiмде мүдделi министрлiктермен және ведомстволармен келiсе отырып, Қазақстан Республикасындағы механикалық көлiк құралдары мен тiркемелерге жыл сайынғы мемлекеттiк техникалық тексеру жүргiзу ережесiн әзiрлеп, бекiтсiн.
      Көлiк құралдарын техникалық тексеруге дайындау, бұларды байқауға табыс ету мерзiмдерiн сақтау үшiн жауапкершiлiк, меншiк нысандарына қарамастан, кәсiпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың басшыларына, сондай-ақ көлiк құралдарын иеленушi азаматтарға жүктелсiн.
      4. Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiне:
      мемлекеттiк тiркеу нөмiрлерiнiң, нөмiрлi тiркеу белгiлерiнiң, механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердi тiркеу туралы куәлiктердiң, жүргiзушiлер куәлiктерiнiң және көлiк құралдары мен жүргiзушiлердi жол қозғалысына қатысуға жiберу үшiн қажеттi басқа да арнаулы өнiмдердiң үлгiлерiн әзiрлеу мен бекiту;
      аталған арнаулы өнiмдердi жасауға рұқсат (лицензия) беру, оларды жеткiзу тәртiбiн анықтау;
      мемлекеттiк тiркеу нөмiрлерiнiң, жүргiзушiлердiң және тiркеу құжаттарының сериясын республиканың жекелеген облыстарына, Алматы мен Ленинск қалаларына бекiтiп беру;
      <*>
      ЕСКЕРТУ. 4-тармағының 5 абзацы күшiн жойған - ҚР Президентiнiң
               1998.04.27. N 3928 жарлығымен. U983928_

      5. Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Көлiк құралдарын жүргiзушiлер одағымен бiрлесiп, Көлiк құралдарын жүргiзушi куәлiгiне қосылатын талоны туралы ереженi әзiрлеп, бекiтсiн.
      6. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi, Iшкi iстер министрлiгi, Көлiк құралдарын жүргiзушiлер одағы жолаушылар мен жүктердi жеке көлiкпен (жеке тасу) тасымалдауды ұйымдастырудың тәртiбi мен ережесiн анықтасын.
      7. Қазақстан Республикасының Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлiгi республика аумағында жол қозғалысы хауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге байланысты, көлiк құралдарын, жүргiзушiлердi және жаяуларды жол қозғалысына қатысуға мемлекеттiк мәселелердi ұдайы баспасөзде жазып, радио мен теледидар арқылы көрсетуге қажеттi шараларды қолдансын.

             Қазақстан Республикасы
              Премьер-министрiнiң
             бiрiншi орынбасары
                    Қазақстан Республикасы

Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 23 қарашадағы N 967 қаулысымен Бекiтiлген


             Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң
               Мемлекеттiк автомобиль инспекциясы туралы

                          Ереже

      1. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Мемлекеттiк автомобиль инспекциясы (бұдан әрi Мемавтоинспекция деп аталады) - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер органдарының жүйесiне заңды ұйым хұқығымен кiретiн жол қозғалысы хауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттiк бақылау органы.
      2. Мемавтоинспекцияның басты мiндетi жол қозғалысының хауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысты жол қозғалысы саласындағы заңдардың, нормалардың, ережелер мен стандарттардың сақталуын бақылауды және оған жүргiзушiлер мен автомотокөлiк құралдарының қатысуына мемлекеттiк рұқсат шараларын жүзеге асыру болып табылады.
      Мемавтоинспекцияны оған заңдарда жүктелмеген мiндеттердi орындау үшiн тартуға тиым салынады.
      3. Мемавтоинспекция өз қызметiнде Қазақстан Республикасының Конституциясын, "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы Заңын, Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiн, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлықтарын, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң қаулыларын, сондай-ақ осы Ереженi, Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң бұйрықтары мен нұсқамаларын, қолданылып жүрген заңдарға сәйкес бекiтiлген басқа да нормативтiк актiлердi басшылыққа алады.
      4. Мемавтоинспекцияның құрылымы мен штаттық санын Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi осыған бөлiнген қаражат шегiнде, тұрғын халықтың санына, автомобиль жолдарының қашықтығына (жалпы пайдаланылудағы және ведомстволық), есепте тұрған механикалық көлiк құралдары мен тiркемелерiнiң санына қарай белгiленген нормативтер негiзiнде айқындайды.
      5. Мемлекеттiк автомобиль инспекциясы:
      - Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiнiң Бас басқармасы құқындағы Мемавтоинспекция басқармасы; <*>
      - облыстардың (қалалық) iшкi iстер Бас басқармаларының (Басқармаларының) Мемавтоинспекция басқармаларынан (бөлiмдерiнен);
      - қалалық, аудандық және қаладағы аудандық iшкi iстер басқармаларының (бөлiмдерiнiң) Мемавтоинспекциясы бөлiмдерiнен (бөлiмшелерiнен) тұрады.
      Мемавтоинспекцияда белгiленген тәртiппен оған жүктелген мiндеттерге сәйкес белгiлi бiр қызметтердi орындау үшiн мамандандырылған бөлiмшелер құрылуы мүмкiн.
      Ескерту. 5-тармақтың екiншi абзацы жаңа редакцияда берiлген -
               ҚРМК-нiң 1995.04.07. N 433 қаулысымен.
      6. Бас басқарма құқындағы Мемавтоинспекция басқармасының құрылымы мен штаттық санын Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрi белгiлейдi. <*>
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерiс енгiзiлген - ҚРМК-нiң
               1995.04.07. N 433 қаулысымен.
      7. Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Бас басқарма құқындағы Мемавтоинспекция басқармасы және облыстық, қалалық, аудандық және қаладағы аудандық iшкi iстер басқармаларының (бөлiмдерiнiң) Мемавтоинспекция органдары заңды ұйымдар болып табылады, өздерiнiң дербес сметасы, банк мекемелерiнде есеп шоты және Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы бейнеленiп, өз атауы жазылған мөрi болады. <*>
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерiс енгiзiлген - ҚРМК-нiң 1995.04.07.
               N 433 қаулысымен.
      8. Бас басқарма құқындағы Мемавтоинспекция басқармасы бастығы Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрi тағайындайды және лауазымы бойынша ол Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттiк автомобиль инспекторы, ал оның орынбасарлары - Қазақстан Республикасының бас мемлекеттiк автомобиль инспекторының орынбасарлары болып саналады. <*>
      Облыстық, қалалық, аудандық, қаладағы аудандық Мемавтоинспекциясы басқармаларының (бөлiмдердiң, бөлiмшелерiнiң) бастықтары лауазымдары бойынша бас мемлекеттiк автомобиль инспекторлары, ал олардың орынбасарлары - облыстың, қаланың, ауданның, қаладағы ауданның бас мемлекеттiк автомобиль инспекторларының орынбасарлары болып саналады.
      Облыстардың, Алматы және Ленинск қалаларының бас мемлекеттiк автомобиль инспекторларын тиiстi iшкi iстер органдарының басшылары Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттiк автомобиль инспекторының келiсуiмен қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
      Аудандардың, қалалардың (Алматы және Ленинскiден басқалары) және қаладағы аудандардың бас мемлекеттiк автомобиль инспекторларын тиiстi iшкi iстер органдарының басшылары жоғары тұрған бас мемлекеттiк автомобиль инспекторларымен келiсе отырып тағайындайды және қызметтен босатады.
      Ескерту. 8-тармаққа өзгерiс енгiзiлген - ҚРМК-нiң 1995.04.07.
               N 433 қаулысымен.
      9. Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттiк автомобиль инспекторы және оның орынбасарлары Қазақстан Республикасының аумағында қолданылып жүрген заңдарда және осы Ережеде белгiленген өкiлеттерге толық ие, ал облыстардың, қалалардың, аудандардың бас мемлекеттiк автомобиль инспекторлары мен олардың орынбасарлары да тиiстi аумақтарда аталған өкiлеттiктерге толық ие болады.
      Мемавтоинспекцияның басқа санаттағы қызметкерлерiнiң лауазымдық өкiлеттiктерi қолданылып жүрген заңдарға сәйкес белгiленген тәртiппен айқындалады.
      10. Бас мемлекеттiк автомобиль инспекторлары жол қозғалысы хауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру кезiнде облыстық, қалалық, аудандық және қаладағы аудандардың мемавтоинспекцияларына басшылық етедi.
      Жоғары тұрған бас мемлекеттiк автомобиль инспекторларының осы мәселелер жөнiндегi нұсқаулары мен өкiмдерi төменгi тұрған бас мемлекеттiк автомобиль инспекторларының орындауы үшiн мiндеттi болып табылады.
      11. Мемавтоинспекция өзiне жүктелген мiндеттерге сәйкес:
      а) Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген:
      - жол қозғалысының тәртiбi мен шарттарын, сондай-ақ оған қатысушылардың хұқықтары мен мiндеттерiн белгiлейтiн жол қозғалысының ережелерiн, заңдылық және өзге де нормативтiк актiлерiн;
      - жол қозғалысының хауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысты автомобиль жолдарын, көшелердi, жол құрылыстарын, темiржол өткелдерiн, қалалық электрлi көлiк желiлерiн жобалау, салу, қайта жаңғырту және жөндеу кезiнде ережелердi, нормативтер мен стандарттарды;
      - автомобиль жолдарын, көшелердi, жол құрылыстары мен темiржол өткелдерiн жол қозғалысы үшiн хауiпсiз күйде ұстау ережелерiн;
      - жол қозғалысын реттеудiң техникалық құралдарын орнату мен пайдалану жөнiндегi ережелердi, нормативтер мен стандарттарды;
      - жол қозғалысының хауiпсiздiгiне қатысты пайдаланудағы механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердiң конструкциялары мен техникалық жағдайына қойылатын талаптардың нормативтерi мен стандарттарын;
      - өз қызметiн Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын меншiк нысанына қарамастан, кәсiпорындарда, сондай-ақ жекелеген азаматтардың механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердi қайта жабдықтауы кезiнде жол қозғалысының хауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысты нормативтiк актiлерiн;
      - арнаулы, хауiптi, ауыр салмақты және әйдiк жүктердi, сондай-ақ қоғамдық көлiкпен жолаушыларды тасымалдау кезiнде қозғалыс хауiпсiздiгiне қойылатын талаптардың нормативтiк актiлерiн сақтауға мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыруға;
      б) жол қозғалысын реттеудi, сондай-ақ iшiнде техникалық құралдар мен автоматтандырылған жүйелердi пайдалана отырып жүзеге асыруға; апат-құтқару жұмыстары мен көпшiлiк шаралары өткiзiлетiн жерлерде көлiк құралдары мен адамдардың жаяу жүруiн ұйымдастыруды қамтамасыз етуге;
      в) Механикалық көлiк құралдары мен тiркемелерге мемлекеттiк техникалық байқау өткiзуге;
      г) автомотокөлiк құралдарын тiркеуге және есепке алуға, тiркелген көлiк құралдарына тiркелу құжаттары мен нөмiр белгiлерiн беруге, оларды есепке алуға және бөлiп беруге;
      д) жол қозғалысының ережелерi мен көлiк құралдарын жүргiзудiң дағдысы бойынша емтихандар қабылдауға, көлiк құралдарын жүргiзуге хұқық алатын куәлiк беруге;
      е) айдап әкеткен, ұрланған автомотокөлiк құралдарына және жол-көлiк оқиғасы болған орындардан қашып кеткен жол қозғалысына қатысушылардың автомотоқұралына iздеу салу жөнiндегi шараларға қатысуға;
      ж) өз құзыры шеңберiнде және қолданылып жүрген заңдарға сәйкес жол қозғалысы саласында жасалған қылмыстық iстер бойынша анықтау жүргiзуге;
      з) жол-көлiк оқиғаларын есепке алып, олардың туу себептерi мен жағдайына талдау жасауға, өз құзыры шеңберiнде осы себептер мен жағдайларды жоюға шара қолдануға;
      и) жол-көлiк оқиғалары болған жерлерде шұғыл iс-қимылдар жасауға (ЖКО-ға қатысушыларды ұстау, куәларды анықтау, материалдарды ресiмдеу, зардап шеккендерге шұғыл жәрдем көрсету және т.б.); жол-көлiк оқиғалары болған жерлерден қашып кеткен жүргiзушiлерге iздеу салу жөнiндегi алғашқы iздестiру шараларын жүргiзуге;
      к) жол қозғалысы ережелерiн бұзудың есебiн жүргiзуге, жол қозғалысының хауiпсiздiгi саласындағы заңдарды қолдану практикасын жинақтауға, осы заңдарды бiркелкi және дұрыс пайдалану шараларын iске асыруға;
      л) қолданылып жүрген заңдарға сәйкес әкiмшiлiк хұқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша iс жүргiзуге; өз құзыреттерi шеңберiнде әкiмшiлiк жазалар беруге;
      м) жол қозғалысының жағдайларын зерделеуге, белгiленген тәртiппен тиiстi ведомстволар мен ұйымдарға көшелер мен жолдарды ұстауды жақсарту және олардың өткiзу мүмкiндiгiн арттыру жөнiнде ұсыныстар енгiзуге;
      н) белгiленген тәртiппен автомотокөлiк құралдарына ерiп жүрудi жүзеге асыруға;
      о) жол қозғалысы саласында қолданылатын ережелердiң нормативтердiң, стандарттар мен құжаттар үлгiлерiнiң, сондай-ақ көшелер мен жолдар салудың және қайта жаңғыртудың, көлiк құралдары конструкцияларының, жүргiзушiлер даярлау (қайта даярлау) жөнiндегi оқу бағдарламаларының, жол қозғалысы хауiпсiздiгi саласындағы кино-бейне және баспа өнiмдерiнiң жобаларын келiсуге;
      п) бұқаралық ақпарат құралдарымен бiрлесiп жол қозғалысы хауiпсiздiгiн насихаттау жөнiндегi шараларды өткiзуге қатысуға; оқушылардың жол қозғалысы ережелерiн оқып-үйренуiн ұйымдастыруда оқу орындарына жәрдемдесуге мiндеттi.
      12. Мемавтоинспекция iшкi iстер органдарының басқа қызметтерiмен бiрлесе отырып қоғамдық тәртiптi сақтауға және қылмыспен күресуге қатысады.
      13. Мемавтоинспекция өзiне жүктелген мiндеттердi iшкi iстер органдарының басқа қызметтерiмен, қызметi жол қозғалысының хауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге байланысты министрлiктермен, ведомстволармен және ұйымдармен өзара iс-қимыл жасап шешедi.
      14. Мемавтоинспекцияға өзiне жүктелген мiндеттердi шешу үшiн:
      - меншiк нысанына қарамастан, кәсiпорындарға, мекемелер мен ұйымдарға бөгетсiз кiруге және лауазымды адамдар мен азаматтардан жол қозғалысының хауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысты белгiленген ережелердi, нормативтер мен стандарттарды сақтауды талап етуге;
      - лауазымды адамдар мен азаматтарға жол қозғалысының хауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысты ережелердi, нормативтер мен стандарттарды бұзуын жою туралы орындау үшiн мiндеттi ұйғарым шығаруға, ал осындай ұйғарым бойынша қажеттi шаралар қолданбаған жағдайда кiнәлi адамдарды заңмен көзделген жауапкершiлiкке тарту хұқы берiледi. Ұйғарымды бас мемлекеттiк автомобиль инспекторлары өз құзыреттерiне сәйкес қолданылған шаралар туралы ақпарат түсiру мерзiмiн көрсетiп жазбаша түрде бередi;
      - министрлiктерден, ведомстволардан, мекемелер мен кәсiпорындардан жол қозғалысы хауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысты мәселелер жөнiнде құжаттар, мәлiметтер мен материалдар талап етуге және алуға;
      - жол қозғалысы мен оның хауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысты заң және өзге де нормативтiк актiлердi, ережелердi, нормативтер мен стандарттарды әзiрлеуге қатысуға; тиiстi мемлекеттiк органдарға оларды жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгiзуге;
      - шешушi дауыс хұқымен автомобиль жолдарын, көшелердi, жол құрылыстарын, темiржол өткелдерiн, қалалық электр көлiгi желiлерiн, сондай-ақ жаңа автомотокөлiк техникасының үлгiлерiн пайдалануға қабылдау жөнiндегi қала құрылысы және техникалық кеңестерiнiң, комиссияларының жұмысына қатысуға;
      - көпшiлiк шараларын өткiзу кезiнде немесе жолдарды пайдалану қозғалыс хауiпсiздiгiне қатер төндiргенде, дәл сондай жолдар белгiлi тәртiпке сәйкес пайдалануға тапсырылғанда, көшелер мен жолдардың жекелеген учаскелерiнде, темiржол өткелдерiнде жол қозғалысын уақытша шектеуге немесе тыйым салуға;
      - көшелер мен жолдарда жол қозғалысы хауiпсiздiгiнiң белгiленген ережелерiн, нормалары мен стандарттарын бұза отырып жүргiзiлiп жатқан жөндеу-құрылыс және басқа жұмыстарға тыйым салуға;
      - жол қозғалысының хауiпсiздiгiне қатер төндiретiн жағдайлар қалыптасқанда кәсiпорындарға, мекемелер мен азаматтарға көше-жол жүйесiнде, соның iшiнде жол қозғалысын реттеудiң құралдарын пайдалана отырып қозғалысты ұйымдастыруды өзгертуге ұйғарым жасауға;
      - жол қозғалысы хауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысты ережелердiң, нормативтер мен стандарттардың талаптары сақталмаған жағдайда көше-жол жүйесi объектiлерiн жобалауды, салуды, қайта жаңғыртуды, жөндеудi немесе ұстауды қаржыландыруды тоқтау немесе уақытша тоқтату туралы тиiстi органдарға ұсыныстар енгiзуге;
      - хауiпсiздiк талаптарын сақтамаған жағдайда маршруттық қоғамдық көлiктiң жүруiне, сондай-ақ хауiптi, ауыр салмақты немесе iрi көлемдi жүктердi тасымалдауға тыйым салуға;
      - техникалық қызмет көрсету кәсiпорындарын, станцияларын (пункттерiн), меншiк нысанына қарамастан мемлекеттiк техникалық байқау алдында көлiк құралдарының техникалық жайын белгiленген тәртiппен тексеруге жiберудi жүзеге асыруға;
      - конструкциясы немесе техникалық жайы қолданылып жүрген ережелердiң, нормативтер мен стандарттардың талаптарына сай келмейтiн, дәл сондай егер көлiк құралдары белгiленген тәртiппен тiркелмесе, мемлекеттiк техникалық байқаудан өтпесе немесе нөмiр белгiсi болмаса, немесе тораптарының, агрегаттарының нөмiрлерi немесе нөмiр белгiлерi жасырын, қолдан жасалған немесе қандай да бiр өзге тәсiлмен өзгертiлген көлiк құралдарын пайдалануға, соның iшiнде нөмiр белгiлерiн алу арқылы тыйым салуға;
      - жол қозғалысының хауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және хұқық бұзушылықтан сақтандыру мақсатында көлiк құралдарын тоқтауға және жүргiзушiлердiң көлiктi пайдалану мен оны жүргiзуге хұқық беретiн құжаттарын, сондай-ақ көлiк құралдарының техникалық жайын тексеруге;
      - заңдарда көзделген жағдайларда адамдарға, заттарға, көлiк құралдарына және әкелiне жатқан жүкке қосымша тексеру жүргiзуге; жол қозғалысы саласында хұқық бұзған немесе iшкi iстер органдары қызметкерлерiнiң заңды талаптарына бағынбаған лауазымды адамдар мен азаматтарды белгiленген тәртiппен әкiмшiлiк жолымен ұстауды жүзеге асыруға;
      - алкогольдiк немесе есiрткiлiк масаң жағдайда деп пайымдауға жеткiлiктi негiз болғанда адамдарды көлiк құралдарын жүргiзуден, дәл сондай көлiк құралдарын жүргiзуге немесе пайдалануға құжаттары жоқ адамдарды көлiк құралдарын жүргiзуден аластатуға;
      - заңдарда көзделген жағдайларда көлiк құралдарын жүргiзуге хұқық беретiн куәлiктi алып қоюға, көлiк құралдарын ұстауға және оларды арнайы алаңдарға немесе тұрақ-жайға уақытша сақтау үшiн жеткiзуге;
      - заңда белгiленген тәртiппен техникалық құралдарды пайдалана отырып жүргiзушiлер мен жаяуларды алкогольдi, есiрткi және басқа да психикаға әсер ететiн iшiмдiктердi iшкенiн куәландыру жасауға немесе солай ету үшiн оларды медициналық мекемелерге жiберуге немесе апаруға;
      - жол қозғалысы ережелерiн бұзғандығын анықтау мен белгiлеу, иелерi тоқтау немесе аялдау ережелерiн бұзғанға көлiк құралдарын ықтиярсыз тасымалдау жөнiнде белгiленген тәртiппен техникалық құралдарды қолдануға;
      - егер жүргiзушi iшкi iстер органдарының қызметкерлерiнiң бiрнеше мәрте тоқтау жөнiндегi заңды талабына бағынбаса және сонысымен азаматтардың өмiрi мен денсаулығына қатер төндiрсе, сондай-ақ қолданылып жүрген заңдарда көзделген басқа да жағдайларда көлiк құралдарын оларды зақымдау жолымен зорлап тоқтату үшiн арнайы құралдар мен атылатын қаруды қолдануға;
      - жол қозғалысы саласында хұқық бұзушыларға хаттамалар жасауға және қолданылып жүрген заңдарда көзделген әкiмшiлiк шараларын белгiленген тәртiппен қолдануға;
      - қаралуда жатқан iстер мен материалдар бойынша лауазымды адамдар мен азаматтарды Мемавтоинспекцияға шақырып, олардан түсiндiрулер, анықтамалар, құжаттар алуға және олардың көшiрмесiн түсiрiп алуға;
      - заңдарда көзделген жағдайларда көлiк құралдарын жүргiзушiлердiң жол қозғалысы ережелерiн бiлуiн, жүргiзу дағдысын тексеруге, сондай-ақ жүргiзушiлердi олардың көлiк құралдарын жүргiзуге жарамдылығын анықтау үшiн медициналық куәландыруға жiберуге;
      - өзгедей мүмкiндiк болмаған кезде жеке құрамның оқиғалар болған жерлерде болуы үшiн, медициналық көмектi шұғыл қажет ететiн азаматтарды емдеу мекемелерiне жеткiзу үшiн, апат кезiнде қираған немесе бұзылған көлiк құралдары мен жүктерiн тасымалдау үшiн, хұқық тәртiбiн бұзған адамдардың iзiне түсу үшiн, сондай-ақ кешеуiлдетуге болмайтын өзге де жағдайларда иелерiне келе қалған зиянын өтеу, сондай-ақ шығындарын iшкi iстер органдарының қаржысы есебiнен өтеу арқылы көлiк құралдарын, меншiк нысанына қарамастан (шетел мемлекеттерiнiң дипломатиялық өкiлдiктерiнiкiн қоспағанда), пайдалануға;
      - қызмет бабындағы мақсаттарда кәсiпорындардың, мекемелердiң, ұйымдардың, қоғамдық бiрлестiктердiң, ал шұғыл жағдайларда - өздерiнiң келiсiмi бойынша азаматтардың кейiннен ақысын өтеу арқылы байланыс құралдарын пайдалануға;
      - жол қозғалысы хауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласында үгiт және насихатты үздiксiз жүргiзу үшiн, сондай-ақ автомобиль апаты, көшелердегi және жолдардағы күрделi ауа райы жағдайлары, жол қозғалысының хауiпсiздiгiне әсер ететiн басқа да қолайсыз фактiлер туралы шұғыл хабарлар берiп тұру үшiн бұқаралық ақпарат құралдарының (теледидар, радио, баспасөз) мүмкiндiктерiн тегiн пайдалануға;
      - заңдарда көзделген тәртiппен көлiк құралдары мен нөмiрлi агрегаттарды меншiктену хұқын өзгерту жөнiндегi құжаттарды ресiмдеуге; <*>
      - жедел-техникалық құралдарды, бақылау-өлшеу аспаптарын, сондай-ақ жол қозғалысы хауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi жұмысқа пайдаланылатын өзге де техникалық құралдарды жасауға және дайындауға тапсырысшы мiндетiн жүзеге асыруға;
      - мүдделi министрлiктермен, ведомстволармен, ұйымдармен және ғылыми мекемелермен бiрге жол қозғалысы хауiпсiздiгi деңгейiн арттыру жөнiндегi ұсыныстар жасауға, қызметтiң осы саласында ғылыми зерттеулердiң өзектi тақырыптары мен бағыттасын анықтауға қатысуға;
      - белгiленген тәртiппен жол қозғалысы хауiпсiздiгi мәселелерi жөнiндегi халықаралық ұйымдардың жұмысына, Қазақстан Республикасының халықаралық келiсiмдерге қатысуынан туындайтын шараларды мүдделi ұйымдармен бiрлесе әзiрлеп, жүзеге асыруға қатысуға;
      (31-абзац) <*>
      ЕСКЕРТУ. 14-тармақтың 27-абзацынан сөздер алынып тасталды,
               31-абзац күшiн жойды - ҚРҮ-нiң 1997.04.08. N 505
               қаулысымен. P970505_
      15. Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан әскери бiрлестiктердiң, құрамалардың, бөлiмдердiң, бөлiмшелердiң, оқу орындарының, ұйымдары мен мекемелерiнiң көлiк құралдары жөнiнде Мемавтоинспекция өз өкiлеттiлiгiн Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң тиiстi министрлiктермен және ведомстволармен келiсуi бойынша белгiленген тәртiбiмен жүзеге асырады.
      16. Қазақстан Республикасының аумағындағы, қолданылып жүрген заңдарға сәйкес тиiстi иммунитеттi пайдаланатын шет елдiк мемлекеттердiң дипломатиялық және консулдық өкiлдiктерi мен олардың қызметкерлерiнiң, сондай-ақ басқа да шетелдiк өкiлдiктер мен халықаралық ұйымдардың және олардың қызметкерлерiнiң иелiгiндегi көлiк құралдары жөнiнде Мемавтоинспекция Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiнiң Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiмен және басқа да мүдделi ұйымдармен келiсуi бойынша белгiленген тәртiппен iс-қимыл жасайды.
      17. Мемавтоинспекция қызметкерлерiнiң iс-қимылы заңдылық принциптерiне негiзделуi, батыл, әдiл әрi азаматтарға түсiнiктi болуы тиiс. Азаматтардың, ұйымдардың, мекемелердiң, кәсiпорындардың, меншiк нысанына қарамастан, заңды хұқы мен мүддесiн бұзған Мемавтоинспекция қызметкерлерi қолданылып жүрген заңдар бойынша жауап бередi.

Дата вступления в силу:  23.11.1992
Дата изменения акта:  08.06.2001
Дата принятия акта:  23.11.1992
Место принятия:  100055000000
Орган, принявший акт:  103000000000
Регион действия:  100000000000
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом:  967
Статус акта:  yts
Сфера правоотношений:  031005000000
Форма акта:  ПОСТ
Юридическая сила:  1000
Язык акта:  kaz