04.11.2011

Этил спирті және алкоголь өнімін өндіру мен олардың айналымы жөніндегі декларацияларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Yкiметiнiң 23.07.2015 № 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегі Заңының 3-1-бабының 3) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Этил спирті және алкоголь өнімін өндіру мен олардың айналымы жөніндегі декларацияларды табыс ету қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                            К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 4 қарашадағы
№ 1293 қаулысымен
бекітілген

Этил спиртін және алкоголь өнімін өндіру мен олардың айналымы жөніндегі декларацияларды табыс ету қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Этил спиртін және алкоголь өнімін өндіру мен олардың айналымы жөніндегі декларацияларды табыс ету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегі Заңының 3-1-бабы 3) тармақшасына сәйкес әзірленген және этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және айналымы жөніндегі декларацияларды (бұдан әрі – Декларациялар) табыс ету тәртібін айқындайды.
      2. Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және айналым көлемін декларациялау этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және айналымы туралы мәліметтер көрсетілетін декларацияларды табыс ету арқылы жүргізіледі.
      3. Декларацияларда жеке және заңды тұлғалар ақпараттық жүйе арқылы электрондық түрде есепті айдан кейінгі айдың 20-нан кешіктірмей ай сайын «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 574-бабына сәйкес жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қойылған орны бойынша салық органына (бұдан әрі – салық органы) табыс етеді.
      4. Жеке және заңды тұлғалар осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген табыс ету мерзімін ұзарту қажет болған жағдайда, Декларацияларды табыс ету мерзімі аяқталуға дейін үш жұмыс күні ішінде, осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес қағаз тасығышта және электрондық түрде Декларацияларды табыс ету мерзімін ұзарту туралы өтінішті (бұдан әрі – өтініш) салық органына табыс етеді.
      Салық органы өтінішті алған кезде Декларацияларды табыс ету мерзімін ұзартады, бірақ ол күнтізбелік 10 күннен аспауы тиіс.
      5. Осы Қағидаларға сәйкес табыс ететін Декларацияларға жеке және заңды тұлғалардың электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылады.
      6. Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру мен олардың өндіру және айналым көлемін декларациялау кезінде қолданатын өлшеуіш бірлігі 1 дал 10 литрге тең келетін декалитр болып табылады (бұдан әрі - дал).
      7. «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Ұлттық тізілімдер туралы заң) сәйкес Декларацияны табыс ету кезінде:
      СТН – Ұлттық тізілімдер туралы заңның 3-бабы 4-тармағының 4) тармақшасы қолданысқа енгізілгенге дейін салық төлеушінің тіркеу нөмірін;
      ЖСН/БСН – Ұлттық тізілімдер туралы заңның 3-бабы 4-тармағының 4) тармақшасы қолданысқа енгізілген күннен бастап жеке/бизнес сәйкестендіру нөмірін міндетті түрде толтыруы тиіс.

2. Этил спиртін және (немесе) шарап материалын өндіру және айналымы жөніндегі декларацияларды табыс ету тәртібі

      8. Этил спиртін және (немесе) шарап материалын өндіру және айналымы жөніндегі декларацияларды (бұдан әрі – 1-декларация) осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша салық органына этил спиртін өндіруге арналған лицензияның немесе лицензияға қосымшаның және (немесе) шарап материалын өндіруге арналған лицензияның немесе лицензияға қосымшаның негізінде этил спирті және (немесе) шарап материалының өндірісін және айналымын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар табыс етеді.
      9. «СОК» жолында 1-декларацияны табыс ететін салық органының коды көрсетіледі.
      10. «СТН» жолында салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі (бұдан әрі - СТН).
      11. «ЖСН/БСН» жолында салық төлеушінің ол болған жағдайда жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН немесе БСН) көрсетіледі.
      12. «Субъектінің атауы» жолында 1-декларацияны табыс ететін этил спиртін және (немесе) шарап материалын өндірушінің толық атауы көрсетіледі.
      13. «Есепті кезең» жолында этил спиртін және (немесе) шарап материалын өндіруші 1-декларацияны табыс ететін есепті кезең (ай) көрсетіледі.
      14. «Есептілік түрі» жолында негізгі немесе қосымша декларация көрсетіледі. Декларацияның түріне байланысты тиісті ұяшық белгіленеді.
      Бастапқы және кейінгі декларацияларды табыс еткен кезде «Негізгі» ұяшығы белгіленеді.
      Бұрын табыс етілген декларацияларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген жағдайда «қосымша» ұяшығы белгіленеді. Бұрын табыс етілген декларацияларға енгізілетін өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға байланысты, қосымша декларациялардың тиісті жолдарында теріс және (немесе) оң мәндермен айырмашылығы көрсетіледі.
      15. 1-бағанда жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      16. 2-бағанда этил спирті немесе шарап материалын өндіруге арналған лицензияға немесе лицензияға берілген қосымша бойынша қызметін жүзеге асыру мекенжайы көрсетіледі.
      1-декларацияның бағандары лицензияда немесе лицензияның қосымшасында көрсетілген этил спирті немесе шарап материалын өндіру жөніндегі қызметті жеке және заңды тұлғалардың жүзеге асыратын әрбір мекенжайы бойынша жеке толтырылады.
      17. 3-бағанда өнімнің түрі (этил спирті немесе шарап материалы) көрсетіледі.
      18. 4-бағанда импорт немесе экспорт кезінде этил спирті немесе шарап материалының сыртқы экономикалық тауарлық номенклатурасының коды (бұдан әрі – СЭҚ ТН) көрсетіледі.
      19. 5-бағанда есепті кезеңнің басында өндірушіде қалған этил спирті немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      Бұл көрсеткіш қалдықтардан алдыңғы есептік кезеңінің соңына көшіріледі.
      Этил спирті және (немесе) шарап материалын өндіру қызметін алғаш рет бастаған жеке немесе заңды тұлғалар, осы бағанды толтырған кезде, этил спирті мен шарап материалының нөлдік қалдығын көрсетеді.
      20. 6-бағанда өндірілген этил спирті немесе шарап материалының және басқа жеткізушілерден сатып алған немесе алған жалпы саны көрсетіледі (6-бағанның мәні 7, 8, 9, 10, 11, 12-бағандары мәндерінің сомасымен теңеседі).
      21. 7-бағанда өндірген этил спирті немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      22. 8-бағанда Қазақстан Республикасының басқа да жеткізушілерден сатып алған немесе алған этил спиртінің немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      23. 9-бағанда бұрын өткізілген немесе тиеліп жөнелтілген этил спирті немесе шарап материалының қайтарылған көлемі көрсетіледі.
      24. 10-бағанда үшінші елдерден әкелінген этил спирті немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      25. 11-бағанда Ресей Федерациясынан әкелінген этил спирті немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      26. 12-бағанда Беларусь Республикасынан әкелінген этил спирті немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      27. 13-бағанда жұмсалған этил спирті немесе шарап материалының жалпы көлемі көрсетіледі (13-бағанның мәні 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21-бағандары мәндерінің сомасымен теңеседі).
      28. 14-бағанда өз өндірісі үшін жұмсалған этил спирті немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      29. 15-бағанда алкоголь өнімін өндіру үшін басқа өндірушілерге өткізілген этил спиртінің немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      30. 16-бағанда экспортқа өткізілген этил спирті немесе шарап материалының көлемі көрсетіледі.
      31. 17-бағанда алкоголь өнімін өндірумен байланысты емес техникалық қажеттілікке өткізілген этил спиртінің көлемі көрсетіледі.
      32. 18-бағанда алушыларға медициналық мақсаттар үшін өткізілген этил спиртінің көлемі көрсетіледі.
      33. 19-бағанда өндіру процесінде этил спиртінің немесе шарап материалы шығындарының көлемі көрсетіледі.
      34. 20-бағанда бұзылған, жоғалған, тәркіленген кезде этил спиртінің немесе шарап материалының өзге де шығындардың көлемі көрсетіледі.
      35. 21-бағанда төтенше жағдайлар нәтижесінде туындаған бұзылған, жоғалған кезде этил спиртінің немесе шарап материалының өзге де шығындардың көлемі көрсетіледі.
      36. 22-бағанда есепті кезеңнің соңында қалған этил спиртінің немесе шарап материалының қалдығы көрсетіледі (22-бағанның мәні 13-бағанның мәнін шегеруімен, 5 және 6-бағандары мәндерінің сомасымен теңеседі).

3. Алкоголь өнімін өндіру және айналымы жөніндегі декларацияларын табыс ету тәртібі

      37. Алкоголь өнімін өндіру мен айналымы жөніндегі декларацияны (бұдан әрі – 2-декларация) осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша салық органына алкоголь өнімін өндіруге арналған лицензияның немесе лицензияға қосымшаның негізінде алкоголь өнімін өндіруді және айналымын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар табыс етеді.
      38. «СОК» жолында алкоголь өнімін өндіру мен айналымы жөніндегі Декларация табыс етілетін салық органының коды көрсетіледі.
      39. «СТН» жолында салық төлеушінің «СТН» көрсетіледі.
      40. «ЖСН/БСН» жолында салық төлеушінің ол болған жағдайда ЖСН немесе БСН көрсетіледі.
      41. «Субъектінің атауы» жолында алкоголь өнімін өндірушінің толық атауы көрсетіледі.
      42. «Есепті кезең» жолында алкоголь өнімін өндіруші 2-декларацияны табыс ететін есепті кезең (ай) көрсетіледі.
      43. «Есептілік түрі» жолында негізгі немесе қосымша декларация көрсетіледі. Декларацияның түріне байланысты тиісті ұяшық белгіленеді.
      Бастапқы және кейінгі декларацияларды табыс еткен кезде «Негізгі» ұяшығы белгіленеді.
      Бұрын табыс етілген декларацияларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген жағдайда «қосымша» ұяшығы белгіленеді. Бұрын табыс етілген декларацияларға енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтыруларға байланысты, қосымша декларациялардың тиісті жолдарында теріс және (немесе) оң мәндермен айырмашылығы көрсетіледі.
      44. 1-бағанда жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      45. 2-бағанда алкоголь өнімін өндіруге арналған лицензияға немесе лицензияға берілген қосымша бойынша қызметін жүзеге асыру мекенжайы көрсетіледі.
      2-декларацияның бағандары лицензияда немесе лицензияның қосымшасында көрсетілген алкоголь өнімін өндіру жөніндегі қызметті жеке және заңды тұлғалардың жүзеге асыратын әрбір мекенжайы бойынша жеке толтырылады.
      46. 3-бағанда алкоголь өнімінің түрі көрсетіледі.
      47. 4-бағанда импорт немесе экспорт кезінде алкоголь өнімінің СЭҚ ТН көрсетіледі.
      48. 5-бағанда алкоголь өнімінің (сырадан басқа) түрлері бойынша сусыз спирттің пайыздық құрамы көрсетіледі.
      49. 6-бағанда есепті кезеңнің басындағы алкоголь өнімінің қалдығы көрсетіледі.
      Бұл көрсеткіш қалдықтардан алдыңғы есептік кезеңінің соңына көшіріледі. Алкоголь өнімін өндіру қызметін алғаш рет бастаған жеке немесе заңды тұлғалар, осы бағанды толтырған кезде, алкоголь өнімінің нөлдік қалдығын көрсетеді.
      50. 7-бағанда алкоголь өнімінің келіп түскен жалпы көлемі көрсетіледі (7-бағанның мәні 8, 9, 10, 11, 12, 13-бағандары мәндерінің сомасымен теңеседі).
      51. 8-бағанда алкоголь өнімін өндіру түрлері бойынша көлемі көрсетіледі.
      52. 9-бағанда Қазақстан Республикасының басқа да жеткізушілерден алған алкоголь өнімінің түрлері бойынша көлемі көрсетіледі.
      53. 10-бағанда бұрын өткізілген немесе тиеліп жөнелтілген алкоголь өнімінің қайтарылған көлемі көрсетіледі.
      54. 11-бағанда үшінші елдерден әкелінген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      55. 12-бағанда Ресей Федерациясынан әкелінген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      56. 13-бағанда Беларусь Республикасынан әкелінген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      57. 14-бағанда алкоголь өнімінің жалпы шығыны көрсетіледі (14-бағанның мәні 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-бағандары мәндерінің сомасымен теңеседі).
      58. 15-бағанда ішкі нарыққа өткізілген алкоголь өнімінің көлемдері көрсетіледі.
      59. 16-бағанда өз құрылымдық бөлімшелеріне немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелеріне тиеп жөнелтілген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      60. 17-бағанда экспортқа өткізілген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      61. 18-бағанда өндіріс процесінде алкоголь өнімінің шығыны көрсетіледі.
      62. 19-бағанда бұзылған, жоғалған, тәркіленген кезде алкоголь өнімінің өзге де шығындардың көлемі көрсетіледі.
      63. 20-бағанда төтенше жағдайлар нәтижесінде туындаған бұзылған, жоғалған кезде алкоголь өнімінің өзге де шығындардың көлемі көрсетіледі.
      64. 21-бағанда есепті кезеңнің соңында қалған алкоголь өнімінің қалдығы көрсетіледі (21-бағанның мәні 14-бағанның мәнін шегеруімен, 6 және 7-бағандары мәндерінің сомасымен теңеседі).

4. Алкоголь өнімін өндіру және айналымы жөніндегі декларацияға «Алкоголь өнімінің өндірісінде шикізат балансы» қосымшасын толтыру тәртібі

      65. Алкоголь өнімінің өндірісінде шикізат балансын жеке немесе заңды тұлғалар есепті кезең үшін этил спирті немесе шарап материалынан өндірілген алкоголь өнімі өндірісінің көлемдері бар болған жағдайда 2-декларацияға қосымшаға сәйкес нысаны бойынша (бұдан әрі – Шикізат балансы) жасайды.
      66. «СОК» жолында Шикізат балансы табыс етілетін салық органының коды көрсетіледі.
      67. «СТН» жолында салық төлеушінің «СТН» көрсетіледі.
      68. «ЖСН/БСН» жолында салық төлеушінің ол болған жағдайда ЖСН немесе БСН көрсетіледі.
      69. «Субъектінің атауы» жолында Шикізат балансын табыс ететін алкоголь өнімін өндірушінің толық атауы көрсетіледі.
      70. «Есепті кезең» жолында Шикізат балансы табыс етілетін есепті кезең (ай) көрсетіледі.
      71. «Есептілік түрі» жолында негізгі немесе қосымша декларация көрсетіледі. Декларацияның түріне байланысты тиісті ұяшық белгіленеді.
      Бастапқы және кейінгі декларацияларды табыс еткен кезде «Негізгі» ұяшығы белгіленеді.
      Бұрын табыс етілген декларацияларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген жағдайда «қосымша» ұяшығы белгіленеді. Бұрын табыс етілген декларацияларға енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтыруларға байланысты, қосымша декларациялардың тиісті жолдарында теріс және (немесе) оң мәндермен айырмашылығы көрсетіледі.
      72. 1-бағанда жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      73. 2-бағанда алкоголь өнімін өндіруге арналған лицензияға немесе лицензияға берілген қосымша бойынша қызметін жүзеге асыру мекенжайы көрсетіледі.
      Шикізат балансының бағандары лицензияда немесе лицензияның қосымшасында көрсетілген алкоголь өнімін өндіру жөніндегі қызметті жеке және заңды тұлғалардың жүзеге асыратын әрбір мекенжайы бойынша жеке толтырылады.
      74. 3-бағанда шикізаттың атауы (этил спирті немесе шарап материалы) көрсетіледі.
      75. 4-бағанда Қазақстан Республикасына шикізатты импорттау кезінде СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
      76. 5-бағанда шикізатты жеткізушінің атауы көрсетіледі.
      77. 6-бағанда шикізат жеткізушінің СТН көрсетіледі.
      78. 7-бағанда шикізат жеткізушінің ЖИН немесе БИН көрсетіледі, оның бар кезінде.
      79. 8-бағанда есепті кезеңнің басында шикізаттың жалпы қалдығы көрсетіледі.
      80. 9-бағанда келіп түскен шикізаттың жалпы көлемі көрсетіледі.
      81. 10-бағанда алкоголь өнімінің өндірісіне жұмсалған шикізаттың көлемі көрсетіледі.
      82. 11-бағанда өндіріс паспорты бойынша 1 дал алкоголь өнімінің өндірісіне жұмсалатын шикізаттың мөлшері көрсетіледі.
      83. 12-бағанда өндіріс процесінде шикізаттың шығындары көрсетіледі.
      84. 13-бағанда алкоголь өнімнің өндірілген түрі көрсетіледі.
      85. 14-бағанда өндірілген алкоголь өнімдегі (сырадан басқа) сусыз спирттің пайыздық құрамы көрсетіледі.
      86. 15-бағанда өндірілген алкоголь өнімнің көлемі көрсетіледі.
      87. 16-бағанда бұзылған, жоғалған, тәркіленген кезде шикізаттың өзге де шығындарының көлемі көрсетіледі.
      88. 17-бағанда төтенше жағдайлар нәтижесінде туындаған бұзылған, жоғалған кезде шикізаттың өзге де шығындарының көлемі көрсетіледі.
      89. 18-бағанда есепті кезеңнің соңында қалған шикізаттың қалдығы көрсетіледі (18-бағанның мәні 10, 12, 16, 17-бағандардың мәндерін шегеруімен, 8 және 9-бағандары мәндерінің сомасымен теңеседі).
      90. 19-бағанда есепті кезеңнің басындағы алкоголь өнімінің өндіру кезендегі шикізаттың көлемі көрсетіледі.
      91. 20-бағанда есепті кезеңнің соңындағы алкоголь өнімінің өндіру кезеңдегі шикізаттың көлемі көрсетіледі.      

5. Алкоголь өнімінің айналымы жөніндегі декларацияларды табыс ету тәртібі

      92. Алкоголь өнімінің айналымы жөніндегі декларацияны (бұдан әрі – 3-декларация) осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша салық органына алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада сатуға арналған лицензияның негізінде алкоголь өнімінің айналымын жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар табыс етеді.
      93. «СОК» жолында 3-декларацияны табыс ететін салық органының коды көрсетіледі.
      94. «СТН» жолында салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі (бұдан әрі - СТН).
      95. «ЖСН/БСН» жолында салық төлеушінің ол болған жағдайда жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН немесе БСН) көрсетіледі.
      96. «Субъекттің атауы» жолында 3-декларацияны табыс ететін этил спиртін және (немесе) шарап материалын өндірушінің толық атауы көрсетіледі.
      97. «Есепті кезең» жолында этил спиртін және (немесе) шарап материалын өндіруші 3-декларацияны табыс ететін есепті кезең (ай) көрсетіледі.
      98. «Есептілік түрі» жолында негізгі немесе қосымша декларация көрсетіледі. Декларацияның түріне байланысты тиісті ұяшық белгіленеді.
      Бастапқы және кейінгі декларацияларды табыс еткен кезде «Негізгі» ұяшығы белгіленеді.
      Бұрын табыс етілген декларацияларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген жағдайда «қосымша» ұяшығы белгіленеді. Бұрын табыс етілген декларацияларға енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтыруларға байланысты, қосымша декларациялардың тиісті жолдарында теріс және (немесе) оң мәндермен айырмашылығы көрсетіледі.
      99. 1-бағанда жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
      100. 2-бағанда жеке немесе заңды тұлғаның қойма ғимаратының орналасқан мекенжайы көрсетіледі.
      3-декларацияның бағандары лицензияда көрсетілген қызметті жүзеге асырудың әрбір мекенжайы бойынша жеке және заңды тұлғалар бөлек толтырылады.
      101. 3-бағанда алкоголь өнімінің түрі көрсетіледі.
      102. 4-бағанда импорт немесе экспорт кезінде алкоголь өнімінің СЭҚ ТН көрсетіледі.
      103. 5-бағанда есепті кезеңнің басындағы алкоголь өнімінің қалдығы көрсетіледі.
      Бұл көрсеткіш қалдықтардан алдыңғы есептік кезеңінің соңына көшіріледі. Алкоголь өнімін өндіру қызметін алғаш рет бастаған жеке немесе заңды тұлғалар, осы бағанды толтырған кезде, алкоголь өнімінің нөлдік қалдығын көрсетеді.
      104. 6-бағанда алкоголь өнімінің келіп түскен жалпы көлемі көрсетіледі (6-бағанның мәні 7, 8, 9, 10, 11, 12-бағандары мәндерінің сомасымен теңеседі).
      105. 7-бағанда Қазақстан Республикасының жеткізушілерінен түскен алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      106. 8-бағанда алдында өткізілген немесе тиеліп жөнелтілген алкоголь өнімінің көлемдері көрсетіледі.
      107. 9-бағанда үшінші елдерден әкелінген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      108. 10-бағанда Ресей Федерациясынан әкелінген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      109. 11-бағанда Беларусь Республикасынан әкелінген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      110. 12-бағанда есепті кезең үшін алкоголь өнімі шығынының жалпы көлемі көрсетіледі (12-бағанның мәні 13, 14, 15, 16, 17-бағандардың мәндерінің қосындысымен теңдеседі).
      111. 13-бағанда ішкі нарыққа өткізілген алкоголь өнімінің көлемдері көрсетіледі.
      112. 14-бағанда өз құрылымдық бөлімшелеріне немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелеріне тиеп жөнелтілген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      113. 15-бағанда экспортқа өткізілген алкоголь өнімінің көлемі көрсетіледі.
      114. 16-бағанда бұзылған, жоғалған, тәркіленген кезде алкоголь өнімінің өзге де шығындардың көлемі көрсетіледі.
      115. 17-бағанда төтенше жағдайлар нәтижесінде туындаған бұзылған, жоғалған кезде алкоголь өнімінің өзге де шығындардың көлемі көрсетіледі.
      116. 18-бағанда есепті кезеңнің соңына, шикізаттың жалпы қалдығы көрсетіледі (18-бағанның мәні 12-бағанның мәнін шегеруімен, 5 және 6-бағандары мәндерінің сомасымен теңеседі).

Этил спирті мен алкоголь
өнімін өндіру және 
айналымы жөніндегі 
декларацияларды табыс ету
қағидаларына 1-қосымша

Этил спиртін және (немесе) шарап материалын өндіру мен айналымы жөніндегі декларацияның, алкоголь өнімін өндіру мен айналымы жөніндегі декларацияның, алкоголь өнімінің айналымы жөніндегі декларацияның табыс ету мерзімін ұзарту туралы өтініш

Салық төлеушінің атауы__________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
СТН ____________________________________________________________
ЖСН/БСН ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
табыс ету мерзімін ұзартуды сұраймын (декларацияның атауын көрсетіңіз)
Нысанның коды: _________________________________________________
Салық органының коды: __________________________________________

Есепті кезең:         Айы |_______| Жылы |_______|

Басшының қолы ______________________

М.О.

Этил спирті мен алкоголь
өнімін өндіру және  
айналымы жөніндегі  
декларацияларды табыс ету
қағидаларына 2-қосымша

нысан

СОК _______________________________________
СТН _______________________________________
ЖСН/БСН ___________________________________
Субъектінің атауы _________________________
Есепті кезең_______________________________
Есептіліктің түрі _________________________

Этил спиртін және (немесе) шарап материалын өндіру және айналымы жөніндегі декларация

Р/с

Лицензияға немесе лицензияға берілген қосымша бойынша қызметін жүзеге асыру мекенжайы

Өнімнің түрі (этил спирті немесе шарап материалы)

СЭҚ ТН коды (этил спиртін немесе шарап материалын импорттағанда немесе экспорттағанда)

Есепті кезеңнің басындағы этил спирті немесе шарап материалының қалдығы, дал

Этил спиртін немесе шарап материалдың кірісі, оның ішінде:

Барлығы

Өз өндірісінің көлемі

Басқа жеткізушілерден алынды (оның ішінде импорт бойынша бұрын өткізілгенді қайтару)

Қазақстан Республикасында жеткізушілерден алынды

бұрын өткізілгенді қайтару

үшінші елдерден алынды

Ресей Федерациясынан алынды

Беларусь Республикасынан алынды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

кестенің жалғасы

Этил спиртінің немесе шарап материалының шығыстар, оның ішінде:

Есепті кезең соңындағы қалдық, дал

Есепті кезең соңындағы қалдық, дал

Барлығы

Алкоголь өнімін өз өндірісі үшін

Басқа тұлғаларға алкоголь өнімін өндіру үшін этил спирті мен шарап материалы өткізілді

Экспортқа өткізілді

Техниқа лық қажеттіліктерге өткізілді (этил спирті үшін)

медициналық мақсаттар үшін өткізілді (этил спирті үшін)

Өндіру процесіндегі шығыстар, дал

Өзге де шығыстар, дал

бұзылған, жоғалған, тәркіленген

ТЖ кезде бұзылған, жоғалған

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22


Этил спирті мен алкоголь
өнімін өндіру және 
айналымы жөніндегі 
декларацияларды табыс ету
қағидаларына 3-қосымша

нысан

СОК _______________________________________
СТН _______________________________________
ЖСН/БСН ___________________________________
Субъектінің атауы _________________________
Есепті кезең_______________________________
Есептіліктің түрі _________________________

Алкоголь өнімін өндіру және айналымы жөніндегі декларация

Р/с №

Лицензияға немесе лицензияға берілген қосымша бойынша қызметін жүзеге асыру мекенжайы

Алкоголь өнімінің түрі

СЭҚ ТН коды (Алкоголь өнімін импорттағанда немесе экспорттағанда)

Алкоголь өніміндегі (сырадан басқа) сусыз спирттің пайыздық құрамы

Есепті кезеңнің басындағы қалдық, дал

Алкоголь өнімінің көлімі, дал, оның ішінде:

Барлығы

Өз өндірісінің көлемі

Алынды (оның ішінде импорт бойынша бұрын өткізілген немесе тиеп жөнелтілген өнімді қайтару)

Қазақстан Республикасында жеткізушілерден алынды

бұрын өткізілгенді қайтару

үшінші елдерден алынды

Ресей Федерациясынан алынды

Беларусь Республикасынан алынды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

кестенің жалғасы

Алкоголь өнімінің шығыны, оның ішінде:

Есепті кезең соңындағы қалдық, дал

Барлығы

Ішкі нарыққа өткізілген алкоголь өнімінің көлемі

өз құрылымдық бөлімшелеріне немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелеріне тиеп жөнелтілген алкоголь өнімінің көлемі

экспортқа өткізілген алкоголь өнімі

Өндіру процесіндегі шығыстар

Өзге де шығыстар, дал

бұзылған, жоғалған, тәркіленген

ТЖ кезде бұзылған, жоғалған

14

15

16

17

18

19

20

21

Алкоголь өнімін өндіру мен айналымы
жөніндегі декларацияға қосымша

нысан

СОК _______________________________________
СТН _______________________________________
ЖСН/БСН ___________________________________
Субъектінің атауы _________________________
Есепті кезең_______________________________
Есептіліктің түрі _________________________

Алкоголь өнімінің өндірісіне шикізат балансы

Р/с №

Лицензияға немесе лицензияға берілген қосымша бойынша қызметін жүзеге асыру мекенжайы

Шикізаттың атауы

СЭҚ ТН коды (этил спиртін немесе шарап материалын импорттағанда)

Шикізат жеткізуші туралы мәлімет

Шикізаттың қозғалысы, дал

атауы

СТН

ЖСН/БСН

Есепті кезеңнің басындағы қалдық

Келіп түскен шикізаттың жалпы көлемі

Купажға пайдаланылған шикізат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10кестенің жалғасы

Шикізаттың қозғалысы, дал

Алкоголь өнімінің өндіру сатысындағы шикізаттың көлемі, дал

1 дал алкоголь өніміне шығыс нормасы

Өндірістік шығындар

Шығарылған алкоголь өнімінің түрі

Өндірілген алкоголь өніміндегі сусыз спирттің пайыздық құрамы

Шығарылған өнімнің көлемі

Басқа шығындар

Есепті кезең соңындағы қалдық

Есепті кезең басындағы қалдық

Есепті кезең соңындағы қалдық

бұзылған, жоғалған, тәркіленген

ТЖ кезінде бұзылған, жоғалған

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Этил спирті мен алкоголь
өнімін өндіру және  
айналымы жөніндегі  
декларацияларды табыс ету
қағидаларына 4-қосымша

нысан

СОК _______________________________________
СТН _______________________________________
ЖСН/БСН ___________________________________
Субъектінің атауы _________________________
Есепті кезең_______________________________
Есептіліктің түрі _________________________

Алкоголь өнімінің айналымы жөніндегі декларация

Р/с

Қойма үй-жайының орналасқан жерінің мекенжайы

Алкоголь өнімінің түрі

СЭҚ ТН коды (алкоголь өнімін импорты немесе экспорты кезінде)

Есепті кезеңнің басындағы қалдық, дал

Алкоголь өнімінің кірісі оның ішінде:

Барлығы

Алынды (оның ішінде импорт, алдында сатылған немесе тиеліп жөнелтілген өнімнің қайтарылуы)

Қазақстан Республикасы жеткізушілерінен алынған

алдында сатылған немесе тиеліп жөнелтілгеннің қайтарылуы

үшінші елдерден алынған

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Барлығы:кестенің жалғасы

Алкоголь өнімінің кірісі оның ішінде:

Алкоголь өнімінің шығысы, дал, оның ішінде:

Есепті кезеңнің аяғындағы қалдық, дал

Алынды (оның ішінде импорт, алдында сатылған немесе тиеліп жөнелтілген өнімнің қайтарылуы)

Барлығы

Ішкі нарыққа сатылу

өз құрылымдық бөлімшелеріне немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелеріне тиеп жөнелтілген

Экспортқа сатылған

Өзге де шығындар, дал

Ресей Федерациясынан алынған

Беларусь Республикасынан алынған

бүлінуі, жоғалуы, тәркілеу

бүлінуі, жоғалуы ТЖ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Дата вступления в силу:  04.11.2011
Дата изменения акта:  23.07.2015
Дата принятия акта:  04.11.2011
Информация об официальном опубликовании акта:  "Егемен Қазақстан" 2012 жылғы 7 сәуірдегі № 134-137 (27210); "Казахстанская правда" от 07.04.2012 г., № 93-94 (26912-26913)
Место принятия:  100051000000
Орган, принявший акт:  103000000000
Регион действия:  100000000000
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан:  61305
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом:  1293
Статус акта:  yts
Сфера правоотношений:  006002000000 / 008002000000
Форма акта:  ПОСТ / ПРАВ
Юридическая сила:  1000
Язык акта:  kaz