Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 қарашадағы N 1039 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 мамырдағы N 409 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. "Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимылдар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 қарашадағы N 1039  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 42, 489-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимылдар жоспарында (бұдан әрі - Жоспар):
      "Ағымдағы жағдайды талдау. Мақсат және міндеттер" деген 1-бөлімде:

      он үшінші абзацтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру";
      "Мақсатқа қол жеткізу және қойылған міндеттерді іске асыру тетіктері" деген 2-бөлімде:

      2-тармақтың атауындағы "Ірі перспективалық инвестициялық жобаларды және" деген сөздер алынып тасталсын;

      2-тармақтың үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші абзацтары алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Елдің азық-түлік нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету
      Елдің азық-түлік нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін "Қазына" ОДҚ" АҚ агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне (бұдан әрі - АӨК) кредит беру үшін орналастырылатын қаражатты мақсатты пайдалану шарттарында депозиттерді ЕДБ-да орналастыратын болады.
      Екінші деңгейдегі банктердегі депозиттер ЕДБ қаражатын орналастырған сәттен бастап 14 айға дейінгі мерзімде орналастырылатын болады.
      Осы бағдарлама бойынша мынадай:
      кең және жан-жақты таратылған филиалдық желілері;
      АӨК субъектілеріне кредит беру саласында жұмыс тәжірибесі бар;
      қаражатты іске асыру және орналастыру үшін жеткілікті персоналы болатын;
      қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау жөніндегі уәкілетті органның пруденциалдық нормативтерін, Қазақстандық қор биржасының талаптарын сақтайтын;
      қаржылық жағдайы тұрақты банктермен жұмыс жүргізіледі.
      ЕДБ арасында қаражатты орналастыру көлемі АӨК-нің басым субъектілері бойынша ашық кредиттік желілерінің болуына және әрбір банкке арналған лимитке байланысты әрбір банк үшін жеке айқындалатын болады.
      Агент-банктер осы бағдарламаны іске асыру барысы туралы ай сайын "Қазына" ОДҚ" АҚ-ға есеп береді.
      Қарыз алушы үшін түпкі ставка жылына 16%-дан аспауға тиіс.
      Жоғарыда көрсетілген іс-шараларды іске асыру үшін бөлінетін қаражатты нысаналы және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін "Қазына" ОДҚ" АҚ мен ЕДБ арасында тиісті шарттар жасалатын болады. Осы операциялар барысында ЕДБ-ға түсетін қаражат АӨК субъектілерін қаржыландыру үшін пайдаланылуы тиіс, бұл ретте ақ қант, өсімдік майы, жеміс-көкөніс және жеміс өнімдерін, ет, сүт өндірумен және қайта өңдеумен айналысатын кәсіпорындарға басымдылық берілетін болады.
      Елдің азық-түлік қауіпсіздігін барынша қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі ЕДБ-мен, салалық одақтармен, қауымдастықтармен және өзге де қоғамдық бірлестіктермен бірлесіп, қаржыландыру үшін ұсынылатын АӨК субъектілерінің тізбесі бойынша ұсыныстар әзірлейтін болады.
      Тұтастай алғанда осы міндеттерді орындау елдің азық-түлік қауіпсіздігін күшейтуге, ішкі қажеттіліктегі импорт үлесін азайтуға және азық-түлік нарығын импорттық экспансия тәуелділігінен арылтуға мүмкіндік береді.";
      2) көрсетілген қаулымен бекітілген Жоспарды іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарында:

      2-бөлімнің тақырыбындағы "ірі перспективалық инвестициялық жобаларды және" деген сөздер алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 5-жол алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-бөліммен толықтырылсын:
"

2-1. Елдің азық-түлік нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету

6-4

АӨК субъекті-
лерін қаржы-
ландыру жөнін-
дегі қаражатты
негізді орна-
ластыру шарт-
тарын жасасу

"Қазына
"ОДҚ" АҚ
мен ЕДБ
арасында
тиісті
шарттар
жасасу

"Қазына
"ОДҚ" АҚ,
ЕДБ
(келісім
бойынша)

2008
жылғы
сәуір -
мамыр

Талап
етілмейді


6-5

АӨК субъекті-
леріне ЕДБ-нің
кредит беруі

Кредит-
тік
шарттар

ЕДБ
(келісім
бойынша)

2008
жылғы
1 шілде-
ге дейін

"Қазына
"ОДҚ" АҚ-
ның келі-
сілген
депозит-
тері
шеңберін-
де

"Қа-
зына
"ОДҚ"
АҚ-
ның
қара-
жаты

6-6

ЕДБ-нің қара-
жатын пайдала-
ну мониторингі

"Қазына
"ОДҚ"
АҚ-на
есеп

ЕДБ
(келісім
бойынша)

Ай сайын                                                               ";

      3) көрсетілген қаулымен бекітілген Жоспарды іске асыру жөніндегі ұсынылатын іс-шаралар жоспарында:
      мынадай мазмұндағы 1-1-бөліммен толықтырылсын:
"

1-1. Елдің азық-түлік нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету

6-1

Қаржыландыру
үшін ұсыныла-
тын АӨК
субъектілері-
нің тізбесін
қалыптастыру

АӨК
субъек-
тілері-
нің
тізбесі

АШМ, ЕДБ
(келісім
бойынша),
қауымдас-
тық,
одақтар
(келісім
бойынша)

2008
жылғы
сәуір

Талап
етілмейді


                                                               ";
      Ескертпе мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К.Мәсімов