Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері орындайтын микрофильмдерді және құжаттардың фотокөшірмелерін дайындауға, құжаттарды реставрациялауға, қатырма қағаз жұмыстарына арналған материалдардың заттай шығыс нормаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1388 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 15 желтоқсандағы № 809 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.12.2016 № 809 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексінің  71-бабын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІK080000099 қараңыз

      1. Қоса беріліп отырған:
      1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері орындайтын микрофильмдерді және құжаттардың фотокөшірмелерін дайындауға арналған материалдардың заттай шығыс  нормалары;
      2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері орындайтын құжаттарды реставрациялауға арналған материалдардың заттай шығыс  нормалары;
      3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері орындайтын қатырма қағаз жұмыстарына арналған материалдардың заттай шығыс  нормалары бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1388 қаулысымен  
бекітілген      

  Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері орындайтын микрофильмдерді және құжаттардың фотокөшірмелерін дайындауға арналған материалдардың заттай шығыс нормалары

Р/с
N
Құжаттарды өңдеу түрі Реактивтер Нормалары
1 2 3 4
1. Негізгі материалдар
Негативтер мен позитивтердің 1000 қума метрін айқындауға
арналған материалдардың шығысы

1

Ені 35 мм микрофильмнің
негативі мен позитивін 40П-3
машинасында айқындау

Метол,
гидрохинон,
кристалды натрий
сульфиті, кальцилендіріл-
ген сода, 
бромды калий

145 грамм
250 грамм
 
  2500 грамм
1175 грамм
 
  105 грамм

2

Ені 35 мм микрофильмнің
негативі мен позитивін 1,65
м пленка сиятын ыдыста
айқындау

Метол,
гидрохинон,
кристалды натрий
сульфиті, кальцилен-
дірілген сода,
бромды калий

40 грамм
200 грамм
 
  3000 грамм
800 грамм
 
  40 грамм

1 шаршы метрге арналған материалдардың шығысы

3

Құжаттардан форматты пленка-
ға және фотопластинкаға
түсірілген негативтерді
кюветтерде айқындау, сондай-
ақ қағаздағы фотоіздерді
және фотоүлкейткіштерді
кюветтерде айқындау

Метол,
гидрохинон,
кристалды натрий
сульфиті, кальциленген сода,
бромды калий

0,6 грамм
3 грамм
 
  32 грамм
12 грамм
 
  0,6 грамм

4

Кюветтерде негативтер мен
фотоіздерді тіркеу

Кристалды натрий
сульфиті,
кристалды натрий
тиосульфаты,
үлес салмағы
1,89 күкірт қышқылы

36 грамм
 
  180 грамм
 
 
 
      12 грамм

1000 қума метрді тіркеуге арналған материалдардың шығысы
(негативтер, позитивтер, микрофильмдер)

5

Ені 35 мм микрофилмьнің
негативі мен позитивін 40П-3
машинасына және 1,65 м
пленка сиятын ыдысқа тіркеу
 

Кристалды натрий
сульфиті,
кристалды натрий
тиосульфаты,
үлес салмағы
1,89 күкірт қышқылы

1250 грамм
 
  11500 грамм
 
 
 
      80 грамм

6

Киноқұжаттарды басып шығару-
ға және сулы ерітіндімен
реставрациялық-профилакти-
калық өңдеуге дайындау

Ректифицияланған
спирт

300 грамм

7

Фото-, микрофото-, және
киноқұжаттарды сулы ерітін-
дімен реставрациялық-
профилактикалық өңдеу
 

Кристалды натрий
тиосульфаты,
пергидроль 3 %,
аммиак 25 %,
сірке қышқылы,
натрий трихлор-
финоляты, 
жуғыш заттар   2600 грамм
200 грамм
140 грамм
600 грамм
 
  10 грамм
35 грамм

8

Киноқұжаттар мен микрофильм-
дерді майлы ластанудан
тазартып жуу

Бензин, ацетон

200 грамм

9

Тіркеу алдындағы анықтаудан
кейінгі аралық жуу

Кальцилендіріл-
ген сода

200 грамм

1 шаршы метрге арналған материалдардың шығысы

10

Фотоіздерді жалтырату алдын-
да әйнектерді сүрту

Ректифицияланған
спирт

5 грамм

11

Фотоіздерді жалтырату алдын-
да АПСО жалтырату барабанын
сүрту

Ректифицияланған
спирт

3 грамм

1000 қума метрге арналған материалдардың шығысы

12

Фильмдерді ацетонды негізде
желімдеу

Таза ацетон

20 грамм

13

Фильмдерді нитроцеллюлозды
негізде желімдеу

Таза ацетон

75 грамм

2. Көмекші материалдар
Р/с
N
Құжаттарды өңдеу түрі Реактивтер Нормалар
1 шаршы метрге арналған материалдардың шығысы

1

Фотоіздерді босаңсыту  

Қан-қызыл түсті
тұз,
мақта 

2,5 грамм
 
  2 грамм 

2

Жалтырату аппараты мен фото-
іздерді салуға арналған
әйнекті тазарту

Дәке 

1,5 метр 

35 мм пленканың 1000 қума метрге арналған материалдардың
шығысы

3

Кино- фото және микрофотокө-
шірмелерді өңдеуге арналған
ерітінділерді сүзгіден
өткізу

Байка

0,3 метр  

Кино- және микрофильмдерді
бақылау 

Замша 

0,3 шаршы
дециметр

5

Микротүсіру аппаратын профи-
лактикалық тазалау

Ректифицияланған
спирт,
аммиак,
дәке

30 грамм
 
  40 грамм
3,5 метр 

6

Кинокөшіру аппараттарын
профилактикалық тазалау

Ректифицияланған
спирт,
дәке

40 грамм
 
  0,5 метр

7

Айқындау машиналарын
профилактикалық тазалау

Азот қышқылы,
тұз қышқылы,
дәке

100 грамм
100 грамм
1 метр

8

Кювет пен әйнек ыдысты жуып
тазалау

Тұзды қышқыл,
дәке

200 грамм
0,5 метр

9

Ескі бекітуден алынған күміс
тұнбасы

Күкіртті натрий,
ащы натрий

40 грамм
40 грамм

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1388 қаулысымен  
бекітілген      

  Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері орындайтын құжаттарды реставрациялауға арналған
материалдардың заттай шығыс нормалары

Р/с
N
Материалдардың атауы Өлшем
бірлігі
 
Мөлшері Ескертпе
1 2 3 4 5
Күрделілігі бірінші санатты құжаттарды реставрациялау үшін*

1

Толықтай жабуға
арналған конденсаторлы
қағаз

грамм

100,0

А4 форматты
стандартты
100 параққа
арналған
материал-
дардың
шығысы

2

Түбіртектеуге арналған
жазу қағазы

грамм

100,0

3

Зертхана қағазы

грамм

50,0

4

Сүзгі қағазы

грамм

4,0

5

Жоғары сортты бидай
ұны

грамм

8,0

6

Желатин

грамм

0,7

7

Нипагин

грамм

0,5

8

Глицерин

грамм

3,0

9

Спирт

грамм

1,4

10

Қатты жіп

грамм

2,0

11

Дәке

метр

0,5

*Ішінара цементтелген, екі жақты жеделхаттар, негізі өте қатты
бұзылған, парақтың іріктелуін және монтаждалуын, олардың жеке
үзіктерін, парақ бетінің екіден төртке дейінгі және ішкі түйісу-
лері екі немесе одан да көп, негізін реставрациялық қағазбен бір
немесе екі бетін нығайту үшін жаңа негізге отырғызып бекітілуін
қажет ететін бұзылған құжаттар

Күрделілігі екінші санатты құжаттарды реставрациялау үшін*

1

N 1 түбіртектеуге
арналған жазу қағазы

грамм

70,0

А4 форматты
стандартты
100 параққа
арналған
материал-
дардың
шығысы

2

Бір жағынан түйістіру-
ге арналған микалентті
қағаз

грамм

80,0

3

Газет қағазы

грамм

20,0

4

Сүзгі қағазы

грамм

4,0

5

Жоғары сортты бидай
ұны

грамм

8,0

6

Желатин

грамм

0,5

7

Нипагин

грамм


8

Глицерин

грамм

3,0

9

Спирт

грамм

1,4

10

Қатты жіп

грамм

1,0

11

Дәке

метр

0,5

* Парақтың бір беті  2 / 3 және ішкі түйісуді, негізін реставрация-
лық қағазбен бір немесе екі беттен бекітуді талап ететін бұзылған
бір жақты жеделхаттар, құжаттар

Күрделілігі үшінші санатты құжаттарды реставрациялау үшін*

1

N 1 жазу қағазы

грамм

60,0


2

Микалент қағазы

грамм

10,0

А4 форматты
стандартты
100 параққа
арналған
материал-
дардың
шығысы

3

Папирос қағазы

грамм

10,0

4

Газет қағазы

грамм

20,0

5

Сүзгі қағазы

грамм

4,0

6

Жоғары сортты бидай
ұны

грамм

8,0

7

Желатин

грамм

0,7

8

Нипагин

грамм

0,5

9

Глицерин

грамм

3,0

10

Қатты жіп

грамм

1,0

11

Спирт

грамм

1,4

12

Дәке

метр

0,5

* Парақтың бір беті  2 / 3 дейін түйістіруді, негізін реставрация-
лау қағазымен  1 / 2 бөлігіне дейін талап ететін бұзылған құжаттар

Күрделілігі төртінші санатты құжаттарды реставрациялау
үшін*

1

N 1 жазу қағазы

грамм

60,0

А4 форматты
стандартты
100 параққа
арналған
материал-
дардың
шығысы

2

Газет қағазы

грамм

20,0

3

Сүзгі қағазы

грамм

4,0

4

Жоғары сортты бидай
ұны

грамм

8,0

5

Желатин

грамм

0,7

6

Нипагин

грамм

0,5

7

Глицерин

грамм

3,0

8

Қатты жіп

грамм

1,0

9

Спирт

грамм

1,4

10

Дәке

метр

0,5

* Ені жолағы 5 сантиметрге дейін шеттері зақымдалған,
реставрациялау қайта қалпына келтіру қағазымен бекітуді талап
ететін құжаттар

Калькаларды реставрациялау

1

Мүсәтір спирті

грамм

20,0

Мөлшері
70х50 см 1
параққа
арналған шығыс

2

Микалент қағазы

грамм

25,0


3

Зертхана қағазы

грамм

100,0


4

Сүзгі қағазы

грамм

8,0


5

Мақта

грамм

100,0


6

Жоғары сортты бидай
ұны

грамм

16,0

100 параққа
арналған
шығыс

7

Желатин

грамм

1,4


8

Нипагин

грамм

1,0


9

Глицерин

грамм

6,0


10

Спирт

грамм

2,8


11

Дәке

метр

0,5


Күрделілігі бірінші санатты газеттерді реставрациялау*

1

N 1 жазу қағазы

грамм

100,0

100 параққа
арналған
шығыс

2

Жабуға арналған кон-
денсаторлы қағаз

грамм

150,0


3

Газет қағазы

грамм

20,0

100 параққа
арналған
шығыс

4

Зертхана қағазы

грамм

50,0


5

Сүзгі қағазы

грамм

30,0


6

Жоғары сортты бидай
ұны

грамм

16,0


7

Желатин

грамм

1,4


8

Нипагин

грамм

1,0


9

Глицерин

грамм

6,0


10

Спирт

грамм

2,8


11

Дәке

метр

0,5


*Бөліктерін іріктеуді, түйіскен жерлерін және шеттерін бекітуді
талап ететін газеттер

Күрделілігі екінші санатты газеттерді реставрациялау*

1

N 1 жазу қағазы

грамм

100,0


2

Шеттерін жабуға арнал-
ған микалентті қағаз

грамм

200,0


3

Газет қағазы

грамм

20,0


4

Жоғары сортты бидай
ұны

грамм

16,0


5

Желатин

грамм

1,4


6

Нипагин

грамм

1,0


7

Глицерин

грамм

6,0


8

Спирт

грамм

2,8


9

Дәке

метр

0,5


*Майда жарықшақтар мен жыртылған шеттерін нығайтуды талап ететін
газеттер

Саңырауқұлақ істерін ылғалды өңдеу

1

Тимол

грамм

15,0

А4 форматты
стандартты
100 параққа
арналған
кететін
шығыстар
нормасы
(3%-3
градустық
тимол және
ерітінді
шығысы 500
грамм - 97
градустық
спирт)

2

Спирт

грамм

485,0

3

Мақта

грамм

100,0

4

Зертхана қағазы

грамм

50,0

5

Дәке

метр

0,5

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1388 қаулысымен  
бекітілген      

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағат мекемелері
         орындайтын қатырма қағаз жұмыстарына арналған
               материалдардың заттай шығыс нормалары

Р/с
N
Материалдардың атауы Өлшем
бірлігі
Мөлшері Ескертпе
1 2 3 4 5
Қағазбен, бумвинилмен немесе ледеринмен беттерін желімдеп,
қатты түптеу

1

Прессшпан картоны
немесе қалыптандырыл-
ған картон

грамм
грамм

200,0
270,0

Салмағы
1250 грамм
парақтың,
сақтау бір-
лігіне
арналған
шығыс

2

Жапсырмаға арналған
қалыптандырылған кар-
тон немесе қалыптанды-
рылып, жеңілдетілген
картон

грамм
 
 
 
      грамм

60,0
 
 
 
      40,0

3

Түбіртекке, слезуркаға
арналған бумвинил
немесе ледерин

сантиметр

15,0

Ені 74 см

4

Іс қағазына арналған
38х25 см тыстау қағазы

парақ

0,5

Парақ
мөлшері
78х105 см

5

Іс қағазына арналған
36х25 см тыстау қағазы

парақ

0,5

Парақ
мөлшері
78х105 см

6

Тыстау қағазының орны-
на, түбіртекпен бірге
бумвинил немесе
ледерин

сантиметр

60,0

Ені 74 см

7

Форзац қағазы

грамм

60,0


8

Декстрин желімі

грамм

10,0


9

ПВА желімі

грамм

5,0


10

Қаптал

сантиметр

10,0


11

Қатты жіп

грамм

2,0


12

Нипагин

грамм

0,06


13

10 % антисептик
ерітіндісін дайындауға
арналған спирт

грамм

0,4


14

Глицерин

грамм

1,0


Жан-жағын тыстау қағазымен желімдеп, қатты түптеу

1

Прессшпан картоны
немесе қалыптандырыл-
ған картон

грамм
грамм

200,0
270,0


2

Жапсыруға арналған
қалыптандырылған картон немесе
жеңілдетілген картон

грамм
грамм

60,0
40,0


3

Түбіртекке, слезуркаға
арналған бумвинил
немесе ледерин

грамм

15,0

Ені 74 см

4

Тыстау немесе форзацты
қағазы

грамм

60,0


5

Декстрин желімі

грамм

10,0


6

ПВА желімі

грамм

5,0


7

Қатты жіп

грамм

2,0


8

Нипагин

грамм

0,06


9

10 % антисептик
ерітіндісін дайындауға
арналған спирт

грамм

0,4


10

Глицерин

грамм

1,0


Жан-жағын қағазбен желімдемей қатты түптеу

1

Прессшпан картоны
немесе қалыптандырыл-
ған картон

грамм
грамм

250,0
210,0


2

Жапсыруға арналған
қалыптандырылған картон

грамм

30,0


3

Тыстау немесе форзацты
қағазы

грамм

30,0


4

Декстрин желімі

грамм

10,0


5

ПВА желімі

грамм

5,0


6

Қатты жіп

грамм

2,0


7

Нипагин

грамм

0,06


8

10 % антисептик
ерітіндісін дайындауға
арналған спирт

грамм

0,4


9

Глицерин

грамм

1,0


Жұмсақ түптеу - тысы ватманнан

1

Карта немесе ватман қағазы

грамм
грамм

40,0
70,0

Ені 60 см
Ені 85 см

2

Тыстау немесе форзацты
қағазы

грамм

30,0


3

Декстрин желімі

грамм

10,0


4

ПВА желімі

грамм

5,0


5

Қатты жіп

грамм

2,0


6

Нипагин

грамм

0,06


7

10 % антисептик
ерітіндісін дайындауға
арналған спирт

грамм

0,4


8

Глицерин

грамм

1,0


Жұмсақ түптеу - тысы картоннан

1

Іс қағазына арналған,
36х25 см картонды
тыстау қағазы

грамм

195,0

Бір парақ-
тың салмағы
780 грамм

2

Карта қағазы

грамм

40,0

Ені 60 см

грамм

70,0

Ені 85 см

3

Тыстау немесе форзацты
қағазы

грамм

30,0


4

Қатты жіп

грамм

2,0


Газеттерді түптеу

1

Тыстауға арналған
прессшпан картоны
немесе тыстауға арналған түптеу картоны

грамм
грамм

490,0
370,0

Тысының
мөлшері
61х43 см

2

Тыстау немесе форзацты
қағазы

грамм

70,0


3

Түбіртекке, слезуркаға
арналған бумвинил
немесе ледерин

сантиметр

20,0

Ені 74 см

4

Декстрин желімі

грамм

10,0


5

ПВА желімі

грамм

5,0


6

Қатты жіп

грамм

2,0


7

Нипагин

грамм

0,06


8

10 % антисептик
ерітіндісін дайындауға
арналған спирт

грамм

0,4


9

Глицерин

грамм

1,0


Тесьмамен түптеу

1

Қалыптандырылған
картон

грамм

270,0

Бір парақ-
тың салмағы
1250 грамм

2

Түбіртекке, слезуркаға
арналған бумвинил
немесе ледерин

сантиметр

20,0


3

Тыстау немесе форзацты
қағазы

грамм

60,0


4

Техникалық немесе
тесьмалық дәке

сантиметр

10,0


5

Декстрин желімі

грамм

10,0


6

ПВА желімі

грамм

5,0


7

Қатты жіп

грамм

20,0


8

Нипагин

грамм

0,06


9

10 % антисептик
ерітіндісін дайындауға
арналған спирт

грамм

0,4


10

Глицерин

грамм

1,0


Тігіссіз түптеу

1

Қалыптандырылған
картон

грамм

270,0


2

Түбіртекке, слезуркаға
арналған бумвинил
немесе ледерин

сантиметр

10,0


3

Тыстау немесе форзацты
қағазы

грамм

60,0


4

Түбіртектеуге арналған
дәке (полиграфиялық)

сантиметр

14,0


5

ПВА желімі

грамм

20,0


Папкалар
Карта қағазынан жасалынған 38х26 см папкалар

1

Карта қағазы

грамм

90,0


2

Декстрин желімі

грамм

5,0


3

ПВА желімі

грамм

2,0


4

Нипагин

грамм

0,03


5

10 % антисептик
ерітіндісін дайындауға
арналған спирт

грамм

0,2


6

Глицерин

грамм

0,5


Сыналанған 38х26 см прессшпан картонды папкалар

1

Перссшпан картоны

грамм

390,0


2

Түйіндеуге арналған
тесьма немесе қаптал
(2 түйін)
 
  (4 түйін)


    сантиметр
 
  сантиметр


    50,0
 
  100,0


3

Декстрин желімі

грамм

8,0


4

ПВА желімі

грамм

4,0


5

Нипагин

грамм

0,05


6

10 % антисептик
ерітіндісін дайындауға
арналған спирт

грамм

0,3


7

Глицерин

грамм

0,8


Бумвинил немесе ледеринмен қаптаған 38х28 см папкалар

1

Қалыптандырылған
немесе тыстау картоны

грамм
грамм

380,0
300,0


2

Бумвинил немесе
ледерин

сантиметр
 

44,0

Ені 60 см

3

Тыстау қағазы

грамм

30,0

Ені 85 см

4

Декстрин желімі

грамм

0,2


5

ПВА желімі

грамм

0,2


6

Тесьма немесе капитал

сантиметр

100,0


7

Нипагин

грамм

0,12


8

10 % антисептик
ерітіндісін дайындауға
арналған спирт

грамм

0,8


9

Глицерин

грамм

0,2


Заттаңбалар (қалдықтардан)

1

Түптеу картоны немесе
карта қағазы

грамм
грамм

10,0
3,0


Мөлшері 59х52 см конверттер

1

Орау қағазы

грамм

18,0


Мөлшері 40х53 см конверттер

1

Орау қағазы

грамм

15,0


Карточкаларға арналған 40х16х19 см конверттер

1

Қалыптандырылған
картон

грамм

850,0


2

Тыстау қағазы

грамм

60,0


3

Бумвинил немесе
ледерин

сантиметр

20,0


4

Декстрин желімі

грамм

5,0


5

ПВА желімі

грамм

2,0


43х30х18 см желімделмеген мұрағат қораптары

1

Қалыңдығы 1,5х2,0 мм
қалыптандырылған,
қорап картоны

грамм

1200,0

Бір парақ-
тың салмағы
1250 грамм

2

Бумвинил немесе
ледерин

сантиметр

29,0
22,0
21,0

Ені 60 см
Ені 76 см
Ені 80 см

3

Тесьма

сантиметр

20,0


4

КМЦ немесе декстрин желімдері

грамм

8,0


5

ПВА желімі

грамм

15,0


6

Глицерин

грамм

2,0


7

Қалыңдығы 0,7-0,8 мм
полиграфиялық сым

грамм

8,0


Тыстау қағазымен желімделген 43х30х18 см мұрағат қораптары

1

Қалыңдығы 1,5х2,0 мм
қалыптандырылған,
қорап картоны

грамм

1200,0

Бір парақ-
тың салмағы
1250 грамм

2

Түрлі-түсті жазу
немесе тыстау қағазы

грамм

85,0

1 шаршы
метрдегі
салмағы
70-80 грамм

3

Бумвинил немесе
ледерин

сантиметр

29,0
22,0
21,0

Ені 60 см
Ені 76 см
Ені 80 см

4

Тесьма

сантиметр

20,0


5

КМЦ немесе декстрин желімдері

грамм

8,0


6

ПВА желімі

грамм

15,0


7

Глицерин

грамм

2,0


8

Қалыңдығы 0,7-0,8 мм
полиграфиялық сым

грамм

8,0