Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 ақпандағы N 111-1 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 14 қарашадағы N 216 Жарлығының 2-тармағын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.
      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар:
      1) Жоспардың тиесiлi және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;
      2) жылына екi рет жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 15 қаңтар мен 15 шiлдеге қарай Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiне Жоспардың iске асырылу барысы туралы ақпаратты ұсынсын.
      3. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi жылына екi рет жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 30 қаңтар мен 30 шiлдеге қарай Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың iске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз етсiн.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрi А.Е.Мусинге жүктелсiн.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң      
2007 жылғы 14 ақпандағы
N 111-1 қаулысымен  
бекiтiлген      

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.07.17. N 704, 2009.11.10 N 1803 Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған
орнықты дамуға көшу тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi
2007-2009 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары

Р/с
N

Iс-шараның атауы

Аяқтау нысаны

Орындалуына жауаптылар

Орындау мерзiмi

1

2

3

4

5

1. Нормативтiк-құқықтық, институционалдық және кадрлық
қамтамасыз ету
1.1. Орнықты дамудың нормативтiк-құқтық базасы

1.1.1.

Қазақстан Республикасының
нормативтiк құқықтық
базасына орнықты дамуды
қамтамасыз етуге бағыт-
талған өзгерiстер енгiзу
қажеттiлiгi мәнiне талдау
жүргiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi

2008 жылғы
IV тоқсан

1.1.2.

Қазақстан Республикасының
орнықты даму, оның iшiнде
жаңартылатын ресурстар
мен энергияның балама
көздерi мәселелерi бойын-
ша заңнаманы жетiлдiру
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау), Еңбекминi, ЭБЖМ, ДСМ, ЭMPM

2007 жылғы
II тоқсан

1.2. Институционалды қамтамасыз ету

1.2.1.

Орнықты даму саласындағы
уәкiлеттi органды айқын-
дау жөнiнде ұсыныстар
енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi

2007 жылғы
II тоқсан

1.2.2.

Орнықты даму проблемалары
бойынша орталық құру
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi

2007 жылғы
IV тоқсан

1.2.3.

Энергия және pecуpc
үнемдеу және жаңартылатын
энергия көздерiн қолдану-
да халықаралық тәжiрибенi
таратуды ұйымдастыру
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау), ЭМРМ

2008 жылғы
II тоқсан

1.2.4.

Еуразиялық су орталығын
құру жөнiнде ұсыныстар
енгiзу

Қазақстан Республикасының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау), АШМ

2008 жылғы
IV тоқсан

1.2.5.

Мемлекеттiк органдар мен
әлеуметтiк-кәсiпкерлiк
корпорациялар қызметiнiң
орнықты даму қағидаттары-
на сәйкестiгiн қамтамасыз
ету жөнiнде ұсыныстар
енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау), ИСМ

2007 жылғы
IV тоқсан

1.3. Орнықты даму үшiн кадрлар даярлау

1.3.1.

Орнықты даму саласында
мамандар даярлау, қайта
даярлау және олардың
бiлiктiлiгiн арттыру
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

БҒМ (жинақ-
тау), Қоршаған-
ортаминi, АШМ

2007 жылғы
IV тоқсан

1.3.2.

Орнықты даму мәселелерiн
оқу бағдарламаларына
және жоспарларына кiрiк-
тiру жөнiнде шаралар
қабылдау

Қоршаған-
ортаминiне ақпарат

БҒМ

2009 жылғы
15 шiлдe

2. Стратегиялық жоспарлар және даму тетiктерiн кiрiктiру

2.1.

Орнықты дамуға көшудiң
орта және ұзақ мерзiмдi
өңiрлiк жоспарларын
әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
облыстардың, Астана және Алматы
қалаларының әкiмдерi

2009 жылғы
30 шілде

2.2.

Орнықты даму индикатор-
ларының ғылыми негiздел-
ген жүйесiн әзiрлеу
жөнiнде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау), СА, ЭМРМ, ДСМ

2008 жылғы
IV тоқсан

2.3.

Орнықты дамудың индика-
торларына қол жеткiзу
мониторингін жүргiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау), СА

2009 жылғы
30 шілде

2.4.

Энергияны және жаңартыла-
тын ресурстарды тиiмдi
пайдалану жөнiнде ұсыныс-
тар дайындау

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау), ЭМРМ, ЭБЖМ, АШМ

2008 жылғы
I тоқсан

2.5.

Қазақстан Республикасы-
ның орнықты дамуға көшу
прогресi туралы жыл
сайынғы есептi дайындау

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне есеп

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау), СА, ЭБЖМ, ИСМ, ДСМ, Еңбекминi

I тоқсан жыл сайын

3. Өңiрлердiң орнықты дамуы

3.1.

Экожүйелiк (бассейндiк)
қағидат бойынша оны зон-
дылау, шектi антропоген-
дiк жүктеменi айқындау
және аумақ пен ресурстар-
ды оңтайлы пайдалану
жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу
мақсатында Қазақстан
Республикасының аумағына
кешендi зерттеу жүргiзу
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар 

Қоршаған-
ортаминi 

2009 жылғы
I тоқсан 

3.2.

Бассейндiк қағидат бой-
ынша орнықты экожүйелiк
дамудың мынадай сегiз
аймағы үшiн орнықты даму-
ға көшу жөнiндегі iс-ша-
ралардың өңiрлiк жоспар-
ларын әзiрлеу: Арал-
Сырдария, Балқаш-Алакөл,
Ертiс, Есiл, Жайық-
Каспий, Нұра-Сарысу,
Тобол-Торғай, Шу-Талас

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне есеп

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),облыстар-
дың, Астана
және Алматы
қалаларыныңәкiмдерi

2009 жылғы
IV тоқсан

4. Қоғамның орнықты дамуы
4.1. Демографиялық саясат

4.1.1.

Сәби мен ананың өлiм-
жiтiмiн төмендету мақса-
тында ұрпақты болу ден-
саулығын жақсарту жөнiнде
шаралар қабылдау

Қоршаған-
ортаминiне ақпарат

ДСМ

15 қаңтарға, 15 шілдеге
жыл сайын

4.1.2.

Халық өмiрiнiң орташа
ұзақтығын ұлғайту мақса-
тында егде жастағы халық-
тың өмiр сүру сапасын
жақсарту жөнiндегi герон-
тологиялық шараларды
әзiрлеудi және iске
асыруды қамтамасыз ету

Қоршаған-
ортаминiне ақпарат

ДСМ (жинақтау),Еңбекминi

15 қаңтарға, 15 шілдеге
жыл сайын

4.2. Өнеркәсiптiк қауіпсiздiк және еңбектi қорғау

4.2.1. 

Өнеркәсiптiк кәсiпорын-
дарда қауiпсiздiктiң және
еңбектi қорғаудың халық-
аралық стандарттарын
енгiзу жөнiнде ұсыныстар
енгiзу 

Қоршаған-
ортаминiне ақпарат 

Еңбекминi (жинақтау), ИСМ 

15 шiлдеге
жыл сайын

4.2.2. 

Қауiпсiз мiнез-құлық
мәдениетiн таратуға және
жұмыс берушiлердiң де,
жұмысшылардың да қауiп-
сiздiк талаптарын сақтау-
ына жауапкершiлiгiн
арттыруға әдiстемелiк
тәсiлдердi әзiрлеу 

Қоршаған-
ортаминiне ақпарат

Еңбекминi

2009 жылғы
15 шiлде

4.2.3. 

Қатерлердi бағалау және
оларды басқару жүйесiн
әзiрлеу 

Қоршаған-
ортаминiне ақпарат 

Еңбекминi (жинақтау), ТЖМ

2009
жылғы
15 шiлде

4.2.4.

Қауiпсiздiк нормаларының
сақталуына мемлекеттiк
бақылауды күшейту жөнiнде
шаралар қабылдау

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ақпарат

Еңбекминi (жинақтау), ТЖМ

30 шiлдеге
жыл сайын

4.2.5.

Өндiрiстiк объектiлерде
қауiпсiздiк пен еңбектi
қорғаудың тәуелсiз аудит-
iн енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне есеп

Еңбекминi

2009 жылғы
IV тоқсан

4.3. Кедейшiлiкпен күрес және әлеуметтiк жіктелудiң алдын алу

4.3.1.

Әлеуметтiк жәрдемақылар
алу кезiнде төрешiлдiк
рәсiмдердi оңайлатуды,
жұмыспен қамту саясатын
жетiлдiрудi қоса алғанда,
халықты әлеуметтiк
қорғаудың тиiмдi жүйесiн
арттыру жөнiнде шаралар
қабылдау

Қоршаған-
ортаминiне ақпарат

Еңбекминi (жинақтау),Әдiлетминi, ЭБЖМ, обл-
ыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкiмдерi

15 шiлдеге
жыл сайын

4.3.2.

Кедейшiлiк проблемаларын
шешуде ел өңiрлерiндегi
бизнес-қоғамдастықты
тарту жөнiнде шаралар
қабылдау әкiмдерi

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ақпарат

Облыстар-
дың, Астана
және Алматы
қалаларының әкiмдерi

30 шiлдеге
жыл сайын

4.4. Азаматтық қоғамды дамыту

4.4.1.

Қоғамдық бiрлестiктердiң
қызметi арқылы халықтың
азаматтық санасын тәрбие-
леу жөнiндегi жұмыстың
мониторингiн жүргiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),Мәдениет-
минi

30 шiлдеге
жыл сайын

4.4.2.

Орнықты дамуға көшудi
қамтамасыз ету үдерiсiн-
де жұртшылықтың рөлiн
күшейту жөнiнде ұсыныстар
әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),Мәдениет-
минi

2008 жылғы
ІV тоқсан

4.5. Мәдениет және ақпарат

4.5.1.

Бұқаралық ақпарат құрал-
дары жұмысында патриоттық
бағыттылық пен кәсiби
мәдениеттi арттыру жөнiн-
де ұсыныстар енгiзу

Қоршаған-
ортаминiне ақпарат

Мәдениет-
минi

2008 жылғы
IV тоқсан

4.6. Бiлiм беру және ғылым

4.6.1.

Елiмiзде хапықаралық
деңгейдегi элиталық оқу
орындарын және студенттер
қалашықтарын (кампустар)
құру жөнiнде ұсыныстар
әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

БҒМ

2007 жылғы
ІІІ тоқсан

4.6.2.

Ғылым мен өндiрiстiң
байланысын iске асырудың
маңызды шарты ретiнде
ұлттық инновациялық
жүйенi қалыптастыру
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

ИСМ (жинақ-
тау), БҒМ

2008 жылғы
IV тоқсан

4.6.3.

Отандық ғылыми жетiстiк-
тердi тәжiрибеге енгізу үшін ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

БҒМ

2008 жылғы
IV тоқсан

4.6.4.

Технологиялық институт-
тар, оның iшiнде өңiрлiк
деңгейде, политехникалық
колледждер, кәсiптiк-
техникалық училищелер,
оқу-курстық комбинаттар
жүйесiн дамыту жөнiнде
шаралар кешенiн әзiрлеу

Қоршаған-
ортаминiне ақпарат

БҒМ (жинақ-
тау), ИСМ, ЭМРМ,
облыс-
тардың,
Астана және
Алматы қалаларының әкiмдерi

2008 жылғы
15 қаңтар

5. Орнықты экономикалық прогресс
5.1. Pecурcтaрды пайдалану тиiмділiгiн арттыру

5.1.1.

Өңдеушi сектордың үлесiн
бiртiндеп ұлғайта отырып,
экономиканы құрылымдық
қайта құру мүмкiндiгiне
талдау жүргiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне есеп

ИСМ (жинақ-
тау), ЭМРМ,
ЭБЖМ

2008 жылғы
I тоқсан

5.1.2.

Қазақстан Республикасына
енгiзу үшiн шетел аналог-
тарынан озатын басым
"серпiндi технологиялар-
ды" белгiлеу жөнінде
ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),ИСМ, БҒМ, ЭМРМ

2008 жылғы
IV тоқсан

5.1.3.

Жер, су, орман, минерал-
дық және өзге де ресурс-
тарды экологиялық пайда-
ланудың әдiстерiн қоса
алғанда, табиғатты пайда-
лануға қазіргі заманғы
ғылыми негiзделген
тәсiлдердi енгiзудің
әлемдiк үрдiстерiне
талдау жүргiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ақпарат

Қоршаған-
ортаминi

2008 жылғы
IV тоқсан

5.1.4.

Қазақстан Республикасының
жағдайы үшiн ресурстарды
пайдалану тиiмдiлiгiнiң
көрсеткiшiн арттырудың
ғылыми негiзделген модел-
iн әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау), АШМ, ЭMPM

2009 жылғы
30 шiлде

5.1.5.

Ескiрген технологияларды
және жабдықтарды әкелудi
қысқарту және қазiргi
заманғы технологияларды
пайдалануды ынталандыру
жөнiнде шаралар әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

ИСМ (жинақтау),Қоршаған-
ортаминi, БҒМ, ЭМРМ, АШМ

2009 жылғы
IV тоқсан

5.1.6

Ұлттық экономика құрылы-
мында табиғи ресурстарды
пайдаланатын кәсiпорын-
дар үлесiн қысқарту,
ғылымды қажетсiнетiн
табиғатты сақтаушы жоғары
технологиялық өндiрiстер-
дi дамыту жолдарына
талдау жүргізу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне есеп

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
ИСМ, ЭБЖМ, БҒМ, АШМ,

2009 жылғы
IV тоқсан

5.1.7.

Табиғи ландшафтарға
бейімделген ауыл шаруашы-
лығы жерлерiн жайластыру
және ауыл шаруашылығын
жүргiзу жүйелерiн енгiзу,
экологиялық таза ауыл
шаруашылығы технология-
ларын дамыту, ауыл
шаруашылығы мақсатындағы
жерлерде табиғи құнарлы-
лықты сақтау және қайта
қалпына келтiру жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қоршаған-
ортаминiне ақпарат

АШМ (жинақтау),ЖРА

2009 жылғы
15 шілде

5.1.8.

Табиғи ресурстарды
заңсыз пайдаланудың
барлық түрлерiн, броконьерлiкпен күресу мен oбъектiлердiң және
биологиялық ресурстар
өнiмiнiң заңсыз айналы-
мының алдын алу және
жолын кесу жөнiндегi
жұмысты күшейту

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
АШМ, ІІМ

30
қаңтар,
30
шілдеге
жыл сайын

5.1.9

Шаруашылық қызметтiң
барлық саласында pecуpc
үнемдейтiн және қалдықсыз
технологияларды енгiзудi
ынталандыру жөнiнде
ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
ИСМ, ЭMPM,
АШМ

2009 жылғы
II тоқсан

5.1.10

Ресурстарды ұтымды
пайдалану шараларын
заңнамалық қамтамасыз
ету жөнiнде ұсыныстар
енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
ЭMPM, ИСМ
 

2008
жылғы
4 тоқсан

5.1.
11.

Мыналар:
көлiктiң және көлiктiк
коммуникацияның, отынның,
оның iшiнде көмiртектi
емес экологиялық қауiпсiз
түрлерiн жаңғырту және
дамыту;
iрi қалаларда негiзгi
жылжу түрi ретiнде
экологиялық қауiпсiз
қоғамдық көлiкке көшу;
тұрғын үй-коммуналдық
кешендердi салу мен қайта
жаңартудың экологиялық
қауiпсiз технологияларын
дамытуды негiздеу жөнiнде
шаралар әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
ККМ, ЭMPM,
ҚІжТКША

2009
жылғы
30
шілде

5.2. Орнықты және ceрпіндi технологияларды енгiзу

5.2.1.

Өзiнiң көрсеткiштерiмен
отандық та, шетелдiк
аналогтардан озатын
"серпiндiлер" санатына
технологияларды жатқызу
өлшемдерiн әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
есеп

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
БҒМ

2007 жылғы
4 тоқсан

5.2.2.

"Басқаруды ұйымдастыру",
"Қасиетi бар cу", "Бiлiм
беру", "Тұрғын үй", "Сымды көлiк",
"Энергия", "Нанотехноло-
гияларды басқару" атты
бағыттар бойынша серпiндi
технологиялар негiздеме-
сiн пысықтау

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
БҒМ, КІжТКША,
ККМ, ЭМРМ

2009
жылғы
30
шілде

5.2.3.

Өндiрiс пен тұтынудың
орнықты моделiн енгiзу
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

ИСМ, (жинақтау),ЭМРМ,
Қоршаған-
ортаминi

2007
жылғы
4 тоқсан

5.3. Жаңартылатын ресурстар мен балама энергия көздерін
үнемді және ұтымды пайдалану

5.3.1

Энергия үнемдеу, гидро-
энергетикалық ресурстар,
күн және жел энергетика-
сының объектілерiн және
басқа да жаңғыртылатын
ресурстар мен балама
энергия көздерiн ұтымды
пайдалануды ынталандыру
шараларын әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминiне
(жинақтау),
ЭМРМ, АШМ

2008
жылғы
3 тоқсан

5.3.2

Қазақстан Республика-
сында мемлекеттiк
мекемелердiң әкiмшiлiк
ғимараттарын энергиямен
жабдықтаудың балама
көздерiне көшiру жөнiнде
ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
ЭМРМ 

2008
жылғы
2 тоқсан 

6. Экологиялық орнықтылық
6.1. Табиғи ортаны сақтау және қалпына келтiру

6.1.1.

Экологиялық орнықтылық
индексi негiзiнде
экологиялық орнықтылық
мониторингiн жүргiзу
және Қазақстан Республи-
касы үшiн экологиялық
орнықтылықтың Йель
индексiн артыру жөнiн-
дегi шараларды әзірлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi

30
шілдеге
жыл сайын

6.1.2.

Табиғатты пайдалануды
басқаруда экожүйелiк
тәсiлдi енгiзу жөнiнде
ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
АШМ

2009
жылғы
4 тоқсан

6.1.3.

Геоақпараттық техноло-
гияларды пайдалана
отырып, қоршаған орта
мониторингi жүйесiнiң
проблемалық-бағдарлы
моделiн әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi

2009
жылғы
II тоқсан

6.1.4

Жер және су ресурстары-
ның тозуының, ластануы-
ның және әуе бассейнiнiң
ластануының алдын алуға
бағытталған қоршаған
ортаны қорғау жөнiндегi
халықаралық, республика-
лық және өңiрлiк бағдар-
ламаларды iске асырудың тиiмдiлiгiне талдау
жүргiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
АШМ

30
қаңтарға,
30
шілдеге
жыл сайын

6.1.5.

Қолданыстағы халықаралық
шарттардың шеңберiнде
климатқа және Жердiң
озон қабатына антропо-
гендi әсер етудi азайту
жөнiндегi шараларды
қамтамасыз ету

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi

2009
жылғы
30
шілде

6.1.6.

Биологиялық әртүрлiлiктi
сақтауға және оларды
орнықты пайдалануға
арналған шараларды
жүзеге асыру

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
АШМ

2009
жылғы
30
шілде

6.1.7.

Табиғи жүйелердiң тұтас-
тығын сақтау және қалпына
келтiру жөнiндегi шара-
ларды қабылдау, оның
iшiнде гидротехникалық
құрылыстарды, автомобиль
және темiр жолдарын, газ
және мұнай құбырларын,
электр беру желiлерiн
және өзге де желiлiк
құрылыстарды құру кезiн-
дегi шаруашылық қызметi
үдерiсiнде олардың
фрагментациялануының
алдын алу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
ККМ, ЭМРМ

30
шілдеге
жыл сайын

6.1.8.

Антропогендiк қызметпен
бұзылған аумақтарды
қалпына келтiру жөнiндегi
жобаларды iске асыруды
қамтамасыз ету

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi

2009
жылғы
30
шілде

6.1.9.

Өндiрiстiк объектiлердiң
тiршiлiк ету циклi
аяқталғаннан кейiн
табиғи ландшафтарды
толық қалпына келтiрудiң
мiндеттi талабын
заңнамалық бекiту
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi

2008
жылғы
2 тоқсан

6.1.
10.

Экологиялық зiлзала
аймақтарын, зымыран-
ғарыш полигондарын және
әскери-сынақ кешендерiн
оңалту жөнiндегi
iс-шараларды жүзеге асыру

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi,
АШМ, ТЖМ

30
қаңтарға
жыл сайын

6.1.
11.

Каспий теңiзiнiң қайраны
мен оған жақын аумақтар-
дың ластануының алдын
алу жөнiндегi iс-шара-
ларды жүзеге асыру

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
АШМ

30
қаңтарға
жыл сайын

6.2. Химиялық заттарды басқару жүйесiн қалыптастыру

6.2.1.

Қазақстан Республикасы-
ның тұрақты органикалық
ластаушылар туралы ұлт-
тық жоспарын бекiту және
iске асыру

Қазақстан Республика-
сының Yкiметi
қаулысының
жобасы

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
АШМ, ИСМ

2009
жылғы
4 тоқсан

6.2.2.

Тұрақты органикалық
ластаушылардың әдейi
жасалған көздерiне
егжей-тегжейлi түгендеу
жүргiзу және жердi
қалпына келтiру жөнiн-
дегi пилоттық жобаларды
iске асыруды қамтамасыз
ету

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi

2009
жылғы
30
шілде

6.3. Қоршаған ортаның халық денсаулығына терiс әсерiн азайту

6.3.1.

Елдi мекендердiң
аумағында қоршаған орта
сапасының санитарлық-
гигиеналық нормативтерiн
халықаралық стандарт-
тармен үйлестіру жөнiнде
ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
ДСМ, облыс-
тардың,
Астана және
Алматы
қалаларының әкiмдерi

2009
жылғы
4 тоқсан

6.3.2.

Тұрғын үй ортасы жай-
күйiн, әсiресе радио-
активтi параметрлер
бойынша бақылау жөнiндегi
шараларды күшейту

Қоршаған-
ортаминіне
ақпарат

ДСМ
(жинақтау),
Қоршаған-
ортаминi

2009
жылғы
15 шілде

6.4. Төтенше экологиялық жағдайлар мен экологиялық
терроризмнiң алдын алу

6.4.1.

Терiс экологиялық
салдары бар төтенше
жағдайлар кезiнде халық-
ты өзiн-өзi ұстау ереже-
лерiне, сақтану қимылда-
ры мен тәсiлдерiне оқыту
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

ТЖМ
(жинақтау),
Қоршаған-
ортаминi,
облыс-
тардың,
Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

2008
жылғы
4 тоқсан

6.4.2.

Төтенше жағдайлардың
алдын алу және олардың
салдарын жеңу жоспарлары-
на мiндеттi экологиялық
бөлiмдердi енгiзудi
қамтамасыз ету

Қоршаған-
ортаминiне
ақпарат

ТЖМ
(жинақтау),
облыс-
тардың,
Астана және
Алматы
қалаларының әкiмдерi

15
шілдеге
жыл сайын

6.4.3.

Шаруашылық қызметiнiң
ерекше режимi бар
аймақтарды, экологиялық
зiлзала мен дағдарыс
аймақтарын белгiлеудi
заңнамалық регламент-
теудi жетiлдiру

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
облыс-
тардың,
Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi

1 тоқсан,
жыл сайын

6.4.4.

Қоршаған орта үшiн терiс
салдарлы диверсиялар мен
техногендiк авариялардың
алдын алу жөнiндегi
шараларды қабылдау

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
ТЖМ

30
шілдеге
жыл сайын

6.4.5.

Табиғи және аграрлық
экожүйелердi жоюды
тудыратын орман-дала
өрттерiнiң, өнеркәсiптiк
браконьерлiктiң, өсiмдiк
шикiзатын заңсыз кесу
мен дайындаудың алдын
алу жөнiндегi шаралардың
тиiмдiлiгiне талдау
жүргiзу, сондай-ақ
табиғи объектiлерде және
жүйелерде бұзушылық
тудыратын тiрi организм-
дер түрлерiн террористiк
мақсатта әкелу мен
таратудың алдын алу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
АШМ, ТЖМ

30
шілдеге
жыл сайын

6.5. Генетикалық жағынан өзгерген организмдердiң
пайдаланылуы мен таратылуын бақылау, карантиндiк және бөтен
тектi зиянды организмдердi енгiзудiң немесе оның өз бетiмен
кiруiнiң алдын алу

6.5.1.

Карантиндiк және бөтен
тектi зиянды организм-
дердiң ел аумағына кiруi-
нiң алдын алу, олардың
таралу ошағын анықтау,
оқшаулау және жою
жөнiндегi iс-шаралардың
тиiмдiлiгiне талдау
жүргiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
АШМ

30
шілдеге
жыл сайын

6.5.2.

Генетикалық жағынан
өзгерген организмдердi
және өнiмдердi бақылау-
сыз әкелудiң алдын алу
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
АШМ

2008 жылғы
2-тоқсан

6.6. Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық құралдары

6.6.1.

Табиғатты қорғау инвести-
цияларын ынталандыру
мақсатында "ластаушы
төлейдi" қағидатын
енгiзу моделiн әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi

2009
жылғы
30 шілде

6.6.2.

Қоршаған ортаға эмиссия
үшiн төлемдер және
Қазақстан Республика-
сының табиғатты қорғау
заңнамасын бұзғаны үшiн
әкiмшiлiк айыппұл
ставкаларын белгiлеу
әдiстемесiн жетiлдiру

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi

2008
жылғы
30 шілде

6.6.3.

Қоршаған ортаға келтiрiл-
ген залалды экологиялық
сақтандыру жүйесiн дамыту

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi

30
қаңтарға,
30
шілдеге
жыл сайын

6.6.4.

Табиғи объектілердiң
орта құру функцияларын,
сондай-ақ табиғатты
қорғау (экологиялық)
жұмыстары (қызметтерi)
құнын ескере отырып,
олардың толық құнын
экономикалық көрсеткiш-
терге қосу әдiстерiн
ғылыми негiздеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
БҒМ

2009
жылғы
30 шілде

6.6.5.

Қалдықтарды қайта пайда-
лану және екiншi қайта
өңдеудi ынталандырудың
экономикалық шаралары
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi

2009
жылғы
4 тоқсан

6.6.6.

Халықаралық шарттармен
көзделген қоршаған
ортаны қорғау саласындағы
халықаралық қаржылық-
экономикалық тетiктердi
пайдалануға тәсiлдер
әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
ЭБЖМ

2009
жылғы
30 шілде

6.6.7.

Орталық Азия өңiрiнде
орнықты дамудың эколо-
гиялық-экономикалық
аймақтарын құру жөнiнде
ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
СІМ

2009
жылғы
4 тоқсан

6.6.8.

Қазақстан Республикасында
экономикалық бағалау
және экожүйе қызметтерiне
ақы төлеудiң пилоттық
жобасын халықаралық
тәжiрибе негiзiнде iске
асыру

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi

2009
жылғы
4 тоқсан

6.7. Қоршаған ортаны қорғауды ғылыми қамтамасыз ету

6.7.1.

Қазақстан Республикасының
жағдайына қолдануға
орнықты даму теориясының
ғылыми қағидатын әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
БҒМ

2009
жылғы
30 шілде

6.7.2.

Қоршаған ортаны қорғауды
экожүйелiк басқаруға
ғылыми негiз құру

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
БҒМ

2009
жылғы
30 шілде

6.7.3.

Кешендi заттық зерттеулер
жүргiзу негiзiнде эколо-
гиялық аудандастыру
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
БҒМ

2008
жылғы
4 тоқсан

6.7.4.

Жаңғыртылатын биология-
лық ресурстарды (орман,
cу, аңшылық-кәсiпшiлiк,
дәрiлiк және басқа да),
олардың орнықты өсiмiн
молайтуды қамтамасыз
ететiн, пайдаланудың
ғылыми қағидаттары мен
технологияларын әзiрлеу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
АШМ, ДСМ

2009
жылғы
30 шілде

6.7.5.

Биологиялық алуан түрлi-
лiктi сақтаудың тиiмдi
әдiстерiн әзiрлеу
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
АШМ

2009
жылғы
4 тоқсан

6.7.6.

Адамдар аурулары мен
қоршаған орта сапасының
өзгерiстерi арасындағы
байланысты зерделеудi
жүргізу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
ДСМ, БҒМ

2009
жылғы
30 шілде

6.7.7.

Тiрi организмдердiң
бөтен тектi және генети-
калық өзгерген түрлерiнiң
таралуына талдау жүргiзу
және осы үдерiстердiң
терiс салдарларын бақылау
және төмендету әдiстерi
жөнiнде ұсыныстар енгізу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
АШМ, БҒМ

2008
жылғы
4 тоқсан

6.7.8.

Экологиялық мониторингтiң
қазiргi заманғы әдiсте-
рiн, сондай-ақ табиғатты
пайдалану және қоршаған
ортаны қорғау саласында
мемлекеттiк басқару мақсатында ақпараттық
технологияларды әзiрлеу-
ге және дамытуға ғылыми
қолдауды жүзеге асыру

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi (жинақтау),
БҒМ, АШМ

2009
жылғы
30 шілде

7. Орнықты дамудың саяси тұғыры
7.1. Iшкi саясат

7.1.1.

Орнықты дамуды қамтамасыз
ету мақсатында қоғамдық-
саяси салада демократия-
лық рәсiмдердi жетiлдiру
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Әділетмині
(жинақтау),
Мәдениет-
мині

жыл сайын

7.2. Iшкi саяси iс-шаралар

7.2.1.

Қазақстан Республикасының
дипломатиялық өкiлдiгi
арқылы орнықты даму сала-
сында Қазақстанның баста-
малары туралы ақпарат
таратуды қамтамасыз ету

Қоршаған-
ортаминiне
ақпарат

СІМ
(жинақтау),
Қоршаған-
ортаминi

15
шілдеге
жыл сайын

7.2.2.

Дамыған және транзиттік
экономикасы бар елдердiң
нарық экономикасын инсти-
туттарын дамыту саласын-
дағы тәжiрибенi зерделеу
жөнiнде халықаралық
форумдар өткiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
СІМ

2008
жылғы
2 тоқсан

7.2.3.

Астана қаласында қоршаған
ортаны қорғау министрле-
рiнiң халықаралық конфе-
ренциясын өткiзу жөнiнде
ұсыныс енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi
(дамыту),
СІМ

2008
жылғы
4 тоқсан

7.2.4.

Бiрiккен Ұлттар Ұйымы
Комиссиясының орнықты
даму жөнiндегi жұмыс және
ресми отырыстарына Қазақстан Республикасы-
ның қатысуын қамтамасыз
ету

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

СІМ
(жинақтау),
Қоршаған-
ортаминi
ИСМ, ЭМРМ

30
шілдеге
жыл сайын

8. Ақпараттық қолдау

8.1.

"Қазақстанның қоршаған
ортасын қорғау және оның
орнықты дамуы" статисти-
калық жинағының жыл сайын
шығуын қамтамасыз ету

Статистика-лық жинақ

АС
(жинақтау),
Қоршаған-
ортаминi,
ДСМ, АШМ,
ЖРА

жыл сайын

8.2.

"Қазақстан - орнықты даму" Интернет-порталын әзiрлеу және оның жұмысын
жүзеге асыру

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
АБА

2008
жылғы
30 шілде

8.3.

Қазақстан Республикасы-
ның орнықты дамуы жөнiн-
дегi "Ақ" кiтабын шығару-
ды дайындау

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ақпарат

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
БҒМ

2008
жылғы
30 шілде

8.4

Астана және Алматы қала-
ларында: "Орнықты даму:
әлем, континент, ел"
атты I және II халық-
аралық ғылыми-тәжiрибелiк
конференциясын өткізу
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
БҒМ,
Мәдениет-
мині

2009
жылғы
4 тоқсан

8.5

Орнықты даму жөнiнде
бiрқатар халықаралық
дөңгелек үстелдер өткiзу
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

Қоршаған-
ортаминi
(жинақтау),
БҒМ, ДСМ,
Еңбекмині

2009
жылғы
4 тоқсан

8.6

Бiрқатар жетекшi әлемдiк
университеттерде орнықты
дамудың өзектi мәселе-
лерi жөнiнде семинарлар
өткiзу жөнiнде ұсыныстар
енгiзу

Қазақстан Республика-
сының Yкiметiне
ұсыныстар

БҒМ,
(шақырылым)
Қоршаған-
ортаминi

2009
жылғы
4 тоқсан

      Аббревитуралардың толық жазылуы:
      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау министрлiгi
      СIМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi
      Мәдениетминi- Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Қоршағанортаминi- Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi
      Еңбекминi- Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
      ЭMPM - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералды ресурстар министрлiгi
      Әдiлетминi- Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi
      IIМ - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Қорғанысминi- Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
      ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
      ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi
      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпарат және байланыс агенттiгi
      СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi
      ҚІжТКША - Қазақстан Республикасы Құрылыс істері және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық агенттігі