Қазақстан Республикасында iшкi бақылау жүргiзу ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 қарашадағы N 1246 Қаулысы.
Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 2 наурыздағы N 235 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 2 наурыздағы N 235 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнiң 58-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында iшкi бақылау жүргiзу ережесi бекiтiлсiн.

      2. Мыналардың күшi жойылды деп танылсын:
      1) "Бiрлестiктердiң, кәсiпорындардың, ұйымдар мен мекемелердiң қаржы-шаруашылық қызметiн ведомстволық бақылау туралы ереженi бекiту жайында" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінiң 1993 жылғы 2 қыркүйектегi N 773 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1993 ж., N 34, 398-құжат);
      2) "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгертулер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 12 қазандағы N 1320 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1995 ж., N 32, 406-құжат);
      3) "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгертулер енгiзу және күші жойылған деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 20 тамыздағы N 1031 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзілетiн өзгерiстердiң 11-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1996 ж., N 35, 327-құжат).

      3. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің       
2004 жылғы 30 қарашадағы
N 1246 қаулысымен    
бекiтілген        

Қазақстан Республикасында iшкi бақылау жүргiзу ережесi

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже (бұдан әрi - Ереже) Қазақстан Республикасында iшкi бақылау жүргiзу тәртiбiн белгiлейдi.
      2. Қазақстан Республикасында iшкi бақылауды iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлетті орган және iшкi бақылау қызметтерi жүзеге асырады және мемлекеттiк қаржы бақылау объектiлерiнiң қаржылық есептіліктi жасау және беру сенiмділiгi, бухгалтерлiк есеп жүргiзу, республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын, мемлекеттің активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекеттің кепілгерліктерін, мемлекеттiк мекемелердiң олардың иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi), байланысты гранттарды iске асыруынан алынатын ақшаны пайдалану негiзділiгi мен тиiмділігі бөлiгiнде заңнама талаптарын сақтауын тексеру мақсатында жүргiзіледi.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      3. Iшкi бақылау жүргiзу ережесi iшкi бақылау субъектілерi мен объектілерiнің орындауы үшiн мiндетті.
      4. Осы Ережеде мынадай негізгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) бақылау ауқымы - бақылауға жататын мәселелердiң тiзбесiн, бақылаумен қамту кезеңiн және оның ұзақтығын қамтитын бақылау көлемi;
      2) мемлекеттік қаржылық бақылау объектілері - бюджет процесіне қатысушылар, мемлекеттің қатысуы бар субъектілер, бюджет қаражатын алушылар, байланысты гранттарды, мемлекет активтерін, мемлекет кепілдік берген қарыздарды пайдаланушы жеке және заңды тұлғалар;
      3) бақылау субъектілерi - iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкілетті орган, iшкi бақылау қызметтерi;
      4) бақылау iс-шарасы (бақылау) - бақылау объектiсiнiң қызметін заңнамаға сәйкестiгі мен жасалған шаруашылық және қаржы операцияларының тиiмділігі, олардың бухгалтерлiк есеп пен есептілікте көрсетiлу дұрыстығы тұрғысынан құжаттамалық және iс жүзiнде тексеру жөнiндегi мiндетті бақылау iс-әрекеттерiнiң жүйесi;
      5) ревизор - бақылау iс-шарасын жүзеге асыратын бақылау субъектiсiнiң қызметкерi, сондай-ақ бақылау iс-шарасына қатысуға тартылатын өзге ұйымның маманы;
      6) тексеру тобы - бақылау iс-шарасына қатысуға тартылған өзге де ұйымдардың мамандарын қоса алғанда бақылау субъектiсiнiң екi және одан көп қызметкерi;
      7) (алынып тасталды - 2007.07.31. N 651 )
      8) аралық акт - кешiктiрмей (жеке) құжаттамалық ресiмдеудi талап ететiн жекелеген мәселелердi тексеру нәтижелерi бойынша жасалатын бақылау актiсi;
      9) (алынып тасталды - 2007.07.31. N 651 )
      10) бақылаудың жеке бағдарламасы - нақты бақылау объектiсiнiң бақылау iс-шарасын жүргiзу кезiнде тексеруге жататын мәселелердiң тiзбесi.
      5. Осы Ережеде пайдаланылатын басқада ұғымдар Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнде анықталатын мағыналарда қолданылады.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.

2. Iшкi бақылау құрылымы.
Iшкi бақылау субъектiлерi мен объектілерi

      6. Iшкi бақылау құрылымы мынадай бөлiмдерден тұрады:
      жергілiктi атқарушы органдарды бақылау;
      мемлекеттік мекемелердi бақылау;
      мемлекеттік кәсiпорындарды бақылау;
      байланысты гранттарды, мемлекеттiң активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекеттің кепілгерліктерін пайдаланатын жеке және заңды тұлғаларды бақылау;
      бюджет қаражатын алушыларды бақылау.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      7. Жергілiктi атқарушы органдарды тексеру кезiнде олардың бюджет заңнамасын сақтау мәселелерi бақылауға ұшырайды.
      Iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкілеттi орган осы бақылау тобының субъектiсi болып табылады.
      Әкiмдердiң аппараттары және бюджеттiк жоспарлау және тиiсті әкiмшілiк-аумақтық бiрлiктiң бюджетiн атқару жөніндегі жергілiктi уәкiлетті органдар бақылау объектілерi болып табылады.
      8. Мемлекеттік мекемелердi тексеру кезiнде мемлекеттік мекемелер қызметiнiң Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестiгі бақылауға ұшырайды.
      Осы бақылау тобының субъектілерi: барлық мемлекеттік мекемелер үшiн - iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкілеттi орган; республикалық бюджеттен қаржыландырылатын тиiстi мемлекеттік органның орталық аппаратының және оның ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi үшiн - iшкi бақылау қызметтерi болып табылады.
      Бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер бақылау объектілерi болып табылады.
      9. Мемлекеттік кәсiпорындарды тексеру кезiнде iшкi бақылауға жатқызылған мәселелер бойынша мемлекеттік кәсiпорындардың қызметi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігіне бақылауға ұшырайды.
      Осы бақылау тобының субъектілерi барлық мемлекеттік кәсіпорындар үшін iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкілеттi орган, ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік кәсiпорындар үшін орталық мемлекеттiк органдардың iшкi бақылау қызметтерi болып табылады.
      Мемлекеттік кәсiпорындар бақылау объектілерi болып табылады.
      10. Байланысты гранттарды, мемлекеттiң активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды пайдаланатын жеке және заңды тұлғаларды тексеру кезiнде байланысты гранттарды, мемлекеттің активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекеттің кепілгерліктерін мақсатты және негіздi пайдалану мәселелерi бақылауға ұшырайды.
      Осы бақылау тобының субъектілерi барлық жеке және заңды тұлғалар-пайдаланушылар үшін iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкілетті орган; әкiмшілерi не уәкілетті органдары тиiсті орталық басқару органдары болып табылатын байланысты гранттарды, мемлекеттiң активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекеттің кепілгерліктерін пайдаланушылар үшiн орталық мемлекеттік органдардың iшкi бақылау қызметтерi болып табылады.
      Байланысты гранттар, мемлекет кепiлдiк берген қарыздар, мемлекеттің кепілгерліктерін және мемлекеттің активтерiн алған жеке және заңды тұлғалар бақылау объектілерi болып табылады.
      Ескерту. 10-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      11. Бюджет қаражатын алушыларды тексеру кезiнде бюджет қаражатын пайдаланудың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестiгi мәселелері бақылауға ұшырайды.
      Осы бақылау тобының субъектілерi: iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкілетті орган - барлық бюджет қаражатын алушылар үшiн; iшкi бақылау қызметтері - орталық басқару органдары және олардың ведомстволық бағыныстағы ұйымдары үшiн.
      Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, мемлекеттік мекемелер, бюджет қаражатын пайдаланушы жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ қаржы қызметтерiн, оның iшiнде бюджет қаражатын игерудiң барлық сатысында азаматтық-құқықтық мәмілелер негiзiнде көрсететін тұлғалар бақылау объектілерi болып табылады.

3. Бақылау iс-шараларын жоспарлау

      12. Бақылау мақсаттарына сапалы және уақытылы қол жеткiзудi неғұрлым үнемдi, өнiмдi және тиiмдi тәсiлмен қамтамасыз ету бақылау іс-шараларын жоспарлау процесiнiң негізiн қалаушы шарт болып табылады.
      13. Жоспарлау процесi мынадай сатылардан тұрады:
      тексеруге жататын бақылау объектiлерiнiң қызметiн алдын ала зерделеу;
      бақылау ауқымын және бақылау мақсаттарына қол жеткiзу үшiн қажеттi еңбек ресурстары көлемiн мiндетті түрде көрсете отырып, бақылау iс-шараларының егжей-тегжейлi жоспарын әзiрлеу.
      14. Бақылау iс-шараларын жоспарлау бақылау объектiсiн таңдау кезiнде Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнде көзделген тәуелсiздiк және объективтiк қағидаттарында жүзеге асырылады.
      15. (алынып тасталды - 2007.07.31. N 651 )
      16. Кешендi бақылауды жоспарлау Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнде белгіленген кезеңділiк негізiнде жүзеге асырылады.
      Тақырыптық бақылауды жоспарлау тиiстi өкiлдi және атқарушы органдардың бастамашылық мәселелерi, тапсырмалары мен сұрау салулары, азаматтардың өтiнiштерi және басқа негіздемелердiң негізiнде жүзеге асырылады.
      Бақылау iс-шараларының жоспарларына өзгерiстер мен толықтырулар бақылау субъектiсi басшысының бұйрығымен ресiмделедi.
      Жоспардан тыс бақылау Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, оған уәкілеттік берiлген мемлекеттік органдардың тапсырмалары немесе сұраулары, депутат сауалдары, жеке және заңды тұлғалардың өтiнiмдерi, өтiнiштерi, шағымдары бойынша жүргізiледi.
      Iшкi бақылау субъектілерiнiң бақылау iс-шаралары жоспарларында бақылау объектілерi, бақылау жүргізу мерзiмi және бақылау материалдарын iске асыру нысаны көрсетiледi.
      Бақылау объектiлерiн бiрнеше iшкi бақылау субъектілерiнiң бақылау iс-шараларының жоспарларына бiр уақытта енгізген кезде Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнiң 143-бабының 4-тармағына сәйкес iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкiлетті органның басшылығымен бiрлескен бақылау жүргiзiлуi мүмкiн.
      Ескерту. 16-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      17. Iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жоспарланатынның алдындағы жылдың 1 желтоқсанына дейiн мыналардың:
      республикалық және жергiлiктi бюджеттердi атқару жөнiндегi орталық және жергілiкті уәкілеттi органдар беретiн өткен кезеңдердегі республикалық және жергілiкті бюджеттердiң атқарылуы есептерiн талдау деректерiнiң;
      Iшкi бақылау қызметтерiнiң бақылау iс-шаралары жоспарлары жобаларының;
      Iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкілетті органның бақылау iс-шаралары жоспарының жобасы бойынша Есеп комитетiнiң, мәслихаттардың тексеру комиссияларының ұсыныстары негізiнде бақылау iс-шараларының жоспарын қалыптастырады.
      Тиiсiнше үйлестiрудi қамтамасыз ету және бақылау жүргізуде қайталануды болдырмау мақсатында iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкілеттi органның Бақылау iс-шаралары жоспарының жобасы жоспарланатынның алдындағы жылдың 15 қарашасынан кешiктiрiлмей Есеп комитетіне жiберіледi.
      Есеп комитетiнiң, мәслихаттардың тексеру комиссияларының жоспарланатын жылы тексеруге жататын бақылау объектiлерiн мемлекеттiк қаржы бақылау органдары, мәслихаттардың тексеру комиссиялары арасында бөлу туралы және бiрлескен бақылау iс-шараларының тiзбесi туралы ұсыныстарын ескере отырып бақылау iс-шараларының жоспарын iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкілеттi органның басшысы бекiтедi.
      Бақылау iс-шараларының бекiтілген жоспары ақпараттандыру үшiн Есеп комитетiне - республикалық бюджет объектілерi бойынша, мәслихаттардың тексеру комиссияларына - тиiстi жергілiктi бюджеттердiң объектілерi бойынша жiберiледi.
      Ескерту. 17-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      18. Ішкi бақылау қызметтерiнiң алдағы жылға арналған бақылау iс-шаралары жоспарларын қалыптастыру:
      орталық мемлекеттiк органдардың, олардың ведомстволық бағынысты ұйымдарының республикалық бюджетті атқаруын сипаттайтын есептi деректерi мен басқа да материалдарының талдануы;
      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнде анықталатын бақылау мерзiмділігінiң негiзiнде жүзеге асырылады.
      Жоспарлау сатысында бақылау iс-шараларының мүмкiн қайталануының алдын алу мақсатында iшкi бақылау қызметтерi жоспарының жобасы жоспарланатынның алдындағы жылдың 1 қарашасынан кешiктірілмей iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкілетті органға келісуге жiберіледi.
      Iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкілетті органның бақылау объектілерiн iшкi бақылау субъектілерi арасында бөлу туралы және бiрлескен бақылау iс-шараларының тiзбесi туралы ұсыныстарын ескере отырып жоспарланатынның алдындағы жылдың 15 желтоқсанынан кешiктiрілмей iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға жiберіледi.
      Ескерту. 18-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.

4. Iшкi бақылау жүргiзуге қойылатын негiзгі талаптар

      19. Iшкi бақылау iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкiлеттi орган бекiтетiн үлгілiк бақылау бағдарламаларының негізiнде жүзеге асырылатын кешендi немесе тақырыптық бақылау түрiнде жүргізіледi.
      20. Кешендi бақылау нақты кезеңде бақылау объектiсiнiң барлық мәселелер бойынша бүкіл қызметінiң бағдарламалық мәселелерiн қамтиды.
      Ескерту. 20-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      21. Тақырыптық бақылау нақты кезеңде бақылау объектісiнiң жекелеген мәселелер жөніндегі қызметiн қамтиды.
      Ескерту. 21-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      22. Бақылау басталғанға (бақылау объектiсiне барғанға) дейiн үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей бақылау субъектiсi бақылау объектiсiнде жұмыс жоспарын және жеке бақылау бағдарламасын бекiтедi.
      23. Бақылау объектiсiнде жұмыс жоспары бақылауға жататын бақылаудың тақырыбы мен мiндеттерiн, бақылау объектiсiнiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң тiзбесiн, бақылау iс-шаралары бағыттарының басымдылығын, еңбек шығындарын ұйғаратын бақылаудың ауқымы туралы мәлiметтердi қамтуы тиiс.
      24. Бақылау объектiсiнде жұмыс жоспары олар орын алған нақты кезеңдi белгілеу үшiн бақылау объектiсiндегі бұзушылықтар және олардың жалпы сомасы туралы қосымша алынған ақпараттың негiзiнде бақылау жүргiзу процесiнде өзгертiлуi және (немесе) толықтырылуы мүмкiн.
      25. Iшкi бақылау жүргiзу тәртiбi туралы талаптардың орындалуын тиiсiнше қадағалауды ұйымдастыру мақсатында iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкiлеттi орган:
      iшкi бақылау қызметтерiнiң мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарын, осы Ереженi, Қазақстан Республикасының iшкi бақылау рәсiмдерiн регламенттейтiн басқа нормативтiк құқықтық кесiмдерiн сақтауын, олардың бақылау объектілерiн тексеру мерзiмділігі мен толықтығын қамтамасыз етуiн бақылауды жүзеге асырады;
      тексерушілердiң бақылау актiлерiнде көрсетiлген қорытындыларының және қаржылық тәртiп бұзушылықтардың жолын кесу және алдын алу жөнiнде қабылданған шаралардың заңнамаға сәйкестігін және құқық бұзушылық белгілерi бар бақылау материалдарын құқық қорғау органдарына беру толықтығын тексередi;
      жоспарлардың Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнiң кешендi тексерулер мерзiмділігiнiң сақталуы және есептерде жүргізiлген бақылау нәтижелерiнiң көрсетілу дұрыстығы туралы талаптарының орындалуы тұрғысынан орындалуын бақылайды.

5. Iшкi бақылау жүргiзу тәртiбi

      26. Бақылау субъектiсi басшысының бақылау iс-шараларын тағайындау туралы бұйрығы iшкi бақылау жүргізу үшiн негiз қызметiн атқаратын құжат болып табылады.
      Бұйрық мiндеттi тәртiппен мыналарды:
      бақылау объектiсiнiң атауын;
      бақылау тағайындау үшiн негiздерге сiлтеменi;
      бақылау түрiн;
      тексеру тобын басқаратын тұлғаны көрсете отырып бақылау жүргiзуге тартылатын тексерушілер туралы мәлiметтердi;
      бақылау жүргiзу мерзiмi мен кезеңiн қамтуы тиiс.
      27. Бақылау объектiсiн тексеруге өткен бақылауды жүргiзген бақылау субъектiсiнiң қызметкерлерi тартылуы мүмкiн.
      Тексеру тобының құрамы, әдетте өзге ұйымдардың тартылған мамандарын қоса алғанда екi және одан көп тексерушілерiнен қалыптастырылады.
      28. Тексеру тобының мүшелерi жоспарланған көлемде және белгiленген мерзiмде бақылау бағдарламасын орындауда кедергілердiң жоқтығы туралы жазбаша растама бередi.
      29. Бақылау объектілерiнде бақылауды тағайындау туралы бұйрықтар (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жағдайларды қоспағанда) Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетiнде және оның аумақтық бөлiмшелерiнде мiндетті тiркеуге ал одан әрі есептен алуға жатады.
      Ескерту. 29-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      30. Бақылау жүргiзу мерзiмi алдағы жұмыстардың көлемiн, қойылған мiндеттердi, тексеру тобы мүшелерiнiң санын, сондай-ақ бақылау актiсiне қол қоюға қажет уақытты ескере отырып белгiленедi және 30 күнтiзбелiк күннен аспауы тиiс.
      Объективтi себептер болған кезде бақылау жүргізу мерзiмi бақылау iс-шарасын басқаратын тексерушiнiң дәлелдi ұсынысы бойынша бақылау субъектiсi басшысының бұйрығы негізiнде ұзартылады.
      31. Кешендi бақылау жүргiзу кезiнде жекелеген мәселелердi бақылау тағайындауға бұйрықпен көзделген кезеңде басқа бақылау субъектiсi тексерген жағдайда кешендi бақылау тағайындаған басшы мынадай шешiмдер қабылдайды:
      актіде бақылау субъектiсiнiң атауын, бақылаудың көрсетiлген мәселелердi және анықталған бұзушылықтардың сомасын қамту кезеңiн тақырыптық бақылауда қамтылған мәселелер мен тексермеу. Бұл ретте анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасына алдыңғы бақылауда белгіленген бұзушылықтар енгiзілмейдi;
      бақылау актілерi мемлекеттік қаржы бақылау стандарттарына сәйкес келмеген жағдайда, бақылау субъектiсiнiң басшысы тағайындалған кешендi бақылаудың ауқымымен белгіленген кезеңдегi мәселелерді бақылау жоспарына қамтылған тексеру туралы шешiм қабылдайды.
      Келтiрiлген шешiмдердiң кез келгенiн қабылдаған кезде бақылау iс-шаралары кешен ретiнде жiктеледi.
      Ескерту. 31-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      32. Бақылау iс-шарасына басшылық ететiн тексерушi бақылау жүргізу басталар алдында:
      бақылау субъектiсiнiң басшысы анықтайтын тәртiппен бақылауға жататын мәселелердi тексеру тобының мүшелерiне бекiту тiзбесiн бекiтедi;
      бақылау объектiсiнiң басшысына бақылауды тағайындау туралы бұйрықты көрсетедi, оны Жұмыс жоспарымен таныстырады және бақылау объектiсiнде бар келушiлердi есепке алу кiтабында тексеру тобы (тексерушiнiң) мүшелерiнiң лауазымын, аты-жөнi мен бақылау мақсаттарын көрсете отырып тексеру жүргізу фактiсi туралы белгi жасайды;
      бақылау объектiсiнiң лауазымды тұлғаларына тексеру тобының мүшелерiн таныстырады;
      мынадай деректердi: бақылау жүргiзу мерзiмдерiн; тексерiлетiн мәселелердiң тiзбесiн; тексеру тағайындаған бақылау субъектiсiнiң байланыс телефонының нөмiрiн; тексерушi және оның орналасқан жерi туралы деректердi қамтитын жүргiзiлген бақылау туралы ақпаратты хабарлама түрiнде арнайы оқшауланған орындарда орналастырады.
      Ескерту. 32-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      33. Бақылау объектiсiнiң басшысы бақылау жүргізуге кедергi жасамайды, оның ауқымын шектемейдi, тексеру тобының мүшелерiн жұмыс орындарымен, бақылау жүргізу үшiн қажеттi барлық сұрау салынатын ақпаратпен қамтамасыз етедi және оның растығына, объективтiлiгi мен толықтығына жеке жауап бередi.
      34. Бақылау объектiсiнде бухгалтерлiк есеп болмаған немесе тиісті емес жүргізген кезде тексеру тобының мүшелерi бұл туралы тиiстi актi жасайды, бұл туралы бақылау iс-шарасына басшылық жасайтын тексерушi бақылау тағайындаған лауазымды тұлғаға баяндайды.
      Бақылау субъектiсiнiң басшысы бақылау объектiсiнiң басшысына және бақылау объектiсiн басқару органының функциясын жүзеге асыратын жоғары тұрған органға бұл жұмысты аяқтау мерзiмiн анықтай отырып бақылау объектiсiнде бухгалтерлiк eceпті қалпына келтiру туралы талабы бар жазбаша өкiм жiбередi және бақылауды уақытша тоқтату туралы шешiм қабылдайды.
      Одан әрi бақылауды жүргiзу бақылау объектiсiнде бухгалтерлiк есеп қалпына келтiрілгеннен кейiн жүзеге асырылады.
      35. Бақылау субъектiсi қызметкерлерi бақылау жүргізу кезiнде:
      бақылау объектілерiнде нормативтiк сипаттағы құжаттаманы, мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын, кiрiстер мен шығыстар сметаларын, қаржылық есептердi, бухгалтерлiк, банктiк, кассалық және басқа құжаттарды, ақша қаражаты мен басқа материалдық құндылықтардың болуын тексередi;
      бақылауға байланысты мәселелер жөнiнде қажеттi құжаттарды, анықтамаларды, ауызша және жазбаша түсiндiрулердi сұратады және алады;
      бақылау объектiлерiнде бақылау объектiсi өкiлдерiнiң қатысуымен өндiрiстiк, қоймалық және басқа үй-жайларды қарауды жүргізедi, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтердi түгендеудi, бақылау өлшемдерiн ұйымдастырады;
      белгіленген тәртiппен бақылауға қатысуға басқа мемлекеттiк органдардың мамандарын, аудиторларды немесе аудиторлық ұйымдарды және сарапшыларды тарту туралы мәселе қояды;
      бақылау субъектiсiнiң құзыретiне енетiн өзге iс-әрекеттердi жүзеге асырады.
      36. Бақылау iс-шараларын жүзеге асыру кезiнде бақылау субъектілерi тиісті ақпараттық технологияларды пайдалана алады.
      Ақпараттық технологияларды қолдану және бақылау актiсiнде нәтижелерiн көрсету әдiстемесiн iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкілетті орган анықтайды.
      37. Бақылауға қатысуға басқа мемлекеттiк органдардың мамандарын, аудиторлар немесе аудиторлық ұйымдарды және сарапшыларды тарту қажеттілігі болған кезде бақылау iс-шарасына басшылық ететiн тексерушi бақылау тағайындаған лауазымды тұлғаға немесе бақылау объектiсiмен бiрыңғай әкiмшілiк-аумақтық бiрлiкте орналасқан тиісті аумақтық бөлiмшенiң басшысына жазбаша хабарлама жiбередi. Онда басқа мемлекеттiк органдардың тиісті мамандарын, аудиторлар мен аудиторлық ұйымдарды және сарапшыларды тарту жөнiндегi ұсыныстардың негiздемесi айтылады.
      Бұл ретте бақылау субъектiсiнiң штатында бақылау объектілерi өз қызметiнде пайдаланатын технологиялар саласында арнайы білiмi бар мамандардың болмауы басты өлшем болып табылады.
      Бақылау субъектiсiнiң басшысы көрсетiлген хабарламаны алған кезде тиісті мемлекеттік органға, аудиторға немесе аудиторлық ұйымға, сарапшыға тексеруге жататын мәселелердi және маманды тарту қажет мерзiмдi көрсете отырып жазбаша сұрау салу жiбередi.
      38. Сұрау салуда көрсетілген мерзiмде мамандарды бөлу мүмкiн болмаған жағдайда iшкi бақылауға мамандар тартылатын бақылау субъектiсiнiң және мемлекеттік органның басшылары оларды бақылау субъектiсiнiң қарамағына iссапарға жiберудiң нақты мерзiмiн келiседi.
      39. Мыналар бақылау жүргiзу барысында негiзгi бағыттар болып табылады:
      құрылтай, тiркеу, жоспарлы, есеп, бухгалтерлiк және басқа құжаттарды жүргiзілген операциялардың заңдылығы мен дұрыстығын белгілеу мақсатында олардың нысаны мен мазмұнына сәйкестігін тексеру;
      бюджет қаражатын, байланысты гранттарды, мемлекеттің активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды пайдалану тиiмділігін тексеру;
      бухгалтерлiк есепте көрсетiлген жасалған операциялардың бастапқы құжаттардың деректерiне сәйкестiгiн, оның iшiнде оларда көрсетiлген ақша қаражатын және материалдық құндылықтарды алуды және берудi, iс жүзiнде орындалған жұмыстарды (көрсетiлген қызметтердi) тексеру;
      мемлекеттік сатып алу рәсiмдерiнiң сақталуын, оның iшiнде конкурстық құжаттаманың жасалған шарттары ережелерiнiң, қойылған тауарлардың, қызметтердi сапалық және сандық сипаттамалары ұқсастығының және орындалған жұмыстардың, жасалған шарттардың ережелерiне сәйкестiгiн, сондай-ақ басқа мәселелердi тексеру;
      материалдық құндылықтар мен ақша қаражатының бар-жоғы мен қозғалысын, шығындарды қалыптастыру дұрыстығын және алынған тауарларды, қызметтердi есепке қою толықтығын, орындалған (алынған) жұмыстар мен көрсетiлген қызметтер көлемiнiң, ассортиментiнiң және сапасының растығын тексеру;
      жүргізілген операциялардың бухгалтерлiк есеп пен есептілікте көрсетiлу растығын тексеру, оның iшiнде: бухгалтерлiк есеп тiркелiмiндегi жазбаларды бастапқы құжаттардың деректерiмен; есептi деректердi бухгалтерлiк есеп деректерiмен салыстыру.
      Ескерту. 39-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      40. Егер бақылау барысында үшiншi тұлғалармен есеп айырысулар және басқа қаржы құжаттарының растығын тексеру мүмкiндігі болмаса, сондай-ақ берiлген тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) бағасының нақтылығына күдiк болса, берушiлерге қарсы бақылау жүргізiледi, оған белгіленген тәртiппен бұйрық ресiмделедi.
      41. Бақылау барысында тексеру тобының мүшелерi жеке бақылау бағдарламаларына қатаң сәйкес бақылау жоспарына енгiзілген барлық мәселелердi тексередi.
      42. Бақылау iс-шарасы аяқталғаннан кейiн бақылау актiсi жасалады.
      Бақылау актiсiнде алдыңғы бақылаудың нәтижелерi, бақылау объектiсiнiң бұрын анықталған бұзушылықтарды жою жөнiнде қабылдаған шаралары туралы мәлiметтер, сондай-ақ осы бақылаудың нәтижелерi көрсетіледi.
      Мыналар дәйектi, объективтi және толық көрсетiледi:
      тексеруге жататын бағдарламалар мен бағдарламалық мәселелердің тiзбесi;
      бақылау жоспарының орындалмау себептерiн көрсете отырып олардың iс жүзiнде тексерумен қамтылуы;
      бұзылған тиісті нормативтiк құқықтық актілердi көрсете отырып Бақылау жоспарында және жеке бақылау бағдарламасында көзделген барлық мәселелер бөлiнiсiнде бұзушылықтар фактiлерi;
      бұзушылықтардың пайда болу себептерi, оларды жою және кейiннен жұмыста жiбермеу жөніндегі ұсынымдарды орындау бөлігінде бақылау барысында қабылданған шаралар.
      43. Бұзушылықтар фактілерi анықталған кезде бақылау материалдарына оларды растайтын құжаттар, анықтамалар, тиiсiнше расталған құжаттардың көшiрмелерi, сондай-ақ функционалдық мiндеттерiне негiздей отырып оған қатысы бар лауазымды тұлғалардың жазбаша түсiнiктемелерi қоса беріледi.
      44. Бақылау актiсiнiң құрылымын iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкілетті орган бекiтедi және тексерудiң бақылау объектiсiнiң барлық мәселелерiн толық қамтуын, бақылау актілерiнде көрсетілген мәлiметтердiң растығын, объективтілігін қамтамасыз етуi тиiс.
      45. Анықталған бұзушылықтар бойынша оларды жою немесе көрсетілген бұзушылықтарға жол берген лауазымды тұлғаларды жауапкершілiкке тарту жөнiндегi жедел шаралар қабылдау қажет болған кезде бақылау барысында тиiсiнше ресiмделген құжаттарды, түсiнiктемелердi қоса бере отырып, аралық акт жасалады.
      Бақылау iс-шарасына басшылық ететiн тексерушi аралық актінi түсiндiрме жазбасымен қысқа мерзiмде шешiм қабылдау мақсатында құқық қорғау органдарына қысқа мерзiмде беру үшін бақылау тағайындаған басшыға жiбередi.
      Аралық актілер басқа мемлекеттiк органдардың тартылған мамандары, аудиторлар немесе аудиторлық ұйымдар және сарапшылар жүзеге асырған тексерулер бойынша да жасалады.
      Аралық актiлерде айтылған бақылау материалдары қосымшаға сiлтеме жасай отырып қысқаша мазмұнда жалпы бақылау актiсiне енгiзіледi.
      46. Басқа мемлекеттік органдардың тартылған мамандары, аудиторлар немесе аудиторлық ұйымдар және сарапшылар бақылаудың аяқталуына олардың алдына қойылған мәселелердi қарауды аяқтамаған жағдайда, бақылау актiсiнде бұл туралы ескерту жасалады.
      Тартылған мамандар алдына қойылған мәселелердiң нәтижесi бойынша қосымша актi жасалады. Оны iске асыру осы Ереженiң бөлiмiнде бекiтілген рәсiмдердi сақтай отырып жүзеге асырылады.
      47. Бiрлескен бақылау iс-шараларын жүзеге асырған кезде бақылау субъектілерi жеке қол қойылатын аралық актілердiң негізiнде бақылаудың жалпы тексеру актiсiн жасайды.
      Бақылау нәтижелерi аралық актiлердiң негiзiнде тексеру жүргiзген бақылау субъектілерiнiң арасында анықталған бұзушылықтарды алдын ала бөле отырып есептілікке енгізіледi.
      48. Бақылау жоспарында және бақылау бағдарламасында анықталған мәселелер бойынша бұзушылықтар болмаған кезде, актіде бақылау жоспарында және жеке бақылау бағдарламасында белгіленген қатаң сәйкестiгi мен көлемде бақылау жүргiзiлдi, бұзушылықтар анықталған жоқ деген сiлтеме жасалады.
      49. Бақылау актісiне тиісті құжаттармен расталмаған әр түрлі қорытындыларды, ұсыныстарды, деректердiң анықталуын енгізуге жол берiлмейдi.
      50. Бақылау iс-шараларына басшылық ететiн тексерушi анықтайтын санда қол қоюға дайындалған бақылау актілерi тексерілетiн объектiнiң тиісті журналында оларды мiндетті тiркей отырып, бақылау объектісiнiң басшысына жiберіледi.
      51. Бақылау актiсiне тексеру тобының мүшелерi, бақылау объектiсiнiң басшысы және бас бухгалтерi (бухгалтерi), сондай-ақ бақылау объектiсi басшысының қалауы бойынша бақылау объектiсiнiң бухгалтерлiк және өзге құжаттарына қол қоюға құқығы бар лауазымды тұлғалар қол қояды.
      Бақылау актісінің барлық беттеріне осы актіге қол қойған тұлғалар алдын ала қол қояды.
      Ескерту. 51-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      52. Бақылау актісiне iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкiлетті орган бекітетін нысан бойынша анықталған бұзушылықтарды жүйелендiре отырып кестелер қoca беріледi, оларға бақылау актiсiне қол қоюға белгіленген тәртiппен қол қойылады.
      53. Бақылау объектiсiнiң лауазымды тұлғалары бақылау актiсi қосымшаларымен танысуға берілген күннен бастап үш күндiк мерзiмде белгіленген тәртiппен оған қол қояды.
      Бақылау актiсi бойынша келiспеушiлiктер немесе ескертулер болған кезде бақылау объектiсінің лауазымды тұлғалары он күндiк мерзiмде бақылау тағайындаған бақылау субъектiсiнiң басшысына жазбаша түсiндiрулер (ескертулер) жiбере алады. Бұл жағдайда бақылау актiсiне қол қою кезiнде олар өз қолдарының алдына бұл туралы ескерту жасайды.
      54. Бақылау объектісiнiң лауазымды тұлғалары бақылау актiсiне қол қоюдан бас тартқан жағдайда бақылау субъектiсiнiң қызметкерлерi екi данада жасалатын және оған олардың қатысуымен хаттама жасалған бақылау объектiсi лауазымды тұлғаларының тiзбесiн келтiре отырып олар қол қоятын бақылау актiсiне қол қоюдан бас тарту туралы хаттама ресiмдейдi.
      Хаттаманың бiр данасы бақылау материалдарына қоса берiледi, екiншi данасы - оны мiндеттi тiркеумен бақылау объектiсiне беріледi.
      Бұл жағдайда бақылау актiлерiн iске асыру осы Ереженiң 51-тармағында айтылған рәсiмдердi сақтамай жүзеге асырылады.
      55. Бақылау объектiсi iстерiнiң номенклатурасында мемлекеттiк қаржылық бақылау органдарының бақылау материалдарымен жұмыс жөнiндегi бөлiм көзделедi.
      Әрбiр бақылау iс-шарасы бойынша жеке iс арналады. Онда, бақылау субъектісiн бақылау материалдарынан басқа, мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының нұсқамалары мен ұсыныстарын iске асыруға байланысты барлық хат алмасу тiгiледi.
      56. Бақылау субъектiсiнен ұйғарымға соңғы жауап бойынша оны алушыға жiбергеннен кейiн отыз күнтiзбелiк күннiң iшiнде келiспеушілiктер мен ескертулер алмау бақылау объектiсi үшін iсті жабу және бақылау материалдарын мұрағатқа тапсыру үшiн негіз болып табылады.

6. Бақылау материалдарының сапасына сараптама жүргiзу.
Бақылау материалдарын iске асыру. Құқық қорғау
органдарымен жұмыс iстеу

      57. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнде және мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарында белгіленген iшкi бақылауды ұйымдастыруға және жүргізуге бiрыңғай талаптарды қамтамасыз ету мақсатында, бақылау iс-шаралары аяқталғаннан кейiн бақылау материалдарына бақылау сараптамасы жүргiзіледi.
      58. Бақылау материалдарының сапасына бақылау жүргiзу мынадай қағидаттарға негiзделедi:
      объективтілiк - бақылау материалдарының сапасына бақылауды риясыз және адал жүргізу;
      жеткілiктілiгі - бақылау материалдарының сапасын бақылау жүргізiлген бақылауды бағалау үшiн жеткілiктi шарт болып табылады;
      растығы - бақылау материалдарының сапасын бақылау бақылау материалдарында айтылған деректерге ғана негiзделуi тиiс;
      айқындылығы - бақылау материалдарының сапасын бақылау әдiстерi мен өлшемдерi барлық мүдделi тараптарға қол жетiмдi болуы тиiс.
      59. Бақылау субъектiсiнiң қызметкерлерi iшкi бақылауды жүзеге асыру кезiнде белгіленген рәсiмдердi сақтамаған жағдайда бақылау субъектiсінiң басшысы бақылау материалдарының сапасына бақылау жүргiзгеннен кейiн ескертулерi бар мәселелердi қайта тексерудi тағайындау туралы шешiм қабылдайды. Қайта тексеру жоспардан тыс тақырыптық бақылауға жатады, олардың нәтижелерi кешендi бақылаудың қорытындыларына енгiзiлмейдi.
      60. Қадағалау тәртiбiмен iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкілеттi орган жүргiзетiн бақылау материалдарының сапасын бақылауды қоса алғанда бақылау материалдарының сапасына бақылау жүргiзу ережесiн iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкілетті органның басшысы бекiтедi.
      61. Бақылау нәтижелерi бойынша бақылау субъектiсi бақылау объектісiнiң басшысына iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкілеттi орган бекiткен нысан бойынша оны бақылау объектісi тiркеген сәттен бастап бiр айлық мерзiмде орындауға мiндеттi анықталған бұзушылықтарды жоюға нұсқама жiбередi.
      62. Ведомстволық бағынысты ұйымдарды қамти отырып орталық немесе жергілiктi басқару органын жүргiзілген кешендi бақылау нәтижелерiн қорытындылау кезiнде қорытындыланған ақпарат жасалады. Оның негiзiне бақылаумен қамтылған бақылау объектілерiнiң толық тiзбесiн және анықталған бұзушылықтарды келтiре отырып тиiсiнше ресiмделген бақылау материалдары кiредi.
      Ақпарат ведомстволық бағыныстағы ұйымдарда оның құзыретi шегiнде бұзушылықтарды жою жөнiнде жұмыстарды ұйымдастыру және заңнамаға сәйкес кiнәлi лауазымды тұлғаларға шаралар қолдану үшiн тиiстi органның басшысына жiберiледi.
      Бақылау субъектілерi мен объектілерi осы ақпарат бойынша одан әрi жұмыс iстеудi бақылау объектiсiне бақылау iс-шарасында анықталған бұзушылықтарды жоюға нұсқама беру үшін осы Ережеде белгiленген рәсiмдерге сәйкес жүргiзіледi.
      63. Бақылау субъектiсi бюджетті жоспарлау бөлігінде анықталған бюджет заңнамасын бұзу фактілерi туралы ақпаратты басшылыққа алу үшiн бюджетті жоспарлау жөніндегі уәкiлеттi органға және шаралар қабылдау үшiн құрамына бақылау қызметi кiретiн мемлекеттік органның тиiстi құрылымына жiбередi.
      64. (алынып тасталды - 2007.07.31. N 651 )
      65. Бақылау процесiнде анықталған бұзушылықтарды жою жөнiнде қабылданған шаралар турады ақпаратқа бақылау объектiсiнiң басшысы қол қояды.
      66. Бұзушылықтарды нұсқамада және өзге құжаттарда анықталған мерзiмнiң iшiнде жою жөніндегі шаралар қабылданбаған немесе толық емес көлемде қабылданған кезде бақылау субъектiсi кiнәлi лауазымды тұлғаларды тәртiптiк және әкiмшілiк жауапкершілiкке тарту үшiн тиiстi ақпаратты мемлекеттік басқару органына және/немесе өкілеттi органдарға жiбередi.
      67. Iшкi бақылау қызметтерi бақылау нәтижелерi бойынша ақпаратты құрамына олар кiретiн мемлекеттік орган басшысына жiбередi.
      68. Iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлетті орган Есеп комитетіне республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау актілерiн және мәслихаттардың тексеру комиссияларына жергілiкті бюджеттердiң атқарылуын бақылау актілерiн жiбередi.
      69. Жүргізілген бақылау нәтижелері бойынша, жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мемлекеттік активтерді пайдалануда құқық бұзушылықтар белгілері анықталған кезде бақылау материалдары оларды ресімдегеннен кейін бір апта мерзімде шешім қабылдау үшін құқық қорғау органдары мен басқа да уәкілетті органдарға беріледі. Көрсетілген материалдар мыналарды:
      бақылау субъектісiнiң басшысы қол қойған бұзушылықтар фактiлерi туралы iлеспе хатты;
      бақылау актiсiне қол қоюға уәкiлеттi лауазымды тұлғалар қол қойған және тиiстi нормативтiк құқықтық кесiмдерге сiлтеме жасай отырып жiберiлген бұзушылықтардың сипатталуын және олардың сомасын қамтитын актiлердi, оның iшiнде аралық, қарсы (олар жоқ болған кезде - бақылау актiсiне бақылау объектiсiнiң лауазымды тұлғалары қол қоюдан бас тарту туралы тиiсiнше ресiмделген хаттама). Тиiсiнше ресiмделген бақылау объектiсi лауазымды тұлғаларының бақылау актiсiне қол қоюдан бас тартуы бақылау материалдарын iс жүргiзуге қабылдамау үшiн негіз бола алмайды;
      бақылау материалдарына қоса берiлген анықталған фактілерге жататын құжаттардың расталған көшiрмелерi (банктердiң шоттары, ведомостерi, ордерлерi, төлем тапсырмалары, чектер, жүк құжаттар, актілер, бұйрықтар және өзге құжаттар), лауазымды тұлғалардың жазбаша түсiндiрулерi және келiспеушілiктерi, бақылау материалдарының сапасын бақылау нәтижелерiн қамтуы тиiс.
      Ескерту. 69-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      70. Бақылау субъектiлерi және құқық қорғау органдары осы рәсiмдердi регламенттейтiн қабылданатын бiрлескен бұйрықтардың негізiнде тиісті құқық қорғау органына берілген бақылау материалдарының қозғалысы туралы тоқсандық салыстыруларды жүргiзедi.
      71. Бақылау субъектiсiнiң бақылау материалын iске асыруды аяқтауы осы Ережеде көзделген барлық қажеттi рәсiмдердi орындау туралы анықтамамен ресiмделедi.
      Анықтама нысанын, оны ресiмдеу және қол қою тәртiбiн iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкілетті орган бекiтедi.

7. Бақылау іс-шараларының қорытындылары бойынша есептілік

      Ескерту. 7-бөлімнің атауы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.

      72. Қаржылық бақылау органдары жүргізген сыртқы және ішкі бақылау нәтижелері бірыңғай ақпараттық жүйеде ескеріледі.»"Қаржылық бақылау" ақпараттық жүйесінде есептілікті ішкі бақылау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүргізеді.
      73. Статистика жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісілген есептілік нысандарын Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылайтын есеп комитеті және ішкі бақылау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітеді.
      Ескерту. 72-73-тармақтар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      74. Бақылау материалдарын "Қаржылық бақылау" ақпараттық жүйесiне енгізу үшiн мыналар: бақылау объектiсiнiң лауазымды тұлғалары қол қойған бақылау актiсiне қосымша; бақылау материалдарының сапасын бақылау нәтижелерi негiз болады.
      Ескерту. 74-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      75. Iшкi бақылау қызметі бар мемлекеттiк орган iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкілетті органға iшкi бақылау жүргiзу нәтижелерiн бередi.
      76. Бақылау актілерi қағаз жеткiзгiштерде бақылау iс-шарасын жүзеге асырған бақылау субъектiсiнде белгіленген тәртiппен сақталады.
      77. "Қаржылық бақылау" ақпараттық жүйесiн қалыптастыру үшін iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға мынадай құжаттардың электрондық нұсқалары жiберiледi:
      бақылау тағайындау туралы бұйрық, оны Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетiнде және оның аумақтық бөлімшелерінде тiркеу туралы белгiсiмен;
      бақылау объектiсiнде жұмыс жоспары (оның негізiнде бақылау жүзеге асырылатын жеке бақылау бағдарламаларын қоса бере отырып);
      кешенді немесе тақырыптық бақылау актісі;
      бақылау объектісінің лауазымды тұлғалары қол қойған бақылау актісіне қосымша;
      бақылау материалдарының сапасын бақылау нәтижелерi;
      мемлекеттiк және құқық қорғау органдарымен бақылау материалдарын iске асыру бойынша хат алмасу;
      бақылау материалдарын iске асыру және оларды ағымдағы мұрағатқа беру жөнiндегi жұмыстарды аяқтауға қорытынды.
      Қарсы және аралық бақылаудың нәтижелері негізгі мемлекеттік қаржылық бақылау объектісін бақылау актісінде және тексерілетін мәселе шеңберінде ескеріледі.
      "Қаржылық бақылау" ақпараттық жүйесi кiрiс құжаттарының электрондық нұсқасының тiзбесi мен оны ресiмдеу тәртiбiн iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлетті орган анықтайды.
      Ескерту. 77-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.31. N 651 қаулысымен.
      78. Мемлекеттік құпия болып табылатын мәселелер мен бюджеттік бағдарламаларды бақылау кезiнде бақылау актiсi "Қаржылық бақылау" ақпараттық жүйесiне жiберілмейдi.
      Бұл жағдайда онда мыналар: бақылаумен қамтылған бақылау объектiсiнiң атауы; бюджеттік бағдарламалар, iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкiлеттi орган бекiткен нысан бойынша анықталған бұзушылықтардың таратып жазылуы тiркеледi.
      79. "Қаржылық бақылау" ақпараттық жүйесi базасында Есеп комитетiмен және мәслихаттардың тексеру комиссияларымен келiсiм бойынша сыртқы бақылаудың да нәтижелерi де ескерiледi.
      80. Бақылауды тағайындауға қатысты бұйрықтар бойынша тiркеудi есепке алудың жеке кiтабы жүргізiледi.
      81. Iшкi бақылау жөніндегі орталық уәкiлеттi орган бұқаралық ақпарат құралдарында құпиялық, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия режимiн қамтамасыз етудi ескере отырып iшкi бақылау нәтижелерiн жариялауды қамтамасыз етедi.