Республикалық маңызы бар сауықтыру мақсатындағы cу объектiлерiнiң тiзбесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 7 маусымдағы N 634 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2015 жылғы 31 қазандағы № 870 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкiметiнiң 31.10.2015 № 870 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су кодексiнiң  93-бабы 2-тармағының 1) тармақшасын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Республикалық маңызы бар сауықтыру мақсатындағы су объектiлерiнiң тiзбесi бекiтiлсiн.

      2. "Республикалық маңызы бар сауықтыру мақсатындағы су айдындар (жерасты сулары) тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 26 қаңтардағы N 95  қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1995 ж., N 4, 51-құжат) күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2004 жылғы 7 маусымдағы 
N 634 қаулысымен    
бекiтiлген       

  Республикалық маңызы бар сауықтыру мақсатындағы су объектiлерiнiң тiзбесi

____________________________________________________________________
N | Жерасты    |             |   Жерасты суларының   |    Суды
   |сулары кен  | Орналасқан  |      тұрпаты мен      |пайдаланудың
   |орындарының |    жері     |  бальнеологиялық тобы |   мақсаты
   | атауы мен  |             |                       |
   | учаскелер  |             |                       |
____________________________________________________________________
1 |     2      |      3      |           4           |      5
____________________________________________________________________
                           Ақмола облысы
____________________________________________________________________
1   Майбалық     Бурабай кентi. Хлоридтi натрийлi    Бальнеологиялық
                 нен шығысқа    бромды тұздықтар
                 қарай 7 кило.
                 метр (бұдан
                 әрi - км)

2   Құлагер-     Көкшетау       "Ерекше құрамдас     Емдiк-асханалық
    Арасан N     қаласынан      бөлiктерi мен
    5429 ұңғыма  оңтүстiк-      қасиеттерi жоқ"
                 шығысқа        әлсiз минералдан.
                 қарай 6 км     дырылған сульфатты-
                                хлоридтi магний-
                                натрийлi

3   Инка         Красный Яр     Құрамында органика.  Емдiк-асханалық
                 ауылы Чаглинка лық заттар бар әлсiз
                 өзенiнiң сол   минералдандырылған
                 жақ жағалауы   сульфатты-хлоридтi
                                кальцийлi-магнийлi-
                                натрийлi

4   Қайнарлы-II  Астана қаласы. Құрамында органика.  Емдiк-асханалық
                 нан оңтүстiк   лық заттар бар әлсiз 
                 шығысқа        минералдандырылған
                 қарай 28 км    сульфатты-хлоридтi
                                натрийлi

5   Сұңқар       Зерендi көлі.  Араласқан әлсiз      Бальнеологиялық
                 нiң оңтүcтiк   радонды
                 жағалауы
____________________________________________________________________
                           Ақтөбе облысы
____________________________________________________________________
6   Шалқар       Шалқар қаласы  Азотты әлсiз         Емдiк-асханалық
                                минералдандырылған
                                сульфатты-гидрокар.
                                бонатты-хлоридтi
                                натрийлi кремнийлi

7   Жыланды      Ақтөбе қаласы. Күштi минералданды.  Бальнеологиялық
    учаскесi     нан            рылған хлоридтi
    N 15 ұңғыма  солтүстiк-     натрийлi йодты-
                 шығысқа        бромды
                 қарай 15 км

8   Жыланды      Ақтөбе         "Ерекше құрамдас     Емдiк-асханалық
    учаскесi     қаласынан      бөлiктерi жоқ" әлсiз
    N 16 ұңғыма  солтүстiк-     минералдандырылған
                 шығысқа        гидрокарбонатты-
                 қарай 15 км    сульфатты натрийлi-
                                магнийлi-кальцийлi

9   Белогорск    Ақтөбе         "Ерекше құрамдас     Бальнеологиялық
    N 4-Э ұңғыма қаласынан      бөлiктерi мен
                 шығысқа 25 км  қасиеттерi жоқ"
                                азотты күштi
                                минералдандырылған
                                хлоридтi-натрийлi

10  Белогорск    Ақтөбе         Әлсiз минералдан.    Емдiк-асханалық
    N 3-Э ұңғыма қаласынан      дырылған сульфатты
                 шығысқа қарай  магнийлi-кальцийлi
                 25 км
____________________________________________________________________
                           Алматы облысы
____________________________________________________________________
11  Тау-Түрген   Алматы         "Ерекше құрамдас     Бальнеологиялық
                 қаласынан      бөлiктерi мен        және 
                 оңтүстiк-      қасиеттерi жоқ"      емдiк-асханалық
                 шығысқа        азотты әлсiз 
                 қарай 30 км    минералдандырылған
                                сульфатты кальцийлi-
                                натрийлi әлсiз
                                термалды

12  Алма-Арасан  Алматы         Азотты әлсiз         Бальнеологиялық
                 қаласынан      минералдандырылған   және
                 оңтүстiк-      әлсiз радонды        емдiк-асханалық
                 батысқа        сульфатты-гидрокар.
                 қарай 25 км    бонатты магнийлi-
                                натрийлi кремнийлi
                                термалды

13  Қорам        Алматы         Азотты әлсiз         Бальнеологиялық
                 қаласынан      минералдандырылған   және
                 шығысқа қарай  сульфатты-хлоридтi,  емдiк-асханалық
                 125 км         кальцийлi-натрийлi

14  Ақсай        Алматы         Азотты әлсiз         Бальнеологиялық
                 қаласының      минералдандырылған   және
                 шығыс жақ      және аз минералдан.  емдiк-асханалық
                 шетiнде        дырылған хлоридтi
                                кальцийлi-натрийлi
                                термалар

15  Албан-       Шонжы ауылы.   Әлсiз минералданды.  Бальнеологиялық
    Арасан       нан шығысқа    рылған әлсiз сiлтiлi және
                 қарай 55 км    термалды хлоридтi-   емдiк-асханалық
                                гидрокарбонатты-
                                сульфатты натрийлi
                                термалар

16  Қапал-       Арасан-Қапал   Азотты әлсiз         Бальнеологиялық
    Арасан       ауылы          минералдандырылған
                                хлоридтi-сульфатты
                                натрийлi әлсiз
                                радонды кремнийлi
                                термалар

17  Қу-Арасан    Көктал ауылы.  Әлсiз минералданды.  Бальнеологиялық
                 нан солтүстiк. рылған әлсiз радонды
                 ке қарай 23 км кремнийлi хлоридтi-
                                сульфатты-натрийлi

18  Алматы,      Алматы қаласы. Құрамында бром мен   Бальнеологиялық
    Жоғарғы      ның оңтүстік   органикалық заттар.
    Каменка      батыс шеті     дың мөлшерi көп
    учаскесі                    азотты аз минерал.
                                дандырылған жоғары
                                термалды хлоридтi
                                натрийлi-кальцийлi
 

  19  Алматы,      Алматы қаласы. Азотты-метанды әлсiз Бальнеологиялық
    Покровский   ның солтүсті.  минералдандырылған
    учаскесi     гіне қарай     гидрокарбонатты
                 6 км           хлоридтi-натрийлi
                                фторлы термалды

20  Алматы,      Алматы қаласы. Азотты орташа        Бальнеологиялық
    Пригородный  ның солтүстік- минералдандырылған
    учаскесi     батыс шетінде  хлоридтi кальцийлi-
                                натрийлi йодты-
                                бромды термалар

21  Алматы,      Алматы         Әлсiз минералдан.    Бальнеологиялық
    Көктем       қаласының      дырылған хлоридтi-
    учаскесi     оңтүстік шеті  сульфатты натрийлi
                                кремнийлi фтoрлы
                                термалар

22  Алматы, ІІМ  Алматы         Әлсiз минералдан.    Бальнеологиялық
    санаторийi.  қаласының      дырылған хлоридтi-
    нiң учаскесi оңтүстiк шетi  сульфатты натрийлi
                                кремнийлi фторлы
                                әлсiз радонды
                                термалар

23  Алматы,      Алматы         Азотты әлсiз        Бальнеологиялық,
    "Алматы"     қаласынан      минералдандырылған   емдiк ауыз су
    санаторийi   оңтүстiкке     хлоридтi кальцийлi-
    учаскесi     қарай 3 км     натрийлi

24  Алматы,      Түрген кентi   Хлоридтi натрийлi    Бальнеологиялық
    Түрген                      йодты-бромды тұздық
    учаскесi
____________________________________________________________________
                          Атырау облысы
____________________________________________________________________
25  Сарыбұлақ    Құлсары кентi. Құрамында органика.  Емдiк-асханалық
                 нен оңтүстiк   лық заттар көп әлсiз
                 шығысқа қарай  минералдандырылған
                 70 км          сульфатты-хлоридтi
                                натрийлi
____________________________________________________________________
                    Шығыс-Қазақстан облысы
____________________________________________________________________
26  Рахманов     Язовка ауылы.  Азотты әлсiз радонды Бальнеологиялық
    қайнары      нан 19 км      гидрокарбонатты      және
                                натрийлi кремнийлi   емдiк-асханалық
                                термалар

27  Арасан-Талды Зайсан қаласы. Азотты әлсiз         Емдiк-асханалық
                 нан батысқа    минералдандырылған
                 қарай 30 км    әлсiз радонды
                                хлоридтi-сульфатты
                                кальцийлi-натрийлi
                                кремнийлi гипертерма

28  Жеменей      Зайсан қаласы. "Ерекше құрамдас     Емдiк-асханалық
                 нан оңтүстiк-  бөлiктерi мен
                 батысқа қарай  қасиеттерi жоқ"
                 17 км          әлсiз минералданды.
                                рылған гидрoкaрбо.
                                натты-сульфатты
                                магнийлi-натрийлi

29  Барлық-      Мақаншы        Азотты әлсiз         Бальнеологиялық
    Арасан       кентiнен       минералдандырылған   және
                 оңтүстiк-      хлоридтi-сульфатты   емдiк-асханалық
                 шығысқа қарай  кальцийлi-натрийлi
                 110 км         кремнийлi термалар
____________________________________________________________________
                          Жамбыл облысы
____________________________________________________________________
30  Мерке        Мерке ауылынан Әлсiз минералдан.    Бальнеологиялық
                 оңтүстiкке     дырылған сульфатты-  және емдік
                 қарай 14 км    хлоридтi натрийлi    ауыз су
                                орташа және жоғары
                                радонды

31  Ұзынбұлақ-   Қаратау        "Ерекше құрамдас     Бальнеологиялық
    Арасан       қаласынан      бөлiктерi мен        және
                 солтүстiк-     қасиеттерi жоқ"      емдiк-асханалық
                 батысқа қарай  әлсiз минералдан.
                 2 км           дырылған сульфатты
                                кальцийлi
____________________________________________________________________
                      Батыс Қазақстан облысы
____________________________________________________________________
32  Ақжайық,     Орал           Аз минералданды.     Емдiк ауыз су
    N 21-Ц       қаласынан      рылған хлоридтi
    ұңғымасының  оңтүстiкке     магнийлi-натрийлi
    учаскесі     қарай 50 км    темiрлi

33  Ақжайық,     Орал           Құрамында бром       Бальнеологиялық
    N 41-Ц       қаласынан      көп күшті
    ұңғымасының  оңтүстiкке     минералдандырылған
    учаскесi     қарай 50 км    хлорлы натрийлi

34  Подстепное   Орал           "Ерекше құрамдас     Емдiк-асханалық
                 қаласынан      бөлiктерi мен
                 оңтүстiкке     қасиеттерi жоқ"
                 қарай 18 км    әлсiз минералдан.
                                дырылған гидро-
                                карбонатты-хлорлы
                                магнийлi-кальцийлi-
                                натрийлi
____________________________________________________________________
                         Қaрағанды облысы
____________________________________________________________________
35  Құйын        Қаражал        Әлсiз минералданды.  Бальнеологиялық
    (Шалғия)     қаласынан      рылған хлоридтi-
                 оңтүстiкке     сульфатты-гидрокар.
                 қарай 50 км    бонатты кальцийлi-
                                натрийлi әлсiз
                                радонды

36  Қаражал      Қаражал        "Ерекше құрамдас     Емдiк-асханалық
                 қаласынан      бөлiктерi мен
                 оңтүстiк-      қасиеттерi жоқ"
                 шығысқа        әлсiз минералдан.
                 қарай 7 км     дандырылған
                                сульфатты-хлоридтi-
                                магнийлi-натрийлi

37  Темiрсу      Қарағанды      Әлсiз минералданды.  Емдiк ауыз су
                 қаласынан      рылған сульфатты
                 шығысқа        магнийлi-кальцийлi
                 қарай 160 км   темiрлi

38  Жартас       Қарағанды      "Ерекше құрамдас     Бальнеологиялық
                 қаласынан      бөлiктерi мен        және
                 оңтүстiк       қасиеттерi жоқ"      емдік ауыз су
                 шығысқа        әлсiз минералданды.
                 қарай 50 км    рылған сульфатты-
                                хлоридтi натрийлi

39  Жосалы       Қарағанды      Азотты әлсiз         Бальнеологиялық
                 қаласынан      минералдандырылған
                 шығысқа        сульфатты кальцийлi-
                 қарай 160 км   натрийлi темiрлi

40  Шахтерское   Қарқаралы      Қарапайым құрамды    Бальнеологиялық
                 қаласынан      әлсiз радонды
                 оңтүстiк-
                 батысқа қарай
                 5 км
____________________________________________________________________
                         Қызылорда облысы
____________________________________________________________________
41  Арал         Арал қаласы    Құрамындағы бромы    Бальнеологиялық
                                көп азотты орташа
                                минералдандырылған
                                сульфатты-хлоридті
                                натрийлi

42  Жаңақорған   Жаңақорған     "Ерекше құрамдас     Бальнеологиялық
                 кентiнен       бөлiктерi мен        және
                 оңтүстiк       қасиеттерi жоқ"      емдiк-асханалық
                 шығысқа        азотты әлсiз
                 қарай 2 км     минералдандырылған
                                хлоридтi-сульфатты
                                магнийлi-кальцийлi-
                                натрийлi
____________________________________________________________________
                          Қостанай облысы
____________________________________________________________________
43   Горняк      Аманқарағай    "Ерекше құрамдас     Бальнеологиялық
                 кентiнен       бөлiктерi мен        және
                 солтүстiк-     қасиеттерi жоқ"      емдiк ауыз су
                 батысқа        әлсiз минералданды.
                 қарай 2 км     рылған хлоридтi-
                                сульфатты натрийлi

44  Щербаков.    Сосновый бор   "Ерекше кұрамдас     Емдiк ауыз су
    ское -       кентiнен       бөлiктерi мен
    "Сосновый    солтүстiкке    қасиеттерi жоқ"
    бор"         қарай 4 км     әлсiз минералданды.
                                рылған хлоридтi-
                                сульфатты натрийлi

45  Озерное      Белоглинка     "Ерекше құрамдас     Бальнеологиялық
                 кентiнен       бөлiктерi мен        және
                 шығысқа        қасиеттерi жоқ"      емдiк ауыз су
                 қарай 9 км     азотты аз
                                минералдандырылған
                                сульфатты-хлоридтi
                                натрийлi

46  Колос        Щербаков       "Ерекше құрамдас     Емдiк ауыз су
                 кентiнен       бөлiктерi мен        және асханалық
                 солтүстiк-     қасиеттерi жоқ"
                 батысқа        әлсiз минералданды.
                 қарай 6 км     рылған сульфатты-
                                хлоридтi натрийлi

47  Прогресс     Қостанай       Сульфатты-хлоридтi-  Асханалық
                 қаласы         натрийлi

48  Притоболь.   Тобол          Сульфатты-хлоридтi-  Асханалық
    ское         станциясынан   натрийлi (магнийлі-
                 солтүстiк      натрийлi)
                 батысқа 7 км
____________________________________________________________________
                          Маңғыстау облысы
____________________________________________________________________
49  Шевченко     Ақтау қаласы,  Хлоридтi натрийлi    Бальнеологиялық
                 Каспий         бромды тұздықтар
                 теңiзiнiң
                 шығыс жағалауы

50  Ералы        Ералы кентiнiң Құрамында органика.  Бальнеологиялық
                 шетінде        лық заттары көп
                                аз минералданған
                                сульфатты-хлоридтi-
                                натрийлi

51  Сад-Дубов.   Tүпқаpaған     "Ерекше құрамдас     Емдiк-асханалық
    ского        түбегiнiң      бөлiктерi мен
                 батыс шетiнде  қасиеттерi жоқ" аз
                                минералдандырылған
                                хлоридтi-натрийлi
____________________________________________________________________
                          Павлодар облысы
____________________________________________________________________
52  Мойылды      Павлодар       "Ерекше құрамдас     Бальнеологиялық
                 қаласынан      бөлiктерi мен        және
                 солтүстiк-     қасиеттерi жоқ"      емдiк-асханалық
                 шығысқа        әлсiз минералданды.
                 қарай 10 км    рылған хлоридтi-
                                сульфатты натрийлi

53  "Роса"       Павлодар       "Ерекше құрамдас     Емдiк-асханалық
    учаскесi     қаласының      бөлiктерi мен
                 орталық        қасиеттерi жоқ"
                 өнеркәсiптiк   әлсiз минералданды.
                 аймағы         рылған азотты
                                гидрокарбонатты-
                                хлоридтi-сульфатты
                                натрийлi

54  "Бастау"     Павлодар       "Ерекше құрамдас     Емдiк-асханалық
    (Жақсылық)   қаласының      бөлiктерi мен
    учаскесi     солтүстік      қасиеттерi жоқ"
                 өнеркәсiптiк   әлсiз минералданды.
                 аймағы         рылған азотты
                                гидрокарбонатты-
                                хлоридтi-сульфатты
                                натрийлi

55  "Жетi        Павлодар       Құрамында йод көп    Емдiк-асханалық
    ағайын"      қаласының      әлсiз минералданды.
    учаскесi     солтүcтiк      рылған сульфатты-
                 бөлiгi         хлоридтi магнийлi-
                                натрийлi

56  "Apгo"       Павлодар       "Ерекше құрамдас     Емдiк-асханалық
    учаскесi     қаласының      бөлiктерi мен
                 оңтүстік       қасиеттерi жоқ"
                 бөлігі         әлсiз минералданды.
                                рылған сульфатты-
                                хлоридтi магнийлi-
                                натрийлi
____________________________________________________________________
                   Солтүстiк Қазақстан облысы
____________________________________________________________________
57  Асан         Асан темiр     "Ерекше құрамдас     Емдiк-асханалық
                 жол станциясы. бөлiктерi мен
                 нан солтүстiк  қасиеттерi жоқ"
                 шығысқа        әлсiз минералданды.
                 қарай 5 км     рылған сульфатты-
                                гидрокарбонатты-
                                хлорлы магнийлi-
                                натрийлi

58  Қызылжар     Петропавл      Құрамында радон көп  Бальнеологиялық
                 қаласынан      күштi минералданды.
                 оңтүстiк       рылған хлоридтi
                 батысқа        натрийлi йодты-
                 қарай 2 км     бромды

59  Благовещен.  Благовещенка   Әлсiз минералданды.  Бальнеологиялық
    ское         кентiнен       рылған сульфатты-
                 оңтүстiк-      хлоридтi гидрокар.
                 шығысқа қарай  бонатты кальцийлi-
                 1,5 км         натрийлi

60  Раушан-      Петропавл      Әлсiз минералданды.  Емдiк-асханалық
    Арасан       қаласынан      рылған кремнийлi
                 солтүстiк      гидрокарбанатты-
                 шығысқа        сульфатты-хлоридтi
                 қарай 15 км    магнийлi-натрийлi
____________________________________________________________________
                    Оңтүстiк Қазақстан облысы
____________________________________________________________________
61  Түркiстан    Түркiстан      Құрамында органика.  Бальнеологиялық
                 ауылынан       лық заттары көп аз
                 оңтүстiкке     минералдандырылған
                 қарай 3 км     сульфатты-хлоридтi
                                натрийлi кремнийлi
                                термалар

62  Манкент      Шымкент        "Ерекше құрамдас     Бальнеологиялық
                 қаласынан      бөлiктерi мен
                 солтүстiк      қасиеттерi жоқ"
                 шығысқа        әлсiз минералданды.
                 қарай 25 км    рылған сульфатты-
                                хлоридтi натрийлi
                                термалар

63  Шымкент      Темiрлан ауылы Азотты әлсiз         Емдiк-асханалық
                                минералдандырылған
                                сульфатты-гидрокар.
                                бонатты натрийлi
                                термалар

64  Сарыағаш     Сарыағаш       Құрамында кремний    Бальнеологиялық
                 қаласы,        қышқылы көп азотты   және
                 "Сарыағаш"     әлсiз минералданды.  емдiк-асханалық
                 курорты        рылған хлоридтi-
                                гидрокарбонатты
                                натрийлi
____________________________________________________________________