Магистралдық, станциялық және кiрме жолдарда жүру қауiпсiздiгi талаптарының сақталуын тексеру ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 9 желтоқсандағы N 1249 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 21 қарашадағы № 715 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 21.11.2016 № 715 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Темiр жол көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 14-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Магистралдық, станциялық және кiрме жолдарда жүру қауiпсiздiгі талаптарының сақталуын тексеру ережесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      мiндетiн атқарушы

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2003 жылғы 9 желтоқсандағы
N 1249 қаулысымен    
бекiтiлген        

Магистралдық, станциялық және кiрме жолдарда жүру
қауiпсіздігі талаптарының сақталуын тексеру ережесi

1. Жалпы ережелер

      1. Магистралдық, станциялық, және кiрме жолдарда жүру қауiпсiздiгi талаптарының сақталуын тексеру ережесi (бұдан әрi - Ереже) мемлекеттiк көлiктiк бақылау уәкiлеттi органының (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) лауазымды тұлғаларының, магистралдық, станциялық және кiрме жолдарда жүру қауiпсiздiгi талаптарын сақтауға тексеру жүргiзу тәртiбiн анықтайды.

      2. Тексеру жүргiзу кезiнде уәкiлеттi органның лауазымды тұлғалары өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына , Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Үкiметiнiң кесiмдерiне, өзге де нормативтiк құқықтық кесiмдерге , сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

2. Магистралдық, станциялық және кiрме
жолдарда жүру қауiпсiздiгi талаптарының
сақталуын тексеру тәртiбi

      3. Уәкiлеттi органның лауазымды тұлғалары өз құзыретiне қатаң сәйкестiкте магистралдық, станциялық және кiрме жолдарда жүру қауiпсiздiгi талаптарының сақталуын тексерудi жүзеге асырады.

      4. Магистралдық, станциялық және кiрме жолдарда жүру қауiпсiздiгi талаптарының сақталуын тексеру, сондай-ақ жүру қауiпсiздiгiнiң айқындалған бұзушылықтарын жою:
      1) магистралдық және станциялық жолдарда - ай сайын, ол туралы темiр жол көлiгi ұйымының тексеру журналына жазба жазылуы тиiс;
      2) кiрме жолдарда - тоқсан сайын, нәтижесiнде анықталған бұзушылықтар туралы акт ресiмделуге тиiс.

      5. Магистралдық, станциялық және кiрме жолдардың техникалық жағдайын тексеруден басқа, жолаушылар және жүк тасымалдау қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге ықпал ететiн ғимараттар мен құрылымдар бiр уақытта қаралуға тиiс.

      6. Магистральдық және станциялық жолдардың учаскелері бойынша жолаушылар поездарының сағатына 60 км/сағ және одан көп жылдамдықпен жүретін бағыттарын тексеру айына кемінде екі рет жүргізілуі тиіс.
       Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2009.03.16.  N 333 Қаулысымен.

      7. Магистралдық, станциялық және кiрме жолдарда жүру қауiпсiздiгi талаптарының сақталуын тексерудi уәкiлеттi органның лауазымды тұлғалары:
      1) жыл сайын бекiтiлетiн ведомствоiшiлiк жоспардың;
      2) мемлекеттiк органдардың тапсырмалары негiзiнде, сондай-ақ шаруашылық субъектiлерi лицензиялық және көлiк заңнамаларын бiрнеше мәрте бұзған жағдайда жүргiзiледi.

      8. Бөлшектердi немесе заттарды зерттеуге немесе сынауға жiберу туралы шешiмдi жүру қауiпсiздiгi талаптарын сақтауды тексеретiн басшы, ал Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының келiсiмi бойынша қабылдайды.

      9. Жүру қауiпсiздiгiн бұзушылық жағдайларын айқындауда есепке алудың бастапқы құжаты қызметтiк тексерудiң РБУ-1 нысанды (1-қосымша), РБУ-3 нысанды (2-қосымша) актiсiнiң бiрiншi данасы және РБУ-7 нысанды (3-қосымша) есептеу кiтабындағы жазу болып табылады.
      Қазақстан Республикасының темiр жол көлiгiндегi поезд және маневр жұмысында жiберiлген жүру қауiпсiздiгiн бұзушылықтар оқиғалары жөнiндегi есептер РБ-2 нысаны (4-қосымша) бойынша жасалады.

      10. Жүру қауiпсiздiгi бұзушылығы айқындалған жағдайда тексеру материалдарына мынадай құжаттар жатады:
      1) iстiң тiзiмдемесi;
      2) қызметтiк тексеру актiсi (РБУ-3 нысанды);
      3) жүру қауiпсiздiгiн бұзу фактiсi бойынша жүру қауiпсiздiгi жөнiндегi бас ревизордың техникалық қорытындысы;
      4) жүру қауiпсiздiгiн бұзу жағдайын талдау бойынша темiр жол көлiгi ұйымдарында жүргiзiлген жедел кеңестердiң хаттамалары;
      5) темiр жол ұйымдары басшыларының қызметтiк тексеру нәтижелерi бойынша шығарған бұйрықтары;
      6) темiр жол көлiгi жылжымалы құрамы мен техникалық құралдарын ұстау нормаларынан ауытқулары және зақымдары көрсетiлген сызбалар, актiлер мен фотосуреттер;
      7) түпнұсқасының сақталатын орнын көрсете отырып, поезд локомотивiнiң жылдамдық өлшегiш таспасының мағынасын ашу нәтижелерi;
      8) айқындалған жүру қауiпсiздiгi бұзушылықтарына қатысы бар жүру қауiпсiздiгi техникалық, құралдарының, соның iшiнде букстердiң қызып кетуiн автоматты анықтау, автоматты локомотив дабылдары аспаптарының жай-күйi және жұмыс iстеуi туралы актiлер;
      9) поездың заттық қағазы;
      10) жүру қауiпсiздiгiн бұзушылық себептерiне қатысты бөлiгiнде техникалық құралдарды тексеру журналдарынан, диспетчерлiк өкiмдерiнен, станциялардың техникалық-басқарушылық актiлерiнен, ревизорлық нұсқаулар кiтаптарынан үзiндi көшiрмелер;
      11) жүру қауiпсiздiгiн бұзушылыққа қатысы бар тұлғалардың мiнездемелерi, олардың түсiнiктемелерi, еңбек және демалыс режимi туралы мәлiметтер;
      12) жылжымалы құрамның зақымдану дәрежесi туралы актiлер;
      13) жүктердiң жоғалуынан немесе бүлiнуiнен болған зияндар, техникалық құралдарда болған ақаулар, жүру қауiпсiздiгiн бұзушылық салдарын жоюға арналған шығындар туралы алдын ала мәлiметтер бар анықтама;
      14) жұмыстағы жүру қауiпсiздiгiн бұзушылық айқындалған жағдайлар туралы материалдар бар iске жедел кеңестер хаттамалары, жүргiзiлген талдау нәтижелерi бойынша шығарылған бұйрықтар және жұмыста жүру қауiпсiздiгiн бұзушылықтардың алдын алу жөнiндегі iс-шаралар қоса берiледi.

      11. Жүру қауiпсiздiгiнiң айқындалған бұзушылықтар уәкiлеттi органмен есепке алынады. Есеп жүргiзу тәртiбi уәкiлеттi органмен бекiтiледi.

3. Апат немесе авария кезiнде магистралдық, станциялық және
кiрме жолдарда жүру қауiпсiздiгi талаптарының
сақталуын тексеру тәртiбi

       Ескерту. 3-бөлімнің тақырыбында, 12, 13, 15, 16, 17-тармақтардағы "Авария", "аварияны" және "Аварияға" деген сөздер тиісінше "Апат немесе авария", "Апатты немесе аварияны" және "Апатқа немесе аварияға" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2009.03.16. N 333 Қаулысымен.

      12. Апат немесе авария кезiнде магистралдық, станциялық және кiрме жолдарда жүру қауiпсiздiгi талаптарының сақталуын тексеру РБУ-1 нысанды актiнi ресiмдеумен екi жетi мерзiмде жүргiзiледi және уәкiлеттi органға жiберiледi.
      Тексеру нәтижелерi уәкiлеттi органмен бiр айдың iшiнде қаралады.

      13. Апат немесе авария кезiнде магистралдық, станциялық және кiрме жолдарда жүру қауiпсiздiгi талаптарының сақталуын тексеру барысында, тексеру жүргiзу басшысы: тартым жылжымалы құрамның техникалық жай-күйiнiң журналын, оның жылдамдық өлшегiш таспасын, поездың заттық қағазын, поезды тежегiштермен қамтамасыз ету туралы анықтаманы, аталған поезд-учаскесiнде жүру жылдамдығын шектеу туралы ескертпе бланктердi тiкелей алып қояды.

      14. Апат немесе авария жағдайларын тексеру материалдарына осы Ереженiң 10-тармағында көрсетiлген құжаттардан басқа, мынадай құжаттар қоса берiледi:
      1) жүргiзiлген эксперименттер мен есептеулердің (олар жүргiзiлген жағдайда) нәтижелерi;
      2) апат немесе авария болған учаске бойынша поездар жүрiсiнiң атқарылған кестесiнiң көшiрмесi және тасымалдау бөлiмшесiнiң бастығы растаған поездардың кiдiруi туралы анықтама;
      3) апат немесе авария болған жердегi жолдың жоспары мен пiшiнi, жол өлшеу вагондарының таспасын қоса берiп, жол өлшеу және ақау тапқыш құралдармен жолды соңғы тексерудiң нәтижелерi туралы анықтама, сондай-ақ жолды заттай тексерудiң нәтижелерi туралы кiтаптардағы жазбалардың көшiрмелерi;
      4) метеорологиялық анықтама;
      5) темiр жол көлiгi ұйымдарының зардап шеккен азаматтары мен қызметкерлерi туралы ақпарат;
      6) жылжымалы құрамның орналасуы, олардың рельстен шығып кеткен iздерi рельстен шығу басталғаннан бастап локомотивтiң және (немесе) вагондардың жекелеген топтарының тоқтаған жерiне дейiн көрсетiлген жолдың үстiңгi қабат құрылыстарының бұзылу сызбасы;
      7) рельстен шығып кеткен орынды, жылжымалы құрамның техникалық жай-күйiн, жолды, дабыл беру, орталықтандыру, блоктау және байланыс құрылғыларын, қирау немесе апат немесе авария себептерiн белгiлеу кезiнде маңызы бар басқа да құрылғыларды тексеру актiлерi (бұл ретте көрсетiлген актiлерге оны пайдалануға жауапты темiр жол көлiгi ұйымдарының басшылары қол қояды);
      8) апат немесе авария салдары жалпы көрiнiсiнiң, зақымданған жолдың, жылжымалы құрамның, жолда табылған бөтен заттардың, бөлшектердiң, поезд локомотивiн басқару аспаптарының жағдайы мен жай-күйiнiң фотосуретi;
      9) жүру қауiпсiздiгiн бұзуға тiкелей кiнәлi тұлғаларды медициналық куәландыру туралы қорытынды;
      10) оқиғаға қатысы бар тұлғалардың жазбаша түсiндiрмелерi және сұрау хаттамасы.
       Ескерту. 14-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.03.16. N 333 Қаулысымен.

      15. Апат немесе авария кезiнде жүру қауiпсiздiгi талаптарының сақталу тәртiбiн тексеру материалдары кемiнде төрт данада жасалады және жiберiледi:
      1) уәкiлеттi органға;
      2) Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына;
      3) Қазақстан Республикасының көлiктегi iшкi iстер органдарына;
      4) Апат немесе авария жiберген ұйымға.

      16. Темiр жол көлiгi қызметiне байланысы жоқ өзге ұйымдардың қызметкерлерiнiң кiнәсiнен болған апатты немесе аварияны тергеу материалынан туындайтын техникалық қорытынды мен ұсыныстар көрсетiлген ұйымдарға жiберiледi.

      17. Апатқа немесе аварияға жүргiзiлген тексеру нәтижелерi туралы материалдардың уәкiлеттi органда сақталу мерзiмi - кемiнде 5 жыл.

Магистралдық, станциялық  
және кiрме жолдарда жүру  
қауiпсiздiгi талаптарының 
сақталуын тексеру ережесiне
1-қосымша        

       Ескерту. Тақырыбында және барлық мәтін бойынша "Аварияны", "Аварияның", "Авария", "Аварияға" деген сөздер тиісінше "Апатты/аварияны", "Апаттың/аварияның", "Апат/авария", "Апатқа/аварияға" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2009.03.16. N 333 Қаулысымен.

Апатты/аварияны алғашқы тергеудiң актісi
(РБУ-1 нысаны)

_________ жылғы _________ (күні, айы) ___________ (станция, аралық)
_________________________________________________ (темiр жол көлiгi
ұйымның атауы) басшысы __________________________________ (басшының
Т.А.Ә.) ___________________________________________________________
(қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге жауапты темiр жол көлiгi ұйым
қызметкерлерiнiң Т.А.Ә.) қатысуымен прокурор
___________________________________________ бiрлесiп жасады, апат/авария болған жерге келiп және авария себебiне алғашқы тексеру жүргiзiп, мынаны анықтады:

1. Апаттың/аварияның мән-жайы

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________ (апат/авария орнындағы жылжымалы құрамның тұрған жері - толық сызбасы, фотосуреттер қоса берiледi)

2. Апат/авария салдары

___________________________________________________________________
      Зардап    |  Жылжы.   | Қира. | Жөндеу көлемiнде|   Жол
     шеккендер  |  малы     | ғаны  | зақымдалғаны    |
                |  құрам    |       |_________________|
                |           |       |Күр.|Орта.| Ағым.|
                |           |       |делi|ша   |дағы  |
___________________________________________________________________
                                                       Зақымдалған:
________адам    локомотив                              жол -
қаза болды      ........                               стрелка -

Жарақат.        Жүк/вагон                              Жол, ЖҚ,
танғаны:___                                            жүк және тағы
                                                       басқалардың
ауыр:____       2 - осьтiк                             зақымда.
адам            ..........                             нуынан
                                                       келтiрiлген
                                                       сома

                                                       ............
жеңiл:          4 - осьтiк
_____ адам      ..........

                                                       Қозғалыстағы
                Жолаушы-                               үзіліс:
                лар/вагоны                             Толық ______
                                                       сағ. _______
                                                       мин. _______

                                                       Бiржолда
                                                       сағ. мин.
___________________________________________________________________

3. Бақылау мәлiметтерi

      1) Апатқа/аварияға ұшыраған поездар:
___________________________________________________________________
По.|По.|Локомотив|            Поезд құрамы           |Ескерту
езд|езд|_________|___________________________________|
N  |тү.|се. |N   |Осьте.|        вагондар саны       |
   |рі |рия.|    |рiнiң |____________________________|
   |   |сы  |    |саны  |2   |4   |8   |жүк    |бос  |
   |   |    |    |      |ось-|ось-|ось-|тиелген|     |
   |   |    |    |      |тiк |тiк |тiк |       |     |
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      2) жергiлiктi жердiң жағдайы (толтырған кезде керек емесiн сызып тастаңыз): өр, еңiс _____; алаңқай ұзындығы _____ метр; қисық радиусi _____ метр; түзу ұзындығы _____ метр; метр тереңдiктi шұңқыр, биiктiктi үйінді;
      3) ауа-райы жағдайы: (керек емесiн сызып тастаңыз) ашық, қараңғы, жел, қар, боран, аяз, жаңбыр, көктайғақ _________________
      4) жолдың жоғарғы қабатының конструкциясы: _______________ үлгiсiндегi рельс, бекiтпенiң _____ үлгiсi, 1 шақырымға алғандағы шпал саны _____ , _______________ балласты;
      5) жолдың жоғарғы қабатын қараудың нәтижелерi (нақты жай-күйiн және оны ұстауда анықталған ауытқуларды көрсете отырып)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      6) жылжымалы құрамның жүру бөлшектерiн қараудың нәтижелерi (жай-күйі және қалыпты өлшемдердiң және рұқсаттардың анықталған ауытқулары көрсетiлсiн)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      7) тiркеу және соғу аспаптарын қарау нәтижелерi (жай-күйi және қалыпты өлшемдердiң және рұқсаттардың анықталған ауытқулары көрсетiлсiн)
      8) жол және поезд дабылдарының жағдайы, көрiнуi және жай-күйi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      9) поезд машинисiне ескертудi беру керек пе еді, ол қандай және ол берiлдi ме?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      10) поезд жүрiсiнiң белгiленген нақты жылдамдығы (анықтау әдiсiн көрсете отырып)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      11) поезд құрамының дұрыс қалыптастырылуы (анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      12) поезд құрамын тежегiштермен қамтамасыз ету: автотежегiш осьтерiнiң саны мен жалпы тежегiштi басу (поезды ажыратқан кезде - құрамның соңғы және басқы бөлiгi үшiн жеке-жеке) анықталды________/ iс жүзiнде ________ қол әрекетiмен анықталды ________ ic жүзінде ________
      13) поезд құрамында қолданылатын тежегiш осьтерiнiң орналасуы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      14) автотежегiштiң анықталған ақаулығын сипаттау
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      15) тоқтату крандарының орналасуы мен жай-күйi, соның iшiнде қайсысы iске қосылған
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      16) локомотивтiң және тежегiш вагондардың қалыптарының жай-күйi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      17) автотежегiш жеңдерi мен шеткi крандардың жай-күйi, жабылған шеткi крандардың болуы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      18) локомотив автотежегiштерi қосылған ба ___________________
      19) автотежегiштердi сынау жyгiзiлдi ме, қашан, қайда және кiм жүргiздi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      20) құрам бойынша кондукторлар бригадасын орналастыру
___________________________________________________________________
      21) локомотивте peвepc реттеушiнiң (бақылаушы) және машинист кранының орналасуы
___________________________________________________________________
      22) машинист поезды тоқтату жөнiнде шара қолданды ма (және қандай жолмен) (iс-әрекет тiзбегiн және апат/авария болған орыннан бастап тежеудi қолдана бастаған қашықтықты көрсетумен)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      23) локомотивте апат/авария кезiнде маңызға ие болуы мүмкiн ақаулардың болуы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      24) дабылдарды кiм және олардың қандай түрлерi берiлдi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      25) апаттың/аварияның пайда болу себептерiн анықтау үшiн маңызы бар апат/авария орнын қарау туралы басқа да деректердiң болуы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      26) қалпына келтіру (өрт сөндіргіш) поезының келуіне дейін жүруді қалпына келтіру үшін қабылданған шаралар туралы нұсқау
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      27) зардап шеккендерге кім, қашан және қандай көмек көрсетті
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      28) темір жол көлігі ұйымының апатқа/аварияға қатысты қызметкерлерінің жұмыс және демалыс уақытта
___________________________________________________________________
Р/с|       Т.А.Ә.    | Лауазымы | Жұмыс    | Жұмыста  | Жұмыс
N  |                 |          | нормасы  | болған   | алдындағы
   |                 |          | сағатпен | уақытты  | демалыс
   |                 |          |          | сағатпен | сағатпен
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      29) осы станцияда (поезд-учаскеде, аралықта, төңіректе, депода)  апаттың/аварияның қайталануы туралы мәліметтер
___________________________________________________________________

4. Қалпына келтіру құралдары

___________________________________________________________________
Көмекті| Кім    |Қайдан |Жөнелтілген|Арақашық.|Келген   |Ескерту
талап  | көмекті|көмек  |уақыты     |тығы км. |уақыты   |
ету    | талап  |талап  |___________|         |_________|
уақыты | етті   |етілді |сағ. | мин.|         |сағ.|мин.|
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

апат/авария салдарын жою жөніндегі жұмыстардың орындалуы туралы ескертпелер
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Апат/авария себептері және Техникалық пайдалану
ережесін жіберілген бұзушылықтар туралы қорытындылар

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Заттай дәлелдемелік маңызы бар алып қойылған заттардың және құжаттардың тізбесі
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Осы актіге қосымшалар тізбесі
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Тасымалдау бөлімшесінің
      бастығы                  ________________________ (қолы)

      Прокурор                 ________________________ (қолы)

      Бас ревизор              ________________________ (қолы)

      Ескертпе: осы нысанды апат немесе авария жағдайында толтыру кезінде қажеттісінің асты сызылсын.

Магистралдық, станциялық  
және кiрме жолдарда жүру  
қауiпсiздiгi талаптарының 
сақталуын тексеру ережесiне
2-қосымша         

Ақаудың (жұмыстағы ақаудың) ерекше жағдайын
тергеу актiсi (РБУ-3 нысандары)

Темiр жол көлiгi
ұйымының атауы
_________________
_________________
_________________

      200 жылғы "___" _____________________________________________
___________________________________________________________________
                       (станция, аралық)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(оқиға орнында тексеру жүргiзген тұлғалардың лауазымы және тегi)
___________________________________________________________________
поезд (маневр) жұмысында: _________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
          (ақау түрi және оның мән-жайын қысқаша баяндау)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
туралы жасалды.
Ауа-райы және көрiну жағдайы ______________________________________
___________________________________________________________________
(aуa температурасы, жел, тәулiктiң қараңғы немесе жарық уақыты,
анық немесе нашар көрiну, тұман, жаңбыр, қар)
Салдары:___________________________________________________________
тартқыш немесе жылжымалы құрамның, жолдың зақымдалуы, поездар жүрiсiнiң кiдiруi немесе маневр жұмыстарының тоқтауы

      Ескерту: Актiге жылжымалы құрамның, жол және т.б. зақымдалу мөлшерi мен сипаты туралы растайтын құжаттар қоса берiлуi тиiс.
      Кiнәлiлер туралы мәлiметтер (лауазымы, тегi, аты-жөнi, туған жылы, көлiктегi және алып отырған лауазымдағы жұмыс стажы, жұмыста болған уақыты, жұмыс алдындағы демалыс ұзақтығы, бұрын ТПЕ бұзғаны үшiн, жұмыстағы ақау үшiн жауапкершiлiкке тартылды ма және қашан):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Осы оқиғаның себептері туралы және жіберілген бұзушылықтар туралы қорытынды (ТПЕ қандай параграфтары, нұсқаулықтар немесе бұйрықтар бұзылды)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Қолдары:

Магистралдық, станциялық  
және кiрме жолдарда жүру  
қауiпсiздiгi талаптарының 
сақталуын тексеру ережесiне
3-қосымша         

Поездық және маневр жұмысында жүру қауіпсіздігін
бұзушылықтарды есепке алу кітабы
(РБУ-7 нысаны)

___________________________________________________________________
Ре.|Күні|Ақау|Оқи.|По. |Оқи.|Те.|Оқи.|Тек.|Кінәлі    |Бұзылған
ті.|және|түрі|ға  |езд |ға. |мір|ға  |серу|тұлғалар  |ТПЕ
мен|тәу.|    |орны|N,  |ның |жол|ор. |ак. |__________|пунктері
N  |лік |    |    |ло. |се. |кө.|ны. |ті. |ла.|Т.А.Ә.|
   |уа. |    |    |ко. |беп.|лі.|на  |сі. |уа.|      |
   |қыты|    |    |ма. |тері|гі |бар.|нің |зы.|      |
   |    |    |    |тив |және|ұй.|ған |күні|мы |      |
   |    |    |    |се. |мән-|ымы|тұл.|    |   |      |
   |    |    |    |рия.|жайы|   |ға. |    |   |      |
   |    |    |    |сы  |    |   |лар |    |   |      |
   |    |    |    |N,  |    |   |    |    |   |      |
   |    |    |    |по. |    |   |    |    |   |      |
   |    |    |    |ез. |    |   |    |    |   |      |
   |    |    |    |дың |    |   |    |    |   |      |
   |    |    |    |сал.|    |   |    |    |   |      |
   |    |    |    |ма. |    |   |    |    |   |      |
   |    |    |    |ғы, |    |   |    |    |   |      |
   |    |    |    |ось.|    |   |    |    |   |      |
   |    |    |    |тер |    |   |    |    |   |      |
   |    |    |    |саны|    |   |    |    |   |      |
___________________________________________________________________
1   2     3    4   5    6    7   8     9   10   11        12
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________
Қолданылған | Оқиғаны | Бұйрықтың | Істі жабу
    жаза     | тексеру |    күні   |  туралы
             |   күні  |   және N  | қорытынды
             |         |           |жасалған күн
___________________________________________________
     13          14         15           16
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Магистралдық, станциялық  
және кiрме жолдарда жүру  
қауiпсiздiгi талаптарының 
сақталуын тексеру ережесiне
4-қосымша         

Қазақстан Республикасының темiр жол
көлiгiндегi поезд және маневр жұмысындағы
ақау жағдайы жөнiнде есеп
(РБ-2 нысаны)

      Кімге ұсынылады _____________________________________________
                           (алушының атауы және мекен-жайы)
      Teмip жол көлiгi ұйымы ______________________________________
                                          толық атауы
___________________________________________________________________
Р/с |            Көрсеткiштiң атауы                 |   Көрсеткiш
N   |                                               |    өлшемi
___________________________________________________________________
  А                          Б                             1
___________________________________________________________________
     Барлық ақау жағдайы _____________________,      __________
      соның iшiнде:
1.   Ерекше ақау жағдайлары __________________,      __________
      соның iшiнде:
1)   __________________________________________      __________
...  __________________________________________      __________
17)  __________________________________________      __________
      *қалғандары _____________________              __________

2.   Жұмыстағы ақау жағдайлар ________________,      __________
      соның iшiнде:
1)   __________________________________________      __________
...  __________________________________________      __________
10)  __________________________________________      __________
      *қалғандары _____________________________      __________

В.   Қызметкерлердiң кiнәсiнен болған жүк
     поездарындағы жылжымалы құрамның жолдан
     шыққан жағдайларының (барлық жағдайлар
     бойынша) жалпы саны

Г.   Қызметкерлердiң кiнәсiнен болған жолаушылар
     поезындағы жылжымалы құрамның жолдан шыққан
     жағдайларының (барлық жағдайлар бойынша)
     жалпы саны
___________________________________________________________________

      Ескерту:* Қалғандары - әрбiр нақты ақау жағдайы сипатталады

      200__ жылғы "__"________             Басшы ____________