Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі Салық комитетiнің мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 9 қазандағы N 1102 Қаулысы

РҚАО-ның ескертуі: Қызмет бабында пайдалануға арналған нормативтік  акт Деректер базасына енгізілмейді .