Қызметiнде төтенше жағдайлар туындау қатерi жоғары ұйымдардың тiзбесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 20 қаңтардағы N 89 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі № 173 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.04.2015 № 173 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" 1996 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына, "Өнеркәсiптiк объектiнiң қауiпсiздiгi декларациясын ұсынудың тәртiбiн және нысанын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 19 мамырдағы N 764  қаулысына сәйкес және төтенше жағдайлардың алдын алу мен iс-қимылдарға дайындалу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді: 
      1. Қоса берiлiп отырған Қызметiнде төтенше жағдайлар туындау қатерi жоғары ұйымдардың тiзбесi (бұдан әрi - Тiзбе) бекiтiлсiн. 
      2. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi қоса берiлiп отырған Тiзбенi өзгерту және толықтыру жөнiндегi ұсыныстарды қажет болған ретте Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзсiн.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Yкiметiнiң 2006.04.28  N 340 қаулысымен.
        3. Көрсетiлген тiзбеге енгiзiлген ұйымдардың басшылары өз қарауындағы өнеркәсiптiк объектiлер қауiпсiздiгiнiң декларацияларын Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiне және жергілікті атқарушы органдарға ұсынсын.
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Yкiметiнiң 2006.04.28  N 340 қаулысымен.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.     

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң     
2001 жылғы 20 қаңтардағы          
N 89 қаулысымен               
бекітілген                   

Қызметiнде төтенше жағдайлар туындау қатерi жоғары ұйымдар
тiзбесi 

      Ескерту. Тізбеге өзгерту енгізілді - ҚР Yкiметiнiң 2002.06.28 N 702, 2002.09.27 N 1062, 2011.02.28 N 196 Қаулыларымен.


   --------------------------------------------------------------------
р/с  !  Ұйымдар атауы    ! Тұрған жерi ! Төтенше жағдайлардың
N   !                   !             ! туындау қатерi
--------------------------------------------------------------------
1 !             2             !      3      !              4
--------------------------------------------------------------------
                           Астана қаласы

1.  "ҚазМұнайГаз" ұлттық        Астана қаласы  Көмiрсутегi кен орындарын
    компаниясы" жабық                          пайдалану, өрт қауiптi және 
    акционерлiк қоғамы                         улы заттар, 0,07 МПа астам  
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар     

2   "Қазтрансойл" мұнай             -//-       Мұнай, газ және мұнай     
    тасымалдау жөнiндегi                       өнiмдерiн тасымалдау, өрт  
    ұлттық компаниясы" жабық                   қауіпті және улы заттар, 
    акционерлiк қоғамы                         0,07 МПа астам қысыммен
                                               жұмыс істейтін жабдықтар     

3   "Астанаэнергиялыққызмет.        -//-       0,07 МПа астам қысыммен және
    көрсету" ашық акционерлiк                     о
    қоғамы                                     115 С жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

4   "Жылутранзит"                   -//-       0,07 МПа астам қысыммен және
    жауапкершiлiгi шектеулi                       о
    серiктестiгi                               115 С жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

5   "Қалалық суарнасы тресi"        -//-       Улы заттар
    қазынашылық мемлекеттiк
    кәсiпорны 

6   "Шнайдер және Компания"         -//-       0,07 МПа астам қысыммен
    жабық акционерлiк қоғамы                   жұмыс істейтін жабдықтар,
                                               тұтанатын заттар

7   "Астана" халықаралық            -//-       Жанғыш заттар
    әуежайы" жабық 
    акционерлiк қоғамы 

8   "Цесна" корпорациясы            -//-       0,07 МПа астам қысыммен және
                                                  о
                                               115 С жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,
                                               жанғыш заттар 

9   "Ақмола-Астық концернi"         -//-       Жанғыш заттар
    жауапкершiлiгi шектеулi 
    серiктестiгi     

10  "Ақмола-Элеватор"               -//-       Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы

11  "Ақ бидай-2" ашық               -//-       Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы     

12  "Қазақтүрiкмұнай"               -//-       Көмiрсутегi кен орындарын
    жауапкершiлiгi шектеулi                    пайдалану, жанғыш заттар
    серiктестiгi     

13  "Сағжан" жауапкершiлiгi         -//-       Улы заттар
    шектеулi серiктестiгi 

14  "Сыра алкогольсiз зауыт"        -//-       0,07 МПа астам қысыммен
    ашық акционерлiк қоғамы                    жұмыс істейтін жабдықтар,
                                               улы заттар

15  "Ақмола СГ-Газтасымалдау"       -//-       Жанғыш заттар

16  Қазақстан Республикасы Ауыл   Астана қаласы
    шаруашылығы министрлігі Су
    ресурстары комитетінің
    «Қазсушар» шаруашылық жүргізу
    құқығындағы республикалық
    мемлекеттік кәсіпорны
 

                                   Алматы қаласы

  17  "Тамыз" акционерлiк қоғамы  Алматы қаласы  Жүк көтергiш тетiктер, 
                                               жанғыш заттар     

18  "Ойл" Алматы үй құрылысы        -//-       Жүк көтергiш тетiктер
    комбинаты     

19  "Корбен" акционерлiк қоғамы     -//-       Жүк көтергiш тетiктер, 
                                               жанғыш заттар     

20  "Жанай" жауапкершiлiгi          -//-       Жанғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi     

21  "Алматы" халықаралық әуежайы"   -//-       0,07 МПа астам қысыммен 
    ашық акционерлiк қоғамы                    жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жанғыш заттар 

22  "Су арнасы" мемлекеттiк         -//-       Улы заттар
    қазыналық кәсiпорны     

23  "Жiгер" акционерлiк қоғамы      -//-       Улы заттар 

24  "Алматы маргарин зауыты"        -//-       Улы заттар
    акционерлiк қоғамы 

25 "Рахат" акционерлiк             -//-       Улы заттар, 0,07 МПа астам
    компаниясы                                 қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

26  "Бахус" акционерлiк қоғамы      -//-       Улы заттар, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

27  "Сусындар" акционерлiк қоғамы   -//-       Улы заттар, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

28  "N 1 Алматы сыра зауыты"        -//-       Улы заттар, 0,07 МПа астам
    акционерлік қоғамы                         қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар    

29  "Алматы ашытқы зауыты"          -//-       Улы заттар, 0,07 МПа астам
    акционерлік қоғамы                         қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар     

30  "Жемiскөкөнiсөнеркәсiбi"        -//-       Улы заттар
    акционерлiк қоғамы     

31  "Көмек" жауапкершiлiгi          -//-       Улы заттар, 0,07 МПа астам
    шектеулi серiктестiгi                      қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар, жанғыш заттар     

32  "Әсем" жауапкершiлiгi           -//-       Улы заттар, 0,07 МПа астам
    шектеулi серiктестiгi                      қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар     

33  "Кока-Кола Алматы Боттлерс"     -//-       Улы затта, 0,07 МПа астам
    бiрлескен кәсiпорны                        қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

34  "Алматы ет" акционерлiк         -//-       Улы заттар
    қоғамы

35  "Жан" жауапкершiлiгi            -//-       Улы заттар
    шектеулi серiктестiгi     

36  "Алматы ауыр машина жасау       -//-       0,07 МПа астам              
    зауыты" акционерлiк қоғамы                 қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар, жүк көтергіш
                                               тетіктер 

37  "Ақ жiп" акционерлiк қоғамы     -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар    

38  "Тайқазантехникалыққызмет.      -//-       0,07 МПа астам              
    көрсету" акционерлiк қоғамы                қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар, жүк көтергіш
                                               тетіктер 

39  "Эталон" Алматы зауыты          -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергіш тетіктер            

40  "Алпам" акционерлiк қоғамы      -//-       0,07 МПа астам қысыммен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

41  "Ақсай" нан-тоқаш комбинаты     -//-       Жанғыш заттар
    жауапкершiлiгi шектеулi
    серіктестігі 

42  "Алматы жылукоммуналдық.        -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    энергиясы" ашық акционерлiк                жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
    қоғамы                                     жүк көтергіш тетіктер,      
                                               жанғыш заттар       

43  "Сұңқар" акционерлiк қоғамы     -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жанғыш заттар     

44  "Алматытамақөнеркәсiбi"         -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    акционерлiк қоғамы                         жұмыс iстейтiн жабдықтар    

45  "N 1 автокомбинат"              -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    акционерлiк қоғамы                         жұмыс iстейтiн жабдықтар,
                                               жүк көтергіш тетіктер 

46  "Эйр Қазақстан" жабық           -//-       Қауіпті жүктерді тасымалдау
    акционерлiк қоғамы 

47  "Оқ Жетпес" коммерциялық        -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    кәсіпорны                                  жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергіш тетіктер 

48  "Өнеркәсiптiкбайланыс"          -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    акционерлік қоғамы                         жұмыс iстейтiн жабдықтар    

49  "Алматы "Поршень" зауыты"       -//-       0,07 МПа астам қысыммен
    акционерлік қоғамы                         жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергіш тетіктер 

50  "Макарон фабрикасы"             -//-       Жарылғыш заттар
    акционерлiк қоғамы 

51  "Станок жасау зауыты"           -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    акционерлік қоғамы                         жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергіш тетіктер 

52  "Ликер арақ зауыты"             -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    акционерлік қоғамы                         жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               улы заттар 

53  "Жолтехникаларынжөндеу"         -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    акционерлік қоғамы                         жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергіш тетіктер 

54  "Озат" Алматы мақта-мата        -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    комбинаты" акционерлік                     жұмыс iстейтiн жабдықтар    
    қоғамы 

55  "Алтын диiрмен" акционерлiк     -//-       Жанғыш заттар
    қоғамы 

56  "Юмбул" жауапкершiлiгi          -//-       Жанғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi 

57  "Окай" жауапкершiлiгi           -//-       Жанғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi     

58  "Азия группасы" бiрлескен       -//-       Жанғыш заттар
     кәсiпорны     

59  "Машзауыты" акционерлiк         -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    қоғамы                                     жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергіш тетіктер      

60  "Белкамит" акционерлiк          -//-       0,07 МПа астам қысыммен
    қоғамының бірлескен                        жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
    кәсіпорыны                                 жүк көтергіш тетіктер      

61  "Алатау" акционерлiк қоғамы     -//-       0,07 МПа астам қысыммен 
    қоғамы                                             о
                                               және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар   

62  "Асфальтбетон" акционерлік      -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    қоғамы                                     жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергіш тетіктер      

63  "Интергаз Орталық Азия" жабық   -//-       Газды тасымалдау және
    акционерлік қоғамы                         сақтау, 0,07 МПа астам      
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергіш тетіктер 

64  "АБС-Балқаш" кен руда           -//-       Пайдалы қазбаларды өндіру
    компаниясы"                                және байыту 

65  "Қазақжарылысөнеркәсiп"         -//-       Жарылғыш заттар
    республикалық мемлекеттiк 
    кәсiпорны 

66  "Аққу" ашық акционерлiк қоғамы  -//-       Улы заттар

67  "АММК тоқыма компаниясы"        -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    ашық акционерлiк қоғамы                            о
                                               және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, улы
                                               заттар 

68  "Вита" жауапкершiлiгi           -//-       0,07 МПа астам қысыммен 
    шектеулi серiктестiгi                      жұмыс iстейтiн жабдықтар

69  "ФИОК" бiрлескен кәсiпорны      -//-       Көмiрсутегi кен орындарын
                                               пайдалану 

70  "Мұнай" ғылыми-өндiрiстiк       -//-       Көмiрсутегi кен орындарын
    орталығы жауапкершiлiгi                    пайдалану
    шектеулi серiктестiгi 

71  "Алматыинтергаз" жабық          -//-       Газды тасымалдау және       
    акционерлiк қоғамы                         сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

                                 Ақмола облысы

  72  "Игiлiк" акционерлiк қоғамы    Көкшетау    Улы заттар
                                    қаласы 

73  "Ақ бидай-2" акционерлiк      Целиноград   Жанғыш заттар
    қоғамы                          ауданы 

74  "Атбасар элеваторы"             Атбасар    Жанғыш заттар
    жауапкершiлiгi шектеулi         ауданы
    серiктестiгi 

75  "Ақкөл" акционерлiк қоғамы       Ақкөл     Жанғыш заттар
                                    ауданы 

76  "Бардо" жауапкершiлiгi         Көкшетау    Жанғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi           қаласы     

77  Васильков кен өңдеу              -//-      Пайдалы қазбаларды өндiру   
    комбинаты                                  және байыту

78  "Тыныс" ашық акционерлiк         -//-      0,07 МПа астам қысыммен     
    қоғамы                                     жұмыс iстейтiн жабдықтар 

79  "Энергиялықжылужинақтау"         -//-      0,07 МПа астам қысыммен
    жауапкершiлiгi шектеулi                            о
    серiктестiгi                               және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар 

80  "Технологиялықкелiсiм"           -//-      0,07 МПа астам қысыммен     
    жауапкершiлiгi шектеулi                            о
    серiктестiгi                               және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар     

81  "Целинный кен химия           Степногор    Пайдалы қазбаларды өндіру
    комбинаты" акционерлiк          қаласы     және байыту    қоғамы

82  "Көкшетаубизнесмұнай"          Шағалалы    Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы             стансасы 

83  "Аймақ газ" жауапкершiлiгi     Көкшетау    Газды тасымалдау және
    шектеулi серiктестiгi           қаласы     сақтау, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс істейтін
                                               жабдықтар 

84  Вячеслав су қоймасы             Аршалы     Гидротехникалық құрылыстар
                                    ауданы

85  "ҚазСабтон" жабық              Степногор   Пайдалы қазбаларды өндiру   
    акционерлiк қоғамы              қаласы     және байыту, 0,07 МПа астам 
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С       
                                               жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,
                                               жарылғыш және улы заттар 

86  "Қазақ алтын" кен байыту         -//-      Пайдалы қазбаларды өндіру
    комбинаты" жауапкершiлiгi                  және байыту
    шектеулi серiктестiгi

87  "Гербицидтер" ашық               -//-      Улы заттар
    акционерлiк қоғамы     

88  "Орталықгаз" жауапкершiлiгi      -//-      Газды тасымалдау және       
    шектеулi серiктестiгi                      сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

89  "КТЛ-ОЙЛ" мұнай үйi"            Атбасар    Жанғыш заттар
    жауапкершiлiгi шектеулi         қаласы
    серiктестiгiнiң филиалы 

90  Атбасар газ толтыру стансасы     -//-      Газды тасымалдау және       
                                               сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

91  Көкшетау газ толтыру стансасы   Көкшетау   Газды тасымалдау және       
                                     қаласы    сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

                                   Ақтөбе облысы

  92  "Дөң кен байыту комбинаты"      Хромтау    Пайдалы қазбаларды өндiру 
    ашық акционерлiк қоғамы          қаласы    және байыту, 0,07 МПа астам
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С       
                                               жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

93  "Қызыл Қайың Мамыт"             Қарғалы    Пайдалы қазбаларды өндіру
    жауапкершілігі шектеулі         ауданы
    серіктестігі     

94  "Неруд" акционерлік қоғамы      Ақтөбе     Пайдалы қазбаларды өндіру
                                    қаласы     

95  "Юбилейный кен басқармасы"      Октябрь    Пайдалы қазбаларды өндіру
    акционерлік қоғамы              ауданы     

96  "Көктас" ашық акционерлік       Мұғалжар   Пайдалы қазбаларды өндіру
    қоғамы                          ауданы     және байыту 

97  "Нитрохим" жабық акционерлік     Алға      Жарылғыш заттар
    қоғамы                          қаласы 

98  "Көктау" акционерлік қоғамы     Хромтау    Пайдалы қазбаларды өндіру
                                    ауданы 

99  "Аққаз" акционерлік қоғамы      Ақтөбе     Пайдалы қазбаларды өндіру
                                    қаласы     

100 "Гипс жауапкершілігі шектеулі    -//-      Пайдалы қазбаларды өндіру
    серіктестігі                          

101 "Наис" акционерлік қоғамы        -//-      Пайдалы қазбаларды өндіру

102 "Темірхром" акционерлік          -//-      Қара металдарды балқыту,
    қоғамы                                     0,07 МПа астам қысыммен
                                                       о
                                               және 115 С жоғары         
                                               температурамен жұмыс        
                                               істейтін жабдықтар, жүк     
                                               көтергіш тетіктер

103 "Алтын арай" акционерлік         -//-      Түсті металдарды балқыту
    қоғамы          

104 "Ақтөбе хром қосындылары         -//-      Улы заттар, 0,07 МПа астам  
    зауыты" акционерлiк қоғамы                 қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар, жүк көтергіш     
                                               тетіктер 

105 "Ақтөберентген"                  -//-      Улы заттар, 0,07 МПа астам  
    акционерлiк қоғамы                         қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар    

106 "Геотехника" акционерлік         -//-      Улы заттар
    қоғамы          

107 "СNРС-Ақтөбемұнайгаз" ашық       -//-      Көмірсутегі кен орындарын
    акционерлік қоғамы                         пайдалану     

108 "Ұлы қабырға" Қазақстан-Қытай    -//-      Тұрақты бұрғылау
    бұрғылау компаниясы                        қондырғылары
    жауапкершілігі шектеулі 
    серіктестігі     

109 "Дәуіт" жауапкершілігі         Әйтеке би   Жанғыш заттар
    шектеулі серіктестігі           ауданы

110 "Көктас-Ақтөбе" жабық           Қарғалы    Жанғыш заттар
    акционерлік қоғамы              ауданы     

111 "Нан үйі" жауапкершілігі        Мәртөк     Жанғыш заттар
    шектеулі серіктестігі           ауданы     

112 "Ақтөбе дән" жауапкершілігі      -//-      Жанғыш заттар
     шектеулі серіктестігі     

113 Қаратоғай элеваторы              -//-      Жанғыш заттар

114 "Әжібай би" жауапкершілігі       Темір     Жанғыш заттар
    шектеулі серіктестігі           ауданы     

115 "Қобда астық" жауапкершілігі    Қобда      Жанғыш заттар
    шектеулі серіктестігі           ауданы     

116 "Одақ ЛТД" жауапкершілігі       Хромтау    Жанғыш заттар
    шектеулі серіктестігі           ауданы     

117 "Жаңа Әлжан ұн комбинаты"       Ақтөбе     Жанғыш заттар
    жабық акционерлік қоғамы        қаласы     

118 "Рамазан" жауапкершiлiгi         -//-      Жанғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi     

119 "Дән" жауапкершiлiгi             -//-      Жанғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi     

120 "Рахат" жауапкершiлiгi         Хромтау     Жанғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi          қаласы     

121 "Арман" акционерлiк қоғамы      Қобда      Жанғыш заттар
                                   ауданы     

122 "Ақтөбе ЖЭО" жабық             Ақтөбе      0,07 МПа астам қысыммен 
    акционерлiк қоғамы             қаласы              о
                                               және 115 С жоғары         
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

123 "Жылуэнергия" ашық              -//-       0,07 МПа астам қысыммен 
    акционерлiк қоғамы                                 о
                                               және 115 С жоғары         
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар 

124 "Елек-жиhаз"                    -//-       0,07 МПа астам қысыммен 
    акционерлiк қоғамы                         жұмыс iстейтiн жабдықтар 

125 "Сласти Ақтөбе"                Ақтөбе      0,07 МПа астам қысыммен 
    акционерлiк қоғамы             қаласы      жұмыс iстейтiн жабдықтар,
                                               улы заттар 

126 "Сусындар"                      -//-       0,07 МПа астам қысыммен 
    акционерлiк қоғамы                         жұмыс iстейтiн жабдықтар,
                                               улы заттар 

127 "Трансмарс" жауапкершiлiгi      -//-       0,07 МПа астам қысыммен   
    шектеулi серiктестiгi                      жұмыс iстейтiн жабдықтар     

128 "Батысгаз" ашық акционерлiк     Алға       Газды тасымалдау және
    қоғамы                          ауданы     сақтау, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс істейтін
                                               жабдықтар 

129 "Өмiрбек" жауапкершiлiгi        Ақтөбе     0,07 МПа астам қысыммен   
    шектеулi серiктестiгi           қаласы     жұмыс iстейтiн жабдықтар     

130 "Сужүргiзу" жауапкершiлiгi      Қарғалы    0,07 МПа астам қысыммен   
    шектеулi серiктестiгi           ауданы     жұмыс iстейтiн жабдықтар,
                                               улы заттар      

131 "Ақтөбе нан" ашық акционерлiк   Ақтөбе     Жанғыш заттар
    қоғамы                          қаласы     

132 "Зенит" жауапкершiлiгi           -//-      0,07 МПа астам қысыммен
    шектеулi серiктестiгi                      жұмыс iстейтiн жабдықтар     

133 "Қалалықтұрғынүйэнергиясы"     Мұғалжар    0,07 МПа астам қысыммен
    ашық акционерлiк қоғамы         ауданы             о
                                               және 115 С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар 

134 "Кентавр" жауапкершiлiгi         -//-      0,07 МПа астам қысыммен
    шектеулi серiктестiгi                      жұмыс істейтін жабдықтар     

135 "Қазтамақөнеркәсiбi"            Ақтөбе     0,07 МПа астам қысыммен   
    жауапкершiлiгi шектеулi         қаласы     жұмыс істейтін жабдықтар
    серiктестiгi     

136 "Ақ алма" жауапкершiлiгi         -//-      0,07 МПа астам қысыммен   
    шектеулi серiктестiгi                      жұмыс істейтін жабдықтар     

137 "Жөндеуші" акционерлік          Мәртөк     0,07 МПа астам қысыммен
    қоғамы                          ауданы     жұмыс істейтін жабдықтар

138 "Қалалық жол құрылысы"           -//-      0,07 МПа астам қысыммен 
    акционерлiк қоғамы                         жұмыс істейтін жабдықтар     

139 "Темiрбетон" жауапкершiлiгi     Ақтөбе     0,07 МПа астам қысыммен 
    шектеулi серiктестiгi           қаласы     жұмыс істейтін жабдықтар    

140 "Энергетик" жауапкершiлiгi       -//-      0,07 МПа астам қысыммен
    шектеулi серiктестiгi                      жұмыс істейтін жабдықтар     

141 "Қазандық" жауапкершiлiгi        -//-      0,07 МПа астам қысыммен
    шектеулi серiктестiгi                      жұмыс істейтін жабдықтар     

142 "Кристалл" ашық                  -//-      0,07 МПа астам қысыммен 
    акционерлiк қоғамы                         жұмыс істейтін жабдықтар 

143 "Ақтөбетұрмыстықжиhаз" жабық     -//-      0,07 МПа астам қысыммен
    үлгідегі акционерлiк қоғамы                жұмыс істейтін жабдықтар 

144 "Ақтөбе ГНС" жауапкершiлiгi      -//-      Газды тасымалдау және
    шектеулi серiктестiгi                      сақтау, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс істейтін
                                               жабдықтар     

145 "Ақ бұлақ" ашық акционерлiк      -//-      Улы заттар
    қоғамы     

146 "Ақ сүт" акционерлiк қоғамы      -//-      Улы заттар

147 "Дизенсекция" жабық үлгiдегi     -//-      Улы заттар
    акционерлiк қоғамы     

148 "Әдемi" акционерлiк қоғамы       -//-      Улы заттар

149 "Қуандық" жауапкершiлiгi        Ақтөбе     Улы заттар 
    шектеулi серiктестiгi           қаласы     

150 "Май" акционерлiк қоғамы        Мәртөк     Улы заттар
                                    ауданы     

151 "Ақтөбе мұнай базасы"           Ақтөбе     Жанғыш заттар
    жауапкершiлiгi шектеулi         қаласы
    серiктестiгi 

152 "Дөң мұнай базасы"              Хромтау    Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы              қаласы 

153 "Мәртөк мұнай базасы"           Мәртөк     Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы              ауданы 

154 "Шалқармұнайбазасы"             Шалқар     Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы              ауданы 

155 "Ақтөбе халықаралық әуежайы"    Ақтөбе     Жанғыш заттар
    ашық акционерлiк қоғамы         қаласы 

156 Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.02.28 N 196 Қаулысымен.

157 "Ақтөбеоблгаз" газ               -//-      Газды тасымалдау және
    шаруашылығы акционерлiк                    сақтау, 0,07 МПа астам
    қоғамы                                     қысыммен жұмыс істейтін
                                               жабдықтар    

158 "Облгазтасымалдау" жабық         -//-      Газды тасымалдау және
    акционерлiк қоғамы                         сақтау, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс істейтін
                                               жабдықтар 

                                  Алматы облысы

  159 Алматы облыстық мұнай         Іле ауданы   Жанғыш заттар
    қоймасы     

160 "Филипп Моррис Қазақстан"        -//-      0,07 МПа астам қысыммен     
    ашық акционерлiк қоғамы                    жұмыс істейтін жабдықтар   

161 "Тума" әмбебап базасы" ашық      -//-      Жанғыш заттар
    акционерлік қоғамы 

162 "Алматыхимжабдықтау"             -//-      Улы заттар
    акционерлiк қоғамы     

163 "Гипс" акционерлiк қоғамы        -//-      Газды тасымалдау және
                                               сақтау, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс істейтін
                                               жабдықтар 

164 "Береке" акционерлiк қоғамы      -//-      Улы заттар

165 "Абарсан" жауапкершiлiгi         -//-      Жанғыш заттар
    шектеулі серiктестiгi     

166 "Қарамай" жауапкершiлiгi         -//-      Жанғыш заттар
    шектеулі серiктестiгi     

167 "Шамалғанмұнайөнiмдерi"        Қарасай     Жанғыш заттар, 0,07 МПа
    акционерлiк қоғамы             ауданы                             о
                                               астам қысыммен және 115 С 
                                               жоғары температурамен жұмыс 
                                               істейтін жабдықтар     

168 "Нан өнiмдерi"                   -//-      Жанғыш заттар
    жауапкершiлiгi шектеулі
    серіктестігі     

169 "Сарыөзек мұнай өнiмдерi"      Кербұлақ    Жанғыш заттар, 0,07 МПа
    ашық акционерлiк қоғамы         ауданы                            о
                                               астам қысыммен және 115 С 
                                               жоғары температурамен жұмыс 
                                               істейтін жабдықтар 

170 "Өрлеу" жауапкершiлiгi         Сарқант     Улы заттар  
    шектеулі серіктестігі           ауданы

171 "Талғар спирт"                 Талғар      Жанғыш заттар, 0,07 МПа
    акционерлiк қоғамы             ауданы                             о
                                               астам қысыммен және 115 С 
                                               температурамен жұмыс        
                                               істейтін жабдықтар 

172 "Қапшағаймұнайөнiмдерi"       Қапшағай     Жанғыш заттар, 0,07 МПа
    акционерлiк қоғамы             қаласы                             о
                                               астам қысыммен және 115 С 
                                               жоғары температурамен жұмыс 
                                               істейтін жабдықтар 

173 "Жетiсугаз корпорациясы"      Талдықорған  Газды тасымалдау және       
    акционерлiк қоғамы              қаласы     сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс істейтін     
                                               жабдықтар 

174 "Қайнар" акционерлiк қоғамы       -//-     Улы заттар

175 "Талдықорғанмұнайөнiмдерi"        -//-     Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы     

176 "Қалалықтұрғынүйкоммуналдық       -//-     0,07 МПа астам қысыммен және
    энергиясы" Талдықорған                     115 оС жоғары 
    мемлекеттiк қазыналық                      температурамен жұмыс 
    өндiрiстік бiрлестiгi                      iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергіш тетіктер     

177 Iле өзенiндегi Қапшағай су     Қапшағай    Гидротехникалық құрылыстар
    қоймасы                         қаласы 

178 Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.02.28 N 196 Қаулысымен.

179 Күртi өзенiндегi Күртi су      Іле ауданы  Гидротехникалық құрылыстар
    қоймасы     

180 "Сорбұлақ" ағынды су жинаушы     -//-      Гидротехникалық құрылыстар

181 Ақсеңгiр газ толтыру стансасы    Қарасай   Газды тасымалдау және       
                                     ауданы    сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс істейтін     
                                               жабдықтар 

182 Талдықорған газ толтыру       Талдықорған  Газды тасымалдау және
    стансасы                        қаласы     сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс істейтін     
                                               жабдықтар 

183 "Алматыгазбенжабдықтау"        Қаскелең    Газды тасымалдау және       
    жауапкершiлiгi шектеулi         қаласы     сақтау, 0,07 МПа астам      
    серіктестігі                               қысыммен жұмыс істейтін     
                                               жабдықтар 

184 "Газ-Көмек"                      -//-      Газды тасымалдау және       
    жауапкершiлiгi шектеулi                    сақтау, 0,07 МПа астам      
    серіктестігі                               қысыммен жұмыс істейтін     
                                               жабдықтар     

185 "Қарғалы" акционерлiк          Қарасай     Улы заттар
    қоғамы                         ауданы 

                                Атырау облысы 

  186 "Каспий құбыр жүргiзу       Атырау қаласы  Газды тасымалдау мен        
    консорциумы" жабық                         сақтау, 0,07 МПа астам      
    акционерлiк қоғамы                         қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

187 "Атырау мұнай өңдеу              -//-      Жанғыш заттар, 0,07 МПа 
    зауыты" акционерлiк                        астам қысыммен және 115 оС 
    қоғамы                                     жоғары температурамен жұмыс 
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

188 "Iрбiс мұнай"               Атырау қаласы  Улы заттар, 0,07 МПа астам
    жауапкершiлiгi шектеулi                    қысыммен жұмыс iстейтiн     
    серiктестiгi                               жабдықтар 

189 "Рауан" жауапкершiлiгi           -//-      Улы заттар, 0,07 МПа астам
    шектеулi серiктестiгi                      қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

190 "Мұнай-келiсiм" жауапкершiлiгi   -//-      Улы заттар, 0,07 МПа астам
    шектеулi серiктестiгi                      қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

191 "АМӨЗ-Тасымалдау"                 Атырау   Улы заттар, 0,07 МПа астам
    жауапкершiлiгi шектеулi           қаласы   қысыммен жұмыс істейтін
    серiктестiгi                               жабдықтар     

192 "Оффшор Қазақстан Интернэшинал      -//-   Қалқымалы бұрғылау 
    Оперэйтинг Компани Н.В."                   қондырғылары, көмiрсутегi 
    компаниясы                                 кен орындарын пайдалану,    
                                               жанғыш заттар, 0,07 МПа
                                               астам қысыммен және 115 оС 
                                               жоғары температурамен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер    

193 "Паркер-Дриллинг" компаниясы      -//-     Тұрақты бұрғылау 
                                               қондырғылары, жанғыш заттар

194 "Атма-Әуежай және тасымалдау"     -//-     Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы     

195 "Атырау сүт комбинаты"            -//-     Улы заттар
    акционерлiк қоғамы     

196 "Атыраубалық" акционерлiк         -//-     Улы заттар, 0,07 МПа астам
    қоғамы                                     қысыммен және 115 оС жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар    

197 "Каскад" жауапкершiлiгi           -//-     Улы заттар
    шектеулi серiктестiгi 

198 "Қазақойл-Ембi" акционерлiк      Атырау    Көмiрсутегi кен орындарын
    қоғамы                           қаласы    пайдалану, тұрақты бұрғылау
                                               қондырғылары, жер асты      
                                               ұңғыларын жөндеуге арналған 
                                               көтергiш агрегаттар, 0,07   
                                               МПа астам қысыммен жұмыс    
                                               iстейтiн жабдықтар 

199 "Мәтiн" жабық үлгiдегi            -//-     Көмiрсутегi кен орындарын
    акционерлік қоғамы                         пайдалану, тұрақты бұрғылау
                                               қондырғылары, 0,07   
                                               МПа астам қысыммен жұмыс    
                                               iстейтiн жабдықтар 

200 "Каспий маңы мұнай бұрғылау       -//-     Тұрақты бұрғылау
    -Қазақстан" жауапкершiлiгi                 қондырғылары, жер асты     
    шектеулі серіктестігі                      ұңғыларын жөндеуге арналған 
                                               көтергiш агрегаттар, 0,07   
                                               МПа астам қысыммен жұмыс    
                                               iстейтiн жабдықтар 

201 "Светландойл" жауапкершiлiгi      -//-     Көмiрсутегi кен орындарын
    шектеулi серiктестiгi                      пайдалану, 0,07 МПа астам   
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

202 "Сазанқұрақ" жабық акционерлiк    -//-     Көмiрсутегi кен орындарын
    қоғамының бiрлескен кәсiпорны              пайдалану, 0,07 МПа астам   
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

203 "Бұрғышы қызмет көрсету"          -//-     Тұрақты бұрғылау            
    жауапкершiлiгi шектеулi                    қондырғылары,
    серiктестiгi                               0,07 МПа астам қысыммен     
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

204 "Ембiведьойл" бiрлескен           -//-     Көмiрсутегi кен орындарын
    кәсiпорны                                  пайдалану, 0,07 МПа астам   
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

205 "Атыраумұнай" жабық               -//-     Көмiрсутегi кен орындарын
    акционерлiк қоғамы                         пайдалану

206 "Гюрал" жауапкершiлiгi            -//-     Көмiрсутегi кен орындарын
    шектеулi серiктестiгi                      пайдалану
    бiрлескен кәсiпорны     

207 "Қазақойлбұрғылау" қызмет         -//-     Тұрақты бұрғылау            
    көрсету бұрғылау кәсiпорны                 қондырғылары,
                                               0,07 МПа астам қысыммен     
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

208 "Атыраумұнайгазгеология"          -//-     Көмiрсутегi кен орындарын
    акционерлiк қоғамы                         пайдалану, тұрақты бұрғылау
                                               қондырғылары     

209 "Индерқұрылысиндустрия" жабық    Индер     Пайдалы қазбаларды өндіру
    акционерлiк қоғамы               ауданы

210 "Ембiмұнайгеофизика"             Атырау    Жарылғыш заттар
    акционерлiк қоғамы               қаласы     

211 "Шлюмберже Лоджелко"              -//-     Жарылғыш заттар
    компаниясы     

212 "Бейкер Хьюз" компаниясы          -//-     Жарылғыш заттар

213 Атырау су дайындау және сумен     -//-     Улы заттар
    қамтамасыз ету басқармасы     

214 "Ақ бидай" акционерлiк қоғамы     -//-     Жарылғыш заттар

215 "Атырау нан" акционерлiк қоғамы   -//-     Жарылғыш заттар

216 "Тастемiр" акционерлiк қоғамы     -//-     Тұрақты жүк көтергiш        
                                               тетiктер     

217 "Атырауоблгаз" акционерлiк        -//-     Газды тасымалдау және       
    қоғамы                                     сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

218 Атырау ЖЭО                        -//-     0,07 МПа астам қысыммен және
                                               115 оС жоғары              
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар 

219 "Кемежөндеу" Атырау акционерлiк   -//-     Тұрақты жүк көтергiш        
    қоғамы                                     тетiктер

220 "Мақсат" мемлекеттiк кәсiпорны    Мақат    Тұрақты жүк көтергiш        
                                     ауданы    тетiктер 

221 "Жайсая" мемлекеттiк              Мақат    Тұрақты жүк көтергiш       
    коммуналдық кәсiпорны            ауданы    тетiктер     

222 "Қазақэнергияжөндеу"             Атырау    Тұрақты жүк көтергiш
    мемлекеттiк кәсiпорны            қаласы    тетiктер     

223 "Анако" акционерлiк қоғамы        -//-     Тұрақты және жылжымалы      
                                               бұрғылау қондырғылары,
                                               көмiрсутегi кен орындарын   
                                               пайдалану 

224 "Теңiзшевройл" бiрлескен       Қаратон-2   Көмірсутегі кен орындарын
    кәсiпорны                      кенті       пайдалану, мұнай мен газды
                                   Жылыой      сақтау, тасымалдау, 0,07
                                   ауданы      МПа астам қысыммен және
                                                  о
                                               115 С жоғары температурамен
                                               жұмыс істейтін жабдықтар

225 "Қазақойл-Тельф"               Атырау      Көмiрсутегi кен орындарын
    жауапкершiлiгi шектеулi        қаласы      пайдалану, жер асты         
    серiктестiгi                               скважиналарын жөндеуге      
                                               арналған көтергiш агрегаттар 

226 "Алмаз Трайдинг"                -//-       Көмiрсутегi кен орындарын
    жауапкершiлiгi шектеулi                    пайдалану
    серiктестiгi     

227 Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.02.28 N 196 Қаулысымен.

228 "Атырау халықаралық әуежайы"    -//-       Жанғыш заттар
    ашық акционерлiк қоғамы     

229 "Қазақстан Каспий қайраңы"     Атырау      Жарылғыш заттар
    ашық акционерлiк қоғамы        қаласы     

                                     Шығыс
                              Қазақстан облысы

      230 "Қазцинк" ашық үлгiдегi         Өскемен    Пайдалы қазбаларды өндiру   
    акционерлiк қоғамы              қаласы     және байыту, түстi          
                                               металдарды қорыту, улы
                                               заттар, 0,07 МПа астам     
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

231 "Өскемен титан-магний           -//-       Түстi металдарды қорыту,    
    комбинаты" ашық                            улы заттар, 0,07 МПа астам  
    акционерлiк қоғамы                                          о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

232 "Өскемен арматура зауыты"       -//-       0,07 МПа астам қысыммен     
    жауапкершiлiгi шектеулi                    жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
    серiктестiгi                               жүк көтергiш тетiктер 

233 "Бақыршық кен өндiру            Жарма      Пайдалы қазбаларды өндiру   
    кәсiпорны" жауапкершiлiгi       ауданы     және байыту, улы заттар,    
    шектеулi серiктестiгi                      0,07 МПа астам қысыммен    
                                                       о 
                                               және 115 С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

234 "Транзит" жауапкершiлiгi     Семей қаласы  Жарылғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi

235 "Тасқара" жауапкершiлiгi        -//-       Пайдалы қазбаларды өндіру,
    шектеулi серiктестiгi                      улы заттар

236 "Қазмұнайхимиясы"              Өскемен     Жанғыш заттар
    жауапкершiлiгi шектеулi        қаласы
    серiктестiгi

237 "Оқтан" жауапкершiлiгi          -//-       Газды тасымалдау және
    шектеулi серiктестiгi                      сақтау, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс істейтін
                                               жабдықтар 

238 "Дос" жауапкершiлiгi           Семей       Газды тасымалдау және
    шектеулi серiктестiгi          қаласы      сақтау, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс істейтін
                                               жабдықтар 

239 "Су арнасы" мемлекеттiк       Өскемен      Улы заттар
    кәсіпорны                     қаласы     

240 "Өскемен мұнай" жабық           -//-       Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы     

241 "Шығысмұнайжабдықтау" жабық      -//-      Жанғыш заттар
    үлгiдегi акционерлiк қоғамы     

242 "Газшы" өндiрiстiк кооперативi   Семей     Газды тасымалдау және
                                     қаласы    сақтау     

243 "Сол жағалау элеваторы"          Өскемен   Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы               қаласы     

244 "Таврия элеваторы"               Ұлан      Жанғыш заттар
    акционерлік қоғамы               ауданы     

245 "Предгорный элеваторы"           Глубокое  Жанғыш заттар
    жауапкершiлiгi шектеулi          ауданы
    серiктестiгi     

246 "Элеватор" жауапкершiлiгi        Шемонаиха Жанғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi            қаласы     

247 "Өскемен нан өнiмдерi"           Өскемен   Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы               қаласы     

248 "Аякөз астық" акционерлiк        Аякөз     Жанғыш заттар
    қоғамы                           қаласы     

249 "Үржар астық" акционерлiк        Үржар     Жанғыш заттар
    қоғамы                           кенті 

250 "Алтын май" бiрлескен            Глубокое  Улы заттар
    түрiк-қазақстан кәсіпорны        ауданы     

251 "Предгорный мұнай өнiмдерi"      -//-      Жанғыш заттар
    ашық үлгідегi акционерлiк 
    қоғамы     

252 "Шемонаиха мұнай өнiмдерi"       Шемонаиха Жанғыш заттар
    ашық үлгідегi акционерлік        қаласы
    қоғамы     

253 "Өскемен құс фабрикасы" ашық     Ұлан      Улы заттар
    үлгiдегi акционерлiк қоғамы      ауданы 

254 "Черемшан құс фабрикасы" жабық   Глубокое  Улы заттар
    үлгiдегi акционерлiк қоғамы      ауданы 

255 "Құсасылдандыру" ашық үлгiдегi   -//-      Улы заттар
    акционерлiк қоғамы

256 "Шығысмашиназауыты" ашық         Өскемен   0,07 МПа астам қысыммен және
    акционерлiк қоғамы               қаласы       о
                                               115 С жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

257 "Шығыс тоқыма" жауапкершiлiгi    -//-      0,07 МПа астам қысыммен 
    шектеулi серiктестiгi                      жұмыс iстейтiн жабдықтар

258 "Ника" жауапкершiлiгi шектеулi   Лениногор Улы заттар
    серiктестiгi                     қаласы     

259 "Әдiл" акционерлiк қоғамы        Өскемен   0,07 МПа астам қысыммен 
                                     қаласы    жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жанғыш заттар               

260 "Семей арақ зауыты"              Семей     0,07 МПа астам қысыммен
    акционерлiк қоғамы               қаласы    жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жанғыш заттар           

261 "Өскемен сыра қайнату зауыты"    Өскемен   0,07 МПа астам қысыммен
    акционерлiк қоғамы               қаласы    жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               улы заттар           

262 "Альф" жауапкершiлiгi            -//-      Улы заттар
    шектеулi серiктестiгi 

263 "Май" ашық акционерлiк қоғамы    -//-      Улы заттар     

264 "Өскемен газ шаруашылығы"        -//-      Газды тасымалдау және       
    жауапкершiлiгi шектеулi                    сақтау, 0,07
    серiктестiгi                               МПа астам қысыммен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар 

265 "Газқызмет" жауапкершiлiгi       -//-      Газды тасымалдау және       
    шектеулi серiктестiгi                      сақтау 0,07 МПа астам       
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

                                   Жамбыл облысы

  266 "Жаңа Жамбыл фосфор зауыты"      Тараз     Тотықтырғыш, улы және жанғыш
    акционерлiк қоғамы               қаласы    заттар, 0,07 МПа астам     
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

267 "Химияөнеркәсiбi" акционерлiк    -//-      Тотықтырғыш, улы және жанғыш
    қоғамы                                     заттар, 0,07 МПа астам 
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

268 "Қаратау кен химия компаниясы"   Қаратау   Жер асты және ашық кен
    жауапкершiлiгi шектеулi          қаласы    жұмыстары, пайдалы          
    серiктестiгi                               қазбаларды байыту, жарылғыш 
                                               заттар, құйыршық            
                                               сақтаушылар, жүк көтергiш   
                                               тетiктер 

269 "Ақбақай КБК" акционерлiк        Мойынқұм  Жер асты және ашық кен
    қоғамы                           ауданы    жұмыстары, пайдалы          
                                               қазбаларды байыту, жарылғыш 
                                               заттар, құйыршық            
                                               сақтаушылар, жүк көтергiш   
                                               тетiктер, улы заттар     

270 "Жаңатас КБК" жауапкершiлiгi     Жаңатас   Кен жұмыстары, жарылғыш     
    шектеулi серiктестiгi            қаласы    заттар, жүк көтергiш        
                                               тетiктер 

271 "Кен" жауапкершiлiгi шектеулi    Мойынқұм  Ашық кен жұмыстары
    серiктестiгi                     ауданы 

272 "Ақтас" жауапкершiлiгi           Қордай    Ашық кен жұмыстары, пайдалы 
    шектеулi серiктестiгi            ауданы    қазбаларды байыту 

273 "Балқаш ЛТД" кен руда            Мойынқұм  Жер асты кен жұмыстары, 
    компаниясы                       ауданы    пайдалы қазбаларды байыту 

274 "Гипс зауыты" акционерлiк        Тараз     Ашық кен жұмыстары, пайдалы
    қоғамы                           қаласы    қазбаларды байыту 

275 "Жамбылгидрогеология"            Байзақ    Жылжымалы бұрғылау
    акционерлiк қоғамы               ауданы    қондырғылары 

276 "Досбол" жабық үлгiдегi          Тараз     Көмірсутегі кен орындарын
    акционерлiк қоғамы               қаласы    пайдалану     

277 "Шағал" акционерлiк қоғамы       Жамбыл    Ашық кен жұмыстары
                                     ауданы     

278 "Қаратау су" жауапкершiлiгi      Талас     Улы заттар
    шектеулi серiктестiгi            ауданы 

279 "Қаратау сүт" акционерлiк        -//-      Улы заттар
    қоғамы 

280 "Жылусуменжабдықтау"             Сарысу    Улы заттар
    жауапкершiлiгi шектеулi          ауданы
    серiктестiгi     

281 "Шу нан өнiмдерiн өткiзу         Шу ауданы Жанғыш заттар
    базасы" акционерлiк қоғамы 

282 "Қызыл бидай" ашық үлгідегi      -//-      Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы     

283 "Фуд Мастер Қордай"              Қордай    Улы заттар
    жауапкершiлiгi шектеулi          ауданы
    серiктестiгi     

284 "Сұйытылған газ" ашық үлгiдегі   Тараз     Газды тасымалдау және       
    акционерлiк қоғамы               қаласы    сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар  

285 "Мерзан" акционерлiк қоғамы      Мерке     Улы заттар
                                     ауданы     

286 "Мерке iрiмшiк зауыты"           -//-      Улы заттар
    акционерлiк қоғамы 

287 "Жамбылгазтасымалдау"            Тараз     Улы заттар
    республикалық қазыналық          қаласы
    кәсіпорны     

288 "Жамбылгазсату" жауапкершiлiгi   -//-      Газды тасымалдау және       
    шектеулi серiктестiгi                      сақтау 0,07 МПа астам       
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

289 "Құланжөндеузауыты"              Құлан     0,07 МПа астам қысыммен
    акционерлiк қоғамы               стансасы  жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

290 "Сүт" акционерлiк қоғамы         -//-      Улы заттар

291 "Бурный iрiмшiк зауыты"          -//-      Улы заттар
    акционерлiк қоғамы     

292 "Алтын дән" акционерлiк қоғамы   Жуалы     Жанғыш заттар
                                     ауданы     

293 "Тексуна" жауапкершiлiгi         Тараз     Тотықтырғыш, улы және жанғыш
    шектеулi серiктестiгi            қаласы    заттар, 0,07 МПа астам     
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

294 "Ақ бидай" акционерлiк қоғамы    -//-      Жанғыш заттар

295 "Интергаз Орталық Азия" жабық    Жамбыл    Газды тасымалдау және       
    үлгiдегi акционерлiк қоғамының   ауданы    сақтау, 0,07
    Жамбыл филиалы                             МПа астам қысыммен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар, жер асты
                                               ұңғыларын жөндеуге арналған
                                               көтергiш агрегаттар 

296 "Ел ырысы" акционерлiк қоғамы    Тараз     Жанғыш заттар
                                     қаласы     

297 "Тараз Оңтүстiк" акционерлiк     -//-      Улы заттар
    қоғамы     

298 "Қалалықсуарнасы" акционерлiк    -//-      Улы заттар
    қоғамы 

299 "Фрай" жауапкершiлiгi шектеулi   -//-      Тотықтырғыш заттар
    серiктестiгi     

300 "Жомарт" акционерлiк қоғамы      -//-      Улы заттар 

301 "Мега" жауапкершiлiгi шектеулi   -//-      Улы заттар
    серiктестiгi 

302 "Коммунмаш" акционерлiк қоғамы   -//-      Улы және жанғыш заттар,     
                                               түстi металдарды қорыту,    
                                               0,07 МПа астам қысыммен     
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

303 "Тараз энергиялыкомбинаты"       -//-      Жанғыш, тотықтырғыш және
    акционерлiк қоғамы                         тұтанатын заттар, 0,07 МПа 
                                                                      о
                                               астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен жұмыс 
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

304 "Жамбыл су электр станциясы      -//-      Жанғыш, тотықтырғыш және
    (ГРЭС)" акционерлiк қоғамы                 тұтанатын заттар, 0,07 МПа 
                                                                      о
                                               астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен жұмыс 
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

305 "Қант" акционерлiк қоғамы       Тараз      Жанғыш, тотықтырғыш және
                                    қаласы     тұтанатын заттар, 0,07 МПа 
                                                                      о
                                               астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен жұмыс 
                                               iстейтiн жабдықтар     

306 "Тараз" акционерлiк қоғамы      -//-       Жанғыш, тотықтырғыш және
                                               тұтанатын заттар, 0,07 МПа 
                                                                      о
                                               астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен жұмыс 
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

307 "Альянс-99" жауапкершiлiгi      -//-       Түсті металдарды қорыту
    шектеулi серiктестiгi

308 "Көлiкжөндеузауыты"             -//-       Стационарлық жүк көтергіш
    акционерлiк қоғамы                         тетіктер     

309 "Оттегi" жауапкершiлiгi         -//-       Тотықтырғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi     

310 "РТИ зауыты" жауапкершiлiгi     -//-       Жанғыш, улы және тұтанғыш   
    шектеулi серiктестiгi                      заттар, 0,07 МПа астам
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

311 "Тараз қанаттары"               -//-       Жанғыш заттар
    әуекомпаниясы     

312 "Эврика" жауапкершiлiгi         -//-       Жанғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi     

313 "Жамбылоблжылукоммуналдық.      -//-       Жанғыш және улы тұтанғыш    
    қызметкөрсету" мемлекеттік                 заттар, 0,07 МПа астам     
    қазыналық кәсіпорны                                         о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

314 "Жомарт" жауапкершiлiгi         Мерке      Жанғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi           ауданы     

315 "Шу мұнай базасы" ашық          Луговой    Жанғыш заттар
    үлгiдегi акционерлiк қоғамы     стансасы     

316 "АГНС" жауапкершiлiгi           Тараз      Газды тасымалдау және       
    шектеулi серiктестiгi           қаласы     сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн
                                               жабдықтар 

317 "Жамбылсушаруашылығы"           -//-       Гидротехникалық құрылыстар
    республикалық мемлекеттiк 
    кәсiпорны     

318 "Қаратау жылы" республикалық    Қаратау    Жанғыш және улы тұтанғыш    
    қазыналық кәсiпорны             қаласы     заттар, 0,07 МПа астам     
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер      

                                Батыс Қазақстан
                                     облысы

      319 "Қарашығанақ Петролиум          Ақсай      Көмiрсутегi кен орындарын
    Оперейтинг Б.В."                қаласы     пайдалану, жанғыш және улы
    акционерлiк қоғамы                         тұтанғыш заттар, 0,07 МПа  
                                                                      о
                                               астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен жұмыс 
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

320 "Конденсат" акционерлiк         Орал       Жанғыш заттарды сақтау және
    қоғамы                          қаласы     тасымалдау

321 "Жайықжылуэнергиясы" ашық       -//-       Жанғыш және тұтанғыш заттар,
    акционерлiк қоғамы                         0,07 МПа астам қысыммен және
                                                  о     
                                               115 С жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

322 "Оралоблгаз" акционерлiк        -//-       Газды тасымалдау және
    қоғамы                                     сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

323 "Алау" жауапкершiлiгi           -//-       Жанғыш және тұтанғыш        
    шектеулi серiктестiгi                      заттар, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар      

324 "Суарнасы" Батыс Қазақстан      -//-       Гидротехникалық құрылыстар
    облыстық басқармасы     

325 "Береке" Батыс Қазақстан        -//-       Улы заттар
    облыстық сүт комбинаты ашық
    акционерлiк қоғамы

326 Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.02.28 N 196 Қаулысымен.

327 "Мұнай өнiмдерi" акционерлiк    -//-       Жанғыш және тұтанғыш        
    қоғамы                                     заттар, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

328 "Орал су мұнай базасы"        Орал қаласы  Жанғыш және тұтанғыш        
    акционерлiк қоғамы                         заттар, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

329 "Желаев астық өнiмдерi          -//-       Жанғыш заттар
    комбинаты" ашық акционерлiк 
    қоғамы     

330 "Қазақстан элеваторы"            Ақсай     Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы              қаласы     

331 "Ақсай астық өнiмдерi           -//-       Жанғыш заттар
    комбинаты" акционерлiк 
    қоғамы     

332 "Шипов элеваторы" ашық          Тасқала    Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы              ауданы 

333 "102 астық базасы" ашық         Зеленов    Жанғыш заттар
    акционерлік қоғамы              ауданы 

334 "Аққайнар" Батыс Қазақстан      Орал       Жанғыш заттар
    астық өнiмдерi комбинаты"       қаласы
    жабық акционерлiк қоғамы 

335 "Жайықмұнай" жауапкершiлiгi     -//-       Көмiрсутегi кен орындарын
    шектеулi серiктестiгi                      пайдалану     

                                   Қарағанды
                                    облысы

  336 "Испат Кармет" ашық үлгiдегi   Темiртау    Пайдалы қазбаларды өндiру,  
    акционерлiк қоғамы             қаласы      қара металдарды қорыту,     
                                               жанғыш және тұтанғыш        
                                               заттар, 0,07 МПа астам
                                                                о
                                               қысыммен және 115  С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

337 "Шұбаркөл көмiр разрезi"         Нұра      Пайдалы қазбаларды өндiру
    ашық үлгiдегi акционерлiк       ауданы
    қоғамы     

338 "Көмiр Инвест" жауапкершiлiгi   Қарағанды  Пайдалы қазбаларды өндiру
    шектеулi серiктестiгi           қаласы     

339 "Қарағандышахтылардыжою"         -//-      Жер асты жағдайындағы
    республикалық мемлекеттiк                  жұмыстар
    мамандандырылған кәсіпорны     

340 "Көктем-Көмiр" жауапкершiлiгi    -//-      Пайдалы қазбаларды өндiру 
    шектеулi серiктестiгi     

341 "Энергиянытасымалдау"            -//-      Пайдалы қазбаларды өндiру   
    жауапкершiлiгi шектеулi                    және байыту, жанғыш және    
    серiктестiгi                               тұтанатын заттар, 0,07 МПа 
                                                                      о
                                               астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

342 "Қарағанды-Пауэр"               -//-       Жанғыш және тұтанатын
    жауапкершiлiгi шектеулi                    заттар, 0,07 МПа астам      
    серiктестiгi                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

343 "Қазақмыс корпорациясы"        Жезқазған   Пайдалы қазбаларды өндiру   
    ашық үлгідегi акционерлiк       қаласы     түстi металдарды қорыту,    
    қоғамы                                     жанғыш және тұтанатын       
                                               заттар, 0,07 МПа астам
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               істейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

344 "Қарағандыэнергияресурстары"   Қарағанды   Пайдалы қазбаларды байыту
    жабық үлгiдегi акционерлiк      қаласы
    қоғамы     

345 "Батыр" жауапкершiлiгi           -//-      Пайдалы қазбаларды байыту,  
    шектеулi серiктестiгi                      жер асты жағдайындағы кен   
                                               жұмыстары 

346 "Бастама" жауапкершiлiгi         -//-      Пайдалы қазбаларды байыту
    шектеулi серiктестiгi     

347 "Пархоменко атындағы Қарағанды   -//-      0,07 МПа астам қысыммен     
    механикалық зауыты" жабық                  жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
    үлгiдегi акционерлiк қоғамы                жүк көтергiш тетiктер

348 "Шахтыбұрғылау" жабық үлгідегi   -//-      Жер асты жағдайындағы кен
    акционерлiк қоғамы                         жұмыстары 

349 "Оңтүстiк Топар кен басқармасы"   Южный    Пайдалы қазбаларды өндiру   
    акционерлiк қоғамы                кенті    0,07 МПа астам қысыммен    
                                                       о
                                               және 115 С жоғары          
                                               температурамен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар 

350 "Алаш" жабық үлгiдегi             -//-     Жарылғыш заттар
    акционерлiк қоғамы     

351 "Қарағайлы кен басқармасы"     Қарағайлы   Пайдалы қазбаларды өндiру   
    акционерлiк қоғамы               кенті     және байыту, 0,07 МПа астам
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар 

352 "Жайрем КБК" акционерлiк        Жайрем     Пайдалы қазбаларды өндiру   
    қоғамы                          қаласы     және байыту 

353 "Жезқазған мұнай өнiмдерi"     Жезқазған   Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы              қаласы     

354 Түстi металдарды өңдеу          Балқаш     Түстi металдарды қорыту
    зауыты                          қаласы     

355 "Қарағанды нан" ашық           Қарағанды   Жанғыш заттар
    үлгiдегi акционерлiк қоғамы     қаласы     

356 "Астық өнiмдерi" акционерлiк      -//-     Жанғыш заттар
    қоғамы     

357 "Сомер" жабық үлгiдегi          Мичурин    Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы              ауданы     

358 "Нан Абсолют Қазақстан"         Осакаров   Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы               ауданы     

359 "Талды" акционерлiк қоғамы       Талды     Жанғыш заттар
                                     ауданы     

360 "Киев астық өнiмдерi          Нұра ауданы  Жанғыш заттар
    кәсiпорны" акционерлiк 
    қоғамы     

361 "Қаражалгазөнеркәсiбi"            -//-     Газды тасымалдау және       
    жауапкершiлiгi шектеулi                    сақтау, 0,07 МПа астам      
    серiктестiгi                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

362 "Темiртау құю механикалық       Теміртау   Қара және түстi металдарды 
    зауыты" жауапкершiлiгi           қаласы    қорыту
    шектеулi серiктестiгi     

363 "Қарағандыхимияөнеркәсiбi"        -//-     Улы заттар, 0,07 МПа астам
    ашық үлгiдегi акционерлiк                  қысыммен жұмыс iстейтiн
    қоғамы                                     жабдықтар, жүк көтергiш     
                                               тетiктер 

364 Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.02.28 N 196 Қаулысымен.

365 "Қарағанды маргарин зауыты"      -//-      Улы заттар
    ашық үлгiдегi акционерлiк 
    қоғамы     

366 "Береке" жауапкершiлiгi          -//-      Улы заттар
    шектеулi серiктестiгi     

367 "Балық" жауапкершiлiгi           -//-      Улы заттар
    шектеулi серiктестiгi     

368 "Нар" ашық үлгiдегi             Балқаш     Улы заттар
    акционерлiк қоғамы              қаласы     

369 "Балқаш балық" акционерлiк      Шашубай    Улы заттар
    қоғамы                         поселкесі     

370 "Сарань РТИ" жауапкершiлiгi     Сарань     Улы заттар, 0,07 МПа астам
    шектеулi серiктестiгi           қаласы     қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар, жүк көтергiш     
                                               тетiктер 

371 "Қарағанды кәмпиттерi"         Қарағанды   Улы заттар
    акционерлiк қоғамы              қаласы     

372 "Эфес Қарағанды сыра             -//-      Улы заттар, 0,07 МПа астам
    қайнататын зауыты" жабық                   қысыммен жұмыс iстейтiн     
    акционерлiк қоғамы                         жабдықтар 

373 "Алаугазтасымалдау Қарағанды     -//-      Газды тасымалдау және       
    газ шаруашылығы басқармасы                 сақтау, 0,07 МПа астам      
    ЖАҚ" жауапкершiлiгi шектеулi               қысыммен жұмыс iстейтiн
    серiктестiгi                               жабдықтар 

                                     Қызылорда
                                 облысы

      374 "Харрикейн Құмкөлмұнай"        Қызылорда   Көмiрсутегi кен орындарын
    ашық акционерлiк қоғамы         қаласы     пайдалану, тұрақты бұрғылау
                                               қондырғылары, жер асты      
                                               ұңғыларын жөндеу жөнiндегi  
                                               агрегаттар, 0,07 МПа астам  
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

375 "ҚұмкөлЛУКойл" акционерлiк       -//-      Көмiрсутегi кен орындарын
    қоғамы                                     пайдалану, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн
                                               жабдықтар 

376 "Қазгермұнай" бiрлескен          -//-      Көмiрсутегi кен орындарын
    кәсiпорны жауапкершiлiгi                   пайдалану, 0,07 МПа астам
    шектеулi серiктестiгi                      қысыммен жұмыс iстейтiн
                                               жабдықтар 

377 "ҚуатАмлонмұнай" бiрлескен       -//-      Көмiрсутегi кен орындарын
    кәсiпорны жауапкершiлiгi                   пайдалану, тұрақты
    шектеулi серiктестiгi                      бұрғылау қондырғылары, 0,07 
                                               МПа астам қысыммен жұмыс    
                                               iстейтiн жабдықтар     

378 "Сырдариямұнай" акционерлiк      -//-      Көмiрсутегi кен орындарын
    қоғамы                                     пайдалану

379 "ЖЭО-6" акционерлiк қоғамы       -//-      Жанғыш және тұтанатын       
                                               заттар, 0,07 МПа астам     
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

380 "Қызылорда ауданаралық         Қызылорда   0,07 МПа астам қысыммен және
    жылуорталығы" акционерлiк       қаласы        о
    қоғамы                                     115 С жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

381 "Тұрангаз" жауапкершiлiгi        -//-      Көмiрсутегi кен орындарын
    шектеулi серiктестiгi                      пайдалану     

382 "Су арнасы" басқармасы         Қызылорда   Улы заттар
                                    қаласы     

383 "Қызмет" акционерлiк қоғамы   Арал қаласы  Улы заттар

384 N 6 кен басқармасы            Шиелi ауданы Пайдалы қазбаларды өндiру   
                                               жер асты жағдайындағы       
                                               жұмыстар 

385 "Шалқия кен басқармасы"       Жаңақорған   Пайдалы қазбаларды өндiру 
    акционерлiк қоғамы              ауданы     жер асты жағдайындағы       
                                               жұмыстар     

386 Байқоңыр газ толтыру           Байқоңыр    Газды тасымалдау және       
    стансасы                        қаласы     сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

387 "Байқоңыргаз" жауапкершiлiгi      -//-     Газды тасымалдау және
    шектеулi серiктестiгi                      сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

                                  Қостанай қаласы

      388 "Соколов-Сарыбай кен байыту  Рудный қаласы Пайдалы қазбаларды өндiру   
    өндiрiстiк бiрлестiгi" ашық                жанғыш, жарылғыш және       
    акционерлiк қоғамы                         тұтанатын заттар, 0,07 МПа
                                                                      о
                                               астам қысыммен және 115  С  
                                               жоғары температурамен жұмыс
                                               істейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

389 "Өркен" жауапкершiлiгi          Лисаков    Пайдалы қазбаларды өндiру   
    шектеулi серiктестiгi            қаласы    жанғыш, жарылғыш және       
                                               тұтанатын заттар, 0,07 МПа
                                                                      о
                                               астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен жұмыс
                                               істейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

390 "Қостанай асбест" ашық         Қостанай    Пайдалы қазбаларды өндiру   
    акционерлiк қоғамы              қаласы     жанғыш, жарылғыш және       
                                               тұтанатын заттар, 0,07 МПа
                                                                      о
                                               астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен жұмыс
                                               істейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер     

391 "Приозерный жармасы"           Әулиекөл    Пайдалы қазбаларды өндiру   
    Қазақстан-Ресей компаниясы      ауданы     жанғыш, жарылғыш және       
    жауапкершiлiгi шектеулi                    тұтанатын заттар, 0,07 МПа
    серiктестiгi                                                      о
                                               астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен жұмыс
                                               істейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер      

392 "Қостанай жылуэнергетикалық     Қостанай   Жанғыш және тұтанатын
    компаниясы" мемлекеттiк          қаласы    заттар, 0,07 МПа астам      
    коммуналдық кәсiпорны                                       о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

393 "Лисаковқалалықжылуэнергиясы"   Лисаков    Жанғыш және тұтанатын       
    өндiрiстiк шаруашылық            қаласы    заттар, 0,07 МПа астам      
    бiрлестiгi мемлекеттiк                                      о
    коммуналдық кәсiпорны                      қысыммен және 115  С жоғары 
                                               температурамен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер    

394 "Арқалық ЖЭО" мемлекеттiк       Арқалық    Жанғыш және тұтанатын       
    коммуналдық кәсіпорны           қаласы     заттар, 0,07 МПа астам      
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

395 "Қостанай су" мемлекеттiк       Қостанай   Улы заттар
    коммуналдық кәсiпорны            қаласы

396 "Ет" жауапкершiлiгi шектеулi      -//-     Улы заттар
    серiктестiгi 

397 "Жiтiқара жылуэнергетикалық     Жітіқара   Жанғыш және тұтанатын       
    компаниясы" мемлекеттiк         қаласы     заттар, 0,07 МПа астам      
    коммуналдық кәсiпорны                                       о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

398 "Иволга-Холдинг"                Қостанай   Жанғыш заттар
    жауапкершiлiгi шектеулi          қаласы
    серiктестiгi 

399 "Урийцк элеваторы"              Сарыкөл    Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы              ауданы     

400 "Ұн комбинаты" ашық             Қостанай   Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы               қаласы     

401 "Жiтiқара астық өнiмдерi        Жітіқара   Жанғыш заттар
    комбинаты" ашық акционерлiк      қаласы    қоғамы
 

      402 "Достар-Қазақстан" Қостанай     Қостанай   Жанғыш заттар
    астық өнiмдерi комбинаты"        қаласы
    жабық акционерлiк қоғамы     

403 "Қостанай тоқыма компаниясы"      -//-     Улы заттар
    жауапкершiлiгi шектеулi 
    серiктестiгi     

404 "Баян сұлу" ашық акционерлiк      -//-     Улы заттар
    қоғамы

405 "Қостанай арақ-шарап зауыты"      -//-     Жанғыш және улы заттар
    мемлекеттiк қазыналық 
    кәсiпорны     

406 "Арай" жабық акционерлiк         Лисаков   Жанғыш және улы заттар
    қоғамы                            қаласы     

407 "Қостанайгаз" мемлекеттiк        Қостанай  Газды тасымалдау және       
    қазыналық кәсiпорны               қаласы   сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

408 "Газтасымалдау" ашық              -//-     Газды тасымалдау және       
    акционерлiк қоғамы                         сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

409 "Титан" жауапкершiлiгi            -//-     Газды тасымалдау және       
    шектеулi серiктестiгi                      сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

                                    Маңғыстау
                                     облысы

      410 "Маңғыстаумұнайгаз" ашық         Ақтау     Көмiрсутегi кен орындарын
    акционерлiк қоғамы               қаласы    пайдалану, тұрақты бұрғылау
                                               қондырғылары, жер асты      
                                               ұңғыларын жөндеу жөнiндегi  
                                               агрегаттар, 0,07 МПа астам  
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

411 "Өзенмұнайгаз" ашық             Жаңаөзен   Көмiрсутегi кен орындарын
    акционерлiк қоғамы               қаласы    пайдалану, тұрақты бұрғылау
                                               қондырғылары, жер асты      
                                               ұңғыларын жөндеу жөнiндегi  
                                               агрегаттар, 0,07 МПа астам  
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

412 "Қаражанбасмұнай"                Ақтау     Көмiрсутегi кен орындарын
    акционерлiк қоғамы               қаласы    пайдалану, тұрақты бұрғылау
                                               қондырғылары, жер асты      
                                               ұңғыларын жөндеу жөнiндегi  
                                               агрегаттар, 0,07 МПа астам  
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

413 "Арман" бiрлескен                -//-      Көмiрсутегi кен орындарын
    кәсiпорны                                  пайдалану, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн 
                                               жабдықтар 

414 "Қарақұдықмұнай" жабық       Ақтау қаласы  Көмiрсутегi кен орындарын
    акционерлiк қоғамы                         пайдалану, 0,07 МПа астам
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

415 "Тексако Норс Бозашы Инк"        -//-      Көмiрсутегi кен орындарын   
    компаниясы                                 пайдалану, жылжымалы        
                                               бұрғылау қондырғылары, 0,07 
                                               МПа астам қысыммен жұмыс    
                                               iстейтiн жабдықтар 

416 "Партекс Қазақстан Корпорейшн"   -//-      Көмiрсутегi кен орындарын   
    компаниясы                                 пайдалану, жылжымалы        
                                               бұрғылау қондырғылары, 0,07 
                                               МПа астам қысыммен жұмыс    
                                               iстейтiн жабдықтар 

417 "Қазполмұнай" бiрлескен          -//-      Көмiрсутегi кен орындарын
    кәсiпорны                                  пайдалану, тұрақты бұрғылау
                                               қондырғылары, жер асты      
                                               ұңғыларын жөндеу жөнiндегi  
                                               агрегаттар, 0,07 МПа астам  
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн
                                               жабдықтар        

418 "Ақтаугаз" жабық акционерлік     -//-      Газды тасымалдау және       
    қоғамы                                     сақтау, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

419 "Өзенгеофизикаөнеркәсiбi"       Жаңаөзен   Жарылғыш заттар
    акционерлiк қоғамы               қаласы    

420 "Шұғыла" жауапкершiлiгi          Ақтау     Тұтанатын заттар
    шектеулi серiктестiгi           қаласы

421 "Болашақ" жауапкершiлiгi        Жаңаөзен   Тұтанатын заттар
    шектеулi серiктестiгi            қаласы

422 "Ақтау халықаралық әуежайы"      Ақтау     Жанғыш заттар
    ашық акционерлiк қоғамы          қаласы     

423 "Ақтауполимерi" акционерлiк      -//-      Жанғыш және улы заттар
    қоғамы     

424 "Бұрғышы" жауапкершiлiгi         -//-      Тұрақты және жылжымалы
    шектеулi серiктестiгi                      бұрғылау қондырғылары     

425 "Ұңғылардыхимиялықжөндеу"        -//-      Ұңғыларды жөндеуге арналған
    жауапкершiлiгi шектеулi                    көтергiш агрегаттар
    серiктестiгi     

426 "Жөндеу" жауапкершiлiгi        Жаңаөзен    Ұңғыларды жөндеуге арналған
    шектеулi серiктестiгi           қаласы     көтергiш агрегаттар     

427 "Маңғыстаугеология"             Ақтау      Тұрақты бұрғылау 
    акционерлiк қоғамы              қаласы     қондырғылары     

428 "Бұрғылау" жауапкершiлiгi      Жаңаөзен    Тұрақты бұрғылау 
    шектеулi серiктестiгi           қаласы     қондырғылары     

429 "Ақтау теңiз сауда порты"       Ақтау      Жүк көтергiш тетiктер, 
    республикалық мемлекеттiк      қаласы      тұтанатын заттар 
    кәсiпорны     

430 "Тасболатойл" жауапкершiлiгi     -//-      Көмiрсутегi кен орындарын
    шектеулi серiктестiгi                      пайдалану 

431 "Оман Ойл Компани Лимитед"      Ақтау      Көмiрсутегi кен орындарын
    компаниясы                      қаласы     пайдалану 

432 "Маңғыстауоблгаз" ашық           -//-      Газды тасымалдау, 0,07 МПа  
    акционерлiк қоғамы                         астам қысыммен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар 

433 "Ақтау ЛТД" жауапкершiлiгi       -//-      Улы заттар, 0,07 МПа астам
    шектеулi серiктестiгi                                       о
                                               қысыммен және 115 С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

                                 Павлодар облысы

  434 "Қазақстан алюминийi" ашық    Павлодар     Пайдалы қазбаларды өндiру  
    акционерлiк қоғамы             қаласы      және байыту, улы заттар,    
                                               0,07 МПа астам қысыммен    
                                                       о
                                               және 115 С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

435 "Энергияжылуқызметкөрсету"       -//-      Жанғыш, улы және тұтанатын
    жауапкершiлiгi шектеулi                    заттар, 0,07 МПа астам      
    серiктестiгi                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

436 "Павлодар мұнай өңдеу зауыты"    -//-      Жанғыш, улы және тұтанатын
    жабық акционерлiк қоғамы                   заттар, 0,07 МПа астам      
                                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

437 "Еуроазиялық энергетикалық       Ақсу      Жанғыш заттар, 0,07 МПа 
    корпорациясы" ашық              қаласы     астам қысыммен және 
    акционерлiк қоғамы                            о
                                               115 С жоғары               
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

438 "Екiбастұз АЭС"               Екібастұз    Жанғыш заттар, 0,07 МПа 
    жауапкершiлiгi шектеулi        қаласы      астам серiктестiгi          
    серіктестігі                                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

439 "Екiбастұз ГРЭС-2"               -//-      Жанғыш заттар, 0,07 МПа
     акционерлiк қоғамы                        астам қысыммен және         
                                                  о
                                               115 С жоғары               
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк
                                               көтергiш тетiктер 

440 "Богатырь Аксес Көмiр"           -//-      Пайдалы қазбаларды өндiру   
    жауапкершiлiгi шектеулi                    жүк көтергiш тетiктер
    серiктестiгi     

441 "Павлодар химия зауыты" ашық    Павлодар   Жанғыш заттар, 0,07 МПа     
    акционерлiк қоғамы               қаласы                           о
                                               астам қысыммен және 115  С  
                                               жоғары температурамен жұмыс 
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

442 "Су арнасы" ашық акционерлiк     -//-      Улы заттар
    қоғамы     

443 "Ертiс Өндiрiс" жабық           Павлодар   Улы заттар
    акционерлiк қоғамы               қаласы     

444 "Сүт" акционерлiк қоғамы         -//-      Улы заттар

445 Ақсу темiрқорыту зауыты       Ақсу қаласы  Қара металдарды балқыту,    
                                               0,07 МПа астам қысыммен 
                                                       о
                                               және 115  С жоғары          
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

446 "Майқайыңалтын" акционерлiк     Баянауыл   Пайдалы қазбаларды өндiру   
    қоғамы                           ауданы    және байыту, улы заттар,    
                                               0,07 МПа астам қысыммен
                                                       о
                                               және 115  С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

                                    Солтүстiк
                                Қазақстан облысы

      447 "Сүт одағы" ашық акционерлiк    Петропавл  Улы заттар
    қоғамы                            қаласы
 
      448 "Суарнасы" мемлекеттiк            -//-     Улы заттар
    кәсiпорны     

449 "Солтүстiксушаруашылығы"        Шал ақын   Гидротехникалық құрылыстар
    республикалық мемлекеттiк        ауданы
    кәсiпорны Сергеев су торабы 

450 "Д.А. Черняев атындағы Орал-    Қызылжар   Мұнай тасымалдау, 0,07 МПа 
    Сiбiр магистральды мұнай         ауданы    астам қысыммен және
    құбырлары" ашық акционерлiк                   о
    қоғамының Солтүстiк Қазақстан              115 С жоғары
    мұнай құбыры басқармасы                    температурамен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер     

451 "Петропавл мұнай базасы" ашық   Петропавл  Тұтанатын заттар
    үлгiдегi акционерлiк қоғамы      қаласы

452 "Булаев мұнай базасы" ашық      Булаев     Тұтанатын заттар
    акционерлiк қоғамы              ауданы

453 Мамлют мұнай базасы             Мамлют     Тұтанатын заттар
                                    ауданы     

454 Новоишим стансасының мұнай      Целинный   Тұтанатын заттар
    базасы                          ауданы     

455 "Балауса сұлу" акционерлiк      Тимирязев  Тұтанатын заттар
    қоғамы                           ауданы     

456 "АЙИТ және Индастриал ИНК"      Петропавл  Тұтанатын заттар, 0,07 МПа
    корпорациясының Қазақстан        қаласы    астам қысыммен және
    филиалы                                       о
                                               115  С жоғары               
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

457 "Рокка" жауапкершiлiгi            -//-     Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
   шектеулi серiктестiгi                       астам қысыммен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар    

458 Петропавл газ толтыру стансасы    -//-     Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
                                               астам қысыммен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар 

459 "Сиб-Қаз-Газ" жауапкершiлiгi      -//-     Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
   шектеулi серiктестiгi                       астам қысыммен және 
                                                  о
                                               115 С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар     

460 "Аксесс-Энерго Петропавл        Петропавл  Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
   ЖЭО-2" жауапкершiлiгi шектеулi   қаласы                            о
   серiктестiгi                                астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен жұмыс 
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер     

461 "Петропавл ауыр машина жасау      -//-     0,07 МПа астам қысыммен және
    зауыты" ашық акционерлiк                      о
    қоғамы                                     115 С жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

462 "ЗиКСТО" акционерлiк қоғамы       -//-     0,07 МПа астам қысыммен және
                                                  о 
                                               115  С жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

463 "Петропавл терi зауыты"           -//-     Улы заттар, 0,07 МПа астам  
    акционерлiк қоғамы                         қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

464 "Мұнаймаш" ашық акционерлiк       -//-     0,07 МПа астам қысыммен және
    қоғамы                                        о
                                               115  С жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

465 "С.М. Киров атындағы зауыты"      -//-     0,07 МПа астам қысыммен және
    ашық акционерлiк қоғамы                       о 
                                               115 С жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

466 "Шағын литражды двигательдер"     -//-     0,07 МПа астам қысыммен және
    жауапкершiлiгi шектеулi                       о 
    серiктестiгi                               115 С жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

467 "Николо-Бөрлiк элеваторы" ашық    Айыртау  Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы                ауданы
 
      468 "Айыртау элеваторы" акционерлiк    -//-    Жанғыш заттар
    қоғамы

469 "Талшық элеваторы" акционерлiк    Ақжар    Жанғыш заттар
    қоғамы                            ауданы 

470 "Булаев элеваторы" акционерлiк    Булаев   Жанғыш заттар
    қоғамы                            ауданы 

471 "Возвышен элеваторы"               -//-    Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы     

472 "Қайранкөл элеваторы"            Жамбыл   Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы                ауданы     

473 "Мамлют элеваторы" акционерлiк    Мамлют   Жанғыш заттар
    қоғамы                            ауданы     

474 "Қиялы элеваторы" акционерлiк     Аққайың  Жанғыш заттар
    қоғамы                            ауданы 

475 "Смирнов элеваторы" акционерлiк    -//-    Жанғыш заттар
    қоғамы 

476 "Союз элеваторы" акционерлiк      Тайынша  Жанғыш заттар
    қоғамы                            ауданы     

477 "Ақсуат элеваторы" акционерлiк   Тимирязев Жанғыш заттар
    қоғамы                            ауданы 

478 "Тимирязев элеваторы"             Тайынша  Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы                ауданы      

479 "Қызыл ту элеваторы"             Уәлиханов Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы                ауданы 

480 "Куйбышев элеваторы"             Целинный  Жанғыш заттар
    акционерлiк қоғамы                ауданы     

481 "Париж коммунасы" акционерлiк      -//-    Жанғыш заттар
    қоғамы     

482 "Байет" жауапкершiлiгi             -//-    Жанғыш заттар
    шектеулi серiктестiгi     

483 "Колос" акционерлiк қоғамы      Петропавл  Жанғыш заттар
                                     қаласы 

484 "Сұлтан элеваторы-ұн тарту-        -//-    Жанғыш заттар
    макарон жасау кешенi" ашық
    акционерлiк қоғамы     

485 "Алаугазтасымалдау" ЖАҚ-ның        -//-    Газды тасымалдау және       
    Петропавл газ шаруашылығы                  сақтау 0,07 МПа астам       
    басқармасы жауапкершiлiгi                                   о
    шектеулi серiктестiгi                      қысыммен және 115 С
                                               жоғары температурамен жұмыс
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

486 "Сiбқазгаз" жауапкершiлiгi         -//-    Газды тасымалдау және       
    шектеулi серiктестiгi                      сақтау 0,07 МПа астам       
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

487 "Альфа" жауапкершiлiгi шектеулi    -//-    Жанғыш заттар
    серiктестiгi     

488 "Петропавл арақ-шарап зауыты"      -//-    Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
    жабық үлгiдегi акционерлiк                 астам қысыммен жұмыс        
    қоғамы                                     iстейтiн жабдықтар 

                               Оңтүстік Қазақстан
                                    облысы

  489 "Оңтүстiкполиметалл" ашық        Шымкент   Түстi металдарды қорыту,    
    үлгiдегi акционерлiк қоғамы      қаласы    0,07 МПа астам қысыммен 
                                                       о
                                               және 115  С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

490 "Шымкент ұста-пресс жабдықтары     -//-    Қара және түстi металдарды  
    өндiрiстiк бiрлестiгi"                     қорыту, 0,07 МПа астам      
    акционерлiк қоғамы                         қысыммен жұмыс iстейтiн
                                               жабдықтар, жүк көтергiш     
                                               тетiктер 

491 "Шымкентцемент" акционерлiк        -//-    0,07 МПа астам қысыммен     
    қоғамы                                     жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

492 "Шымкентмай" акционерлік           -//-    Улы заттар
    қоғамы     

493 "Састөбецемент" акционерлік      Састөбе   0,07 МПа астам қысыммен     
    қоғамы                          поселкесi  жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

494 "Фосфор" жабық үлгiдегi          Шымкент   Улы заттар, 0,07 МПа астам  
    акционерлiк қоғамы               қаласы                     о
                                               қысыммен және 115 С жоғары 
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

495 "Манкентмалмаш" акционерлiк    Белые воды  Қара және түстi металдарды  
    қоғамы                           кентi     қорыту, 0,07 МПа астам      
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар, жүк көтергiш
                                               тетiктер 

496 "Қазинтерком" акционерлiк        Шымкент   Улы заттар, 0,07 МПа астам
    қоғамы                           қаласы                     о
                                               қысыммен және 115 С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

497 "Ксилитбиохим" акционерлiк        -//-     Улы заттар, 0,07 МПа астам
    қоғамы                                                      о
                                               қысыммен және 115 С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

498 "Шымкентмұнайорганикалықсинтез"   -//-     Улы заттар, 0,07 МПа астам
    акционерлiк қоғамы                                          0
                                               қысыммен және 115  С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер
 
  499 "Химиялық дәрi-дәрмек"            -//-     Улы заттар, 0,07 МПа астам
    (Химфарм) акционерлiк қоғамы                                о
                                               қысыммен және 115 С жоғары
                                               температурамен жұмыс        
                                               iстейтiн жабдықтар, жүк     
                                               көтергiш тетiктер 

500 "Тараз" Оңтүстiк Қазақстан       Сарыағаш  Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
    бiрлестiгi                        ауданы                          о
                                               астам қысыммен және 115  С  
                                               жоғары температурамен жұмыс 
                                               iстейтiн жабдықтар 

501 "Оңтүстiкмұнайгаз"                Тоғыз    Тұрақты бұрғылау  
    акционерлiк қоғамы              поселкесi  қондырғылары 

502 "Ащысайполиметалл" акционерлiк    Кентау   Жер асты кен жұмыстары
    қоғамы                            қаласы     

503 "Кентаурудникжою" республикалық    -//-    Жер асты жұмыстары
    мемлекеттiк кәсiпорны     

504 "Аргос" жауапкершiлiгi шектеулi   Шымкент  Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
    серiктестiгi                      қаласы                          о
                                               астам қысыммен және 115  С  
                                               жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар
505 "Жылу" қалалық коммуналдық         Арыс    Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
    шаруашылығы                       қаласы                          о
                                               астам қысыммен және 115  С  
                                               жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

506 "1-Энергияорталығы"               Шымкент  Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
    акционерлiк қоғамы                қаласы                          о
                                               астам қысыммен және 115  С  
                                               жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар

507 "2-Энергияорталығы"                -//-    Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
    жауапкершiлiгi шектеулi                                           о
    серiктестiгi                               астам қысыммен және 115  С  
                                               жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

508 "3-Энергияорталығы"                -//-    Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
    акционерлiк қоғамы                                                о
                                               астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

509 "ЕС Қазақстан энергияорталығы"   Сарыағаш  Тұтанатын заттар, 0,07 МПа  
    Оңтүстiк Қазақстан филиалы        қаласы                          о
                                               астам қысыммен және 115 С  
                                               жоғары температурамен
                                               жұмыс iстейтiн жабдықтар 

510 "Визит" акционерлiк қоғамы       Шымкент   Улы заттар, 0,07 МПа астам
                                     қаласы    қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

511 "Ет" акционерлiк қоғамы            -//-    Улы заттар     

512 "Шымкентсүт" жауапкершiлiгi        -//-    Улы заттар, 0,07 МПа астам
    шектеулi серiктестігi                      қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

513 "Шымкентсыра"                      -//-    Улы заттар, 0,07 МПа астам
    акционерлiк қоғамы                         қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

514 "Шардара су электр станциясы"    Шардара   Гидротехникалық құрылыстар
    ашық акционерлiк қоғамы          қаласы     

515 "КОФ" жауапкершiлiгi шектеулi    Кентау    Пайдалы қазбаларды байыту,  
    серiктестiгi                     қаласы    улы заттар, 0,07 МПа астам  
                                               қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар 

516 "Кентау экскаватор зауыты"         -//-    0,07 МПа астам қысыммен
    акционерлiк қоғамы                         жұмыс iстейтiн жабдықтар,   
                                               жүк көтергiш тетiктер 

517 "Оңтүстiк тоқыма" акционерлiк    Шымкент   Улы заттар
    қоғамы                           қаласы     

518 "Шымкентмұнайөнiмдерi"             -//-    Тұтанатын заттар
    акционерлiк қоғамы 

519 Түркiстан мұнай базасы          Түркiстан  Тұтанатын заттар
                                     қаласы  

520 "Шымкентсыра" жабық             Шымкент    Улы заттар, 0,07 МПа астам
    акционерлiк қоғамы              қаласы     қысыммен жұмыс iстейтiн     
                                               жабдықтар